FUNDATIA IOAN BARBUS

Claude Karnoouh și noul fascism de stânga-dreapta

MOTTO: „Monica Lovinescu este marcată de un anticomunism primitiv.” (N. Breban, Notă la Securitate)

Pe site-ul CriticAtac am fost catalogați drept „fundamentaliști”, extremiști de dreapta; cine știe, s-ar putea să fim chiar legionari. Criticatacul tovarășilor este îndreptat de fapt împotriva D-lui Tismăneanu, noi sîntem doar muniția folosită abil de tovarășul Vasile Ernu pentru demascarea lecturilor și aprecierilor ocazionale exprimate de Dl. Tismăneanu pentru „texte publicate pe situri din zona fundamentalistă semnate de ID-uri/anonimi şi în care „adversarii” de idei sînt denigraţi ca pe vremuri.” Tov. Ernu se îndoiește că „profesorul Tismăneanu şi-ar permite să facă acelaşi lucru în spaţiul anglosaxon în care mai activează.” Poate după un studiu atent al acestei șopîrle „anglosaxonii” își vor face autocritica, îi vor retrage titlurile academice D-lui Tismăneanu și se vor angaja în fața colectivului CriticAtac să fie mai atenți pe viitor.

Voi încerca o scurtă prezentare a activității unuia dintre mentorii și principalii contributori ai site-ului CriticAtac, Claude Karnoouh, cunoscut drept repede vărsătoriu de sînge virtual de extremiști în spațiul rezervat comentariilor de pe site-ul propriu. Acest articol este, desigur, o simplă introducere. Cititorii sînt invitați să cerceteze producțiile originale ale D-lui Karnoouh pentru lămuriri suplimentare (legăturile din articol sînt în general către producții ale sale sau  ale tovarășilor săi).

Claude Karnoouh este un antropolog francez emigrat în România. Este cvasi-necunoscut în Franța în mediul academic, însă bine cunoscut în cercurile radicale, între obișnuiții diverselor bisericuțe ideologice marginale. În România este văzut ca un academic de frunte, un spirit liber foarte popular printre studente, admiratoare visătoare ale stilului său vestimentar neobișnuit pentru cartierele create de discipolii lui Marx în Cluj sau București, sau printre tinerii studioși impresionați de libertatea sa de mișcare printre numele mari și mici din istoria ideilor și din muzica pop americană sau poate doar de atenția care le este acordată de un francez real, palpabil și celebru.

Dar cine este Claude Karnoouh?

Dl Karnoouh și Afacerea Faurisson

Robert Faurisson este un academic francez, specialist în literatura franceză a secolului 20 și unul dintre negaționiștii notorii. A publicat în anii 70-80 diverse producții în care este pusă sub semnul întrebării existența Holocaustului, este negată realitatea camerelor de gazare și a uciderii sistematice a evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial. A urmat un scandal academic și mediatic și o serie de procese pentru defăimare și incitare la ură rasială. În ajutorul său au sărit o serie de academici, în frunte cu Noam Chomsky (care și-a cam pierdut astfel credibilitatea în lumea de limbă franceză; de altfel, nici nu a mai vizitat Franța în ultimii 30 de ani). Aceștia (600 de intelectuali mari și mici) au semnat o petiție prin care protestau împotriva limitării dreptului lui Faurisson la liberă exprimare.

În cadrul unuia dintre procese a depus mărturie în favoarea lui Faurisson un antropolog francez numit… Claude Karnoouh, membru al Centrului Național de Cercetare Științifică (CNRS) din Franța. Evreu, avînd rude apropiate care au avut de suferit în timpul războiului și alte rude, în viață, „întristate de poziția sa”, lui Karnoouh îi este însă mai prieten adevărul: Holocaustul și suferințele evreilor sînt mituri sioniste propagate de teroriștii evrei care opresează poporul palestinian și de imperialiștii americani care au pus stăpînire, alături de evreimea mondială (cum altfel?), asupra istoriografiei oficiale. Lupta sa împotriva totalitarismului este globală: împotriva terorismului evreiesc, a imperialismului american și a comunismului de rit stalinist. Producțiile antisemite ale unui profesor de literatură franceză sînt apărate de dreptul acestuia la liberă exprimare și, în consecință, trebuie tratate drept rezultate incontestabile ale unor cercetări istorice. Valoarea științifică a producțiilor lui Faurisson este dată de radicalismul acestora, de curajul de a pune sub semnul întrebării faptele și istoriografia oficială aservite, după cum se știe, intereselor politice totalitare ale americanilor și ale evreilor.
https://www.vho.org/aaargh/fran/polpen/intolerable/iiCK1.html – „justificarea” marturiei favorabile a Dlui Karnoouh

„Despre camerele de gazare sînt convins că nu au existat în mod efectiv; o serie de adevăruri ale istoriei oficiale vor sfîrși prin a fi revizuite” spunea Claude Karnoouh în Le Monde, pe 30 iunie 1981.

Împreună cu Bruno Drweski (acum redactor la CriticAtac, desigur) au condus Comitetul de Redacție al revistei La Pensee Libre. Bruno Drweski este un istoric polonez… ați ghicit, roșu-brun – negaționist, comunist și spirit liber. („Adevărații rasiști și adevărații antisemiți sînt în Statele Unite și în Israel, adevărații negaționiști pot fi găsiți în aceste țări.”)

Între timp, lui Faurisson i-a fost retrasă catedra, a fost relativ marginalizat, a mai fost condamnat de cîteva ori, are emisiuni la televiziunea de stat iraniană. Iar Dl Karnoouh s-a retras în munți, în munții României, pentru a cerceta rolul tradițiilor populare în comunism, desigur. Și i-a fost retrasă calitatea de membru al Centrului Național de Cercetare Științifică (CNRS) din Franța. (a fost membru CNRS în perioada 1968-2005; în 2005 s-a pensionat)

Dl Karnoouh și stînga comunistă franceză

Însă ideile sale nu mor, iar Dl Karnoouh este subiect de dispute suculente între diversele aripi ale comuniștilor francezi pînă în ziua de astăzi. Din corepondența publică între doi candidați comuniști reiese că Dl Karnoouh, antropolog de renume mondial, a prestat în calitate de activist pentru Jean-Jacques Karman, candidat comunist de rit anti-stalinist, în cadrul alegerilor locale franceze, iar acesta i-a publicat la editura proprie un material antisemit. Fapt care i-a oferit muniție unui coleg de partid și adversar de gașcă, Didier Daeninckx, comunist de rit anti-nazist, anti-eugenistși autor de romane negre prin intermediul cărora exprimă, desigur, critică socială.
https://jeanjacqueskarman.elunet.fr/index.php/post/21/02/2009/Les-attaques-personnelles-nont-pas-ete-absentes-de-la-campagne-des-elections-municipales-2008

Dar aspirațiile Dlui Karnoouh sînt mult mai înalte decît măruntele interese electorale ale comuniștilor francezi din regiunea Saint-Denis. Dl Karnoouh vrea să participe, de aici dintre Carpați, la schimbarea feței lumii.

Dl Karnoouh și Rețeaua Voltaire

Rețeaua Voltaire a apărut ca o mișcare pentru „promovarea Libertății și a Secularismului, pentru emanciparea individului aflat în război cu dogmele și cu imperialismul”. Conducătorii mișcării sînt Thierry Meyssan (Franța, președinte), Issa El-Ayoubi (Liban, vice-președinte, membru al Partidului Social-Naționalist Sirian!!!), Sandro Cruz (Peru, vice-președinte).

După atentatele din 11 septembrie 2001, poziția rețelei a fost că acestea au fost opera… unei conspirații interne americane. Legăturile strînse cu Iranul și cu Hezbollah au dus la retragerea unora dintre reprezentanții stîngii franceze din asociație. În 2005 se retrag chiar și comuniștii acuzînd deviația islamistă și antisemită a mișcării și a instalării ca director al consiliului director a D-lui Claude Karnoouh, negaționist notoriu. Reprezentanții mișcării spun că nici vorbă să fie director Dl Karnoouh, acesta este un simplu membru, iar linia politică nu a fost alterată. Thierry Meyssan, președinte: „Am fost surprins de faptul că unii dintre directorii noştri, sincer angajați în lupta împotriva rasismului, apără principii opuse atunci cînd vine vorba despre Orientul Mijlociu. Acolo par foarte mulțumiți cu apartheidul israelian. Consiliul nostru a devenit un cîmp de luptă. Însă în cele din urmă sioniştii au fost îndepărtați. Ei au demisionat, unul după altul, nu însă fără insulte grele în special către unul dintre directorii noştri, care este evreu anti-sionist.” Ghiciți cine este acesta?

În timp mișcarea s-a extins în Europa de Est(!) și Orientul Mijlociu și și-a modificat statutul, transformîndu-se într-o „agenție internațională de presă nealiniată”. „În 2008, preşedintele Meyssan spunea că se simte foarte apropiat de Hezbollah ca mișcare principală de rezistenţă în Orientul Mijlociu şi și-a exprimat admirația pentru secretarul său general Hassan Nasrallah. A subliniat, de asemenea, „contribuţia sa personală” la revoluţia iraniană şi „prietenia venezueleană.” Prezentîndu-se drept un radical de stînga, fiind cel care a denunţat de mult timp alianţa dreptei cu extrema dreaptă, s-a declarat acum gata „să lucreze cu toată lumea, cu excepţia celor care au participat activ la agresiuni imperialiste”, inspirîndu-se astfel din gîndirea radicalului Jean Moulin, care „accepta să lucreze cu oricine era gata să apere libertatea, de la extrema stîngă la extrema dreaptă.”

Sediul principal al Reţelei Voltaire se află acum în Liban.

Rețeaua Voltaire este organizatorul conferinței anuale Axis For Peace, al cărei scop este crearea unei mișcări intelectuale pentru „promovarea secularismului și combaterea imperialismului american”. Se opun politicii externe americane și politicii interne și externe israeliene. Dl Claude Karnoouh este unul dintre vorbitori (https://www.axisforpeace.net/article735.html). Printre participanți o puteți vedea și pe Helga Zepp-LaRouche, soția nu mai puțin celebrului, eternului Lyndon LaRouche. Dar despre asta, altădată.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Voltaire
https://www.voltairenet.org
https://www.voltairenet.org/achat-en-ligne/lang-fr/
https://www.911investigations.net/ – site intreținut de Rețeaua Voltaire cu informații diverse despre conspirația imperialiștilor americani care a produs evenimentele din 11 septembrie 2001.
https://www.amnistia.net – site-ul tovarășilor comuniști care demască orientarea islamistă și antisemită a Rețelei și participarea Dlui Karnoouh în Consiliul Director:
https://www.amnistia.net/news/articles/voltaire/voltaire_552.htm
https://www.amnistia.net/news/articles/voltaire/voltaire2_553.htm

Dar lupta pentru pace are multe fronturi. Iar Dl Karnoouh se dorește un jucător de forță, așa că joacă pe ambele extreme:

Dl Karnoouh și Noua Dreaptă

Eclectismul este mama, sora și fiica postmodernismului. Spiritele critice libere întrețin relații dintre cele mai apropiate cu cele mai diverse idei și figuri ale contorsionismului ideologic modern.

„Nouvelle Droite” („Noua Dreaptă”) este o mișcare intelectuală politică franceză întemeiată de Alain de Benoist în jurul think-tank-ului GRECE. Orientarea sa este, conform adepților, de dreapta, o dreaptă dincolo de dreapta și stînga tradiționale, conform detractorilor, o școală și biserică a noului fascism, identic în toate privințele cu vechiul fascism, însă mai atent la cuvinte uneori. Este rezultatul unui efort de recontextualizare a ideologiei, pornit în anii 60 de reprezentanții extremei drepte și care a avut drept scop și rezultat, printre altele, o identificare mai dificila a orientării fasciste. După lupte intestine de clarificare ideologică care au dus în anii 70 la desprinderea Club de l’Horloge, de orientare național-liberală, în anii 80 o serie de ideologi de vîrf ai Noii Drepte au aderat la Frontul National al lui Le Pen, constituind o facțiune puternică a acestui partid. Aceștia reprezintă aripa pragmatică, cei care urmăresc punerea imediată în practică a ideilor Noii Drepte și se află în contradicție cu aripa idealistă, condusă de Benoist, care preferă o abordare gramsciană, prin persuadarea prealabilă a elitelor intelectuale globale. O posibilă schimbare de atitudine a fost anunțată în această iarnă prin sprijinul „critic” oferit de Alain de Benoist pentru Marine Le Pen.

„Noua Dreaptă” este un proiect ambițios de readunare a fiilor risipitori ai stîngii sub aripa protectoare a unui nou și revoluționar concept: Dreapta. Împlinirea unui astfel de vis, pe lîngă îmbrățișarea universală ideologică și dominația mondială a elitelor luminate asupra minților poporului obscurantist, l-ar lăsa și pe Valeriu Stoica fără obiectul muncii. Doi iepuri dintr-o lovitură, cîștigarea de voturi prin confuzarea electoratului și apoi uzurparea dreptei „primitive”, „fundamentaliste” (așa să ne ajute Gramsci!).

O analiză a ideilor „noii drepte” este dincolo de posibilitățile unui singur articol. Ca orice construcție postmodernă este alcătuită din mii de cioburi contradictorii ale sistemelor radicale din ultimele secole: Marx, Lenin, Gramsci, Guenon, Spengler, Evola pe care îi critică și îi proslăvesc în același timp și pentru aceleași idei. Sînt împotriva globalizării și imigrației, împotriva neocolonialismului și a liberalismului, împotriva rasismului și a antisemitismului, împotriva Israelului, pentru întărirea legăturilor cu cultura islamică și împotriva creștinismului, împotriva Statelor Unite și împotriva egalitarianismului care ruinează calitățile superioare și genetic aristocratice ale elitei intelectuale, pentru separarea culturală (culturile trebuie să se dezvolte organic și separate între ele), promovează ateismul și reîntoarcerea la culturile și ritualurile păgîne antice europene uzurpate pe rînd de creștinism, comunism și capitalism, resping misticismul și idealismul și afirmă importanța științei în viața omului modern – în special a socio-biologiei, etc…

Dl Karnoouh este în Comitetul de Redacție al revistei Krisis și este colaborator la celelalte reviste conduse de Alain de Benoist
https://www.alaindebenoist.com/pages/krisis.php
https://fr.metapedia.org/wiki/Krisis
https://www.revue-elements.com/krisis-Politique.html
https://www.alaindebenoist.com/pages/bibliographie_display.php?ent=articles
«Claude Karnoouh îi reconciliază pe Heidegger și Adorno» (Alain de Benoist), Eléments, sep-nov 2004, p. 41.

În articolul nostru Soljeniţîn, reacţionarul subcapitolul „Noii Filozofi şi Noua Dreaptă„(Jean Sevilla) este dedicat amicilor (a se citi tovarășilor) lui Alain de Benoist, care se autocaracteriza astfel:
„Filiaţia mea ar fi mai curând Rousseau, Comuna, socialismul francez (mai ales Sorel şi Pierre Leroux), nonconformiştii anilor 30, Revoluţia conservatoare germană, sindicalismul revoluţionar italian şi situaţionismul.”

Celor care au citit articolele noastre despre „marele gînditor rus”, Aleksandr Dughin, se poate să le sune cunoscute aceste interesante concepții. Aveți dreptate, acești tovarăși se află în aceeași tabără. Iată-i împreună în revista italiană Diorama Letterario, filiala italiană a Noii Drepte:

Russia ed Europa, la stessa lotta! (Alain de Benoist)
La Russia riprende il cammino della potenza (intervista ad Aymeric Chauprade)
I russi non hanno dimenticato Stalin (intervista a Claude Karnoouh)
La Russia nel momento di una scelta cruciale (intervista ad Aleksandr Dughin)
https://www.diorama.it/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=48

Olavo de Carvalho VS Aleksandr Dughin
Olavo vs. Dughin – SUA şi Noua Ordine Internaţională
Aleksandr Dughin: “să fii american este o crimă”

Canalia ideologică

Derek Holland, discipol englez al lui Evola și soldat credincios al celei de-a treia căi, noua dreaptă de dincolo de stînga și dreapta, a publicat în 1984 „Soldatul Politic”, un manifest al extremei drepte engleze în care Garda de Fier a lui Corneliu Zelea Codreanu cu al său cult al morții este citată la exemple strălucite de soldați politici în secolul 20: „Bărbați gata să sacrifice totul pentru victoria Idealului lor”. Celălalt exemplu erau Gărzile Revoluționare Islamice din Iran.

Aleksandr Dughin este, de asemenea, un admirator al lui Codreanu și îl citează printre sursele sale de inspirație.

Demenții adepți ai „noii drepte”, de rit dughinian și benoistian, au făcut pui și pe solul patriei noastre dragi în ultimii ani (https://www.atreiacale.org/https://www.proiectul-arche.org/) – apropo, Biserica Ortodoxă ar putea să repudieze și să se delimiteze de discursul pseudo-ortodox al acestor admiratori ai lui Evola, ai arianismului și ai „Revoluției Conservatoare”. Dl Karnoouh ar putea în schimb să le facă cunoștință cu tovarășii radicali „de stînga” de la CriticAtac și cu nostalgicii legionari, el știe cel mai bine cîte au în comun. Dar poate nici măcar nu e nevoie, numiți-mă conspiraționist, dar eu am senzația că se cunosc foarte bine.

Dl Claude Karnoouh, activist de stînga-dreapta fascistă de renume internațional, negaționist, antisemit, conspiraționist și susținător al Hezbollah joacă în România (pentru moment) pe extrema stîngă: Resuscitarea Partidului Comunist Roman: un reportaj analitic de Claude Karnoouh

Fundamentalismul „In Linie Dreaptă”

Nu, domnule turnător N. Breban, Monica Lovinescu nu era marcată de un anticomunism primitiv, Monica Lovinescu știa că toate aceste ideologii cu nume diverse și pretinse orientări diferite sînt în fapt frați buni. De aceea Monica Lovinescu respingea categoric și fără rest Ideologia, indiferent cum ar fi numită aceasta, ca pe un Cult al Morții extrem de periculos.

Alături de Monica Lovinescu, fundamentalismul In Linie Dreaptă se revendică de la I. L. Caragiale:

Un curent – generos, dar şi ridicul, poate onest ca intenţie şi sentimental în font, dar desigur pernicios ca urmări pe cât de grotesc în formă – suflase cu puteri şi spulberase cenuşa Regulamentului, făcând să răsară în locul ei un miraj, o fata morgana: România deplin fericită prin regimul reprezentativ.

Ce s’a întâmplat?

Ce se’ntâmplă totdeauna cu fata morgana: când dai să te-apropii de ea, se topeşte în aer.

Atunci, o urâtă ironie a soartei: proclamarea redeşteptării şi emancipării noastre politice a fost semnalul inaugurării celei mai teribile şi înjositoare tiranii – tirania vorbei. Iată cine ne-a stăpânit o jumătate de veac cu ultima cruzime: vorba, vorba umflată şi seacă – legenda. Ea a avut, ca toţi tiranii clasici, gardă şi gâzi, curtizani, linguşitori, bufoni şi mulţime aiurită. Vai de cel ce cuteza să nu i se’nchine fără condiţie! era huiduit de curtezani, scuipat de bufoni, biciuit, stigmatizat şi executat în aplauzele mulţimii nenorocite de’nchinători.

A gândi era cea mai grozavă vină; a râde, cel mai negru păcat. Nici odată gândirea n’are alt vrăjmaş mai cumplit decât vorba, când aceasta nu-i este vorbă supusă şi credincioasă, nimic nu arde pe ticăloşi mai mult ca râsul.

Sdrobitoarea opresiune a acelei stupide tiranii trebuia neapărat să dea naştere la încercări de revoltă. S’au mai găsit şi bărbaţi, cari să’ndrăznească a gândi şi a râde. Mulţi dintre ei au căzut jertfa îndrăznelii lor. Huliţi şi urgisiţi de cei mai aproape ai lor, înfieraţi ca reacţionari, vrîjmaşi ai poporului, ai naţiunii, ai libertăţii, ai patriei, – legenda i-a executat fără nicio milă. Dintre aceştia, unii de frunte au fost oameni superiori cari se chemau Petre Mavrogheni, Costaforu şi Boerescu.

… Tot aşa şi Eminescu şi bunul său prieten Manolache Costache. Câţi au murit, s’au dus toţi cu inima înegrită de credinţa că orice revoltă e de prisos, că legenda va triumfa totdeauna asupra adevărului, că tirania vorbei şi-a clădit în România un imperiu vecinic. Iar cei ce n’au murit, obosiţi de luptă, au desarmat cu aceeaşi tristă credinţă.

Dar a fost şi unul care nici n’a pierit înainte de vreme, nici n’a desarmat un singur moment: un revoluţionar îndărătnic şi cuminte, dibaciu şi neînduplecat, fără măcar o clipă de descurajare sau îndoială. Acela e Lascar Catargiu.
https://ro.wikisource.org/wiki/Lasc%C4%83r_Catargiu

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Liviu Crăciun

Liviu Crăciun

107 Comments

 1. Liv St Omer
  10 April 2011

  Cititi si asta, daca aveti stomac:
  http://www.criticatac.ro/185/anticomunismul-%E2%80%93-boala-capitalismului-senil/
  Cine a avutrabdare sa citeasca macar 10 pagini din “Capitalul”-Marx, va avea si la asta. Cine nu, nu. Eu nu.

 2. Vlad M.
  10 April 2011

  Mi-a placut ca tovarasii de la Critic Atac se ocupa cu stersul mesajelor care indraznesc sa contrazica linia rosie: comentariul lui Costin, publicat la 19:41, a disparut de la articolul lui Ernu. Libertatea de exprimare, varianta Pudel Atac. In schimb, site-ul fundamentalistilor de la ILD permite pana si socialistilor sa isi dea cu parerea. Probabil de aceea noi suntem fundamentalisti, iar ei niste baieti simpatici care lupta pentru libertate.

 3. Daniel Francesco
  10 April 2011

  Am avut rabdare Liv St Omer. Articolul lui Claude Karnouth a aparut si in Revista Cultura, o publicatie care se “lauda” si cu Bogdan Duca si Valentin Protopopescu. Citez o singura fraza:

  Or, tocmai: anticomunismul este aceasta operatiune de machiaj, al carei singur scop ramane, la urma urmelor, exonerarea elitelor conducatoare interbelice de responsabilitatea lor covarsitoare in instalarea fascismului si a nazismului. Fiindca, slava Domnului, nu maimutarelile unor Patapievici, Mihaies, Liiceanu sau, mai rau, vicleniile dlui Tismaneanu (care ar trebui sa-si mai puna memoria la teasc si sa afle, din experienta familiala, ce a insemnat fascismul si nazismul in Europa Orientala), nu sforariile lor ridicole, nici ale tinerilor lachei ai domniilor lor, avizi de promovare si folositi pentru treburi murdare, ne vor face sa uitam acele vremuri apocaliptice…

  Articol complet aici:
  http://revistacultura.ro/blog/2010/07/anticomunismul-boala-capitalismului-senil/

 4. Liviu Crăciun
  10 April 2011

  Vasile Ernu

  Nicioadat CA nu va da un rapsuns unui astfel de sit, sau unor anonimi care nu au curajul nici sa-si semneze textele.

  http://www.criticatac.ro/6228/vladimir-tismaneanu-derapajele-unui-intelectual-public-si-institutionalizat/#comment-7184

  Fiecare coolaborator CA isi asuma textele. Fiecare este responsabil pentru gesturile si textele sale. Nu cred ca ve i gasi pe CA texte defaimatoare, anonime si lipsite de argumente.

  1. cred ca Dl Ernu cauta cuvintul ‘calomnie’; ‘defaimarea’ este opusul laudei, calomnia este o defaimare care se bazeaza pe neadevaruri;
  eu unul nu am pentru ce sa il laud pe Dl Karnoouh pentru activitatile sale, iar daca dinsul se simte defaimat prin publicarea acestora poate alege sa nu le faca
  iar daca sint neadevaruri in textul de mai sus m-as bucura sa-mi fie indicate, le voi corecta imediat

  2. valoarea de adevar a unui text se afla in continutul sau; sofismul cu anonimitatea este, ca orice alt sofism, o metoda de ocultare a adevarului;
  daca Dl Ernu ar descoperi ca Marx e un pseudonim si-ar schimba conceptiile despre viata? Sau l-ar considera un las?
  oricum, pentru redactorii CriticAtac logica (si abuzul acesteia) sint simple instrumente in ‘batalia nitel la alt nivel’ pe care o poarta – in cazul grupului Anonymous nu par deloc deranjati de anonimitatea acestora:
  http://www.criticatac.ro/3482/membru-roman-al-grupului-de-activisti-anonymous-%E2%80%8Bin-rominia-exista-posibilitatea-organizarii-unor-actiuni-de-tip-wikileaks/

  3. ‘lipsa de argumente’ – in articolul de mai sus sint enumerate citeva dintre activitatile publice ale D-lui Karnoouh in conformitate cu surse accesibile oricui pentru confruntare si evaluare;
  Dl Ernu, spre deosebire de niste anonimi de pe net, se poate informa direct de la sursa, de la Dl Karnoouh; Dl Ernu ne-ar putea informa apoi ca Dl Karnoouh s-a retras din Reteaua Voltaire, ca nu mai sustine Hezbollah, ca nu-l mai admira pe Nasrallah, ca nu accepta sa faca parte dintr-o organizatie care il promoveaza pe LaRouche, care promoveaza teorii conspirationiste despre 09/11, ca nu este amic cu Dughin, Benoist sau cu “extrema dreapta” franceza sau italiana

  ii reamintesc Dlui Ernu citeva din pozitiile publice ale lui Nasrallah:

  “What do the Jews want? They want security and money. Throughout history the Jews have been Allah’s most cowardly and avaricious creatures. If you look all over the world, you will find no one more miserly or greedy than they are.”

  “If they [the Jews] all gather in Israel, it will save us the trouble of going afterthem worldwide.”

  “If we searched the entire world for a person more cowardly, despicable, weak and feeble in psyche, mind, ideology and religion, we would not find anyone like the Jew. Notice, I do not say the Israeli.”

  Este mindru Dl Ernu si considera demna de lauda sustinerea Dlui Karnoouh pentru acest individ?

 5. Daniel Francesco
  10 April 2011

  Iata o mostra de fascism stanga-dreapta pe care ne-o furnizeaza Claude Karnouth in articolul Anticomunismul, boala capitalismului senil:

  Institutele pentru memoria crimelor comunismului detin aceasta functie esentiala: de a dirija perspectiva asupra mortilor, asupra crimelor comunismului, trecand sub tacere pe de o parte de pierderile cauzate de o reala lupta de clasa – care nu va putea fi niciodata redusa la discursurile sforaitoare ale seminarelor universitare si care a fost dintotdeauna teatrul unor conflicte acerbe –, si last but not least, obliterand crimele capitalismului, foarte numeroase si comise de-a lungul unor secole intregi, incepand cu exterminarea amerindienilor si cu comertul sclavilor (sub binecuvantarea Bisericii Catolice, apostolice si romane, si a surorilor sale adversare, bisericile reformate!) si terminand, pentru moment, cu campurile de lupta din Afganistan si din Gaza.

  Inamicul nu este Israelul ca in cazul discursului lui Faurisson, ci institutiile de cercetare a crimelor comuniste precum si intelectualii anticomunisti. Numarul de morti este “dirijat” prin “dirijarea perspectivei”, posibil exagerat asa cum suntine si Faurisson despre cele 6 milioane de evrei pieriti in hecatombele hitleriste. Iar pe Faurisson il apara Karnouth. Crimele apartin Bisericii Catolice si celor Reformate sustine acelasi Karnouth care deplange moartea teroristilor din Afghanistan si a criminalilor Hamas din Gaza.

  Vina pentru eventualele crime ale comunismului o poarta…capitalismul! Tupeul lui Karnouth nu are margini, el vorbeste despre “crimele capitalismului” in Romania lui Dej si Ceausescu! Sansonetele politice ale lui Karnouth imbraca de fapt teoria lui Stalin in haina antioccidentala si anti-intelectualista cu care se poate “explica” orice: de la crimele comuniste (peste 100000000 de oameni) pana la crimele fasciste, prin negarea Holocaustului si a numarului de morti.

  Bine zis: fascism stanga-dreapta

 6. Idle
  10 April 2011

  Aha, dacă nu aveți argumente le fabricați. Mai mult, forțați logica (de pildă, identificați populația din Gaza cu HAMAS și poporul Afgan cu teroriștii) crezând că astfel ideile certitudinile vă vor fi legitimate. Penibile încercări. Somn ușor. Pardon, treziți-vă odată.

 7. DanBruma
  10 April 2011

  Claude Karnoouh a iesit la pensie de la CNRS si nici pe departe nu “i-a fost retrasă calitatea de membru al Centrului National de Cercetare Stiintifica (CNRS) din Franta” Ce se intampla, tovarasi capitalisti, n-ati gasit alte metode ca sa-l atacati pe Karnoouh?

 8. DanBruma
  10 April 2011

  @Daniel Francesco: Ai idee despre cum s-a intamplat razboiul dintre rosii si albi in Rusia? Daca nu, informeaza-te. Acel razboi este “reala lupta de clasa” despre care vorbeste Claude Karnoouh.

 9. Vlad M.
  10 April 2011

  Aha, dacă nu aveți argumente le fabricați. Mai mult, forțați logica (de pildă, identificați populația din Gaza cu HAMAS și poporul Afgan cu teroriștii) crezând că astfel ideile certitudinile vă vor fi legitimate. Penibile încercări. Somn ușor. Pardon, treziți-vă odată.

  Penibila este incercarea ta de a ne vopsi in culorile preferate de tov. Ernu, ceea ce este cu atat mai ridicol cu cat tu, care ne denunti “certitudinile” (meteahna de relativist multi-culti), esti cat se poate de sigur ca tu ai dreptate si noi nu. Pai, tovarasi, daca totul este relativ, iar certitudinile = dogmatism, de ce mai umblati cu ele?

  DanBruma, reala lupta de clasa a omorat pe putin 100 de milioane de oameni. Asta e realitatea despre care vorbim noi, nu panseurile unui marxist francez esuat in Romania. A, ca tu vrei sa bati campii sustinand ca daca albii au comis atrocitati, salbaticia rosiilor (care au readus canibalismul in Rusia) paleste, desi a ucis de cateva ori mai multi oameni decat cele doua razboaie mondiale la un loc, asta este, ma ierti, altceva. E teorie criticatacanta, buna pentru gagici impresionate de coolismul lu Rogo, dar nimic mai mult.

 10. Liviu Crăciun
  10 April 2011

  DanBruma
  multumesc, am corectat

 11. Liviu Crăciun
  10 April 2011

  comentariul de la @4 a fost postat si pe CriticAtac
  nu a aparut acolo, probabil pentru continutul sau rasist, antisemit

 12. Liv St Omer
  10 April 2011

  Dle Bruma, faptul ca dl Karnooh a iesit la pensie sau nu e un amanunt, ce e important e faptul ca dansul neaga ca Holocaustul ar fi avut loc; ma mir ca nu neaga si crimele comunismului, dar nu-i problema, mai e timp, site-ul CriticAtac e inca tanar, la fel ca si dl Karnooh. A nega crimele unei dictaturi, oricare ar fi aceea, ar fi gretos, daca n-ar fi si dezonorant, pentru cineva care se pretinde intelectual si declara ca stie istorie. Iar despre “crimele capitalismului”, sincer, nu vad rostul discutiei, intr-atata mi se pare aberatia de mare. Mai mult, a vorbi despre asa ceva in Romania mi se pare oarecum strigator la cer, ca sa nu folosesc alte epitete. Eu unul, personal, am trait si in capitalism, am trait si in comunism; capitalismul e mai bun; am avut rude care au trait in capitalism, am avut si rude care au trait in comunism; cu toate declara, daca e sa le intrebi, ca e mai bun capitalismul. Restul sunt, cum ar zice dl Karnooh, “discursuri sforaitoare ale seminarelor universitare”.

 13. costin A.
  10 April 2011

  dan, dar nu e atac, vrem doar sa intelegem ce-i mina in lupta pe cei de la criticatac. Iar ce am aflat pina acum din art lui liviu… Uh, e cam nasol pt ei. Pe de alta parte, ernu ne face talibani. Ni se reproseaza lipsa ideilor si humanist are vreo 20 de intrebari pentru noi.. Intrebari cam ciudate avind in vedere ca noi ne-am straduit sa construim situl in asa fel incit oricine are intrebari, sa gaseasca raspunsuri.

  Dar baietii de la criticatac ne predica superiori virtutile decentei in dezbateri, repeta iar si iar ca ei nu se coboara la nivelul nostru grobian, si in acelasi timp ne fac talibani, scarbosi, lipsiti de idei.. etc, etc. baieti, practice what you preach!

 14. Daniel Francesco
  10 April 2011

  @DanBruma, spui un neadevar printr-o deviere a discursului. Sustinatorul crimelor comunismului Claude Karnoouh facea urmatoarele 2 aprecieri asupra functiilor anticomunismului:

  – 1 .ca ar folosi la “trimiterea in uitare a realitatii istorice interbelice” pentru ca regimul secerii si ciocanului a produs “lucruri pozitive in faza comunista a Europei, care ar putea fi inca ameliorate, modificate sau transformate, pastrandu-se spiritul initial de pacificare a raporturilor economice”.
  Acestei functii i-ar fi subordonate – in opinia lui C.K. – institutele de studiere a crimelor comunismului, citat pe care-l l-am dat in comentariul nr.5.
  E o idee sa modifici si sa transformi Gulagul, deportarile din Baragan etc in “realizari ale Epocii de Aur”. Au mai facut-o si altii, nu numai sansonetistii stalinismului.

  – 2 . A doua functie ar fi aceea de a se crea o noua clasa de “paraziti”, dar sa-i dam cuvantul lui Claude Karnoouh, citez din acelasi articol:

  “Anticomunismul care infloreste in mediile universitare, printre intelectuali de toate conditiile, in presa si in cea mai mare parte a clasei politice, va fi liantul unei noi clase de paraziti ai statului, delegati sa mentina un fel de control ideologic asupra structurilor si a institutiilor insarcinate cu asigurarea propagandei verdictelor oficiale, politic si istoric corecte. Si, cu aceasta ocazie, sa reducerea la tacere a oricarei disidente, oricat de moderate.”

  Mai este nevoie sa spun ca pentru Claude Karnoouh si pentru cei care-l sustin, crimele comuniste de la noi si din lume fac parte din normalitate, pentru ca, nu-i asa, “instalarea mai mult sau mai putin violenta a comunismului in istorie e un fapt legitim”?

 15. Vlad M.
  10 April 2011

  Mie imi place asta:

  ce citim acolo nu e diferit de vituperatiile publicate de Mihaies, IT Morar, C. Avramescu sau chiar de V. Tismaneanu (despre criticii neoliberalismului publicate pe propriul blog), S. Lazaroiu sau A. Cornea

  Vituperatii. ????

 16. Liv St Omer
  10 April 2011

  Ma simt obligat sa le iau apararea dnilor stangacisti:
  a VITUPERÁ vb. I. tr. (Liv.) A defăima, a blama, a denigra
  de pe http://dexonline.ro/definitie/a%20vitupera
  A DENIGRÁ ~éz tranz. (persoane) A vorbi de rău; a huli; a ponegri; a ponosi; a blama; a defăima; a cleveti; a calomnia; a bârfi. /<fr. dénigrer, lat. denigrare
  Iar pe domnii Mihaes, Patapievici, Tismaneanu, i-am auzit de nenumarate ori vorbind pe stangisti de rau (avand 150% dreptate sa o faca, trebuie sa subliniez).
  Sau te referi la faptul ca suna cool, acel verb? Daca da, mea culpa., scuze.
  Adevarul e ca, de cand am citit articolul ala al lui Karnooh despre “Anticomunismul….” etc, nu stiu ce naiba am, numai sa vituperez imi vine. Cred ca o sa merg la doctor.:D

 17. dr pepper
  10 April 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=pMTDaVpBPR0&feature=related

  cam de doo ori pe zi, de recomandat ca in acest timp sa evitati contactul cu ‘telectualii.
  in cazul in care nu reusiti va trebui sa crestem doza la 4x pe zi.

 18. calehari
  10 April 2011

  Batranul dulau saizecist , sta trufas cu zgarda rosie in jurul gatului si laba ridicata cu ghearele fascie , zambind anchilozat catre secera transformata-n Euro. Frumoasa poza , ce da echilibru suratei ei orizontale , cu Lenin tunat si intins pe catafalc. Claude Karnouch , caci despre el e vorba , a invatat sa latre in madrasurile pariziene , carora unii naivi le spuneau si universitati , unde Cartea Rosie a lui Mao , tinea loc de Coran si Imamii erau numiti profesori universitari si , a invatat sa-si foloseasca coltii pe bulevardele parizene , impotriva fortelor de ordine , in timpul revoltelor de sorginte fascista ale anului 68. Ca , a ajuns un antisemit notoriu si un negationist fanatic , nu mai mira , cred , pe nimeni . A pornit la un moment dat spre Est , tarandu-si coada prin praful drumului , in hagialic spre Mecca comunistilor dar s-a oprit aici ,“ pe malul Istrului “ , cum ii place sa zica , unde , spre norocul lui , n-a mai dat de Gerula si Decebal care l-ar fi pus acolo unde ii e locul , adica in lant , ci de catelandrii de la CriticAtac , Kostea si Vaska . Cei doi , satui sa chelalaie ruseste, au scheunat bucurosi la gandul ca , in sfarsit are cine sa-i invete sa latre ca pe malurile Senei . In timp ce le-nfuleca mancarea , batranul zambeste satisfacut de cat de negri-n ceru’ gurii au ajuns Kostea si Vaska ; acum nu numai ca latra toata ziua , pana ragusesc dar si noaptea , in timpul somnului au , cosmaruri si maraie furiosi la fundamentalistii de extrema dreapta .
  Imi aduc aminte de un alt tovaras de haita cu Claude Karnouch , de vestitul Daniel Cohn Bendit , despre care un batran comunist polonez , unul din conducatorii Partidului Comunist Polonez din perioada interbelica , spunea : “ ACEST COHN-BENDIT E UN FASCIST NENOROCIT “. Batranul comunist , ce statuse inchis opt ani si ii cunostea pe fascisti , nu din carti ca Vaska si Kostea , ci din viata de zi cu zi , nu s-a lasat inselat de fotogenicul Cohn-Bendit si isi avertiza astfel fiul , care era bun prieten cu acesta . Fiul era Adam Michnik si batranul comunist, tatal acestuia , intamplarea fiind pomenita de Michnik in cartea “ Restauratia de catifea “.
  Acum , ni-l putem imagina ingroziti pe batranul Michnik , spunand : “ ACEST CLAUDE KARNOUCH E UN FASCIST NENOROCIT “ si pe Kostea si Vaska latrand turbati ca , este un blestemat fundamentalist de extrema dreapta . Kostea , Vaska ! So pe el !

 19. Vlad M.
  10 April 2011

  Liviu, tocmai pentru ca inseamna a ponegri, a vorbi de rau, a calomnia, tocmai de aceea nu are nici o legatura cu realitatea. Criticatacatorii bat campii pe CA cu “calomnierea” lui Karnoouh. Care calomnie, frate? Liviu Craciun s-a interesat de astia si a scris ce a gasit. Ii spune chiar “domn” lu’ Karnoouh, desi acesta numai domn nu este. Pana la Karnoouh, nu m-a trimis nimeni la origini. A facut-o criticantul marxist francez.

 20. DanBruma
  10 April 2011

  @Liv St Omer: De ce nu vrei sa vorbesti despre crimele capitalismului? Intreb de curiozitate.

 21. Vlad M.
  10 April 2011

  Intreb si eu de curiozitate, care sunt crimele capitalismului? Crimele comunismului sunt clare, comunismul fiind ideologia aia simpatica ce instituie dictatura proletariatului pentru a epura societatea de clasele de “lacuste” si “vipere” burghezo-mosieresti. Care e ideologia capitalismului? Cum arata inamicul capitalismului?

 22. DanBruma
  10 April 2011

  @Daniel Francesco: Spune tu care sint functiile anticomunismului actual pentru ca eu deocamdata nu vad nici un condamnat real de catre acesta si nici o lustrare ceva macar de suprafata. Anticomunismul actual ar fi complet steril daca nu s-ar vedea, chiar de la mare distanta, sinecurile venite ca rasplata a practicii acestui tip de anticomunism postrevolutionar (sic!)

 23. Vlad M.
  10 April 2011

  Spune tu care sint functiile anticomunismului actual pentru ca eu deocamdata nu vad nici un condamnat real de catre acesta si nici o lustrare ceva macar de suprafata. Anticomunismul actual ar fi complet steril daca nu s-ar vedea, chiar de la mare distanta, sinecurile venite ca rasplata a practicii acestui tip de anticomunism postrevolutionar (sic!)

  Vad ca te deranjeaza pana si anticomunismul ca idee, ce sa mai vorbim despre lustratie si pedepse cu inchisoarea. In cazul asta, ce rost mai are sa vorbesti despre “sterilitatea” anticomunismului? Oricum anticomunismul iti repugna, “steril” sau “viril”, si nu e ca si cum ar putea exista o varianta digerabila pentru tine sau echipa rosie a Pudel Atac. Sa nu-mi spui ca nu e asa, ai macar bunul simt si afirm-o. Noi nu ne ascundem dupa deget: socialismul este o ideologie criminala, o organizare imorala si un sistem economico-social falimentar. Voi de ce nu aveti curajul sa spuneti clar, negru pe alb, ca sunteti impotriva anticomunistilor si nu impotriva comunismului? De ce sunteti lasi si nu recunoaste ca simpatizati cu comunismul si idealurile sale “nobile”?

 24. DanBruma
  10 April 2011

  @Vlad M.: Asa ca un mic inceput, ai auzit de rascoala de la 1907 innabusita in sange de PNL? Dar de dictatura aia simpatica interbelica a lui Carol? Marx a scris despre exploatarea porletariatului ca i-a venit lui asa pe chelie, avea noaptea cosmaruri cu muncitori extenuati prin mine de carbune in timp ce in viata reala muncitorii o duceau boiereste doar chefuiau prin baruri.
  Ideologia capitalismului este simpla – cum sa scoti cat mai multi bani prin exploatarea celuilalt. Asta daca se poate numi ideologie… E de fapt doar o smecherie. Vezi Madoff and co.
  Inamicul capitalismului este unul care a inteles smecheria capitalistului. De fapt Marx tocmai de asta este urat de catre capitalisti si anume pentru ca le-a stricat jucarica.

 25. Vlad M.
  10 April 2011

  In cate fabrici a calcat tov. Marx, Dane?

  Ideologia capitalismului este simpla – cum sa scoti cat mai multi bani prin exploatarea celuilalt. Asta daca se poate numi ideologie… E de fapt doar o smecherie. Vezi Madoff and co.

  Astea cu exploatarea celuilalt sunt doar baliverne. Cine te exploateaza, Dane? Si … daca nu este o ideologie, atunci despre ce vorbesti?

  Inamicul capitalismului este unul care a inteles smecheria capitalistului. De fapt Marx tocmai de asta este urat de catre capitalisti si anume pentru ca le-a stricat jucarica.

  Comuniştilor le repugnă să-şi ascundă vederile şi intenţiile. Ei declară făţiş că ţelurile lor pot fi atinse numai prin doborîrea violentă a întregii orînduiri sociale de pînă acum. Să tremure clasele dominante în faţa unei Revoluţii Comuniste. Proletarii n-au de pierdut în această revoluţie decît lanţurile. Ei au o lume de cîştigat.

  Tu ai curajul sa recunosti ca esti comunist?

 26. DanBruma
  10 April 2011

  @Vlad M.: Delirezi. De unde ai scos faza ca m-as ascunde? De ce sa ma ascund? Iti spun foarte clar ca sint impotriva celor care au asuprit si ucis taranii la 1907, ca sint impotriva celor care au scos in afara legii partidul comunist in 1924 si i-au bagat in inchisori pe comunisti si care mai apoi au inceput sa se planga ca dupa 1947 li s-a platit cu aceeasi moneda, iti spun ca sint impotriva anticomunismului actual, steril in plan public dar acumulator de sinecuri in plan personal.

 27. DanBruma
  10 April 2011

  @Vlad M. Bineinteles ca am curajul sa spun ca sint comunist. Faza cu Madoff nu o prea lamurisi.

 28. Vlad M.
  10 April 2011

  Hai, stii bine ce am vrut sa spun. Cat de greu e sa scrii: “sunt comunist”?

 29. Vlad M.
  10 April 2011

  Aha. Multumesc. Nu stiu ce vrei sa lamuresc, din moment ce sustii ca reprimarea sangeroasa din 1907 este opera capitalismului. E ca si cum ai spune ca daca ma omoara un politist, am fost ucis de capitalism, e ridicol. Tu insuti ai recunoscut ca nu este o ideologie, ceea ce inseamna ca vorbesti ca sa n-adormi.

 30. Florina B.
  10 April 2011

  Aceiasi moneda? Cati profesori universitari comunisti au murit in inchisoare? Cati tarani comunisti au murit in inchisoare? Si, in fond, cati muncitori comunisti au murit in inchisoare? Ce inchisoare in care au stat comunistii se compara cu Ramnicu Sarat sau Pitesti?

 31. DanBruma
  10 April 2011

  @Vlad M. Ce faci, Vlade, o lasi balta asa repede? Nu mai ai chef sa aperi capitalismul cand e vorba de probleme? Pai, frumos e?

 32. Vlad M.
  10 April 2011

  Am convenit deja ca nu este o ideologie, un sistem ideatic de tipul comunismului sau socialismului. Ce vrei sa apar? Este un model economic si atat, neavand nici o inraurire asupra politicului. Daca pe mine ma bate un politist, se poate spune ca am fost batut de capitalism?!

 33. Liv St Omer
  10 April 2011

  Vlad M:
  limba romana e o limba polisemantica, prin urmare, dupa mintea mea, a vorbi de raua calomnia. Daca eu zic despre dl Karnooh ca e un Marxist probabil cam fraier, se cheama ca-l vorbesc de rau. Dar de calomniat, ar insemna sa spun ca e un iubitor al democratiei si al liberalismului, ceea ce nu e cazul. Atata spuneam, daca gresesc corecteaza-ma.
  @DanBruma: “rascoala” din 1907 a fost mai degraba un sir de revolte locale, cu sprijin sau cel putin cu imixtiune dinspre anumite tari vecine si prietene (vezi pe tema asta Alex Stoenescu) In “simpatica dictatura interbelica” a lui Carol II Romania a avut un PIB cum n-a mai avut vreodata in istoria ei, cultura si artele au fost sprijinite si incurajate ca niciodata pana atunci sau de atunci incolo, industria de fapt atunci, si nu pe vremea comunistilor, a inceput sa se dezvolte (vezi: Malaxa, Uzinele Faur, combinatul de la Galati, etcetc).
  “muncitorii extenuati prin minele de carbune” o duceau de 1000000 mai bine decat zek-ii extenuati din gulag-uri, laogai-urile chinezesti, din lagarele cubaneze sau din care tara comunista mai vreti dvs; o duceau si o duc (descendentii lor) de 1000 ori mai bine decat locuitorii simpli ai Rusiei comuniste, ai Cubei, sau, de ce nu, decat au dus-o parintii si bunicii mei. O intrebare care mi se pare pertinenta: daca va displace atat de mult capitalismul, de ce nu emigrati in Cuba, sau in Koreea de Nord? Indraznesc sa banui ca v-ati nascut in Rep. Moldova (e posibil sa fim chiar rude, ca urmare); de ce traiti in Romania, de ce nu ati ramas in Moldova lui Voronin? Nu era mai bine acolo? Cum zice si un coleg al dvs pe CA: ideile se nasc din lucruri concrete, nu din transcendenta. Sau poate la dvs e altfel?
  Ideologia capitalismului, dle Bruma, si sa stiti ca JFRevel a inteles-o inaintea dvs, dati-mi voie sa va spun, de fapt nu e ideologie; o ideologie este comunismul, care pleaca de la niste teorii utopice si incearca sa schimbe realitatea in functie de ele; capitalismul, cum ziceti dvs, liberalismul, cum as zice eu daca in Romania liberalismul n-ar fi ajuns demult sa insemne altceva, merge in sens invers: pleaca de la realitate, si cauta idei potrivite pentru a o ameliora. Mi se pare un mod de gandire mult mai sanatos, ma scuzati ca spun asta.
  Nu, Marx nu a scris ca asa i-a venit lui pe chelie, Marx a scris asa pentru ca era un evreu antisemit frustrat cu o dorinta morbida de dominare a intregii lumi; “important nu e sa intelegem/descriem lumea, important este sa o schimbam”; citez din memorie. Mai tineti minte articolul sau din 1843, despre “scopul evreului in lume, Dumnezeul evreului este banul. In societatea comunista evreul nu va mai exista, pentru ca banii vor disparea”. Mai documentati-va, inainte sa va aprindeti asa impotriva unor idei pe care nu le intelegeti pana la capat.

 34. DanBruma
  10 April 2011

  @Vlad M. Innabusirea rascoalei de la 1907 a fost ordonata de la cel mai inalt nivel al guvernului liberal al epocii.

 35. Liv St Omer
  10 April 2011

  a vorbi de rau nu e egal a calomnia; bag de seama ca semnele mai mic mai mare nu sunt recunoscute de soft-ul nostru

 36. Liv St Omer
  10 April 2011

  @DanBruma
  si inabusirea revoltelor de la Chisinau din 2009, de la care nivel a fost ordonata? 10 metri, 15 metri, 1 metru, 1 mm, ca sa stim si noi, sa nu ramanem niste dreptaci fraieri?

 37. DanBruma
  10 April 2011

  @Florina B: Cand a inceput razboiul intre albi si rosii in Rusia, Lenin a incercat o negociere, lasati si voi si lasam si noi. Albii nu au acceptat nici cea mai mica negociere si rosii au castigat razboiul. Asta a fost.

 38. DanBruma
  10 April 2011

  @Liv St Omer: “important nu e sa intelegem/descriem lumea, important este sa o schimbam” Asta trebuie inteles in mod filozofic ca altfel iese un talmes balmes. Si apoi, liberalismul ce vrea? Cand liberalismul vrea sa se avante pe culmile tehnologiei de ce o face? Ca sa ce?

 39. Florina B.
  10 April 2011

  Nu asta era intrebarea. Dar, ma rog, daca e sa comparam mere cu capsuni si apoi cu fructele din paradis, sigur ca rezultatele pot fi oricat de elastice: Lenin e omul negocierilor, taranii romani iubitori de colectivism, etc, etc

 40. DanBruma
  10 April 2011

  @Liv St Omer: A, prefer modul asta de discutie. Vorbim de pe picior de egalitate atunci. Discutam deci. Opui innabusirea rascoalei de la 1907 innabusirii revoltelor de la Chisinau. Deci sint opozabile. Aici voiam sa ajung. In concluzie putem spune ca in 1947 a castigat comunismul si in 2004 liberalismul. Azi Steaua maine Dinamo. Vedem pe mai tarziu ce se va intampla. Vezi ca se poate discuta daca se pune ceva bunavointa.

 41. Liv St Omer
  10 April 2011

  Asta e tare, chiar nu ii banuiam pe urmasii lui Marx, pe Stalin, pe Mao, de a fi fost niste mari filosofi. Ma rog, Mao a incercat o Carticica Rosie, dar nu i-a prea iesit. Haideti ca spuneti lucruri interesante :D:D:D .
  Lenin a vrut sa negocieze cu albii, si astia n-au vrut, nu? Ceea ce justifica gulagul si masacrele armatei rosii, nu-i asa? Daca n-au vrut sa negocieze, fraierii….meritau sa moara in chinuri, asta vreti sa ziceti?

 42. DanBruma
  10 April 2011

  @Florina B. Ai inteles foarte bine Florina ???? Cand castigi un razboi in general impui conditiile, mai ales cand cei pe care i-ai invins nici macar nu au vrut sa auda de negociere inainte de infrangere.

 43. Liv St Omer
  10 April 2011

  @ DanBruma:
  Bunavointa nu mi-a lipsit niciodata. Dar dvs tot nu mi-ati raspuns de ce nu emigrati in Rusia/Cuba/Coreea de Nord. Ceea ce ma face sa banui o lipsa de bunavointa din partea dvs.

 44. Liv St Omer
  10 April 2011

  @Florina:
  Nuuuuu, n-am inteles noi cum sta treaba; ca un bun comunist, dl Bruma este adeptul dialecticii, materialismului dialectic, etc. Ori se stie ca, in dialectica, astazi se poate ca A=B, maine A e diferit de B, fara nici un fel de problema. ????

 45. DanBruma
  10 April 2011

  @Liv St Omer: Eu am vorbit despre Marx, dar tie iti place sa deviezi spre Stalin si Mao. Cat despre negocieri, le cunosti foarte bine importanta ca pretinzi ca esti capitalist ????

 46. DanBruma
  10 April 2011

  @Liv St Omer: Dialectica vine de la Aristotel si nicidecum de la Marx. E drept ca a fost pe ici pe colo fasonata in secolul 18, dar nu de Marx ci de Schopenhauer.

 47. Florina B.
  10 April 2011

  Noroc cu logica asta brici: cam orice aplicatie a lui Marx e o deviere de la Marx.

 48. DanBruma
  10 April 2011

  @Liv St Omer: Secolul 19, pardon. Pai de ce sa emigrez in Cuba sau Coreea? RO nu este o tara democratica?

 49. DanBruma
  10 April 2011

  @Florina: Pai ori discutam despre logica ori despre dialectica. Sint doua lucruri diferite totusi.

 50. Florina B.
  10 April 2011

  Incompatibile la marxisti?

 51. Liv St Omer
  10 April 2011

  Adica Stalin si Mao au fost cei care au “aplicat gresit o ideologie care, de fapt, era foarte buna”, nu? Lasati-o p-asta ca n-are rost. Iar dialectica, indiferent de unde vine, se numeste azi relativism, dar inseamna tot acelasi lucru (trist). Sincer, n-am timp de discutii in jurul cozii (va pot demonstra alta data, daca vreti, ca asta inseamna dialectica). Nu mi-ati raspuns de ce nu doriti sa traiti in Cuba sau in Coreea de N. Va doresc o seara placuta.

 52. Liv St Omer
  10 April 2011

  Pai RO e o tara democratica, dar dvs tocmai ati declarat mai sus ca va place comunismul, iar in RO, dupa cum stiti si dvs foarte bine, slabe sanse (cam zero barat) mai sunt sa se re-instaureze vreodata un asemenea regim. Deci? De ce nu emigrati?

 53. Florina B.
  10 April 2011

  Cred ca ai dreptate Liv. Ne pierdem timpul. Unii au chef sa se joace de-a vorba, cand sunt de fapt impresionati de barbarie si de puterea invingatorului. Asta e argumentul la oamenii lui Marx. Fara ura, teroare si forta nu exista Marx.

 54. DanBruma
  10 April 2011

  @Liv St Omer: Pai de ce sa traiesc in Cuba daca si RO e la fel de democratica?

 55. calehari
  10 April 2011

  Dane , probleme ma ? Bai baiatule, ce-ti ratezi tu talentele tale de delegat de strada , de fuhrer ( pardon ) administrator de bloc , de sef de baraca,cu capitalistii astia de pe In linie Dreapta ? Ma nea, tu baiat fin , imbracat nemteste , la costum cu sandale, vaz ca ai si basca , te-ncontrezi cu astia ! Minte ma astia, nu te lua dupa ei ! Astia e suspecti ma , a invatat istoria din carti si cartile minte ! Ce n-au aflat ei din carti , este ca cu prostu’ nu tre’ sa te pui . Pen’ca prostu e genial si e genial pen’ca e multi … Ai auzit si tu aforismul asta ” Multi si prosti ” . Genial aforism ! Ba Dorel..Dane , asculta-ma ma pe mine . Esti sarac , nu cu duhu’ ma , e invidiosi aia , da bani vorbeam , dar ce e important este ca esti tanar ma , n-ai bani dar ai timpul de partea ta , asa ca rabdare . O sa vina si vremea ta , a voastra . O sa vina din nou , pen ‘ca istoria se repeta … Datorita voua , Doreilor . Aveti FIZICUL ( si numarul ) la voi si Istoria va cade picioare . Si atunci , fi atent ba baiatule ca te-nvat de bine , pune in practica cuvantu’ asta de mare expresivitate : RAZTRELLYAT ( executie prin impuscare ). E cel mai tare argument , pen ca’ , iti spun la sfarsit , tu la argumente stai mai slab .

 56. DanBruma
  10 April 2011

  @Liv St Omer: Dar dvs de ce nu emigrati in USA care e mama capitalismului si mai ales ca in RO nu va fi niciodata capitalismul din State?

 57. euNuke
  10 April 2011

  Va pierdeti vremea in contre cu comunisti de divizia C, ramura ‘proletariatului’ de mahala. aceste specimene nu merita nicio atentie, darmite timpul nostru pretios [ca doar sintem capitalisti]. Nu exista nimic original, inedit, interesant in cuvantarile acestor tovarasi reanimati de delirul verbal al unor vedete obosite si expirate ale occidentului rosu.

 58. Liv St Omer
  10 April 2011

  Iti multumesc, Florina, nici ca as fi putut-o spune mai bine. Pai chiar ca, dle Bruma, daca d.p.d.v. al democratiei, RO=Cuba, in opinia dvs, atunci chiar ca discutia e inutila-inutila, cum zicea o reclama pe Guerrilla. Era un radio, nu va speriati, al amicului Vantu.
  Cu bine, o seara placuta!

 59. DanBruma
  10 April 2011

  @calehari: Capitalist de doi lei. Care e plus valoarea ta? Banuiesc ca nici una.

 60. DanCanada
  10 April 2011

  Liv St Omer: DanBruma vrea sa spuna ca RO e inca destul de socialista. De ce sa plece din tara lui Iliescu, Nastase, Severin si a USLasilor?

 61. Pataphyl
  10 April 2011

  @61 Plus că nord-coreana È™i cubaneza sînt limbi grele! Mai bine limba rusă cîntînd (“InternaÈ›ionala”, desigur) – era aÈ™a o emisiune pe vremuri la radio ????

 62. Liv St Omer
  10 April 2011

  @DanCanada:
  Ma cam revolta, asa, un pic, ideea de “tara lui Iliescu, Nastase, Severin si a USLasilor”. E totusi tara in care intentionez (inca) sa-mi cresc copii. La fel cum ma revolta ideea ca ar fi tara unor comunisti gen dl Bruma. Cred ca eu sunt cel care s-a aprins acum; scuze, cred ca mi-au facut rau la stomac prea multe lecturi de pe CriticAtac. Fug la doctor! ????

 63. dr pepper
  10 April 2011

  cat de ‘telectual sa fi sa iti doresti un sistem in care nici comunistii nu au dus’o bine?
  comunismu’ e prin definitie totalitar si daca traiam in vremurile bune, sa vezi ce argumenta brumanul cu (na)ganul ( de la gun, ca vad ca e la moda).
  cum sa fie capitalismul bun? – ia uite’i p’astia din linie dreapta cum misca’n front.
  poate punem mana de la mana si ii luam brumanului un bilet destinatia cuba one way ( uan uei).
  sa le explice alora in ce paradis traiesc si cat sunt de fericiti.
  nu ca asupritii aia din capitalism.
  ( mi se face greata)

 64. Liv St Omer
  10 April 2011

  @dr pepper:
  studiind psihologia acestor domni, ajung sa cred ca a fi comunist implica, in modul cel mai serios, un fel de masochism. Personajul principal din “Intuneric la amiaza” de Koestler incerca sa-si reprime constiinta, pe care o numea “fictiune gramaticala”…..nu, sincer, cred ca la mintea lor s-au gandit aia cand au scris”the mind is a terrible thing to taste”. Sa-mi spui daca mai vrei comics-uri (offtopic).

 65. calehari
  10 April 2011

  Catre Dorel Bruma . Dorele prietene , acuma nu stiu ce meserie ai . S-ar putea dupa umorul irezistibil pe care-l degaja scrierile tale sa fi , ori sofer pe basculanta , ori pe taximetru’ . I-am zis ” metru ” la taxi , c-asa ii zicea pana-n 89. Ce vremuri , ba Dorele ! Ce vremuri ! Pacat ca nu le-ai prins , ca daca le prindeai , cum te vad baiat firoscos , parca te auzeam recitand printre lacrimi : ” Ou sont les neiges d’antan “. Zici ca-ti place versurile’ astea ? Ti-am zis eu ca esti baiat fin . Esti curios sa afli cin’ le-a scris ? Francois Villon . Poftim ?……. Nu , nu era sofer de taxi . Era francez ca si tovarasul Karnoouh . Dorele vad ca ma intrebi care e valoarea mea ? Eu n-am valoare Dorele . Valoare ai tu . Eu am PLUSVALOARE ????

 66. Anca Cernea
  10 April 2011

  Iata, Vlad, Bogdan, Francesco, in cazul DanBruma avem un tablou clinic sugestiv pt niste discutii mai vechi de-ale noastre.
  Pentru DanBruma propaganda ideologica, mitologia comunista, este o a doua realitate. Despre el vorbea Voegelin. DanBruma traieste in lumea filmelor cu comunisti, cu infaptuirile marii revolutii socialiste din octombrie.

  Asa sunt revolutionarii de la criticatac. Isi petrec ore intregi in fata oglinzii, fredonand “privesc din Doftana prin gratii de fier”, potrivindu-si cu mult gel frizura ca sa-i dea un look contestatar, isi pun blugii tociti la marea arta, haina de firma inchipuind costumatia lui Che Guevara, si apoi se pun pe combatut nedreptatea cosmica si exploatarea capitalista. Combat, evident, prin cluburi de fitze, pe banii SPD, care ii are de la Gazprom (ma refer desigur la cotizatia lui Schroeder, cum altfel). Urmand cu piosenie exemplul fondatorului Marx, cum se cuvine sa faca orice membru al sectei, ei pretind ca vorbesc in numele “oropsitilor vietii”. Dar n-au nicio treaba nici cu proletariatul, nici cu sarmanii, cum nici Marx n-avea. Cel putin dpdv politic, daca nu si din altele, criticatacii lucreaza pentru tagma jefuitorilor; gargara lor slujeste umil si penibil cauzei mogulilor, securistobogatasilor si putinofililor, categorii care, prin definitie, se scalda in banet, fix ultima grija a lor fiind soarta amaratilor.

  Dar DanBruma nu pare constient de minciuna lui existentiala, dar vine cu tupeu, inarmat cu mitologia, sa combata realitatea. Discuta aici de parca ILD e burghezomosierul si el e ilegalistul din vreun film de Sergiu Nicolaescu.

  Ce rost are sa-i explici ca in realitate secta lui e cea mai ucigasa plaga din istoria omenirii? El traieste in a doua realitate, ideologica, in mitologia sectei. Adeptii sectei, pretinzand (sau chiar crezand) ca opereaza in a doua realitate, fac nenorociri in prima – adica aici pe pamant, printre oamenii normali. Si se supara daca le strici jocul si le pui in fata rezultatele istorice ale actiunii in virtutea delirului.

  Un exemplu mult mai benign decat comunismul e Templul Soarelui. E exact acelasi sindrom, dar in mic.
  Mai multi adepti, crezand ca se vor transfera pe planeta Sirius (asa zicea a doua realitate in care se credeau ei) si-au tras cate un glont in cap, aici pe pamant in realitatea noastra prozaica. Si s-au transferat, dar nu chiar pe Sirius, ci la cimitir.
  Spre deosebire de comunsiti, templierii solari s-au transferat la cimitir doar pe ei insisi, comunistii au transferat in gropi comune zeci de miloane de oameni.

  Parerea mea v-am mai spus-o. Asta nu e un blog de psihiatrie. Mai inteleg, din cand in cand, sa facem cate o prezentare de caz, dar deja e timpul sa-i facem externarea lui Dan Bruma. Nici pentru el nu e bine sa continuam aceste schimburi de mesaje, e in stare sa creada ca poate fi un partener de discutie pentru noi.

 67. calehari
  10 April 2011

  Anca Cernea @67. Din nefericire , desi as vrea , nu am cum sa-l transfer pe Dorel Bruma , pe Sirius . M-am distrat un pic , asa ca sunt de acord cu externarea . Dorel poate sa moara acasa ????
  Ii multumesc totusi, pentru ca , datorita lui , ati mai scris ceva si….v-am citit cu placere .

 68. Liv St Omer
  10 April 2011

  Da dna Cernea, scuze, aveti dreptate, n-avem timp de pierdut cu dl Bruma, viata e scurta.
  Scuze lui DanCanada, n-am absolut nimic cu dvs, va rog sa ma scuzati, cu comunismul am ce am, n-aveti dvs nici o legatura.
  Cu toate astea, imi doresc sa apuc vremea cand dl Bruma nu va mai fi decat un caz clinic care sa merite studiat, cum facuram noi aici, intr-un (pseudo)laborator.

 69. Vlad M.
  10 April 2011

  Ce oameni interesanti citesc Critic Atac, dom’le. Si eu care credeam ca nimeni nu il mai citeste pe marele Lenin…

 70. DanCanada
  10 April 2011

  Liv St Omer: no pb! Pur si simplu n-am mai rezistat. DanBruma e un exponat tipic al socialismului fanariot care din pacate inca mai este puternic in RO. Mi se pare de fapt un martiriu sa ai de-a face in tara zi de zi cu astfel de tovarasi. Ai vazut ca sarea de la izmene la chiftele (rascoala din 1907) si ca, vezi Doamne, nu s-a dus in Cuba sau Corea pentru ca “RO e la fel de democratica”. Mai rar asa o ipocrizie… Tot indivizi de-astia sar cu timpenia “da’ capitalismu’ de dupa ’89 ce-a adus?” facind abstractie ca imbogatirile nesimtite au fost/sunt facilitate de aceiasi tovarasi, de aceeeasi minunata orinduire. Am vazut aceeasi obtuzitate stangista si pe HuffingtonPost (pina m-au excomunicat, bineinteles…) ???? numai ca in State e de inteles: ei nu stiu despre ce vorbesc. Dar in Romania? Cind stim foarte bine ce dezastru a fost comunismul si sa mai deschizi gura ?

 71. Liv St Omer
  10 April 2011

  N-as vrea sa fiu superficial dar, dupa reactia prietenei mele fata de poza lui RogoZen de pe CA, aceeasi cu cea din articolul de aici, am aflat eu azi, imi inchipuisem ca o vanaserati voi, pe poza, cu google.images, cum facusem si eu cu poza lui LOrban: adica poza cea mai urata dintre toate cele existente. M-am prapadit de ras sa aflu ca nu-i asa :D:D:D. Se pare, judecand dupa ce mutre am mai vazut pe acolo, ca stangistii romani, ca sa para mai cool, se pozeaza intentionat care cu o tigara in gura, care cu parul valvoi, care cu o privire ca dupa o noapte luuuuunga….deh, proletari, domle, ce sa faci.

 72. Liv St Omer
  10 April 2011

  @DanCanada:
  ei, ipocrizia cu nesimtirea sunt uneori prietene bune. Poate nu-i in interesul meu s-o spun, dar am in familie exemplare.

 73. Liviu Crăciun
  10 April 2011

  dl karnoouh e satul de mult de filfizoni; dl karnoouh prefera, dupa cum s-a vazut si mai sus, oamenii de actiune

  Inca un efort, tovarasi, si ajungeti revolutionari!/ o in(ve)stigare de Claude Karnoouh
  […]
  Printre audienti s-a numarat si tanarul filosof polonez Jan Sowa, trimis special al revistei „Philosophia Magazine”, care a si ticluit un mic si trepidant articol, cu un titlu cat se poate de sugestiv: „Communista social club” („Philosophie Magazine”, nr. 31, iulie 2009, Paris).

  Asa e. Ca si cum ar s-ar fi intalnit pentru o salsa, un cha-cha sau o rumba cu artistii de la „Compay Secundo” – dar cu mai putina bucurie in ochi decat acesti batrani muzicieni –, areopagul corifeilor gandirii revolutionare de astazi se umpluse cu seniori harsiti in dezbateri marxiste, in controverse intre scoli si excomunicari intre diverse grupuscule reprezentative. Cu toate acestea, pentru niste creiere pretins marxiste – care poseda in orice caz un vocabular si o fluenta a inlantuirilor logico-inductive si logico-deductive si practica de decenii bune un anume tip de retorica argumentativa, gasind, ca urmare a acestor talente si aptitudini si cateva edituri prestigioase care sa le etaleze opiniile intre niste coperte – adunarea in chestie i-a parut tanarului jurnalist de la „Philosophie Magazine” destul de conventionala.
  […]
  Totusi, trebuie sa admit ca, in cadrul acestei nobile adunari, doar Toni Negri se poate lauda cu un trecut de militant activ, el, care a platit cu inchisoarea anii de autentic activism revolutionar
  […]
  Pe de alta parte, dincolo de aceste pseudo-concepte stangisto-postmoderne din jurul „Imperiului”, dincolo de aceasta filosofie politica pentru snobi cu pusee umaniste in criza de imaginatie, macar Negri a cunoscut pe pielea lui ciomagul patronului… Altii peroreaza fara idei si fara experienta, prin universitati, punand la cale provocatiuni care sa le demonstreze radicalismul, inconjurati de insi la fel de speriosi, in realitate, ca si ei, fara sa se angajeze vreodata in vreo actiune cu adevarat revolutionara. Care actiune, se stie de multa vreme, nu ofera garantii impotriva violentei, sau a „terorismului” – in termenii de azi ai „Imperiului” american (ca si cum revolutionarii americani de acum doua secole si ceva nu fusesera, la timpul lor, niste „teroristi” pentru Coroana britanica!)
  […]
  Or, pentru a incerca sa creezi conditiile teoretice si practice prin care ceea ce este la un moment dat inadmisibil pentru puterea conducatoare sa survina, sau pentru a le detecta in socius-ul emergent, cine ar putea sa evite recursul la violenta?
  http://revistacultura.ro/blog/2009/08/inca-un-efort-tovarasi-si-ajungeti-revolutionari-o-investigare-de-claude-karnoouh/

  Antonio (Toni pentru amici) Negri este creierul organizatiei teroriste din anii 70, Brigazile Rosii
  Asa ca intelegi, D-le Dan Bruma, ce te-ar astepta intr-o lume visata de dl karnoouh?

 74. calehari
  10 April 2011

  Muncitorii ” exploatati ” in Iadul capitalist au dat in sfarsit , datorita lui Marx si Lenin ( sa-i numesc doar pe doi ” binefacatori ” ) peste Raiul comunist :

  ” Pentru ca pe -atunci NOI II SLEIAM DE PUTERI PE MUNCITORI , SCOTEAM SUFLETUL DIN EI . Pe cand taranii tot mai aveau ceva propietate . Fireste , se scotea tot ce se putea scoate de pe urma livezilor si gradinilor de zarzavat si a veniturilor acestora – se putea altfel ? BURGHEZIE NU MAI ERA , MOSIERI NU MAI SUNT, N-AI DE LA CINE SA MAI IEI. ”

  ” Mi s-a trasat sarcina : sa-i OBLIG PE MOSCOVITI ( care aveau mult mai multe posibilitati ) sa se multumeasca cu cartofi ; le era greu moscovitilor . Desigur am dat niste decrete care ii obligau sa-si procure singuri o parte din cartofii necesari , iar RATIA care le venea din Bielorusia LE-AM REDUS-O, pentru ca pur si simplu nu puteam garanta minimul necesar pentru locuitorii din provincie ….nici noi , la Kremlin , n-o duceam ,mai bine . Totusi Moscova avea o situatie privilegiata fata de celelalte orase ”

  Asa descria pensionarul Molotov , intr-un interviu dat lui Feliks Ciuev prin 1985 , raiul sovietic din tara lui Hrusciov . Nenorocirea este ca , masochistii astia decerebrati vor cu din tot sufletul sa mai incerce odata , aici pe Pamant si nu pe Sirius .

  Ma gandesc cum ar suna : ” Mi s-a trasat sarcina SA-I OBLIG PE NEWYORKEZI sa se multumeasca cu cartofi …. iar ratia care le venea din OKLAHOMA le-am redus-o ……nici noi la CASA ALBA n-o duceam prea bine ” . Nici cel mai fanatic comunist n-ar crede asa ceva. ????

 75. Pataphyl
  10 April 2011

  Liv @72 Important e că vocile criticatacatoare trebuie să aibă neapărat È™apcă – n-ai È™apcă, eÈ™ti un vîndut zionist neocon! (Calehari È™tie mai bine ???? )

 76. Liv St Omer
  10 April 2011

  @calehari
  nu spune vorba mare; cel mai fanatic comunist n-ar crede, corect, ai dreptate. Despre O-bama am, totusi, oaresice indoieli.

 77. euNuke
  10 April 2011

  Cîteva cuvinte despre anonimatul salutar. Plec de la unul din idolii rebeliunii latente remarcat adineauri de Liviu intr-unul din textele comandantului de tabără:

  Antonio (Toni pentru amici) Negri este creierul organizatiei teroriste din anii 70, Brigazile Rosii

  Si măcar de-ar fi singurul personaj cu impulsuri violente admirat de extrema stîngă ce produce valuri imunde in reţea. Am răsfoit oleacă foiţele îmbibate in vechile droguri ideologice ale fundamentaliştilor marxişti şi am ajuns la concluzia că ceea ce la început mi se părea o simpatică cutumă virtuală la limita autoratului -pseudonimul literar- a devenit o atitudine firească, de om sănătos la cap, o manifestare a precauţiei necesară oricărui om ce doreşte să-şi păstreze integritatea fizică şi patrimonială.

  Se simte la aceşti propagandişti o nerăbdare febrilă, un zumzet criminogen, o inervare colectivă şi o poftă insaţiabilă de acţiune. Bisericuţele protestante ale plaiurilor virtuale fierb in propria zeamă subversivă, iar frustrarea le este augmentată de lîncezeala in care se petrec ciocnirile cu imperialismul, capitalismul, creştinismul şi ceilalţi duşmani teribili. Bătrînii sau răposaţii idoli ai neomarxiştilor, activiştii şi revoluţionarii de altădată, se întruneau şi dezbăteau pe viu şi pe larg chestiunile zilei, puneau ţările la cale în şedinţe fantastice în care se năşteau şi vibrau solidaridatea, camaraderia, înfrăţirea, pe cînd acum totil pare steril, deşart, mecanic, ba chiar au ajuns să se simtă un soi de portavoci ale stupidei societăţi civile pe care tot ei o abhorează şi anchetează obsesiv.

  Neliniştea şi teama de ratare îi vor determina să facă pasul către absolut, mai exact spre integrarea in mişcarea absolutistă tipică oricărei secte fundamentaliste. Agresiunea contextualizată, violenţa verbală, identificarea ţintelor au fost paşi îndepliniţi de pionierii mişcărilor comuniste şi fasciste din secolul trecut, iar acum aceste operaţiuni au fost deja bifate de cîţiva extremişti ai reţelelor mediatice neo-comuniste. ILD este menţionat printre ţinte. Următorul ţel, deja subînţeles, este sancţionarea fizică, nu numai verbală, a devianţilor, a reacţionarilor, a ideologilor capitalişti. Şi trebuie să admit fără nicio jenă că este mai înţelept pentru mine [şi familia mea de capitalişti veroşi] să îmi ascund identitatea pămînteană ca orice poltron, pentru că in faţa acţiunilor mediatice concertate ale acestor derbedei fundamentalişti eu rămîn singur [pentru că nimeni nu-mi recunoaşte statutul de propagandist al dreptei care nu există ca organizaţie] şi mi-e teamă că orice exprimare concretă a dezacordului, ba chiar şi ignorarea constantă a bandelor de bătăuşi din mahalele virtualiceşti, va constitui premisă pentru posibile acţiuni vindicative. Deja şi-au exprimat frustrarea că nu toţi colaboratorii ILD sînt persoane publice, probabil că întîmpină dificultăţi in redactarea listelor cu duşmani ai poporului. Şi nici nu trebuie căutată raţiunea eventuală a gesturilor distructive ale acestor recenţi rebeli cu cauză îmbogăţită, pentru că ştim şi din istorie şi din literatura rusească că arbitrariul, precipitarea, imboldul resentimentar sînt caracteristici sigure ale faptelor lor.

  Îmi voi păstra anonimatul şi semnătura virtuală şugubeaţă cu riscul de a fi considerat laş de către bieţii căutători de slavă deşartă, nişte neica-nimeni obsedaţi de propria nimicnicie, sărmani bolnavi dispuşi să ucidă doar ca să scape de povara demonică a banalităţii. Cu atît mai mult voi admira pe cei care obişnuiesc să înfrunte sectele fundamentaliste ale stîngii fără a purta vreo pavăză de tip ongist sau vreun coif care să mascheze identitatea reală. Pînă de curînd credeam că pseudonimul meu şi mania de a purta diferite costume virtuale este doar parte a unui joc carnavalesc, o manieră de a uşura comunicarea şi polemicile tipice acestui spaţiu, de-acum însă ştiu că va deveni şi un semn al propriei laşităţi. Sînt un capitalist laş, vulnerabil ce nu doreşte să-şi expună averea şi afacerile unor juni năbădăioşi porniţi la lupta cea mare după modelul înaintaşilor idolatrizaţi. In plus, sînt şi un libertarian extremist care încearcă să tempereze distributivismul şi justiţia socială, adică acele eufemisme pentru jaful etatist, ca atare nu voi înceta propaganda virulentă împotriva acelor derbedei sindicalizaţi/fascizaţi ce vor să mărească prin noi legi abracadabrante aria de acţiune a justiţiei sociale. colportarea repulsiei şi dispreţului faţă de fundamentalismul marxist se va desfăşura foarte bine şi in condiţii de anonimat.

 78. calehari
  10 April 2011

  Liv @77. Obama catre newyorkezi ; ” V-am redus ratia de cartofi care va venea din Oklahoma . Nici noi la Casa Alba n-o ducem mai bine ” . Asa , parca , parca ….dar ar trebui sa mai stea vreo 10 mandate ????

 79. calehari
  10 April 2011

  ” Va conjur – cei vii sa nu-si piarda speranta , ci sa predea mai departe torta , in fata natiunii ; iar daca va fi necesar , sa mearga la moarte , unul dupa altul , ca niste pietre aruncate de Dumnezeu spre meterezele dusmane ” – SLOWACKI-

  Cand Dumnezeu va ramane fara ” pietre ” , atunci s-a sfarsit totul !

 80. Liv St Omer
  10 April 2011

  @calehari
  Vezi….de unde ar rezulta ca Obama nu-i extremist, el e “moderat”, deh, numai consilierii lui citeaza din Mao, el e nevinovat….
  @Pata
  -da, si tigara in coltul gurii, eventual, si neaparat si un inceput, daca nu mai mult, de barba, ca sa semene putin cu mestrii lor spirituali. Si poate ceva care aduce macar a uniforma de comsomolist. Dar reactia prietenei mele imi dovedeste ca nu s-a tampit inca tot universul, incat sa ii gaseasca pe tipii astia cool. Prietena mea e fosta membra PNT, deci ar avea ceva tendinte stangiste :D:D

 81. dr pepper
  10 April 2011

  eunuke, great comment.
  violenta stangista se vede la tot pasul de la cea verbala pana la magazinele sparte din grecia sau asasinatele red brigades, weather underground, red army faction – marii ucigasi ai secolului XX stalin, mao, hitler le sunt in permanenta diminuate crimele in aripa stangista – ati remarcat cum aduc aminte mereu despre “crimele capitalismului”?
  sau cum argumenteaza despre stalin ca defapt cifrele atribuite genocidului comunist au fost puternic umflate de propaganda imperialista?
  cum au reusit sa transforme un ucigas odios precum che intr’un erou “cool” revolutionar?
  si toata aceasta minciuna despre intelectualismul stangii?
  au murit tineri in revolutia din 89 tocmai pentru a scapa de ciuma rosie si cel putin pentru mine este prea mult sa citesc criticatac si comentariile de acolo, mi se par ireale, de un prost gust dus la extrem si ma ingrozesc cata lume poate cadea in capcana minciunilor comuniste.
  cum de e posibil ca cineva sa creada asemenea minciuni odioase – pentru mine ramane un mister neelucidat.

 82. Liv St Omer
  10 April 2011

  @dr pepper
  Sunt curios sa apuc sa citesc cu adevarat la un moment dat ceva de Berdiaev. Am frunzarit la un moment dat o carte, si o fraza mi-a ramas infipta in creier: zicea el ca, de fapt, exista foarte multi oameni, poate chiar majoritatea, care nu isi doresc sa aiba responsabilitati, care chiar le evita, ar fugi oricand de ele. Si atunci, sigur, le e mult mai simplu sa traiasca sub o dictatura, sa le spuna un Tatuca la cat sa se scoale, cand si cat sa manance, ce sa creada si ce sa gandeasca, sa fie un fel de copilasi, la orice varsta. Pentru genul asta de oameni cred ca nici nu conteaza daca tot ce scriu Criticatacii acolo sunt minciuni sau nu; e un delir verbal cu care ei se hranesc cu nesat in asteptarea tatucai-Ponta, Crin sau care ar mai binevoi el sa fie. E singura explicatie-psihanalitica? nu stiu-pe care o gasesc eu. Altfel, repet, nu stiu care mi se rupe prima, inima sau stomacul, atunci cand vad astfel de oameni. Cu trecerea timpului, pe masura ce ma obisnuiesc cu ei, tinde sa mi se rupa stomacul, si mai pe urma doar cotul.

 83. Liv St Omer
  10 April 2011

  A propos,
  daca stie cineva online ceva de Berdiaev, it would be much appreciated, tanx.

 84. Liv St Omer
  10 April 2011

  Spune-mi tu, dr Pepper, daca iti poti imagina vreun motiv, de ce bunica-miu, al carui tata murise la Moscova, inainte de 44, asasinat, probabil, ori de comunisti, ori de hitleristi, care bunic citise munti de istorie, cum se putea el declara, la 70 de ani, comunist (si NU era senil). Adica sa iubesti ideologia care ti-a omorat tatal. Altfel decat sclavia mintii si orbire voluntara (apud. JF-Revel), eu nu stiu sa-i spun.

 85. Liv St Omer
  10 April 2011

  Cheers, Pata! Raman dator! Se pune de-un schimb aici, uite, noroc ca ne incitara stangistii astia! ????

 86. Pataphyl
  10 April 2011

  Liv @81

  (P.S.) Mă gîndeam la È™apcă È™i-l vedeam nu doar pe Rogozen, cît mai ales pe tov.Ernu mohorîtu’ (pe bănci de lemn în scunda… ???? )

 87. dr pepper
  10 April 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=8mb5555PCfU


  spicuiesc:

  but how about the health care in cuba?
  – the only healthcare in cuba is to swim to miami

  dar cum sta treaba cu sistemul de sanatate din cuba?
  -singurul sistem de sanatate viabil din cuba este sa inoti pana la miami.

  twenty years ago when I became teaching in american academia, I could at least… w/ my liberal colleagues, I could at least discuss weather – now, I can’t even discuss weather anymore!

  acum douazeci de ani cand am inceput sa predau in invatamantul superior din america aveam macar un subiect in care puteam sa cad de acord cu colegii mei liberali – puteam sa vorbim despre vreme – acum nu mai putem comenta nici despre asta
  (incalzire globala, schimbari climaterice)

  yuri sustine ca michael moore in cartea sa downsize this ( nu am citit si nici nu am rezistat sa vad pana la capat nici unul din faimoasele documentare) afirma la pagina 27, William Lewis Safire* un columnist mai mult sau mai putin conservator din New York Times ar deveni ingrasamant in statul North Dakota in cazul in care el, michael moore, ar ajunge vreodata la carma americii.

  *

  Born into a Jewish family, Safir, with Romanian roots on his father’s side

  mare oratanie yuri asta.
  vi’l recomand – nu de alta dar am auzit de el pentru prima data pe acest sait scarbos.

 88. Liv St Omer
  10 April 2011

  dr pepper:
  dar ce parere ai despre motivul pentru care MMoore a renuntat la facultate?
  citez din memorie din “Prostia omului alb”:
  “m-am invartit vreo 1.5 h in jurul facultatii, in masina mea, si, cum dupa 1.5 h n-am putut gasi un loc de parcare, am plecat inapoi acasa si am anuntat-o pe maica-mea ca imi voi trimite cererea de renuntare la facultate”.
  Unii vor zice: “era cu miez, adica omul vroia sa spuna ca el nu era bogatan, nu se integra printre capitalistii verosi cu bani si masini, care-i erau colegi la facultate”. Mie mi se pare pur si simplu figurant la maxim.

 89. dr pepper
  10 April 2011

  Spune-mi tu, dr Pepper, daca iti poti imagina vreun motiv, de ce bunica-miu, al carui tata murise la Moscova, inainte de 44, asasinat, probabil, ori de comunisti, ori de hitleristi, care bunic citise munti de istorie, cum se putea el declara, la 70 de ani, comunist (si NU era senil). Adica sa iubesti ideologia care ti-a omorat tatal. Altfel decat sclavia mintii si orbire voluntara (apud. JF-Revel), eu nu stiu sa-i spun.

  Liv, cu tot respectul eu nu pot numi astfel de oameni intelectuali.
  Nu am puterea.
  Am avut si eu in familie asa ceva si i’am renegat.

 90. dr pepper
  10 April 2011

  Liv, despre michael moore, eu nu am o parere prea buna.
  dar asta e deja alta poveste.

 91. Liv St Omer
  10 April 2011

  Dr pepper, eu unul n-am avut ce sa reneg, ca oricum omul nu vorbea cu mine, il “jignisem” profund cand aveam 17 ani, ca il contrazisesem cu mai multe lucruri, si a ales sa nu mai vorbeasca cu mine. Ma rog, nici el nu se considera intelectual, recunostea ca e “de la coada vacii”. Eu nu vorbeam de intelectuali, eu iti raspundeam la intrebarea

  cum de e posibil ca cineva sa creada asemenea minciuni odioase – pentru mine ramane un mister neelucidat.

  cum-asa cum zicea Revel – prin orbire voluntara, in scopuri de multe ori materiale si concrete, aproape intotdeauna meschine. Desigur ca acesti oameni n-au nici o treaba cu intelectul, probabil ca nici nu sunt in stare sa rationeze cu adevarat. Ce, doar Rogo nu gandeste cu altceva decat cu portofelul, ala plin cu bani de la Vantu.
  Cum zicea si o reclama la Chappi: “cainele meu e mult mai fericit! exista si dovezi! solide!!”

