Constantin Tănase: Liderii RM recunosc limba rusă drept a doua limbă oficială a statului

Print Friendly, PDF & Email

Pe 9 mai, la mitingul de la Complexul memorial „Eternitate” din Chişinău, cei trei conducători ai R. Moldova şi-au dublat discursurile şi în limba rusă.

Aparent, nimic deosebit: nu este o premieră utilizarea de către oficialii moldoveni a limbii ruse în atare situaţii. Aceştia formal nu acceptă ideea fixă a stângii extremiste rusofile de a declara limba rusă drept o a doua limbă oficială în RM, dar în practică realizează anume acest obiectiv.

[…]

Utilizarea limbii ruse de către liderii statului RM nu este şi nici nu trebuie să fie tratată drept o chestiune de gust personal sau de pe poziţiile utilităţii şi comodităţii în comunicare. A discuta cu un Rogozin la Chişinău în limba rusă, a ieşi cu el la conferinţe de presă şi a vorbi ruseşte este, cel puţin, o lipsă de respect faţă de statul RM. Noi nu trebuie să uităm nici pentru o clipă că avem o „relaţie specială” cu Rusia – Rusia este ţara care ne-a „ţinut în braţele” ei timp de aproape două sute de ani, relaţiile noastre, ale moldovenilor, cu Rusia sunt relaţii dintre o fostă colonie şi metropolă. Pentru a sublinia independenţa fostei colonii faţă de fosta metropolă, trebuie folosită doar limba oficială a RM. Dacă pe 27 august 1991 RM şi-a declarat independenţa faţă de Moscova, respectiva independenţă trebuie confirmată şi consolidată de către conducătorii noştri prin renunţarea la limba rusă ca limbă de comunicare oficială. Şi în interiorul ţării, şi în cadrul întâlnirilor oficiale de la Chişinău cu oaspeţii străini, inclusiv cu Putin, limba de lucru trebuie să fie limba română. Ce mesaj transmit conducătorii noştri minorităţii rusofone când ei comunică cu aceştia în limba rusă? La ce atitudine te poţi aştepta de la găgăuzi, de exemplu, când liderii noştri politici îşi permit la Comrat să utilizeze în dialog cu aceştia limba rusă, dar nu limba oficială a statului?

În cazul oficialilor noştri, limba română nu este un simplu „cod semiotic”, un mijloc de comunicare, ci chiar măsura demnităţii noastre statale. Această concluzie e în primul rând pentru conducătorii RM, dar şi pentru marii noştri patrioţi statalişti, inclusiv cei care-şi scriu pe maiouri că sunt moldoveni şi grăiesc moldov’neşti, dar pentru care prima lor limbă oficială e limba rusă. Iar aceasta înseamnă că şi prima lor ţară e tot rusească…

Constantin Tănase

Lasă un comentariu

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.