Alexandru Hâncu: Recensămîntul şi mormîntul (II)

România azi, că mîine…
Pentru ca o populaţie să nu scadă, fiecare cuplu ar trebui să aibă doi copii, care să-şi înlocuiască apoi mămica şi tăticul. Aşadar, fiecare femeie ar trebui să nască doi copii. În fapt, e nevoie de mai mulţi. Pentru specialiştii în demografie, cel mai clar indicator privind evoluţia unei populaţii este rata fertilităţii. Doi copii de fiecare femeie înseamnă o rată de 2. Există, însă, o mortalitate infantilă inevitabilă şi nu toate cuplurile pot avea copii. Ca populaţia să nu scadă, rata fertilităţii trebuie să fie de 2,1.

Chestiile astea cu cifre sînt plictisitoare. Dar esenţiale. Lumea reală funcţionează după legi precise, care nu ţin cont de demagogie, de minciuna prin omisiune, de ignoranţă, de ticăloşia politică. Rata fertilităţii de 2,1 este pragul de înlocuire a populaţiei. Peste prag, populaţia creşte. Sub prag, populaţia scade. Odată instalată, scăderea are loc pe termen lung, de cîteva generaţii. Nu poate fi oprită rapid, în cîţiva ani. Cînd rata fertilităţii coboară la 1,3, specialiştii spun că începe „spirala morţii“, declinul ireversibil al unei populaţii. În România, rata fertilităţii este de 1,31. Mai e puţin. Infim de puţin pînă la spirala morţii, nu a vieţii.

La vie en rouge
Pentru stînga, realitatea nu contează. Ştiinţa şi legile firii n-au nici o importanţă, stînga îşi fabrică propria ştiinţă, independentă de realitate. De cîte ori n-aţi auzit, de pildă, de imensa ameninţare a dispariţiei omenirii prin suprapopulare şi epuizarea resurselor? Ca să salveze omenirea, stînga trebuia să intervină umanist, promovînd controlul populaţiei. Logic, nu? E interesant de observat, totuşi, că întreaga populaţie a Pămîntului din 2013 ar încăpea pe teritoriul statului american Texas. La o densitate a populaţiei mai lejeră decît cea din Paris. Uitaţi-vă pe harta lumii cît reprezintă suprafaţa Texasului. E loc suficient pe Pămînt, slavă Domnului! Cînd n-o mai fi, există, încă din 1969, tehnologia călătoriei spre alte planete.

Da, dar ce te faci cu resursele? La nivelul actual, ar fi suficiente pentru vreo zece miliarde de oameni, nu pentru şapte, ca în prezent. Iar nivelul folosirii resurselor a crescut mereu de-a lungul istoriei. Deşi se declară unicul vector al progresului, stînga exclude tocmai progresul. În ultimele trei secole, toate previziunile apocaliptice, despre epuizarea resurselor, de la hrană la energie, au fost infirmate, absolut toate. Ca să fie băgată în seamă, băgînd lumea în sperieţi, stînga „uită“, fără excepţie, de creativitatea oamenilor. De tehnologiile noi, de metodele noi care apar tot timpul, dacă sînt lăsate să se dezvolte liber, pe o piaţă liberă, nu planificată. Mai puţini oameni şi mai puţină libertate înseamnă, inevitabil, mai puţină creativitate şi mai puţină prosperitate. Stînga e de părere că nu contează.

Rien de rien…
O rată a fertilităţii de 1,3 înseamnă cu vreo 40% mai puţini oameni în fiecare generaţie. Mai puţini nou-născuţi decît cruci noi în cimitire. Contează sau nu contează? Contează sau nu contează că, într-o singură generaţie, vor fi cu 40% mai puţini adulţi capabili de muncă? Deci capabili să susţină bugetul, pensiile, sănătatea? Adăugînd şi emigraţia, e nenorocire. Contează? Nu, pentru stînga nu contează. Se vor ocupa specialiştii. Vor creşte, masiv, impozitele. Deja o fac. Apoi vor aduce forţă de muncă ieftină din ţările care au surplus de populaţie. Luaţi tabelul ţărilor lumii, după rata fertilităţii. Uitaţi-vă la cele cu rată clar peste 2,1, potenţialele furnizoare de populaţie. Gîndiţi-vă dacă v-ar plăcea să trăiţi acolo. Apoi gîndiţi-vă cît de uşor s-ar adapta la modelul european oamenii proveniţi de acolo. Şi cum s-ar schimba respectivul model.

Dacă ajungeţi la concluzia că ar fi mai bine, totuşi, ca românii să fie mai mulţi, atunci gîndiţi-vă ce-ar trebui să se întîmple. Astfel încît copiii să fie doriţi, consideraţi o binecuvîntare, nu un obstacol, nu o frînă. Astfel încît ţinta fiecărui cuplu să fie de cel puţin doi copii. Cel puţin doi. Nu vă lăsaţi derutaţi de faptul că şi în Vest natalitatea e în declin marcat. Nu ne ajută cu nimic. Sînt mult mai bogaţi, deci pot alege de unde îşi aduc forţa de muncă. Vor lua de la noi în continuare, cît le va conveni. Gîndiţi-vă ce-ar trebui să se întîmple ca natalitatea să crească, nu să scadă şi mai mult, iar emigraţia să fie frînată, nu accelerată. Dacă răspunsul e de stînga, adică să ia statul nişte măsuri economico-sociale serioase, urgent, de la buget, atunci mai gîndiţi-vă. La realitate. Realitatea e că dezastrul demografic al lumii euroatlantice, nu doar al României, este, exclusiv, opera stîngii. Dreapta n-a băgat în cap nimănui, niciodată, că se poate şi fără familie şi copii. Nu dreapta a creat mecanismele, practicile şi convingerile care distrug natalitatea. Nu capitalismul ne-a adus la catastrofă.

Alexandru Hâncu

Lasă un comentariu

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.