 92. dr pepper
  10 April 2011

  Dar ai realitatea istorica in fata ochilor!
  Crimele acelea chiar s’au intamplat!
  Exista, cu ajutorul internetului, optiunea de a te informa: https://inliniedreapta.net/monitorul-neoficial/exista-o-mare-ura-fata-de-romani-in-ucraina/
  sunt dovezi incontestabile!
  In Ucraina au fost mitraliati 3,000 de romani din cauza ca au vrut sa fuga din fata ciumei rosii.
  Cum poti sa minti cu seninatate ca Stalin nu a fost un om asa de rau sau care sa fie intelectul pe care il posezi in a crede asa ceva?
  oribil!

 93. dr pepper
  10 April 2011

  ( a nu se intelege, gresit, ca mesajul a fost adresat catre liv – ci mai degraba catre ‘telectualii ce bantuie criticatac)

 94. Costin A.
  10 April 2011

  just for the record, un indiciu despre cum lucreaza baietii si ftl de pe criticatac:
  ernu o tot da cu nivelul nostru grobian la care nu se coboara in timp ce pe situl lui sintem facuti scarbosi, prieteni de-ai lui fac glume scatofilice la noi acasa, iar el nu are absolut nici o problema in a sterge in mod repetat linkurile lasate de mine la acest art:

  toata joaca asta de-a “noi nu ne coborim la nivelul lor”, “avem printipuri”, etc, etc e o perdea de fum. baietii nu au nici o problema in a ignora ce nu le convine.

 95. Liv St Omer
  10 April 2011

  @costin:
  ma prapadesc de ras cand il citesc pe Karnooh incercand sa scrie in romaneste; se chinuie atat de mult, saracul, ca parca ar fi ursuletul meu, pe care il fac sa vorbeasca din cand in cand ???? (nu vreau sa-mi jignesc ursuletul de plus, imi cer scuze pe acesta cale, singura asemanare e ca si el a fost cumparat din Paris).
  @dr pepper:

  Dar ai realitatea istorica in fata ochilor!
  Crimele acelea chiar s’au intamplat!
  Exista, cu ajutorul internetului, optiunea de a te informa: https://inliniedreapta.net/moni…..n-ucraina/
  sunt dovezi incontestabile!
  In Ucraina au fost mitraliati 3,000 de romani din cauza ca au vrut sa fuga din fata ciumei rosii.
  Cum poti sa minti cu seninatate ca Stalin nu a fost un om asa de rau sau care sa fie intelectul pe care il posezi in a crede asa ceva?
  oribil!

  Se urmeaza urmatoarele etape:
  a)niciodata nu se foloseste intelectul, ci numai afectele, eventual la nevoie si umorile, si alte chestii si mai joase
  b)se ignora cu seninatate, indarjire si consecventa toate dovezile care spun…..ma rog, tot ce ai scris tu mai sus; eventual, daca nu se poate altfel, se declara ca sunt toate minciuni, inventii, facaturi ale imperialistilor cei rai
  c)dat fiind ca se respira relativism, nu mai exista nimic incontestabil; morala, ea insasi, trebuie in primul rand sa fie cat se poate de relativa
  d)

  Dar ai realitatea istorica in fata ochilor!
  Crimele acelea chiar s’au intamplat!

  -la nevoie, se inchid ochii, se astupa urechile, se infunda gura cu rahat ciuperci, si portmoneul cu bani
  e)se cauta/inventeaza/amplifica la maxim “crimele” capitalismului, de ex:
  da, daca m-a calcat numai, pe strada, un polititst, pe pantof, asta e din vina lui Traian Igas (Ministrul de Interne), care, nu-i asa, e stiut, si-a luat BAC-ul la 24 de ani, e incult, etc
  f)se amintesc povesti diverse cu Gavroche, Pistruiatul, se citeaza din Dickens-Bleak house, din Dostoievski-n-are importanta ca nu le-am citit integral sau ca nu le-am inteles, ca denaturam adevarul sau ca inventam pur si simplu, ca amestecam mere cu piersici, scopul intotdeauna scuza mijloacele
  g)se folosesc cat mai multe argumente ad hominem: tu esti mai tanar, si n-ai trait aia si aia, ca mine, sau, tu esti mai batran, si dimpotriva, ai trait si te-a marcat, nu ca mine, sau tu esti mai tigan/evreu/ungur/inginer/porti sepcuta pe stanga, nu ca mine pe dreapta, normal ca gandesti altfel
  f)repet, si subliniez, gandirea si logica nu au aici nici un rol; ceea ce conteaza cu adevarat, desi eu, comunistul autodeclarat, nu voi recunoaste asta niciodata, sunt afectele mele, adica fascinatia morbida pentru putere si cei care o detin, au detinut-o, vreodata, dorinta de a le lua locul, deasemenea dorinta maladiva de bani si avantaje materiale, cat ar fi ele de mici si de neinsemnate; toate astea sunt denumite cu mandrie “idealurile mele”, “eu sunt un materialist, tu nu ma intelegi, “idealurile” mele sunt mai “pamantesti” decat ale tale”

  Ti-am prezentat modul de gandire al unui stangist-comunist “autentic”, veritabil, si jamais il y eut un. Sper ca n-ai vomitat inca.

 96. Liv St Omer
  10 April 2011

  Exemplu de caz:
  bunicul meu nu si-a cunoscut tatal. Pe taica-sau il chema Alexandru Schwartz, fugise in URSS prin 42-43, sa “ajute”, acest tata al lui era membru PCR, ilegalist, adica. A disparut in URSS si nu i s-a mai gasit urma: nu s-a stiut niciodata exact ce a patit, cine l-a omorat, foarte probabil fusese omorat. Dintr-o afectiune morbida si prost gestionata psihic-emotional fata de taica-sau, fata de memoria lui taica-sau, bunica-miu s-a declarat toata viata comunist, desi era clar ca nu intelege foarte exact cu ce se mananca ideologia aia. Dar asta era fixatia lui, si nu era foarte deschis la discutii despre asta; mai curand nu era deloc, ca dovada ca era mai mult o fixatie emotionala, o idiosincrazie, decat o alegere rationala.Asa cum e orice alegere a vreunui curent din acesta, niciodata rationala.

 97. Idle
  10 April 2011

  @catre toti ce merg in linie dreaptă:
  http://r-evolutia.blogspot.com/2011/04/cei-cu-vederi-politice-de-dreapta-sunt.html

  Mai în glumă, mai în serios, avem acum și dovada.

 98. Anca Cernea
  10 April 2011

  Idle, ai mai pus chestia asta si la alt articol. Te cam repeti. Poate din lipsa de argumente. Dar nu-i nevoie sa te mai obosesti. Ti-am raspuns acolo, nu mai insista
  https://inliniedreapta.net/atractia-raului-fascina%C8%9Bia-intelectualilor-%C8%99i-a-tinerilor-pentru-stanga/#comment-48194

 99. Costin A.
  10 April 2011

  Mircea Popescu: Mizerabilul Vasile Ernu

 100. Costin AndrieÅŸ
  10 April 2011

  Rețeaua Voltaire a apărut ca o mișcare pentru “promovarea Libertății și a Secularismului, pentru emanciparea individului aflat în război cu dogmele și cu imperialismul”. Conducătorii mișcării sînt Thierry Meyssan (Franța, președinte), Issa El-Ayoubi (Liban, vice-președinte, membru al Partidului Social-Naționalist Sirian!!!), Sandro Cruz (Peru, vice-președinte).
  După atentatele din 11 septembrie 2001, poziția rețelei a fost că acestea au fost opera… unei conspirații interne americane. Legăturile strînse cu Iranul și cu Hezbollah au dus la retragerea unora dintre reprezentanții stîngii franceze din asociație. În 2005 se retrag chiar și comuniștii acuzînd deviația islamistă și antisemită a mișcării și a instalării ca director al consiliului director a D-lui Claude Karnoouh, negaționist notoriu.

  Acum 2 zile, Costi Rogozanu a citat de pe situl Retelei Voltaire pentru a ne invata despre “revolutie”

  Frică de revoluţie

  “Revoluţie” e un cuvînt folosit mai mult în marketing în ultima vreme şi în discuţii ironice prin întîlnirile gulerelor albe. Totuşi mai vine cîte o cuvîntare speriată care atrage atenţia. Declaraţia fostului cancelar german Helmut Schimdt la un congres organizat de Zeit cu bancheri, politicieni, oameni de ştiinţă despre viitorul Europei:

  Le mercredi 7 novembre, lors du forum économique de l’hebdomadaire de Hambourg Die Zeit, l’ancien chancelier Helmut Schmidt a déclaré, devant 600 invités de l’économie et de la politique, qu’avec la crise de surendettement en arrière-plan, il n’est pas impensable qu’il y aura de profonds changements politiques et économiques. «Nous nous trouvons à la veille d’une possible révolution en Europe», prévient Schmidt. Il pressent que dans toute
  l’Europe la confiance dans les institutions européennes a diminué. La situation en Chine et aux Etats-Unis est également
  caractérisée par des incertitudes. (sursa http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/HD_48_2012_web.pdf )

  http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/vezi-ca-poate-incep-sa-ma-apar-cuvintul-revolutie-87297.html

 101. Claude Karnoouh
  10 April 2011

  Mulțumesc pentru interesul pe care il manifestați la modestă mea personala. Cu toate cele bune.

 102. Vlad M.
  10 April 2011

  Cu placere, comunistule. ????

 103. Costin AndrieÅŸ
  10 April 2011

  Mosule, de 20 de ani in Romania si tot ca o cizma scrii si vorbesti. Mare antropolog francez, nu ai fost in stare sa faci ceva din tine in tot acest timp, asa, cat sa nu fie nevoie sa umbli cu securisti cum ar fi Antohi si cum il chema pe ala din PRM pemtru care lucrai.

 104. relu barbone
  10 April 2011

  Citeva observatii pentru detractorii lui Claude Karnouh. Nu este specialist in literatura franceza a secolului XX. E antropolog, autorul unor carti importante despre cultura maramureseana traditionala. Si nu numai. A locuit si cercetat vreo doi ani in Maramures, detasat acolo, in anii optzeci, de la CNRS. Vorbeste impecabil limba romana. A predat la Universitatea din Cluj o vreme . A studiat filosofia si sociologia in Franta . A lucrat cu Claude-Levi Strauss si cu Pierre Clastres. Cititi-i macar ”L’Invention du peuple”, tradusa de doua ori in romaneste, la editori seriosi. Vedeti si prezentarea sa pe Wikipedia. Altminteri, ramineti doar modesti practicieni ai ceea ce Petre Tutea numea ”aflarea in treaba ca metoda de lucru la romani”. Si e pacat…
  PS. Apropo de editori seriosi: una din cartile lui Karnoouh a fost tradusa, cu ani in urma, la Humanitas. Tot acolo a aparut, pe la inceputurile anilor nouazeci, ”Metafizica sexului” de Julius Evola. Cit despre Alain de Benoist, ”Krisis” si ”Elements” (reviste serioase, academice si tot ce doriti), rolul lor in promovarea cartilor unor Mircea Eliade, Cioran, Ionesco, Matila Ghyca, Pius Servien, Jean Parvulesco, Stephane Lupasco, etc. e considerabil. Iar manifestul noilor dreptisti in legatura cu renasterea Europei, din anii optzeci, avea titlul ”Maiastra”, cu referire directa la cunoscuta opera a lui Brancusi. Au o parere mai buna, mai intemeiata pe adevar, despre intelectualii si scriitorii romani decit ”tiganofobii”lui Sarkozy si Manuel Valls.

 105. Daniel Francesco
  10 April 2011

  @relu barbone
  Nu stiu ce ai citit inainte de a scrie comentariul deoarece in articol este scris ca Monsieur:

  Claude Karnoouh este un antropolog francez emigrat în România. Este cvasi-necunoscut în Franța în mediul academic, însă bine cunoscut în cercurile radicale, între obișnuiții diverselor bisericuțe ideologice marginale.

  Nu de alta dar s-ar putea ca sa fii considerat un practician neserios al cititului printre randuri…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ce ai mai putea citi