FUNDATIA IOAN BARBUS

Mentorul lui Obama: Jeremiah Wright

Pastorul Jeremiah Wright a fost timp de 20 de ani mentorul spiritual a lui Barrack Hussein Obama, i-a influenţat modul de a gândi, l-a cununat cu soţia sa Michelle, i-a botezat copiii, i-a dat până şi idea cu numele primei cărţi “Dreams from My Father”. Trebuie spus din capul locului că Jeremiah Wright este o persoană cu o excelentă educaţie, deţine două titluri universitare de master (după obţinerea licenţei, conform Wikipedia, primul în engleză la Howard University din Washington D.C., iar celălalt de la University of Chicago Divinity School. De asemenea, pastorul Wright mai are şi o diplomă de Doctor of Ministry (din 1990) de la United Theological Seminary din Dayton, Ohio, unde a studiat cu Samuel DeWitt Proctor, un discipol al lui Martin Luther King. Jeremiah Wright posedă şi un număr de nu mai puţin de 7 masterate onorifice acordate de diverse universităţi.

Şi totuşi Jeremiah Wright şi-a condus congregaţia Trinity United Church of Christ din Chicago de parcă ar fi fost un contemporan al sclavilor de pe o plantaţie din Confederaţia Statelor din Sud care continuă lupta împotrivă discriminării rasiale în timpurile noastre. Jeremiah Wright şi-a servit patria în cadrul armatei americane, a fost chiar în echipa de medici şi personal militar ajutător ce i-a acordat asistenţă lui Lyndon B. Johnson în 1966 la Spitalul Bethesda, lucru ce reprezintă un merit în plus recunoscut printr-o scrisoare de mulţumire trimisă de Preşedintele Statelor Unite prin vice-amiralul Burkley.

Barack Hussein Obama si mentorul sau, rev. Jeremiah Wright

Biserica Trinity United Church of Christ din Chicago, majoritar afro-americană face parte din United Church of Christ, o biserică cu 1.2 mlioane credincioşi, majoritatea albi ce urmează o veche tradiţie americană izvorâtă din puritanismul întemeietorilor primelor colonii. O tradiţie ce acum este pusă la îndoială de decizia în premieră absolută pe pământ american a United Church de a susţine căsătoria între persoanele de ambele sexe. Când Jeremiah Wright a fost numit pastor al Trinity United Church of Christ în 1972, erau doar o sută de enoriaşi stabili. Când s-a retras în 2008, pastorul Wright a lăsat în urmă 10000 de enoriaşi şi o mulţime de controverse dintre care cea mai importantă fiind cea legată de influenţa pe care a avut-o asupra lui Barack Hussein Obama, actualul candidat la Preşedinţia Statelor Unite.

Lupta pentru drepturi civile pe care a dus-o populaţia de culoare din Statele Unite ce l-a avut ca erou-martir pe Martin Luther King a coincis cu perioada în care a luat fiinţă Trinity United Church, iar pastorul Wright a promovat de la bun început aşa-numita “African-American theology”, derivată din “black liberation theology” (vezi şi link-ul) ce se concentrează pe viaţa şi lupta de zi cu zi a persoanelor de culoare.

Într-un interviu, expertul în religie afro-americană Jonathan L. Walton a explicat originile “black liberation theology” după cum urmează:

“It is safe to say that black liberation theology began the very second that African-Americans landed on the shores of America on slave ships, and tried to reconcile their new position as hijacked bodies with the traditional gods of Africa. Slaves for the most part began converting to Christianity with the First Great Awakening in the 1730s-1740s. So their traditional African religions and their gods began to blend with stories they were hearing from the Bible. One of those major motifs was the Exodus narrative, as African-Americans began to identify with the enslaved Hebrews in Egypt. [Later, in the New Testament,] salvation did not just take a spiritual form, as in salvation of one’s soul. So the language of salvation and the language of Jesus as a savior took on a very real and ever-present role in their theological worldview.”

Traducere:

“Este sigur să spui că teologia eliberării negrilor a început chiar în secunda în care afro-americanii au coborât de pe vasele cu sclavi pe ţărmurile Americii, cao încercare de a reconcilia noua lor poziţie de corpuri răpite cu zeii lor tradiţionali din Africa. Cea mai mare parte a sclavilor au început să se convertească la creştinism în timpul Primei Mari Deşteptări (First Great Awakening) în anii 1730-1740. Şi aşa religiile lor tradiţionale africane şi zeii lor au început să se amestece cu poveştirile pe care le auzeau din Biblie. Unul din motivele majore a fost cel reprezentat de naraţiunea Exodului, în aşa fel încât afro-americanii au început să se identifice cu sclavii evrei din Egipt. Mai târziu, în Noul Testament), mântuirea nu a luat numai o formă spirituală, ca o mântuire a sufletului. Aşadar, limbajul mântuirii şi limbajul lui Isus ca mântuitor au luat un rol real şi foarte present în panorama lor ideologică.”

Mai departe, după eliberarea din sclavie (Emancipation) Jonathan L. Walton a explicat că s-a luptat pentru drepturi civile, lupta lui Martin Luther King prin protestele paşnice fiind mărturie în acest sens. Apoi, istoria s-a schimbat:

“Actually, in 1966, the National Committee of Negro Churchmen, a group of African-American clergy, published a full-page ad in the New York Times, defining and supporting the black power movement. It was a theological manifesto, articulating the Gospel message of Jesus in relationship to the black community’s need for power. And that became what animated and informed Cone’s first book, „Black Theology and Black Power.” It’s not simply about deliverance. It’s also about acquiring political and socioeconomic power for African-Americans.”

Traducere:

“De fapt, în 1966, comitetul Naţional al Clericilor de Culoare, un grup de clerici afro-americani, au publicat un articol pe o pagină în New York times, prin care defineau şi susţineau mişcarea puterii negrilor. A fost un manifest teologic, articulând mesajul lui Isus din Biblie în relaţie cu dorinţa de putere a comunităţii negre. Şi asta a devenit ceea ce a animat şi format prima carte a lui Cone (Dr. James Cone, n.t.), “Teologia Negrilor şi Puterea Negrilor”. Nu este vorba doar despre eliberare. Este vorba şi despre cucerirea puterii politice şi a puterii socio-economice de către afro-americani.”

Cucerirea înseamnă luptă, deci ideologie.

Într-un interviu din 2004, Barack Hussein Obama a explicat în ce fel a ajuns în zona Trinity Church (înainte de a studia la Harvard Law School):

“The way I came to Chicago in 1985 was that I was interested in community organizing and I was inspired by the Civil Rights movement. And the idea that ordinary people could do extraordinary things. And there was a group of churches out on the South Side of Chicago that had come together to form an organization to try to deal with the devastation of steel plants that had closed. And didn’t have much money, but felt that if they formed an organization and hired somebody to organize them to work on issues that affected their community, that it would strengthen the church and also strengthen the community.”

