FUNDATIA IOAN BARBUS

„Tratamentul cu hormoni al disforiei de gen în copilărie înseamnă efectiv experimente în masă asupra tinerilor și sterilizarea lor” – Colegiul American al Pediatrilor

Colegiul American al Pediatrilor a realizat un raport amplu privind noua modă de tratare prin administrare de hormoni la pubertate a copiilor care suferă de tulburării de identitate sexuală (rebotezate în 2019 de OMS drept „disforie de gen” pentru a elimina o presupusă stigmatizare prin asocierea cu ideea de „tulburare”) urmată ulterior de intervenții chirurgicale de schimbare de sex.

În ultimii zece ani, în SUA, a crescut de la 2 la 50 numărul de clinici care fac astfel de tratamente și operații. Sunt însă de-acum și sute cazuri de tineri care au trecut prin aceste experimente și operații ireversibilie care regretă și vor acum o „detranziționare”, revenirea la sexul biologic cu care s-au născut: The Trans Teen Revolution și ‘Hundreds’ of young trans people seeking help to return to original sex.

Colegiul American al Pediatrilor (desprins din Asociația Pediatrilor Americani pe care o acuză de ideologizare) vorbește în astfel de cazuri de abuzuri asupra copiilor: „a-i face pe copii să creadă că este normal și sănătos să-și asume întreaga viață un rol de sex opus cu ajutorul operațiilor și tratamentului chimic reprezintă un abuz asupra copilului”. 

Colegiul American al Pediatrilor a realizat un studiu amplu – Gender Dysphoria in Children – ale cărui concluzii le prezentăm aici, traduse în română.

CONCLUZII
Disforia de gen (DG) la copii este un termen folosit pentru a descrie o afecțiune psihologică în care copiii trăiesc o marcată discrepanţă între genul resimţit și genul asociat sexului lor biologic. Mai multe studii pe gemeni demonstrează că DG nu este o trăsătură înnăscută. Mai mult decât atât, dacă nu se recurge la „afirmare” pre-pubertară și la intervenție hormonală pentru tratarea DG, între 80% și 95% dintre copiii cu DG își vor accepta realitatea sexului lor biologic până în adolescența târzie.

Tratamentul cu hormoni al disforiei de gen în copilărie înseamnă efectiv experimente în masă asupra tinerilor și sterilizarea lor, care, din punct de vedere cognitiv, sunt incapabili de a-și oferi consimțământul informat. Este o gravă problemă etică aceea de a permite efectuarea unor proceduri ireversibile, care schimbă viața, asupra unor minori care sunt prea tineri pentru a oferi ei înșiși un consimțământ valid; adolescenții nu pot înțelege amploarea unor astfel de decizii.

Chiar şi numai din raţiuni etice, se impune încetarea folosirii supresiei hormonale pre-pubertare cu agonişti de GnRH*, a administrării de hormoni ai sexului opus și a intervențiilor chirurgicale de schimbare de sex la copii și adolescenți.

Colegiul American al Pediatrilor recomandă o încetare imediată a acestor intervenții, precum și încetarea promovării ideologiei gender prin programe școlare și politici legislative. Asistența medicală, programele școlare și legislația trebuie să rămână ancorate în realitățile fizice. Cercetarea științifică trebuie să se axeze pe o mai bună înțelegere a aspectelor psihologice care stau la baza acestei tulburări, pe terapiile optime familiale și individuale, precum și pe delimitarea diferențelor dintre copiii la care această disforie se rezolvă printr-o așteptare atentă faţă de cei la care se rezolvă prin terapie și de cei la care persistă în ciuda terapiei.

  • *GnRH, Gonadotropin-Releasing Hormone, este un hormon care determină secreţia hormonilor sexuali. GnRH este produs în cantităţi minime în copilărie, dar producţia lui devine mai importantă în pre-pubertate. Agoniştii de GnRH sunt substanţe medicamentoase utilizate pentru supresia producţiei de hormoni sexuali

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Redacţia

Redacţia

Conservatori români

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ce ai mai putea citi