FUNDATIA IOAN BARBUS

“Ucrainenii nu se pot preda deoarece capitularea înseamnă moarte”: Declarația Bisericii Greco-Catolice Ucrainene în lumina cererii papei Francisc

“Declarația Sinodului Permanent alBisericii Greco-Catolice UcraineneÎn lumina interviului Papei FranciscDirijată de Radio Télévision Suisse Nu avem încă o versiune completă...