Traducere:

“Am ajuns în Chicago în 1985 datorită faptului că eram interesat în organizarea comunităţii şi eram inspirat de mişcarea Drepturilor Civile. Şi de idea că oamenii obişnuiţi pot face lucruri extraordinare. Şi acolo era un grup de biserici în Zona de Sud (South Side) care au decis să se unească pentru a formă o organizaţie pentru a încerca să resolve problemele izvorâte din devastarea socială produsă de închiderea oţelăriilor. Nu aveam prea mulţi bani, dar am simţit că dacă ei ar fi format o organizaţie şi dacă ar fi angajat pe cineva că să-i organizeze pentru rezolvarea problemelor ce le afectează comunitatea, acest lucru va întări biserica şi de asemenea va întări comunitatea.

Mai departe:

“I became much more familiar with the ongoing tradition of the historic black church and it’s importance in the community. And the power of that culture to give people strength in very difficult circumstances, and the power of that church to give people courage against great odds. And it moved me deeply. So that, one of the churches I met, or one of the churches that I became involved in was Trinity United Church of Christ. And the pastor there, Jeremiah Wright, became a good friend. So I joined that church and committed myself to Christ in that church.”

Traducere:

“Am devenit mult mai familiarizat cu tradiţia continuă a bisericii istorice a populaţiei de culoare şi cu importanţa sa în comunitate. Şi de puterea acelei culturi de a da putere poporului în circumstanţe deosebit de dificile, şi de puterea acelei biserici de a da curaj poporului împotriva neşansei. Şi asta m-a mişcat profund. De aceea, una din bisericile pe care le-am întâlnit, sau una din bisericile în care m-am implicat a fost Trinity United Church of Christ. Iar pastorul pe care l-am întâlnit acolo, Jeremiah Wright, mi-a devenit un bun prieten. De aceea am intrat în acea biserică şi m-am dedicat lui Cristos în acea biserică.”

În timpul alegerilor preliminare din tabără democrată, aliaţii lui Hillary Clinton au scos la iveală legătura dintre Jeremiah Wright şi Barack Obama în contextul afirmaţiilor incendiare ale pastorului contra caracterului Statelor Unite ca stat democratic, la persistenţa opresiunii rasiale de acolo precum şi aprobarea activităţilor anti-americane ale teroriştilor islamişti. Apariţiile pe video ale lui Jeremiah Wright au devenit brusc “celebre”, iată exemplul clasic de declaraţii incendiare concentrate într-un video de circa 3 minute:

Văzând că este posibil să piardă investitura democrată, staff-ul de campanie al lui Obama a produs o fotografie cu Jeremiah Wright şi Bill Clinton:

bill-clinton-jeremiah-wright.jpg

Şi totuşi, declaraţiile anti-americane au continuat să-i afecteze campania electorală a lui Barack Hussein Obama, de aceea acesta a renunţat pe 14 martie la serviciile “prietenului” Jeremiah Wright aşa cum s-a anunţat pe huffingtonpost. Mai înainte, în februarie Obama renunţase la predica-rugăciune în public a lui Wright ocazionată de lansarea în cursa prezidenţială.

Urmaşul lui Wright, pastorul Michael Pfleger a reuşit în scurt timp să pună pe jar toată presa prin declaraţii la fel de aberante. De aceea, Barrack Hussein Obama şi-a dat demisia (?!) pe 31 mai 2008 din Trinity Church.

Rămân mai multe semne de întrebare cu privire la cazul Jeremiah Wright-Barack Obama. Militantismul extremist al unui personaj oarecare rămâne un capitol de cronică locală, dar acum este vorba despre Jeremiah Wright, o persoană educată, cu influenţă, care a stat în preajma a doi Preşedinţi ai Statelor Unite şi care s-ar putea lăuda în curând cu îndrumarea spirituală pe care a dăruit-o celui de-al treilea. O astfel de influenţă nu se poate ocoli sau uita, deoarece pot deriva explicaţii pentru unele decizii ce schimbă istoria a milioane şi milioane de oameni.

Jeremiah Wright i-a acordat o distincţie lui Louis Ferakhan, şeful Nation of Islam în 2007, fapt ce a ridicat alte semne de întrebare în legătură cu legăturile dintre extremismul islamist al unor oameni de culoare şi aşa-numita “black liberation theology”, promovată de extremiştii creştini de culoare din biserica Trinity Church.

Nu cu mult timp în urmă, întrebat fiind în legătură cu slaba susţinere pe care o avea în statul Pennsylvania printre albii săraci de la ţara, ce trăiesc în zone aflate în recesiune economică, Barack Hussein Obama a răspuns că acei oameni:

“have gotten bitter and cling to guns or religion or antipathy to people who aren’t like them”

În traducere:

“au devenit acri şi se agăţă de arme sau de religie sau de antipatia faţă de oamenii care nu sunt că ei.”

Barack Hussein Obama este un tip ce-şi potriveşte discursul la audienţa pe care o are la un moment dat, dar nu-şi poate controla în permanenţă gândurile. Mentorul său Jeremiah Wright i-a ţinut predici săptămânale timp de 20 de ani, pe care actualul candidat la preşedinţie le-a ascultat plin de interes şi evlavie. A reuşit oare Barack Hussein Obama să dea la o parte extremismele din predicile lui Jeremiah Wright, a fost el în Trinity Church doar pentru a se ruga sau a fost acolo pentru a se înarma religios şi ideologic?

Orice răspuns am da, rămân semne de întrebare…

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Daniel Francesco

Daniel Francesco

44 Comments

 1. dr. jones
  14 September 2008

  cred ca jena six a fost momentul de ruptura. atunci obama a fost foarte criticat de activistii sai ca nu se implica mai mult in lupta pentru drepturile afro-americans. imi aduc aminte ca raspunsul lui obama mi s-a parut la acel timp foarte profesionist.
  ceva de genul: it’s not about b/w – it’s about right and wrong.
  atunci a fost acuzat ca a inceput sa gandeasca ca un alb.
  si iata totusi ca 90% dintre afro-americans il prefera in cursa prezidentiala.

 2. dr. jones
  14 September 2008
 3. Parlamentolitic
  14 September 2008

  Sa ai timp de 20 de ani un mentor spiritual, ca mai apoi sa te dezici de el, e cam comic. Adevarul e ca nici Obama nu prea avea alta solutie atat timp cat Jeremiah Wright afirma „God damn America”.

 4. Cosmin Carbunaru
  14 September 2008

  Obama nu avea ce face. Pentru viitorul lui politic trebuia sa se dezica de Jeremiah Wright.
  Dar este un lucru de farada. Atatia ani alaturi de un astfel de personaj, nu aveau cum sa nu-l modeleze pe Obama.

 5. Francesco
  14 September 2008

  Dr. Jones:
  Am gasit citatul din discursul lui Obama din 20 septembrie referitor la cazul Jena Six:

  Outrage over an injustice like the Jena 6 isn’t a matter of black and white. It’s a matter of right and wrong. We should stand as one nation in opposition to this and any injustice. That’s why I’ve previously spoken out and demanded fairness in the Jena 6 case. That’s why I’ve fought against injustice as a civil rights attorney and public official, and why I’ll continue to fight to heal the wounds of division in our nation as president. My statements on Jena 6 were carefully thought out with input and support from one of my national campaign chairmen, U.S. Congressman Jesse Jackson Jr.

  Obama a facut presiuni politice in favoarea celor 6.

 6. emil
  14 September 2008

  Dr. Jones, te rog sa ne scuzi. Avem un soft de spam, pre nume Akismet, care se ocupa in background de tragerea pe linie moarta a spamului cu care este bombardat orice blog. Uneori greseste si marcheaza drept spam comentarii legitime. Din cind in cind ne uitam prin coada de moderare si re-activam comentariile gresit puse in coada de moderare. Asa s-a intimplat cu cele de azi. Ce sa zic, sintem cu ochii in patru atit cit putem si remediem greselile Akismetului. Te rog sa nu ne blamezi prea tare.

 7. emil
  14 September 2008

  Doi fosti colegi de munca isi aduc aminte de Obama, circa anii ’80:
  Co-Workers: Obama Inflated His Resume

 8. emma
  14 September 2008

  indiferent cum vor arata lucrurile in 4 noiembrie , este magulitor sa vezi ca cel putin jumatate din americani se deschid spre viitor . acest lucru simbolizeaza dorinta de a lua in considerare si alternative . iar pentru a impaca trecut cu prezentul in favoarea viitorului , este necesara o schimbare de gandire . faptul ca un barbat de culoare , foarte inteligent , bine cotat din punct de vedere profesional , familiar si inca destul de tanar ( potent ) primeste sansa sa devina presedintele u.s.a. – ului este un compliment la adresa societatii americane . chiar si aceasta candidatura a lui clinton respectiv obama – contureaza dupa parerea mea – o significanta schimbare de mentalitate in societatea americana . presupun ca celelalte vor urma cu timpul . iar acest lucru este nu numai pozitiv in opinia mea ci este cu adevarat imbucurator .

 9. Imperialistu'
  14 September 2008

  Explica-mi, rogu-te, cum se deschid americanii spre viitor votand un candidat ipocrit (ramanem la ipocrizie si ignoram celelalte „mici” probleme precum nenea Wright, Tony Rezko si organizatiile extremiste de stanga) care intamplator este negru. Sau asta este ideea de deschidere spre viitor, sa votezi rasa defavorizata istoric, indiferent de profilul moral al candidatului? Tot rasism este si asta. Candidatura lui Barack nu ar fi valorat doua parale intr-o societate normala, in care vina de a fi alb* nu exista si in care fiecare om este responsabil de propriile sale fapte, nu de tot ceea ce au facut stramosii sai la un moment dat.

  * Whiteness Studies 1
  Whiteness Studies 2

  Dr Jones > Acum mi-am adus aminte. Da, 9 negri din 10 voteaza cu Obamessiah, dar nu, asta nu este rasism, ci constiinta de a fi negru ???? , ceva cu totul diferit de constiinta de a fi alb. Or so they say.

  L.E. Era pacat ca o asemenea prietenie sa nu fie onorata cu o poza de familie ceva mai mare. Respectele mele, stimate domnule Wright!

 10. emma
  14 September 2008

  te-am necajit putin nu-i asa ? oricum stii bine cat de mult te plac . de aceea , voi evita desigur un conflict cu tine . ma rezum a raspunde doar atat : acum 4 respectiv 8 ani au mai votat americanii odata un ipocrit . asta doar sa nu intram in coruptia sa cu haken si fundamentalismul sau evangelikal . zau , nu vad de ce nu ar mai face-o odata . americanii . diferenta ar fi , probabil, cu acest ipocrit , america sa redevina ceea ce a fost inainte de nenea bush si cruciadele sale . dar te rog dragul meu , nu te supara pe mine . este doar o opinie . nimic mai mult. nu stiu ce bai am ca mi-a cazut tipu` asta asa simpatic . si sigur , eu am incredere in familia kennedy , cea mai puternic inradacinata politic , ca nu ar sustine un candidat asupra caruia sa „pluteasca” o umbra de ura impotriva tarii . aia sunt super catolici si patrioti pana in maduva spinarii ????

 11. dr. jones
  14 September 2008

  ti-a cazut asa simpatic pentru ca media de stanga a creat un „rock star”.
  este identic iliescu. charismatic, bun orator si gol pe dinauntru.
  vorbeste mult fara sa spuna nimic.
  o economie nu o urnesti din loc taind fondurile de investitii ale marilor companii.
  o companie cand se dezvolta – investeste si creaza locuri de munca.
  daca tu ii cresti impozitele ca sa produci o gramada de „job”-uri neproductive cum ar fi asistenti sociali si birocrati si sa dai ajutoare sociale – creezi ceea ce se intampla acum in europa.
  mai bine ii cumperi un tractor omului si il pui sa produca decat sa ii dai bani cu taraita.
  atunci o sa ai o crestere economica pentru ca cel care produce tractoare va castiga, „dealer”-ul va castiga si el, transportatorul de tractoare va castiga si el – si tot asa.
  pe cand asa – o sa fie unul singur care munceste si plateste pentru toti.
  e echitabil?

 12. dr. jones
  14 September 2008

  pentru intr-ajutorarea celor ce nu vor sa munceasca exista deja programe – cum ar fi welfare, housing section 8, armata salvarii, michael jackson, madonna, clooney s.a.m.d.
  din taxele noastre se duc destui bani in ajutoare cand e vorba de foamea din africa – dar oamenii aia in loc de tractoare prefera kalashnikoave de la rusi sau grenade de la chinezi.
  dam de mancare si la koreea de nord care de foame ameninta cu bomba atomica.
  am trimis navele in marea neagra pentru ca europa inca mai viseaza frumos ca poate face treaba cu bla bla bla – si din cand in cand mai trage cate o conferinta.
  ca in viziunea lor – asta rezolva orice criza.
  pardoxal – tocmai mr. obama care nu e bun pentru europa, este cel mai indragit de europeni.
  cum clinton a multumit frumos romaniei ca s-a folosit de aeropoarte si a urat succese depline romaniei pentru cincinalul viitor, apoi a venit bush care a introdus romania in nato – culmea! pe vremea lui iliescu – daca nu ma insel.
  si asa a ajuns romania si in comunitatea europeana.
  asa au uitat romanii ce inseamna sa stai cu cortul in parc la coada la viza si s-a apucat de crime si violuri cu buketinul.
  cand ambasadorul statelor unite sustinut de cel al marii britanii au intervenit impotriva coruptiei din romania tot romanul de la mitica la opinca a sarit in sus aducandu-si aminte de „neinterventia in treburilii interne”, cazul teo peter sau gripa aviara ( ce a fost lansata de americani ca sa isi poata vinde pulpele).
  hai ca in seara asta am scris destul.

 13. dr. jones
  14 September 2008

  sa mai zic ceva ca am limbarita acum la cinci dimineata.
  am citit in evenimentul zilei ( bine, niciodata nu am pus accent pe jurnalistii romani care nici sa traduca cum trebuie nu traduc) despre taxa de picnic din franta si taxa „robin hood” din ungaria.
  cred ca de asta va place obama. prea avem noi taxe putine si mici. ????

 14. emma
  14 September 2008

  incercasem sa trimit un comentariu insa netul asta mi-a intersectat mesajul si s-a produs coleziunea .

  acum nu mai am acelasi elan o fac insa scurt si nedureros.

  in privinta economiei observ carente masive aici .
  asadar sa incepem metodic :

  1. in acesta saptamana s-a inchis cea de-a 6-a banca in america prin bancrot .

  2. in urma cu un an a inceput criza imobiliara . multi , foarte multi americani si-au pirdut casele

  3. enron-ul este bancrot cu imense deficite . amintem pe blogul lui oceania . 77 miliarde .

  4. pretul la benzina a crescut ingrijorator. ieri ma uitam pe cnn si am vazut ca in galveston , texas , in timp ce oamenii „fug” de tornado , de creeaza cozii imense la benzinarii si in timp ce oamenii stau si asteapta – preturile se ridica fiindca cea mai mare parte a platformelor petroliere se gasesc in golful mexic . asadar , din pricina fenomenelor climaterice , extractia de oil din golf devine tot mai grava.

  5.u.s.a a inregistrat in anul acesta in deficit la export de 120 miliarde dolari cu china . faptul ca ei importa marfa de 35 miliarde dolari si exporta doar un volum de 3 miliarde , se explica asa : chinezii cumpara schrott-ul americanilor , il recicleaza si exporta din nou la americani sub aspectul de marfa . puterea americanilor de cumparare este incomparabila ridicata cu cea a chinezilor , insa nesatisfacatoare pentru economia americana atunci cand tot mai multe milioane de americani recurg din pricina bugetului la marfa ieftina de import .

  6.deficitul statul a atins dimensiuni grave . bursa NYSE urla formal pentru initierea reformelor de consolidarea a bugetului . datoriile se vor platite . si surpriza , cine le plateste ? o neglijare a datoriilor este periculoasa pentru inflatie . americani platesc miliarde in dobanzi doar la datoria lor 800 miliarde dolari la china .

  7. america are un volum de 450 miliardari ( persoane private plus coorporatii ) o ridicare a impozitului pe linie progresiva este inevitabila pentru a largii spatiul deficitar si vehicularea capitalului pe piata libera pentru noi investitii . asadar , ceea ce a propos john kerry acum patru ani s-a facut si la noi . cei care au venituri subtiri vor fi protejati si cei care au deja venituri la un nivel ridicat milionarii si miliardarii sigur ca procentajul nu ii va afecta nicidecum intr-o maniera dezavantajoasa .

  acum nu mai am chef .

 15. emma
  14 September 2008

  a, toate aceste lucruri neplacute s-au intamplat in perioada lui bush .

  jones , eu il plac pe obama, pentru ca este o alternativa decenta la politica actuala. acum 5 ani am incetat cu rock-and-roll-ul . deci, eu selectez presa cu mare grija.

  in privinta lui bush , retorica lui este cam aceeasi . spune multe insa nu „protubereaza” decat prin lipsa de esenta . in plus , doar datoriile facute cu irak-ul sunt atat de mari incat ma mir ca americanii nu primesc „reuma” .

 16. emma
  14 September 2008

  a, uitasem , in ultimii 5-7 ani s-au pierdut in america 1.000.000 locuri de munca la china . singurul care inregistreaza o crestere enorma la „activa” deci netto este wal-mart -ul . toate acestea sunt verificabile. asadar ! politica nu poate fi privita doar prin prisma unui singur aspect . militaria . terorismul . ci ea, politica , are la baza un sistem complex care se vrea legat intr-un lant.

  atat ! m-am saturat de potitica . de demagogia politicienilor.

 17. emma
  14 September 2008

  typo : fara „este” si castig . imperialistu te-ai lenevit draga ca nu corectezi , cosmetizezi – in urma mea ? ????

 18. Imperialistu'
  14 September 2008

  Corectat. Intre timp, lucrez la altceva.

 19. emma
  14 September 2008

  multumesc dragul meu . cand ai timp periaza si comm-ul 14. iar ultimele trei inclusiv al tau le poti sterge . ma loveste in ochi si sunt cam enervata de aseara pe o tema d-asta ! kosonem ????

 20. emil
  14 September 2008

  Emma. Spui ca „in ultimii 5-7 ani s-au pierdut in america 1.000.000 locuri de munca la china”.
  De unde ai statistica?
  In alta ordine de idei, acolo unde ai gasit tu aceasta cifra, este mentionat si cite locuri de munca au fost create in SUA in ultimii 5-7 ani? Orice economie pierde locuri de munca, dar mai importanta este diferenta dintre ce se pierde si ce se creaza.

 21. Imperialistu'
  14 September 2008

  Statele Unite au creat mai multe locuri de munca decat intreaga Uniune Europeana. Lazescu, daca nu ma insel, avea un articol foarte interesant pe tema asta, in revista 22. Nu il gasesc.

  Emma > Cu greselile de tipar, ti-am spus deja, sa nu iti mai faci probleme. In ceea ce priveste comentariile, ele nu se mai sterg. Nu discriminam pozitiv. ????

 22. emma
  14 September 2008

  emil.
  uitasem pare-mi-se sa iti spun ca in momentul acesta – AIG -ul – cel mai mare concern de asigurari isi da duhul ? pendant-ul Allianz AG-ul ? huh… cica tre ` sa sara administratia Bush cu cateva miliarde in schematica. altminteri, e cam …tja …nasoel ? … ???? locuri de munca ? na ja… nu e rau ! ieri a zis Bush regim -ul – NU – hotarat lui Lehman Brothers . sa vedem ! potentialii investori . pe unde se ascund !? auci ???? prin Anglia ? oare ? sa vedem ????
  ah , vorbim de o posibilitate de capital pe piata libera ? recesiune?

  p.s. monshericule , ai cuvantul meu ca ….daca nu ma „discriminezi” la dorinta , asa cum te-am rugat ,este ultimul meu comentariu pe acest teritoriu !
  pa !

 23. emma
  14 September 2008

  ce prezident tampit e bush . mai rau ca nixon . si cu astia doi – e contingentu` complect !
  a pulverizat banii americanilor de medicina (printre altele si rezerve pentru interventii economice ) pe razbele . si alea nici macar pe jumate castigate .
  daca se poate vorbii de asa ceva !

 24. Imperialistu'
  14 September 2008

  Eh, modul asta de a pune problema nu-mi place.

 25. emma
  14 September 2008

  oki ! nicio problema !

 26. Francesco
  14 September 2008

  emma:

  La comentariul 14, punctul 4 as vrea sa corectam putin lucrurile. Pretul benzinei in SUA este mult mai mic decat in Germany sau in Romania, cred ca aprox.60% din cat platim noi.

  Iar Lehman a apelat la procedura de faliment in conditii perfect legale, nu a fost falimentata printr-o ingerinta guvernamentala. Sau prezidentiala, cum vrei.

 27. emma
  14 September 2008

  francesco , iti dau dreptate . la noi preturile la benzina sunt atat de ridicate doar din pricina ökosteuer-ului. restul e opera speculantilor bursieri .
  in america pretul la benzina creste cu tendente in primul rand pentru ca – consumul americanilor este unic in lume. iar numarul de tornado-uri in ultimii 10 ani s-a ridicat ingrijorator, in asa fel incat – cum spuneam mai sus capacitatea – de extractie este limitata in perioada de turbulenta climaterica si paralel se inchid rafineriile din motive evidente de protectie . si sa nu uitam irak-ul care a provocat spirala de speculanti . iti amintesti ca pretul la benzina 60 $ /b (159 litri) . asadar !
  a, se presupune ca in urmatorii ani (putini la numar) pretul la bezina sa atinga marca 200$/b.
  in ceea ce ma priveste , cand imi voi termina de platit ratele la masina , va trebui sa circul cu bitzigleta ???? nu e rau ca face picioare frumoase si le plac barbatilor ????

  costin – mi-e lene sa ma duc dincolo de aceea iti raspund aici : da , don`soru pisicolog ezagt. doar ca eu am pivnita – nu beci . dar dintr-un beci mi se livreaza vinul freihaus in carton a`6 sticle a`750 ml. deci, nu pune mana pe bere ca ingrasa . bea vin , mananca pestisori si legume si, intr-o buna zi vei deveni atat de mega inteligient precum a mea splendida si super dragalasa persoana. deci , inca odata deci, ai sansa unica sa devii atat de dajtept ca si o femeie ajunsa la culmea megadimensionalitatii intelectuale ????

 28. emma
  14 September 2008

  milu – vanilu ???? statistica o am de la o duamna americanoasa care este boss-ul peste acel port megadimensional care ex-si-importa marfa . iti zic numele . asteapta oleaca ????

 29. emma
  14 September 2008

  am uitat sa va pupizez ???? acum am gust de menta dupa ce mi-am lustruita gurita mea dulce ???? …si mi-e foame ???? miau ????

  pe-es : pe unde se ascunde scumpetea de panseluta ? s-a amorezat abisal in vreun tip si acum e in filingu` romantic ????

 30. dr. jones
  14 September 2008

  emma.

  1. e a patra banca. eu asa am inteles.
  2. de doi ani democratii detin majorutatea in congres. greenspan care – practic a intretinut si promovat criza – acum da indicatii favorabile lui obama.
  3. enronul il poti pune in carca democratilor. e mostenire de la clinton.
  4 – Oil Dashboard
  September, Wednesday 17 2008 – 00:32:53
  Crude Oil
  $94.23
  ▲3.08 3.38%

  nu este vorba de platformele petroliere ci de rafinarii.
  cat costa galonul de benzina in germania>? aici este $4.
  5. hmmm – fam. clinton detine o mare parte din lantul de magazine walmart.
  nu este prima data cand se intampla asa ceva. japonia, taiwan, south koreea – au trecut deasemenea prin aceleasi situatii. piata o sa se „aseze”.
  6. datoriile nu vor fi platite prin produceri de masuri populare/sociale.
  este o politica falimentara.
  numai uraganul ike a fost considerat de doua ori mai puternic decat bomba de la hiroshima. pe vremea lui clinton a avut loc un atentat esuat la wtc. daca se luau masuri de atunci….
  dar asa se intampla daca negociezi cu teroristii, mai devreme sau mai tarziu o patesti.
  7, programul lui obama seamana cu cel al lui kerry precum doua picaturi de apa.
  kenedy a fost venerat de presa. a „negociat” cu rusii pana ne-am trezit in pragul unui razboi atomic cu rachete in cuba.
  delano este cel mai urat presedinte democrat de chiar democrati.
  in primul rand pentru ca a salvat capitalismul prin ” the new deal” si apoi a castigat si al doilea razboi mondial.
  lincoln, nixon si reagan sunt cei mai venerati presedinti.
  republicani.
  nixon a retras trupele din vietnam incheind razboiul dar presa l-a criticat incontinuu pana cand a reusit sa il doboare la watergate.
  regan a reusit sa invinga comunismul – falimentand-ul cu „razboiul stelelor” militar si financiar cu deal-ul incheiat cu arabia saudita.
  a fost injurat de presa mult mai dur decat bush acum.
  dar daca intrebi americanii – lincoln si reagan sunt cei mai reprezentativi presedinti pentru statele unite.
  exista „reagan democrats”.
  Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country -replica care l-a facut celebru pe kenedy.
  ted kenedy este in aripa de extrema stanga din congresul american si a fost printre primii care l-a sustinut pe obama.
  clinton a creat o crestere economica fada tocmai prin acele locuri de munca neproductive.
  deja exista reticente si scandaluri prin faptul ca guvernul american a achizitionat 80% din mae – iar in america statul nu are voie sa detina afaceri.
  si eu raman la convingerea mea. cu cat este statul mai putin implicat – cu atat mai bine.
  nu am nimic impotriva celor ce vor ca statul sa le conduca viata ca pe vremea tovarasului ceausescu cand vorba aia statul iti dadea casa, servici, mancare ( deja erau construite circurile foametei si era in plan cantina de bloc sa nu mai piarda omu muncii timpul la coada), iti dadea doua ore de televiziune informativa despre maretele realizari, iti inchidea restaurantele la ora 10 seara ca proletarul de rand sa nu exagereze cu obiceiurile chiaburesti, iti inchidea lumina sa poti sa te odihnesti pentru ziua de munca ce te astepta, caldura sa simti si tu lupta de clasa impotriva imperialistilor, iti asigura sanatatea „gratuita” dar nu si penuria de medicamente, paturi si profesionalismul doctorilor, controla bacsisul chelnerilor ca nu cumva proletarul de rand sa plateasca prea mult, erai intemnitat pentru $10 – valuta forte imperialista care o ascundeai fata de statul care avea mare nevoie de ei in lupta impotriva imperialistilor, stateai zece ani la coada la masina facuta de partid si cinci la televizorul color si trebuia sa fi recunoscator pentru asta, daca erai „between jobs’ plateai cu libertatea pentru ca tara te vroia la munca – ca vorba aia nu exista somaj.
  si cate si mai cate.
  intr-un fel ii inteleg pe americanii din colegiile cu tenta socialisto/comunista cu care m-am contrazis pe tema asta.
  dar pe romanii care declara sus si tare ca ” era mai bine pe vremea lui ceausescu” care au trecut prin ce au trecut si continua sa creada ca un control al statului mai acut asupra vietii si economiei familiei – ei bine, nu ca nu ii inteleg. dar nici macar nu ii accept.

  o intrebare: daca ajunge galonul inapoi la $1,50 – cine ii mai cumpara masinile electrice ale lui obama?
  alea care acum costa cat un lamborghini?

  p.s. si mergi maxim 150 mile.

 31. dr. jones
  14 September 2008

  p.s. ( daca poate cineva sa uneasca mesajele) si mergi maxim 150 mile.

 32. emma
  14 September 2008

  jones, lehman brothers este cea de-a 6-a . a-5-a a fost hypotecbank ca a fost inchisa preventiv prin interventia statului pentru a diminua pierderile pe piata imobiliara .
  ok, nu ma iau de fiecare punct in parte , altminteri ajungem sa conversam in maniera de dialectica a scolasticilor . nu ar ajuta cu nimic pentru ca tu si ceilalti aveti un colorit republican . este firesc sa nu cadem de comun acord cand preferinte mele sunt directionate inspre partidul democratilor americani.
  atat iti mai spun in privinta enron-ului ca cei doi superi mari cremenali in economie kenneth lay si jeff skilling au fost amicii familiei bush jr.doar s-a publicat scrisoarea care il compromitea pe bush jr. iar despre hillary clinton stiu ca a fost in gremiul wall-mart-ului pe vremea cand era avocata in cancelaria rose . eu sunt acum in necunostinta de cauza daca imi spui ca familia clinton este co-proprietara . ma gandeam ca asa un jurnalist de calibru lui carl bernstein sau bob woodward sa fi facut recherche largi mai ales ca primul a scos biografia lui h. clinton.
  oricum , este eronat zic eu sa gandesti ca mentinerea impozitului pe venit ar facilita amortizarea datoriilor din bugetul statului. eu asa stiu ca noi am avut pana acum 3 ani un stat-deficit urias si un wirtschaftswachstum ( nush cum ai zice pe romaneste ) sub 1 % ceea ce era rusinos pentru o tara atat de bogata precum este germania – care pe de alta parte este „campioana mondiala ” in export . iar dupa 3 ani prognoza poate arata asa ca vom avea o crestere de 2,5 % intr-un timp record si deficitul este in scadenta – aproape balansat in raport cu creditele statului si investitiile acestuia . si nu in ultimul rand monstruoasa cifra de peste 11% somaj a atins marca de 7% .
  (americanii au acel wachstum mai sus mentionat de 3,5 % ( china oficial de 9%) iar somajul lor care a fost cam sub 5%constant incepe sa primesca alte forme)
  oricum sau orice i se reproseaza lui clinton eu cu toate piedicile puse de republicani in congre si senat – a reusit sa stabilizeze si sa scada datoriile intr-un fel rezonabil , fara a intra masiv in venitul americanilor. caci da, istoric mi-a placut reagen , insa , el a fost cel care a facut cadouri si tax-ul . sigur cand castigul statului este unul rezonabil este de asteptat sa scada impozitul pe venit pentru a echilibra si antrena puterea de cumparare a consumatorului si in acest fel – ridicarea castigurilor pe piata libera – care aduce din bani in bugetul statului . asta a fost si ideea lui kerry . dar nu este onest sa ai acuzi pe francezi ca ei au votat insa nu vor si reformele atata timp cat si tu ca american spui ca nu vreau sa se schimbe nimic – dar imi doresc ca probleme sa de dizolve undeva in neant fara ca eu – citizenul sa particip la solutionare. pe de alta parte , libertatea pe care si-o permit mogulii din economie a luat niste dimensiuni monstruoase. uite bancile pe care le aminteam . hoover a dat acum cativa ani faliment . amiricanu ` nu aspira si hoovera prin casa . managerii astia a dax si dow jones companii speculeaza la bursa anual miliarde din capitalul incredintat . uite : general motors – are 70 miliarde aproximativ minus . si cum se solutioneaza ? se reduc mii si zeci de mii de locuri de munca . oameni pusi pe tusa – nu aduc niciun venit statului . ba dimpotriva . la noi la fel . sunt nehaliti . telekom nostru . siemens ag – opel – babcoc – si lista e super lunga . 100 de miliarde euro pe an se speculeaza in pierdere la bursa . aici la noi. si dupa ce se concernele se descotrosesc de oameni formidamili de calificati – se duc pe cotloane ieftine unde nu exista sindicat si aceleasi drepturi precum sunt in tari occidentale.
  asadar , un instrument politic trebuie sa exista sa regleze aceasta tendinta deformata . si nu este nici comunista , nici socialista …sau hevimetalista . este doar o necesitate zic eu . uite siemens ag – a facut o casa neagra de 1,5 miliarde euro . au fost pusi sa plateasca 400 milioane si minunatii judecatori – au ridicat sentinta si a largit-o implementand si acuzatia de inselatorie . acum , pentru prima data se poate intampla un cad de precedenta unde sa fie statuate asemenea exemple de praxis mafiot .

  ma duc . nu mai am chef . nici nu mai stiu ce am scris . ma vin intr-o vreme .

 33. emma
  14 September 2008

  a, pe asta mai trebuie sa o spun . in 8 ani bush a schimbat ( a concediat ) aproxiamtiv 100 de bundes avocati . cred ca sunt procurori cum le-o fi spus in romania . el si-a facut legile precum costumul la croitorie .
  iar faptul ca democratii sunt majoritari in congres si senat – nu i-a ajutat cu nimic cand el bush- permanent flutura veto-ul si mai ales cum a facut in cazut celor 4 milione copii saraci care dupa legea conceputa de democrati le-ar fi acordat dreptul la asigurarea de boala.

  tampita sa de politica cu latino-americani este falsa . si,si,si … zau, nu o inteleg pe doamna bush , cum de nu i-a lipit pana acum o tigaie in cap ????

  gata ! acum chiar m-am saturat de politica . e schrott .
  pa ????

 34. dr. jones
  14 September 2008

  my bad.
  e a patra banca ca putere nu care a cazut.
  nu cred ca balanta dintre bogati si saraci trebuie corelata de catre stat.
  uite – eu unul sunt de acord ca 90% din veniturile politicienilor si actorilor de la hollywood sa se duca catre patura saraca a societatii.
  dar nu din cea a producatorilor.
  cei ce cauta talente, investesc in tehnologie ( asa a aparut caseta video, video player, cd, dvd, dvd player, hd tv s.a.m.d.)
  in america nu din ajutoare sociale si nici statul nu a construit autostrazi, zgarie nori, marile companii de automobile, bancile nu sunt de stat, statul nu a construit case, rafinarii, uzine, fabrici, malluri sau cantine.
  totul a venit din sectorul privat.
  inclusiv armata salvarii.
  daca vrei sa distrugi o economie – atunci pui taxe excesive in sectorul privat, distrugi clasa mijlocie, micile afaceri.
  iei $1,000 de la cel care produce si vinde, pastrezi $200 la buget, cu $400 platesti functionarii de la stat pe care oricum nu ii intereseaza nimic atata timp cat leafa merge si ei cu drag muncesc si mai raman $400 care ii imparti in functie de simpatii.
  vorba lui mccain: nu ai nevoie de un birocrat intre tine si doctor.
  aceeasi prognoza arata ca pe vremea lui bush cu taxe mai putine au venit mai multi bani la buget decat pe vremea lui clinton.
  uite un articol care mi-a placut:

  http://www.latimes.com/news/opinion/la-ed-oil11-2008jun11,0,1249678.story

  Trying to find an economist who thinks a windfall-profits tax is a good idea is like searching for a climatologist who thinks global warming is caused by trees. Such a tax unfairly targets the oil industry, which is already amply taxed and whose profits aren’t far out of line with other U.S. industries when considered as a percentage of sales. It also would discourage oil companies from investing in new supply, which is precisely what happened when Congress imposed a similar tax in 1980. The result might be even higher oil prices.

  sa reusesti sa gasesti un economist care crede ca o supra taxa este o idee buna este ca si cum ai incerca sa gasesti un climatologist care crede ca incalzirea globala e cauzata de copaci o asmenea taxa tinteste industria petroliera care si asa e taxata la greu si ale caror profituri nu sunt departe de alte industrii ale statelor unite. va descuraja deasemenea companiile de petrol de a investi in noi extractii cum s’a intamplat in 1980 cu o taxa similara.

  tu chiar crezi ca daca obama va pune mai multe „ban”-uri si taxe pe castiguri – companiile mari vor renunta sa mai plece in china?

 35. dr. jones
  14 September 2008

  ca si cu „health care”, la acest moment am alternativa. vreau sa imi platesc asigurarea – e ok, nu vreau e treaba mea.
  asa voi fi obligat sa platesc asigurarea medicala nu numai pentru mine dar si pentru ceilalti. cei care vor trai din ajutoare sociale, vor face un ban in plus la negru, nu isi va plati taxele si nici asigurarea medicala, insa va primi ajutor de la stat.
  pai asta ar fi inca o discriminare pozitiva, nu?

 36. emma
  14 September 2008

  domnu` doc :

  eu ieri am savurat vinu` si tu te-ai ambetizat ???? ? `au ba ?

  nu pricepezi chestiuni chestioase , pe care le etudiezi in ecola inainte sa de-a aia drumu` fara o bucata de tzidula documentatoare . dar n-am acum apetit de ecsplichezat .
  daca traiesti pe meleagurile gringosului american – atunci tre` sa bagi de seama ca circa 60% din bruttoinlandprodukt -ul sunt realizari realizantoase care survin survolant din fabricarea de armament .
  daca scandinavii si nemtii au ridicat tax-ul pe alcool ca ie oarecum periculos sanatatii humanului- atunci nu vad de ce nu s-ar putea intampla un asemenea miracol si pe aieste ustensile care sunt in modesta-mi opinioana si mai dengiaroase. si iaca sunt miliardele dificitare in anmarshul catre bugetu` deficitar . asta s-a vrut a fi o pilda pildoasa exemplarizata in egzemplu . restu e …ca acolo unde se termina aritmetica vine repejor matematica si bwl-ul adica economistu` nevreozat .

  despre sanatate dom`le docteur ieu reprezint o alta parere . aceea asigurare tre sa fie neaparat pour egzlomple pentru ca egzista posibilitetu` sa ai un accident accidental cu automobilu` si sa pe urma sa te insanatosesti sanatos dar cum de la jesus christu incolo nimeni nu m-ai vindeca pe gratis – ie mai mult decat probabiliti sa primeste o factura care s-ar putea sa te fractureze dureros . iar daca nu esti progenitura familiei turn und taxi`s sau a casei de bayern – trebe fie ca sa rogi frumos pe cineva de la filiala de banca care inca n-a dat familiment sa te lasa macar odata sa jefuiesti in mod prietenos atata cat sa iti achiti onorabil dantoria maladiva sau sa muncesti muuuult si bine pentru a o honora onorabilos .

  sh-apai , cu clima si benzina – ce sa zic – daca tot facem gauri in planeta noastra planetopioasa nu cred ca suntem chiar clari in cap , caci , va veni o vreme bacoviana cand adormi`vom … toti dar nu pe caldura , deoarece expertii cu expertizele lor expertizante ne declara in mod profetic ca ienegia v-a fi super icspensiva de scumpa si nu ne o vom permite fiecare . dar noi fiind neicrezatori zice : nu cred pana nu shershez cu ochii mei .

  atat !

 37. dr. jones
  14 September 2008

  nu stiu cum e la voi – dar aici deja s-a lasat frigul.
  probabil de la incalzirea globala.
  noaptea sunt 50 grade. fahrenheit.

 38. emma
  14 September 2008

  si iata cum nu pot eu fara politichia politoasa m-am gandit profund – abisal – neantic – la americanosu` cel cu inalte virrtutii si am concludat concluzionistic urmatoare : intrucat secsu` este cel din urma rau daunator al mintii si trupului in opinia sfantului sisoie si al republicanului din rapublica platonicesca – ma gandeam ca dat fiind factu` factologic de mare relevanta in d-ale kosherului si avand in vedere ca u.s.a -ul are o reprezentativa industrie pornografica plina de pornoshaguri – poate tax-ul asta sa ridice moralu` sitizenului de rand !

  of . uite . sunt mandra de mandreata-mi persoana . cum le gandesc ieu in ontologia-mi gnoseologistoasa prin functiunile cognitivului .

  hav a nais dei @all

 39. Imperialistu'
  14 September 2008

  Political Pulse – Poll show gap between blacks and whites over racial discrimination
  Interpretarile sunt absolut magnifice, ca de obicei.

  It shows that a substantial portion of white Americans still harbor negative feelings toward blacks. It shows that blacks and whites disagree tremendously on how much racial prejudice exists, whose fault it is and how much influence blacks have in politics.

  Negrii se simt in continuare discriminati, iar albii considera ca 1. negrii exagereaza si 2. in ceea ce priveste imaginea, si negrii au partea lor de vina. => conform Associated Press, albii sunt rasisti. Huh?* Associated Press nu mai stie ce sa faca pentru a-l incorona pe Obamessiah rege.

  * Va aduce aminte de ceva de pe la noi?

 40. mitca dumitru
  14 September 2008

  George W. Bush a fost presedintele contestat al marii multimii credule. In anul 2008, U.S.A. a avut cea mai mica inflatie din intreaga istorie moderna (ultimii 50 de ani). Tot in acest an, preturile la bunurile de consum au scazut de la luna la luna. Criza financiara a fost preparata de partidul socialist (democrat) prin relaxari fiscale exagerate etc. tocmai pentru a avea argument candidatura democratului. N-am nici o legatura directa cu USA, dar ma asociez total noului dicton: „noapte buna, Amarica”

  mitca45@yahoo.com

 41. Imperialistu'
  14 September 2008

  Salut, Dumitru. Partidul Democrat a manevrat fantastic presa (DEMOCRATA) impotriva republicanilor, scotandu-i tapi ispasitori pentru toate greselile care puteau fi imaginate. Cred ca este incoronarea sistemului educational american, puternic ideologizat. IMpresia mea este ca abia acum revolutia culturala ’68ista da roade.

  Te mai asteptam pe la noi.

 42. Imperialistu'
  14 September 2008

  Dar ce face mai bunul reverend Wright? Slava Domnului, e sanatos; se plange si el ca EVREII nu il lasa pe Obama sa schimbe o vorba cu el. Ai naibii evrei.

  “Of course I voted for him; he’s my son. I’m proud of him,” Wright said. “I’ve got five biological kids. They all make mistakes and bad choices. I haven’t stopped loving any of them.
  “He made mistakes. He made bad choices. I’ve got kids who listen to their friends. He listened to those around him. I did not disown him.”

  Asked if he had spoken to the President, Wright said: “Them Jews aren’t going to let him talk to me. I told my baby daughter, that he’ll talk to me in five years when he’s a lame duck, or in eight years when he’s out of office…

  Wright also said Obama should have sent a U.S. delegation to the World Conference on Racism held recently in Geneva, Switzerland, but that the president did not do so for fear of offending Jews and Israel.

  “Ethic cleansing is going on in Gaza. Ethnic cleansing of the Zionist is a sin and a crime against humanity, and they don’t want Barack talking like that because that’s anti-Israel,” Wright said.

  Da’ ce are a face Wright cu Obama? Mare lucru, a fost doar mentorul lui spiritual timp de 20 ani, omul care l-a trecut la „crestinism”, l-a casatorit si botezat cele doua fiice.

 43. Imperialistu'
  14 September 2008

  I think the racists in the right wing are upset because poor people are about to be helped.

 44. Imperialistu'
  14 September 2008

  Tot HotAir il contrazice pe bunul reverend Wright.

  Mai intai, insensibilitatea imperialistilor americani.

  U.S. More Charitable Than Any Other Country

  According to an AP story via USA Today, Americans gave nearly $300 billion to charity in 2006, setting a record that even topped giving in 2005, which saw a surge in aid to victims of hurricanes Katrina, Rita and Wilma and the Asian tsunami.

  Total American donations last year amount to an estimated $295.02 billion, which is a 1% increase over the 2005 amount ($283.05 billion) when adjusted for inflation. Of the 2006 amount, individuals accounted for 75.6%, or $223.03 billion.

  Not impressed? Consider it from an alternative perspective, the percentage of GDP given to charity. In this case, the U.S. more than doubles the second place country, Britain. The U.S. ranked first at 1.7%, Britain was second with 0.73%, while France, with a dismal 0.14% rate, trailed countries such as South Africa, Singapore, Turkey and Germany. Who says stereotypes aren’t true?

  Apoi, ia sa vedem cum e cu dreptacii astia care nu ajuta poporul.
  Conservatives More Liberal Givers

  WASHINGTON — Residents of Austin, Texas, home of the state’s government and flagship university, have very refined social consciences, if they do say so themselves, and they do say so, speaking via bumper stickers. Don R. Willett, a justice of the state Supreme Court, has commuted behind bumpers proclaiming „Better a Bleeding Heart Than None at All,” „Practice Random Acts of Kindness and Senseless Beauty,” „The Moral High Ground Is Built on Compassion,” „Arms Are For Hugging,” „Will Work (When the Jobs Come Back From India),” „Jesus Is a Liberal,” „God Wants Spiritual Fruits, Not Religious Nuts,” „The Road to Hell Is Paved With Republicans,” „Republicans Are People Too — Mean, Selfish, Greedy People” and so on. But Willett thinks Austin subverts a stereotype: „The belief that liberals care more about the poor may scratch a partisan or ideological itch, but the facts are hostile witnesses.”

  Sixteen months ago, Arthur C. Brooks, a professor at Syracuse University, published „Who Really Cares: The Surprising Truth About Compassionate Conservatism.” The surprise is that liberals are markedly less charitable than conservatives.

  If many conservatives are liberals who have been mugged by reality, Brooks, a registered independent, is, as a reviewer of his book said, a social scientist who has been mugged by data. They include these findings:

  — Although liberal families’ incomes average 6 percent higher than those of conservative families, conservative-headed households give, on average, 30 percent more to charity than the average liberal-headed household ($1,600 per year vs. $1,227).

  — Conservatives also donate more time and give more blood.

  — Residents of the states that voted for John Kerry in 2004 gave smaller percentages of their incomes to charity than did residents of states that voted for George Bush.

  — Bush carried 24 of the 25 states where charitable giving was above average.

  — In the 10 reddest states, in which Bush got more than 60 percent majorities, the average percentage of personal income donated to charity was 3.5. Residents of the bluest states, which gave Bush less than 40 percent, donated just 1.9 percent.

  — People who reject the idea that „government has a responsibility to reduce income inequality” give an average of four times more than people who accept that proposition.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ce ai mai putea citi