FUNDATIA IOAN BARBUS

Asociația Medicilor Catolici din București: Ideologia gender este un atac în special împotriva femeii

Asociația medicilor catolici din București susține legea senatorului Vasile Cristian Lungu, dat fiind faptul că de libertatea academică se bucura doar științele, nu și ideologiile, precum studiile de gen. Totodată, atragem atenția asupra faptului că ideologia gender este un atac în special împotriva femeii pentru a distruge familia, care are o finalitate educațională și spirituală.

Ideologia gender este o desconstrucție a persoanei umane și a societății. Este de fapt o nouă viziune despre persoana umană și vocatia acesteia. Este o deconstrucție a naturii umane, o revoluție antropologică. Ea contrazice complet Creația și planul pe care Dumnezeu îl are pentru om, creat bărbat și femeie.

Papa Benedict al XVI-lea spunea că “Ceea ce este adesea exprimat și înțeles prin termenul de ‘gen’, este rezolvat în definitiv în auto-emanciparea ființei umane fată de creație și de Creator. Omul vrea să se creeze pe sine și să decidă mereu și exclusiv pe cont propriu în ceea ce îl privește. Însă în felul acesta, el trăiește împotriva adevărului, împotriva Spiritului creator.“ (1)

La nivel mai profund este lupta dintre Femeie și descendența acesteia, și Diavol și descendența acestuia (Ge 13, Ap 12), tărâmul de luptă fiind familia. Sora Lucia de la Fatima spunea că “va veni o vreme în care bătălia decisivă dintre regatul lui Cristos și cel al Satanei se va da împotriva căsătoriei și familiei”. (2) Pentru că baza societății este familia. Dacă familia nu e bine și nu își poate îndeplini menirea, nici societatea, care e formată din mai multe familii, nu va fi bine. De aceea noi ne luptăm pentru familie.

În 1976, Cardinalul Karol Wojtyla spunea: “Acum ne confruntăm cu bătălia finală dintre Biserică și anti-biserică, dintre Evanghelie și anti-Evanghelie, dintre Cristos și Anticrist. Confruntarea face parte din planurile Providenței Divine. Prin urmare, este în Planul lui Dumnezeu și trebuie să fie o încercare pe care Biserica trebuie să o întreprindă și să o înfrunte cu curaj.” (3)

Cursurile de gen sunt propagandă care are drept scop să schimbe mai ales mentalitatea și comportamentul femeii, care este inima și sufletul familiei. Totodată, aceste cursuri își propun să îi aducă pe oameni la marxism prin educație ideologică marxistă.

Femeia, chiar și în cazul în care nu se află într-o poziție de putere, are o imensă puterea de influență, mai ales asupra bărbatului său, dar și asupra copiilor săi și a societății. Să ne amintim de Estera din Vechiul Testament care, după ce s-a rugat și a postit, s-a prezentat în fața regelui, soțului său, cu riscul pierderii vieții sale, dar care prin influența pe care a avut-o asupra lui, și-a salvat poporul de la moarte (Est 4, 16-17 și 5, 1 și urm.). În sens negativ, ne amintim de Solomon căruia ”femeile i-au smintit inima” la bătrânețe, pierzând prietenia cu Dumnezeu.
Femeia are un rol imens în educația și salvarea sufletelor copiilor săi, spre deosebire de bărbat. E un avantaj și o demnitatea pe care le-ar pierde dacă ar deveni egala bărbatului în sens marxist.

Venerabilul Fulton Sheen spunea: “Cultura provine de la femeie – pentru că dacă nu și-ar fi învățat copiii să vorbească, marile valori spirituale ale lumii nu s-ar fi transmis din generație în generație. Dupa ce l-a hrănit cu substanța trupului cu care l-a născut, aceasta a hrănit mai apoi copilul cu substanța minții sale. Ca păzitoare a valorilor spiritului, ca ocrotitoare a moralei celor tineri, ea păstrează cultura, care se ocupă de scopuri și finalitați, în timp ce bărbatul susține civilizația, care se ocupă doar de mijloace”.

Servind deconstrucției persoanei umane și societății, ideologia gender apare mai nou în cam toate legislațiile, dar în special în cele privind femeia. Ea este îmbracată de marketing-ul marxist în mare eliberator și împuternicitor al femeii, cel care o protejază, chipurile, de violența la care aceasta ar fi supusă de către bărbat și de către societate.

Haideți să vedem cum realizează ideologia gender deconstrucția și care sunt schimbările concrete pe care acesta vrea să le aducă. 

Opera sa se realizează în patru etape, așa cum le descrie Dale O’Leary:

Prima etapă: sexul este înlocuit cu gender-ul

Sexul biologic este separat de gender, care e un construct pur social. Feminista gender Heidi Hartman spunea că “Ceea ce trebuie să înțelegem este cum sexul (un fapt biologic) devine gender (un fenomen social)” (5). Nu mai suntem de sex masculin sau feminin pentru că genetica, biologia și percepția noastră ne indică acest lucru, ci suntem de genul masculin sau feminin pentru că am fost construiți astfel de către societate. Gender-ul este produsul gândirii umane și al culturii, un construct social care crează “adevărata natură” a indivizilor. (6)

Heidi Hartman, economistă, marxistă, feministă

A doua etapă: gender-ul este un rol construit social

În continuare, ideologia gender afirmă că nu există o natură feminină și una masculină, ci un rol construit social, atribuit și impus de către societate bărbaților și femeilor prin educația primită în familie, la școală, la biserică etc. Acest rol are trei componente :

  • Identitatea masculină și feminină: suntem socializați ca să fim bărbați și femei, să avem anumite “atitudini” și “comportamente”, iar acest lucru le afectează în mod negativ pe femei. Pentru a se elibera, femeia trebuie să respingă feminitatea, delicatețea, pudoarea, sensibilitatea, virtuțile și tot ceea ce o mai caracterizează. Pentru a se realiza, ea trebuie să fie ca bărbatul, să aibă aceleași atitudini și același comportament.
  • Relațiile de familie: femeilor și bărbaților li se atribuie anumite “roluri” în familie – cel de mamă/tată, soție/soț -, iar femeia, în contextul acesta, este întotdeauna oprimată de bărbat. Astfel că, pentru a se elibera, ea trebuie să aibă un comportament sexual imoral, să respingă maternitatea prin contracepție și avort, să procreeze pe cale articifială, eventual prin “mamă surogat”, să incredințeze în totalitate educația copiilor săi statului, să aibă posibilitatea să divorțeze și să se recăsătorească la infinit și eventual cu o persoană de același sex, să aleagă întotdeauna cariera în detrimentul familiei sale etc.
  • Categoriile profesionale: femeilor și bărbaților li se atribuie activități și profesii feminine, respectiv masculine, iar femeile sunt întotdeauna plasate în poziții inferioare în societate și sunt întotdeauna plătite mai puțin decât bărbații. Astfel că femeile, pentru a se elibera, emancipa și pentru a prinde putere, trebuie să muncească în afara casei și să aleagă profesii și activități masculine. Să devina motostivuitoare, cum zicea o socialistă din politica romanească, adică o muncitoare marxistă.

A treia etapă: perspectiva de gen

Se propune o nouă manieră de a vedea lumea, în care orice realitate din societate este privită din perspectiva ideologiei gender. Totul este considerat drept un construct social menit să plaseze bărbații într-o poziție superioară în societate, iar femeile într-una inferioară. Astfel că, pentru ca femeia să avanseze, societatea trebuie să fie eliberată de acest construct social, bărbații și femeile să fie la fel și să facă aceleași lucruri.

A patra etapă: deconstrucția societății

Se trece apoi la schimbarea limbajului, a instituțiilor, a normelor, în special cele referitoare la căsătorie și familie, la procreare și la educarea copiilor, la religie, la libertăți etc. Orice diferență între bărbați și femei este considerată ca fiind construită social și oprimantă pentru femeie, astfel că ea trebuie combătută și înlăturată. De aici legislațiile nocive, dar și litigiile strategice și activismul judiciar care vedem că apar atât la nivel national, cât și european și internațional.

Gender-ul își are originea în marxism. Marx și Engels spuneau: “Prima opoziție de clasă care apare în istorie coincide cu dezvoltarea antagonismului dintre bărbat și femeie în căsătoria monogamă, iar prima clasă oprimată coincide cu cea a sexului feminin de către bărbat”. (7)

Mișcarea gender-feministă din anii ’60 si ’70 a preluat ideile marxiste în conceptul de gender, astfel că scopul acesteia era acela de a pune capăt așa zisei oprimări a femeii de către bărbat și de către societate prin realizarea unei societăți fără clasă de sex. Pentru feministele de gen, diferențele naturale dintre bărbat și femeie înseamnă inegalitate, iar aceasta din urmă este sinonimă cu oprimarea.

Feminista de gen Shulamith Firestone afirma că: “Pentru a se asigura eliminarea claselor sexuale este necesară revolta subclaselor (a femeilor) și confiscarea controlului asupra reproducerii: (…) deci obiectivul final al revoluției feministe trebuie să fie, spre deosebire de cel al primei mișcări feministe, nu doar eliminarea privilegiului bărbaților, ci însăși distincția de sex în sine ; diferențele genitale între ființele umane nu ar mai conta cultural”. (8)

Shulamith Firestone spunea că: “Inima opresiunii femeii sunt maternitatea și creșterea copilului”. (9)

Shulamith Firestone, activistă feministă

“Perversitatea polimorfă va înlocui probabil heterosexualitatea, homo- și bi-sexualitatea. Reproducerea speciei de către un singur sex în beneficiul ambelor va fi înlocuită cel puțin cu opțiunea de reproducere artificială. Copiii se vor naște din ambele sexe în mod egal sau independent. Dependența copilului de mamă și vice-versa va lăsa loc unei dependențe mult mai scurte față de un grup mic format din alte persoane în general, iar orice inferioritate rămasă față de puterea fizică a adulților va fi compensată cultural. Tirania familiei biologice va fi ruptă. Mișcarea feministă are misiunea esențială de a crea acceptarea culturală a noului echilibru ecologic necesar supraviețuirii rasei umane în secolul XX. Scopul este clar – Omul devine Domnul Naturii, stăpân al propriei sale organizații sociale.”

Așadar, vedem că gender-ul nu este despre femei, ci despre introducerea egalității în sens marxist în familie prin realizarea egalității între persoanele care compun familia. Comunism in familie. Asta după ce s-a încercat deja impunerea comunismul în societate prin realizarea egalității între clasele sociale. O spun chiar feministele de gen precum Heidi Hartman: “Chestiunea femeii nu a fost niciodată ‘chestiunea feministă’. Chestiunea feministă se orientează către cauzele inegalității sexuale între femei și bărbați, a dominației bărbaților asupra femeilor“. (10)

Noi nu avem nevoie de studii de gen, de ideologie, pentru ca femeia să fie împlinită personal și profesional, pentru ca ea să fie “sarea pământului” și “lumina lumii” pentru familia sa și pentru societatea în care trăiește. Este suficientă învățătura Bisericii și cea a științelor predate în mod obiectiv.Ideologia gender ne spune că femeia se poate realiza numai dacă aceasta renunță la ceea ce este, la a mai fi feminină, virtuoasă, soție fidelă, mamă, educatoare a copiilor săi. Cu alte cuvinte, femeia are valoare dacă ea se emancipează, dacă se eliberează de sine insăși și devine ca bărbatul. Dacă ea se angajează ca motostivuitoare.

Trebuie să înțelegem că studiile de gen nu vor face ca femeile să fie împlinite și nici ca lumea să fie mai buna cu acestea, pentru că răul nu vine din instituții precum familia și căsătoria, ci din inima omului (Mt 15, 19). Este o consecință a păcatului. Astfel că, dacă vrem să luptăm cu păcatul, trebuie să convertim inima omului, să lucrăm la schimbarea lui din interior.

Noi avem nevoie de adevăr și de învățătura Bisericii, căci doar acestea au permis împlinirea femeii în toate timpurile și în toate domeniile. Stau mărturie în acest sens nenumăratele femeile proclamate sfinte cu care Biserica se mândrește. Sunt sfinte care au fost fondatoare și abese de mănăstiri, precum sfintele Tereza din Avila și Clara din Assisi; sunt sfinte predicatoare și educatoare, precum sfintele Herade de Landsberg și Hildegard von Bingen, aceasta din urmă fiind apreciată și pentru medicină și muzică. Sunt femei care au inluențat Papi, precum sfânta Ecaterina din Sienna (care a avut si un rol diplomatic) și sora Pasqualina Lehnart. Sunt sfinte filozoafe, precum Edith Stein. Sunt sfinte care au condus armate si le-au dus la victoria impresionante, precum Ioana d’Arc; sau care au fondat și condus propria întreprindere și care si-au avut soțul ca angajat, precum Zelia Martin. Sfânta Fecioară Maria este Născătoare de Dumnezeu. O demnitate mai mare nu cred să existe în Biserică. Și lista poate continua la nesfarșit…

Asadar, nu avem nevoie de cursuri ideologice de gen pentru ca femeia să se dezvolte, sunt suficiente adevărul, învățătura Bisericii și științele predate în mod obiectiv.

 1. Discursul din 22 decembrie 2008 ;
2. https://aleteia.org/2017/05/19/exclusive-cardinal-caffarra-what-sr-lucia-wrote-to-me-is-being-fulfilled-today/ ;
3. Address given during that 1976 Eucharistic Congress in Philadelphia,  https://www.catholic.org/news/national/story.php?id=57376  ;
4. 
 Dale O’Leary, Gender : The Deconstruction of the Women, Analysis of the Gender Perspective in preparation for the Fourth World Conference on Women Beijing, China, September 1995, https://digitalcollections.library.gsu.edu/cdm/ref/collection/boothe/id/1384

5. Heidi Hartman, « The Unhappy marriage of Marxism and feminism », Women and revolution, South End press, Boston, 1981, p. 12 ;
6.  Lucy Gilbert and Paula Wesbster, The Danger of Feminity », Gender Differences: Sociology or Biology ?, p. 41 ;

7.  Frederick Engels, The Origin of the Family, Property and the State, online version, pp. 35 (in II. The Family) ;
8.  Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex. Bantam Books: N.Y., 1970, p. 12 ;
9.  Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex. Bantam Books: N.Y., 1970, p. 72 ;
10.  Heidi Hartman, « The Unhappy marriage of Marxism and feminism », Women and revolution, South End press, Boston, 1981, p. 5 ;

Andreea Popescu pentru AMCB

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Andreea Popescu

Andreea Popescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

„Sunt multe speranțe că chiar anul acesta, România se poate califica pentru Visa Waiver și ca să facă asta, cer oamenilor care mă ascultă astăzi ca ei sau prietenii lor, care se duc să aplice pentru o viză, să fie siguri că au toate documentele în orgine”,  spune domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul american (2019-2021) numit …

aMBASADOR SUA LA BUCUREȘTI 2019 - 2021 administrația TRUMP - VISA WAIVER -
Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian