FUNDATIA IOAN BARBUS

Discursul tovarăşului-dictator Vladimir Voronin

Tov. Vladimir Voronin răspunde – greu de zis în ce calitate, mandatul domniei sale încheindu-se acum câteva zile – preşedintelui Traian Băsescu într-un lung discurs, o înşiruire de inepţii şi acuzaţii moldoveniste. Important este că în ceea ce îi priveşte pe „fasciştii” şi „atentatorii” la adresa integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova, tov. Voronin lasă de la el: „cer organelor abilitate iniţierea amnistiei totale şi solicit sistarea tuturor formelor de urmărire a participanţilor la acţiunile de protest stradal”. Câtă mărinimie, tov. Voronin! Acum să ne ierţi, dar nu prea ne vine a te crede.

Am inclus în rândurile următoare discursul lui Voronin, urmat de câteva observaţii personale.

Discursul lui Vladimir Voronin

Stimaţi compatrioţi,

Alegătorii din Republica Moldova încă mai urmează să dea aprecieri evenimentelor din 6 şi 7 aprilie 2009. Societatea moldovenească s-a convins de următorul lucru: în ţară există forţe care sînt capabile să sacrifice instituţiile democratice, respectul faţă de lege, opţiunea europeană a Republicii Moldova şi statalitatea ei de dragul ambiţiilor de a accede la putere. Anume aceste forţe au reuşit în doar cîteva zile să arunce ţara înapoi în atmosfera fricii şi neîncrederii de la începutul anilor 90. Anume ele, prin negarea consecventă a tuturor bazelor democratice ale societăţii moldoveneşti, se părea că au creat toate premisele posibile şi imposibile pentru ca ţara să se abată din calea modernizării europene, să dezlănţuie acţiuni de răzbunare împotriva oponenţilor săi, să discrediteze statalitatea sa prin dispreţul faţă de supremaţia dreptului.

Dar aceste provocări au eşuat. Puterea nu s-a lăsat atrasă în acel joc periculos, în care nu se respectă nici un fel de reguli, joc pe care încearcă să i-l impună oponenţii liberali. Astăzi puterea este preocupată cel mai mult de sarcinile unificării societăţii, vindecării acelui traumatism politic, care a polarizat opinia publică, a condus la crearea unei atmosfere de „război rece” între diferite tabere politice.

„Moldova europeană – o construim împreună!” – anume sub această lozincă a mers Partidul Comuniştilor în cadrul alegerilor din 2009. Nimeni nu bănuia că acest îndemn va fi atît de actual după alegerile parlamentare! Nimeni nici că se gîndea că va trebui să construim şi să restabilim în adevăratul sens al cuvîntului. Şi nu numai edificiile administrative, dar şi societatea noastră. Să restabilim în ea spiritul toleranţei, încrederii şi siguranţei în ziua de mîine. O putere viguroasă se deosebeşte de orice dictatură şi de orice regim autoritar prin faptul că nu se răzbună pe nimeni. Nu se răzbună, deoarece înţelege că conflictele politice sînt doar o proiecţie a ceea ce are loc în adîncul societăţii. Veţi fi de acord cu mine că cel mai uşor este să înăbuşi un conflict prin forţă, aplicînd litera legii, dar este mult mai greu să înţelegi cauzele acestui conflict. Statul moldovenesc a trecut prin multe încercări, dar sînt convins de faptul că din situaţia de criză care s-a creat, ţara noastră va şti să iasă şi mai puternică, iar societatea – şi mai unită.

Eu ştiu că anume asemenea acţiuni ale conducerii Republicii Moldova vor găsi înţelegere nu numai în societatea noastră şi că ele ne vor aduce solidaritatea tuturor prietenilor şi partenerilor externi. Şi acum, desigur, este important să avansăm împreună pe un făgaş constructiv comun, să soluţionăm problemele, dar să nu provocăm noi conflicte.

Anume în acest context considerăm extrem de tendenţioase şi inoportune toate acţiunile pe care le întreprinde faţă de Republica Moldova conducerea de vîrf a României. Discursul Preşedintelui României, Traian Băsescu, constituie cel mai bun şi cel mai elocvent comentariu la cele declarate în repetate rînduri de către conducerea Moldovei în demersurile sale adresate tuturor organismelor şi structurilor Uniunii Europene. Acest discurs – de la început pînă la sfîrşit – constituie un exemplu de revanşizm statal şi nu mai lasă nici un fel de îndoieli în privinţa la aceea cine anume îi inspiră pe acei politicieni, puţini la număr, din Moldova, pentru care lupta pentru valorile liberale se identifică, nu ştiu de ce, cu lupta împotriva independenţei Moldovei. Spre regretul nostru, Preşedintele României, în declaraţia sa, şi-a exprimat dubiile vizavi de concluzia observatorilor europeni cu privire la faptul că alegerile din Moldova au avut un caracter democratic şi au fost libere, a îndrăznit să declare că întreaga populaţie a Republicii Moldova e constituită din români, s-a angajat să sporească sprijinul organizatoric şi financiar pentru toate acele structuri care vorbesc zilnic despre necesitatea lichidării Moldovei, s-a adresat către tineretul moldovenesc cu un apel de solidaritate şi a promis să-i ducă pe toţi românii de peste Prut în Europa, prin acordarea în masă a cetăţeniei României. Dacă toate acestea nu înseamnă amestec în afacerile interne ale Republicii Moldova şi instigare la continuarea dezordinilor stradale, atunci, pe baza principiilor dreptului internaţional, toate acestea pot fi calificate în termeni mai duri.

Sînt convins că prin declaraţia sa Preşedintele României a restrîns considerabil aria identificării cauzelor politice interne ale evenimentelor din 6-7 aprilie 2009 din capitala Republicii Moldova şi a absolvit autorităţile moldoveneşti de acuzaţia că ar suferi de spionomanie.

Voi aminti că, în timpul desfăşurării evenimentelor din 7 aprilie, conducerea de vîrf a aşteptat în zadar o reacţie de condamnare din partea României. Reacţie, care să fi conţinut cel puţin o desolidarizare de pogromiştii care asaltau sediul Parlamentului şi al administraţiei prezidenţiale purtînd drapele româneşti şi lozinci unioniste. A urmat însă o tăcere stranie şi elocventă.

În acel moment critic, noi am fost nevoiţi să declarăm Ambasadorul României persona non grata. Pe parcursul întregului său mandat, acest diplomat a transformat Ambasada condusă de el nu într-un loc al dialogului politic dintre două state, ci într-un loc de întîlniri conspirative cu diferite personaje ale politicii moldoveneşti, care caută sprijin nu atît din partea societăţii noastre, cît din partea Guvernului României. Dar se dovedeşte că stimatul diplomat se comporta aşa numai de aceea că, în primul rînd, pentru propriul său preşedinte nu există noţiunile de identitate moldovenească şi de independenţă moldovenească.

În acea zi deosebit de încordată toţi au remarcat ostilitatea deosebită, practic, a tuturor canalelor româneşti de televiziune, care chemau făţiş populaţia ţării noastre la rebeliune. Societatea moldovenească a văzut cum se organizau voluntarii din România pentru a fi trimişi de urgenţă peste graniţă, la Chişinău, cum toate protestele stradale erau etichetate cu mîndrul cuvînt „revoluţie”. Toate aceste semnale alarmante ne-au determinat să introducem regimul de vize pentru cetăţenii români. Această măsură impusă este doar un răspuns statului vecin, care s-a lăsat antrenat făţiş în evenimentele politice interne din Moldova.

Rămîn pe conştiinţa Preşedintelui Băsescu toate aprecierile lui dure şi declaraţiile sale nereţinute. Sper că ele vor constitui obiectul unei investigaţii speciale în cadrul Uniunii Europene, care este obligată să poarte răspundere colectivă pentru acţiunile unei ţări care a procedat la provocarea de ciocniri stradale în altă ţară. În acelaşi timp, forţa şi spiritul valorilor europene rezidă nu numai în capacitatea de a ţine în frîu instinctele de grotă ale unor politicieni europeni. Forţa lor rezidă în a identifica în comun consensul în cele mai dificile situaţii. Cu mare părere de rău, relaţiile dintre Moldova şi România, fac astăzi parte din această categorie de probleme.

Pentru a exclude interpretări greşite, aş vrea ca anume eu să fac cunoscută încă o dată acea viziune asupra relaţiilor moldo-române, care ar putea fi acceptabilă pentru popoarele ambelor ţări.

Da, avem o istorie zbuciumată, care a croit pe parcursul secolelor soarta noastră în mod dureros. Vorbim aceeaşi limbă, chiar dacă o numim diferit. Şi asta nu ar trebui să fie un prilej de războaie politice. Cred că dificultăţile noastre de comunicare şi de înţelegere au motive istorice şi de mentalitate uşor de înţeles. O bună parte din teritoriul României a fost o parte constitutivă a Statului Moldova. Mai bine de 20 de ani o parte din teritoriul Republicii Moldova s-a aflat în componenţa Statului Român. Şi de aici percepţia uneori naivă şi romantică, alteori plină de superioritate şi aroganţă, a noilor realităţi geopolitice, apărute după destrămarea URSS şi după proclamarea Independenţei Republicii Moldova. Ideea refacerii României Mari sau unionismul a incendiat imaginaţia multora după 1989. Însă timpul a impus abordări pragmatice şi realiste, iar visătorii de ieri s-au maturizat şi la Chişinău, şi la Bucureşti. Totuşi ispita de a privi Republica Moldova ca pe un teritoriu pierdut, care, în anumite circumstanţe, ar putea fi recuperat, mai frămîntă minţile unora în ambele capitale. „Problema Basarabiei”, cum este numită la Bucureşti, a devenit şi un cal de bătaie electoral în însăşi România.

Sper că, mai devreme sau mai tîrziu, conducerea României actuale va conştientiza faptul că timpul intrigilor geopolitice perimate a trecut, că ţările europene depăşesc de mai mult timp cu succes vechile obide istorice. Aş îndrăzni să le sugerez prietenilor noştri de la Bucureşti un model de parteneriat regional din care ar trebui să ne inspirăm şi noi în relaţiile bilaterale: Polonia şi Ucraina. Polonia a pierdut şi ea teritorii importante în favoarea fostei URSS, teritorii care azi sînt parte integrantă a Ucrainei. Dar nimeni la Varşovia nu agită ideea revanşei, a pretenţiilor teritoriale faţă de Kiev. Nimeni nu încearcă să-i convertească pe ucraineni în polonezi, acordînd populaţiei acestei ţări cetăţenie, lipsindu-i de un stimulent de cea mai mare importanţă pentru integrarea europeană a propriei ţări. Dimpotrivă, relaţiile dintre cele două ţări sînt excelente. La fel ca şi relaţiile dintre Polonia şi Lituania. Aceasta în timp ce se ştie că şi graniţele dintre ele au avut de suferit modificări substanţiale. Dar aceasta nu reprezintă o piedică pentru raporturile de parteneriat şi cooperare strînsă între Varşovia şi Vilnius. În cazul României, însă, din păcate, se menţine o altă optică, care ne aruncă permanent în hăţişul spinos şi infinit al reproşurilor şi acuzaţiilor reciproce. Şi e păcat.

Eu consider că trebuie să depăşim naivităţile începutului anilor 90 şi să lăsăm la o parte aerele de superioritate. Ca oameni de stat, avem obligaţia să gîndim în mod realist. Altminteri, frustrările cauzate de obsesiile istorice vor provoca tendinţe revanşarde, care sînt deopotrivă şi depăşite, şi antieuropene.

Nedorinţa oficialităţilor de la Bucureşti de a semna tratatul de bază şi cel de delimitare a frontierei cu Republica Moldova este o dovadă evidentă a lipsei de sinceritate. Toate justificările şi pretextele din care se amînă în permanenţă semnarea acestor documente fundamentale pentru consolidarea relaţiilor noastre nu au nimic în comun nici cu practica internaţională, nici cu interesele naţionale ale României, nici cu interesele Uniunii Europeane. Ele doar arată clar că la Bucureşti „cartea Basarabiei” este jucată din simpla neînţelegere a esenţei noilor realităţi geopolitice din regiune.

Deosebit de dramatic este faptul că promovarea unui românism fundamentalist şi agresiv, ca şi acţiunile de destabilizare politică a Moldovei doar alimentează separatismul transnistrean, justificîndu-i pretenţia unui pericol iminent care ar emana dinspre România. Anume de aceea, toţi cei care le inspiră făţiş cetăţenilor minori ai ţării mele scenarii fanteziste despre refacerea României Mari, în primul rînd subminează stabilitatea regională. Nemaivorbind de faptul că acţiunile provocatoare sub acoperirea patriotismului aduc un prejudiciu indiscutabil şi intereselor naţionale ale Ucrainei, integrităţii ei teritoriale, împingînd astfel întreaga regiune spre pericolul unei balcanizări periculoase.

Trebuie să recunosc că în această calitate a sa România, din păcate, nu este un generator de stabilitate pentru Republica Moldova şi pentru regiunea din jur. Iar pretenţia domnului Băsescu de a se preocupa de „cele patru milioane de români” nu este decît o dovadă a neînţelegerii realităţilor de la noi. Asemenea atitudine, printre altele, nu ţine seama de faptul că în Republica Moldova trăiesc cetăţeni de diferite naţionalităţi, care au drepturi egale cu cele ale naţiunii titulare, grija obsedantă a domnului Băsescu pentru românii din Basarabia fiind nu doar o manifestare a românismului agresiv, ci şi un factor de aţîţare a vrajbei interetnice.

Îmi pare rău că autorităţile de la Bucureşti confundă istoria şi cultura cu politica. Ar fi bine ca ele să înţeleagă un simplu adevăr: afinitatea lingvistică şi spirituală nu acordă nici unui om de stat de la Bucureşti dreptul să-şi extindă autoritatea politică asupra cetăţenilor Republicii Moldova.

În calitatea mea de Preşedinte al Republicii Moldova, declar în mod univoc: ţara mea doreşte să dezvolte cele mai bune şi durabile relaţii de prietenie şi de colaborare cu România. Aprofundarea relaţiilor politice, economice şi culturale este în interesul ţării mele. Noi sîntem însă în drept să cerem autorităţilor române să ne trateze cu respect şi onestitate, ca pe un stat suveran, ca pe un popor care trăieşte după legile ţării sale, fără imixtiune din exterior, dezvoltînd democraţia în spirit european şi în conformitate cu normele internaţionale şi cu practica internaţională.

Noi considerăm că în condiţiile actuale cea mai bună dovadă a aspiraţiilor europene ale României şi a respectului sincer pentru statalitatea moldovenească ar fi semnarea Tratatului politic de bază între ţările noastre şi semnarea Tratatului de frontieră. Dar o şi mai mare contribuţie a României la dezvoltarea perspectivei europene pentru Moldova ar fi activizarea eforturilor României în cadrul Uniunii Europene în vederea acordării dreptului de liberă circulaţie cetăţenilor Moldovei. Nu mă îndoiesc că România este capabilă să-şi mobilizeze toată energia şi toată autoritatea pentru atingerea acestor scopuri.

În ceea ce priveşte criza trecută, eu, ca Preşedinte al Republicii Moldova, consider că este de datoria mea nu numai să păstrez stabilitatea şi încrederea faţă de instituţiile democratice. Eu sînt dator să fac totul pentru ca izbucnirile de violenţă disperată, care s-au manifestat pe 7 aprilie, să nu se mai repete în viitor, pentru ca poporul Moldovei să spună despre sine că e capabil să identifice fără ajutorul altora soluţii care îl pun în acelaşi rînd cu popoarele civilizate ale Europei.

Eu sînt sincer atunci cînd declar că nu înţeleg strategia oponenţilor liberali, nu înţeleg nici scopurile lor, nici valorile lor, nici lozincile lor. Dar eu ştiu un lucru – în spatele liberalilor stau alegătorii, stau cetăţenii Republicii Moldova. Îmi pare bine că am putut să evităm vărsările de sînge marţea trecută, zisă „neagră”, dar sînt extrem de îngrijorat de faptul că sute de cetăţeni tineri sînt nevoiţi să se afle în aresturi, să plătească cu libertatea lor pentru greşelile care sînt pe conştiinţa altor oameni, care îşi zic politicieni.

Eu ştiu că societatea din Republica Moldova va rămîne întotdeauna diferită, că opinia ei publică nu va fi adusă la acelaşi numitor. Unora le vor fi pe plac comuniştii, alţii vor vota pentru alte partide. Aceasta deoarece Moldova este un stat democratic. În aceasta constă puterea ţării noastre, în aceasta constă imunitatea ei faţă de orice provocări, faţă de orice episoade dramatice ale istoriei noastre contemporane.

În calitate de lider al partidului învingător, eu ştiu că anume acestui partid îi revine şi în continuare responsabilitatea nu numai pentru avansarea ţării pe calea modernizării europene, pentru prevenirea crizei economice, pentru asigurarea unei noii calităţi a vieţii. Partidul nostru este răspunzător şi pentru faptul ca, indiferent de convingerile sale politice, indiferent de acţiunile diverşilor provocatori, fiecare cetăţean al Moldovei să fie sigur că Patria sa este un stat liber, modern.

Anume de aceasta, precum şi profitînd de apropierea celei mai luminoase sărbători a tuturor creştinilor ortodocşi, îi îndemn pe toţi participanţii la procesul politic din Republica Moldova să revină pe făgaşul dialogului civilizat. Reprezentanţii lumii interlope şi recidiviştii care au profitat de situaţia politică complicată vor rămîne în locurile de detenţie. Pentru toţi ceilalţi participanţi la evenimentele din 7 aprilie, cer organelor abilitate iniţierea amnistiei totale şi solicit sistarea tuturor formelor de urmărire a participanţilor la acţiunile de protest stradal.

Puterea nu cere şi nici nu înaintează nici un fel de condiţii liderilor opoziţiei. Orice decizie a lor are un singur judecător – alegătorul. Anume el ne va aprecia pe noi toţi.

Moldova Europeană – o construim împreună!

Acum două duminici, alegerile parlamentare din Basarabia au fost fraudate într-un mod grosolan de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.

Două zile mai târziu, pe 7 aprilie, 30.000 de oameni au participat la demonstraţiile împotriva regimului Voronin. Evenimentele au degenerat printr-o diversiune de mare maestru orchestrată de SIS şi poate şi alte servicii secrete, Parlamentul şi Preşedinţia fiind atacate şi parţial devastate. Steagurile României şi Uniunii Europene au fost înălţate pe primele două instituţii ale statului moldovean, cu complicitatea forţelor de ordine care au acţionat în aşa fel încât să dea impresia că are loc o coup d’etat.

Cel care la aceea vreme încă mai era preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a ordonat luarea unor măsuri de o duritate care ne aduce aminte de reprimarea manifestanţilor din 1989 de forţele loiale lui Nicolae Ceauşescu. Acum, acelaşi ipochimen vorbeşte cu ipocrizie despre „unificarea societăţii” în „spiritul toleranţei, încrederii şi siguranţei în ziua de mâine” şi are neruşinarea de a declara că „o putere viguroasă nu se răzbună”, deşi toate acţiunile guvernului de la Chişinău seamană fie cu răzbunările gangstereşti, fie cu manifestările unui stat poliţienesc care caută să facă tranziţia spre totalitar.

Protestatarii de marţea trecută – numiţi iniţial „fascişti”, în buna tradiţie sovietică de la care se revendică Voronin, ulterior „pogromişti” – au fost filmaţi de Moldova 1, iar casetele au ajuns la SIS şi la miliţie. Oamenii au fost ameninţaţi, fugăriţi, răpiţi şi arestaţi din stradă, din facultate, din cămin, din liceu şi apoi bătuţi cu cruzime de brutele lui Voronin. Securiştii au intrat până şi în licee în căutarea periculoşilor inamici ai statului, probabil acei Antonescu pe care îi menţiona Voronin în interviul acordat lui El Pais.

În urma „unificării societăţii” în stil voronist, doi tineri au murit, iar sute (600? 800? 1000?) se află cine ştie unde şi în ce condiţii. Consilierul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, Edwin Berry, s-a îngrozit de ce i-au putut vedea ochii în penitenciarul nr. 13 pe care l-a vizitat: 28 de tineri învineţiţi erau inghesuiţi într-o încăpere de 8 metri pătraţi.

Chirtoacă: Regimul totalitar din R. Moldova a instaurat teroarea

Iar Voronin ne face nouă morală.

În altă ordine de idei, rog a se observa cât de tare îl roade pe tov. Vladimir Voronin că nu are un tratat de bază cu România. Asta este marea dorinţă a tovarăşilor de la Chişinău, ceea ce visează ei de când Moldova a fost recunoscută de Bucureşti (mulţumim, tov. Iliescu!): semnarea de România şi Republica Moldova a unor documente care să definitiveze independenţa fictivă a R.M. (în realitate, o dependenţă cruntă de Rusia) şi să elimine, o dată pentru totdeauna, pericolul ca Basarabia să revină acolo unde îi este locul, între graniţele României. Tratatul de bază şi tratatul de frontieră ar fi cel mai mare cadou pe care diplomaţia română l-ar putea face acestor Homo Sovieticus care conduc Basarabia ca pe propria moşie. Basarabia ar fi pierdută pe veci, iar în Est am avea un stat care promovează un moldovenism agresiv, puternic românofob.

Aşa-zisele „prejudicii” aduse Ucrainei de poziţia noastră faţă de Moldova sunt o încercare a lui Voronin de a ne arunca în cârcă paranoia Kievului. Ucraina, ca oricare alt stat artificial, este foarte preocupată de tot ceea ce ar putea atenta la integritatea sa teritorială. Cuprinzând regiuni luate de la ruşi, polonezi şi români, republica lui Iuşcenko nu conteneşte să îşi acuze unul dintre vecini de pretenţii teritoriale, adversarul preferat al Kievului fiind Bucureştiul. Presa ucraineană, politicienii filoruşi, ba chiar şi politicienii antiruşi readuc periodic în discuţie pretenţiile României [cartea lui Dan Dungaciu, Moldova ante portas, menţionează indicele foarte ridicat de intoleranţă faţă de populaţia românească ce poate fi întâlnit la nivelul întregii Ucraine]. Pe aceştia vrea să îi stârnească Voronin împotriva noastră prin discursul său.

Puţine s-au schimbat de-a lungul celor 8 ani de preşedinţie Voronin. Ultimul discurs seamăn leit cu toate celelate şi prin tot ceea ce a zis în această sper ultimă seară, Vladimir Voronin a recunoscut încă o dată că „identitatea moldovenească” şi „independenţa moldovenească”, mituri create în laboratoarele lui I.V. Stalin, nu se construiesc decât în raport cu România, stat faţă de care PCRM, în calitatea sa de urmaş direct al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, duce o politică de autentică ură.

The following two tabs change content below.

Vlad M.

„By accepting punishment not for our sins, but for our virtues, we betrayed our code and made theirs possible.” – Francisco D’Anconia (Atlas Shrugged, p. 619)

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Vlad M.

Vlad M.

52 de comentarii

 1. niku_elektriku
  15 aprilie 2009

  bre, e tare comunistu’ , in toata ticalosia lui, si nu m’ar mira ca varianta lui, sau a moskoveatzai, sa aiba o mai mare trecere decit varianta rrromanes-ca…
  acu’ se vede cit ne costa nemernicia de a nu ne face noi traba, aci la noi – coruptzie si alte cele, asa incit sa fim nevoitzi sa ne iasa „ciocu mic” atunci cind ar trebui sa facem taraboi la ‘naltele portzi !
  sucker-i de cind ne stim !

  si cu banii luatzi si cu rozeta’ntoarsa (adaptare personala) !

 2. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Corespondentul TVR la Chisinau. Doru Dendiu, marturii socante

 3. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Miliţienii şterg urmele crimei

  Crucea lui Valeriu Boboc

  Valeriu Boboc, ucis de poliţie în noaptea de marţi, 7 aprilie, când au început arestările în masă, a fost condus spre cimitir de agenţi SIS, susţine un oficial de la Chişinău. Martori oculari ai evenimentelor spun că tânărul a fost ucis de poliţişti, însă procurorul care anchetează cazul afirmă că protestatarul ar fi suportat o intoxicaţie alcoolică.

  Valeriu Boboc, un protestatar de 23 de ani, a lăsat în urma sa un copil de 1 an şi 8 luni. Zilnic, al făcea naveta Bubuieci-Chişinău pentru a ajunge la muncă. Lucra comerciant la Piaţa Centrală, ca să-şi întreţină copilul şi soţia, ne-a spus Marcel Boboc, fratele decedatului.

  Tânărul a mers la o bere

  Marţi, în jurul orei 17°°, Valeriu îşi încheiase ziua de muncă. În acele momente, el l-a întâlnit pe Nurudun Najimidinov, un vechi prieten de-al său. «Am mers la o bere şi am discutat ca între băieţi», susţine Najimidinov. Ulterior, Valeriu a făcut ultimele cumpărături. «A procurat un pachet cu pampers pentru copil», apoi i-a spus lui Nurudun că pleacă acasă, cu microbuzul 107, pe care îl va lua de pe str. Mihai Eminescu, în apropiere de PMAN. La orele 19.00 seara, cei doi s-au despărţit.

  Rudele tânărului au spus că Valeriu avea obiceiul să meargă la protestele organizate în PMAN. Au mai precizat că protesta paşnic. În noaptea de marţi, Valeriu Boboc a fost ucis chiar în centrul capitalei.

  Solicitat de ZdG, Liviu Vovc, şeful Staţiei municipale de Urgenţă, a declarat că, în noaptea de 7 spre 8 aprilie, o maşină privată, tip «Niva», a adus un cadavru în portbagaj şi a precizat că e cineva de la proteste. «Persoanele care au adus acest cadavru au zis că îl aduc din centru şi că acolo li s-a pus cadavrul în portbagaj şi li s-a spus să îl aducă la noi». Potrivit lui Vovc, cadavrul a fost luat imediat de către reprezentanţii poliţiei pentru cercetări.

  Martorii: poliţia l-a ucis

  Doi martori oculari au declarat presei că au văzut cum poliţia l-a bătut pe manifestant până acesta a murit. Cel dintâi şi-a plasat mărturia pe blogul unui politician de la Chişinău. El susţine că «un grup de tineri, în număr de circa 30, s-au îndreptat din PMAN spre un chioşc de gazete, de la intersecţia Puşkin cu Ştefan cel Mare. Era ora 12. 50 noaptea».
  Grupul de tineri a început să devasteze chioşcul. Vizavi de chioşc erau vreo 10-12 oamenii ai legii, în civil, care au început să-i atace pe protestatari cu şocuri electrice şi să-i bată cu cruzime, aplicându-le lovituri de picioare în cap. Se auzeau şi împuşcături. În acele momente, unii dintre protestatari au fost băgaţi cu forţa în maşini, una dintre ele era de marcă Mercedes Vito, culoare gri.

  Peste aproximativ 5 minute, am văzut că veneau din directia Teatrului «M. Eminescu» circa 50 de poliţişti ai serviciilor speciale «Fulger». Erau înarmaţi cu automate AK47 şi nu aveau scuturi, a mai menţionat tânărul pentru presă.

  Cel de-al doilea martor ocular este o tânără, care îl cunoştea pe Boboc. A mărturisit pentru un post de televizune că, în noaptea în care a fost ucis protestatarul, ea se afla pe aproape. «În jurul orei unu noaptea se auzeau împuşcături». Apoi s-a apropiat de noi poliţia. Strigau să ne culcăm la pământ. Ulterior, au început să împuşte».

  Veaceslav Bascov, medic la Serviciul de Urgenţă, a declarat pentru agenţia «OMEGA» că echipa de urgenţă din care făcea parte a fost oprită, în noaptea spre 8 aprilie, de o maşină de poliţie, colaboratorii forţelor de ordine, solicitând medicilor examinarea unui tânăr.

  Din spusele martorilor, Valeriu Boboc ar fi fost ucis în apropierea Arcului de Triumf. Natalia Boboc, soţia lui Valeriu, susţine că a mers prin comisariatele de poliţie, unde s-a interesat de soarta soţului său. «Anchetatorul mi-a prezentat un set de fotografii în care se observa că Valeriu se afla într-o baltă de sânge, în apropierea arcului de Triumf».

  3 zile de tăcere

  Apoi soţia a mers la Procuratura din sectorul Buiucani, unde anchetatorul i-a spus iniţial că soţul ar fi decedat, fiind lovit în cap de o cărămidă. Ulterior, procurorul şi-a schimbat declaraţia, menţionând că Valeriu a fost intoxicat cu gaze necunoscute.

  Vineri, 10 aprilie, familia tânărului află că fiul lor este decedat. Timp de trei zile, apropiaţii lui Valeriu mergeau prin comisariatele de poliţie pentru a afla dacă nu cumva fiul lor s-ar afla printre zecii de protestatari arestaţi. Ala Boboc, mama tânărului, susţine că, la poliţie, le-au spus că fiul lor nu este arestat şi că nu ştiu nimic despre el.

  Tot ea susţine că «Valeriu mai lipsea de acasă, câte două, trei zile, când pleca la ţară să-şi viziteze bunicii, dar mă anunţa». Însă în aceste trei zile, când nu a ştiut nimic despre fiul ei, Ala Boboc ne-a spus că „simţeam că s-a întâmplat ceva rău cu el, pentru că am văzut o ştire la televizor precum că a fost adus un mort la salvare».

  Recent, Procuratura Generală a anunţat, printr-un comunicat de presă, că Valeriu Boboc a murit în drum spre Spitalul de Urgenţă, la ora 1 şi 15 minute. Sursa citată mai adaugă că rezultatele autopsiei sunt: leziuni corporale primite, şi anume fracturarea unei coaste.

  Ulterior, Procuratura şi-a schimbat declaraţiile, precizând că, în urma expertizei medico-legale, manifestantul ar fi fost intoxicat cu o substanţă necunoscută.

