We the People

  19

  Dear President Obama,

  “We The People” have stated resolutely we reject your vision for our country. You claim you have not heard us.
  “Noi, Poporul” am spus răspicat că vă respingem viziunea privitoare la țara noastră. Pretindeți că nu ne-ați auzit.

  “We The People” have assembled across America resisting your efforts to subvert our constitution and undermine our liberty. You claim you have not seen us.
  “Noi, Poporul” ne-am adunat în toată America să ne opunem eforturilor dumneavoastră de a răstălmăci constituția noastră și de a ne submina libertatea. Pretindeți că nu ne-ați văzut.

  Since you have not acknowledged our message, let us here present it once more for if as President Wilson said, “a leader’s ear must ring with the voices of the people,” the time has come.
  Întrucît ați ignorat mesajul nostru iată-ne aici rostindu-l din nou, căci dacă e așa cum a spus Președintele Wilson, “în urechile conducătorului trebuie să răsune vocile poporului”, atunci a venit timpul să ne auziți.

  Our greatest treasure is freedom – the absence of restraints on our ability to think and to act. The corollary of freedom is individual responsibility. We believe in the power of the individual.
  Cea mai mare comoară a noastră este libertatea – absența constrîngerilor asupra abilității noastre de a gîndi și acționa. Consecința libertății este responsabilitatea individuală. Noi credem în puterea individului.

  A few years ago President Bush said, “History moves toward freedom because the desire for freedom is written in every human heart.” Let us add that we will preserve it only as long as devotion to freedom is expressed in the heart of our actions.
  Cu cîțiva ani în urmă Președintele Bush a spus, “Istoria merge către libertate căci dorința de libertate este înscrisă în inima fiecărui om.” Să adăugăm că o vom păstra numai atîta vreme cît dragostea de libertate este exprimată în inima acțiunilor noastre.

  When President Lincoln dedicated Gettysburg National Cemetery he declared, “It is for us the living to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus so nobly advanced.”
  Cînd Președintele Lincoln a inaugurat Cimitirul Național Gettysburg a declarat, “Noi cei vii să ne devotăm în acest loc lucrării neterminate pe care cei ce au luptat aici au făcut-o astfel să avanseze cu atîta noblețe.”

  That unfinished cause for which our soldiers willingly go to battle and for which so many have given their lives is a free United States of America. It has been nearly one hundred fifty years and the work President Lincoln spoke of is not finished. In fact, that work will never be finished.
  Acea cauză neterminată pentru care soldații noștri merg din toată inima la luptă și pentru care atît de mulți și-au dat viața este libertatea Statelor Unite ale Americii. Au trecut aproape o sută cincizeci de ani și lucrarea despre care vorbea Președintele Lincoln nu este terminată. De fapt, ea nu va fi terminată niciodată.

  Freedom is the capacity of self-determination. It is not an entity but a condition and conditions change. Freedom can expand, yet so can it contract.
  Libertatea este capacitatea de auto-determinare. Nu este o entitate ci o condiție, și condițiile se schimbă. Libertatea se poate extinde, dar se poate și restrînge.

  You promised change when you took office, Mr. President, but subjugation is not change we wanted or will accept.
  Ați promis schimbarea cînd v-ați început mandatul, Domnule Președinte, dar subjugarea nu este schimbarea pe care am dorit-o sau pe care o vom accepta.

  You have expanded government, violated our Constitution, confounded laws, seized private industry, destroyed jobs, perverted our economy, curtailed free speech, corrupted our currency, weakened our national security, and endangered our sovereignty.
  Ați extins administrația, ați violat Constituția noastră, ați confundat legile, ați intervenit în sectorul privat, ați distrus locuri de muncă, ați pervertit economia noastră, ați îngrădit libertatea de expresie, ați corupt moneda noastră națională, ați slăbit securitatea noastră națională și ne-ați pus în pericol suveranitatea.

  By compromising our nation’s cultural, legal and economic institutions, you are ensuring that our children will never achieve the same quality of life as we enjoy today. Through generational theft you are robbing the unborn of opportunity.
  Compromițînd instituțiile noastre culturale, juridice și economice, garantați că urmașii noștri nu vor ajunge niciodată la aceeași calitate a vieții de care ne bucurăm astăzi. Prin furt la nivel de generații, jefuiți șansele celor nenăscuți.

  This is not acceptable. Not in America. We did not become a strong nation through hope but rather through self-reliance.
  Acest lucru nu este acceptabil. Nu în America. N-am devenit o națiune puternică prin speranță, ci prin încredere în propriile puteri.

