FUNDATIA IOAN BARBUS

CEDO validează o formă de eutanasie asupra persoanelor handicapate

La data de 5 iunie 2015, Marea Camera a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Lambert și alții c. Franța (n° 46043/14), referitoare la eutanasierea persoanelor handicapate aflate în imposibilitatea de a comunica. Cu 12 voturi pentru și 5 împotrivă, Curtea a decis că părinții și frații unei persoane handicapate aflate în imposibilitatea de a comunica nu au dreptul să-i apere, în numele acesteia, dreptul la viață și la integritate fizică în fața Curții.

Cu același număr de voturi, Curtea a mai decis că articolul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la viață) nu este încălcat în cazul executării deciziei medicului acesteia de a opri hidratarea și nutriția persoanei handicapate.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””] Astfel, deși eutanasia este ilegală în Franța și contrară drepturilor omului, CEDO a validat o practică de eutanasie mascată.   [/perfectpullquote]

Cauza se referă la Vincent Lambert, de 38 de ani, căsătorit, care în urma unui accident de motocicletă a fost diagnosticat cu tetraplegie. Deși Vincent este handicapat grav, având leziuni cerebrale (care în medicină nu sunt niciodată considerate definitive), el nu este la sfârșitul vieții. El este în viață, chiar dacă se află într-o stare de conștiență minimală. Poate respira singur, nu e ținut în viață de niciun dispozitiv medical, nu suferă și nu are nevoie de un tratament special. Alimentația lui nu se face artificial, ci pe cale enterală (printr-o sondă alimentară, în anumite momente ale zilei).

Totuși, în urma unei „proceduri colegiale” prevăzute de legea Leonetti – referitoare la drepturile pacienților și sfârșitul vieții -, medicul lui Vincent a decis, la 11 ianuarie 2014, să-i întrerupă nutriția si hidratarea începând cu 13 ianuarie 2014.

Aceasta decizie a fost contestată de părinții lui Vincent, precum și de un frate și o soră ai acestuia. Soția lui Vincent împreună cu alți frați ai săi s-au opus contestației. Pe perioada judecării contestației, decizia medicului a fost suspendată.

Vincent Lambert. În urma unui accident de motocicletă a fost diagnosticat cu tetraplegie. Este handicapat grav, având leziuni cerebrale (care în medicină nu sunt niciodată considerate definitive), dar nu este la sfârșitul vieții. Chiar dacă se află într-o stare de conștiență minimală poate respira singur, nu e ținut în viață de niciun dispozitiv medical, nu suferă și nu are nevoie de un tratament special.

Consiliul de Stat, bazându-se în special pe un raport de expertiză al unuia dintre medicii consultați, a stabilit printr-o hotărâre definitivă că decizia din 11 ianuarie 2014, prin care urma să fie întreruptă nutriția și hidratarea lui Vincent – provocându-i-se astfel moartea – este legală. Consiliul de Stat a considerat că nutriția și hidratarea lui Vincent prin utilizarea sondei alimentare reprezintă o înverșunare terapeutică nerezonabilă.

Decizia Consiliului de Stat putând fi pusă în executare în orice moment, părinții lui Vincent, împreună cu un frate și o soră a acestuia (reclamanții), s-au adresat CEDO cu o cerere, în numele lui Vincent și în nume propriu.

La CEDO, în numele lui Vincent, părinții, un frate și o soră a acestuia au denunțat hotărârea prin care alimentația și hidratarea acestuia urmau să fie oprite, considerându-le contrare dreptului său la viață (articolul 2 din Convenție), interdicției tratamentelor inumane și degradante (articolul 3 din Convenție) și dreptului său la integritate fizică (articolul 8 din Convenție).

Ei au invocat și o violare a articolului 3 din Convenție pentru faptul că, începând din octombrie 2012, Vincent Lambert a fost privat de kinetoterapie și de reeducarea deglutiției.

Ca și în procesul care a avut loc în fața tribunalelor franceze, soția lui Vincent, precum și o parte dintre ceilalți frați ai lui, s-au opus introducerii acestei cereri la CEDO, susținând că Vincent s-ar fi exprimat în sensul de a nu dori să trăiască în condițiile în care se găsește el în prezent.

La 7 ianuarie Marea Cameră a ținut o audiere în această cauză, avocatul reclamanților explicând foarte nuanțat situația exactă a lui Vincent – care nu se află într-o stare vegetativă, ci este handicapat, cu reducerea importantă a capacității de comunicare. Avocatul a explicat și punctele problematice ale legii Leonetti în legatură cu aplicarea acesteia în cazul lui Vincent Lambert.

În timpul audienței, judecătorul maltez Vincent de Gaetano a pus o mulțime de întrebări foarte pertinente pentru lămurirea cauzei, care, de altfel, se reflectă în excelenta opinie dizidentă pe care a redactat-o împreuna cu Judecatorii Hajiyev (Azerbaidjan), Šikuta (Slovacia), Tsotsoria (Georgia) și Gritco (Rep. Moldova).