  SIS-ul l-a petrecut pe Valeriu spre cimitir
  Ion Matuşenco, procuror la Procuratura sect. Buiucani, anchetează cazul lui Valeriu Boboc. Anchetatorul a declarat pentru ZdG că protestatarul ar fi fost intoxicat cu alcool.

  Despre loviturile vizibile pe corpul victimei a declarat că «acele vânătăi nu au provocat moartea manifestantului». Matuşenco a mai precizat că urmează o nouă expertiză în acest caz. Totodată, procurorul a ţinut să avertizeze că toată presa care a relatat că protestatarul a fost ucis de poliţişti va fi trasă la răspundere.

  Pe data de 13 aprilie, familia Boboc a ridicat cadavrul lui Valeriu de la morgă. Suspect este că în aceeaşi zi a şi fost îngropat. Oamenii din Bubuieci nici nu au ştiut despre moartea tânărului. Acest lucru l-am constatat după ce am discutat cu mai mulţi locuitori. Familia Boboc este nevoiaşă. Pentru a-l îmormânta pe Valeriu, au folosit ceea ce-şi pregătise de moarte bunicul său. Mama lui Valeriu, Ala Boboc, a recunoscut că «pentru a-l îmormânta pe Valeriu am folosit cămaşa bunelului, pregătită pentru zile negre».

  La înmormântare au fost prezenţi primarul de Chişinău, Dorin Chirtoacă, şi consilierul municipal din partea AMN, Oleg Cernei. Printre oamenii veniţi la îmormântare, în jur de 20 de persoane, s-au strecurat şi ofiţeri SIS. Aceştia filmau încontinuu, ne-a spus Oleg Cernei. Consilerul a mai declarat că protestatarul a fost bătut cu bestialitate de poliţişti până a murit. Cernei a declarat că deţine aceste date de la surse din cadrul poliţiei. «Este suspect faptul că cadavrul adus de la morgă a fost îngropat în aceeaşi zi», zice Cernei. El a precizat că până şi preotul era însoţit de persoane suspecte. «Omul care l-a dus pe părinte cu maşina de acasă la biserică şi ulterior la cimitir era o persoană străină, care fotografia şi filma».

  În ultimele zile, au fost reţinuţi mai mulţi presupuşi protestatari, care au fost bătuţi la poliţie.

 4. Cosmin
  15 aprilie 2009

  Alegerile din Moldova au fost fraudate dar nu grosolan. Cred ca au modicat scorul real cu 10%. Foarte multi din mediul rural au votat cu comunistii, asta e tristul adevar.

 5. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Hai ca nu pricep. Sa zicem ca e 10%. 10% nu e furt grosolan? Nu-mi place sa ma repet, dar am impresia ca este nevoie.

  Nu cresti in sondaje de la 23% in noiembrie la 36% in martie si apoi la peste 50% in pe 5 aprilie. Nu s-a intamplat nimic in Moldova care sa justifice o asemenea crestere neintalnita, iar dintre cei cu drept de vot mai hotarati au fost cei care au votat impotriva comunistilor, asa ca ma indoiesc ca minuni de genul 23% => 36% => peste 50% sunt posibile.

  Radu Gonciar nu stie ce vorbeste atunci cand spune ca nu „nu cred că au fost fraudate prea tare”. Trecem peste cresterea subita a numarului de alegatori cu 100.000 in conditiile in care populatia cade de la un an la altul. Bun, hai sa ne luam numai de cifrele date de javrele comuniste. Conform oficialitatilor, prezenta la vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova a fost de 57,2%. Buuuun. Cum avem aproape 1 milion de moldoveni plecati la munca peste hotare, aproape 33% din populatia cu drept de vot lipseste de la apel; foarte putini dintre ai au putut vota in diversele sectii din strainatate (se afla la munca ilegal/ este foarte dificil – dureaza mult si se voteaza in putine locuri). Mai raman aproape 2 milioane si jumatate de alegatori. Tovarasii spun ca au votat 57% din cetatenii moldoveni cu drept de vot, adica, vreo 84% din aia care au ramas. Hai, dom’le, sa fim seriosi.

  Am gasit niste linkuri. Rog putina rabdare :D .

 6. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Prezentare PDLM – Fraudarea votului din 5 aprilie 2009

  1. Lărgirea listelor electorale de bază a cetăţenilor cu drept de vot – cu 356 962 cetăţeni faţă de alegerile din 2007
  2. Includerea în listele suplimentare a încă 117 563 de cetăţeni
  3. Total – 474 525 cetăţeni, creştere cu 21,3% faţă de 2007
  4. Colectarea din şcoli şi licee a informaţiei privind copiii ai căror părinţi (unul sau ambii) sunt plecaţi la munci peste hotare (Ministerul Educaţiei şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale)
  5. Eliberarea masivă a fişelor de însoţire la buletinele de identitate şi a Formei 9 (Ministerul Dezvoltării Informaţionale)
  6. “Înscrierea” persoanelor “necunoscute” la adresele de reşedinţă a mai multor cetăţeni (Ministerul Dezvoltării Informaţionale) – prin Registrul de Stat al Populaţiei deţinut de MDI
  7. “Reînvierea morţilor” în listele de bază şi “participarea” acestora la vot.

  VEZI AICI FRAUDELE preliminare ale alegerilor din 5 aprilie, prezentate azi de PL, PLDM şi AMN

  Au fost tipărite peste 100 000 de buletine false * În Cahul au fost depistate 2036 de voturi fraudate, ceea ce reprezintă 10,6% din numărul total al alegătorilor * În Chişinău 5166 de persoane au fost înregistrate la mai multe secţii de votare, iar alte 3280 de persoane diferite au fost înscrise cu acelaşi nr. al buletinului de identitate. Acestea sunt principalele fraude preliminare prezentate public de către PL, PLDM şi AMN în cadrul unei conferinţe de presă. Opoziţia a precizat că e vorba de probe preliminare, urmând să fie prezentat un raport final, unde se vor regăsi toate fraudele, care vor fi înregistrate. În acest sens, cele trei partide solicită să le fie permis accesul şi la toate listele alegătorilor din mun. Chişinău.

 7. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Încă un tânăr decedat: Soroca e în doliu.

  Astăzi, familia Ţapu din Soroca a fost informată de către surse poliţieneşti că fiul lor, Eugen Ţapu, a decedat.

  Tatăl lui Eugen a parcurs un drum chinuitor până la Chişinău unde şi-a văzut fiul de 26 de ani, care este aproape imposibil de a fi recunoscut. «E tragedie foarte mare, prea mare», ne-a spus Andrei Ţapu, adăugând că nu i s-a explicat ce s-a întâmplat cu fiul lor.

  Sora lui Eugen ne-a spus că li s-a spus că a decedat cu 9 zile în urmă, de aceea Eugen a fost pus într-un sicriu ermetizat.

  Familia Ţapu a spus că nu are un avocat şi că nu i s-a explicat nimic clar despre decesul fiului lor.

 8. Francesco
  15 aprilie 2009

  Pana acum, Vladimir Voronin se face vinovat de moartea a trei tineri ucisi in noaptea de 7 aprilie:
  1. Valeriu Boboc, de 23 de ani, tatal unui copil;
  2. Ion Tabuleac, de 22 de ani;
  3. Eugen Ţapu, de 26 de ani, din Soroca.

 9. Cosmin
  15 aprilie 2009

  Da, si asta e un furt grav. Dar sa nu uitam ca totusi comunistii sunt destul de populari in Moldova. Stiu ca s-au folosit de televiziunea publica si de toate mijloacele de propaganda.

 10. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Parlamentul European dă semne de nemulţumire faţă de politica de la Chişinău
  http://jurnal.md/article/14160/

  Acuzaţiile aduse în ultimele zile de preşedintele Voronin la adresa României sunt „total nefondate şi absurde”. La aceste concluzii au ajuns deputaţii din Parlamentul European membri ai comisiei pentru politică externă, întrunită miercuri într-o şedinţă extraordinară pentru a discuta situaţia creată la hotarul de est al Uniunii Europene.

  După ce au audiat raportul de analiză rostit de ministrul român de externe Cristian Diaconescu, europarlamentarii au cerut intensificarea eforturilor diplomatice pentru a aduce calmul în R. Moldova, căzută pradă unei crize politice după alegerile parlamentare din 5 aprilie. Deputaţii din Parlamentul European şi-au exprimat, de asemenea, solidaritatea cu ministrul român de externe. „Noi suntem solidari cu România, ţară membră a Uniunii Europene”, a mai declarat Jacek Saryusz-Wolski, preşedintele comisiei pentru afaceri externe.

  Diaconescu, la rândul său, a calificat drept „total nefondate” şi „absurde” acuzaţiile preşedintelui moldovean Vladimir Voronin potrivit cărora România ar fi stat la originea revoltelor care au urmat pronunţării rezultatelor alegerilor acum zece zile. „România a rămas foarte moderată în această criză”, a declarat Diaconescu. Ea a rămas, de altfel, „deschisă unei apropieri” de R. Moldova şi aceasta în pofida introducerii regimului de vize pentru cetăţenii români, dar şi arestării şi expluzării a 24 de jurnalişti români de pe teritoriul Moldovei, a mai precizat el. „Aceste măsuri trebuie să determine o condamnare coordonată de Uniunea Europeană”, a mai spus ministrul român de externe.

  Preşedintele delegaţiei Parlamentului European pentru relaţii cu R. Moldova, Marianne Mikko, cea care a fost şi în fruntea misiunii de observatori internaţionali acreditaţi pentru alegerile din 5 aprilie, a declarat, la rândul său că în comparaţie cu alegerile din 2005, de această dată au fost observate progrese reale. Totodată, ea a atras atenţia asupra „tratamentului preferenţial” acordat de posturile publice de radio şi televiziune comuniştilor aflaţi la putere. „Nicio probă de fraudă nu a fost descoperită, totul semăna să funcţioneze foarte bine în ziua alegerilor”, a mai adăugat ea.

  Explicaţia că opoziţia s-a opus renumărării voturilor pe motiv că această renumărare va distrage atenţia de la ilegalităţile comise în timpul întocmirii listelor electorale, a primit sprijin din partea mai multor europarlamentari.

  Consiliul Europei a anunţat că va trimite în regim de urgenţă un reprezentant al său la Chişinău care va întocmi un raport referitor la situaţia de aici. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, s-a arătat foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, în special de posibilele încălcări ale drepturilor omului, arestările în masă şi cazurile de îngrădire a libertăţii presei. La 22 aprilie în Moldova va veni şi premierul ceh Mirek Topolanek, ţara căruia deine preşedenţia Uniunii Europene. Topolanek a spus că urmăreşte cu multă atenţie evenimentele de ultima oră din Republica Moldova.

 11. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Eroul din Transnistria, bătut crunt de torţionari

  Andrei Ivanţoc, unul dintre cei patru membri ai „Grupului Ilaşcu”, a fost stâlcit în bătaie de forţele de ordine din Chişinău, după ce a participat, împreună cu soţia sa, la protestele anticomuniste de săptămâna trecută.

  Aflat în Spitalul „Sfânta Treime” din capitala Moldovei, Ivanţoc le-a povestit trimişilor speciali ai EVZ momentele de groază prin care a trecut: în noaptea de 7 spre 8 aprilie, scutierii l-au lovit cu bastoanele şi cu picioarele. Certificatul medical al lui Ivanţoc dovedeşte brutalităţile „marca Voronin”: comoţie cranio-cerebrală, plăgi deschise la cap, fractură la antebraţ, lovituri la picioare.

  În 1992, Andrei Ivanţoc a fost arestat, împreună cu Ilie Ilaşcu, Tudor Petrov-Popa şi Alexandru Leşco, grup care luptase împotriva separării Transnistriei de Republica Moldova. În 1993, Ivanţoc a fost condamnat de regimul separatist al lui Igor Smirnov la 15 ani de închisoare, într-un proces la care a fost ţinut, împreună cu Ilaşcu şi Petrov-Popa, într-o cuşcă de fier. Eliberat în 2007, după ce şi-a executat integral pedeapsa, martirul basarabean a fost decorat cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

  […]

  Stâlcit în bătaie de torţionarii lui Voronin

  Andrei Ivanţoc, unul dintre cei patru membri ai „Grupului Ilaşcu”, a fost lovit crunt de forţele de ordine din Chişinău, după ce a participat la manifestaţiile anticomuniste.

  „Miliţia” lui Voronin a stâlcit în bătaie un simbol al românismului de peste Prut: pe Andrei Ivanţoc, unul dintre cei patru membri ai „Grupului Ilaşcu”, ţinut în captivitate timp de 15 ani de separatiştii transnistreni ai lui Igor Smirnov.

  În urmă cu mai puţin de trei ani, el a fost eliberat din închisoarea în care fusese aruncat de serviciile secrete ruseşti în 1992, tem niţă unde a fost torturat şi umilit. Când era încă după gratii, Ivanţoc a primit cetăţenie română. În 2007, preşedintele Traian Băsescu l-a decorat cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

  Ieri, eroul din Transnistria, în vârstă de 48 de ani, a stat de vorbă cu trimişii speciali ai EVZ la Chişinău şi le-a povestit cum, în timpul manifestaţiilor anticomuniste de săptămâna trecută, patriotismul i-a fost răsplătit cu bătaie.

  „Aici sunt fraţii şi surorile voastre!”

  Chişinău. Spitalul „Sfânta Treime”. Andrei Ivanţoc are mâna dreaptă în ghips, mâna stângă umflată, capul plin de copci şi picioarele vinete. A fost bătut crunt de scutieri în noaptea de 7 spre 8 aprilie, când participa paşnic, împreună cu soţia sa, la ma nifestaţia anticomunistă.

  „Era miezul nopţii. Noi eram cu spatele la parlament şi cu faţa la preşedinţie. Ne uitam la cetele de provocatori, cărora le spuneam să înceteze cu debandada. Dintr-o dată, în spatele nostru am auzit zgomot sacadat de lovituri în scuturi. Ne-am întors şi ne-am trezit faţă în faţă cu un cordon de scutieri care înainta spre noi. «Struniţi-vă, măi, copii! Aici sunt fraţii şi surorile voastre. De ce să îi loviţi?!», i-am întrebat. S-au oprit. Atunci, un colonel în haine de poliţie, dar neechipat de luptă, i-a asmuţit din nou, în timp ce înjura pe ruseşte. Le-am zis din nou să stea pe loc şi unii m-au ascultat. Au dat cu bastoanele şi cu bocancii. Au dat în tot ce mişca în faţa lor. Nu am ripostat, dar încercam să nu ne mişcăm din loc. Atunci m-au lovit în cap şi mi-au schilodit mâinile”, povesteşte Ivanţoc.

  „Ne-am întors în Piaţă, deşi eram strivit!”

  Aşezată alături de el, pe o bancă din holul spitalului în care îl veghează zi şi noapte, soţia eroului îşi aminteşte şi ea asaltul scutierilor: „Pe mine m-au împins cu scuturile şi am zburat câţiva metri. Am căzut şi, când m-am ridicat, nu îl mai puteam găsi pe Andrei. L-am tot căutat până când am aflat că l-au dus cu o maşină la spital”.

  Ajuns la urgenţă, Andrei Ivanţoc a refuzat internarea, deşi avea răni grave, iar medicii îl sfătuiau să rămână acolo. Le-a spus că nu e momentul să stea pe un pat de spital. „Afară, tinerii aceia se luptau cu miliţia lui Voronin. Erau la fel de sălbatici ca în ’90, când Voronin era ministru de interne. Erau aceleaşi metode. Grupurile de bătăuşi care vorbeau ruseşte au făcut parte din diversiunea sovieticilor. A fost o diversiune. Erau beţi mulţi dintre ei şi am auzit cu urechile mele, niciunul nu vorbea moldoveneşte. Neam întors în Piaţă, deşi eram strivit. Spre dimineaţă am început să mă simt rău: mi s-au umflat mâinile, mă durea capul şi abia puteam să merg cu un picior. Atunci m-au dus cu salvarea la spital. Eram ameţit”, spune Ivanţoc.

  „Dacă mâine vor ieşi în stradă, voi fi lângă ei!”

  Acum, el a făcut plângere împotriva poliţiei şi a dat Ministerul de Interne în judecată.

  Certificatul medical este de fapt un rechizitoriu al brutalităţilor marca Voronin: comoţie cranio-cerebrală, plăgi deschise la cap, fractură la antebraţ, lovituri la picioare.

  În ciuda evidenţei, lui Ivanţoc i s-au pus însă beţe în roate: poliţia nu vrea să-i dea „îndreptarea” (n.r. – adeverinţa legalizată care trebuie ataşată certificatului medico-legal). „M-au întrebat: «Dar tu ce-ai căutat acolo?». Păi, cum ce-am căutat?! M-am alăturat copiilor ălora şi, dacă mâine vor ieşi în stradă, voi fi lângă ei!”, zâmbeşte eroul. Anii grei de temniţă din Transnistria şi bătaia încasată zilele trecute nu l-au încrâncenat. Cel mult i-au călit nervii, optimismul şi convingerea în lupta pentru o cauză dreaptă.

  TRECUT DE MARTIR

  15 ani de torturi pentru integritatea Republicii Moldova

  În perioada 1990-1992, Andrei Ivanţoc a fost unul dintre cei mai vehemenţi membri ai rezistenţei româneşti, care se opunea separării Transnistriei de Moldova.

  Alături de Ilie Ilaşcu, Tudor Petrov-Popa şi Alexandru Leşco, el a fost acuzat de regimul pro-rus din Transnistria de terorism şi instigare la răsturnarea puterii de stat. La procesul în care a fost condamnat la 15 ani de închisoare, Ivanţoc a fost ţinut, alături de Ilaşcu şi Petrov- Popa, într-o cuşcă de fier. Deşi OSCE şi Curtea Europenă a Drepturilor Omului au făcut mai multe apeluri pentru a fi pus în libertate, Ivanţoc şi-a executat întreaga pedeapsă.

  În timpul detenţiei a fost izolat, torturat fizic şi psihic şi i s-au dat doar pâine şi apă. În 2005, deşi aflat în captivitate, eroul a participat la alegerile parlamentare din Republica Moldova şi a fost propus de Partidul Social-Liberal pentru funcţia de preşedinte al ţării.

 12. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Colacul de salvare al Basarabiei (Silviu Sergiu)

  Guvernul a simplificat procedurile de obţinere a cetăţeniei române de către locuitorii Republicii Moldova, care şi-au pierdut-o în mod abuziv, şi de către rudele lor până la gradul trei. În momentul de faţă, la Ambasada României din Chişinău au fost depuse între 800.000 şi 1.000.000 de cereri de acordare a cetăţeniei. Cifrele au fost date publicităţii de preşedintele Traian Băsescu, marţi seară, într- o emisiune a postului public de televiziune. Din estimările Bucureştiului, 65%-70% din cei aproximativ 4.000.000 de locuitori ai Republicii Moldova, adică aproximativ 3 milioane, sunt de origine română.

  Cu siguranţă, autorităţile de la Bucureşti nu vor acorda în masă cetăţenia română. O astfel de strategie se va izbi, în mod cert, de opoziţia ţărilor Uniunii Europene, care nu doresc ca piaţa forţei de muncă să fie invadată de ex-moldoveni, dispuşi să muncească ieftin, în condiţiile în care criza economică a dus deja la amplificarea şomajului.

  De altfel, retorica preşedintelui Traian Băsescu de la TVR a trădat existenţa unor tensiuni pe această temă. Întrebat dacă au existat obiecţii din partea unor ţări UE la simplificarea procedurilor de acordare a cetăţeniei române, şeful statului a evitat un răspuns tranşant: „Eu m-am limitat la a-mi informa colegii, nu la a le cere aprobarea”.

  Nu se va exagera cu acordarea cetăţeniei şi pentru că ţara noastră nu-şi permite să rişte golirea Republicii Moldova de etnici români. Dincolo de Prut, nivelul de trai este scăzut, iar mirajul Occidentului este mare. Pericolul este ca la Chişinău să nu mai rămână nimeni de protejat de abuzurile comuniştilor. Consecinţa imediată ar fi întărirea regimului autoritarist şi, implicit, consolidarea poziţiei Rusiei, într-o perioadă în care Moscova pare mai decisă ca oricând să „readucă la ordine” fosta republică-satelit.

  Creşterea numărului de cetăţeni români din Republica Moldova, în paralel cu rămânerea lor la Chişinău, este un instrument prin care Bucureştiul poate preveni încalcarea de către comunişti a drepturilor şi libertăţilor individuale şi de a evita astfel derapajul Basarabiei către dictatură. Cetăţenia română este colacul de salvare pe care România îl aruncă Basarabiei, pentru ca aceasta să nu se înece în lacul rusesc. Este important ca Republica Moldova să rămână legată de Patria-mamă, în aşteptarea unor vremuri mai prielnice ieşirii de sub influenţa Rusiei. În mod cert, contextul actual este defavorabil, nici măcar Uniunea Europeană nefiind interesată de aderarea Basarabiei. Economia şubredă, sărăcia în care se zbate populaţia, mare parte din ea rusofilă, sunt tot atâtea motive ca UE să dorească păstrarea Moldovei într-o zonă-tampon, între Europa şi Rusia.

  Acordarea cetăţeniei române le creează şi le întreţine românilor de dincolo de Prut perspectiva prosperităţii economice în interiorul UE, iar aceasta este o armă foarte eficientă în lupta cu comunismul. Istoria a dovedit acest lucru în repetate rânduri, inclusiv în cazul României.

 13. dr. jones
  15 aprilie 2009

  l-am descoperit pe aligica.
  este si parerea mea – expusa foarte bine de catre el in revista 22:

  Interesul naţional şi „axa Washington–Bucureşti“ în lumina evenimentelor din Moldova
  DragoŞ Paul AligicĂ

  http://www.revista22.ro/articol-5937.html

  chiar de la inceputul evenimentelor de la chisinau am facut afirmatia ca revolta anticomunista din republica moldava – are loc in niste timpuri total nepotrivite.
  nu stiu daca ati remarcat si evenimentele din georgia unde se incearca debarcarea lui saakashvili.
  cred in continuare ca noua politica este de cedare catre rusia a flancului estic.
  moldova, georgia – urmeaza ucraina?
  dar romania si bulgaria?
  vor renunta guvernele liberale/ leftiste si la ele?
  eu cred ca da….

 14. Francesco
  15 aprilie 2009

  Nu cred dr. Jones. In Georgia vor avea loc manevre NATO catre sfarsitul acestei luni. Opozitia din Georgia este unita doar de ura contra lui Saakashvili, care are pacatele sale.

  Prin represiunea feroce pe care a orchestrat-o in Moldova, Voronin nu a obtinut decat o crestere substantiala a nemultumirii populatiei fata de regimul comunist.

  Ucraina? Este o necunoscuta…

 15. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Jones, nu am apucat sa citesc articolul lui Aligica, o voi face, dar pana atunci cred ca trebuie sa cadem de acord asupra unei chestiuni banale, the timing. Nu putea avea loc alta data, fratilor, doar acum au fost fraudate alegerile. Ce ar fi trebuit sa faca oamenii astia? Sa mai astepte 4 ani, in speranta ca la urmatoarele alegeri americane victoria ar fi fost a unui om cu cap? Nu, trebuia acum.

  Flancul estic a fost cedat de la ultimul summit NATO. Eurocratii sunt o rusine, iar americanii lui Obama niste nemernici care se fac ca nu vad. As zice eu ceva si despre est-europenii care l-au vrut pe Obama lui McCain si acum se plang ca SUA nu au ridicat un deget pentru Moldova, dar pe moment prefer sa ma abtin.

  Departamentul de Stat al SUA îngrijorat de situaţia drepturilor omului din Moldova

  Departamentul de Stat al SUA îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu situaţia din Moldova, creată în urma violenţelor de după 7 aprilie. Deşi ordinea se pare că a fost restabilită şi următoarele demonstraţii au fost paşnice, am primit numeroase rapoarte din partea societăţii civile şi de la observatori internaţionali a tratamentului abuziv asupra celor deţinuţi de către autorităţile R.Moldova.

  Suntem de asemenea îngrijoraţi de rapoartele în care se spune că studenţii şi jurnaliştii au fost intimidaţi de către oficialii din Guvern.Anunţul preşedintelui Voronin despre o amnistiere a tuturor celor deţinuţi este un pas încurajator spre reconciliere.

  Solicităm imediat Guvernului să acţioneze în concordanţă cu legislaţia din Moldova şi cu obligaţiile sale internaţionale în relaţia sa cu opoziţia, cu protestatarii şi cu presa. Toate părţile trebuie să acţioneze cu responsabilitate. Este de asemenea important ca Guvernul să contacteze cu partidele de opoziţie şi să discute despre rezultatele alegerilor din 5 aprilie într-o manieră cooperantă şi transparentă.

  Amintim că nu există scuze pentru violenţe, asemănătoare celor care s-au produs la 7 aprilie. SUA rămâne interesată să colaboreze strâns cu R.Moldova şi poporul său, dat fiind faptul că această ţară aspiră la integrare europeană. Respectul pentru lege şi drepturile omului sunt elementele de bază în relaţia noastră.

  Washington, 16 aprilie, Departamentul de Stat SUA

  Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla.

 16. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Un supravieţuitor despre ororile din “Coridorul morţii”

  Nicolae Halmagea, directorul SC “Avialex Halmagea” SRL, în vârstă de 47 de ani, participant la acţiunile de protest din centrul capitalei, a fost arestat în seara de 7 aprilie şi reţinut timp de 3 zile în incinta Comisariatului general de poliţie al municipiului Chişinău. Potrivit acestuia, toate persoanele reţinute sunt trecute prin “Coridorul Morţii” unde sunt bătute cu bestialitate de către poliţişti.

  Nicolae Halmagea a sosit din Cahul la Chişinău pe data de 7 aprilie cu un grup de prieteni. Ei au participat la acţiunile paşnice de protest din Piaţa Marii Adunări Naţionale şi au fost martorii acţiunilor violente din faţa Parlamentului şi Preşedinţiei. În noaptea de 7 spre 8 aprilie, când cele două microbuze cu cahuleni se îndreptau spre casă, acestea au fost reţinute de forţele de ordine. Toţi pasagerii au fost duşi la Comisariatul general de poliţie din Chişinău, unde se aflau deja 100 de persoane cu mâinile la ceafă.

  După ce au fost fotografiaţi şi li s-au luat amprentele digitale, reţinuţii au fost interogaţi fiind loviţi la ceafă. Până la ora 5.00 dimineaţa au fost obligaţi să stea în curtea comisariatului, cu mâinile în sus.

  Potrivit lui Halmagea, toate persoanele reţinute aflate în curte au trecut apoi prin aşa-numitul coridor al morţii din interiorul comisariatului, unde arestaţii erau interogaţi la două mese, erau dezbrăcaţi până la lenjerie, după care un individ cu înălţimea de aproximativ 1.90 cm, bine antrenat, le aplica reţinuţilor câte o lovitură după cap cu bastonul de cauciuc.

  Înterogaţi şi maltrataţi, manifestanţii erau siliţi să semneze procesele-verbale alcătuite de către angajaţii comisariatului. Acolo au fost bătuţi cu pumnii, picioarele şi bastoanele de către 10 – 15 poliţişti. Cei care refuzau să semneze erau bătuţi cu cruzime până ce erau de acord să semneze orice.

  Siliţi să se dezbrace şi de lenjeria intimă, manifestanţii erau obligaţi să facă trei genuflexiuni, apoi erau lăsaţi să se îmbrace şi erau duşi în celule a câte 10 persoane. După trei zile de aşteptare în celule, manifestanţii au fost judecaţi la comisariat, având fiecare sentinţe diferite. Nicolae Halmagea a fost condamnat la arest la domiciliu timp de 30 de zile. El declară că tuturor reţinuţilor le-au fost intentate dosare penale.

  Raport ONU: Autorităţile au comis violenţe extreme împotriva tinerilor arestaţi la Chişinău

  O comisie a Organizaţiei Naţiunilor Unite a investigat tratamentul aplicat persoanelor arestate la Chişinău. Experţi ONU au constatat că majoritatea erau tineri fără antecedente penale şi că autorităţile din R. Moldova au comis împotriva lor violenţe extreme. Oamenii au fost loviţi cu bâte, cu pumnii şi picioarele. Există şi cazuri de femei bătute cu bestialitate, arată raportul. În plus, tinerilor nu li s-a permis să beneficieze de consiliere juridică. De asemenea, aceştia au fost forţaţi să semneze declaraţii sau documente pe care nu au avut voie să le citească. De la Chişinău, nu există, deocamdată, nicio reacţie la ancheta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

 17. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Reţinut pentru că a scandat „Jos comunismul!”

  Vitalie Creţu, a fost reţinut pentru că ar fi participat la protestul paşnic din faţa Guvernului la 9 aprilie. El ne spune că pe lângă faptul că a fost reţinut ilegal, tratamentul aplicat în Comisariatul de poliţie îl trimitea cu gândul la cele citite în cărţi, despre comuniştii din perioada lui Stalin. „Am ieşit la proteste şi am scandat „Jos comunismul!” pentru că nu sunt de acord să-mi întreţin familia cu un salariu de 1800 de lei, pentru că îmi doresc un viitor mai bun şi pentru că ne-am săturat de minciuni. Am fost filat până la serviciu de doi inşi îmbrăcaţi în civil. Pe teritoriul spitalului unde lucrez mi-au sucit mâinile şi m-au trântit cu faţa în jos. Am început să strig de teamă să nu fiu dus într-o direcţie necunoscută. A ieşit medicul-şef, Victor Savin, şi alţii care le-au interzis să mă ia de pe teritoriu. Cei doi au chemat poliţia care a venit la apelul lor şi m-au reţinut nu se ştie pentru ce. Ulterior, aveam să aflu de la avocat că în dosarul care mi s-a intentat scria că am fost reţinut cu totul în altă parte, undeva pe strada Armenească. Cel mai îngrozitor e că am văzut mulţi tineri torturaţi din cauza că au participat la un miting de protest, ca şi mine, au scandat în mod paşnic, au dorit să-şi exprime dezacordul cu politica actualei conduceri şi cineva a decis să-i pedepsească pentru aceasta”, ne spune Vitalie, care ne-a păşit pragul împreună cu copilul mic şi soţia. „Eram trimisă de la un comisariat la altul. Inclusiv am fost la Comisariatul General de poliţie şi aici m-au minţit că el nu e, să-l caut în altă parte. Şi dacă aceasta e atitudinea celor care ar trebui să ne apere, atunci ce trebuie să facem ca să ne simţim în siguranţă?”, se întreabă retoric soţia lui Vitalie.

  Bătut şi abandonat în preajma clădirii Guvernului

  Deşi reprezentanţii organelor de forţă reclamă respectarea drepturilor minorilor reţinuţi, Chiril, un băiat de 14 ani, a fost bătut cu bestialitate la 10 aprilie, în preajma Guvernului de câteva persoane îmbrăcate în civil şi lăsat să zacă pe marginea drumului. Ludmila Gumenâi, mama copilului, ne spune că, la câteva ore după ce acesta a ieşit din casă, i-a telefonat cineva din trecători care a anunţat-o că băiatul ei e în stare critică. „Când am ajuns, Chiril era fără cunoştinţă, trecătorii au chemat salvarea. Avea un picior rupt, lovituri la cap, era plin de sânge. N-aş fi crezut că se poate întâmpla aşa ceva ziua în amiaza mare în centrul Chişinăului”, ne spune dna Ludmila. Băiatul a fost internat la spitalul nr. 3 pentru copii. Miercuri, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la piciorul stâng. Chiril n-a participat la proteste şi, pe moment, părinţii acestuia încearcă să stabilească adevărul cu ajutorul unui avocat.

  Părinţii consideră că fiul lor a murit în urma torturii, poliţia – că s-ar fi sinucis

  Cadavrul lui Ion Ţâbuleac, originar din s. Bolohan, raionul Orhei, a fost aruncat în noaptea de 7 spre 8 aprilie, în urma evenimentelor din centrul capitalei, în curtea Spitalului de Urgenţă din Chişinău. Acesta avea coastele rupte, răni adânci în regiunea tâmplelor şi un picior fracturat. Martorii afirmă că corpul neînsufleţit al tânărului de 22 de ani a fost aruncat dintr-o maşină albă, marca Niva, aparţinând Ministerului Afacerilor Interne. Deşi părinţii tânărului sunt siguri că moartea lui are legătură cu protestele din Chişinău, ipoteza MAI e că tânărul s-ar fi sinucis aruncându-se de pe un stâlp de înaltă tensiune.

  În seara de 7 aprilie, Ion Ţâbuleac urma să se întoarcă din or. Moscova, Federaţia Rusă. Şi-a anunţat părinţii că va fi la Chişinău între orele 17 şi 20. În acea noapte însă tânărul n-a ajuns acasă. A doua zi, părinţii Semion şi Tatiana Ţâbuleac au primit vestea îngrozitoare de la medicii de la Spitalul de urgenţă că fiul lor ar fi murit electrocutat. Li s-a cerut să vină la morga spitalului cu îmbrăcăminte pentru cel decedat. Potrivit lui Semion Ţâbuleac, tatăl băiatului, la morgă părinţilor nu li s-a permis să vadă corpul neînsufleţit al fiului. Aceştia au văzut cadavrul doar după ce acesta a fost îmbrăcat. „Unul din lucrătorii de acolo mi-a spus că a fost adus de o maşină Niva, albă, aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, şi a fost aruncat în curtea Spitalului de Urgenţă. Era doar în maiou şi pantaloni. Nu ne-au permis să-l vedem în hainele în care a fost adus. Acasă deja am constatat că avea un picior frânt, coastele rupte. Avea semne de lovituri de bâtă în regiunea tâmplelor şi pe corp. Nu avea arsuri rezultate de electrocutare”, spune cu voce tremurândă tatăl băiatului.

  „Când a fost adus băiatul nostru, nu avea niciun document de identitate la el. Ne întrebăm cum de-au reuşit să afle cine e şi de unde e, încât a doua zi au şi luat legătura cu noi şi ne-au informat despre moartea lui”, se revoltă plângând mama băiatului, Tatiana Ţâbuleac. Ion a fost înmormântat sâmbătă, 11 aprilie, şi e a doua victimă din cadrul acţiunilor de protest din capitală. Conform informaţiilor oficiale, Ion Ţâbuleac avea fracturi de coaste, hemoragie internă, un picior fracturat şi contuzii ale ţesuturilor moi. Primarul Dorin Chirtoacă, referindu-se la acest caz, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă: „Este straniu ca un om să se sinucidă rupându-şi coastele, piciorul, având leziuni pe faţă şi, mai ales, coincidenţă, acest lucru se întâmplă în noaptea când a avut loc o descindere în forţă a poliţiei în municipiul Chişinău”. După apariţia cazului în mass-media, Procuratura Generală a informat că a dispus investigarea circumstanţelor şi cauzelor morţii lui Ion Ţâbuleac.

 18. Francesco
  15 aprilie 2009

  Articol din Financial Times: Moldova brutality admitted.

  Marian Lupu, presedintele parlamentului Republicii Moldova a admis brutalitatea dar spune ca si politistii trebuiesc amnistiati. Inclusiv criminalii?

  „The president said there would be an amnesty for everybody involved,” he told the Financial Times. „Logically, if you forgive one side then you have to forgive the other side as well.”

 19. dr. jones
  15 aprilie 2009

  Imperialistu’

  Jones, nu am apucat sa citesc articolul lui Aligica, o voi face, dar pana atunci cred ca trebuie sa cadem de acord asupra unei chestiuni banale, the timing. Nu putea avea loc alta data, fratilor, doar acum au fost fraudate alegerile. Ce ar fi trebuit sa faca oamenii astia? Sa mai astepte 4 ani, in speranta ca la urmatoarele alegeri americane victoria ar fi fost a unui om cu cap? Nu, trebuia acum.

  Flancul estic a fost cedat de la ultimul summit NATO. Eurocratii sunt o rusine, iar americanii lui Obama niste nemernici care se fac ca nu vad. As zice eu ceva si despre est-europenii care l-au vrut pe Obama lui McCain si acum se plang ca SUA nu au ridicat un deget pentru Moldova, dar pe moment prefer sa ma abtin.

  in prima parte ma contrazici pentru a imi da dreptate in partea a doua.
  atunci sa reformulez – revolutia moldava a avut nesansa timpurilor pentru ca la carma nu s-au aflat neoconservatorii ci socialistii si nu mai bate vant de libertate pe nicaieri.
  flancul estic a fost cedat la bucuresti – atunci cand europenii au votat niet ( nuts) pentru invitarea aderarii ucrainei si georgiei in structurile nato.
  acum, protestatarii din tbilisi ii reproseaza lui sakashvili pierderea teritoriilor osetiene.
  dar pentru ca o eventuala reunire a georgiei cu osetia de sud sa se intample – cea dintai ar trebui sa revina sub aripa protectoare a moskba.
  influenta moscovei la chisinau- este foarte puternica- si asta se poate observa usor din moment ce opozitia nu are un leader cat de cat credibil.
  si asta pentru ca dinspre apus a batut mereu vant de lehamite si dezinteres.
  spre exemplu: spania lui zapatero este mai interesata sa intenteze proces fostului presedinte bush pentru crime de razboi pe cand drama cetatenilor de peste prut – o lasa rece.

 20. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Nu , Jones, nu ma contrazic: trebuie sa urmezi calea dreapta, indiferent de sanse; unele lucruri trebuie facute pentru valoarea lor in sine. Basarabenii nu aveau alternativa (inca 4 ani de Voronin fara a schita macar un semn de nemultumire) si au facut si ei ce au putut: proteste. Valoarea simbolica este oricum foarte mare, demonstrand ca nu sunt asa cum isi imagineaza cozile de topor din dreapta Prutului. Rusine celorlalti care au asistat la ce a urmat si nu au zis nimic.

  Revin, nu s-a pus nici un moment problema unei revolutii, sa fim seriosi. Lovitura de stat a existat numai in discursul comunistilor moldoveni, numai acolo, pentru a discredita, pentru a creea impresia ca acesti oameni sunt niste inamici ai statului, motivand astfel actiunile luate impotriva lor.

  In rest, cu totul de acord.

 21. dr. jones
  15 aprilie 2009

  Francesco

  Nu cred dr. Jones. In Georgia vor avea loc manevre NATO catre sfarsitul acestei luni. Opozitia din Georgia este unita doar de ura contra lui Saakashvili, care are pacatele sale.

  Prin represiunea feroce pe care a orchestrat-o in Moldova, Voronin nu a obtinut decat o crestere substantiala a nemultumirii populatiei fata de regimul comunist.

  Ucraina? Este o necunoscuta…

  Francesco – dupa cum vad eu – moscova a temperat serios dorinta de libertate a basarabenilor – dand in acelasi timp un puternic semnal romaniei acuzand-o pentru orchestrarea „loviturii de stat”.
  ce a avut de zis uniunea europeana in apararea statului ce face parte cu drepturi depline?
  ucraina e la rand inconjurata fiind de revolutiile bolsevice.
  si in romania vin alegerile…

 22. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  UE, îngrijorată de acordarea simplificată a cetăţeniei române moldovenilor

  Comisia Europeană nu doreşte să se pronunţe deocamdată în privinţa deciziei României de a simplifica procedura de acordare a cetăţeniei şi aşteaptă din partea Bucureştiului o informare în acest sens, dar neoficial reprezentanţii CE se arată îngrijoraţi, scrie Realitatea TV.

  Decizia României de a acorda cetăţenie română populaţiei moldovene de origine română înseamnă ca peste 20% din populaţia Republica Moldova să obţină o cetăţenie europeană, observă agenţia de ştiri DPA. De pe urma acestui demers, cetăţenii moldoveni eligibili ar beneficia de aceleaşi drepturi ca şi românii, precum călătoria fără viză pe teritoriul UE şi drept de muncă fără a necesita un permis în acest sens.

  Oficialii de la Bruxelles contactaţi de DPA s-au limitat la a spune că decizia privind procedura de acordare a cetăţeniei este integral o decizie suverană a Guvernului de la Bucureşti. „Nimeni nu este în măsură să îi oprească!”, a spus un alt oficial.

  Cotidianul austriac Der Standard scrie, la rândul său, că UE nu ia deocamdată nicio poziţie faţă de intenţia României de a acorda cetăţenie pentru sute de mii de moldoveni. CE ar aştepta, potrivit publicaţiei, să fie informată oficial de intenţiile guvernului de la Bucureşti, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene: „Până acum am auzit doar explicaţii, dar aşteptăm să vedem ce decizii se iau”. (ziare.ro)

 23. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Micutul tar Medvedev s-a declarat indignat de ce a avut loc in Moldova.

  Dmitri Medvedev: Revoltele din Moldova – anticonstitutionale si inacceptabile. Arborarea drapelului romanesc – monstruoasa

  Presedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a criticat dur revoltele din Republica Moldova, pe care le-a calificat drept inacceptabile si anticonstitutionale, potrivit unui interviu acordat vineri televiziunii NTV si citat de AFP.

  „Din nefericire, ceea ce s-a produs in vecinatatea noastra apropiata, in Moldova, este un exemplu despre cum evenimentele pot sa evolueze spre un curs totalmente anticonstitutional”, a afirmat el, potrivit unor fragmente din interviu, difuzate in avanpremiera.

  „In calitate de lider politic, care nu poate fi indiferent la acest tip de procese, nu pot sub niciun chip sa accept maniera in care aceste evenimente s-au derulat”, a adaugat el.

  „Acest tip de actiuni civile trebuie sa se desfasoare in interiorul cadrului legal, si nu al acestor asa-zise ‘revolutii ale culorilor’ care nu au adus in spatiul ex-sovietic decat saracie si probleme ale drepturilor omului”, spune liderul de la Kremlin.

  El a calificat drept „monstruoase” imaginile care arata tentativele unor manifestanti de a arbora drapelul romanesc pe cladirile oficiale ale Moldovei.

  „Inteleg ca oamenii ar fi putut fi nemultumiti de rezultatul alegerilor, inteleg ca opozitia cere autoritatilor promovarea unor anumite actiuni, chiar si renumararea voturilor”, a adaugat Medvedev.

 24. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Comuniştii mint Europa: Vânătăile de pe corpuri sunt pictate

  Tinerii sunt judecaţi în funcţie de vânătăile de pe corp

  Pentru că au fost maltrataţi… mai trebuie să achite şi o taxă

 25. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Lacrimi de disperare şi reîntâlniri nesperate la Curtea de Apel

  Zeci de tineri au fost aduşi şi astăzi la Curtea de Apel Chişinău pentru a fi judecaţi şi, eventual, amnistiaţi, aşa cum ordona, acum două zile, preşedintele în exerciţiu, Vladimir Voronin. Deşi toţi tinerii au sperat că vor fi eliberaţi necondiţionat, instanţa decide de la caz la caz. Multora dintre ei le este schimbată măsura de reprimare din arest în izolator în arest la domiciliu ori li se impune interdicţia de a părăsi localitatea ori ţara. Cetăţeanului român, Johnattan Jerusalayem Netanyahu, care deţine şi cetăţenia SUA, reţinut de forţele de ordine şi invinuit de faptul că ar fi organizat dezordine în masă şi acţiuni menite să uzurpeze puterea de stat, i s-a schimbat măsura de arest preventiv de la 30 la 15 zile.

 26. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Mostra de prostie (sau reavointa) scrisa cu Oda Bucuriei in fundal.

  EU dismayed by Romania mass citizenship plan

  EUOBSERVER / BRUSSELS – EU institutions are appalled at Romania’s proposal to give citizenship to up to 1 million Moldovans – a project that could damage Romania’s standing inside the union.

  If the scheme goes ahead and Moldova retaliates by making dual citizenship illegal, the EU country would effectively annex one quarter of its neighbour’s population in a scenario described by one EU official as „frightening” in terms of regional stability.

  Several EU staff questioned by EUobserver on Thursday (16 April) believed the plan is political bluster ahead of Romania presidential elections and will never come to pass.

  „This is just a proposal, an expression of will. I am not sure if it is not just a political statement,” EU foreign relations spokeswoman Christina Gallach said.

  But the Czech EU presidency publicly rebuked Bucharest after a meeting between Czech EU minister Alexandr Vondra and Romanian foreign minister Cristian Diaconescu, in a sign of rising tension within the bloc.

  „I told my Romanian colleague about our serious concerns of the possible risks arising from adopting simplified procedures for Romanian citizenship,” Mr Vondra said.

  Bucharest on Wednesday night put forward a bill to extend the right to naturalisation for Moldovans whose grandparent or great-grandparent was a Romanian. Previously, only Moldovans with Romanian grandparents could apply.

  The draft law – which still needs parliamentary approval – also cut the deadline for processing paperwork from six months to five months and dropped a Romanian language test.

  The move is a tit-for-tat reaction to Moldova’s decision to impose visa requirements on Romanian citizens after accusing Romania of trying to stage a coup following elections last week.

