FUNDATIA IOAN BARBUS

Tag: Biserica

HomeBiserica

Separația modernă dintre Stat și Biserică funcționează doar dacă admitem că ultima are un rol recunoscut în cetate, fie el și unul limitat, alfel vom fi constrânși să admitem că prezența ei în interiorul cetății este una artificială.

Aflu acum că ar mai fi scăzut încrederea în Biserică, urmând o tendință care a părut accentuată de scandalurile ultimului an.