  No one better understands the relationship between individual achievement, dignity and strength than our armed forces. Through every war our soldiers have held this nation’s destiny in their hands. They have not failed us. They cherish freedom enough that they are willing to die for it.
  Nimeni nu înțelege mai bine relația dintre realizare individuală, demnitate și forță ca forțele noastre armate. În orice război, soldații noștri au ținut destinul acestei națiuni în brațele lor. Ei nu ne-au părăsit. Ei preţuiesc libertatea atât de mult încât sînt gata să moară pentru ea.

  Our duty to them and to ourselves is to treasure freedom enough to live up to it.
  Datoria noastră față de ei și față de noi înșine este să prețuim libertatea îndeajuns cît să fim la înălțimea ei.

  We accept the challenge, Mr. President. That is why we are assembling across the land to deliver our message to you as often and in every way we can. Dismiss us at your political peril.
  Acceptăm provocarea, Domnule Președinte. De aceea ne adunăm în toată țara pentru a vă transmite mesajul nostru cît de des și în cîte moduri putem. Asumați-vă riscul politic de a ne respinge.

  Our great nation is a Republic. We will not accept tyranny under any guise. Your policy to redistribute the fruits of our labor is Statism and will not be tolerated.
  Marea noastră națiune este o Republică. Nu vom accepta tirania sub nici o formă. Politica dumneavoastră de a redistribui fructele muncii noastre este Statism și nu va fi tolerată.

  By our honor, Mr. President, we vow forever to resist coercive government in America. Patriots will not stand silent as you attempt to dismantle the greatest nation on earth. “We The People” will defend our liberty. We will protect our beloved country and America’s exceptionalism will prevail.
  Este o onoare, Domnule Președinte, să declarăm că ne vom opune întotdeauna guvernării coercitive în America. Patrioții nu vor rămîne fără replică la încercările dumneavoastră de a destrăma cea mai mare națiune de pe pămînt. “Noi, Poporul” vom apăra libertatea noastră. Vom apăra iubita noastră patrie și excepționalismul Americii va învinge.

  God Bless the United States of America!
  Dumnezeu să Binecuvînteze Statele Unite ale Americii!

  Sincerely,
  We The People

  Sincer,
  Noi, Poporul

  Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

   
  Print Friendly, PDF & Email
  Cititi si
  DISTRIBUIȚI
  Articolul precedentPe dos
  Articolul următorMircea Badea egal Călin Popescu-Tăriceanu
  Născut - da, 30 nov. 1948 Mort - nu (încă) ... Mai întîi a fost Phylopat care scria cronici de bridge la Cronica din Iași prin anii '70, apoi exotismul neprincipial fu pedepsit prin suspendare, drept care s-a comis inversiunea rivuluționară din dechemvre '89 cînd s-a născut tête-bêche Pataphyl. Sînt două particule: dragoste - philo exotizat ridicul-pretențios cu "y", dragoste copulată cu pata - ce vrea să zică bolnav ca în patologie dar și anormal în sensul lui Alfred Jarry, care descria patafizica (pataphysique) ca fiind bazată pe următoarele şapte propoziţii fundamentale: 1. Patafizica este ştiinţa acestui domeniu ce se întinde dincolo de metafizică; ea depăşeşte metafizica atât cât aceasta depăşeşte fizica - în toate sensurile ad libitum. 2. Patafizica este ştiinţa particularului, a legilor ce guvernează excepţiile. 3. Patafizica este ştiinţa soluţiilor imaginare. 4. Pentru ea toate sunt acelaşi lucru. 5. Patafizica este de alură imperturbabilă. 6. Totul este patafizic; totuşi, puţini oameni pun conştiincios patafizica în practică. 7. Dincolo de ea nu este nimic. "Patafizica este instanţa supremă".

  19 COMENTARII

  1. N-ai cum sa le multumesti. Poate doar sa inclini capul, sa le trimiti un gind bun si sa-ti inghiti lacrimile:

   … we band of brothers;
   For he to-day that sheds his blood with me
   Shall be my brother; …

   (St. Crispen’s Day Speech
   Shakespeare’s HENRY V)

  2. U.S. Marines’ hymn:

   U.S. Army song:

   The Navy:

   US Air Force:

   and my absolute favorite:

   Pata:

   Superb. Multzam.

  3. It’s the soldier, not the reporter who has given us
   Freedom of the Press.

   It’s the soldier, not the poet, who has given us
   Freedom of Speech.

   It’s the soldier, not the campus organizer, who has given us the
   Freedom to Demonstrate.

   It’s the soldier, not the lawyer, who has given us the
   Right to a Fair Trial.

   It’s the soldier who salutes the flag,
   serves under the flag and
   whose coffin is draped by the flag,
   Who gives the protestor the right to burn the flag.

   ~Father Dennis Edward O’Brien, USMC

  4. Isrealianca @ 5:

   Exista multe organizatii in SUA care te ajuta sa faci mai mult decit sa versi o lacrima. Una dintre ele e “Adopt a US soldier”:

   http://www.adoptaussoldier.org/

   Nu-ti imaginezi ce bine le cade soldatilor un pachet cu lucrusoare de baza, ca ustensile de barbierit, deodorante, periutze de dinti si pasta de dintzi, sosete si chiloti noi, T-shirts, reviste mai noi sau mai vechi, citeva flacoane de aspirina si ibufron, chiar si animalutze de plush, si, pentru femei, mai intii de toate, tampoane igienice.

  5. Ba imi inchipui, pentru ca si in Israel sunt organizatii similare la care cotizez.

   Ma refeream insa la cei pentru care bunurile lumesti nu prea mai conteaza.

  6. Obama: American Idol

   Observing the start of Lord and Lady Obama’s (aka president and Michelle) grand European tour and the fawning press coverage, one might conclude they were imbued with royal blood.

   The normally reserved and thoughtful columnist for the London Times, William Rees-Mogg, gushed about the president’s speech before members of Parliament, comparing him to Winston Churchill. Obama is to Winston Churchill as Lady Gaga is to Ella Fitzgerald. Both are singers, but that’s where the comparison ends.

   In his parliamentary speech, which began with herald trumpets announcing his arrival (appropriate since Obama frequently toots his own horn by overdoing the personal pronouns “I” and “me”) the president spoke favorably of Adam Smith, the patron saint of economic conservatives. Smith’s philosophy is the antithesis of President Obama’s “spread the wealth around” socialist philosophy. Smith is to Obama as Ronald Reagan is to Karl Marx.

  7. Thanks pentru clipurile care le-ati pus! God bless you, guys and gals!

   Inca un cantec foarte fain si potrivit de Memorial Day.

   Am mers cand au trecut veteranii din Coreea, Vietnam si al doilea razboi mondial pe la mine prin cartier cu ocazia Memorial Day si i-am salutat cu salut militar… Au salutat si ei inapoi. God bless them!

   Exceptional mesajul patriotilor americani cu “We the People”! Thank you, In linie Dreapta!

   Trimiteti-le linkul la toti prostii de romani care inca il admira pe imbecilul asta de presedinte. Dar n-ai ce sa astepti de la ei, ca au fost indoctrinati sa nu mai aiba demnitate si patriotism.

   “The League of Grateful of Sons”, va recomand documentarul asta pe DVD.
   http://www.leagueofgratefulsons.com/ Este excelent, despre veteranii care au luptat pe Iwo Jima si comemorarea din 2005. Discuta si despre felul in care cultura americana de la vremea aceea i-a influentat pozitiv pe soldati, pentru ca punea pret pe familie, patriotism si credinta in Dumnezeu.

  8. Herman Cain: With All Due Respect, Obama Couldn’t Run a Pizza Joint

   Fast-rising GOP presidential candidate Herman Cain, the former Godfather’s Pizza CEO emerging as a strong contender in the Iowa caucuses, blasted President Barack Obama’s leadership abilities in an exclusive Newsmax interview, saying Obama “could not run one Godfather’s pizza restaurant.”

   Cain, who has been rising fast in the polls after his impressive showing in last month’s presidential debate in South Carolina, called the president as an indecisive leader who has lost most Americans’ confidence.

   “The president has demonstrated that he lacks leadership in a whole lot of ways [and] could not run a company,” Cain told Newsmax. “And I don’t mean to be disrespectful: He could not run one Godfather’s pizza restaurant.

   “Instead of being decisive, he dithers,” Cain said. “Instead of having a management structure where he can entrust to some key people responsibility, he has an organization that is unmanageable. When he added 36 czars to go with the ones he already inherited, that is an unmanageable structure. So nobody knows who’s in charge.”

  9. Herman Cain: With All Due Respect, Obama Couldn’t Run a Pizza Joint

   Are dreptate, he’s right. :-)) Daca ar intelege asta si multi alegatori, ar fi si mai bine.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here