FUNDATIA IOAN BARBUS

Lupta cu Răul din istorie şi din politică. Apel la rugăciune pentru România

Lovitura de Stat din aceste zile riscă să ne ia din Lumea Liberă, unde de-abia reuşisem să fim acceptaţi, şi să ne întoarcă spre puterea moştenitoare a Imperiului Răului.

Despre manifestarea Răului in Istorie, mai ales în istoria sângeroasă a secolului XX, au scris mai mulţi autori:

Vladimir Tismaneanu, in Demonologie, soteriologie si comunism:

“Diavolul in istorie”, această sintagmă a lui Leszek Kolakowski mă urmăreşte de ani de zile. Este titlul faimosului său dialog cu George Urban, este titlul cărţii mele în curs de apariţie “The Devil in History: Communism, Fascism, and Some Lessons of the 20th Century”. Fără a te gândi la diavol, la ceea ce Immanuel Kant intuia în figura Răului radical, nu poţi să înţelegi ce-au fost Holocaustul şi Gulagul. Comunismul a fost, am mai spus-o, o eclesiologie, o soteriologie, o eschatologie, o religie seculară. Au scris pe acest subiect Mircea Eliade, Kolakowski, Monica Lovinescu, Eric Voegelin, Raymond Aron, Nikolai Berdiaiev, Norman Cohn, Jacob L. Talmon, Hannah Arendt, Emilio Gentile, Alain Besancon, Jules Monnerot, spre a-i numi doar pe aceştia.
Pe lângă aceşti importanţi cărturari şi analişti, au mărturisit cei care au trecut pe acolo, care s-au întalnit cu Diavolul şi au reuşit să scape din mrejele lui: Boris Souvarine, Anton Ciliga, Panait Istrati, Arthur Koestler, Ignazio Silone, Whittaker Chambers, Margarete Buber-Neumann, Jorge Semprun. Diavolul este un personaj central în prozele lui Mihail Bulgakov, o prezenţă ubicuă, ameninţătoare şi ispititoare, deopotrivă reală şi supra-reală, cum releva Cristina Vatulescu în excepţionala ei carte “Police Aesthetics” apărută la Stanford University Press în 2010. Dacă ar fi să recomand două cărţi despre experimentele nihilist-faustice din secolul lagărelor de concentrare, acestea ar fi “Doctor Faustus” de Thomas Mann şi “Maestrul şi Margareta” de Mihail Bulgakov.

Gabriel Liiceanu, din laudaţia rostită la decernarea Premiului GDS pe anul 2007 lui Vladimir Tismăneanu pentru Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România :

Ceea ce am trait in 18 decembrie 2006 este unul dintre cele mai bune argumente ca acest Raport trebuia sa existe. El a fost exact ca o hârtie de turnesol pentru că, în faţa lui, aparent ca în faţa vederii crucii de către diavol, s-au manifestat toate forţele Răului în Parlamentul Romaniei. Atunci am avut revelaţia cât de adânc aveam picioarele înfipte în acest trecut blestemat.

Leszek Kolakowski :

Pot să-i înţeleg pe cei care nu cred în Dumnezeu, dar îmi este peste putinţă să-i înţeleg pe cei care nu cred în Diavol.

Ne-am hotarât sa scriem despre Răul din politică, şi despre cum trebuie combătut, pentru că în ultimele săptămâni avem din nou o manifestare publică a forţelor de care vorbea Gabriel Liiceanu. O revărsare extremă de ură, nedreptate, necinste, vicleşug, minciună neruşinată, dispreţ faţă de lege, trădare a aliaţilor, dar şi tulburare a minţilor unor oameni care nu sunt neapărat de rea-credinţă, precum şi deznădejde, dezbinare, frică, sau nepăsare, egoism, orgoliu, chiar printre aceia care ar trebui să lupte de partea Binelui.

De aceea am considerat necesar să ne amintim unii altora, şi să le amintim cititorilor nostri, că lupta dintre Bine şi Rău este, în primul rând, una de ordin spiritual, iar armele ei, pentru creştini, sunt cele descrise de Sf. Apostol Pavel în Scrisoarea către Efeseni:

„Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.
Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.
Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii,
Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.
În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu,
Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.”

Autori ca Eric Voegelin, Alain Besancon, şi altii, au scris despre caracterul religios, satanic, al nazismului şi comunismului, ca religii seculare – nazismul ca o inversare diabolică a iudaismului, iar comunismul ca inversare a creştinismului.

Chiar dacă nu am avea acele elemente biografice care atestă contactele cu satanismul pe care le aveau, de exemplu, Marx şi Hitler, Răul adus în istorie de ideologiile comunistă şi nazistă este evident. Ce alt rezultat putea aduce punerea în practică a unor ideologii care definesc, drept resort al progresului, ura, nimicirea „duşmanului de clasă”, sau exterminarea pentru „purificarea rasei”?