  Under EU law, Romania is free to give citizenship to anybody it likes.

  EU states in any case collectively naturalise over 730,000 people a year in what amounts to an annual mini-enlargement, bigger in scale than the individual populations of the smallest member states, Malta and Luxembourg.

  In 2006 – the latest data available – the UK and France each gave citizenship to some 150,000 people, while Germany gave passports to 125,000 individuals. But mass-scale naturalisation on the Romania-Moldova model would be unprecedented.

  The Spanish gambit

  Spain in 2005 „normalised” 600,000 irregular migrants. The move stopped short of granting EU citizenship but did give permanent residency and right to work, with Madrid at the time facing strong criticism for failing to consult EU colleagues.

  Poland at one point mooted offering citizenship to up to 1 million ethnic Poles left in Ukraine, Belarus, Russia and Kazakhstan following post-World War II changes to its borders and Stalinist relocations.

  But Warsaw feared potential complications in its bid to join the EU’s passport-free Schengen zone. The final deal in 2007 – the right for ethnic Poles to apply for a „Polish Card” – limited rights to a refund of visa costs, access to healthcare and a cheap bus pass.

  „People still haven’t quite forgiven Spain. You see that in the little obstacles put in their way during day-to-day talks on immigration matters,” one EU diplomat said. „The EU institutions have a long memory.”

  Cate observatii rapide:
  1. Maestrul Rettman amesteca merele cu perele, imigrantii „naturalizati” din Spania cu romanii din Basarabia, probabil constient fiind ca pentru europeanul post-istoric Moldova este o mica enigma de langa o enigma si mai mare. Ca o paranteza, chiar zilele trecute, m-am trezit cu un finlandez care marturisea ca nu stie cum arata romanii.
  2. Descrierea incompleta a problemei il lasa pe europeanul care citeste EUobserver de-a dreptul socat: „cum, frate, astia au innebunit de tot?! Cetatenie pe degeaba, fara test al limbii?!”. Si chiar ar fi o nebunie, daca nu ar fi vorba de alti romani.

  Sa-i anunte cineva si pe europenisti.

  P.S. Pe cand un Romania, dismayed by EU lack of reaction towards human rights breaches in Moldova? Nu prea curand: tinerii basarabeni nu sunt teroristi musulmani, asa ca nu sunt indeajuns de buni pentru ca Occidentul sa se preocupe de ei.

 27. Francesco
  15 aprilie 2009

  Dupa ’89, cand Germania a acordat cetatenia la milioane de etnici germani din blocul estic, care nu fusesera niciodata – nici macar prin bunici sau strabunici – apartinatori de statul german, nu s-a mai ofuscat niciun oficial EU.

  Ar fi o mare eroare sa-i lasam pe basarabeni la discretia unor hiene ca Medvedev-Lavrov-Putin-Voronin.

 28. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Un tânăr maltratat a stat două ore cu mâna ruptă la comisariat

 29. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  “Bobocul” lui Valeriu Boboc

 30. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Studenţii basarabeni sunt hărţuiţi de SIS

 31. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Protect peaceful Moldovan protesters from police ill-treatment (15.04.2009)

  Hundreds of people have been detained in Moldova after the country’s authorities blamed them for the rioting that followed a peaceful demonstration on 6 April.

  According to the Moldovan Ministry of Internal Affairs, by 11 April, 129 people had been detained. Of these, 88 people had been sentenced to between two and 15 days’ administrative detention, 22 people had been fined and four people had been released. A further 86 people have been detained on suspicion of committing criminal acts.

  Amnesty International is concerned that detainees are being subjected to torture and other ill-treatment. Local NGOs have testimonies from over 100 detainees, their lawyers and families, alleging many instances of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment.

  There are many reported cases of detainees not being given access to a lawyer and of trials being held in haste in police stations, often in groups, usually in the absence of lawyers.

  Police are also hindering the work of the Human Rights Ombudsman’s office. The Consultative Council for the Prevention of Torture, a national body that monitors places of detention, as well as the UN Human Rights Advisor to Moldova, were refused access to two police stations in the capital and were only able to visit a pre-trial detention centre after three hours of negotiation.

  Detainees’ stories
  A group of 36 people travelling in minibuses and a car were stopped by police in masks with machine guns at 12.30am on 7 April and escorted to the Central Police Commissariat in Chisinau They were reported to have been made to stand in the courtyard against the wall with their legs and arms apart for two hours. One of them reported that he was beaten in the face with a rifle butt. They were then reported to have been beaten repeatedly with a police baton and kicked while being questioned.

  After questioning, they were allegedly forced to run along a „corridor of death” of uniformed police, consisting of five or six on each side, while police beat, kicked and used batons against them. After this they were told to strip down to their underwear – this included seven women – and they were forced to perform squats. They were detained overnight and given administrative sentences of between two and 10 days.

  Damian Hancu, a 23 year-old Moldovan studying in France, was at the demonstrations on 7 April interpreting for Swedish journalists when he was detained by police officers at 10pm on 7 April. He was reported to have been severely beaten and kicked by police officers in custody, to force him to confess to having taken part in the rioting and the destruction of the government and presidential building.

  He said: „They beat us like animals. I thought they would beat us until we were dead. It is very hard when you are innocent.” He was released on 9 April and was charged with an administrative offence.

  A. B (21) was taken from the student hostel where he lives by unidentified men in civilian clothes who took him to Riscani police station. He was given no access to a lawyer and his parents were not allowed to visit him. When his father went to try and see him at the police station, he is reported to have been told that none of the detained had seen a lawyer „because lawyers are not allowed in this police station”.

  Anatol Matasaru was detained on 8 April, and was given access to his lawyer who reported that he was so badly beaten that he was breathing and speaking with difficulty. He is still in detention. Two people who had been in detention with him reported that not only was Anatol Matasaru beaten like the other detainees, but more so because he was known to the police from his previous peaceful protests.

  Anatol Matasaru was reported to have been forced by the policemen who were beating him to lick their boots so that they would stop. He has been charged with a criminal offence.

 32. costin
  15 aprilie 2009

  Traian Băsescu: Mesaj pentru Moldova, video de pe jurnaltv.md  vad ca fct embed nu merge acum. puteti vedea discursul si aici

 33. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  RFI: Mărturia unui copil din infernul comunist: „M-au bătut cu picioarele în cap”

  Un băieţel în vârstă 14 ani se întorcea de la o piaţă de mărfuri din Chişinău, unde a căutat piese pentru bicicleta sa. Pe drumul spre casă a fost săltat de pe stradă şi bătut într-o maşină. După ce a fost călcat în picioare, copilul a fost aruncat pe drum. Trecătorii l-au adus la spital. Chiril are comoţie cerebrală şi un picior rupt şi susţine că agresorii au fost de la „Ministerul Afacerilor Interne”, relatează Radio France International. „Eu nu sunt vinovat. De ce m-au bătut?”, se întreabă copilul.

  „M-a luat din centrul oraşului şi m-a băgat într-o maşină, m-au dus într-un loc necunoscut şi m-au bătut”, a spus Chiril pentru RFI. Copilul a zis despre cei ce l-au răpit că erau „nişte oameni, eu ştiu că sunt poliţişti, de la ministerul afacerilor interne”.

  Chiirl a spus că erau îmbrăcaţi în civili şi că ştie că sunt poliţişti pentru că „joi, pe mine m-au luat tot nişte oameni îmbrăcaţi în civili, am fost la ministerul afacerilor interne şi mi-au dat drumul de acolo”. El a fost luat atunci de pe terenul de fotbal, şi întrebat dacă nu a „fărâmat nişte sticle la Parlament şi la Preşedinţie”.

  Băiatul a spus că vineri, când a fost reţinut din nou şi bătut, „eu veneam de la piaţa centrală, am fost pentru biciclete, am trecut strada, m-au luat şi m-au dus într-un loc necunoscut şi m-au bătut”.

  ” De la strada Puşkin am vrut să mă duc acasă şi m-au luat de mână şi m-au băgat în maşină. Mi-au zis să nu mai ţip că nu îmi fac nimica. Maşina era o Opel Vectra cafenie. Erau doi. Nu au spus de ce m-au luat. M-au bătut cu picioarele în cap, cu pumnii, mă călcau în picioare”, a povestit Chiril.

  „Am piciorul rupt în două locuri. Am comoţie cerebrală, am vânătăi la ureche. După ce m-au bătut m-au dus cred într-un sector de poliţie, că am văzut un poliţist acolo, ne-a dat întrebări, dar eram fără cunoştinţă. Şi eu vorbeam, dar nu mai stiam ce zic şi m-au luat în maşină şi m-au dus încă vreo 20 de minute şi m-au aruncat lângă şcoala mea 52″.

  Băiatul a spus că pe lângă el a trecut o femeie care i-a auzit strigătele de ajutor. Femeia a sunat la salvare şi „urgenţa m-a dus la spital pe la ora 5″.

  „Tare rău au facut. Eu nu sunt vinovat. De ce m-au bătut? O fost greşeală asta. Tata îmi spune mie că mama plânge în fiecare seară că de ce pe mine m-au bătut, că nu am facut nimic”, s-a intrebat Chiril.

 34. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Voronin îşi premiază torţionarii

  Autorităţile comuniste de la Chişinău le-au promis apartamente poliţiştilor. Amnistia anunţată cu surle şi trâmbiţe de Voronin nu poate fi aplicată din punct de vedere juridic, dar premierea forţelor de ordine – da.

  Ministrul moldovean de Interne, Gheorghe Papuc, le-a promis poliţiştilor prime însumând trei salarii, dar şi apartamente.Aceste angajamente şi le-a luat ministrul în faţa Regimentului „Scut“, în semn de mulţumire pentru că nu i-a oprit pe provocatorii care au instigat mulţimea la distrugerea sediilor Parlamentului şi Preşedinţiei în timpul protestelor din 7 aprilie, scrie publicaţia „Timpul“.

  Amnistia, praf în ochi

  În ceea ce-i priveşte pe tinerii ridicaţi de pe stradă de poliţie şi închişi în comisariate, aceştia nu se vor putea bucura prea curând de libertate deoarece amnistia anunţată miercuri de preşedintele Voronin nu poate fi pusă în practică.

  Mai întâi, trebuie aprobată o lege în acest sens, de către Parlament, iar noul Legislativ nu s-a constituit încă, scrie „Ziarul de Gardă“.

  Unii analişti sunt de părere că Voronin vrea să motiveze astfel cererea către Curtea Constituţională de a valida cât mai curând rezultatele alegerilor, pentru a permite constituirea Legislativului.

  Avocatul Victor Panţâru, care asigură apărarea lui Anatol Mătăsaru, cunoscut pentru protestele sale inedite faţă de autorităţile comuniste, a declarat că la comisariatul de poliţie la care se află nu s-a dat ordinul de eliberare a persoanelor reţinute.

  El consideră că această amnistie este un truc al regimului pentru „a se spăla pe mâini“ de problema copiilor şi tinerilor reţinuţi. De altfel, după anunţul lui Voronin, Mătăsaru a fost transferat de la Comisariatul General de Poliţie în Penitenciarul nr. 13.

 35. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Două parlamente europene vor dezbate problema Moldovei într-o săptămână

  Parlamentele UE și CE vor pune în dezbatere în această săptămână și săptămâna viitoare situația postelectorală din Moldova. Ambele sesiuni vor avea loc la Strasbourg, Franța.

  Joi, 23 Aprilie Parlamentul European (PE) va pune în dezbatere problema Moldovei creată după multdisputatele alegeri din 5 aprilie, arată programul parlamentar, făcut public pe pagina web a legislativului european. Amintim că Moldova nu are nici un membru în cadrul PE, chestiunea fiind adusă pe agendă de către câteva fracțiuni politice care mențin relații cu partidele politice din Moldova.

  Și Consiliul Europei (CE) ar putea pune în dezbatere problema Moldovei la începutul săptămânii viitoare. Deși R.Moldova este membră a CE de câțiva ani și Asamblea Parlamentară a CE are 5 membri din Moldova pentru fiecare sesiune, problema Moldovei e pusă doar pe lista prealabilă, astfel încât abia lunea viitoare se va decide dacă va fi inclusă pe ordinea de zi. În ultimii ani Moldova a fost reprezentată la APCE de către Maria Postoico, președinta delegației (PCRM), Grigore Petrenco (PCRM), Vlad Cubreacov (PPCD), Dumitru Diacov (PD) și Valeriu Cosarciu (AMN). Noul parlament va numi alți 5 membri pentru sesiunile APCE.

 36. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Partidul Comuniştilor din Uniunea Sovietică critică spiritul capitalist al familiei Voronin

  Primul secretar al Comitetului Central al PC al URSS (cu sediul la Moscova), S.Skortov, a remis astăzi o declaraţie de presă în legătură cu evenimentele de ultimă oră din Moldova, declarând printre altele că «partidul lui Voronin are doar numele de comunist».

  În declaraţie se pune la îndoială faptul că opoziţia din Moldova ar fi organizat protestele din 6-7 aprilie, chiar dacă aceasta a anunţat anterior că vor fi lansate proteste. «Deşi sediile centrale ale puterii au fost ocupate, nimeni, nu se ştie de ce, nu s-a grăbit să se proclame noul conducător al Moldovei. Mulţimea care a organizat «lovitura de stat» a părărsit marţi seara cele două clădiri. Astfel, revoluţia practic s-a şi terminat».

  Deci ce a fost asta, se întrteabă comuniştii de la Moscova. «Mulţi analişti ruşi scriu despre o încercare de «revoluţie colorată». Dar unde e susţinerea Vestului? Observatorii din vest au declarat imediat că alegerile au fost corecte, iar guvernele vestice au chemat imediat toate părţile să fie reţinute.

  Nu a fost în Moldova nici un fel de revoluţie colorată. Chiar dacă o forţă va organiza pe cineva să atace administraţiile prezidenţială şi parlamentară, atunci o vor faceo pentru a le cuceri şi a le menţine, nu pentru a le distruge şi a pleca.»

  «Acum comuniştii pot să aleagă destul de calm următorul pas: sau alegeri repetate, în condiţia în care ratingul lor a crescut, iar al opoziţiei a scăzut, sau să obţină un vot care nu le ajunge, făcând unui deputat din opoziţie o propunere pe care acela nu o va putea refuza», se mai spune în declaraţie

  «Tinerii strigau «Jos comuniştii», «Mai bine mort decât comunist», dar săracii de ei nici nu presupun că afară de denumire, partidul lui Voronin nu are nimic în comun cu comunismul. Venind la putere, partidul comuniştilor a dus de fapt o politică deloc comunistă. În curând, fapt care nu este caracteristic pentru comuniştii adevăraţi, fiul preşedintelui Voronin a devenit cel mai bogat om din Moldova. Şi în politica externă comunişti şi-au lansat lozinca electorală «Construim împreună o Moldovă europeană!»

  Comuniştii ruşi consideră că în perspectivă, totuşi, opoziţia ar putea să aducă PCRM suficiente neplăceri. «În ultimii ani autoritatea PCRM în popor a scăzut simţitor — oamenii nu au simţit o îmbunătăţire a nivelului de viaţă. Iar Voronin în acest răstimp a tot făcut uz de pârghia rusească, mergând tot mai des la Moscova şi primind chiar o blagoslovire a Patruiarhului rus», se spune în document.

  «Există o parte din populaţie care vede că în România, în pofida crzei, nivelul de viaţă e de câteva ori mai ridicat. Iar unirea cu România le-ar oferi ocazia să ajungă în UE — şi e clar că separat Moldova nu va fi primită în comunitatea europeană.

  Nu trebuie ignorată opoziţia, iar ocazii de a vedea puterea ei ar putea să apară foarte curând — în cea mai săracă ţară din Europa sunt destule probleme. Dacă conducerea Moldovei va încerca şi mai departe să stea deodată în două luntri, cochetând cu Europa, s-ar putea ca data viitoare nici Rusia să nu poată ajuta cu nimic.» îşi încheie declaraţia S.Skvortov.

 37. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Bătăi şi înjurături de Dumnezeu în preajma lui Voronin în noaptea Învierii

  Astăzi doi fraţi din Chişinău au solicitat sprijinul şi protecţia Primăriei, relatând despre faptul că au fost bătuţi în noaptea Învierii chiar în faţa Catedralei, pentru că «ar semăna cu cineva care a participat la proteste».

  La Primăria Chişinău am fost informaţi că cei doi fraţi aveau semne vizibile pe faţă de bătăi şi violenţe. Ei spun că au mers cu familia la Catedrală, ca să participe la slujba de Înviere. Pe la ora 21.30 de ei s-au apropiat câteva persoane în civil şi i-au luat la întrebări dacă au participat la proteste sau nu. Unul dintre ei negat acest lucru, fapt pentru care a fost luat la lovituri. Băiatul bătut a reuşit să fugă, în timp ce fratele lui încerca să le explice persoanelor în civil că au venit pentru slujba de Înviere, fapt pentru care a fost bătut şi el.

  Cei doi au făcut apel la medicii legişti pentru a proba faptul abuzării lor fizice. Din păcate, oamenii care i-au bătut erau în civil şi nu s-au legitimat, de aceea tinerii nu au date despre ei. Reporterii ZDG a văzut în acea noapte la intrarea în Catedrală, dinspre str.Bănulescu Bodoni, mai mult de 10 maşini ale poliţiei, tot acolo erau prezenţi Valentin Zubic, Petru Cordunenanu, şi alte persoane din cadrul MAI.

  Tot în noaptea Învierii, pe la ora 1.30 după miezul nopţii, atunci când Vladimir Voronin a ieşit de la slujbă, şi însoţit de câteva automobile din escorta prezidenţială s-a îndreptat spre casă, trecătorii au fost supăuşi la înjurături şi insulte. Reporetrii ZDG se aflau la intersecţia bd.Ştefan cel Mare cu Maria Cibotari, când poliţia rutieră a blocat puţinii pietoni din zonă pentru trecerea preşedintelui în exerciţiu. Pentru că un pieton nu a înţeles exact sensul fluierăturilor agenţilor de circulaţie, acest a fost supus unui val de înjurături despre Dumnezeu şi alte insulte verbale.

 38. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Interviu cu DORIN CHIRTOACĂ, primarul general al municipiului Chișinău

  Lucreția Berzintu(L.B.): Domnule primar general, Dorin Chirtoacă, ați candidat la alegerile parlamentare din Republica Moldova din partea Partidului Liberal. În urma alegerilor din 5 aprilie 2009, după cum se știe, au câștigat comuniștii. Cum vedeți înfrângerea democrației?

  Dorin Chirtoacă (D.C.): După părerea mea, alegerile au fost falsificate. Comuniștii n-aveau cum să obțină mai mult de 30 – 35, cel mult 40% din voturi, însă, în urma acțiunilor pe care le-au întreprins, incorect, și-au sporit numărul voturilor, lucrul pe care-l demonstrăm acum, prin probele pe care le administrăm, și sperăm să punem capăt acestui mod incorect de a desfășura alegerile din Republica Moldova.

  L.B.: Cine, de fapt, a declanșat manifestarea de protest din Chișinău?

  D.C.: Au fost manifestații spontane de protest, inițiate de tineri, tineri care s-au revoltat. Tot ceea ce s-a întâmplat la Chișinău în ziua alegerilor, dar și anterior, au fost blocade anticomuniste, și, din păcate, comuniștii au deturnat aceste proteste în acte de vandalism asupra Președinției și Parlamentului.

  L.B.:În urma acestor acte de protest ale tinerilor, cum vedeți declarația președintelui Vladimir Voronin, precum că în spatele acestei manifestații s-ar afla România, apoi luarea de măsuri, precum închiderea granițelor, introducerea vizelor pentru români s.a.?

  D.C.: Dorin Chirtoacă: Sunt declarații contrare democrației, sunt declarații contrare perspectivelor Republicii Moldova, sunt acuzații extrem de grave la adresa cetățenilor. Profesorii, directorii, au fost făcuți violatori de copii de către Voronin.
  De asemenea acuzații complet neîntemeiate la adresa României, prin care, cei care au arborat drapelul României pe sediul Președinției și Parlamentului, au fost coordonați chiar de Serviciul de Pază și Protecție a Președinției, fapt confirmat după aceea chiar de Președinte, cu imagini video în acest sens. Cu alte cuvinte, tot ce s-a întâmplat negativ în acele zile, a fost coordonat, pregătit de către autoritățile comuniste; au deturnat manifestările pașnice de protest ale unor tineri, spre violențe, și au încercat după aceea să acuze, atât societatea cât și altele, care nu au nicio legătură cu realitatea. Din acest punct de vedere, declarațiile sunt incalificabile pentru Voronin și de gruparea din care face parte, urmând ca toate probele faptelor oribile care au avut loc, să fie prezentate organismelor internaționale, regimul comunist să fie izolat și respectiv torționat pentru aceasta. Sunt cazuri extrem de grave care au avut loc în această perioadă în Republica Moldova. Sunt două persoane decedate, zece persoane torturate și trei persoane bătute cu cruzime de către Poliție, mii de persoane urmărite de Poliție, mii de persoane speriate și intimidate.

  L.S.: Ce a făcut opozoția, adică Dumneavoastră împreună cu ceilalți, pentru a se intra în normalitate cât de cât? La acuzațiile aduse României de către Voronin, aveți reacții din partea UE?

  D.C.: Au fost primele reacții auzite ieri. Urmează să acumulăm și alte reacții, pentru a putea izola pe comuniști și a obține o poziție fermă din partea Europei în vederea normalizării situației, cum ați spus și dumneavoastră. Vor fi trași la răspundere cei care au dat ordin să fie bătuți în asemenea hal, tinerii din Republica Moldova.

  B.L.: Despre declarațiile dinspre Moscova, cu referire la ”vandalii de la Chișinău cu steaguri românești”, ce puteți spune?

  D.C.: Din păcate, aici e un tandem între comuniști și Federația Rusă, lucrul care nu este straniu. Îl considerăm unul firesc, întrucât comuniștii s-au înrădăcinat în sistemul totalitar sovietic. Au păstrat aceste legături timp de 20 de ani și acum le valorifică în continuare.

  L.B.: Este o influență negativă din partea celor din Transnistria? Nu vorbesc de români, ci de ceilalți…

  D.C.: Acolo, de asemenea, e un regim totalitar susținut de Federația Rusă. Este o situație similară, dacă doriți.

  L.B.: Cum vedeți evoluția evenimentelor în viitorul apropiat, legat de cele întâmplate în Republica Moldova?

  D.C.: O poziție fermă a Uniunii Europene, a Statelor Unite, în vederea condamnării a ceea ce-au declanșat comuniștii la Chișinău, și, după aceea, o acțiune cu termen pentru democratizarea Republicii Moldova.

  L.B.: Aveți un apel pentru lumea democrată, pentru toți basarabenii din toată lumea, cât și pentru ceilalți?

  D.C.: Să facă lobby la nivelul tuturor, acelora care decid în lume, în vederea cunoașterii și conștientizării situației din Republica Moldova, a situației critice pe care o avem și obținerea unor poziții ferme și inechivoce a europenilor în această privință, și a americanilor, de asemenea, pentru a izola regimul comunist totalitar.

  L.B.: Vă mulțumesc pentru acest dialog și vă doresc mult succes în lupta pentru libertatea cetățenilor din Republica Moldova!

  Interviu realizat de Lucreția Berzintu

 39. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  2009: Voronin la aniversarea lui Lenin

  Încă nu s-a născut nicio persoană asemenea lui Lenin

 40. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Vladimir Voronin:O să ajungem la toţi organizatorii protestelor

 41. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  PL: Nu am avut alegeri, ci un furt de voturi

 42. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Dupa cum ne-a reamintit Medusa,

  Politistii au violat fetele retinute

  Videoclipul se numeste „Incredibil, dar adevarat”. Nu mi se pare nimic incredibil, ba chiar mi se pare cumplit de verosimil.

 43. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Benita Ferrero-Waldner: Suntem indignaţi de decizia Moldovei de a introduce vize pentru România

  „Suntem indignaţi şi nu acceptăm decizia Moldovei de a introduce vize pentru România”. Declaraţia aparţine Benitei Ferrero-Waldner, comisar UE pentru Relatii Externe şi Politica Europeana de Vecinatate, lansată în cadrul unei teleconferinţe la 23 aprilie. Nemulţumit s-a arătat şi Cesare de Montes, şeful Delegaţiei Comisie Europene în Republica Moldova, care a precizat România face parte din UE şi asta înseamnă că regimul de vize nu este doar pentru români.

 44. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Europarlamentari: Cerem adoptarea unei Rezoluţii a Parlamentului European prin care să condamnăm acţiunile guvernării de la Chişinău

  (UPDATE: 18:10) Comisarul European Olli Rehn: “Ne uluieşte decizia Moldovei de a impune vize pentru cetăţenii români. Au fost arestate şi răpite persoane şi acest lucru ne îngrijorează foarte mult. Persoanele vinovate trebuiesc atrase la răspundere. Referitor la alegerile din Moldova, trebuie să ţinem cont de natura nefinalizată a democraţiei de acolo.”

  (UPDATE: 18:03) Europarlamentarii mai susţin că ar urma să fie regândit rolul reprezentantului UE la Chişinău şi să fie analizată posibilitatea adoptării unei Rezoluţii prin care să se condamne acţiunile guvernării de la Chişinău.

  (UPDATE: 17:58) Europarlamentarul roman Maria Petre: “Jurnaliştii sunt arestaţi şi abuzaţi în timpul zilei. Opoziţia susţine că alegerile au fost fraudate cu 10 – 15%. Cetăţenii moldoveni privesc cu speranţă la deciziile noastre din Parlamentul European.”

  (UPDATE: 17:55) Europarlamentarul roman Adrian Severin: “Violenţele de la Chişină nu au fost o revoluţie, ci o revoltă a cetăţenilor. Este o problemă europeană. Nu trebuie să ne limităm doar la problema transnistreană când discutăm situaţia din Republica Moldova.”

  (UPDATE: 17:51) Graham Watson, de la grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa: “Arestarea protestatarilor şi expulzarea ambasadorului român sunt acţiuni condamnabile. Declaraţia preşedintelui român Băsescu referitor la acordarea cetăţeniei pentru un milion de moldoveni, de asemenea, au contribuit la creşterea tensiunii.”

  (UPDATE: 17:49) Marianne MIKKO, membru al Parlamentului European: “Uniunea Europeană nu înghite tot ce spune Guvernul de la Chişinău. Condamnăm abuzurile poliţiei la adresa protestatarilor.”

  (UPDATE: 17:47) Europarlamentarul român Marian-Jean MARINESCU: “Expulzarea jurnaliştilor sunt acte condamnabile şi acţiuni ilegale ale guvernării din Republica Moldova. Cer Comisiei Europene să prezinte un raport al utilizării banilor acordaţi Republicii Moldova. Învinuirile aduse statului român sunt aberante. Parteneriatul Estic este un instrument eficient pentru a spriini aspiraţiile europene ale Republicii Moldova.”

  (UPDATE: 17:41) Comisarul European Olli Rehn susţine că alegerile din Republica Moldova au avut loc într-un cadru pluralist, dar au fost înregistrate şi nereguli serioase. „Astăzi, situaţia din Moldova este fragilă”, a mai precizat Rehn.

  (UPDATE: 17:35) Petr NEČAS prezintă un scurt raport despre situaţia post-electorală din Republica Moldova, în care precizează că mass-media este intimidată, jurnaliştii români au fost expulzaţi, iar tinerii maltrataţi de către poliţie, 3 dintre care au decedat.

  (UPDATE: 17:27) A început audierea liderilor opoziţiei de la Chişinău – Dorin Chirtoacă, vice-preşedinte PL, Vlad Filat, preşedinte PLDM şi Serafim Urechean, preşedinte AMN – la Parlamentul European.

 45. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Mi-au amânat examinarea cazului până îmi vor trece vânătăile

  Eliberaţi de instanţă – urmăriţi de poliţie

  Amnistia lui Voronin: schimbarea măsurii de arest

 46. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Mătăsaru nu cade sub amnistia lui Voronin. Se implică CEDO

  Omul de afaceri Anatol Mătăsaru rămâne arestat, chiar dacă Preşedintele Vladimir Voronin a îndemnat justiţia să elibereze persoanele reţinute după protestele de la 7 aprilie. Avocatul său, Victor Panţîru, a apelat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), căreia i-a luat doar trei zile pentru a cere de la guvernul moldovean răspunsuri privind detenţia lui Anatol Mătăsaru. Avocatul Victor Panţîru a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că guvernul urmează să dea un răspuns până la 4 iunie.

  Potrivit lui Victor Panţîru, poliţiştii cer de la Mătăsaru să semneze documente precum că ar fi primit bani de la partidele de opoziţie şi de la jurnalista Lorena Bogza pentru a organiza protestele din 7 aprilie. Mai mult, poliţiştii mai vor ca Mătăsaru să le dea parolele de la adresele sale electronice. El este acuzat de organizare şi participare la acţiuni de dezordine în masă.

  Întrebat despre do vezile care să confirme la CEDO că Anatol Mătăsaru a fost supus relelor tratamente, avocatul Panţîru a declarat: „O probă incontestabilă este înregistrarea video în care dl. Mătăsaru declară ce se întâmplă cu el în Comisariatul General de Poliţie. Deoarece dl. Mătăsaru nu a fost adus în instanţă pe data de 17, eu am cerut instanţei să dispună ducerea dlui Mătăsaru la un spital pentru a se constata leziunile corporale”.

  Curtea de Apel întradevăr a ordonat poliţiei să permită examinarea medicală a deţinutului şi acest lucru întradevăr s-a întâmplat la scurt timp. Atât doar că drept răspuns la recomandarea medicilor de la spitalul de urgenţă din Chişinău de a-l interna pe A. Mătăsaru urgent în spital, poliţia l-a dus înapoi în Penitenciarul 13.

  Termenul de arest pe 30 de zile emis de instanţă pe numele lui Mătăsaru va expira la 8 mai. Anatol Mătăsaru a fost filmat de televiziuni cum a participat la demonstraţiile din 7 aprilie, el fiind cunoscut ca un critic sever al organelor de drept. Iarna trecută a îmbrăcat un măgar în haine de poliţist şi un porc în haine de procuror, cu care a ieşit să protesteze paşnic în faţa sediilor celor două instituţii. „Cred că poliţia foloseşte acest prilej pentru a se răzbuna pe dl. Mătăsaru”, a declarat avocatul Panţîru.

  Anatol Mătăsaru a fost reţinut în scara blocului în care locuieşte pe 8 aprilie şi a fost dus la Comisariatul General de Poliţie de pe strada Tighina, 6. Potrivit avocatului, reţinerea sa s-a efectuat cu încălcări grave de procedură, de către persoane în civil, care nu au ezitat să facă uz de forţă din plin. Anatol Mătăsaru a fost bătut de către colaboratori de poliţie, spune Panţîru. (IPN)

  Preotul român Netanyahu: „Mă băteau, voiau să ştie din ce agenţie secretă fac parte”

  Preotul Johnattan Jerusalayem Netanyahu, cetăţean român şi american, acuzat iniţial de organizare a acţiunilor de dezordine în masă de la Chişinău din 7 aprilie, a fost eliberat condiţionat joi de Curtea de Apel, pentru o lună, şi va fi cercetat în stare de libertate.

  Cetăţeanul român a fost reţinut de autorităţile moldovene la 10 aprilie pe motiv că ar fi fost direct implicat în instigarea violenţelor de stradă.
  „Am fost bătut la poliţie. S-a încercat să fiu făcut ţap ispăşitor pentru că m-am născut în România. Sunt nevinovat şi sunt foarte bucuros că am fost eliberat, chiar şi condiţionat”, a declarat preotul ortodox Johnattan Jerusalayem Netanyahu.

  „O să-mi caut şi mai departe nevinovăţia. Sper că lucrurile se vor lămuri, pentru că sunt nevinovat în acest caz şi, ca orice om în acestă lume, doresc ca toţi oamenii să fie liberi şi să trăiască în libertate”, a mai spus Netanyahu într-o declaraţie acordată în exclusivitate pentru NewsIn la scurt timp după eliberare.

  El a vorbit despre abuzurile la care a fost supus în cele două săptămâni de detenţie. „Am fost bătut la poliţie. Nu am beneficiat de expertiză medico-legală până la capăt. La câteva zile după ce am fost bătut am fost dus la un doctor care m-a văzut – dar doar pe experior, fără să-mi facă şi investigaţiile pentru organele interne unde am probleme”, acuză cetăţeanul român.

  „Mă băteau, pentru că voiau să afle din care agenţie secretă din această lume fac eu parte şi dacă nu cumva conlucrez cu toate agenţiile de pe faţa Pământului”, a explicat, cu amărăciune, Netanyahu.

  FLASH:Preotul Johnattan Jerusalayem Netanyahu a fost din nou arestat

  Preotul Johnattan Jerusalayem Netanyahu, cetăţean român şi american, acuzat iniţial de organizare a acţiunilor de dezordine în masă de la Chişinău din 7 aprilie, a fost din nou arestat, după ce a fost eliberat condiţionat joi de Curtea de Apel pentru o lună.

  Avocatul preotului, Roman Mihăieş, a declarat pentru JURNAL că Netanyahu a fost arestat pentru alte 30 de zile după ce Curtea de Apel a examinat recursul procurorilor la decizia anterioară de eliberare din arest.

  Amintim că cetăţeanul româno-american Johnattan Netanyahu, a fost arestat la Chişinău din cauza revoltelor din 7 aprilie. Acesta se trage dintr-o familie de evrei români, a emigrat în SUA acum 20 de ani şi este preot ortodox.

 47. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Interviu intre doua arestari cu romano-americanul Johnatan Netanyahu, preot ortodox acuzat pentru revolta din Chisinau

  Johnatan Jerusalayem Netanyahu, cetatean roman si american retinut in urma revoltei de la Chisinau si eliberat ulterior, a fost arestat din nou vineri, 24 aprilie. Intre cele doua arestari, Netanyahu – preot ortodox in Mitropolia Moldovei – a acordat un interviu corespondentului HotNews.ro la Chisinau. El relateaza tratamentul aplicat de autoritati in timpul primei detentii: batai, insulte si amenintari.

  Rep: Domnule Netanyahu, de cand si in ce calitate va aflati la Chisinau in momentul in care v-au prins evenimentele de dupa alegeri?
  JN: Sunt venit de o luna de zile. Am fost si ceva mai devreme, pentru scurt timp, am plecat si am revenit dupa trei saptamani. Pentru ca sunt preot la Mitropolia Moldovei (in subordinea canonica a Patriarhiei Ruse – n.r.) sa ma arat acolo si sa spun ca doresc parohia care mi-a fost promisa si asa si n-am mai vazut-o niciodata. In situatia in care n-am primit aceasta parohie, sigur ca a fost necesar sa plec in strainatate ca sa ma pot descurca financiar si sa-mi duc existenta. Si, totodata, sa fac si o misiune religioasa, daca se putea sa pot infiinta o biserica in strainatate sub auspiciile Mitropoliei.

  Rep: Sinteti cetatean american, din cate stiu?
  JN: Da, sunt american si cetatean roman, cu resedinta permanenta in Statele Unite.

  Rep: Cand ati fost arestat si ce acuzatii vi s-au adus?
  JN: Vineri, acum doua saptamani, pe data de 9 aprilie. Am fost invinuit ca sunt organizatorul acestor manifestatii, instigator, ca eu am dat foc la cladirile Parlamentului si la Presedintie. Nu este nimic adevarat, caci eu am fost un simplu privitor, ca toata lumea care se afla in perimetrul cela de acolo. Am ajuns acolo pe la orele 11-12, tocmai cand incepusera sa arunce cu pietre.

  Retinut am fost insa pe data de 9 aprilie, cum va spuneam, in cartierul Rascani, in statia de troleibuz. In strada, deci. Erau trei politisiti, care si-au aratat legitimatiile. Eu am zis, ca fapt divers, ca poate sunt false legitimatiile. Pana la urma am fost nevoit sa-i cred si am mers cu ei la circa de militie. Iar acolo – la interogari si batai. Coastele ma dor si acum.

  Nu m-au lasat insa sa fac expertiza medico-legala cum se cuvine. Cu urechea stanga nu aud, capul ma doare, am lovituri la stomac si la coaste. M-au maltratat si mi-au spus ca sunt nazist, ca voi fi omorat in cateva clipe si ca nu va fi cu asta nici o problema. Le-am spus ca sunt preot la Mitropolia Moldovei, dar m-au tratat la fel si in continuare. Inuman.

  Rep: Ce vroiau de fapt de la dumneavoastra?
  JN: Vroiau sa le spun ce agentie m-a delegat pe mine sa fac lucrurile astea.

  Rep: Agentie de spionaj?
  JN: Bineinteles! Zic: Domnule, daca as fi fost agent, n-as fi mers pregatit? Nu asa cum am mers eu, prin lume, fara sa ma asigur. De nici un fel! Asa cum s-a intamplat, m-am dus ca un om care a privit. Dar dansii insistau – ca nu, eu fac jocul unor agentii din astea, internationale.
  Rep: Cat v-au tinut la Comisariatul de la Rascani?
  JN: Doua seri. Dupa care m-au transferat in centru, langa puscarie (Comisariatul de Politie al sectorului Centru din Chisinau – n.r.). Acolo tot doua zile m-au tinut si dupa aceea m-au transferat la penitenciar (Izolatorul de detentie preventiva nr.13 din Chisinau – n.r.), unde au spus ca sunt conditii mai salubre. Conditiile erau de fapt execrabile – mizerie si aer insuportabil! Am fost tinut mai intai singur, pana cand i-am intrebat de ce ma tin asa. Dupa asta m-au dus cu niste tineri.

  Rep: Cand vi s-a dat un avocat?
  JN: Avocatul mi-a venit dupa ce televiziunile si restul mass-media au aflat despre mine. Un avocat din oficiu. I-am dat numarul de telefon al lui Roman Mihaies, avocatul care ma apara acum, care a putut si el sa ma caute doar dupa ce a aflat din presa despre unde sunt. Mai intai am stat cu un activist liberal-democrat, Butmalai parca, si cu un inginer care mi-a zis ca lucreaza in compania lui Stati.

  Si mai era inca unul, cu alta infractiune – cineva ii daduse niste bani, nu stiu exact. Batut am fost, e adevarat, in primele doua zile, cat am stat la politie. Dupa aceea, n-am mai fost batut. Atunci insa ma luau din celula sus si poc, ma tranteau jos si dadau cu picioarele. Le spuneam ca nu e bine, dar … “Ce ma, ma inveti tu pe mine?”, asa imi spuneau.

  Dar nu puteam sa le spun niste lucruri pe care nu le-am facut. Si nu era doar unul, erau mai multi politisti; unul ma injura, altul ma batea. Iar unul se tinea scai de mine si ma tot intreba cati bani primesc. Dar despre ce bani putea fi vorba daca eu n-am nici o legatura cu nici o agentie?

  Rep: Inteleg ca acuzatia initiala, de organizare a acestor manifestatii, de tentativa de lovitura de stat sau rasturnare a ordinii constitutionale, a fost retrasa. Ati ramas acuzat doar de participare. N-au gasit probe, ce s-a intamplat?
  JN: Bineinteles ca n-au gasit. Eram in trecere pe acolo. Daca eram intr-adevar implicat, nu ma feream sa nu fiu vazut?

  Rep: Ce aveti de gand sa faceti mai departe?
  JN: Mi s-au insinuat prea multe lucruri neadevarate. Ca sunt agent strain sau mai stiu eu de unde, pe cand eu sunt un om care a venit acolo din curiozitate si nimic mai mult. N-a venit nimeni sa ma vada macar de la Mitropolia Moldovei. Intentionez sa discut cu Inalt Prea Sfintitul Mitropolit Vladimir situatia prin care am trecut si dorinta mea este de a parasi aceasta Mitropolie si de a pleca definitiv din Moldova.

  Unde merg, o sa decid mai incolo. Am facut facultatea de teologie aici la Chsinau. Am iubit Republica Moldova. Are un popor de oameni sufletisti. Daca nu mi-ar fi placut oamenii de aici, nu as fi facut aceasta facultate.

  Rep: Vreti sa plecati, dar aveti interdictie de a parasi Republica Moldova. Riscati chiar o condamnare penala, o perspectiva pe care trebuie s-o luati in consideratie.
  JN: Eu imi voi cauta dreptatea pana la capat atat cat imi este mie in putinta si voi apela oriunde, pana si la CEDO, ca sa-mi apar libertatea.

 48. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Cateva completari – Jurnal TV a continuat sa puna stiri video pe YT. Chiar daca unele titluri de exagereaza (carnagiu inseamna altceva), trebuie apreciata munca pe care o fac acesti oameni in conditii foarte grele. Moldova este o tara in care meseria de jurnalist necesita foarte mult curaj.

  Un martor povesteşte despre carnagiul din PMAN din 7 aprilie

  Tânăr ameninţat cu viol chiar în Comisariatul de poliţie

  Bătut şi impus să recunoască fapte pe care nu le-a săvârşit

 49. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Si declaratiile lui Madam Marianne Mikko. Gargara eurocrata.

  Flash: Marianne Mikko: „A fost o misiune foarte grea”

  Mikko: Solicităm anchetarea evenimentelor de după 7 aprilie


  MJ Marinescu: Nepedepsirea celor vinovaţi va ştirbi imaginea RM

  Mikko: Moldova 1 are nevoie urgent de o reformă editorială

  Mikko: Guvernarea de la Chişinău crede că Europa este naivă

 50. Imperialistu'
  15 aprilie 2009

  Iar acum dam cuvantul tovarasului-dictator Vladimir Voronin.

  Voronin: Ne vom apăra singuri împotriva agresivităţii României

  O declaratie interesanta din partea eurocratilor.

  Topolanek sugerează că ce s-a întâmplat în Moldova arată că Rusia vrea să-şi recâştige influenţa

  Premierul ceh Topolanek, a cărui ţară deţine preşedinţia UE, a dat de înţeles într-o dezbatere televizată că ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, în Georgia sau Ucraina reflectă dorinţa Rusiei de a-şi recâştiga influenţa, relatează AFP, preluat de NewsIn. „Trebuie să ţinem cont de ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, în Moldova sau Georgia (…) şi să ne ferim de autoritatea Rusiei (…) care are o anumită dorinţă de a ne repune sub influenţa ei”, a declarat Topolanek duminică într-o dezbatere televizată.

  Afirmaţia a intervenit în contextul în care Topolanek argumenta de ce Republica Cehă trebuie să aprobe Tratatul de la Lisabona.

  El a spus că documentul i-ar permite Cehiei să evite să cadă sub influenţa Rusiei.

  Republica Cehă, fostă ţară comunistă, este, alături de Irlanda, una dintre ţările de care depinde soarta Tratatului destinat să facă să funcţioneze mai bine o Uniune Europeană extinsă.

  Irlanda a promis un nou referendum la toamnă, după ce o primă consultare populară s-a soldat anul trecut cu respingerea textului.

  Pentru a intra în vigoare, Tratatul trebuie să fie ratificat de toate cele 27 de state membre al Uniunii Europene.

  În Republica Cehă, Tratatul a fost validat de Camera Deputaţilor la 18 februarie şi urmează să fie supus votului la 6 mai în Senat, unde ca să treacă este nevoie de o majoritate de trei cincimi. Apoi, textul trebuie parafat de preşedintele eurosceptic Vaclav Klaus.

  Topolanek, constrâns să demisioneze în plin mandat la preşedinţia UE, după un vot de neîncredere al Parlamentului, la sfârşitul lunii martie, consideră totuşi „improbabilă” o respingere a Tratatului în Senat şi a spus că sprijină ratificarea textului, chiar dacă are unele obiecţii.

  Noul guvern al premierului desemnat Jan Fischer va intra în funcţie la Praga începând de vinerea viitoare.

  A se observa logica acestor indivizi. Nici o tara europeana nu a reactionat fata de ce se intampla => avem nevoie de UE. Pe de alta parte, nici UE nu a reactionata fata de evenimentele din Est. De unde „avem nevoie de UE”? Genul asta de declaratie zau ca miroase a blat: va lasam sa va faceti de cap in partea voastra a Europei, iar voi ne ajutati pe noi sa continuam proiectul european. Nu va criticam atunci cand trebuie, dar ne folosim de actiunile voastre pentru a-i speria pe cei de acasa si a-i convinge ca super-statul european este solutia pentru toate problemele lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

„Sunt multe speranțe că chiar anul acesta, România se poate califica pentru Visa Waiver și ca să facă asta, cer oamenilor care mă ascultă astăzi ca ei sau prietenii lor, care se duc să aplice pentru o viză, să fie siguri că au toate documentele în orgine”,  spune domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul american (2019-2021) numit …

aMBASADOR SUA LA BUCUREȘTI 2019 - 2021 administrația TRUMP - VISA WAIVER -
Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian