Valeriu Munteanu: „Moscova a ordonat Chişinăului să facă o autonomie bulgărească pe criterii etnice”

Print Friendly, PDF & Email

Alocuțiune la proiectul privind formarea raioanelor național-culturale (Taraclia ș.a.)

Domnilor deputați, onorată asistență

Proiectul de lege, pe care îl dezbatem acum, plămădit cu drojdie rusească, propus repetat de Partidul Comuniștilor, acum fruntaș al coaliției de guvernare, dezvăluie caracterul antinaţional și antistatal al alianței PCRM—PLDM—PDM şi scopurile reale pentru care a fost născută de „mama Rusie”, această structură politică, care a reușit deja să concrească cu indiferența față de statul Republica Moldova și de nevoile acestei așchii de Țară.

Monstruoasa Coaliţie PCRM—PLDM—PDM la ordinul Moscovei doreşte să înfiinţeze o autonomie pe criterii etnice care contravine Constituţiei Republicii Moldova, după un model care nu există nicăieri în Europa.

Scopul este dezmembrarea teritoriului naţional al Republicii Moldova. Pentru că Moscovei nu i se par suficiente regiunea transnistreană şi UTA Găgăuză, pentru a submina suveranitatea Republicii Moldova, a ordonat monstruoasei Coaliţii PCRM-PLDM-PDM să mai dea o lovitură suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului.

Crearea unui raion naţional-cultural înseamnă autonomie pe criterii etnice, tribalism, bantustanizare, lichidarea suveranităţii naţionale şi a caracterului indivizibil şi unitar al statului, scopul final fiind lichidarea acestuia.

Constituţia prevede încă de la art 1 că „Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil”.

Pentru că statul este unitar şi indivizibil nu pot exista diviziuni administrative, raioane care au “importanţă deosebită” cum pretind iniţiatorii proiectului de lege, comuniștii lui Vladimir Voronin,şi alte raioane care, în asemenea logică, ar avea o importanţă redusă.

Fiecare brazdă de pământ, fiecare ogor, fiecare colină, fiecare deal și vale sunt egale ca importanţă. Cu atât mai puţin nu pot exista “raioane naţionale”.

La art 2 Constituţia prevede că „Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. ”

Aceasta înseamnă că statul nu poate ceda o parte din suveranitatea sa unui raion anume sau unui grup etnic.

În Republica Moldova cetăţenii de altă origine etnică decât cea majoritară, românească, se bucură de toate drepturile privind păstrarea identităţii naţionale, a limbii materne şi culturii specifice etniei respective. Dar atât în Constituţie cât şi în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, se vorbeşte despre drepturile persoanelor, nu despre drepturi colective.

În niciunul dintre statele europene nu există autonomii pe criterii etnice şi nici “raioane naţional-culturale”. Singura excepţie ar fi Republica Srpska din Bosnia-Herţegovina, dar Partidul Liberal se va opune ca Monstruoasa Coaliţie să transforme Republica Moldova într-o nouă Bosnie.

Acceptarea înfiinţării unor unităţi administrativ-teritoriale pe criterii naţionale ar însemna că Republica Moldova este un stat multinaţional, ceea ce contravine Constituţiei.

Caracterul de stat multinaţional reprezintă primul pas spre dezmembrarea statului. Minorităţile etnice nu au dreptul la autodeterminare, doar naţiunile au acest drept. Aplicarea acestui principiu se poate constata cel mai clar în fosta Iugoslavie.

Fostele republici iugoslave Croaţia, Slovenia, Macedonia, Bosnia, au fost considerate naţiuni care îşi exercită dreptul la autodeterminare şi din acest motiv comunitatea internaţională le-a recunoscut independenţa. În schimb, sârbii din Croaţia constituiţi în autoproclamata Republică Sârbă Kraina şi cei din Bosnia, cu Republica Srpska au fost consideraţi minorităţi etnice, care nu au dreptul la secesiune.

Dacă Taraclia devine raion naţional va putea pretinde secesiunea, la ordinul Moscovei.

Pe de altă parte, proiectul de lege vizează transformarea românilor moldoveni din Taraclia într-o minoritate etnică în propriul lor stat, unde sunt reprezentanţi ai majorităţii etnice a populaţiei.

Nimeni nu i-a împiedicat pe cetăţenii de origine bulgară din Republica Moldova să-şi consolideze identitatea naţională şi culturală. De fapt această identitate bulgărească este pusă în pericol, în primul rând de rusificare, iar soluţia nu este separatismul etnic faţă de populaţia majoritară românească şi încălcarea Constituţiei Republicii Moldova.

Până şi forma în care iniţiatorii au prezentat proiectul de lege este o inepție juridică, prin care se cere Parlamentului un cec în alb.

Cum poate Parlamentul să acorde “statutul de raion naţional-cultural” când asemenea statut nu există în prezent, nu ştim ce presupune acesta şi nu ştim ce au în vedere în acest sens iniţiatorii proiectului?

Partidul Liberal, ca partid cu ideologie liberală, susţine pe deplin drepturile persoanelor, drepturile fundamentale ale omului. De asemenea, susţine dreptul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova să îşi asume identitatea naţională pe care o doresc şi sprijină acești cetăţeni în vederea păstrării limbii şi culturii specifice.

Partidul Liberal nu susţine însă conceptul feudal al drepturilor colective, care nu există nicăieri în Europa şi se opune oricăror tentative anticonstituţionale îndreptate împotriva caracterului unitar şi indivizibil al statului.

Îi rugăm pe concetăţenii noştri de origine bulgară să fie atenţi şi să nu accepte daruri otrăvite din partea Moscovei. Nu e interesat nimeni de autonomia bulgarilor, ci de dezmembrarea Republicii Moldova, statul nostru comun, şi de menţinerea Republicii Moldova în Imperiul Răului, unde sunt războaie, sărăcie, corupţie și încălcarea drepturilor omului. Concetăţenii noştri bulgari să nu uite nicio clipă că patria lor istorică, Republica Bulgaria, este un stat membru UE şi NATO cu care se vor regăsi după integrarea europeană a Republicii Moldova.

Concetăţenii noștri de origine bulgară au acelaşi destin cu majoritatea populaţiei, intrarea în Uniunea Europeană, care poate asigura libertate, prosperitate și respectarea drepturile omului.

Valeriu Munteanu: Acest proiect de lege, plămădit cu drojdie rusească, propus repetat de comuniști, acum fruntași ai Coaliției de guvernare, dezvăluie caracterul antinațional și antistatal al alianței PCRM, PDM și PLDM!

Posted by Partidul Liberal on 3 Aprilie 2015

Un gând despre “Valeriu Munteanu: „Moscova a ordonat Chişinăului să facă o autonomie bulgărească pe criterii etnice”

  1. Aceste regiuni autonome vor tine mai departe REPUBLICA MOLDOVA in suferinta economica, sociala, morala.

Lasă un comentariu

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.