Analizând acest prim capăt de cerere, CEDO îl respinge pe motive procedurale, de admisibilitate. Curtea consideră că părinții, fratele și sora lui Vincent nu pot invoca acest capăt de cerere pentru că, pe de-o parte, nu există niciun risc ca drepturile lui Vincent să nu beneficieze de o protecție efectivă (§ 103), iar pe de alta, pentru că nu ar exista convergență de interese între reclamanți și Vincent (§ 104), dat fiind faptul că acesta, cf. spuselor soției și altor rude, s-ar fi exprimat în sensul de a nu dori să traiască în condițiile în care se gașeste în prezent.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””] Cu alte cuvinte, Curtea stabilește cu valoare de principiu că o persoană handicapată, aflată în imposibilitatea de a comunica, nu poate fi aparată, în numele ei, de către părinți sau rude, de atacuri asupra vieții și integrității sale fizice.   [/perfectpullquote]

Cum poate Curtea să susțină „că nu există niciun risc ca drepturile lui Vincent la viață și integritate fizică să nu fie apărate în mod efectiv” când, în cauza de față, doar părinții sunt cei care se luptă, tocmai ca să nu se ajungă la moartea acestuia prin înfometare și însetare? Și asta cu atât mai mult cu cât Curtea afirmă, la câteva paragrafe distanță, că „este sigur că dacă hidratarea și alimentația artificială ar trebui oprite, decesul acestuia ar surveni într-un timp scurt” (§ 115). Cum poate Curtea să spună că Vincent și părinții acestuia au interese divergente în cauză, în condițiile în care este vorba de dreptul lui Vincent la viață și la integritate fizică, adică de un drept obiectiv, și nu de unul subiectiv, cum ar fi dreptul lui Vincent la autonomie – unde Vincent și părinții ar fi putut avea păreri diferite asupra chestiunii ? Cu atât mai mult cu cât nici măcar nu s-a stabilit, în afara oricărui dubiu, că Vincent într-adevăr nu ar fi vrut să mai trăiască în aceste condiții.

Allfie Evans a fost deconectat de la aparatul de ventilație în 23 aprilie 2018, în urma unei hotărâri judecătorești a instanței supreme britanice. CEDO a respins apelul. părinților ca inadmisibil.

Este însă surprinzător faptul că recent, în cauza Centrul pentru resurse juridice în numele lui Valentin Câmpeanu c. România, Curtea a permis unui ONG să introducă o cerere adresată Curții în numele unei persoane decedate (§§ 104 și urm.).

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””] Așadar, un ONG poate introduce o cerere la Curte în numele unei persoane decedate, însă părinții lui Vincent Lambert nu pot introduce o astfel de cerere în numele fiului lor, deși Vincent este în viață și riscă să moară prin însetare și înfometare.   [/perfectpullquote]

Însa problema acestui principiu stabilit de Curte este că el se aplică și celorlalte 47 de state membre ale Consiliului Europei.

Cu alte cuvinte, decizia a blocat accesul la Curtea Europeană a părinților sau rudelor unor persoane aflate în situații similare cu cea a lui Vincent (1.700 astfel de pacienți sunt numai în Franța), privându-i de protecția conferită de Convenția Europeana a Drepturilor Omului. Și nu e vorba de orice protecție, ci de protecția împotriva violărilor dreptului la viață și la integritate fizică și de aceea împotriva tratamentelor inumane si degradante.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””] Curtea, practic, dă undă verde eutanasierii persoanelor handicapate, căci nu va putea nimeni să le apere, în numele lor, împotriva autorităților statului care procedează la astfel de acte inumane și criminale.   [/perfectpullquote]

În nume propriu, părinții, fratele și sora lui Vincent au denunțat hotărârea prin care alimentația și hidratarea acestuia urmau să fie oprite, considerându-le contrare dreptului lor la viață (articolul 2 din Convenție). Ei au indicat lipsa clarității și preciziei legii Leonetti și au contestat procedura colegială în urma căreia a rezultat decizia medicului lui Vincent de a-i opri hidratarea și nutriția. De această dată, Curtea apreciază că reclamanții, în calitate de apropiați ai lui Vincent, se pot plânge de o violare a dreptului lor la viață, dat find faptul că „este sigur că dacă hidratarea și alimentația artificială [a lui Vincent] ar trebui oprite, decesul acestuia ar surveni într-un timp scurt” (§ 115).

Înainte de a analiza oportunitatea aplicării legii Leonetti în prezenta cauză, Curtea ține să precizeze că ea „nu a fost sesizată, prin prezenta cauză, de chestiunea eutanasiei, ci de aceea a opririi tratamentelor care mențin artificial viața”(§ 141). Prin această afirmație, Curtea neagă ceea ce este evident (eutanasia) și prezintă faptele în mod eronat (hidratarea și nutriția sunt prezentate ca tratamente care l-ar menține pe Vincent în viață mod artificial). Ori, avocatul reclamanților a explicat foarte clar, în timpul audierii Marii Camere, că oprirea hidratării și nutritiei lui Vincent sunt de fapt o eutanasie deghizată și că Vincent nu e hrănit artificial. Practic, oprindu-i-se hidratarea și nutriția, lui Vincent, care în prezent nu suferă fizic, i se va provoca o suferință fizică. Pentru a opri această suferință, medicii îl vor seda și îl vor menține în această stare până când va muri de foame și de sete. În tăcere, căci limita dintre sedare și sedare terminală este foarte fină în acest caz. Cât despre hidratarea și nutriția lui Vincent, tot avocatul acestuia a indicat că nu este vorba de tratamente care îl mențin în viață artificial, ci de îngrijiri de care o persoană nu poate fi privată. Este foarte greu de definit care tip de îngrijire menține o persoană în viață doar în mod artificial. Insulina administrată unui diabetic sau pace-makerul unui cardiac, pot fi ele considerate ca îngrijiri care au devenit nerezonabile, pentru că nu au ca efect decât menținerea artificială în viață a persoanei? Nimeni nu poate sustine așa ceva, a afirmat avocatul reclamanților în pledoaria sa.

Însă nu e prima dată când Curtea încearcă să ascundă validarea unor practici contrare drepturilor omului, fie prezentându-le sub o formă eufemistică, fie negând esența cauzei. A făcut-o, spre exemplu, atunci când a stabilit un drept la eugenism în cauza Costa si Pavan c. Italiei, afirmând ca în cauză nu este vorba despre un drept al părinților la eugenism, ci despre „dorinta părinților de a procrea un copil care să nu fie atins de o maladie genetică și de a recurge în acest scop la tehnicile de procreere asistată medical și la depistajul preimplantator” (§ 57). A mai recidivat și în cauzele Mennesson și Labasse c. Franța și Paradiso și Campanelli c. Italia, referitoare la legitimizarea practicii „mamelor purtătoare”, Curtea ținând să precizeze în comunicatele sale de presă că nu impune Franței legalizarea mamelor purtătoare sau că în cauza contra Italiei, Curtea nu se concentrează pe chestiunea mamelor purtătoare.

Procedând astfel în cauza Lambert și altii, Curtea refuză să identifice în decizia de oprire a hidratării și nutriției lui Vincent o eutanasie mascată și să o declare contrară drepturilor omului.

Analizând legea Leonetti, referitoare la drepturile bolnavilor și sfârșitul vieții, și la aplicarea ei în cazul lui Vincent Lambert, Curtea rămâne la aprecieri extrem de generale, nerăspunzând problemelor pe care această lege le-a pus în cazul de față și pe care reclamanții le-au ridicat. Printre acestea: aplicarea unei legi care, prin specificul ei, nu se referă la persoanele handicapate; absența unei definiții care să permită distincția între tratamentele care pot fi oprite (fiind nerezonabile) și îngrijirile care nu pot fi oprite (fiind întotdeauna cuvenite unei persoane); imposibilitatea indicării îngrijirilor care au drept unic efect menținerea artificială în viață a unei persoane.

Este adevarăt că în perspectivă imediată, lui Vincent nu i se poate opri hidratarea și nutriția, dat fiind că medicul său și-a dat demisia la puțin timp după introducerea cererii la CEDO; decizia lui nu poate fi pusă în aplicare de către un alt medic. Însă, acest risc există, din moment ce Curtea a validat legea Leonetti și aplicarea ei, astfel că, în principiu, orice nouă decizie de oprire a hidratării și nutriției lui Vincent va putea fi cu greu anulată.

Film înregistrat în ziua pronunțării hotărârii CEDO de Colectivul de susținere a lui Vincent (https://www.jesoutiensvincent.com/), pentru a arăta că în cazul lui Vincent este într-adevăr vorba de eutanasierea unei persoane cu handicap, el nu se află în stare vegetativă:

Foto: Francois Lambert, Rachel Lambert și Viviane Lambert, respectiv nepotul, soția și mama lui Vincent Lambert, în cursul ședinței la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la 07 ianuarie 2015 Strasbourg (AFP / FREDERICK FLORIN via boursorama.com)

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Andreea Popescu

Andreea Popescu

21 de comentarii

 1. Marco
  10 iunie 2015

  Este foarte dificila decizia, dar societatea trebuie sa inteleaga ca este mai uman sa opresti o suferinta inutila, decat sa fie prelungita ani de zile.

  Pentru cine vrea sa studieze onest, exista cazuri de boli terminale unde durerea este la cote de tortura, iar pacientul constient si doreste sa termine cu o luna mai repede acest chin, am auzit aceasta afirmatie din gura unui om de stiinta biolog.

  Daca ai ghinionul sa termini cu o asfel de boala si societatea mai inainte nu a dedicat timp si atentie ca sa constientizeze problema si sa ia o decizie corecta, nimeni nu te poate ajuta legal sa scapi de acel moment teribil.

 2. Anca Cernea
  10 iunie 2015

  Marco
  Exact cu așa texte a început programul de eutanasie ale celui de-al III-lea Reich.
  Exact cu așa pretexte, de tip „compassionate killing”, și exact cu așa subtexte :
  – prezumția că inițiații știu mai bine – și decât împricinatul, și decât părinții, și decât „societatea” care „trebuie să înțeleagă” -, și pot lua decizii de viață și de moarte asupra altor oameni, sau pot decide cine intră în definiția persoanei umane și cui îi poate fi retrasă această calitate
  – pretenția că eutanasia reprezintă „progresul”, „știința”,
  – și paternalismul, privitul de sus la ceilalți, care, chipurile, nu au „dedicat timp” studiului, nu au „conștientizat” – adică, sunt mai proști, pentru că nu li se pare normal să omoare oameni bolnavi.

  Nu, Marco, pentru cine vrea să studieze onest, metoda nu e să te uiți în gura nu-știu-cărui „om de știință biolog”. Și naziștii aveau oameni de știință biologi de se înnegrise zarea de ei.
  Metoda e umanitatea, bunul simț, principiile morale care stau la baza Civilizației.

  Poveștile astea că „trebuie să-i omorâm pentru binele lor” nu au nicio treabă cu știința. Cu compasiunea nici atât.
  Inspirația acestor texte e pur ideologică. Propagandă stângistă, sau cultul drăcesc al morții, depinde din ce unghi privești. Și o monstruoasă îngâmfare, dusă până la crimă.

 3. Andreea Popescu
  10 iunie 2015

  Marco,

  Vincent Lambert nu e in faza terminala. El nu e in suferinta si nici nu are dureri, dupa cum se poate vedea in inregistrarea de pe 5 iunie. Aici nu este vorba despre orpirea unui tratament greu, care ar constitui o inversunarea terapeutica nerezonabila, si care daca ar continua sa ii fie administrat persoanei, i-ar face mai mult rau decat bine. Dimpotriva, tocmai oprirea alimentatiei si hidratarii (ingrijiri de baza la care orice persoana are dreptul) ii vor provoca o suferinta inutila lui Vincent si in final moartea. Nu cred ca este „mai uman”, cum spuneti, ca Vincent sa moara insetat si infometat, asa cum a murit Terri Sciavo. Sa supui o persoana umana bolnava/handicapata la asa ceva, e o tortura!

  Apoi, plasandu-ne la un alt nivel, e clar ca suferinta nu e cautata de nimeni, insa aceasta are si ea un sens, pe care fiecare il descopera personal.

  Nu apartine societatii sa decida care viata are si care nu are un sens, care viata merita sa fie traita si care nu. La fel, nu apartine nimanui sa spuna ca viata lui Vincent Lambert are sau nu o valoare.

  Biologul care v-a spus ca „in cazul bolilor terminale, unde durerile sunt la cote de tortura, pacientul doreste sa termine cu o luna mai repede…” cred ca a omis sa va spuna ca, in zilele noastre, marea majoritate a acestor dureri (daca nu ma insel in proportie de 80% cel putin) pot fi calmate. Rare sunt cazurile in care durerile nu pot fi calmate si in orice caz, daca tratamentul este greu de suportat sau nu este benefic persoanei, acesta poate fi oprit. Insa acest lucru este diferit de a provoca in mod intentionat decesul unei persoane.

  Nu legea va scapa de „acel moment teribil”, ci familia, prietenii, cei care va iubesc si va doresc binele. Persoanele care vor sa isi puna capat vietii o fac pentru ca simt fie ca sunt singure in suferinta, fie pentru ca cei de langa ele ii privesc ca pe o povara. Nicio persoana careia ii e bine si care se simte iubita si respectata nu vrea sa isi puna capat vietii. Si mai e ceva: suntem atat de ambivalenti in sentimente ca azi suntem siguri ca vrem sa murim, maine cand ne e mai bine, suntem tot atat de siguri ca nu mai vrem sa murim. O prietena care lucreaza in ingrijiri paliative imi spunea ca de regula cei care cer sa fie suprimati sunt care pot sa o faca singuri, care nu sunt in imposibilitatea de a o face. Ori daca acest lucru nu e un strigat de ajutor pentru a fi salvati, pentru a i ajutati sa continue sa traiasca, eu nu stiu ce e!

  Dar revenind la cazul lui Vincent Lambert, trebuie spus ca desi o clinica de langa Strasbourg doreste sa il primeasca pentru a-l ingriji, clinica de la Reims, unde este internat in prezent, nu doreste sa ii aprobe transferul. Vincent nu beneficiaza nici de kinetoterapie, nici de exercitii pentru a putea realiza mai bine deglutitia si nici de un proiect de viata, de care beneficiaza orice persoana handicapata. Desi el are dreptul la acestea! Ori este foarte clar ca se vrea cu orice pret ca el sa fie omorat pentru ca mai apoi cazul sau sa serveasca la legalizarea eutanasiei in Franta prin introducerea sedarii terminale.

 4. Andreea Popescu
  10 iunie 2015

  Update in cazul lui Vincent Lambert :
  Cei care vor ca Vincent sa fie omorat, pentru ca mai apoi sa se foloseasca de cazul lui pentru a introduce legalizarea eutanasiei in Franta (prin introducerea sedarii terminale), s-au aratat foarte ofuscati de difuzarea filmuletului cu Vincent Lambert inregistrat pe 5 iunie 2015. De ce ? Pentru ca acest filmulet arata ca Vincent nu e o « leguma », nu e in coma, nu e la sfarsitul vietii sale si nu e legat si mentinut artificial de aparate, asa cum au incercat ei, cu ajutorul presei progresiste, sa il prezinte publicului si sociatatii pentru ca acestia din urma sa adere la decizia guvernului francez de a introduce eutanasia in Franta. Toata lumea a putut vedea foarte clar ca Vincent Lambert e viu, e prezent, înghite, ca el e o persoana cu un handicap care are dreptul, ca orice pacient aflat in situatia lui, la ingrijirile de baza-hrana si alimentatie. Acest lucru a fost confirmat si de Prof. Durocq care l-a examinat pe Vincent Lambert in timpul procesului la Consiliul de stat : http://reinformation.tv/vincent-lambert-le-professeur-ducrocq/
  Mai mult, acestia au sesizat Consiliul superior al audiovizualului- care s-a executat imediat-, cerand acoperirea ochilor lui Vincent, considerand ca filmarea lui Vincent este contrara demnitatii umane a acestuia. Cu alte cuvinte, a-i provoca moartea lui Vincent nu e contrara demnitatii sale, insa a-l arata pe Vincent in situatia in care e, de catre familia si prietenii din copilarie ai acestuia, cu tot respectul cuvenit acestuia, este contrara demnitatii acestuia ! Curios este faptul ca atunci cand medicul Kariger (cel care luase decizia de a-i opri alimentatia si hidratarea) s-a filmat, fara jena si fara acordul familiei, cu Vincent Lambert, langa patul acestuia, Consiliul sup. al audiovizualului s-a facut ca ploua : http://www.dailymotion.com/video/x2a5tr5_zone-interdite-droit-de-mourir-le-16-novembre-sur-m6-2_tv
  http://www.tugdualderville.fr/image-pudeur-et-dignite
  Ori este evident, nu se doreste aflarea adevarul despre situatia reala a lui Vincent Lambert.
  Redau aici comunicatul avocatilor parintilor lui Vincent Lambert à propos de aceasta chestiune :
  TRIBUNE DES AVOCATS DES PARENTS DE VINCENT LAMBERT :
  SILENCE ! ON VEUT TUER VINCENT.
  Juin 2015

  Hier, la plupart des grands média français ont diffusé une vidéo présentant Monsieur Vincent LAMBERT, son père, son frère et un ami d’enfance autour de son lit le 5 juin 2015 et diffusée sur le site internet de son comité de soutien.
  Certains, à l’évidence dérangés dans leur certitude que la mort de Monsieur Vincent LAMBERT serait raisonnable, ont estimé que la diffusion de cette vidéo était inappropriée, ou ont tenté de la faire passer pour une manipulation de sa famille.
  Or les images tournées n’ont pas été trafiquées.
  Elles montrent Vincent LAMBERT bien vivant et présent, tel qu’il est et tel que nous l’avons rencontré, et non comme un « légume » branché à des machines qui le maintiendraient artificiellement en vie comme peut-être 99% des Français le pensaient jusqu’à hier.
  Bien évidemment, Vincent LAMBERT n’était pas en mesure de donner son consentement à la diffusion de cette vidéo.
  Pas plus qu’il n’a pu donner son consentement à ce qu’on le fasse mourir de faim et de soif.
  Contrairement à ce que beaucoup pensent, l’épouse de Vincent n’est pas quotidiennement à son chevet. Elle a quitté Reims, il y a maintenant deux ans, pour refaire sa vie en Belgique, ce que la famille de Vincent comprend d’ailleurs très bien.
  Les parents et le frère de Vincent, qui sont tous les jours à son chevet depuis 2 ans, sont aujourd’hui les seuls „protecteurs naturels” de leur fils et frère au sens de la jurisprudence.
  C’est pourquoi ils ont jugé devoir donner leur consentement en lieu et place de Vincent car cette vidéo :
  • a été tournée dans un cadre familial ;
  • a été tournée avec bienveillance pour Vincent, cette vidéo rétablissant au contraire son image ;
  • n’a jamais montré Vincent dans une situation dégradante pour lui.
  Le CSA a jugé, sans même entendre les personnes concernées, que les yeux de Vincent LAMBERT devaient être floutés dans les médias audiovisuels au motif de l’absence de son consentement personnel et au nom de sa dignité humaine, ce qui laisse songeur.
  Faut-il donc laisser la tromperie en pleine lumière et pour ce faire flouter la vérité de ce qu’est en réalité Vincent ? N’est-ce pas au contraire le fait de provoquer la mort de Vincent par la faim et la soif qui constitue une atteinte à sa dignité ?
  Quant à ceux qui hurlent à l’obscénité et à l’indécence, on ne les a pas entendus quand le Dr KARIGER violait l’intimité de la vie de Vincent et son secret médical sur tous les plateaux de télévision, de radio, dans la presse écrite, dans son livre ou en faisant venir les caméras de Zone interdite de la chaîne M6 dans la chambre de Vincent.
  L’indignation sélective de certains permet de faire tomber les masques : violer l’intimité de Vincent et le présenter comme un « légume » pour justifier sa mise à mort, ce serait bien ; rétablir son image et la vérité sur son état réel d’être humain vivant et présent pour lui sauver la vie, ce serait mal.
  En réalité, ce n’est pas la dignité de Vincent que ces gens défendent car défendre sa dignité, c’est prendre soin de lui et non vouloir provoquer sa mort. Ce qui gêne finalement ceux qui veulent la mort de Vincent, c’est que l’opinion publique réalise désormais qu’elle a été trompée. Depuis la diffusion de cette vidéo qui a été vue par des millions de Français, de tous côtés nous parviennent des témoignages nous disant :
  « Nous ne savions pas qu’il était comme cela, nous avons changé d’avis, on ne peut pas le faire mourir » !
  Cette vidéo répond ainsi à un devoir d’information, les médias s’étant emparés de cette affaire douloureuse et ayant mis la chambre de Vincent sur la place publique.
  Et elle répond surtout à un devoir de protection et d’assistance à personne en danger.
  Les déclarations tonitruantes de deux médecins, le Dr KARIGER défendant sa décision, le Dr DEVALLOIS ayant participé à cette décision mais ayant refusé par écrit de voir Vincent, n’y changeront rien.
  Des centaines de médecins et de soignants les contredisent et soutiennent la vie de Vincent.
  Cette vidéo permet par ailleurs de constater que Vincent LAMBERT déglutit normalement.
  En attendant que son transfert dans l’unité de vie qui l’attend soit effectif, une évaluation de la capacité de Vincent LAMBERT à être nourri par la bouche doit être réalisée. Cette évaluation devra tenir compte de sa capacité actuelle à déglutir mais également des possibilités d’amélioration de cette capacité, grâce à une véritable rééducation comme celle pratiquée pour les patients dans sa situation.
  Si Monsieur Vincent LAMBERT peut à nouveau être alimenté par la bouche, sa mise à mort par arrêt de son alimentation dite artificielle deviendra en pratique injustifiable.
  Pourquoi refuse-t-on cette rééducation que nous réclamons avec la famille depuis des mois ? Parce que Vincent LAMBERT doit mourir ? Dans ce cas, ce n’est pas un prétendu acharnement thérapeutique qui est en cause mais bien une volonté euthanasique, euthanasie dont le Gouvernement français lui-même a reconnu devant la CEDH qu’elle était illégale en France.
  Enfin, nous interpellons aujourd’hui les personnes de bon sens et de bonne volonté qui nous interrogent toutes en ce sens : sachant que Vincent n’a jamais consenti à ce que l’on fasse mourir de faim et de soif, sachant qu’il n’existera jamais aucune garantie de ce qu’aurait pu être sa prétendue volonté, sachant que ses parents veulent s’en occuper avec l’équipe de soignants du Dr Bernard JEANBLANC à STRASBOURG qui l’attend, pourquoi est-il enfermé à clé dans une chambre, sans jamais être mis en fauteuil adapté, sans jamais être promené à l’air libre, sans recevoir les soins élémentaires de kinésithérapie depuis plus de 1.000 jours, dans un CHU dont des médecins, par deux fois, ont pris la décision de le faire mourir?
  Aucun hôpital n’est propriétaire d’un patient. La confiance est la condition nécessaire de la relation entre un patient et ses proches et les praticiens. Le transfert de Vincent est donc la seule solution en droit, mais également sur un plan éthique et humain.
  C’est la seule solution d’apaisement.
  L’unité brisée de la famille ne se refera pas autour de la mort de Vincent mais bien autour lui, avec ceux qui souhaitent s’en occuper, ailleurs.
  Toutes ces demandes, nous les avons faites officiellement au CHU de REIMS.
  Nous attendons sa réponse, ainsi qu’une part désormais de plus en plus importante de l’opinion publique.
  Jean PAILLOT Jérôme TRIOMPHE
  Avocat au Barreau de Strasbourg Avocat au Barreau de Paris

 5. Vincentiu Cernea
  10 iunie 2015

  Foarte clară luare de poziție a papei Ioan Paul al II-lea în apărarea vieții și demnității persoanei umane aflate în „stare vegetativă”:
  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/2004/march/documents/hf_jp-ii_spe_20040320_congress-fiamc.html

 6. Pickaboo
  10 iunie 2015

  Incredibile aceste noi legi, voturi… etc… de necrezut!

 7. ela B
  10 iunie 2015

  Felicitari pt articol!
  Ma rog si sper ca Vincent sa traiasca si in loc sa fie privat de hrana si de apa, acestea sa i se dea din plin. Dupa ce au vazut video multi au ramas inmarmuriti, multi si de tipul lui Marco care cred in propaganda mortii si nu a vietii. Politica audiovizualului care se inchina aceluiasi drac a luat foc.

  Asta este eutanasia, care sub diferite nume, isi face loc din ce in ce mai mult in lumea „civilizata”. Vorba unui genetician: „O data ce am eliberat duhul din lampa, il mai putem baga inapoi?” El, care la inceput a sustinut eutanasia (pt cei in stare vegetativa) si apoi a vazut cum de-a lungul anilor aceasta practica s-a extins si la alte categorii. S-a inceput cu bolnavii terminali, au ajuns la copii bolnavi in faza terminala care cu ajutorul unui psiholog pot decide sa moara sau nu. Au trecut la bolnavii cu dementa senila si mai nou cazul unei olandeze, mama a doi copii, care nu a mai suportat boala care o priva treptat de auz. O femeie, de altfel, sanatoasa si in varsta de 43 de ani care a cerut sa fie eutanasiata.
  Unii care se lupta de ani buni prin tribunale sa afle de ce le-au fost eutanasiate rudele…si marturia unei asistente medicale care se teme ca asta se va extinde la persoanele singure si nimeni nu va sti adevarul.
  https://www.youtube.com/watch?v=i-bR53nANUI&feature=youtu.be

 8. Marco
  10 iunie 2015

  @ Anca Cernea, stimata doamna, nu avem nevoie de bau baul nazist ca argument si exagereare SF al oricarei legi de bun simt.

  Adica daca se permite eutanasia in cazuri extreme nu inseamna ca automat in putin timp se va ajunge sa eutanasiem industrial.

  Daca dam o lege ca autoritatile sa ia tutela unor parinti alcoolici, asta nu inseamna ca in putin timp mai toate familiile sunt in pericol sa ramana fara copi.

  Daca DNA-ul a inceput sa aresteze nu inseamna ca o sa devenim un regim de teroare.

  Daca in EEUU se executa pt. anumite fapte penale, nu inseamna ca acea tara va deveni un regim nazist.

  Daca se permite avortul, nu inseamna ca in putin timp toate femeile vor fi obligate sa avorteze.

  Daca se legalizeaza casatoria gay asta nu inseamna ca toti vom deveni homosexuali.

 9. Costin Andrieş
  10 iunie 2015

  Marco, ce zici, incerci sa depasesti stadiul glumitelor porstesti ? Ti s-a raspuns in detaliu si faci lumea sa regrete ca te-a luat in serios, tu ramai la bascalie si ineptii insirate doct. Nu e nevoie de nazism si lagare de exterminare pentru ca eutanasierea ( impusa) unui om semiconstient, impotriva vointei familiei lui, sa nu fie in regula.

 10. Marco
  10 iunie 2015

  @Vincentiu Cernea stimate domn, ca regula generala nu este bine sa introduceti parerea Papei in dezbaterea publica, in primul rand dati dovada ca rationamentul dv. este conditionat teologic si ca nu putem avea o dezbatere onesta rationala. Ce-ar fi ca aici un cetatean sa ne spuna ce parere are muftiul din Constanta ?

  Biserica catolica are mai multe curente de gandire, dar cele mai radicale sunt chiar si impotriva prezervativului si alte idei ciudate care indirect au senzatia ca intra in conflict cu unele dogme. S-a opus si fertilizarii in vitro, care pana in ziua de azi a adus 600 mii de copii in familii care nu aveau nici o sansa sa aibe un copil.( trompe infundate, lipsa de ovulatie etc) Va aduc aminte ca biserica catolica a recunoscut oficial ca pamantul se invarte in jurul soarelui in 1834, deci, nu este tocmai o locomotiva a societatii.

 11. Anca Cernea
  10 iunie 2015

  Stimate Marco, vă convine sau nu, cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea sunt cât se poate de relevante în dezbaterea publică – dezbatere pe care, din fericire, nu o setați Dvs.
  Cât despre „onestitate și raționalitate”, ce să mai zicem, priviți-vă singur textul de mai sus @11. Exact asta îi lipsește.
  Este o prezentare deformată a poziției Bisericii, în care se reflectă din nou tonul arogant, presupus „științific” de la @2.
  Nu voi intra aici în detalii, vă spun doar că:
  Biserica Catolică se opune fertilizării in vitro pentru că aceasta presupune selectarea eugenică, congelarea și uciderea unor ființe umane. Ființă umană este orice ființă aparținând speciei umane, indiferent de vârstă, dimensiuni, stare de sănătate, performanță fizică sau psihică, etnie, culoarea părului, ochilor – sau orice alt criteriu definit „științific” de vreun om de știință biolog sau nu. Este de înțeles suferința unor cupluri care nu pot avea copii, dar asta nu poate justifica uciderea altor copii. (Adopția rămâne și ea o soluție, dacă tratamentele medicale – ce nu presupun distrugerea de vieți umane – nu au dat rezultate.)
  Cât despre prezervativ, o abordare onestă și rațională mă obligă să vă spun că eu, ca medic, am fost de multe ori pusă în situația de a da unor pacienți vestea proastă că sunt HIV pozitivi; nu am cuvinte să descriu prin ce trec acești oameni. De obicei, prima reacție e „dar m-am protejat! întotdeauna am folosit prezervativ!”. Aș vrea să fie acolo, de față, să-i privească în ochi, toți propagandiștii safe-sex-ului, toți iresponsabilii care le promit tinerilor că nu vor păți nimic dacă își pun încredrea în prezervativ!

  Dacă ați încerca să vă informați onest și rațional, ați afla că fără Biserică nu ar fi existat pe lumea asta nici școli, nici universități, nici gândire științifică.
  Pretinsa lupta a științei cu Biserica este o caricatură de nivelul propagandei comuniste, nu de nivelul discuțiilor pe ILD.

  P.S. Mai precizez aici că Vincențiu Cernea este medic și lucrează în îngrijiri paliative. Îngrijește pacienți cu cancer în faze avansate și terminale.
  Cred că poate aduce o contribuție „onestă și rațională” la această dezbatere.

 12. Unchiu Sam
  10 iunie 2015

  De ce să nu-şi dea şi papa cu părerea? El reprezintă un miliard de catolici. Aceasta nu este reprezentativitate? Sunt ONG-urile cu trei frustraţi mai legitime decât biserica?
  Şi pe muftiul din Constanţa de ce să-l luăm în derâdere, el nu este cetăţean? Nu are voie să aibă păreri? Plus că şi el reprezintă vreo 50.000 de cetăţeni români.

  Asta este o obrăznicie mai veche a oengiştilor. Cică biserica nu ar avea voie în spaţiul public. Păi dacă e spaţiu public, atunci nu e pentru toată lumea, inclusiv pentru biserică?
  De ce ONG-urile sunt legitime şi biserica nu? Biserica Ortodoxă este cel mai mare ONG din România.

 13. Costin Andrieş
  10 iunie 2015

  Marco si-a terminat ideile si a inceput sa jigneasca, asa ca discutia s-a incheiat, ramane la spam.

 14. Anca Cernea
  10 iunie 2015

  @9
  Acum am văzut acest comentariu.
  Răspunsul e BA DA.
  Exact așa s-a întâmplat, absolut în toate țările în care eutanasia a fost legalizată.

  În cel de-al III-lea Reich, uciderea în masă a cetățenilor de către propriul guvern a început cu bolnavii cronici și persoanele cu handicap de etnie germană. Oamenii de știință biologi, progresiști, iluminați, care știau mai bine decât societatea și decât familiile și decât bolnaviii înșiși, i-au omorât, „spre binele lor”, „din compasiune”. După ce și-au făcut mâna, cum s-ar zice (nu, nu e glumă, așa s-au perfecționat metodele și au putut fi apoi aplicate la scară de milioane) s-au apucat să omoare evrei – de data asta nu din compasiune, pretextul însă era formulat tot cu pretenții de „știință”, inspirat tot din darwinism.

  În Olanda, propaganda pentru eutanasie a început tot ca la Marco @2/@9. Chipurile „numai în cazuri extreme”. Numai pentru pacienți terminali, a căror suferință nu poate fi ușurată cu tratament medical, numai dacă ei vor să moară, sunt conștienți și exprimă clar această dorință, etc. Apoi au venit unii și au zis: păi, de ce să-i discriminăm pe cei care nu sunt conștienți? Au și ei dreptul să moară.

  (Astea sunt, de fapt, trucuri propagandistice, pentru că, de la început, era clar și în Olanda că eutanasia nu e doar pentru cei care vor cu adevărat să moară.
  Și Marco știe ce vrea, chiar dacă a formulat comentariul @9 doar pentru „cazuri extreme” și se stropșește la mine că nu vrea altceva; e clar că vrea mult mai mult, întrucât pune acest comentariu la o discuție despre un pacient cu handicap, dar fără stare terminală, fără durere, fără suferințe fizice care să nu poată fi tratate. Vincent Lambert nu e un caz extrem, oricum ai lua-o. Marco, atenție cu deconspiratul, mai răsfirați!)

  Și iată la ce orori s-a ajuns în Olanda. Cifrele citate sunt Raportul Remmelink – raport oficial, guvernamental, ca să nu avem discuții:

  1,040 people (an average of 3 per day) died from involuntary euthanasia, meaning that doctors actively killed these patients without the patients’ knowledge or consent.(9)
  14% of these patients were fully competent. (10)
  72% had never given any indication that they would want their lives terminated. (11)
  In 8% of the cases, doctors performed involuntary euthanasia despite the fact that they believed alternative options were still possible. (12)
  In addition, 8,100 patients died as a result of doctors deliberately giving them overdoses of pain medication, not for the primary purpose of controlling pain, but to hasten the patient’s death. (13) In 61% of these cases (4,941 patients), the intentional overdose was given without the patient’s consent.(14)
  According to the Remmelink Report, Dutch physicians deliberately and intentionally ended the lives of 11,840 people by lethal overdoses or injections–a figure which accounts for 9.1% of the annual overall death rate of 130,000 per year. The majority of all euthanasia deaths in Holland are involuntary deaths.
  The Remmelink Report figures cited here do not include thousands of other cases, also reported in the study, in which life-sustaining treatment was withheld or withdrawn without the patient’s consent and with the intention of causing the patient’s death. (15) Nor do the figures include cases of involuntary euthanasia performed on disabled newborns, children with life-threatening conditions, or psychiatric patients. (16)
  The most frequently cited reasons given for ending the lives of patients without their knowledge or consent were: “low quality of life,” “no prospect for improvement,” and “the family couldn’t take it anymore.”(17)
  In 45% of cases involving hospitalized patients who were involuntarily euthanized, the patients’ families had no knowledge that their loved ones’ lives were deliberately terminated by doctors. (18)

  http://www.patientsrightscouncil.org/site/holland-background/

 15. Anca Cernea
  10 iunie 2015

  Costin l-a dat afară pe Marco.
  A făcut-o pt binele lui, deși Marco, probabil nu se prinde.
  L-a împiedicat să scrie noi aberații, să fie contrazis și să sufere. L-a ajutat să scape de chinuri.

 16. Unchiu Sam
  10 iunie 2015

  Ideea diavolească de a omorî oameni în masă nici măcar nu e de la nazişti, care sunt plagiatori, e de la stângiştii şi progresiştii care sunt la baza stângo-europenismului de astăzi. Socialiştii fabieni l-au susţinut pe Hitler tocmai pentru că le urma ideile „eugenice”.

  Iată aici un discurs al lui George Bernard Show, discurs pe care discipolul său Hitler nu ar fi avut niciodată curaj să-l spună în gura mare.
  Nu degeaba oculta i-a dat premiul Nobel lui Shaw. Trebuie să ni se indice cine sunt „elitele” şi în gura cui să ne uităm.
  https://www.youtube.com/watch?v=t3lBdyFvPps

 17. Anca Cernea
  10 iunie 2015

  Acum, serios, lăsând la o parte agenda lui Marco, părerile și glumele.
  Nu se poate nici măcar „dezbate” ideea uciderii pacienților cu boli incurabile, aflați în stare termială – nu e cazul lui Vicent Lambert, dar fiindcă a venit vorba, vreau să precizez și asta.
  Acele zile și acele momente sunt cele mai importante din viața acelui om.
  Atunci are șansa de a se împăca cu Dumnezeu și cu cei din jur, iar aceștia, la rândul lor, au șansa să fie uni și generoși, să-l îngrijească, să-l ajute, să-l ierte.
  Cine e omul de știință-biolog care își permite să opineze că toate aceste lucruri nu contează, și e mai bine pentru bolnav să fie trimis științific pe lumea cealaltă de către medic – a cărui menire e să îngrijească și să respecte viața pacientului în orice situație.

 18. Andreea Popescu
  10 iunie 2015

  Multumesc mult Elei B., Ancai, lui Vincentiu, lui Costin si Unchiului Sam pentru contributiile lor pe aceasta tema. Cat despre Marco… inainte sa lanseze tampeniile pe care le-a afirmat aici, bine ar fi fost sa se fi informat despre subiectul in discutie si despre ce spune Biserica catolica pe anumite teme de bioetica si sa nu preia tampeste ce aude prin media mainstream.

  In completarea contributiei lui Vincentiu Cernea, adaug doua afirmatii ale Papei Benedict al XVI-lea :
  1) Raspunsul la intrebarile Conferintei Episcopale a Statelor Unite referitoare la alimentatrea si hidratarea artificiala din 1 august 2007

  Benedict al XIV-lea a spus foarte clar ca administrarea hranei si apei, chiar pe cale artificiala, este un mijloc obisnuit si proportional de mentinere in viata a unei persoane si ca, in masura in care si pana in momentul in care acestea isi ating finalitatea proprie-aceea de a hrani si hidrata pacientul-, acestea sunt obligatorii. Un pacient in « stare vegetativa permanenta » este o persoana care isi pastreaza demnitatea umana . Acesteaia ii sunt datorate ingrijirile obisnuite si proportionale care includ, ca regula generala, administrarea apei si a hranei.

  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070801_risposte-usa_en.html

  2) Raspunsul dat, in cadrul unei emisiuni televizate din Vinerea Mare din 2011, mamei unei persoane aflate in « stare vegetativa » de vreo 3 ani care se intreba daca sufletul fiului sau mai locuieste trupul acestuia, tinand cont de faptul ca el nu mai este constient

  Papa Benedict, comparand situatia acestei persoane cu cea a unei chitare care nu mai scoate niciun sunet, dat fiind faptul ca, corzile-i sunt distruse (instrumentul fiind corpul, corzile fiind sufletul), ii spune acesteia ca desi sufletul, ascuns fiind, nu se poate face auzit, totusi, el este prezent si capabil sa resimta si sa asculte prezenta si profunzimea iubirii acesteia.

  http://site.christophore.com/documentation/l-euthanasie-et-les-religions/christianisme/benoit-xvi/533-benoit-xvi-a-parle-pour-la-vie-de-vincent-lambert

 19. Theo Hahn
  10 iunie 2015

  Perversitatea a trecut de la oameni, la instituții și legi. Cu ajutorul unor capsați precum „Marco”-manul de mai sus. Era destul de transparentă intervenția lui.

  Mulțumim, Anca Cernea, pentru contribuțiile fără greș, ca întotdeauna. Situația din Olanda e pur și simplu stupefiantă…

 20. How Belgium went down the slippery slope of assisted suicide
  Michael Brendan Dougherty
  https://theweek.com/articles/561172/how-belgium-went-down-slippery-slope-assisted-suicide

  (…)

  In Flanders, nearly 5 percent of all deaths are now suicides assisted by a physician. Read that sentence again. That means nearly one in 20 people are ending their lives purposely. That statistic indicates that the phenomenon goes far beyond those who are in physical agony or suffering extreme indignities of illness. In fact, it goes beyond those who are terminally ill.

  (…)

  Nations and cultures, no less than individuals, need to have a reason to live. Belgium has one of the highest suicide rates on Earth even when you discount the ones that are done legally, with the assistance of doctors. And, as you might expect, Belgium has one of the lowest birth rates in the Western world, lower than replacement level. This reality is masked by immigration from other nations, some European, some not. Foreign-born residents of Belgium make up around 13 percent of the population, but nearly 25 percent of all births in the region of Flanders are to households where Dutch is not the primary language.

  Belgium’s humanism is inventive at coming up with reasons to die — anorexia and chronic fatigue among them — but what it needs is a reason to live, today and in the future.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian