FUNDATIA IOAN BARBUS

Durban I – ONU pune semnul egalității între Israel şi Germania nazistă

În 1948, Adunarea Organizaţiei Naţiunilor Unite ratifica Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Infiinţaţă după cel de al doilea razboi mondial, ONU a fost, printre altele, garantul securităţii statului Israel. Născută din nevoia de a evita pe viitor conflicte devastatoare ca cele două războaie mondiale, ONU a fost insa pervertită prin acceptarea de state nedemocratice în interiorul structurii organizaţiei, ca parteneri egali cu drept de vot. ONU a fost un simbol pentru zenitul civilizaţiei occidentale, prin intruparea ideii de a raspîndi valorile acesteia sub forma unei structuri suprastatale. Insa dupa decenii in care s-a lasat parazitata de state care nu îi împartăsesc valorile si ii devoreaza din interior fibra îmbatrînită, simbolul a ajuns sa reflecte degenerarea occidentului.

Aşa s-a ajuns la situaţia din momentul de faţă, în care cel mai puternic bloc votant din ONU este Organizaţia Conferinţei Islamice. Compusă din 57 de state arabe şi musulmane, această organizaţie a reuşit să impună în martie 2008 un amendament la regulamentul de activitate al Raportorului Special (raportorii speciali sînt funcţionari însărcinaţi cu implementarea misiunii Consiliului Drepturilor Omului) pentru libertatea de exprimare, amendament care sună cam asa:

“…să fie raportate exemplele în care abuzurile dreptului la liberă exprimare constituie un act de discriminare rasială sau religioasă, luînd în considerare Articolele 19(3) şi 20 ale Înţelegerii Internaţionale Asupra Drepturilor Civile şi Politice şi a Comentariului General 15 al Comitetului pentru Eliminarea Tuturor formelor de Discriminare Rasială care stipulează prohibirea diseminării tuturor ideilor bazate pe superioritate rasială sau ură ca fiind compatibilă cu libertatea de opinie si expresie”
HUMAN RIGHTS COUNCIL EXTENDS MANDATES ON FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION, RACISM AND RACIAL DISCRIMINATION, SOMALIA AND MYANMAR

Mai pe româneşte, li se cere organelor ONU însărcinate cu implementarea libertăţii de exprimare să raporteze cazurile în care abuzurile libertăţii de exprimare constituie un act de discriminare rasială sau religioasă. Altfel spus, cei ce ar trebui sa păzească libertatea de exprimare sînt transformaţi într-o miliţie însărcinată cu limitarea ei conform preceptelor Organizaţiei Conferinţei Islamice. Perfect orwellian. Libertatea de exprimare astfel amputată încetează practic să existe. Devine libertatea din România lui Ceauşescu în care nu puteai spune nimic „de rău” despre iubitul conducător. Poate analogia cu România comunistă e prea tare şi comparaţia devine astfel neverosimilă. Îmi voi aminti în schimb de răspunsul la întrebarea „Voi sînteţi liberi să spuneţi orice aici?”, adresată de mine unui tip jamaican care locuia în Berlin, student la Conservator şi implicat în oarece mişcare politică (irelevant acuma despre ce e vorba). Mi-a răspuns scurt şi fără complicaţii: în Germania contemporană eşti liber să spui ce vrei atîta timp cît nu spui ce nu trebuie. Atmosfera este la fel în toate ţările din Europa occidentală, în primul rînd datorită problemei sensibilităţilor musulmane, semn că limitările libertăţii de exprimare implementate de ONU în martie 2008 sînt deja în vigoare şi funcţionează de ani buni. Sute de artişti, politicieni, intelectuali şi oameni simpli din Uniunea Europeană trăiesc în ascunzători şi sub protecţia poliţiei 24 de ore pe zi din cauza ameninţărilor cu moartea, iar cazurile în care aceştia sînt arestaţi şi harţuiţi de cei ce ar trebui să îi protejeze sînt tot mai dese.

Cum islamul suferă în ultimul timp de ipohondrie, nu are nevoie de multe pretexte pentru a se declara ofensat. Papa Benedict a îndraznit să ţină un discurs în care a criticat tangenţial islamul si toată lumea islamică s-a arătat contrariată la culme, inclusiv majoritatea a presei occidentale. Ce reacţie poate avea un om cu capul pe umeri în momentul în care şeful Bisericii Anglicane recunoaşte jenat vina creştinismului, care prin însăşi existenţa sa este un pretext ofensator? Sau simpla existenţă a Israelului, de ajuns să jignească sensibilităţile exacerbate ale unor naţiuni precum Pakistanul, cea care a propus amendamentul cu pricina. Dar existenţa Israelului este un caz aparte de ofensa.

În 2001 a avut loc in Durban, Africa de Sud, „Conferinţa Mondiala ONU împotriva Rasismului” numită şi „Durban I”. Pîna aici, toate bune si frumoase. Cu ce să se ocupe Organizaţia Naţiunilor Unite dacă nu cu implementarea „Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”, cu efortul continuu de a pune, o dată şi pentru totdeauna, capăt nedreptăţilor de tot felul din lume? Ştim cu toţii ce este ONU: acea organizaţie suprastatală care trimite trupe pentru menţinerea păcii in zonele de conflict şi ajutoare umanitare unde este nevoie. Aceasta este imaginea pe care o avem, în general, despre scopul şi acţiunile ONU.

Dar să o luăm din aproape în aproape.

Tricou ONU

Tricou ONU

Caracterul puternic anti-israelian al şedinţelor a ieşit la suprafaţă încă din perioada întilnirilor şi forumurilor premergătoare Durban I. Retorica vorbitorilor şi moderatorilor de la deschiderea Forumului Organizaţiilor Non-Guvernamentale a clarificat faptul că suferinţa palestinienilor “de sub ocupaţia israeliană” este tema principală a întîlnirilor. Pe unul dintre cele mai întîlnite tricouri de la acele întîlniri scria: Occupation=Colonialism=Racism, End Israeli Apertheid.

Singura discuţie a cărui temă era antisemitismul a fost boicotată de activişti pro-palestinieni care cereau echivalarea Holocaustului cu tratamentul Israelului faţă de palestinieni şi definirea antsemitsmului ca “sentiment anti-arab”, din vreme ce arabii sînt la rândul lor semiţi.
Anti-Israel Rhetoric Prevalent at the U.N. World Conference Against Racism

Ultima întîlnire dinaintea Durban I a grupului ţărilor din Orientul Mijlociu a fost ţinută în Teheran, locaţie aleasă în scopul excluderii reprezentanţilor Israelului. Rezultatul a fost adoptarea unei rezoluţii ce acuza Israelul de “rasism” şi “genocid”. Documentul de la Teheran a propus înlocuirea oricăror referinţe ce ar fi incriminat antisemitimul cu formulări insidioase gen „practici sioniste impotriva semitismului”. A fost astfel insinuat faptul că ura faţă de evrei nu ar fi reală şi a fost revitalizată ideea perversă conform căreia „sionismul este o mişcare rasistă”. A fost reiterată astfel rezoluţia ONU nr. 3379 (XXX), adoptată pe 10 noiembrie 1975, care spunea că „sionismul este o formă de discriminare rasială”. Mai mult, documentul de la Teheran a propus schimbarea termenului Holocaust în pluralul generic holocausturi, negînd unicitatea campaniei sîngeroase dusă de Hitler pentru eliminarea poporul evreu şi cerînd ca raspindirea cartierelor de locuit din jurul Ierusalimului să fie definita „crima împotriva umanităţii”. Dat fiind faptul că grupul asiatic reprezintă cel mai mare bloc cu drept de vot din ONU, rezoluţia a devenit document official ce a trebuit trebuit discutat în timpul conferinţei propriu-zise.
Why was the Durban UN World Conference Against Racism in 2001 anti-Israel?

Într-un discurs ţinut de Shimon Peres la Ierusalim, în zilele desfăşurării Durban I, în faţa reprezentanţilor celor 43 de state care si-au exprimat dezacordul faţă de caracterului puternic antisemit al grupurilor arabe, acesta spunea:

Înfruntăm două grupuri: Liga Arabă şi Liga Musulmană.
Liga Arabă este compusă din 24 de ţări, 30 de naţiuni – total anti-Israel, total împotriva păcii, pentru reînnoirea boicotului, pentru continuarea Intifadei, pentru întreruperea relaţiilor cu Israelul şi nimic nu îi poate face să se răzgîndească.
Din nefericire mai exista un bloc, Liga Musulmană, care cuprinde 60 de ţări, peste un milliard de oameni, şi acolo tendinţa este tot anti-israeliană […]. Mai trebuie să adaug că între toate aceste ţari arabe şi musulamne, nici una nu seamănă cu o democraţie reală, o democraţie în adevăratul sens al cuvîntului. În multe dintre ele nu există nici pace, nici drepturi civile, nici o înţelegere reală a conflictului din regiunea noastră.
Subiectul conferinţei ar fi trebuit să fie drepturile omului. Ar fi putut fi o conferinţă importantă. În schimb a devenit o farsă.
[…]
Ştiu ca Africa de Sud voia foarte mult să facă o conferinţă a demnităţii, a speranţei, a adevărului. Dar din păcate, cele două grupuri prejudiciose, au făcut acest lucru imposibil şi au creat un spectacol al nedreptăţii şi al pierderii speranţei.
[…]
V-am cerut să veniţi pentru că reprezentanţi din multe din ţările dumeavoastră sînt înca în Durban, şi vreau foarte mult să spun, cu toată seriozitatea, că fiecare ţară responsabilă, fiecare persoană responsabilă, trebuie să pună capăt acestui eveniment – să nu renunţe în faţa unui bloc arab, a unui bloc musulman care este orb şi nu ascultă nici un apel venit din partea noastră.
Vă recomand să citiţi în întregime declaraţia lui Shimon Peres. O puteţi gasi aici.

Ca urmare a comportamentului grupului ţărilor grupurilor islamice, Colin Powell a retras delegaţia Statelor Unite din Durban I, motivînd în felul următor:

Nu combaţi rasismul ţinînd conferinţe în care se fac declaraţii pline de ură, unele dintre ele ducîndu-ne înapoi la zilele lui „Sionism egal rasism„; sau spunînd că am fi acordat prea multă importanţă Holocaustului; sugerînd ideea că apartheidul există în Israel; sau acuzînd o singură ţară din lume de cenzură şi abuz – Israel
Diving into Durban II
What Obama Democrats mean by multilateralism.

În afară de Statele Unite, de la conferinţă s-a mai retras doar Israelul, în timp ce Canada a protestat verbal.

Durban II va păstra caracterul puternic antisemit al primei conferinţe. Cunoscută iniţial ca Durban Review Conference, Durban II este programată pentru aprilie 2009 în Geneva.
„Întălnirea antirasism de la Geneva ia forma unui lup în blană de oaie”, a spus Hiller Neuer, directoul executiv al ONG-ului UN Watch, cu sediul în oraş. „Toate semnele indică faptul că această conferinţă din 2009 va emula forma şi conţinutul conferinţei Durban din 2001, folosind limbajul nobil al antirasismului pentru a masca promovarea urii faţă de occident şi a propagandei anti-Semite şi anti-Israel.”

Cadrul de referinţă asupra căruia s-a convenit pentru 2009 Durban Review Conference a fost hotărît în august anul acesta. Acesta doreşte să „îngrijească de implementarea Declaraţiei de la Durban şi a Programului de Acţiune”, adică să reitereze aceeaşi declaraţie care spunea că Israelul este rasist. Comitetul de Politică Externă al SUA a emis o rezoluţie (H.Res. 1361) care susţine că Durban II va reafirma ideile Durban I. Prin această rezoluţie, H.Res. 1361, Democraţii americani ignoră caracterul puternic antisemit al Durban I:

Ia notă de faptul că Durban I, Conferinţa Mondială Împotriva Rasismului din 2001 a marcat o importantă recunoaştere a rănilor istorice cauzate de sclavie, colonialism şi continua prezenţă a rasismului şi discriminării rasiale, recunoaşterea comerţului transatlantic cu sclavi ca fiind crimă împotriva umanităţii şi recunoaşte că oameni de descendenţă africană şi indigenă care au fost victime ale acestor acte, continuă să înfrunte discriminare şi marginalizare ca o consecinţă directă;
H.Res. 1361

Bineînteles că nu se pomeneşte că sclavia este prezentă şi în ziua de azi în lumea islamică. Mai mult, rezoluţia condamnă guvernele Statelor Unite, ale Franţei, Canadei, Israelului, UK şi al Olandei pentru că şi-au declarat intenţia de a nu participa la Durban II.

Canada a motivat neparticiparea la Durban II în felul urmator :

Am sperat că procesul preparator al Conferinţei Durban II va remedia greşelile trecutului. Am concluzionat că, în ciuda eforturilor noastre, nu va fi aşa. Astfel, Canada nu va participa în conferinţa din 2009. Canada va continua să îşi concentreze eforturile pe iniţiative autentic anti-rasiste […].
Diving into Durban II

Oare de ce uită statele europene să ia apărarea Israelului în faţa grupurilor islamice din ONU? Să fie oare pentru că în fiecare oraş important din vestul Europei există comunități masivă de imigranţi musulmani care refuză integrarea şi care au dus la creşterea criminalităţii la nivele nemaiîntalnite dupa cel de-al doilea razboi mondial?

Să fie oare pentru că există zone în Amsterdam, Malmo (Suedia), Paris (şi toată Franţa), Londra, Bruxelles, etc. in care poliţia, salvarea şi pompierii nu pot intra fără a fi atacate? Să fie oare pentru că prin imigraţia necontrolată din ţările muslmane, Europa s-a asigurat că stă pe un butoi de pulbere ce poate sări în aer în orice moment, de acest lucru asigurîndu-se reţeaua extinsa de imami radicali din miile de moschei din Europa?

Anne Bayefky, purtător de cuvînt al Hudson Institute, Institutul Touro Pentru Drepturile Omului şi Holocaust şi Asociaţia Avocaţilor şi Juriştilor Evrei, condamnă antisemitismul celor ce se pretind apărătorii drepturilor omului:

Vă puteţi imagina beneficiile aduse umanităţii de cei ce neagă existenţa Holocaustului, torturii, amputărilor, lapidărilor şi a mutilarii genitale feminine? Aparent House Committee on Foreign Affairs poate. Altfel, amendamentul lor de 2000 de cuvinte ar putea fi mult mai scurt. „În nici un caz, nu mergem” ar fi fost suficient.


ONU, Geneva
15 octombrie 2008


În traducere:

Participarea statelor care sînt serioase în ceea ce priveşte drepturile omului legitimează această platformă globală de răspîndire a urii.

Avînd în vedere tentativele din ultimele zile de a reduce la tăcere ONG-urile schimbînd constant subiectul discuţiei, sînt sigură că sîntem cu toţii interesaţi să aflăm dacă această adunare vrea într-adevăr să audă ce avem de spus.
Această comisie preparatorie a dat, în sfîrşit, cărţile pe faţă cu publicarea unei schiţe a documentului final. Paragrafele elaborate pînă în momentul de faţă includ următoarele:
• acuzaţii că Israelul se face vinovat de Apartheid, de crime împotriva omenirii şi genocid;
• declaraţii că palestinienii sînt victimele rasismului israelian;
• acuzaţia că sionismul este rasism referindu-se la o Lege a întoarcerii care ar avea fundamente rasiste;
• cererea acordării unui Drept la Întoarcere palestinienilor, lucru ce ar pune capăt caracterului evreiesc al Israelului, într-un efort de a încheia suveranitatea Israelului asupra Ierusalemului.

Adresînd problema arzătoare pe care Comisia Drepturilor Omului o are cu “aglomerarea/clustering”, sînt cel puţin 6 paragrafe într-o singură secţiune care condamnă Israelul. Din moment ce nu există paragrafe care să condamne rasismul din alte ţări, din punctul acesta de vedere nu se pune problema “aglomerărilor/clustering”.

Pentru unii dintre cei prezenţi aici, problema nu este că un asemenea paragraf ar fi un afront adus protejării drepturilor omului, punct!, ci “duplicarea”. Din acest cadru de referinţă, notez că Paragraful 57 din Secţiunea 1 care condamnă Israelul, este identic cu Paragradul 11 din Secţiunea 4. Dar după o mai atentă examinare se pare că multiplicarea acuzaţiilor, exclusiv la adresa Israelului, la Durban Review Conference este scopul, şi nu problema.

Reprezentanţii diferitelor state arabe şi musulmane şi-au exprimat suportul pentru aceste paragrafe şi chiar au propus limbaj adiţional pentru condamnarea Israelului. Astfel în timp ce reprezentanţi ai societăţii civile din state democratice sînt recunoscători că Uniunea Europeană a facilitat posibilitatea ONG-urilor de a vorbi, ne întrebăm totuşi asupra substanţei. Ce s-a întîmplat cu Uniunea Europeană? De ce reprezentanţii acesteia se tem să spună clar şi răspicat că aceste declaraţii sînt defăimări grosolane la adresa Israelului, o calomnierea a poporului evreiesc, antisemitism deghizat în drepturi ale omului? De ce membrii Uniunii Europene nu au indicat faptul că o cincime din populaţia Israelului este de origine arabă, cu mai multe drepturi democratice decît în orice stat arab?

Avînd în vedere faptul că ONU numeşte pe evrei şi teritoriile palestiniene Crima iudeizării, de ce nu a notat cu îngrijorare Uniunea Europeană că nu există nici o referinţă la Apartheid-ul palestinian? Nu este surprinzător că cei ce abuzează de drepturile omului sînt angajaţi în acest efort. Adevărata surpriză şi motiv de stînjeneală este să priveşti membrii ai Uniunii Europene cum stau aici şi duc o conversaţie, duc un dialog dimplomatic, pentru şi împotriva formelor contemporane de antisemitism, pentru şi împotriva sionismului, pentru şi împotriva libertăţii de exprimare, pentru şi împotriva efortului de a învinge terorismul.

Deci mă văd nevoită să întreb: Germania, Franţa, UK, avînd în vedere documentul din faţa noastră, declaraţia şi dinamica acestui forum, nu este momentul, în sfîrşit, să înfruntaţi întrebarea Ce faceţi aici? Comportamenul vostru legitimează acest forum anti-drepturile omului, oferiţi credibilitate şi audienţă globală acestor discuţii, banii cetăţenilor dumneavoastră acoperă costurile pentru o treime din aceste şedinţe. Vă este frică să folosiţi consensul pentru că nu aveţi numărul necesar pentru a cîștiga dacă aţi face-o, ceea ce înseamnă că rezultatul va fi cu siguranţă mai prost pentru protejarea drepturilor omului decît cînd aţi început.

Ar trebui să vă fie ruşine!!

La cîteva zile după ce Barack Hussein Obama a ciştigat alegerile, acesta şi-a anunţat deja intenţia de a diviza Ierusalimul şi de a readuce Israelul la graniţele din 1967, conform unei iniţiative sponsorizate de saudiţi. Se ignoră că deşi palestinieilor li s-a oferit Gaza şi Cisiordania, violenţele nu au încetat. Cu siguranţă nici această ultimă concesie pe care Obama o încurajează nu va schimba nimic fundamental.Actualizare – Noiembrie 2009: „Anne Bayefsky,Pro-Israeli Canadian lawyer ejected from UN”.

UNITED NATIONS — Guards ejected an accredited Canadian commentator from the United Nations after she denounced a controversial report that focuses heavily on alleged Israeli war crimes.

Anne Bayefsky, a York University political science professor, offered the only pro-Israel commentary on Thursday night at a microphone outside the General Assembly hall following remarks by its Libyan president, Ali Treki, and the chief Palestinian official at the United Nations, Riyad Mansour.

Arab and Muslim countries had overcome Western opposition in the adoption of a resolution endorsing the report by South African Judge Richard Goldstone, which focuses on the Israeli assault last winter on Gaza.[…]
„I am quite sure that if I had congratulated the United Nations, no one would have said anything,” said Ms. Bayefsky, who was unable to get her credentials reinstated after spending more than two hours drafting a request at the UN last night.[…]
Part of her focus was on Hamas, which controls Gaza, but which most western countries list as a terrorist organization. „The idea that … a terrorist organization is going to decide for itself whether or not it violates the rule of law is something that, I think, no serious democratic society will take seriously,” she said.

„You just have to ask yourselves whether this process has done anything in terms of bolstering the credibility of the United Nations.”
Pro-Israeli Canadian lawyer ejected from UN

Referinţe

Boycott Durban 2

Petiţie de boicot

Durban Conference against Racism From the Birthplace of Passive Resistance, A Call for Tolerance

UN Watch Report: “Shattering the Red Lines: The Durban II Draft Declaration”
Watchdog groups brace for ‘Durban 2’
Climate change behind Darfur killing: UN’s Ban
Why was the Durban UN World Conference Against Racism in 2001 anti-Israel?
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 3379 (XXX)
Durban Update: Final Declaration Recognizes Palestinian Right of Return; Omits Language Critical of Israel

Overview: Israel and the UN – a troubled past
Again – Anne Bayefsky despre ce se anunţă a fi Durban II
Diving into Durban II
Pascal Bruckner: Boycott Durban II

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Costin Andrieş

Costin Andrieş

Autor, co-fondator și redactor-șef ILD https://twitter.com/CostinAndriess

22 de comentarii

 1. Marcel Popescu
  24 noiembrie 2008

  Wow. Nasol de bietii israelieni. Or sa pateasca si ei la fel de rau ca cei care indraznesc sa afirme ca Holocaustul n-a existat… nah, de chestia aia nu poti sa fugi nici macar in State, macar de arabi ai sanse sa scapi acolo.

  Tough, I guess.

 2. costin
  24 noiembrie 2008

  salut Marcel,
  spui:

  Or sa pateasca si ei la fel de rau ca cei care indraznesc sa afirme ca Holocaustul n-a existat…

  Dar la ce te referi cind spui ca israelienii vor pati ce patesc si cei care neaga israelul? ????
  Uite, spre exemplu, presedintele iranian, care neaga Holocaustul, poate veni bine mersi la sediul ONU din centrul New Yorkului ca sa demonizeze evreii si Israelul.  Pe linga faptul ca Ahmadinejad neaga Holocaustul, ameninta ca va sterge de pe fata pamintului Israelul si America si tot occidentul.
  Tipul asta, intr-o lume normala, ar fi fost arestat in momentul in care pune piciorul in aeroportul din NY.

 3. israelianca
  24 noiembrie 2008

  Marcel, crezi ca noua ne pasa de ONU?

 4. Marcel Popescu
  24 noiembrie 2008

  Sunt convins ca presedintele Iranului poa’ sa spuna ce vrea el. Misto exemplu, m-a convins complet de greseala opiniilor mele… right.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4310087.stm

  Aici e un ne-presedinte al Iranului care e in inchisoare (http://www.zundelsite.org/) din cauza ca a indraznit sa afirme ca holocaustul s-ar putea sa fie o exagerare. SUA l-a expulzat in Canada, Canada l-a trimis in Germania, nemtii l-au bagat la inchisoare. Sublim.

  Nu suport religia Islamica… mi se pare o religie mult prea periculoasa. Nu suport statele arabe pentru ca sunt mult prea agresive. Da’ nici cu evreii nu mi-e rusine.

  Israelianca – aparent autorului articolului ii pasa ????

 5. costin
  24 noiembrie 2008

  Marcel,

  OK, imi dai exemple cu oameni care neaga holocaustulm care zici ca au probleme. apoi trimiti linkuri la situri care neaga si ele holocaustul in care am vaz (la o prima vedere) o stea a lui David insingerata. sa fie vorba despre ” sionismul singeros”?
  dar sa lasam toate astea. spune-ne tu ce crezi. a fost? n-a fost? sionism = evil?

 6. israelianca
  24 noiembrie 2008

  Marcel, nu stiu pentru ce trebuie sa-ti fie rusine sau nu, vreau doar sa-ti atrag atentia ca multe din cele care ni se pun in circa in calitatea noastra de evrei inainte de infiintarea Statului Israel si respectiv israelieni/sionisti dupa infiintarea Statului Israel, sau/si numai evrei care prefera sa nu-si exercite dreptul de a trai in Israel, sint pure inventii, ca si calomnia singelui sau alte bazaconii, si nu au nici o legatura cu suferinta arabilor sau a asa-zisilor palestinieni, ci sint odrasla vechiului nostru cunoscut antisemitismul, sau iudeofobia cum zic eu, pentru a nu mi se arunca in fata „dar si arabii sint semiti”.
  Nu stiu cit ii pasa lui Costin de ONU, dar incercam uneori sa demascam aici atitudinile PC sau multi-crappy-culti care bintuie lumea civilizata. Nu stiu daca ONU se incadreaza neaparat in definitia „civilizat”. In plus, de cind ma tin eu minte (si crede-ma ca sint citeva decenii foarte bune de atunci), ONU nu prea face mai mult decit sa-si exprime ingrijorarea. Pina si societatile de protectie a animalelor au mai multe activitati la palmares.

 7. Marcel Popescu
  24 noiembrie 2008

  Nah, e un subiect care nu ma intereseaza absolut deloc. Ce ma deranjeaza e ipocrizia… articolul asta mi s-a parut ridicol tocmai din cauza comparatiei cu holocaustul.

 8. costin
  24 noiembrie 2008

  Deci vorbesti ca sa te afli in treaba. Multumesc, dar nu era nevoie. Daca ai fi citit macar o parte din articol, ai fi urmarit referintele, si nu ai te-ai fi grabit sa comentezi dupa ce ai vazut doua poze si un desen, ai fi aflat mai multe si nu ai mai fi trimis linkuri ridicole de genul zundelsite.
  La revedere!

 9. Imperialistu'
  24 noiembrie 2008

  Bun, Marcel, te deranjeaza ipocrizia. Excelent, si pe noi. In cazul asta, ce ar fi sa nu mai te faci ca nu vezi diferenta extraordinara dintre evrei si „palestinieni”? „palestinienii” isi transforma propriile odrasle in atentatori sinucigasi sau in alte soiuri de criminali. Arabii lui Arafat si-au invatat copii ani la rand ca trebuie sa ii urasca pe evrei, fiinte diabolice si subumane („porci si maimute”) cu care nu te poti intelege altfel decat prin limbajul armelor; ca Israelul nu are nici un drept pentru a exista si ca nu va mai exista intrucat va fi distrus de catre arabi, cei care ii vor arunca in mare pe toti evreii.

  Acum cativa ani, doi soldati evrei s-au ratacit si au ajuns intr-o zona aflata sub conducerea autoritatii „palestiniene”. Stii ce s-a intamplat cu ei? Au fost linsati, politian dandu-i pe mana „boborului”. De ce? Pentru ca erau evrei si trebuie sa plateasca pentru asta.

  Lynch mob’s brutal attack
  Two of the Lynched Israeli Soldiers – Cut down in their prime

  Nu am auzit de arabi linsati de gloate de evrei, la fel cum nu am auzit ca israelienii sa isi educe copiii in spiritul urii fata de arabi. Mai mult, i-am vazut pe evrei eliberand zeci sau sute de criminali „palestinieni” in schimbul a catorva cadavre.

  In concluzie, stimate Marcel, nu veni la noi cu discursul asta subtire. Iti pare rau pentru negationistii holocaustului? Foarte bine, dreptul tau, dar nu ne acuza pe noi de ipocrizie. Ipocrit este acela care se face ca nu vede diferentele, desi ele sunt EVIDENTE.

  Inca ceva: nimic nu este mai contraproductiv decat condamnarea imbecililor care neaga Holocaustul. Prin pedepsirea lor, nebunii care cred in ZOG (Zionist Occupation Government; ca veni vorba, pe site-ul dat de tine sunt cateva desene foarte interesante, din acest punct de vedere… esti un om cu preocupari deosebite), in Protocoalele Inteleptilor Sionului si alte asemenea trasnai, primesc confirmarea acestor teorii.

 10. Marcel Popescu
  24 noiembrie 2008

  Cred ca v-ati facut o impresie gresita. Am fost serios cand am zis ca nu ma intereseaza deloc subiectul… articolul despre individul din Canada l-am gasit cautand pe google „holocaust denier canada” (fara ghilimele) – este primul hit – si motivul pentru care stiam de chestia asta e ca am citit intamplator acum ceva timp despre cazul respectiv pe lista cypherpunks (subiectul ALA ma intereseaza).

  Nu am habar daca evreii isi educa copiii sa urasca arabi sau sa urasca „holocaust deniers”. Interesul meu principal e relativ la guverne. Ceea ce stiu e ca guvernul Israelului isi face un obicei din a protesta in mod oficial referitor la holocaust deniers (mi-e mult mai usor sa folosesc termenul asa decat sa-l traduc), exact asa cum guvernele arabe isi fac un obicei din a protesta fata de „maltratarea” palestinienilor sau mai stiu eu ce.

  Nu comentam ce fac persoanele particulare – sunt convins ca 1) exista dubiosi peste tot si 2) sunt mai multi arabii care urasc sincer evrei, fara influenta guvernului, decat invers. Diferente la nivelul indivizilor exista.

  La nivelul guvernelor – not so much. Asta mi s-a parut ironic. Articolul asta (ca si comentariile) s-au axat pe guverne – ONU, presedintele Iranului, Obama – si nu pe indivizi, si in legatura cu asta am comentat.

  A, si nu va faceti probleme („vorbesti ca sa te afli in treaba”) – daca vreau sa fac misto de site nu trebuie decat sa ridiculizez prostia de sub caseta asta („Ce-ai luptat azi împotriva încălzirii globale?”). E un subiect mult mai interesant (din punctul meu de vedere) si despre care stiu mult mai multe.

 11. costin
  24 noiembrie 2008

  „..lista cypherpunks (subiectul ALA ma intereseaza). ”
  deci te itereseaza lista cyberpunk?

  ” Ceea ce stiu e ca guvernul Israelului isi face un obicei din a protesta in mod oficial referitor la holocaust deniers (mi-e mult mai usor sa folosesc termenul asa decat sa-l traduc), exact asa cum guvernele arabe isi fac un obicei din a protesta fata de “maltratarea” palestinienilor sau mai stiu eu ce.”
  poftim?

  „daca vreau sa fac misto de site nu trebuie decat sa ridiculizez prostia de sub caseta asta (”Ce-ai luptat azi împotriva încălzirii globale?”).”
  nu am crezut ca vrei sa faci misto de site. am crezut doar (ce mi-ai confirmat mai tirziu) ca vb fara sa stii ceva despre subiect, sau macar sa te itereseze. daca vrei sa faci misto de „prostia de sub caseta” poti sa faci. e o ironie, nu cred ca te-ai prins, dar e ok daca rizi de ea.

  discutia nu are nici un sens. multumesc si la revedere! (iar)

 12. emil
  24 noiembrie 2008

  Salut Marcel. Prostia cu pricina e un fel de „tongue in cheek”… probabil ca ironie ar fi o traducere in romana (debitata cu o mutra serioasa). Interesant ca ai luat-o de buna. Crede-ma, nu judec in nici un fel, e doar o constatare neutra.

 13. costin
  24 noiembrie 2008

  ce emil, doar nu te asteptai sa o inteleaga toata lumea? crezi ca jorj s-a prins?

 14. dr. jones
  24 noiembrie 2008

  o rugaminte pentru israelianca:

  poti acoperi subiectul razboiului israeliano-libanez?
  pentru ca mie unuia – cum a acoperit ( in special) presa leftista din europa acel conflict mi s-a parut strigator la cer!

 15. Imperialistu'
  24 noiembrie 2008

  A, si nu va faceti probleme (”vorbesti ca sa te afli in treaba”) – daca vreau sa fac misto de site nu trebuie decat sa ridiculizez prostia de sub caseta asta (”Ce-ai luptat azi împotriva încălzirii globale?”). E un subiect mult mai interesant (din punctul meu de vedere) si despre care stiu mult mai multe.

  Auzi la el, poate sa faca misto, dar fiind finut, ne tolereaza „prostia”. Ba, Marcele, esti amuzant, dar tu auzit-ai pana acum de ironie? :mrgreen:

 16. israelianca
  24 noiembrie 2008

  dr. jones, adica vrei sa-l „descopar”, ca de acoperit l-a acoperit presa destul, adica l-a ingropat ca pisica.

  Pe tema asta s-au scris deja citeva carti in Israel.

  ok, da-mi ceva timp de gindire si de organizare sa apuc sa scriu ceva coerent si sa regasesc citeva linkuri utile.

 17. bugsy
  24 noiembrie 2008

  Exemplul cu fumul exploziilor de bombe, in Beirut, multiplicate in Photoshop, „o productie” Reuters, este emblematic pentru cum a fost „acoperit” de media razboiul cu Libanul!

  ….Israelianca, abia astept sa citesc !

 18. dr. jones
  24 noiembrie 2008

  da. mi se pare interesant de citit o parere from inside the conflict. cu atat mai mult daca este narata de israelianca. eu unu’ la scris sunt o putoare de nedescris.

 19. dr. jones
  24 noiembrie 2008

  A, si nu va faceti probleme (”vorbesti ca sa te afli in treaba”) – daca vreau sa fac misto de site nu trebuie decat sa ridiculizez prostia de sub caseta asta (”Ce-ai luptat azi împotriva încălzirii globale?”). E un subiect mult mai interesant (din punctul meu de vedere) si despre care stiu mult mai multe.

  hahaha. da. misto.
  pai sa il lasam pe marcel sa ne dezvaluie, zic eu.
  nu stiu cum petreceti voi de incalzirea globala dar la mine a nins 3 zile si acum e un frig de crapa pietrele.
  marcele, te rog sa revii cu lamuriri. sunt foarte interesat. parol!

 20. costin
  24 noiembrie 2008

  Anne Bayefsky data afara din sediul ONU pentru a sustinut o pozitie pro-Israel.

 21. N
  24 noiembrie 2008

  Istraelieni,palestinieni ..imi sunt tot una ,la fel ca si celelalte state ori natiuni arabe,deja au luato razna cu inchipuirile de genu xenofobie,rasism si alte rahaturi cind de fapt rasismul si discriminarea se manifesta chiar fata de cei ce sun acuzati ca o fac. Respectiv in In europa fata de europeni sau in SUA in care daca un alb priveste mai choris un negru sau arab sau trage un pirt in forma de zvastica este luat rapid pe sus si condamnat de nu se vede.Ce sa mai spunem de amenintarile islamistilor fata de occidentu care nu prea accepta obiceiurile tribale arabe,la fel si cu dictatura si regimul la libera exprimare pe care a impuso israelu in occident cu privire la suspiciunile fata de existenta holocaustului si alte inchipuri de manifestari xenofobe…

 22. Corneliu
  24 noiembrie 2008

  @ N
  Stimate comentator, daca ai scrie intr-un mod mai putin agramat si bolmojit cred ca lumea te-ar intelege mai bine. Sau poate ca eu nu ma pot ridica la nivelul subtilitatii textului pe care l-ai postat…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

„Sunt multe speranțe că chiar anul acesta, România se poate califica pentru Visa Waiver și ca să facă asta, cer oamenilor care mă ascultă astăzi ca ei sau prietenii lor, care se duc să aplice pentru o viză, să fie siguri că au toate documentele în orgine”,  spune domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul american (2019-2021) numit …

aMBASADOR SUA LA BUCUREȘTI 2019 - 2021 administrația TRUMP - VISA WAIVER -
Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian