FUNDATIA IOAN BARBUS

La bustul marelui porc

Toţi iubim porcul anonim. Pentru jumări, cârnaţi, cotlete, piftie, muşchiuleţ, costiţă, chifteluţe şi pate.

Unii iubesc în mod deosebit porcul de cenaclu. Pentru volumele de caltaboşi poetici, grohăitul patetic şi calp, pasiunea delirantă a bălăcitului în noroi şi pofta neistovită de putere şi adulare. Azi îi ridică chip cioplit în parcul Icoanei din Bucureşti.

“Un bust al poetului Adrian Păunescu va fi dezvelit sâmbătă, de la ora 12.00, în parcul Grădina Icoanei din Capitală, informează un comunicat remis MEDIAFAX de Primăria Sectorului 2. La eveniment şi-au anunţat participarea numeroase personalităţi ale vieţii culturale româneşti, scriitori, membri ai familiei, prieteni ai artistului.”

În general lumea mănâncă porc, nu se identifică cu el. Altele au fost animalele cu care oamenii au dezvoltat o relaţie magică de-a lungul timpului. Ursul, bizonul, jaguarul, vulturul (ca să mă rezum la câteva exemple de pe cele două continente americane) au fost preţuite în mod special datorită calităţilor şi forţelor primordiale pe care le puteau conferi celui suficient de îndemânatic şi curajos pentru a le răpune în urma unei întreceri pe viaţă şi pe moarte. Supravieţuitorul îşi însuşeste esenţa animalului cucerit şi devine părtaş la lumea spiritelor eterne. Vraciul consfinţeşte, într-o ceremonie sacră la care participă întreg tribul, transferul de potenţă către noul posesor şi reafirmă prin el legătura dintre viaţa tranzientă şi imanenţa lumii dincolo de umbre.

Pe de altă parte, orice are un început. De ce nu şi celebrarea pioasă a porcului, cu atât mai mult cu cât trăim în iepoca diversităţii, dar şi a iegalităţii între dihănii. Conceptul pare improbabil, însă ar fi profund nedrept ca porcul să fie discriminat faţă de vultur: desigur că zboară şi primul, pe aripile inspiraţiei lirice şi elocvenţei epistolare. Există o epistolă capabilă să sintetizeze în cuget şi simţire tot imanentul încrustat în bustul de bronz care va fi inaugurat de distinsul trib participant la ceremonie.

Eminescu ne-a lăsat câteva scrisori în versuri, care pălesc faţă de cea mare, lată şi în proză a lui Păunescu. Scrisoarea din 1986, zămislită în chinurile infernale suferite după intrarea în dizgraţie (datorită interzicerii din 1985 a cenaclului Flacăra), trebuie citită de orice iubitor al porcului tradiţional. Ca să nu confunde porcoşenia proiectată de ingineria genetică a comunismului cu nişte biete jumări. Ar trebui citită, cu voce tare şi în cadenţă ceremonioasă, şi de numeroasele personalităţi participante la festivitate: poate se vor ruşina de întreţinerea acestei confuzii şi vor înţelege că participă la o glorificare şi permanentizare a ticăloşiei. Nu toate animalele au fost create egale.

Stimate tovarăşe Nicolae Ceauşescu,

Trist şi singur şi umilit, cum sunt, dat la o parte de forţe obscure din prima linie a luptei pentru afirmarea „Spiritului Ceauşescu“ în viaţa publică românească, pierzân-du-mi aproape orice speranţă că acolo, sus, unde sunteţi, glasul meu se va auzi, datorită norului greu penetrabil de calomnii în care am fost învăluit, uitând probabil în tristeţea mea sinucigaşă chiar şi ştiinţa de-a mă mai eventual bucura, am avut, totuşi, marea fericire de-a citi cuvântarea dumneavoastră de la Şedinţa Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român de joi 6 februarie 1986.

Începusem să cred că adevărul va ajunge greu la dumneavoastră şi boceam cu capu-n pernă, câteodată, pierderea acestei şanse, pe care mi-o explicam prin sistemul triumfalist şi viciat, de dezinformare criminală, care e aproape fatal să apară într-o lume care nu-şi mai conservă dialectica şi opoziţia.

Vreau să vă spun, tovarăşe Nicolae Ceauşescu, clar şi din tot sufletul meu, că, şi dacă în România ar fi 200 de partide, eu tot în partidul condus de dumneavoastră aş face cerere de înscriere sau reînscriere, chiar dacă aş şti că alte partide m-ar plăti, iar partidul acesta mi-ar mai da o dată vot de blam cu avertisment. Nu sunt un apucat, nu sunt un nebun, dar sunt un patriot adevărat care nu poate să nu observe că în problemele fundamentale ale României aveţi o scânteie divină şi vă călăuzeşte un geniu lăuntric.

Vineri, 7 februarie, am căutat un ziar cu cuvântarea dumneavoastră în toată Capitala, îmi spusese tata de cu noapte că v-a auzit la televizor şi că aţi vorbit extraordinar. Tata are 70 de ani şi mă roagă să vă transmit că, dacă e nevoie de dânsul pentru apărarea României şi a fiinţei dumneavoastră, la care ţine ca la adevăratul eliberator al ţării, vă stă la dispoziţie cu viaţa lui, pe care n-au ocolit-o dramele, puşcăriile, nedreptăţile, dar în care nu şi-a permis niciodată să-şi trădeze credinţa în ceea ce a iubit şi iubeşte.

Şi-ntr-un târziu am găsit un ziar, şi parcă nu-mi venea să-mi cred ochilor. Nu m-am îndoit niciodată de marea dumneavoastră iubire pentru adevăr, dar am ştiut că mulţi şi-au construit carierele minţindu-vă. Dar când am văzut că sunteţi încă atât de tânăr, atât de curajos, atât de lucid, atât de realist şi de necruţător cu adevăraţii responsabili ai diverselor necazuri, pe care le trăieşte minunatul popor, zbuciumatul popor, din al cărui geniu sunteţi nutrit, am înţeles nici pentru mine, nici pentru ceilalţi oameni, care au fost îndepărtaţi sistematic şi programatic de dumneavoastră, nimic esenţial nu e pierdut.

Că am pierdut funcţii, că am fost terfelit, că mi s-au oprit cărţile şi mi s-a confiscat abuziv ceea ce am construit corect la Breaza, că nu mi se mai îngăduie să public şi că sunt practic interzis în ţara mea nu înseamnă nimic: un fleac în raport cu marea fericire, cu extraordinara fericire că Tovarăşul nostru, că Omul nostru, în care ne-am investit speranţele şi tinereţea, ştie adevărul despre ţară şi nu-i lasă pe mincinoşi, pe duri, pe incompetenţi să triumfe. La multe rele v-au îndemnat ei şi unele, din păcate, s-au şi comis, dar există o compensaţie istorică, există o revanşă a adevărului şi sunteţi autorul unui gest pe care mă văd obligat să-l numesc istoric, deşi cuvântul „istoric“ e cam obosit de prea multă întrebuinţare, şi când trebuie, şi când nu trebuie.

Iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, profetice cuvinte aţi rostit şi bine aţi făcut că le-aţi lăsat să apară, să fie cunoscute de acest popor care vă iubeşte, în ciuda faptului că îl fugăresc şi-l chinuie diverşi oameni cu putere, care au neruşinarea să se prevaleze de numele dumneavoastră în acţiunea lor de subminare a economiei naţionale, a agriculturii româneşti, a spiritualităţii româneşti, pentru că, după toate acestea, cred ei, ajungându-se la faliment, România să fie uşor remorcată de falsele idei înnoitoare de la răsărit.

Şi ce-or mai vrea ei? În loc de Hora Unirii, pe care dumneavoastră aţi restituit-o ţării, să ieşim în piaţa mare şi să jucăm, în frunte cu incompetenţii, pe care i-aţi demascat, la începutul acestui februarie 1986, şi care nu vă vor iubi niciodată, să ieşim şi să jucăm o Gorbaciovskaia pe furate, până într-un punct, şi-un ceardaş, o Kadarească de la acel punct încolo.

Eu, tovarăşe Secretar General, fie că mă vor omorî azi, fie că mă vor ierta până mâine, înjurat şi de Europa Liberă şi de Moscova, şi de Budapesta şi vai, şi de Bucureşti, cred în ceea ce am apucat să cred în August 1968, când mi-aţi făcut onoarea să mă primiţi în singurul partid comunist care s-a opus deschis violenţei, invaziei, coaliţiei împotriva libertăţii, Partidul Comunist Român.

Mi s-a putut părea, şi-mi dau seama că am greşit, că adevărul nu va mai ajunge niciodată întreg la dumneavoastră. Dar sufletul dumneavoastră întreg, mintea dumneavoastră pătrunzătoare, caracterul dumneavoastră neînfricat v-au condus spre o analiză de o unică acuitate şi care trebuie să rămână în istoria economică şi socială a României moderne un document definitiv.

Vedeţi dumneavoastră, cuvintele sunt iarăşi prea obosite, prea le-au ponosit vopsitorii de ocazie, linguşitorii de toată mâna şi detractorii de toate felurile. Dar cu ce să vă comunic emoţia mea? Acesta este Adevăratul Nicolae Ceauşescu al Istoriei Românilor, marele patriot revoluţionar, necopleşit de rutină şi capabil de gesturi epocale, pe care noi toţi ceilalţi s-ar cuveni să-l transformăm în realitate. În valori, competenţe, beneficiu social.

Acum, poporul român aşteaptă măsurile organizatorice pe care le anunţă cuvântarea şi care să aşeze lângă dumneavoastră oameni competenţi şi credincioşi. Dar acelaşi popor care vă iubeşte aşteaptă şi acele acte revoluţionare prin care sistemul osificat şi nefertil pentru înnoiri să fie radicalizat, spre a purta nu amprenta leninistă, ci amprenta lui Nicolae Ceauşescu, cel mai de seamă gânditor politic al situaţiei României sale.

Ştiţi, desigur, mai bine decât noi toţi, dar vă reamintesc şi eu, că oricâte schimbări de persoane aţi face, dacă nu va funcţiona corespunzător sistemul, cu o reală competiţie a valorilor şi cu o vie înfruntare a opiniilor într-o corectă luptă de idei (cum aţi cerut cândva într-o analiză a dezvoltării ştiinţelor sociale), situaţia nu se va putea modifica esenţial.

Va trebui ca democraţia pe care aţi promovat-o principal şi neabătut să funcţioneze ca o nouă pârghie a progresului economic: şi în industrie, şi în agricultură, şi în ştiinţă, şi în cultură. Dar, vai, Tovarăşe Nicolae Ceauşescu, ca să vă dau un exemplu: ajunge un singur Dulea la un car de cărţi şi întreaga producţie editorială stă, iar fierberea în cultură nu e bună şi nu face bine renumelui culturii române.

Mă-nchin dumneavoastră pentru fantastica, surprinzătoarea capacitate de a redescoperi adevărul, îmi pare rău că rănile pe care le port nu-mi îngăduie să susţin o campanie publică de analiză şi subliniere a ideilor pe care le-aţi esenţializat în cuvântarea din 6 februarie 1986. Pot doar să vă mulţumesc şi să sper că mă va găsi viu momentul în care eventual ar mai fi nevoie de mine. Vă vrea ţara, aşa vă iubim noi, aşa ne faceţi să ne ridicăm şi din morţi, pentru a dovedi că, într-adevăr, cum spuneţi, o ţară nu se face cu justificări, ci cu fapte.

Să trăiţi, Măria Voastră! Şi să nu lăsaţi pe cei ce se ascund sub justificări demagogice să compromită în vreun fel această Adresare Către Naţiune care, în ciuda conciziunii ei, are valoarea unui adevărat Raport de Epocă. Să fiţi sănătos, omule bun şi drept, pentru a putea scoate de guler din scena politică fariseii şi pentru a ne conduce cu geniul dumneavoastră izbăvitor.

Iată de ce am considerat că nu e deplasat să vă trimit aceste rânduri. Ar fi, după opinia mea, normal ca lipsurile constatate de dumneavoastră şi arătate naţiunii să fie analizate atent, pentru ca valoarea documentului pe care ni l-aţi oferit să nu rămână izolată, vremelnică şi să nu pară o terapie momentană, când e vorba de fapt de nişte vicii de fond, care ţin în loc mersul înainte al acestei patrii care vă e atât de scumpă. Aş vrea să cred că noi toţi vom înţelege în spirit critic şi autocritic marele dumneavoastră exemplu de înţelepciune şi curaj.

Să trăiţi, Măria Voastră!

Adrian Păunescu, noaptea de 7 spre 8 februarie 1986

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Emil Borcean

Emil Borcean

99 Comments

 1. Daniel Francesco
  26 May 2012

  Cu aceeasi ocazie a scris si o poezie intitulata “Va multumesc”. Iat-o:

  Va multumesc

  Versuri de ecou la Cuvantarea tovarasului Nicolae Ceausescu din 6 februarie 1986

  „Intreg, al dumneavoastra, asa ma simt din nou
  Ca de minciuni si falsuri fiinta mi-e satula,
  Va multumesc de toate, Cinstit si Bun Erou,
  Renaste-n mine insumi si ultima celula.

  Parca traiam exilul himeric in pustiu
  Si fapta dumneavoastra avu deodata-n mine
  Efectul formidabil al unui traznet viu
  Lovind in ce e putred ca-n rest sa faca bine.

  Sunteti atat de tinar si-atat de curajos,
  Ati desteptat intreaga speranta romaneasca,
  V-au dat stralimpezime durerile de jos
  Si-ati doborat minciuna ca pe-o cumplita masca.

  Necazuri sunt destule, in viata tuturor,
  Si fiecare-si vede intai pe ale sale,
  Dar oamenii suporta necazul mai usor
  Cand adevarul totusi e cea mai dreapta cale.

  Acest popor doreste intregul adevar
  Si-acum cand grea e iarna si iarasi sunt probleme
  Nevoie e de oameni, «nu de justificari»,
  Si, daca va fi astfel, n-avem de ce ne teme.

  Va vad apoteotic, ca pe un Voievod,
  Ce stie sa aplece urechea spre Ion Roata,
  Si se-adreseaza tarii in cel mai simplu mod
  Ca-n ’72, tin minte: «Acum ori niciodata!»

  De-aici, din umilinta la care sunt constrans,
  Chiar daca nu am dreptul propriei mele arte,
  Bolnav, hulit si singur, cu ochii arsi de plans
  Am sa va fiu ostasul cinstit pana la moarte.

  Februarie patetic! Vrem vesti, nu vrem povesti,
  Si asteptam ca Geniul acestei patrii bune
  Sa-nceapa primavara constiintei romanesti
  Si tot ce e valoare in juru-i sa adune.

  Ce radicalitate in felul omenesc
  De-a spune adevarul, de-a-l transforma in torta,
  Ce, de va fi nevoie, din morti sa ma trezesc,
  De m-ati chema vreodata, mai am in mine forta.

  In vremurile grele pe care le traim
  Cand o planeta-ntreaga se plange ca o doare,
  Dezamorsand minciuna, Eroule sublim,
  Sunteti Barbatul Tarii si Unica Salvare.

  Noi, sa va fie bine, oriunde-am fi, veghem,
  Dar va rugam sfielnic sa fiti cu luare-aminte
  Sa nu-nnoiti doar oameni, ci si acest sistem
  Care prin sine insusi falsifica si minte.

  Amprenta dumneavoastra sa tuteleze, ea,
  Nu niste reparatii la vise iluzorii,
  Ci radicalizarea launtrica si grea,
  Sub semnul Competentei, Iubirii si Valorii.

  Sa vina primavara constiintei romanesti,
  Renasterea naturii, sperantei si a muncii,
  Exemplu de-nnoire pornind din Bucuresti:
  Un neam care-si iubeste si pe batrani, si pruncii.

  Indoliat de rele, acum ma nasc din nou,
  Slujindu-mi cu credinta, dupa putere, tara,
  Va multumesc de toate, Cinstit si Bun Erou,
  Din Geniul dumneavoastra, ca un fertil ecou,

  Sa vina Adevarul, sa vina Primavara.

  Adrian Paunescu 7-8 februarie 1986“

 2. Mai nea Emile…de ce te tii dumneata de chestii de’astea? Puteai sa ma avertizezi sa nu maninc inainte de a ma apuca sa citesc “porcaria” maestrului emerit pupincurist.
  Zau asa, nu-i pacat de rib eye steak-ul la gratar si sticla de Sam Adams pe care le-am consumat acu’ o ora? Acuma stau in genunch cu capul intre palme si privesc cu regret continutul stomacului meu cum se duce’n jos pe calea toaletei, directia oceanul Pacific.
  Te rog asa, inceaca sa fii putin mai prevazator si nu mai publica dejectiile paunesciene fara sa pui mai intii un rating / avertizare pe un ecran verde.

 3. John Galt
  26 May 2012

  A fost scrisa la masina. Nu oricine avea masina de scris pe vremea aia..

  btw, scrisoarea a fost conceputa noaptea, asa, conspirativ.. ????

 4. John Galt
  26 May 2012

  (la lumanare, pentru ca in iarna aia tin minte ca nu prea era curent)

 5. John Galt
  26 May 2012

  TranssylvaniaPhoenix, degeaba zici, scrisoarea e un studiu de caz foarte bun. Arata cam toate argumentele si modul de a gandi al stangii “bine intentionate” de pretutindeni.

 6. emil borcean
  26 May 2012

  Transsylvania, scuze… avem si varianta PG 13 ???? (ma bucur sa te aud din nou)

 7. @John Galt,
  De cite ori ii vad fata lui Ed Schultz la MSNBC imi fac cruce si imi scuip de trei ori in san. Porcul de Paunescu s-a reincarnat in America.

 8. S. Frank
  26 May 2012

  @ emil borcean – eu stiam ca de morti numai de bine si apoi cred ca Paunescu inseamna mult mai mult decat o scrisoare .

  In fine daca tot esti de dreapta dreapta de ce nu vb si de baietii de dreapta interbelici ? Sau ti-e frica sa nu fi considerat antisemit ? :)))

 9. Vlad M.
  26 May 2012

  Frank, da’ care e problema ta in acest moment cu “baietii de dreapta interbelici”? I se dezveleste un bust lui Tutea sau cumva porcului comunist Paunescu? Ce, iti place sa te iubesti pe tunuri?

 10. S. Frank
  26 May 2012

  Nu ma asteptam sa fiti antisemiti ! Paunescu era un mare admirator al iudaismulului, unul dintre putinii prieteni adevarati !

 11. nauca
  26 May 2012

  As fi preferat alt loc de amplasare, dar… vedea-i-as bust de bronz pe multi dintre cei care se inhina ideologiei cu pricina, ca sa nu folosesc vorbe vulgare. Bust de bronz de i-as vedea, nu sporovaind pe la TV-uri si tribune. Cu “recunostinte” de porumbei pe umeri, bust de bronz de i-as vedea, sa avem de ce ne minuna!

 12. Vlad M.
  26 May 2012

  Frank, iti bati joc de noi? In ultimele luni numai eu am 5 articole despre Israel.

  https://inliniedreapta.net/lavedere/benjamin-netanyahu-%e2%80%9esuntem-unici-prin-prietenii-nostri-dedicati%e2%80%9d/
  https://inliniedreapta.net/insemnare/primavara-araba-din-egipt-a-hotarat-evreii-sunt-marii-dusmani-ai-egiptului/
  https://inliniedreapta.net/marea-minciuna-palestiniana/
  https://inliniedreapta.net/lavedere/obama-si-israelul-povestea-unei-tradari/
  https://inliniedreapta.net/dereferinta/problema-antisionismului/

  Arhiva site-ului e marturie vie pentru cat de “antisemiti” suntem.

  Mai lipseste sa spui ca admiratorii iudaismului nu pot fi decat comunisti care l-au pupat in fund (expresie cat se poata de potrivita pentru Paunescu) pe Nicolae Ceausescu.

 13. Vlad M.
  26 May 2012

  E amuzant ca mereu sa gaseste cate un nemultumit. Pentru unii suntem “extremisti de dreapta”, pentru altii suntem falsi dreptaci. Pentru unii antisemiti, pentru altii vanduti evreilor. “Cate bordeie, atatea obicee” si fixatii.

 14. John Galt
  26 May 2012

  “Cate bordeie, atatea obicee” si fixatii.

  Câte Mării atatea palarii..

  Măria Voastră!

  ????

 15. Florina B.
  26 May 2012

  Frank, da-ne un exemplu de gest facut de paunescu din prietenie adevarata pentru iudaism.

 16. Nea
  26 May 2012

  Porcul preferă curăţenia, dacă are de ales şi nu haleşte căcat dacă are la dispoziţie urrzici sau ştir.
  Cu un porc se pot identifica alţi porci sau teniile care îi locuiesc prin intestine.

  S. Frank, un asemenea individ nu admiră ci linguşeşte, dacă are vreun interes. A făcut prea mult rău tâmpind o generaţie prin exacerbarea cultului personalităţii lui Ceaşcă şi, apoi, sub Iliescu, nu mai are circumstanţe atenuante că-i plac florile sau iudaismul. Imaginează-ţi ce ar fi scris pe vremea băieţilor de dreapta interbelici, crezi că atunci nu s-ar fi dat cu puterea?

 17. Partizanu
  26 May 2012

  @S Frank Pe semne tu ai fost prezent atunci cind NISTE BAIETI DESTEPTI i-au dat pantaloni jos lu CEAUSESCU dupa ce l-au ciuruit. Daca ai scapat acea ocazie sunt sigur ca l-ai verificat pe PAUNESCU prea te agiti cu ANTI-JUDOVISMU. Fa-ma sa cred ca nu esti o unelta in mina ILUMINATILOR ca multi alti dintre noi.

 18. toiu
  26 May 2012

  @Frank10
  Am inteles bine? Poti sa fi oricat de ticalos daca esti filosemit ti se iarta toate crimele??. Pe de alta parte daca spui despre un criminal ca este criminal esti antisemit pentru ca acel criminal este (sau crezi tu ca este) filosemit??
  Ce urmariti cu aceste postari?

 19. Liv STOmer
  26 May 2012

  Bleah!! Si numai in Gradina Icoanei puteau sa-l puna, acolo unde-mi plimb eu glicemiile si bicicleta? Gretos de tot!! Tin minte ca acum vreo 2 ani ma cutremuram cand imi spunea arhitecta adresa casei pe care tocmai o proiectasem: Otopeni, str. Adrian Paunescu…..si culmea, pe atunci, Porcul era inca viu!! Ne-am tampit cu totii.

 20. silvapro
  26 May 2012

  Eu nu stiu ce alte PORCarii a mai facut Adrian Paunescu. Puteti sa ma informati?

  Daca ma iau numai dupa aceaste scrisoare si poezie, nu pot sa-l acuz intru totul pe Paun. La timpul respectiv lumii ii era frica pina sa si respire, ca nu-i fie interpretat ca anti PCR.

  E adevrat ca-l linguseste cu prea-iubit, marea stima, sinteti cel mai bun si intelept, ca un voievid, geniu, erou etc. Insa cum putea altfel sa-i spuna niste adevaruri grele fara a-si pereclita viata? Si asa face aluzi “ca daca mai ramin in viata”. Totusi a facut critica tare la ce se intimpla in Romania, si cum toate sint la pamint. Poate spera ca daca il maguleste bine, ideile-i au mai multa sansa sa fie acceptate si poate se misca ceva. Nu a facut o cerere numai personala ci mai mult s-a axat pe situatia tarii. Si indrazneste sa atace si sistemul, minciunile. Mai sigur era pentru el daca tacea.

  Ce a patit Paun in urma ceastor scrieri?

  Din pacate cred ca n-a ajutat, nu a existat o schimbare a politicii Romaniei, nici in urma discursului si nici nu s-a sinchisit cel mai iubit dintre paminteni de scrisorile lui Paunescu.

  Aveti citeva citate din acel discurs a lui Ceausescu?

 21. silvapro
  26 May 2012

  Erata – am uitat gilimele la “cel mai iubit dintre paminteni”

 22. toiu
  26 May 2012

  @silvapro20
  “La timpul respectiv lumii ii era frica pina sa si respire, ca nu-i fie interpretat ca anti PCR.” Vorbiti in numele dumneacvoastra sau cel mult si al lui Paunescu. Oricum discutia se poarta in jurul a ceea ce a facut si a scris Paunescu nu in jurul a unei eventuale taceri a acestui ticalos.

  “Si indrazneste sa atace si sistemul, minciunile”. Dumneavoastra ati auzit de critica si autocritica la comunisti? Ma mir de afirmatia dumneavoastra, nu de alta dar era o adevarata arta in regimul comunist aceasta abordare.

  “Eu nu stiu ce alte PORCarii a mai facut Adrian Paunescu. Puteti sa ma informati?”. Cineva mai sus a postat si o poezioara. Cam cate scrisori, poezii si cenacluri v-ar dumiri in privinta acestui nemernic? Daca doriti mai multe informatii puteti citi raportul intocmit de domnul Tismaneanu, raport pe baza caruie domnul Basescu a condamnat comunismul!

  “Din pacate cred ca n-a ajutat, nu a existat o schimbare a politicii Romaniei, nici in urma discursului si nici nu s-a sinchisit cel mai iubit dintre paminteni de scrisorile lui Paunescu.” Mimati inocenta sau naivitatea? Aveti cumva impresia ca acesti oameni (de teapa lui Paunescu) ii durea undeva de soarta tarisoarei mult iubite? Toate aceste linguseli urmareau un singur scop: parvenirea si capatuiala!

 23. silvapro
  26 May 2012

  Ha, ha, vad inca o erata VOIEVID. Dar cred ca nu e rea ca porecla pentru Ceausescu.

 24. Nea
  26 May 2012

  Liv STOmer, Dumnezeu ţi-a pus în cale bustul lui Păunescu ca pe o încercare. Încercarea abilităţii tale de a-i plasa un sclifoi în ochii de bronz, din goana bicicletei.

  Silvapro, cea mai mare porcărie e că a contribuit decisiv la spălarea pe cap a mii sau milioane de oameni, dacă nu mă crezi, uită-te cum se votează de 22 de ani.

 25. silvapro
  26 May 2012

  Nu. nu vorbesc in numele meu in special. Transpira aceasta senzatie si la mine, chiar prin paturile de protejare in care eram infofolita la virsta aceea. Insa am aflat mult si bine dupa ce am plecat din Romania. Cam toata natiunea era sub aceasta frica. Am simtit-o cu virf si indesat in excursiile mele in Romania. Oare tema principala a site-ului nu este teroarea comunista? Nu e ceva ultra si arhi-stiut?

  Citi dintre romani, nu bateau din plame si strigau ovatii de apreciere in piata unde erau adusi fata de Ceausescu si PCR? Citi nu defilau cu pancarte super lingusitoare la defilari? Majoritatea fara a fi comunisti la inima, si in particular il injurau pe Ceau. Si poeziile pe care cu totii le recitam la scoala, si juramintul de pionier, de UTCist, etc? Cum se face ca romanii in general au supravietuit? Vreau sa stiu, majoritatea aveau curajul tatalui si familiei lui Anca Cernea? Majoritatea oare nu a tacut sau a ligusit? nu ma refer la oamenii rai, securisti, tertionari, ci ca cei mai ca tot omul. Putem invinui toata aceasta majoritate? Daca puteau ca toti la unison sa iasa in strada era altceva, dar sistemul era asa de bine structurat ca nu se puteau organiza la revolutie sa dea comunismul jos.

  Stiu f. bine chestia de autocritica, dar ce are asta de a face cu ce vorbim? Pauescu si-a facut autocritica? Sau e vorba de discursul lui Ceausescu in care Maretul si-a facut autocritica? Nu stiu exact ce era in discurs, de aceea am rugat citate din el, dar chiar daca asta a facut acolo, nu inseamna ca si oamenii erau indraptatiti sa-i faca lui critica. Nicidecum!

 26. Liv STOmer
  26 May 2012

  Încercarea abilităţii tale de a-i plasa un sclifoi în ochii de bronz

  Vrei sa spui o flegma. Agreed. Thanx!

 27. toiu
  26 May 2012

  In 90′ cand in Piete se cerea aplicarea punctului 8 de la Timisoara (legea lustratiei) batranul criminal a avut un discurs halucinant. I-a bagat in aceeasi oala si pe calai si pe victime, si nomenclatura comunista (activisti, securisti, etc) si pe simpli membri de partid. Toti erau vinovati, toti contribuisera la fel la perpetuarea dictaturii. Dupa 22 de ani dumnevoastra, doamna silvapro, sugerati acelasi tip de abordare si de judecata. Daca la Iliescu (un comunist trecut prin ciur si darmon) interesul era evident si scopurile dintre cele mai ticaloase, inclin sa cred ca la dumneavoastra este vorba doar de…candoare!

 28. silvapro
  26 May 2012

  Am spus din capul locului ca (in afara de numele lui care-mi este f. cunoscut), nu stiu ce alte defecte are Paunescu. Eu am analizat numai dupa scrisoarea si poezia din postajul de fata. Nu cunosc despre cum si ce a facut ca sa spele creierii tinerilor. Despre asta ar fi bine sa ne povestiti, mai ales pentru tinerii care nu au apucat acele vremuri si nu au fost initiati.

  Sint curioasa si cum a intrat in dizgratie daca-si facea treaba bine.

 29. toiu
  26 May 2012

  @silvapro

  “Cenaclul a început în curând să semene, prin rânduială şi gestică, cu săvârşirea unui ritual: modelul religios pare a fi indispensabil propagandei totalitare când vrea să aibă succes.
  Poetul nu uita, însă, niciodată să amintească tuturor celor încântaţi de ce văd şi de ce simt că datorează Conducătorului suprem – care vorbeşte prin gura lui – supunere şi iubire, căci numai El le poate asigura, în vremurile acelea tulburi şi în colţul acesta de lume, liniştea şi
  stabilitatea. Nimeni nu a făcut un mai mare serviciu propagandei şi regimului lui Ceauşescu(s.m.).
  Acest scriitor, prin acţiunile lui, prin personalitatea lui care fascina şi descumpănea, a prelungit existenţa comunismului naţionalist-ceauşist, precizându-i, cristalizându-i şi întrupându-i doctrina. În schimbul serviciului făcut conducătorului, Adrian Păunescu – un nume pe buzele tuturor – a devenit indispensabil şi puternic în ierarhia propagandei, slobod să înfăptuiască, să îndrepte erori, să facă numeroase fapte bune, să acţioneze peste limitele ştiute.
  A fost citit cu pasiune, versurile lui i-au fost recitate şi cântate cu vehemenţă, cum nu ştim să fi fost vreodată recitaţi şi cântaţi poeţii neamului. Dar nu putem uita că a atras într-o cursă propagandistică sufletele candide ale adolescenţilor, izbutind să deverseze energiile lor explozive în numele supravieţuirii unui regim odios. Din perspectiva dăinuirii acestuia, se poate spune că interzicerea Cenaclului Flacăra – la insistenţa unor membri ai clanului care au profitat de moartea unor tineri în timpul „reprezentaţiei” – a fost cea mai mare eroare tactică a Secţiei de Propagandă a partidului.”

  Din raportul final al Comisiei prezidentiale pentru analiza dictaturii comuniste din Romania

 30. Yeba
  26 May 2012

  @silvapro, există o diferență fundamentală între cei care au tăcut și cei care au lingușit. Dacă nu o sesizezi, eu nu te pot ajuta. Nu poți fi chiar atât de naivă ca să crezi că aceia care agitau pancarte și le făceau singuri acasa, din sufletul lor curat. Exista si o regie a ovațiilor, crezi că erau spontane?! Ele veneau gata scrise de la securitate, nu striga nimeni diin convingere. Au fost regizate din cele mai vechi timpuri, cred că din 1948. Este util sa te documentezi – teroarea initiala ”cand oamenilor le era frica sa respire” si arestarile curgeau pe cele mai neimaginabile criterii, a fost inlocuita după 1965 (eliberarea deținuților politici) cu frica sistemică: sistemul isi aratase forta, distrusese germenii oricarei opozitii, se multumea sa obtina tacerea supusilor. Sunt doua etape clar delimitate, scrie in toate lucrile si s-au vazut cu ochiul liber. In alta ordine de idei, oamenii erau fortati sa iasa la defilare. Amenintarea consta in anchete la securitate si/sau pierderea locului de munca si/sau a locuintei. Aia cu ”toata lumea avea serviciu” este tot cam legenda si, apoi, nu-ti vine sa lipsesti de la defilare daca esti profesor si ai familie in Targoviste si ti se da alternativa puscarie pt vagabondaj versus post de macaragiu la Bistrita Nasaud….

  Nu am energia sa povestesc tinerilor despre Paunescu, nici in calitatea lui de versificator de talent, asa cum este consemnat in Istoria literaturii romane a lui N. Manolescu, nici in calitatea lui de deseu uman, a carui moarte a mai curățat cu o câtime infectul spațiu public românesc. Am să-ți spun doar atât: n-a căzut în nici o dizgrație. O mima pentru a atrage atenția. Este o tehnică de manipulare.
  Dizgrație în raport cu ce? Interzis, arestat, expulzat? La ce te referi? In mod evident avea o tulburare psihica, un histrionism exacerbat, nu i s-ar fi parut nejustificat daca ar fi fost numit vicepresedinte al RSR si ar fi avut 3 ore de spațiu de emisie pe zi. Deci din perspectiva asta, da, era nemultumit, se simtea dat la o parte, in alea trei ore „ale lui”, vorbeau altii.

  A fost estompat câțiva ani din spațiul public în urma unui spectacol de pe Stadionul Ploiești, când, din cauze diverse și relativ obscure a insistat ca tinerii, deja amețiți de alcool și atmosferă să nu plece, deși venea în mod iminent furtuna. Furtuna a venit, s-a dărâmat o copertină, au existat mai mulți morți și răniți, scandalul nu a mai putut fi ascuns. Apoi a revenit in forță cu spectacole in spatii inchise :)) , televizate si reluate de 2-3 ori, in conditiile in care exista un singur post de televizuune.

 31. silvapro
  26 May 2012

  @ Toiu
  Acum ca-mi spui aceste fapte, pot sa inteleg mai bine cauzele inversunarii impotriva lui Paun. Pentru un necunoscator, nu era de ajuns o scrisoare si o poezie, in care pe deasupra era criticat guvernul. Asta mi-a sarit in ochi mai mult decit formulele acelea de adresare lingusitoare. Cu formulele lingusitoare eram mult mai obisnuita, le auzeam la scoala in fiecare zi de la profesori, le cintam la cor unde cintecele aveau text “patriotic” care in zilelea acelea insemna preaslavirea lui Ceaunu si partidul, le vedeam la televizor si in locurile pe care le-am spus si mai sus, deci nu mi se parea ceva iesit din comun. Critica fata de sistem m-a socat mai mult, de aceea i-am dat mai mult credit lui Paunescu, insa acest credit l-am incadrat f. clar in limitele lipsei mele de cunostinta. In orice caz nu e vorba de candoare si naivitate.

  A i se explica frumos si cu rabdare unui om care nu s-a pronuntat, s-a mirat ce se gaseste asa de grav in poezie si a cerut sincer informatii fara a fi de rea credinta, face mult mai mult decit sa fie tratat cu cinism care e de prisos.

 32. silvapro
  26 May 2012

  Uite ca n-am bagat in aceeasi oala:

  Majoritatea oare nu a tacut sau a lingusit? nu ma refer la oamenii rai, securisti, tertionari, [adaug acum si piritori] ci ca cei mai ca tot omul

  M-am referit ca romanul in general, a fost nevoit sa adopte acest limbaj in diferite imprejurari. Cred ca aproape fiecare din noi stie la ce ma refer si a fost martor si chiar multi nu s-a putut sustrage acestui pattern, daca a vrut sa nu fie bagat in seama si chiar la zdup. Nicidecum nu invinuiesc acest roman, nici nu-mi bat joc de el in nici un fel. Tocmai dimpotriva, accentuez ca a fostt victima acestul sistem comunist corupt si sistemul este cel responsabil pentru crearea acestui mediu abject care a adus omul la aceste umilinte pe car a trebuit sa le treaca pentru simplul motiv ca si-a dorit macar linistea minimala si sa nu se puna rau cu sistemul. Otherwise….

 33. calehari
  26 May 2012

  Scrisoarea Marelui RÂT adresata – “in vremi de restriste pentru tara si vila de la Breaza – Mariei Sale, Stalin de Romania, mi-a adus aminte de scrisorile altui “disident”( este vorba de Buharin) adresate lui Stalin Cel Veritabil; scrisori trimise, nu din linia a II-a a”luptei pentru afirmarea Spiritului Marelui Tatuc”, ci din anticamera mortii.
  Redau cateva pasaje care demonstreaza cred, ca “spiritul” si “caracterul” RÂTURILOR SI VIERMILOR traverseaza spatiul si timpul :
  “…Nu voi ascunde faptul ca am visat sa fiu in relatii cat mai stranse cu conducerea si cu tine. Imi lipseau oamenii importanti, imi lipsea un camp larg de activitate. Este acesta un pacat? Este o crima? Am invatat nu numai sa te respect din nou, DAR SA TE SI IUBESC DIN TOATA INIMA si iarasi, oricine nu ma crede n-are decat sa chicoteasca, dar acesta este adevarul. Avean mare nevoie de increderea ta. Acum insa totul e praf si pulbere, iar eu ma zvarcolesc ca un vierme pe patul meu de inchisoare.
  Imi facea o placere deosebita sa ma aflu in compania ta. Am inceput sa simt fata de tine ceea ce simteam fata de Ilici, O DRAGOSTE PROFUNDA, O INCREDERE NEMARGINITA, caci vad in tine omul caruia poti sa-i spui orice, cu care poti imparti totul, stiind ca vei gasi intotdeauna intelegere… Am avut halucinatia(mi se intampla uneori) sa stau de vorba cu dumneavoastra ore in sir – DUMNEAVOASTRA STATEATI PE PATUL MEU DE LEMN SI IMI DADEATI MANA. Din nefericire, nu era decat o iluzie… consider sentinta Curtii drept rasplata binemeritata pentru crimele grave pe care le-am comis impotriva patriei sovietice, a poporului ei, a partidului si a guvernului. Nu am de rostit nici un cuvant de protest. AR TREBUI SA FIU IMPUSCAT DE ZECE ORI pentru crimele de care m-am facut vinovat. Sunt ferm convins ca in anii ce vor venii SUB CONDUCEREA LUI STALIN, SE VOR FAPTUI REALIZARI MARETE SU NU VETI REGRETA ACTUL DE CLEMENTA PE CARE IL CER: Ma voi stradui din rasputeri sa va dovedesc ca acest gest de marinimie proletara a fost indreptatit. “

  Si s-a dat dovada de “marinimie proletara”: n-a fost impuscat de zece ori, a fost impuscat o singura data!
  Emil, iti multumesc pentru un articol excelent scris despre “Porcul organizator de spectacole in curtea puscariei “. Azi am fost la dezvelirea bustului “ Marelui RÂT” si imi prinde bine sa respir, citindu-ti articolul, o gura de aer curat. Multumesc!

 34. silvapro
  26 May 2012

  Yeba, abia dupa ce am postat #32 mi-a aparut comentariul tau #30.

  Ei bine, cam la asta m-am referit si eu. Nici un momemnt nu am sugerat ca defilatorii si cei cu pancartele o faceau din inima, din contra. Cred ca deja e clar din #32.

  Asta chiar era intrebare si nu cinism:

  Sint curioasa si cum a intrat in dizgratie daca-si facea treaba bine.

  Sper ca am fost inteleasa.

  Eu cred ca pentru asta sintem noi aici – sa explicam cind stim despre un subiect sau sa intrebam ca sa aflam ceea ce nu stim. Putem sa ne dam si cu o parere, pe care s-o delimtam in lipsa de cunostinte, sau sa ciulim urechile cind ni se spune / demonstreaza factual ce e gresit in parerea noastra.

  Acum sa dau un exemplu la spaima pe care comunismul a bagat-o in oasele omenilor. Nu cu mult timp inainte de ’89, ni s-a facut cunostinta cu doua fete tinere venite in vizita in israel, una preoteasa. Ele si-au exprimat dorinta sa le facem rost de-o copie a cartii lui Pacepa. Fostul meu sot le-a fotocopiat-o si le-a dus-o chiar personal din Tel-Aviv la Ierusalim.

  Dupa aceea am aflat ca la aeroport au fost purecate bine si asta din cauza ca una din dinsele a fost condusa la aeroport de un palestinian a carui prietena devenise una din ele. Cei de la siguranta au descoperit fotocopia si nu stiau ce fel de material contine. Au chemat “reprezentatul” (mai pe romaneste, de fapt securistul) roman de pe aeroport, unul Andrei, sa le traduca ca sa elucideze cazul. Bineinteles ca securistul le-a luat la intrebari “prietenesti”, au pierdut si avionul, si le-a promis ca in Romania vor fi predate organelor potrivite. Cind sotul meu a aflat de intimplarea aceastea nefericita, a intrat pur si simplu in panica, ca securistii vor afla de la ele cine le-a furnizat fotocopia, el mai avea catatenia si se gindea ca vor ajunge si la el iar in plus de asta era ingrijorat de cunoscutii si membrii de familie ai nostri care traiau in Romania, se gindea ca cine stie ce vor pati. Asta a facut din el 26 de ani traiti in comunism. Eu la inceput am fost ingrijorata doar de soarta fetelor, nici prin cap de una singura nu-mi trecea sa merg asa de departe in gindurile despre represalii. Am scris fetelor in Romania sa le intreb daca sint OK, dar n-am primit raspuns. Familiei mele totusi nu i s-a intimplat nimic. Daca fetele au fost inchise nu stiu, dar oricum norocul a fost ca in scurt timp a cazut comunismul.

  Alta fateta – Familia mea evita sa ne rapoteze ca oaspeti, asa cum era legea, nu vroiau sa apara asta la dosar si trebuia in fata vecinilor sa ne dam de rudele de nu stiu unde dintr-un colt indepartat al Romaniei. Erau ingroziti sa nu ne scapam cu ceva, sa nu aruncam vreun cuvint pe ivrit care sa ne dea de gol. La intruniri de famile daca cineva spunea un banc de Ceausescu, unii din ei faceau semne disperate si SHHHH SHHHH, ca nu cumva sa auda prin pereti vreun vecin. Stiti, fiecare putea fi un informator in potentie.

 35. silvapro
  26 May 2012

  Dar stati ca am uitat o intrebare esentiala – daca lucrurile stau asa in privinta lui Adrian Paunescu, de ce se dedica in onoarea sa acest bust? Cine a hotarit comanda lui, cine a aprobat sa fie expusa in loc public? Nu cumva tot Oprescu primarul care poate e amator in serie de statui stranii?

  Lumea inca nu stie in Romania despre partea mai putin poetica a lui Paunescu?

 36. Liviu Crăciun
  26 May 2012

  Raportul Comisiei Tismaneanu:

  Cel ce se substituise partidului şi se identificase cu ţara aceea jinduită, binecuvântată, demnă de toate superlativele imaginabile, şi-a găsit un instrument excepţional de fortificare a puterii în persoana lui Adrian Păunescu, poet relativ tânăr, de un talent incontestabil şi care, la prima vedere, nu se număra printre cei uşor de manevrat. Pentru că şi-a dorit ca poezia lui să mişte sufletele şi să agite mulţimile, acest poet a recurs, cu sau fără ştiinţă, la o bună parte din vicleniile stilistice ale poeziei agitatorice a primilor ani de comunism. El a apelat constant la fondul primitiv emoţional al cititorilor, la şantajul sentimental, la setul infailibil de trucuri lacrimogene, ferindu-se însă să dea poeziei sensul negator şi înverşunarea anilor 1950. Adrian Păunescu a reuşit – cu argumente pe care le bănuim – să obţină aprobarea clanului Ceauşescu pentru ca cenaclul revistei „Flacăra” să se transforme într-o manifestare grandioasă şi, mai apoi, într-un spectacol itinerant (televizat), cu zeci de recitatori, interpreţi, cântăreţi, mişcându-se, toţi, fără şovăire, la comandă, ca vrăjiţi de bagheta lui magică. La rândul lor, tinerii spectatori cărora li se adresa – în săli, în pieţe sau pe stadioane – intrau într-un soi de bizară frenezie. Li se părea că, faţă de atmosfera sumbră în care erau obişnuiţi să trăiască, participă la un eveniment epocal, la un moment astral.

  Cenaclul a început în curând să semene, prin rânduială şi gestică, cu săvârşirea unui ritual: modelul religios pare a fi indispensabil propagandei totalitare când vrea să aibă succes. Poetul nu uita, însă, niciodată să amintească tuturor celor încântaţi de ce văd şi de ce simt că datorează Conducătorului suprem – care vorbeşte prin gura lui – supunere şi iubire, căci numai El le poate asigura, în vremurile acelea tulburi şi în colţul acesta de lume, liniştea şi stabilitatea. Nimeni nu a făcut un mai mare serviciu propagandei şi regimului lui Ceauşescu. Acest scriitor, prin acţiunile lui, prin personalitatea lui care fascina şi descumpănea, a prelungit existenţa comunismului naţionalist-ceauşist, precizându-i, cristalizându-i şi întrupându-i doctrina. În schimbul serviciului făcut conducătorului, Adrian Păunescu – un nume pe buzele tuturor – a devenit indispensabil şi puternic în ierarhia propagandei, slobod să înfăptuiască, să îndrepte erori, să facă numeroase fapte bune, să acţioneze peste limitele ştiute. A fost citit cu pasiune, versurile lui i-au fost recitate şi cântate cu vehemenţă, cum nu ştim să fi fost vreodată recitaţi şi cântaţi poeţii neamului. Dar nu putem uita că a atras într-o cursă propagandistică sufletele candide ale adolescenţilor, izbutind să deverseze energiile lor explozive în numele supravieţuirii unui regim odios. Din perspectiva dăinuirii acestuia, se poate spune că interzicerea Cenaclului Flacăra – la insistenţa unor membri ai clanului care au profitat de moartea unor tineri în timpul „reprezentaţiei” – a fost cea mai mare eroare tactică a Secţiei de Propagandă a partidului.

  http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf

  paunescu despre ceausescu:

 37. Liviu Crăciun
  26 May 2012

  Raportul Comisiei Wiesel:

  Ceva similar sustinea, în 1994, Adrian Pãunescu, unul dintre autorii cultului lui Nicolae Ceausescu, transformat în politician postcomunist (lider în Partidul Socialist al Muncii, mai apoi senator al Partidului Social-Democrat). Acesta afirmã: „Nimeni dintre românii care au luptat pentru Reîntregirea Neamului (de la Maresalul Antonescu la ultimul soldat) n-a actionat în felul sângeros în care rãzboiul îi pune pe oameni sã actioneze, împotriva vreunui inamic, pentru cã era evreu. Singura – si îngrozitoarea –ratiune a crimelor din Basarabia a fost pedepsirea bolsevicilor (…). România nu a ucis evrei pentru cã erau evrei
  Adrian Pãunescu, „Nici jidani, nici profitori”, Totusi iubirea, nr. 184, 7-14 aprilie 1994.

  Comparatia parohialã este larg rãspânditã din cauza mitului care face din regimul Antonescu „salvatorul evreilor”. Cum am vãzut, ideea a prins rãdãcini încã din timpul regimului comunist si a cunoscut o mare circulatie de la mijlocul anilor ’90. Argumentul „salvatorului” se bazeazã pe interpretarea improprie a ratiunilor schimbãrilor din politica regimului Antonescu fatã de evrei si romi, produse începând cu finalul anului 1942 – o adaptare tacticã oportunistã la noua situatie de pe front fiind prezentatã ca un gest umanitar. În formulãrile negationiste, politica antonescianã din a doua parte a rãzboiului este proiectatã retroactiv si asupra primei pãrti a dictaturii Antonescu, pogromurile si deportãrile fiind ignorate sau minimalizate. Negationistii acordã o mare atentie „salvãrii” evreilor maghiari, cãrora Antonescu le-ar fi oferit refugiu în România si le-ar fi permis sã emigreze în Palestina – aceasta desi, dupã câte se pare, Antonescu nu avea cunostintã de prezenta refugiatilor maghiari în tarã, si, mai important, dupã cum aratã pe larg Randolph L. Braham, explicatiile pentru fenomen trebuie cãutate în altã parte204. În fine, dupã cum am vãzut deja, negationistii afirmã despre lagãrele din Transnistria cã erau locuri unde evreii erau protejati si aveau parte de conditii de trai bune, mai bune decât în alte lagãre, si chiar mai bune decât cele ale românilor din tarã

  Dupã 1989, aceastã idee a fost elaboratã pentru prima datã în: „Maresalul Antonescu i-a salvat pe evreii din România. Un dialog Raoul Sorban – – Adrian Pãunescu, Bucuresti, 17 ianuarie 1996”, Totusi iubirea, nr. 3, 4, 5, ianuarie-februarie 1996.

  Adrian Pãunescu – care contribuie si la banalizarea Holocaustului, afirmând cã în timp de rãzboi ar fi fost imposibil ca printre victimele acestuia sã nu se numere si evrei – merge mai departe: Antonescu îi deportase pe evreii basarabeni si bucovineni în Transnistria pentru a-i salva de la foametea pe care o îndurau românii din tarã

  Totusi iubirea, nr. 12, 2-9 aprilie 1992

 38. Liviu Crăciun
  26 May 2012

  25.03.2002, Parlamentul României, Senatorul PSD, Adrian Paunescu:

  Voi da un exemplu amar. Am, personal, altă opinie decât premierul Adrian Năstase (ţinta predilectă a domnului Constantinescu, deoarece domnul Iliescu nu mai candidează) şi decât, iată, Guvernul Năstase, în chestiunea atitudinii României faţă de evrei, în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, în sensul că, fiind întru totul şi definitiv solidar cu evreii persecutaţi, hăituiţi şi ucişi bestial de nazişti şi de servitorii lor, mă bazez pe date şi pe mărturii, susţinând că România nu a înfăptuit holocaustul, despre acest adevăr vorbind, în acest sens, liderii din vremea respectivă ai evreimii române şi ai evreimii lumii.

  Marele cărturar şi profesor Raoul Şorban a publicat cărţi şi publică în fiecare săptămână în “Flacăra” lui Adrian Păunescu dovezi că România şi românii i-au protejat şi, adesea, i-au salvat pe evrei, chiar dacă, trebuie să recunoaştem, cu durere, au existat şi legi şi atitudini antisemite în statul român. Ar trebui grăbită cercetarea ştiinţifică, istorică, privitoare la toate acestea, pentru că Raoul Şorban are 90 de ani şi nimeni nu îl poate bănui de nedreptate formală la adresa evreilor, câtă vreme, în vremea celui de Al Doilea Război Mondial, Domnia sa a trecut numeroşi dezmoşteniţi şi chinuiţi ai omenirii, între care mulţi evrei, graniţa Ungariei, care ocupase nordul Ardealului, către sudul Ardealului, aparţinător de România şi de români. Pentru acestea toate, Raoul Şorban a fost declarat “Cetăţean de onoare al statului Israel” şi “Drept între popoare”, înalt titlu dat de Israel celor ce au salvat măcar un evreu, fără vreun profit material pentru aceasta.

  Dar, în fine, cu toată opinia mea diferită de a premierului şi a Guvernului, sunt gata – dacă asta va folosi bunei situări a României, pentru accederea în NATO – să pun, acum, surdină opiniilor mele. Repet, aceasta pentru binele general, nu de teama puşcăriei, pe care cu prea mare pripă o anunţă Executivul. Dar în acest context nu pot să nu salut gestul de curaj al premierului Năstase, care a respins învinovăţirea poporului român pentru tăcerea în faţa holocaustului. Scrisesem cu câteva zile înainte, joi, 21 martie 2002, în revista mea “Flacăra” următoarele: “Riscata, ca să nu spunem nedelicata (în contextul marii iubiri a românilor pentru America!), declaraţie a ambasadorului S.U.A., domnul Michael Guest, potrivit căreia România a participat la holocaust.

  Nu doar mareşalul Antonescu, prin declaraţiile sale, sau Garda de Fier, prin acţiunile sale, sunt responsabili de ceea ce s-a întâmplat, ci şi cetăţenii, care au sprijinit aceste evenimente în mod deschis sau prin tăcerea lor, în timp ce alţii au spus NU acestei URI, cu riscul de a-şi pierde viaţa.È, are darul de a ne mâhni.”, mai ales pe cei ce tac şi fac în viaţă. Să presupunem că e convingerea oaspetelui, şi nu numai a Domniei sale, că Antonescu e vinovat şi că România chiar a participat la holocaust.

  Constatăm că şi ministrul Răzvan Theodorescu crede acelaşi lucru. În fond, oricine are dreptul să aibă orice părere. Când, însă, ambasadorul american îşi asumă atât de puţin suspicios verdictul unui tribunal bolşevic, impus în România de sovietici, lipsa de nuanţe începe să ne doară, iar siguranţa cu care sunt învinovăţiţi cetăţenii care ar fi sprijinit acel eveniment prin tăcerea lor ne consternează. Potrivit mecanismului acestei logici, ne punem şi noi întrebarea: ce vină au, de exemplu, cetăţenii americani pentru lunga perioadă de persecutare a negrilor în Statele Unite?! Are dreptul ambasadorul României la Washington să-i acuze de asasinarea lui Martin Luther King pe americanii care au tăcut?
  […]
  Ar mai fi de precizat şi că, în vremea la care se referă domnul ambasador, dacă ar fi adevărat că în România a fost holocaust, mai trăia nu numai cetăţeanul român simplu, dar era la locul său, era cap al ţării regele României, care ar fi putut şti mai multe şi ar fi putut acţiona sau măcar ar fi putut reacţiona mai cu folos?

  Ei, bine, mulţumesc premierului Năstase pentru că a respins învinovăţirea poporului român şi aştept zile mai senine, în care adevărul contribuţiei româneşti la salvarea vieţii evreilor din România şi din Europa să se poată vedea şi de la mică, şi de la mare distanţă.
  http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=5277&idm=3,01&idl=1

  https://inliniedreapta.net/holocaustul-in-viziunea-psd/

 39. sanda sanda
  26 May 2012

  Adrian Paunescu nu a fost cunoscut ca antisemit si oricum e mort. Mai de actualitate in ce priveste combaterea antisemitismului este tentativa de eroizare a lui Jozsef Nyiro, membru al guvernului fascist al Ungariei, al conducerii Partidului Crucile cu Sageti, care au omorat vreo 600.000 evrei in Ungaria si 166.000 in Transilvania de Nord. Guvernul Orban impreuna cu sovinii unguri din Transilvania vor sa-i aduca cenusa la Odorheiul Secuiesc intr-un tren incarcat de nationalisti unguri care ar trebui sa opreasca din gara in gara pentru a face cultul nazistului Nyiro. MAE al Romaniei se opune.

  Despre chestia asta vad ca nu spuneti nimic.

 40. Daniel Francesco
  26 May 2012

  Corneliu Vadim Tudor despre A.P:

  “Să ne aducem aminte câţi oameni a ajutat în ani 70-80, dar şi după aşa-zisa revoluţie.”

  Pe el l-au dărâmat cel puţin două evenimente. L-au prăbuşit psihic demascarea lui ca un fel de criminal de război, în aşa-zisul proces al comunismului. Trei scriitori în viaţă erau puşi la zid: eu, Adrian Păunescu şi Mihai Ungheanu. Iată că ultimii doi s-au prăpădit, inima lor generoasa n-a mai rezistat”.

 41. Liviu Crăciun
  26 May 2012

  Silvapro
  intrebai ce porcarii a facut paunescu; uite, ai un mic exemplu mai sus – felul in care judeca sanda sanda e una dintre acele porcarii, o realizare a propagandei national-comuniste (a carei portavoce a fost pina la moarte paunescu): pericolul continuu, iminent al sovinismului unguresc, inocenta si statutul de victima eterna al romanilor, teroarea horthysta (subiectul preferat al “istoricilor” si propagandistilor comunisti care i-au convins pe multi pina in ziua de azi ca in fiecare ungur zace un mic horthy gata sa ne ia la ceas de seara si gitul si ardealul)
  (apropo – in timpul lui ceausescu, in scrierile “istorice”, cuvintul ‘genocid’ era utilizat aproape exclusiv pentru descrierea crimelor anti-romanesti ale horthystilor in ardealul de nord)

  sanda
  nyiro jozsef a fost judecat si condamnat (si are o seama de sustinatori, asa cum ii are si antonescu pe ai sai); judecata lui paunescu inca asteapta, dar intre timp i se ridica statui

 42. silvapro
  26 May 2012

  Citeva impresii despre Cenaclul Flacara pe care il vad acum pentru prima data pe youtube:

  http://www.youtube.com/watch?v=HnQqccjtm1I

  Fiti atenti ce frumoase lozinci, ca oamenii chiar sa se creada in libertate “E obligatoriu ca nimic sa nu fie obligatoriu”.
  Sau platitudini inversate “Daca nu eram roman, fugeam in Romania”, pe cind adevarul era invers.

  Mai reda si un aspect de happening oarecum hipist. Apela la public ca generatia in bluejeans si Adidas.

  Si’ntradevar e ca un pastor religios care prezideaza aceasta o ceremonie religioasa. Pina ca baga si “Florile dalbe”, dar fara continut religios.

 43. sanda sanda
  26 May 2012

  @ 42 Liviu Craciun

  Tocmai pentru ca nyiro jozsef a fost judecat si condamnat este scandaloasa actiunea de propaganda a Guvernului Ungariei si primariei din Odorheiul Secuiesc. Ti se pare normala apologia unui criminal antisemit? Sau antisemitismul e condamnabil numai daca e vorba de romani?

  In rest ai dreptate in tot ce spui: romanii sunt intotdeauna de vina pentru orice. ungurii ne-au vrut intotdeauna binele, cine nu e de acord e national-comunist, vadimist si ceausist.

 44. Vlad M.
  26 May 2012

  Nu vad ce ar fi de discutat pe ILD. Sa se aplice legea, inclusiv cu Jozsef Nyiro. Ne doare mai tare Paunescu, a prostit pe mai multi. Nyiro nu are pe cine prosti in Romania, poate doar pe cativa unguri mai dusi cu capul. La romani nu a avut, nu are si nu va avea vreodata “priza”, ceea ce nu se poate despre autorul bocetului pentru “Ăl Bătrân”.

  Ce tragic timp păgîn,
  Se-mparte ţara noastră în partide,
  De cînd l-am omorît pe ăl bătrîn,
  Mormîntul lui nici nu se mai închide.

  Am tras în el ca-n malul de pămînt,
  Nu l-am putut în timpul vieţii frînge,
  Şi el s-a dovedit de neînfrînt,
  Că nu ne-a dat nici lacrimi şi nici sînge.

  Cu el am omorît-o şi pe ea,
  Într-un concurs fanatic de păcate,
  Şi-atunci păcatul nostru devenea,
  Mai greu ca ale lor, împreunate.

  Aşa puţine vorbe mai rămîn,
  Într-o tăcere plină de rafale,
  Şi vai!, l-am omorît pe ăl bătrîn,
  Erori peste eroarea vieţii sale.

  Se-mpleticea de parcă era beat,
  Şi totul îi apărea confuz, departe,
  Prin gloanţele cu care l-am marcat,
  El inspira şi aer, dar şi moarte.

  Şi el ne-a fost măcar o dată baci,
  Şi noi i-am fost măcar o dată turmă,
  De ce am apăsat pe-acel trăgaci,
  Cînd moartea şi-aşa venea din urmă ?

  Ne trebuia şi milă şi efort,
  Să le putem concilia pe toate,
  De ce am dorit să-nceapă cu un mort,
  Aceste ziduri de maternitate?

  Eram români şi el era român,
  A fost şi crimă, dar a fost o gafă,
  De ce l-am omorît pe ăl bătrîn,
  Cu mîini legate, împuşcat în ceafă?

  Voi nu vedeţi că nu putem dormi ?
  Voi nu vedeţi că ţara nu mai doarme ?
  Din zori de seară pînă-n zori de zi,
  Strigoiul lui aleargă prin cazarme.

  Îşi plînge ţara ori de cîte ori,
  De drama ei se-atinge şi îl doare,
  Strigoi bătrîn ce cîntă ”Trei culori”,
  Cum face la beţie fiecare …

  Acest strigoi de unde-ncepe tot,
  Priveşte dintre stele pe fereastră,
  Din buzele ce a vorbi nu pot,
  Porneşte cinic libertatea noastră.

  Şi totuşi într-un tragic timp păgîn,
  I-am încărcat cu întuneric pasul,
  De ce l-am omorît pe ăl bătrîn,
  Și nici măcar nu-i facem părăstasul?
  Adrian Paunescu

 45. Costin Andrieş
  26 May 2012

  traiasca si-nfloreasca

 46. Anca Cernea
  26 May 2012

  sanda sanda sanda, ai luat cuvântul și tu la dezvelirea porcului?
  Că era un patriot pe acolo, care se agita cu chestia asta, că îl plimbă ungurii pe mortul Nyro, etc, nu întâmplător, tocmai la Odorheiul Secuiesc.
  Hai zi, tu erai?

  Tocmai ce-i spuneam unui amic, așteptam din clipă în clipă vreun dac, ceva, să vină să ne avertizeze în privința lui Viktor Orban, care sigur e băgat și în chestia asta, și nu i-a convenit că s-a dezvelit porcul, pt că el e ungur!
  Noroc cu Onți, dacă nu făcea el pomana porcului, nu aflam ce pericol ne paște.
  Și noroc cu MAE, cel putinofil, că se opune.
  Și noroc cu Putin, că e competent, și nu-l înghite pe Orban.
  Și noroc cu sanda sanda sanda sanda sanda că propagă chestii d-astea pe aici prin comentarii.

  Vezi, sanda sanda sanda, cum se leagă toate? Se învârt în cerc. Sau, de fapt, în spirală, porcul având coada îmbârligată.
  De la cultul porcului, la grohăielile securiste ale porcului, și înapoi.

 47. silvapro
  26 May 2012

  Da Vlad, asta-i primul lucru pe care l-am gasit pe youtube, cind l-am cautat pe Paunescu, sa vad si eu cu ochiii mei despre ce si cine e vorba. Si am dat direct peste Bocet pentru al Batran pe care l-a citit chiar A. Paunescu intr-un crimpei dintr-un interviu unde declara ca l-a iubit cu adevarat:

  http://www.youtube.com/watch?v=OA-yI40TbVg

  Dar oare asta ce vrea sa insemne?

  Acest strigoi de unde-ncepe tot,
  Priveşte dintre stele pe fereastră,
  Din buzele ce a vorbi nu pot,
  Porneşte cinic libertatea noastră.

 48. calehari
  26 May 2012

  @46. M-am enervat in miezul zilei, dar am ras cu lacrimi in miezul noptii ???? Super Tare!

 49. silvapro
  26 May 2012

  Anca,
  Ca intotdeauna credincioasa convingerilor tale.

 50. S. Frank
  26 May 2012

  Si sunt domnisoara Cacat cu ochi !!! E vina mea ca pierd cremea pe site-uri antimsemite ! Analfabeti, holigani si curve vorba lui Soljenitin doar ca comunismul e mort . Nu putem creea ceva pe gunoaiele din Ferentari sau Oltenia !

 51. silvapro
  26 May 2012

  Mai are cineva senzatia ca S.Frank a zabovit cam prea multa vreme pe site? Cred ca mai degraba i-ar sta bine in bratele lui Traian, impreuna cu celelalte incremeneli impaiate si cu nerusinarea crasa la vazul lumii…

 52. Florina B.
  26 May 2012

  Da, Silva. Am si eu senzatia ta..

 53. Hexenschuss
  26 May 2012

  Baiatul asta, Frank, e ori vreun indragostit de lirica paunesciana ori vreun emul de-al lui H. Frank, supranumit “calaul Poloniei”.
  Lasand gluma la o parte, situatia de la Odorheiu Secuiesc nu e vesela deloc. O fi statuia lui Paunescu o problema interna care ne arde mai tare, insa impactul funeraliilor de la Odorhei depaseste granitele tarii. Cum lumea nu prea stie exact ce e cu tara noastra, iarasi aparem la stiri, cum ca in Romania se comemoreaza un fascist si un antisemit, cu dric si cu cai mascati…

 54. Stefan Pop
  26 May 2012

  La romani statuile si busturile se dezvelesc festiv-galagios si se doboara pe furis noaptea. A avut si Stalin statuie si a disparut… A avut si Ilici monument in fata “Casei Scanteii” si a fost demolat de popor…
  O sa aiba si “Poietul pup-in-…” bust pana mai incolo ceva timp…
  O sa ne trezim intr-o buna zi ca bustul a fost dat la topit pentru a lua alt chip al cine stie carui parvenit!
  Tipic romaneste.

 55. Da, exista un destin al statuilor, si nu doar in Romania. Trujillo a avut peste o mie de statui intr-o tara mica precum Republica Dominicana. Toate au fost daramate. La Budapesta exista un parc al statuilor comuniste. Dar exista si o semnificatie a lor care vorbeste, vorba lui M. Sebastian, despre o epoca si o mentalitate. A-i inalata bust rapsodului oficial al s.s.m.d. (“societatea socialista multilateral dezvoltata”) este o imensa insolenta.

 56. Pataphyl
  26 May 2012

  Și-au mai plănuit și alții Reich de o mie de ani, nu numai floricelele Viorel și Crin (azi am aflat că pe Ponta îl cheamă Victor Viorel!), cu propagandă cît cuprinde, și mai ales cu statui respingătoare. Privind filmulețele mi-a venit natural în minte numele personajului Statu-Palmă-Barbă-Cot. E clar de ce, mă gîndeam în subconștient că statuia cere palme peste barbă și peste bot rît. Mulțimea de gură-cască și cefe late au întregit grotescul spectacol electoral al criticului literar catindatului pesedist. La doi pași de fostul sediu al Ambasadei Americane, unde nemuritorul lingău era îmbăiat în flegme la “revoluție” acum douăzeci și ceva de ani…

 57. sanda sanda
  26 May 2012

  47 @ Anca Cernea

  Stimata doamna, nu am fost la evenimentul mentionat de dvs. Interventia mea pe forum a avut o motivatie unica. Adrian Paunescu a facut destule porcarii la viata lui, dar antisemit nu a fost, cum incearca cineva de pe forum sa-i puna in carca. Ba mai mult, “Revista Cultului Mozaic” i-a si publicat doua poezii: “Poporul evreu” si “Noi, baciul si evreii”. Acuzatii nedrepte de genul acesta nu pot decat sa discrediteze pe ansamblu demersul dvs indreptat impotriva cultului lui AP.

  Am facut o postare pentru ca m-am mirat si eu ca vanatorii de antisemiti gasesc antisemitism inexistent la Adrian Paunescu dar nu vad chestia cu Nyiro, membru al unui odios guvern fascist.
  Stimata doamna, admir lupta dvs cu antisemitismul lui Ahmadinejad, Hammas, Hezbollah, al stangii franceze, palestinienilor din Suedia, consilierilor lui Obama si asa mai departe. Dar ati avea la indemana si antisemitismul din Harghita si de la Budapesta.

 58. Anca Cernea
  26 May 2012

  dacă e să ne luăm după sanda sanda, și Ceaușescu a fost prietenul evreilor și al Israelului – deci i se cuvine și lui un bust, iar dacă noi vom fi contra, ni se vor arunca în față rămășițele pământești ale lui nyro, Ungaria, etc

  noi, ILD, nu scriem de atâta timp sute de articole despre evrei și Israel ca să-i placă lui Frank, sanda sanda, etc
  nu scriem „ca să-i placă” cuiva anume, fie el evreu sau neevreu
  de multe ori suntem făcuți în toate felurile, avem o colecție întreagă de comentarii în care suntem acuzați că ne plătește Mossad-ul,
  pentru că apărăm Israelul și pe evrei
  ocazional, se ivește și câte un Claude Karnouh, sau câte o sanda sanda să ne facă antisemiți

  sanda sanda, chestiile astea nu țin aici, la noi
  sunt atât de vechi și de mirositoare
  toți securiștii, pe stil vechi sau nou, și ăia cu cefe late și vorba lemnoasă, și ăia cu nas subțire, care citeau în engleză și ne explicau criza Occidentului, funcționau tot pe clișeul ăsta de bază:
  „cine nu e cu comuniștii e legionar, hitlerist, fascist, extremist de dreapta, antisemit”
  „atenție la Ungaria”

  așa că, rezum, ca să fie clar:
  Păunescu a fost un porc, lingăul oficial de curte al lui Ceaușescu, iar după împușcarea stăpânului, slugă în continuare a neocomuniștilor care l-au împușcat pe fostul șef. Chestia asta așa este, și rămâne așa, indiferent că ungurii plimbă sau nu un mort pe la Odorhei. Guvernul Ungariei nu este filorus. Cel al lui Ponta este. Partidul/secta antisemit/ă Jobbik din Ungaria e în opoziție față de guvernul lui Viktor Orban, și afiliat la ideologia eurasiatică dughinistă, cum nu se poate mai rusofilă. Dacă sanda sanda vâneză antisemiți în Ungaria, are la îndemână Jobbik, fasciști pe față, care umblă în uniforme negre, și îi înjură pe evrei. Dar sanda sanda se ia de Fidesz.

  hm…

  eu zic așa, e timpul ca sanda sanda să-și mai caute și alte bloguri pentru a-și exersa aruncarea cu șopârla, că noi, aici, ne-am prins ce face

  suntem total ne-impresionați de toate aceste diversiuni securistoide de doi bani, dar nici nu le găzduim prea mult, pt că ocupă timp și spațiu, și ne țin din treabă

 59. Nea
  26 May 2012

  Poliţiştilor care îi hărţuiau pe protestatarii de ieri le adresez un citat dintr-un alt mare patriot (şi el senator, şi el pupincurist): Mă piş în cascheta voastră.

 60. toiu
  26 May 2012

  @sanda sanda
  Putem discuta despre legatura dintre postarea 60 cu postarea 59. Eu o vad, dumneavoastra nu! Dar mai bine sa discutam despre postarile dumneavoastra si articolul care a generat aceste comentarii. Ce legatura exista intre bustul lui Paunescu si Nyiro si nu-mai-stiu-cum-il-cheama?

  Haideti mai bine sa discutam subiectul Paunescu ca vad ca genereaza in continuare confuzii! Apropo, am vazut bine in filmuletele postate de ILD? La aceasta mascarada au participat doamna Hossu Longin si domnul Stefanescu? Mi s-a parut ca i-am vazut in multime. Ar fi chiar ceva foarte trist. Stiu, cunosc comportamentul politic al doamnei Hossu din ultimii ani. Dar asta ar fi prea de tot!

 61. Anca Cernea
  26 May 2012

  sanda sanda, sper să observi că nu are rost să mai faci ore suplimentare scriind comentarii pe ILD, care să ajungă în spam
  (anunțasem chestia asta în @ 60, dar este evident că nu l-ai citit)
  nu mai încerca

 62. Si mie mi s-a parut ca era autoarea “Memorialului durerii”. Am crezut ca nu vad bine. Sper sa nu fie adevarat. Ori, daca da, ar fi cazul sa explice public ce-a cautat acolo. Domnia sa nu este doar o persoana privata, ci face parte, daca nu gresesc, din CA al TVR (din partea PNL). Scopul intregului eveniment este dublu: reabilitarea unui sinistru gornist al dictaturii comuniste si campania electorala uslasa. I-ar ridica ei monument si lui Terente, “talharul de sentimente”, daca asta le-ar aduce voturi.

 63. Nea
  26 May 2012

  Domnule Vladimir Tismăneanu, aţi răspuns singur la întrebarea ce căuta la “reabilitarea unui sinistru gornist al dictaturii comuniste si campania electorala uslasa”. Ea face parte, probabil, din CA al TVR (din partea PNL). Lăsând la o parte zelul său anticomunist (fariseic, după mine), declanşat fix după 22 decembrie, PNL de acum (şi de acum 22 de ani încoace) e perfect congruent cu asemenea evenimente.

 64. ioan pitagora
  26 May 2012

  Pentru toti detractorii pentru toti admiratorii, va voi aminti “o intamplare” din una din zilele de 1 mai al perioadei 1986-1988.
  Il asteptam pe marele conducator in Parcul Tineretului, de vreo 2 -3 ore, impreuna cu cateva zeci de mii de bucuresteni, obositi, asudati, plictisiti risipiti pe iarba parcului, cautand umbra. Nu se mai identificau nici securistii nici sefii de organizatii (de partid). La un moment dat un vuiet dinspre intrarea in parc,uni zgomot din ce in ce mai accentuat de aplauze si urale. Si deodata toti cei cere picoteam, FARA SA NE SPUNA SAU SA NE INDRUME CINEVA, am sarit ca arsi, ne-am aliniat si am inceput sa scandam.Oare ce?
  Sunt gata sa fac pariu ca daca au varste peste 45 de ani , toti detractorii de mai sus , au aplaudat impreuna cu mine in aceea zi.
  Cum zicea Isus , cine ridica primul piatra?
  Vreti nu vreti, asa cum il considerati, Adrian Paunescu face parte din istoria (recenta) a acestei populatii si el ca noi, noi ca el.

  I.Pitagora

 65. John Galt
  26 May 2012

  Genul asta de lingai si sclavi pot fi convinsi de eroarea in care se afla intr-un singur fel: prin durere, prin foc. Doar asa se curata raul.

  Vor ramane toti fara pensie, fara salarii, fara bani in banci.. Asta e rasplata pe care o merita. Atunci probabil se vor intreba cu ce au gresit, de ce se intampla asta, de ce tocmai ei, de ce ii pedepseste VIATA..

  Uitati-va la Grecia. Urmatorii suntem noi.

 66. Nea
  26 May 2012

  I. Pitagora, nu neapărat.

  În perioada aceea tocmai fusesem angajat la un institut de cercetare în Bucureşti şi am fost convocat la ultimul miting de 23 august al lui Ceaşcă. Un coleg al meu a venit acolo îmbrăcat fistichiu şi a plecat înainte de a se forma coloanele. N-am avut curajul să îi urmez exemplul dar, ajuns în dreptul tribunei oficiale, am ţinut în pământ băţul cu cartonul pe care scria Slavă lui Ceauşescu. Nu s-a clătinat dictatura de la “curajosul” meu gest, dar colegul de lângă mine m-a imitat. Nu ne-a zis nimeni nici pâs. Şi, poate, asta a fost bătaia de aripi de fluture care l-a trezit pe Iliescu din letargie.

 67. Prin ambiguitate sau inconstienta, Adrian Paunescu a fost un urias rezistent prin cultura, iar dupa 1989 s-a implicat in recuperarea Basarabiei cât toti ceilalti scriitori din dreapta Prutului la un loc. Nu e buna nici dubla masura. Basarabeanul Paunescu, prietenul lui Vieru, e prigonit sa nu i se faca bust, pe când la Bookfest 2012 cincizecistului Crohmalniceanu i se lanseaza in triumf cartea Amintiri deghizate, participând Paul Cornea, Mircea Cartarescu, Ioana Pârvulescu, Lidia Bodea…

 68. Anca Cernea
  26 May 2012

  @ 66
  și p-asta am mai auzit-o. „Toți suntem pătați”, „toți am aplaudat”
  tot de la securiști

  1. Nu, eu nu am aplaudat cu tine atunci.

  2. Detractor nu este un termen adecvat aici. A detracta înseamnă a defăima. Faptul că îl numim porc pe Păunescu este un favor pe care i-l facem, acela de a-l numi cu titlul cu care se descria el singur. Porcii ar putea, dacă ar avea grai, să protesteze că sunt detractați prin această asemănare.

  3. Chiar dacă l-ai aplaudat atunci pe porc sau pe idolul porcului, nu ești obligat acum să aplauzi și statuia porcului și să te recunoști în ea

  4. Problema e că o statuie, pusă de autorități într-un loc public, dezvelită cu gardă militară și cu fețe bisericești, instalată la vedere, în ideea de a o lăsa acolo pentru multă vreme, este o modalitate de a ni se băga pe gât porcul ca model, porcul ca erou, și acelora care nu se recunosc în porc, nici nu vor să accepte această inversare a valorilor.

  5. Nerușinarea maximă a lui @66 este, desigur, referința la cele sfinte – chipurile să nu aruncăm cu piatra în alți păcătoși, pt că toți avem păcate. Deci, nimic mai firesc, nimic mai creștinesc, decât să ridicăm statui celor care au închinat cult public unor criminali, celor care au îndobitocit o mulțime de oameni, au batjocorit și au pângărit tot ce era mai sfânt!! Păunescu nu s-a căit pentru porcăriile lui, nu a cerut iertare, nu a tăcut din grohăit, nu s-a ascuns în fundul cocinei. Bustul lui nu e iertarea păcătosului (în privat, îl privește, cât despre iertarea publică, nu a reieșit vreodată că și-o dorea). Bustul ridicat lui Păunescu e cinstirea adusă păcatului.

  6. În țara asta au fost vreo 2 000 000 (două milioane) de deținuți politici, dintre care vreo 200 000 (două sute de mii) de morți în închisori. – Altfel, fără crime și vărsare de sânge, nu ajungea porcul porc. – De fapt, cifrele acestea sunt doar estimări, poate sunt mai mulți. Mulți dintre morți zac în gropi comune și în câmpuri anonime, fără măcar o cruce la căpătâi. Cel mai mic dintre ei, cel mai slab, cel mai păcătos dintre ei merita să i se facă sute de busturi, nu porcului. La fel și cei care au ieșit vii de acolo, și au murit în închisoarea de afară. Iar după ce se făceau busturi și statui pentru toți eroii adevărați ai neamului, poate ar fi trebuit făcute statui și tuturor oamenilor normali, care au suferit în comunism, dar n-au mâncat rahat, și tot nu ar fi venit rândul porcului. Rândul porcului de Păunescu la bust nu ar fi trebuit să vină, într-o lume cât de cât normală și decentă, niciodată.

 69. Anca Cernea
  26 May 2012

  @ 69

  Adrian Paunescu a fost un urias rezistent prin cultura, iar dupa 1989

  Ciudat e că el nu se pretindea asta. El se dorea doar lingăul de curte al lui Ceaușescu. După împușcarea stăpânului, a devenit lingăul împușcătorilor acestuia, continuând lingușirea mortului – paradoxuri porcești, nu-mi cereți mie să le explic.
  Păunescu se pretindea porc și atât.

  Tovarăși, nu știu de ce credeți că ospitalitatea ILD este nețărmurită și că puteți veni să postați aici omagiile voastre porcului, pentru meritul de a fi omagiat un porc mai mare.

 70. silvapro
  26 May 2012

  @ Anca, explicatii mai bune si lucide ca astea ale tale, nici ca se puteau expune mai bine!

 71. calehari
  26 May 2012

  @70 Anca Cernea. Ai aratat ca, atunci cand are cine sa-l spuna, Cuvantul este mai convingator decat o bata in moalele capului. Plecaciune!

 72. mamier
  26 May 2012

  cu acest gen de argumente veti ramâne celebru ,bun cunoscator al porcinelor,adica un biet macelar…
  atentia la paranoia care i-o reprosati lui paunescu….pare contagioasa…
  orice a facut,în anii studentiei era un poet promitator,stralucit si plin de talent(o tornada!) nu-i ajungeti si nu îi veti ajunge nici la degetul mic
  în urma lui vor ramâne câteva poeme,în urma dvs. sortul de macelar

 73. Hexenschuss
  26 May 2012

  @Anca Cernea, sunt de acord cu 90% din cele afirmate de dvs, dar la o postare de dimensiuni medii, sansele sa existe dezacord de opinii cresc. Si eu cred ca un monument al detinutului politic necunoscut (sau al victimelor comunismului) ar fi mult mai actual, dar pe criza asta de fior artistic, la ce sa ne asteptam – la “nasturele” sau la “tzepe” sau cum li s-o mai zicand?
  Perioada in care a devenit activ AP (epoca Ceausescu) era a socialismului biruitor, in care represiunea era in surdina iar poporul se resemnase si isi traia viata cu toate compromisurile inerente. Cine dorea sa parvina, precum AP, facea toate tumbele posibile. Dupa 1989 AP a ramas consecvent in crezul sau (a intrat in PSM), nu si-a turnat cenusa in cap dar activitatea sa in problema Basarabiei (dupa cum a precizat si @Camelian Propinatiu) a fost totusi, meritorie.
  PS> Cred ca interventii mai neortodoxe ale unor forumisti dau culoare si un parfum aparte forumului ILD.

 74. calehari
  26 May 2012

  @mamier. Macelarii nu pretuiesc cuvintele. Folosesc, pentru a fi “convingatori”, altceva… mai “nuantat”, ca si dumneavostra, de altfel.

 75. Pataphyl
  26 May 2012

  @75

  Corecție: degetul mic de care faceți vorbire se numește copită.

  Sus scrofa domestica

 76. Anca Cernea
  26 May 2012

  @ Silva, Bogdan, mulțumesc mult.
  Pataphyl, așa e!
  Hexenschuß

  interventii mai neortodoxe ale unor forumisti dau culoare si un parfum aparte forumului ILD

  n-am nimic cu culoarea și parfumul, numai să nu fie dezgustătoare, urât mirositoare, diversiuni creatoare de ceață, de să nu se mai vadă adevăratele culori

  Perioada in care a devenit activ AP (epoca Ceausescu) era a socialismului biruitor, in care represiunea era in surdina iar poporul se resemnase si isi traia viata cu toate compromisurile inerente. Cine dorea sa parvina, precum AP, facea toate tumbele posibile.

  Dacă nu era represiunea, indiferent de etapa ei, porcul de Păunescu nu putea face o asemenea carieră ca porc. Exact cum am zis, fără omorurile în masă, nu era porcul porc.
  Intensitatea relativ mai redusă a represiunii la momentul Tx, când s-a lansat AP ca porc, nu îl scuză cu nimic. Decizia de a te angaja porc la o stăpânire construită pe morți, pe sânge și pe jaf în intervalul precedent înseamnă asumarea tuturor acestor crime, precum și a crimelor întregii mișcări comuniste internaționale, din Coreea până în Cuba, din Siberia până în Mozambic și înapoi, de la înființare până la Tx.
  Cu cât te-ai băgat mai târziu în business, cu atât ai mai puține scuze, premisa de cretinism dispare, iar muntele de cadavre pe care ai călcat e mai mare.

  Dupa 1989 AP a ramas consecvent in crezul sau (a intrat in PSM), nu si-a turnat cenusa in cap

  adică nu se pune problema iertării, qed

  dar activitatea sa in problema Basarabiei (dupa cum a precizat si @Camelian Propinatiu) a fost totusi, meritorie.

  ei, na? adică a face politică lângă Iliescu înseamnă a lupta pentru Basarabia – vezi patrulaterele și pentagonalele roșii, în care PSM-ul senatorului-porc era nelipsit. Sau PSM-ul era forța unionistă, spaima rușilor, doar noi nu ne-am prins…?
  iar a-l linguși pe Ceaușescu, neobosit, profesionist, la scară industrială, înseamnă rezistență prin cultură

  din cauza culorii și mirosului lor, astfel de comentarii mi se par, cum să spun frumos? septice…

 77. Vlad M.
  26 May 2012

  Tocmai un aparator de-al lui Ilici sa lupte pentru Basarabia? Adica Iliescu a renuntat la Basarabia, a scos Romania din negocierile legate de Transnistria, Paunescu l-a sustinut si tot Paunescu este un mare luptator pentru Basarabia? Cum vine asta, doamnelor si domnilor? Eu unul nu pricep.

  Dupa cum nu inteleg de ce se spune ca Paunescu este persecutat in calitate de poet basarabean. Nu are nici o legatura. Nu este persecutat, cu atat mai putin pentru ca este un poet basarabean. Adrian Paunescu a fost un stalp al regimului Ceausescu si un om care si-a cladit ascensiunea pe spalarea creierelor, propaganda si manipulare. Calitatile sale, acelea cate vor fi fost, nu anuleaza in nici un fel teribilele sale pacate.

  Nu vreau sa mai aud despre cum nu ne vom ridica niciodata la genunchiul lui. Nici nu doresc sa o fac. Nu ma intereseaza postul de lingau comunist.

 78. Liviu Crăciun
  26 May 2012

  Vlad M.

  Tocmai un aparator de-al lui Ilici sa lupte pentru Basarabia? Adica Iliescu a renuntat la Basarabia, a scos Romania din negocierile legate de Transnistria, Paunescu l-a sustinut si tot Paunescu este un mare luptator pentru Basarabia? Cum vine asta, doamnelor si domnilor? Eu unul nu pricep.

  e simplu – nu rusii sint de vina pentru basarabia, basarabia a fost “vinduta” de catre rautu si de “cosmopolitii” sai, de cei cu “doua capitale pe-acelasi amarit de buletin”; asa ca acele “sinistre haimanale” ne sint adevaratii dusmani, nu rusii; acum intelegi?…

  din lirica marelui alb:

  Avertisment
  de Adrian Paunescu

  De multă vreme ocolesc trecutul,
  Din milă faţă de contemporani,
  Să nu stârnesc cu mâna mea vulcani,
  Mai bine zac între coperţi, ca mutul.

  Dar, vai, toţi cei iertaţi îmi sunt duşmani,
  Vor sabia, nu vor să fie scutul,
  Pe Blaga l-ar ucide iar Răutu
  C-o ceată de cosmopoliţi golani.

  O, timp păgân în multe ale tale,
  Te-ar vinde ei samsarului străin
  Cei care poartă două capitale
  Pe-acelaşi amărât de buletin.

  V-avertizez, sinistre haimanale,
  că ori intraţi în pensie, ori vin.

 79. Vlad M.
  26 May 2012

  Atunci sa ne aducem aminte de un episod din istoria marelui patriot Nicolae Ceausescu, Maria Sa:

  Alexandru Usatiuc-Bulgar era un cetățean sovietic din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, fost combatant al Armatei Române în cel de-al doilea război mondial. El s-a prezentat la 12 iunie 1970 la Consiliul de Stat al R.S. România, cerând să fie primit în audiență de Nicolae Ceaușescu.[1][2] Nereușind să fie primit, a lăsat un plic cu o scrisoare de 6 pagini adresată lui Ceaușescu în care îi prezenta amănunte despre metodele folosite de KGB pentru deznaționalizarea românilor și despre încercările de organizare a unei rezistențe românești, cerând un ajutor din partea autorităților de la București pentru a evita pierderea identității românești a basarabenilor.[3] Arestat de KGB, împreună cu alți patru colaboratori, ca urmare a unei scrisori trimise de Ion Stănescu (președintele Consiliului Securității de Stat al RSR) lui Iuri Andropov (președintele Comitetului Securității de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.), Usatiuc a fost condamnat 12 ani de închisoare și exilat în Siberia [4][5].

 80. abbu
  26 May 2012

  cat de specific acestui site sa se tavaleasca in cocina porcilor….de poezia e grea dragii mei ….
  Ce stiti voi ce simteam noi in acei ani ?
  Ce stiti voi ce insemna sa copiezi o carte toata noaptea in caiete si sa o dai altora a doua zi?
  Ce stiti voi ce era mandria de a canta Romani -Tricolorul,Ardealul.
  bieti mascariti politici de paie,dusi dupa cum bate vantul
  si dotati cu ochelari de cal

  bieti “fosti” care nu apartineneti nimanui
  poate lui youtube

 81. Hexenschuss
  26 May 2012

  @Anca Cernea. Doamna, ce sa mai scriu, pentru 10% am fost tamponat destul de rau. Eu am vrut doar sa schitez epoca anilor ’70, in care majoritatea tineretului nu cunostea mai nimic despre epoca stalinista in Romania. Culmea e ca n-am nici o treaba cu AP, nu mi-a placut poezia lui, nu citeam revista lui, nu am participat la cenaclurile lui, usw.
  PS> Apreciez faptul ca sunteti o buna cunoscatoare a limbii germane.

 82. Florina B.
  26 May 2012

  Lumea asta nu intelege nici acum ce e manipularea.
  Manipularea lucraza in paralel cu cizma si pentru acelasi scop.
  Manipularea are, cel putin aparent, un sambure de adevar, cu care ii momeste pe (cei care se lasa) manipulati.
  De multe ori manipularea este ambalata frumos, transmite mesaje pozitive si foloseste un limbaj patriotic, generos, constructiv, intelectual, etc.
  (Manipularea poate sa fie folosita si pentru a inspaimanta, nu neaparat cu motiv, astfel incat manipulatii sa adopte de frica o anumita atitudine.)
  Chiar atunci cand manipularea adopta un discurs agreabil, stim ca manipulatorul ramane manipulator pentru ca nu se delimiteaza de cizma.
  De aceea Paunescu nu a putut renunta la Iliescu, stangistii occidentali la amorul pentru URSS, militantii pro-choice la metodele eugenismului nazist, etc.

 83. Vlad M.
  26 May 2012

  Hexenschuss> Anca te-a contrazis doar in privinta legaturii Paunescu – Basarabia. Atat.

  abbu>

  Ce stiti voi ce simteam noi in acei ani ?
  Ce stiti voi ce insemna sa copiezi o carte toata noaptea in caiete si sa o dai altora a doua zi?
  Ce stiti voi ce era mandria de a canta Romani -Tricolorul,Ardealul.
  bieti mascariti politici de paie,dusi dupa cum bate vantul
  si dotati cu ochelari de cal

  In primul rand, colegii mei au trait in preajma unor oameni precum Ioan Barbus si Victor Anca (se compara porcul tau comunist cu I. Barbus sau V. Anca?).
  In al doilea rand, facand parte din familii cu oameni inchisi pentru anticomunism, chiar nu esti in masura sa ii critici in apararea unui pupincurist al lui Ceausescu.
  In al treilea rand, toate cantecele alea pe care le cantati voi cu elan asa-zis patriotic erau cu voie de la Partid. Toate. Erati numai niste prostalai care urlau ce dorea Partidul Comunist Roman.

 84. Pentru Liviu Craciun si pentru cei care participa la aceste discutii, ganduri bune.

  Atunci cand a aparut in “Flacara” poemul “Avertisment”, Leonte Rautu era membru al Comitetului Politic Executiv si rector al Academiei “Stefan Gheorghiu”. “Disidentul” Paunescu a publicat versificatia scriind “tacutu”, nu Rautu. Curajul sau se oprea la poarata Comitetului Central. Dupa 1990, a modificat textul. Nu mai exista niciun risc, ba era chiar o proba de “eroism” retroactiv.

  Dar, vai, toţi cei iertaţi îmi sunt duşmani,
  Vor sabia, nu vor să fie scutul,
  Pe Blaga l-ar ucide iar tacutu
  C-o ceată de cosmopoliţi golani.

  Cat priveste referinta la “cosmopoliti golani”, in contextul respectiv, este una ne-echivoc antisemita. In jargonul stalinist, “cosmopolit fara radacini” era cuvantul-cod pentru evreu. Nu este o opinie a mea, ci un consens in studiile despre URSS. Rautu era evreu, dar nu ca evreu a condus operatiunile de distrugere a culturii romane, ci ca marxist-leninist devotat Moscovei, asemeni lui Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu, Constanta Craciun, Eduard Mezincescu, Paul Niculescu-Mizil, Dumitru Popescu-Dumnezeu si alti romani neaosi.

 85. Vlad M.
  26 May 2012

  Nici nu mai conteaza. Paunescienii nici nu au nevoie de curajosi. Lor le plac Paunestii.

  Daca tot veni vorba, va aduceti aminte de sotia Marelui Alb?

  Carmen Paunescu – 2 ani cu suspendare pentru 3 morti

  Nevasta senatorului PSD Adrian Paunescu nu va face puscarie, desi a omorat trei oameni. Natalia Carmen Paunescu a fost condamnata ieri de Judecatoria Valcea la doi ani de inchisoare cu suspendare. Hotararea instantei poate fi contestata in termen de zece zile. Pe latura civila a dosarului, lucrurile erau deja lamurite in ceea ce priveste obligatiile sotiei senatorului Adrian Paunescu. Silvia Burlan, fetita care si-a pierdut parintii si sora in accidentul rutier provocat de Carmen Paunescu, renuntase la milionul de euro pe care il cerea drept despagubire. Ea se va alege cu un apartament, o masina, 5 milioane de lei vechi lunar si o vacanta pe an. In plus, familia Paunescu s-a angajat sa faca parastas familiei Burlan, pe propria cheltuiala, timp de sapte ani. De asemenea, unchiul care a ingrijit-o pe orfana se va alege cu 3.000 de euro.

 86. emil borcean
  26 May 2012

  Abbu. Zău, ai talent poietic. L-ai ascuțit prin multe caiete. Cum era vorba aia? … să nu arunci mărgăritare înaintea porcilor. Dar, după ce porcul se ajunge, vorba veche se schimbă: porcul aruncă căcăreze înaintea fraierilor, care se înghesuie să le culeagă fiecare cum poate. Cei mai sârguincioși le presează în caiete, ca pe floricele de-nu-mă-uita. Nu fi supărată, caietele trăiește veșnic!

  PS
  Si la modul serios. Au fost foarte multi naivi ca tine la vremea respectiva. Bun, nimic deosebit pina aici. Toti suntem fraieriti de una (unul) sau de alta pe parcursul vietii. Iar Paunescu a fost un impostor si un escroc cu vocatie autentica. A stiut sa construiasca un cult pentru mase, manipuland toate butoanele sensibile: patriotism, familie, demnitate, sensul de apartenenta la ceva adanc si durabil, nevoia de repere care sa ofere speranta dincole de mizeria vietii zilnice. Dar el a fost mai mult decat un fals profet; a fost un apostol malefic. Tu nu ai inteles acest lucru nici macar dupa anii care au trecut de la dezumflarea cultului Paunescu. Nu intelegi ca ai fost inselata si escrocata in cele mai profunde resorturi ale fiintei tale. Fain si asa, daca ti-ai fi pastrat convingerea si credinta pentru tine. Dar pentru ca le faci publice si ne ataci pe noi cu aceasta ocazie, iti spun simplu: nu mai esti naiva, esti proasta.

 87. Toiu
  26 May 2012

  @abbu
  “cat de specific acestui site sa se tavaleasca in cocina porcilor….de poezia e grea dragii mei ….”

  observ ca desi v-ati luat la revedere de vreo doua ori amusinati in continuare pe aici. De unde trag concluzia ca va place in cocina porcilor. Eu personal nu am senzatia ca ma aflu in “cocina porcilor” deci am circumstante atenuante dar dumneavoastra?, sa si realizati chestia asta si sa “stati” in continuare pe aici! Cam ce concluzie putem trage?

  “Ce stiti voi ce simteam noi in acei ani ?”

  Urmarind postarile dumneavoastra inclin sa va dau dreptate. Nu stiu (stim) ce simteati “voi” in acei ani! Asa cum nici “voi” nu stiati ce simteam noi in acei ani!

  “Ce stiti voi ce insemna sa copiezi o carte toata noaptea in caiete si sa o dai altora a doua zi?”

  Aici avem un pic de discutat. Daca de exemplu dumneavoastra copiati o carte de poezii a lui Paunescu sau, de ce nu? tezele din 70′ va dau dreptate. N-am practicat sportul asta! Asa cum, de exemplu, nu am participat la nici un cenaclu Flacara . Nu am fost suficient de idiot sa particip la o mascarada si sa fiu carne de tun pentru propaganda comunista. Nu am fost suficient de idiot sa cred ca, doar pentru ca mai era si ceva muzica folk si se recitau poezii de Eminescu, acolo ar fi fost altceva decat tot o manifestare comunista cu regie si scenariu apartinand activului de partid si de stat. Imi este mila de toti nostalgicii din ziua de azi care “varsa o lacrima” aducandu-si aminte de “frumoasele” clipe petrecute la cenaclurile organizate de Paunescu si de Sectia de Propaganda a PCR. Chiar daca era vorba de “tineretile” lor. Au fost si au ramas niste idioti. Nici macar utili, doar idioti.

  “Ce stiti voi ce era mandria de a canta Romani -Tricolorul,Ardealul”

  Aici iar va dau dreptate. Cand se canta “Tricolorul” pe mine ma incerca scarba nu mandria. Si nu din cauza melodiei! Apropo, cand se canta “Internationala” pe dumneavoastra ce sentimente va incearca? De mandrie, de solidaritate sau de inaltare? Sau toate trei la un loc?

  Vedeti doamna ca ne putem intelege? V-am dat dreptate aproape in totalitate!

 88. Vlad M.
  26 May 2012

  Celor asemenea lui Abbu le este foarte greu sa recunoasca minciuna in care au trait. Este peste puterea lor sa accepte adevarul, asa ca singura lor solutie este sa dea in mesager. Nefericite fiinte.

 89. Costin Andrieş
  26 May 2012

  un comentariu de pe youtube la filmul adus la 88 de emil:

  Mai bine inocenti si manipulati, cum eram atunci, decat perversi si “liberi” cum suntem acum. Ne unea ceva atunci, acum ne dezbina tot. Nu prea aveam de niciunele atunci, dar macar spirit, aveam. Respectam valori adevarate si unele mincinoase, dar macar cunosteam cuvantul “respect”. Multi spun astazi ca eram o turma manipulata. Poate, dar ce turma!

  comentariul este cel mai apreciat dintre toate, peste 60 de persoane l-au apreciat.

  exact acelasi lucru il spune vasile ernu inliniedreapta.net/dor-de-colectivul-sovieti/

  O turma care a construit scoli, licee, universitati, porturi la Dunare si porturi la mare, hidrocentale mici si mari, gradinite, sportivi foarte buni, cai ferate, tunele, telecomunicatii, poduri, baraje, mine, fabrici mici, fabrici mari, fabrici foarte mari, santiere navale, canale navigabile, aeroporturi, strazi, spitale, metrouri, etc etc etc
  etc etc etc

  (30 de persoane au apreciat)

  cum am putut sa decadem atat de mult dupa 1990 ? Ce am fost si ce am ajuns !

  si legionarii se bucurau..
  TheLegionarul66 spune:

  Pentru cei ce nu au cunoscut acest FENOMEN.Un proverb arab spune^^CIND NU AI CEA CE IUBESTI,IUBESTE CEA CE AI ^^La acele vremuri aveam acest FENOMEN.

  turma de sclavi care pentru ca nu este in stare sa traiasca fara sa i se spuna ce are de facut, sa traiasca in libertate, ar vrea sa ne duca pe toti inapoi.

 90. John Galt
  26 May 2012

  O turma care a construit scoli, licee, universitati, porturi la Dunare si porturi la mare, hidrocentale mici si mari, gradinite, sportivi foarte buni, cai ferate, tunele, telecomunicatii, poduri, baraje, mine, fabrici mici, fabrici mari, fabrici foarte mari, santiere navale, canale navigabile, aeroporturi, strazi, spitale, metrouri, etc etc etc

  Tocmai vroiam sa pun si eu acest comentariu dar vad ca s-a ocupat Costin inaintea mea. ????

  Oamenii astia chiar cred ca ei sunt cei care au construit. Iar TARA trebuie sa le fie recunoscatoare. Ei nu inteleg ca socialistii nu sunt capabili de absolut nici un lucru, ca nu sunt in stare sa faca NIMIC. Nu “multimea” a construit hidrocentrale, fabrici samd, ci poate un inginer, un proiectant, un inventator uitat de lume, un om despre care ei nu stiu nimic. Respectivii “multumesc partidului” pentru curentul electric din casa insa nu dau doi bani pe un Edison. Pentru ca nu inteleg cum e sa pierzi nopti intregi ca sa-ti reuseasca o idee, nu inteleg sa dea MERIT unei persoane, sa rasplateasca reusita (aici fiind motivul pentru care detesta ca cineva sa “reuseasca”, sa fie “deasupra” lor). Sa moara capra vecinului – meritul e luat numai de “grup”. Individual ei sunt niste nulitati, insa impreuna..

  Ei nu vor intelege niciodata ca meritul pentru o cladire sau un baraj sau o cale ferata apartine celor care le-au proiectat, individual, care au muncit intr-adevar cu mintea proprie, fara a copia si a pasa raspunderea pe altcineva. Acei oameni sunt uitati, pentru ca nimeni nu le-a ridicat vro statuie. Ei erau cei care faceau treaba intregului birou de proiectare (dau un exemplu), pentru ca doar ei erau capabili sa faca treaba fara greseli incat lucrurile sa mearga relativ ok. Pentru ca cifrele nu mint, nu tin cont de propaganda si nici daca esti ruda cu seful. Si doar cativa intelegeau acest fapt, doar cei competenti intr-adevar, ce nu aveau nevoie de nepotisme sau aranjamente pentru a fi buni. Acest motiv a fost suficient ca toti ceilalti sa-i sufoce cu dosare, sa-i puna la munca de jos ca apoi tot aceiasi colectivisti sa se calce in picioare cand e vorba de vro decoratie de “erou al muncii socialiste”, de vro maslina sau concediu prin sindicat, in plus..

  Asa si cu Cenaclul Flacara – toti erau o apa si un pamant. Eu n-as fi suportat niciodata sa vad un individ cum imi strica melodia si suspansul artistic ???? cu felul lui de se baga peste piesa, de a zice versurile MELE inainte, doar pentru ca vrea el. Este extrem de enervant sa vezi ca vine cineva si se baga in acest fel. Sunt sigur ca i-as fi facut chitara guler daca se baga. De fapt pana si piesele folk cantate acolo erau plagiate de pe afara, artistii fiind probabil alesi pe modelul slugii de partid, asa ca de ce nu ma mir..

 91. calehari
  26 May 2012

  abbu@82 “Prost sa fii, dar sa-ti revii” Traducere: poti sa fi prost (sau sa fi prostit) in tinerete; este scuzabil, intr-un fel. Dar, sa “evoluezi ” asa toata viata, e tragic!

 92. calehari
  26 May 2012

  “poezia salvează Romania…la judecata de apoi in faţa Tribunalului Poporului, instanţă ce-şi condamnă martirii la uitare şi îşi glorifică avid călăii.”(euNuke) Am cautat mult vorbele astea, spuse de euNuke atunci cand Porcului i se faceau funeralii nationale.

 93. Fratilor: eu zic ca s-a discutat destul despre istoria marelui alb si stapinul sau, cel mai iubit dintre porcari.
  Cu pragmatism tipic yankeu va pun si eu o intrebare celor ce traiti in patria indepartata: ce aveti de gind sa faceti despre bustul porcului?
  Cum o sa scapati de el? Aveti de gind sa va resemnati si ca o forma de maxima rezistenta sa faceti bancuri, or aveti de gind sa intrati in actiune si sa-l dati jos de pe cocina unde s-a cocotat – intr-un fel sau altul?

 94. Initiator
  26 May 2012

  Chiar nu se gaseste un grafician talentat, sa-i dea cu grafitti porcului pe la bot si sa-l vopseasca in rosu, cum a fost tot timpul vietii?! Porcul rosu comunist, o abjectie de om, a ajuns sa aiba statuie in Bucuresti! Rusine, romani!

 95. abbu
  26 May 2012

  Vad ca “Porcul ” de Eminescu nu a primit spatiu aici, nici cat “Porcul ” de Paunescu….

  Fiti fericiti tovarasi…..
  unu-doi…unu-doi….si porcarii e cu noi !!!!

 96. Vlad M.
  26 May 2012

  Abbu, te doare capul? Ce treaba are Eminescu cu discutia noastra? Mai bine spune-ne daca ai trimis un buchet de flori la mormantul Porcului ceausist ori ba.

 97. Costin Andrieş
  26 May 2012

  la clipul de la #46, am primit un comentariu de la un fan

  respect pentru Adrian Punescu.Daca te-as gasi pe strada pe tine cel ce ai filmat si ai mancat cacat in acest video, as baga un cutit in tine. tine minte asta.

  asta e contul fanului http://www.youtube.com/user/kissfmist mare fan de shakira si filmulete haioase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ce ai mai putea citi