Apartenenţa la o anumită civilizaţie este o opţiune fundamentală, aflată mai presus şi de legi, şi de instituţii (care decurg din această apartenenţă), şi mai presus de fluctuaţiile politicii şi modei. Indiferent de manipulările, dezinformările, conflictele de tot felul, din istoria noastră recentă, dorinţa constantă a poporului român a fost să ne întoarcem în sânul Civilizaţiei Occidentale, al Lumii Libere, de unde am fost scoşi de deceniile de comunism. Ştim că Lumea Liberă nu este perfectă. Pentru că Impărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Occidentul este, într-adevar, ros şi subminat de decadenţă şi contracultură, de ideologia de stânga, care ameninţă să-l distruga dinăuntru. Dar mareţia civilizaţiei sale, cultura, libertatea, bunăstarea, nu vin de acolo, dimpotrivă, s-au construit pe moştenirea iudeo-creştină. Pe Cele Zece Porunci, dintre care primele sunt cele care interzic idolatria. Acestea sunt valorile spre care se cuvine să ne îndreptăm, atunci cand ne manifestăm opţiunea pro-occidentală. Spre binele Lumii Libere şi al nostru.

Când eram ţinuţi prizonieri de cealaltă parte a Cortinei de Fier, am avut experienţa aplicării în practică a unei religii idolatrice, religia seculară a unei secte care a ucis zeci de milioane de oameni, promiţând că va construi raiul pe pământ. Realitatea sa cotidiană se apropia însă, adesea până la identificare, cu iadul. URSS – „Imperiul Răului”, cum a numit-o Preşedintele Reagan, era centrul acelei anti-biserici, al sectei care încerca să cucereasca lumea întreagă. Rusia lui Putin este continuarea fireasca a URSS. Putin însuşi nu ezită să deplângă oficial desfiinţarea URSS, ca pe cel mai mare dezastru geopolitic al secolului XX. Puterea Rusiei de astăzi, sistemul ei de conducere, nu s-au construit pe morala creştină, ci pe anti-morala leninist-kaghebista. Societatea ei, după aproape un secol de la Revoluţia bolşevică, este astăzi mai decăzută decât cea mai decadentă dintre societaţile ţărilor occidentale.

Lovitura de Stat, care are loc în România în aceste zile, riscă să ne ia din Lumea Liberă, unde de-abia reuşisem să fim acceptaţi, şi să ne întoarcă spre puterea moştenitoare a Imperiului Răului. Ea a fost pusă la cale şi executată de post-comunişti, oameni care îşi trag influenţa şi privilegiile, averea şi obiceiurile, din regimul comunist. Oameni „fără neam şi fără Dumnezeu”, aşa cum îi numea Generalul Rădescu pe strămoşii USL din Frontul Naţional-Democrat.

S-ar putea ca acum să se decidă în care dintre lumi va ramâne ţara noastră.
ILD vă propune o campanie de rugăciune pentru România.

Ne-am inspirat de la modelul colegilor noştri polonezi, care nu ezită să lanseze asemenea campanii, în presă şi pe toate blogurile politice conservatoare – de exemplu „Cruciada Rozarului pentru Patrie”, din 2011, acţiune atât de amplă, încât a trebuit să scrie despre ea, scrâşnind din dinţi, chiar şi presa de stânga, în frunte cu Gazeta Wyborcza.

Vă invităm, aşadar, să faceţi, fiecare după puteri, şi după datina credinţei lui, rugăciuni deosebite pentru ţara noastră, cel puţin până la 29 iulie.

Dar şi după aceea. Pentru că, daca Dumnezeu vrea să ne dea câştig de cauză, va trebui să nu uităm să-I mulţumim, şi să continuam, cu ajutorul Lui, lupta, care nu se va termina atunci. Daca vom pierde, cu atât mai mult va trebui să rămânem statornici în credinţă şi să nu ne descurajăm, pentru că vom avea şi mai mult de luptat.

„În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.”

(Ioan 16, 33)

 • Tropar adecvat momentului:

  Mântuieşte Doamne poporul Tău
  Şi binecuvîntează moştenirea Ta
  Biruinţa binecredinciosilor creştini
  Asupra celui potrivnic dăruieşte
  Şi cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău!

 • Cântare închinată Maicii Domnului
  Dezleagă Pracurata Maică
  Cătuşele celor robiţi
  Şi dăruieşte-le răbdare
  Creştinilor năpăstuiţi

 • Psalmul 72

  (despre ispita indoielii şi deznădejdii ce pândeşte pe cei care luptă pentru Bine, să nu se smintească văzând că celor fără-de-lege le merge din belşug şi le izbândesc toate vicleşugurile, sa nu se framânte, căci vor pieri aceia din pricina nelegiuirii lor, Domnul îi va nimici pe cei ce s-au lepadat de El)

 • Psalmul 78

  (despre comunişti şi post-comunişti, precum şi închinătorii la idolii marxismului cultural şi la toţi ceilalţi idoli, Domnul să ne ierte pacatele, şi să ne ajute izbavindu-ne de ei, iar noi vom vesti lauda Lui)

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Anca Cernea

Anca Cernea

De profesie medic, Anca Cernea este preşedintele Fundaţiei Ioan Bărbuş, fiica fostului lider si senator naţional-ţărănist. Anca Cernea a fost vicepreşedinte al Tineretului Universitar Naţional Ţărănesc şi al Organizaţiei de Tineret a PNŢCD la începutul anilor '90. În timpul guvernării CDR, Anca Cernea a fost director al Direcţiei Relaţii Internationale în cadrul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală al Guvernului României.

11 comentarii

 1. Romana Popa
  20 iulie 2012

  Cred ca Dumnezeu poate face minuni si cred ca noi ca tara avem acum nevoie de interventia lui Dumnezeu asa cum a fost si in 1989!
  Si atunci au fost securistii lui voiculescu si acum sunt tot ei. Dumnezeu sa binecuvinteze Romania si sa dea discernamant celor ce cred in Dumnezeu. e greu sa ma decis daca votez NU sau nu merg la vot!

 2. Ana
  20 iulie 2012

  Doamne ajuta!

 3. Mih.
  20 iulie 2012

  Doamne, ajuta!

 4. constantin
  20 iulie 2012

  Doamne ajuta-ne, lumineaza-ne si ne intareste!

 5. calehari
  20 iulie 2012

  @1 Romana Popa Trebuie sa mergi la vot. Cine isi inchipuie ca Fortele Raului vor recunoaste un referendum invalid si Basescu se va intoarce la Cotroceni este naiv; adica, mai pe sleau spus, complice cu Fortele Raului. Singura noastra sansa este sa castigam, desi va fi f.f. greu. Sa ne ajute Dumnezeu!

 6. Adi
  20 iulie 2012

  Sfinte Ilie, indura-te de tara noastra. Sfinte Andrei, ocroteste Romania de fortele raului!

 7. Anca Cernea
  20 iulie 2012

  Acatistul Sfantului Prooroc Ilie

  Condacul 1

  Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru intoarcerea lui Israel de la inchinarea lui Baal, aspru mustrator al imparatilor nelegiuiti stralucind cu vapaia ravnei pentru Dumnezeu atottiitorul, cu sfintenia vietii si a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri si vei veni inaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, lauda iti aducem tie, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare indrazneala catre Domnul, slobozeste-ne pe noi din toate nevoile si necazurile cu rugaciunile tale, pe noi cei ce-ti cantam: Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui Hristos!

 8. Mih.
  20 iulie 2012

  Victor-Viorel Ponta si George-Crin-Laurentiu Antonescu: inceputul bicefalic al unei lungi liste de cetateni ai Romaniei care au pregatit si au pus in aplicare in anul 2012, sec. XXl, intr-o tara membra UE si NATO, planul unei lovituri de stat menita sa anuleze Democratia, Statul de Drept, Libertatea si Demnitatea romanilor, Viitorul si Normalitatea acestui viitor.
  Rezultatul acestei lovituri de stat, daca ea va fi lasata sa reuseasca pana la capat, va fi Demonocratia.
  Komisarii Demonocratiei isi fac de cap si au inceput, intr-un iures dement, sa execute “legislativ” (deocamdata?) tot ce le sta in cale.
  Intorcand totul cu capul in jos, ca niste posedati ai Minciunii si Raului, isi revarsa incoercibil dispretul si ura fata de tot ce nu li se aseamana si nu li se supune si tropaie delirant si devastator prin Cetate.
  Este datoria noastra sa-i oprim, va fi, in mare parte, vina noastra daca nu vom reusi sa salvam Cetatea si toate valorile in care credem.

 9. Ana
  20 iulie 2012

  Ma gandeam sa ne rugam toti in acelasi timp,de exemplu seara la ora 21( in masura in care poate fiecare).

 10. Tastoniu
  20 iulie 2012

  Subscriu îndemnului d-voastră doamnă Anca Cernea. Cu atât mai mult cu cât soţia mea, fără să ştie ceva despre articolul dumneavoastră, a propus acelaşi lucru: să ne rugăm pentru români şi România.
  Îmi place să cred că atunci când româncele se roagă, Iisus Hristos şi Maica Domnului îşi vor întoarce privirile spre noi. Căci noi suntem creştini de pe vremurile când nu se ştia despre nici o urmă de schismă în sânul creştinătăţii.
  Dumnezeu să binecuvânteze România şi pe români! Şi să le dea „mintea cea de pe urmă a românului”. Amin.

 11. Anca Cernea
  20 iulie 2012

  Chemare la post și rugăciune pentru România
  http://alfaomega.tv/alfa-omega…..z21ueXZm1U

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian