FUNDATIA IOAN BARBUS

Memorandum către deputații europeni privind Raportul Matić

Raportul Matić ne spune că femeia nu trebuie să fie mamă, că ea trebuie să fie îndoctrinată de mică să nu-și dorească să fie mamă, iar cei care se opun acestei viziuni despre femeie trebuie combătuți și condamnați. Este o nouă ofensivă a « culturii morții ».

Raportul Matić reprezintă lista marilor fundații internaționale și a feministelor marxiste cu ce ar mai trebui făcut în Europa pentru a se ajunge la liberalizarea totală a avortului, contracepției, reproducerii artificiale și educației sexuale, pentru ca acest lobby să își îndeplinească obiectivele de reducere a creșterii populației și realizarea unei societăți egalitare marxiste prin distrugerea familiei naturale. Este instrumentul implantării unei scheme de putere dictatoriale.

Asociația Medicilor Catolici București (AMCB) cere deputaților europeni ca înainte de a vota acest raport să se întrebe dacă ei, individual, ar avea curajul să iasă în public, în țara lor, în fața alegătorilor lor și să se prezinte cu un astfel de proiect radical de distrugere a familiei naturale a celor celor cărora le solicită votul.

AMCB reamintește deputaților europeni că aceștia sunt în Parlamentul Eeuropean pentru că au fost aleși în mod direct de oameni reali care își prețuiesc și apără familia și nu de lobby-ul marilor fundații și al feministelor marxiste care vor sa le-o distrugă. Ca reprezentanți ai oamenilor care i-au votat, deputații europeni au datoria de a vota împotriva Raportului Matić. Ținem să precizăm că vom monitoriza felul în care deputații nostri europeni vor vota acest Raport și îi vom informa pe alegatori, pentru ca aceștia să știe cui vor da votul la următoarele alegeri.

Așadar, AMCB vă invită să votați împotriva Raportului Matić, îndemnându-vă cu cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea « Nu vă fie teamă! Deschideți, deschideți larg toate porțile lui Cristos! Deschideți vastele domenii ale culturii, ale civilizației, ale dezvoltării! Nu vă fie teamă ! » Aveți de partea dumneavoastră adevărul care este înscris în ființa lucrurilor, știința și natura însășs a femeii!

***

În sesiunea din 23/24 iunie 2021, plenul Parlamentul European este chemat să dezbată și să voteze Raportul Matić – « Raportul privind situația sănătății și drepturilor sexuale și reproductive în Europa, în cadrul sănătății femeilor », pregătit de deputatul socialist croat Predrag Fred Matić.

Deputatul socialist croat Predrag Fred Matić

În cele ce urmează dorim să vă prezentăm ce conține Raportul (I.) și să vă explicăm în ce cheie trebuie citit și înteles, arătându-vă că el este instrumentul marilor fundații internaționale și a feministelor marxiste care, în spatele fațadei și a marketing-ului promovării drepturilor femeii, a non discriminării și a educației noii generații, urmăresc de fapt reducerea creșterii populației și realizarea unei societăți egalitare marxiste prin distrugerea familiei naturale (II).

I. Ce spune Raportul Matić

Raport Matić solicită instituțiilor UE și statelor membre :

 1. Să ridice « sănătatea și drepturile sexuale și reproductive » (SRHR) la rang de drepturi ale omului, să le promoveze și să le susțina atât în Europa, cât și în politicile și acțiunile UE în afara Europei, deși acestea sunt de fapt violări ale drepturilor omului;
 2. Să combată orice opoziție față de acestea, în special prin intermediul școlilor și media, deși o societate democratică presupune libertatea de exprimare a tuturor opiniilor în spațiul public, astfel încât oamenii să poată alege în cunostință de cauză ce cred că este mai bine pentru binele comun. Mai mult, folosirea școlii pentru militantism și propagandă împotriva familiei naturale este o violare a dreptului la educație al copiilor.

Raportul abordează 4 domenii esențiale ale SRHR:

 1. Avortul
 2. Contracepția
 3. Reproducerea artificială
 4. Educația sexuală completă

Acest Raport ne spune practic că:

 1. Femeia nu trebuie să fie mamă;
 2. Noua generație trebuie să fie îndoctrinată de mică cu ideea că femeia nu are vocația de a fi mamă;
 3. Cei care se opun acestei viziuni despre femeie trebuie combătuți și condamnați.

Nu a scăpat nimănui la lectură limbajul ridicol din punct de vedere intelectual al ideologiei de gen, folosit pentru redactarea textului. Câteva exemple: « bărbații transgen și persoanele non-binare pot, de asemenea, să rămână însărcinate » (§ N), « persoanele gravide » (§ P), « persoanele care au menstruație » (§ 28).

Dispozițiile concrete ale raportului, pe cele 4 teme:

1. Avortul

10154792_10152370986696565_505195826_n

Raportul Matić solicită dezincriminarea avortului în țările care îl interzic și eliminarea restricțiilor care mai există în legislațiile țărilor care permit într-o anumită măsură avortul. Una dintre aceste restricții este obiecția pe motive de conștiință a profesioniștilor din domeniul sănătății (medici, farmaciști, moașe etc) și a instituțiilor medicale, care le permite acestora să opteze să nu furnizeze bunuri și servicii cu care nu sunt de acord din punct de vedere moral, inclusiv să efectueze avorturi sau să prescrie, să vândă metode contraceptive sau să ofere consultanță cu privire la acestea.

Precizăm ca obiecțiunea pe motive de conștiință este un drept fundamental garantat de articolul 9 din Convenția Europeană a Arepturilor Omului (CEDO). Totodată, CEDO a afirmat foarte clar că nu există un drept fundamental la avort și că copilul încă nenăscut nu este exclus de la protecția oferită de dreptul la viață garantat de articolul 2 din Convenție.

Despre avort, Raportul Matić spune următoarele:

« Reafirmă faptul că avortul trebuie să fie întotdeauna o decizie voluntară bazată pe cererea unei persoane, exprimată prin propria sa voință liberă, în conformitate cu standardele medicale și cu disponibilitatea, accesibilitatea, inclusiv din punct de vedere financiar, și siguranța bazate pe orientările OMS și invită statele membre să asigure accesul universal la servicii de avort legale și în condiții de siguranță (….) (§ 33).

« Indeamnă statele membre să dezincrimineze avortul și să elimine și să combată obstacolele în calea avortului legal (…) (§ 34).

« Invită statele membre să își revizuiască dispozițiile legale naționale privind avortul (…), asigurând faptul că avortul la cerere este legal în perioada timpurie a sarcinii și chiar mai târziu, dacă este necesar, în cazul în care sănătatea sau viața persoanei însărcinate este în pericol; reamintește că interzicerea totală a serviciilor de avort sau refuzul acestora reprezintă o formă de violență pe criterii de gen și îndeamnă statele membre să promoveze cele mai bune practici în domeniul asistenței medicale prin crearea unor servicii de sănătate sexuală și reproductivă disponibile la nivelul asistenței primare, cu sisteme de orientare pentru toate serviciile de îngrijire de nivel superior necesare » (§ 35).

« Recunoaște că, din motive personale, unii medici pot invoca o clauză de conștiință; subliniază, cu toate acestea, că clauza de conștiință a unei persoane nu poate aduce atingere dreptului pacientului de a avea acces deplin la asistență medicală și servicii; (…) » (§ 36).
« regretă faptul că, uneori, practica obișnuită din statele membre permite medicilor și, în unele cazuri, instituțiilor medicale în ansamblul lor să refuze furnizarea de servicii de sănătate pe baza așa-numitei clauze de conștiință, care conduce la refuzul acordării de îngrijiri pentru avort pe motive de religie sau de conștiință și care pune în pericol viața și drepturile femeilor (…) » (§ 37).

« Observă că această clauză de conștiință împiedică și accesul la screeningul prenatal (…) solicită statelor membre să pună în aplicare măsuri eficace de reglementare și de asigurare a respectării legislației, care să asigure faptul că clauza de „conștiință” nu pune în pericol accesul în timp util al femeilor la servicii de îngrijire în domeniul de sănătate sexuală și reproductivă » (§ 38).

2. Contracepția

Raportul Matić prevede accesul tuturor, începând cu vârsta procreerii (deci începând cu 12-13 ani la fete), la metode moderne de contracepție, ca parte a dreptului fundamental la sănătate, fără a avea nevoie de prescripție medicală.

Indicăm că « contracepția modernă » (care exclude metodele naturale de distanțare a nașterilor) este foarte nocivă pentru sănătatea femeii, iar în cazul « contracepției de urgență », în plus, ea suprimă o viață umană deja formată, fapt pentru care ea nu poate fi considerată o componentă a dreptului la sănătate. Contracepția nu poate fi distribuită fără prescripție medicala, ca și cum ar fi vorba despre distribuirea unor bomboane. Și nici fără știrea și acordul părinților, cu atât mai mult cu cât este vorba despre fete de 12-13 ani. E o violare a dreptului la integritate fizică a persoanelor vizate și a drepturilor parintești.

Despre contracepție, Raportul Matić spune următoarele:

« Invită statele membre să asigure accesul universal la o gamă de metode și materiale contraceptive moderne de înaltă calitate și accesibile, consiliere în planificarea familială și informații privind contracepția pentru toți, să abordeze toate barierele care împiedică accesul la contracepție, cum ar fi barierele financiare și sociale, și să se asigure că sunt disponibile consiliere medicală și consultări cu profesioniștii din domeniul sănătății, permițând tuturor persoanelor să aleagă metoda contracepției care le este cea mai adecvată, protejând astfel dreptul fundamental la sănătate și dreptul la alegere » (§ 30).

« (…) invită statele membre să recunoască faptul că acest acces ar trebui extins la toate persoanele aflate la vârsta reproductivă » (31).

« Reamintește că statele membre și autoritățile publice au responsabilitatea de a furniza informații exacte și bazate pe dovezi cu privire la contracepție și de a stabili strategii de abordare și eliminare a barierelor, miturilor, stigmatizării și concepțiilor greșite; solicită statelor membre să creeze programe și campanii de sensibilizare privind alegerea metodelor contraceptive moderne și privind gama completă de contraceptive, și să asigure servicii de contracepție moderne de înaltă calitate și consiliere oferite de profesioniștii din domeniul sănătății, inclusiv contracepție de urgență fără prescripție, în conformitate cu standardele OMS, care este adesea refuzată de medici în anumite țări din motive legate de convingeri personale » (§ 32).

3. Reproducerea artificială

Raportul solicită legalizarea accesului la toate tehnicile de proceere artificială a tuturor persoanelor, începand cu vârsta de proceere a acestora (12-13 ani la fete), indiferent dacă acestea sunt căsătorite sau nu, sau dacă sunt singure sau în cuplu de același sex.

Menționăm că procreerea artificială, așa cum este ea permisă în prezent, în principal pentru motive de infertilitate medicală, ridică deja mari problemele de drepturi ale omului, de bioetică și de filiație (trafic de gameți și embrioni, selectarea, congelarea, suprimarea și donarea embrionilor creați în plus, cercetarea pe embrioni, privarea copiilor astfel nascuți de o întreagă linie de filiație, maternă sau paternă, adică de mama sau de tatăl lor, în cazul cuplurilor de același sex sau a persoanelor singure etc). Extinderea acestei practici va înmulți aceste probleme și va deschide poarta practicilor eugenice și de selectare a ființelor umane în funcție de diferite caracteristici fizice (culoarea ochilor, a părului etc).

Despre reproducere artificială, Raportul Matić spune următoarele:

« Invită statele membre să se asigure că toate persoanele aflate la vârsta reproducerii au acces la tratamente de fertilitate, indiferent de statutul socioeconomic sau de stare civilă, de identitatea de gen sau de orientarea sexuală a acestora (…) și să asigure accesul egal la servicii pentru toate persoanele de vârstă reproductivă, precum și să facă reproducerile asistate medical disponibile și accesibile în Europa » (§ 39).

4. Educația sexuală completă

Raportul Matić cere statelor member să introducă, în școlile primare și secundare, dar și pentru copiii neșcolarizați, ore de educație sexuală completă obligatorie, în care copiii să învețe, după standardele OMS și UNESCO, despre avort, contracepție, egalitate de gen, identitate de gen, violența de gen, reproducerea artificială pentru toți și unde aceștia vor învăța să combată violența pe criterii de gen și dezinformarea cu privire la SRHR.

Cu alte cuvinte, Raportul dorește ca statele membre să se folosească de școli pentru a face propagandă culturală și militantism ideologic neomarxist, împotriva voinței părinților. Practic, se dorește intrarea în școli și transmiterea ideilor marilor fundații internaționale și a feministelor marxiste noii generații, adică schimbarea minților și inimilor copiilor și identificarea și formarea viitorilor lideri ai acestor mișcării de reducere a populației și a feministelor marxiste. O spun chiar cei care au venit cu ideea (1). Aceste cursuri nu au nimic de-a face cu reducerea sarcinilor la minore, cu lupta împotriva discriminării de orice fel, cu lupta pentru diversitate sau cu vreo altă cauză aparent nobilă, ci cu transmiterea unei noi viziuni ideologice despre persoana umană și despre societate.

Despre educația sexuală, Raportul Matić spune următoarele:

« Indeamnă statele membre să asigure accesul universal la educație sexuală și la informații legate de sexualitate corecte, bazate pe dovezi, adecvate vârstei, obiective și cuprinzătoare din punct de vedere științific pentru toți copiii din învățământul primar și secundar, precum și pentru copiii neșcolarizați, în conformitate cu standardele OMS pentru educația sexuală și cu planul său de acțiune privind sănătatea sexuală și reproductivă, fără niciun fel de discriminare; (…) invită statele membre să instituie servicii bine dezvoltate, bine finanțate și accesibile tinerilor, precum și instruirea profesorilor, mijloacele necesare pentru funcționarea corespunzătoare a birourilor de asistență și centre de educație în domeniul sănătății » (§ 26).

« Invită statele membre să combată răspândirea dezinformării discriminatoare și nesigure în domeniul SRHR, întrucât pune în pericol toate persoanele, în special femeile, persoanele LGBTI și tinerii; recunoaște rolul jucat de mass-media, platformele de comunicare socială, instituțiile de informare publică și alte părți interesate în oferirea unor informații exacte și fundamentate științific și le invită să respingă dezinformarea și informarea eronată cu privire la SRHR din programele, materialele și activitățile lor; invită statele membre să elaboreze programe cuprinzătoare de educație sexuală și privind relațiile adecvate vârstei, ținând seama de faptul că transmiterea de informații ar trebui să reflecte diversitatea orientărilor sexuale, a identităților de gen, a expresiilor și a caracteristicilor sexuale, pentru a combate dezinformarea bazată pe stereotipuri sau prejudecăți și pentru a consolida garanțiile dreptului la sănătatea reproducerii prin intermediul serviciilor de sănătate publică » (§ 29).

Combaterea și condamnarea opoziției și nediscriminarea “intersectorială”, sau “intersecțională”, cum este tradus în alte documente UE termenul englezesc “intersectional”

Raportul, pe lângă faptul că invită statele membre să combată și să condamne orice opoziție fată de SRHR în cadrul școlilor și în media, invită instituțiile europene să condamne statele membre care nu vor să-și distrugă familiile și, prin urmare, refuză să adopte SRHR.

În plus, introduce conceptul de “nediscriminare intersectorială”, care e diferit de noțiunea de nediscriminare din tratatele europene și internaționale privind drepturile omului la care statele s-au angajat:

« Invită Comisia să condamne ferm regresul în domeniul drepturilor femeilor și al SRHR și să își utilizeze toate capacitățile pentru a-și intensifica acțiunile de combatere a acestuia; invită Comisia și statele membre să își intensifice sprijinul politic pentru apărătorii drepturilor omului, furnizorii de servicii medicale care lucrează pentru promovarea SRHR, a drepturilor femeilor și a organizațiilor societății civile din domeniul SRHR, care sunt actori-cheie pentru societățile care respectă egalitatea de gen și furnizori esențiali de servicii și informații SRH, în special cei care lucrează în contexte dificile în Europa, și să monitorizeze continuu și să aloce în consecință sprijin financiar suficient, prin intermediul programelor în curs, cum ar fi programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” » (§ 74).
« Solicită statelor membre să combată discriminarea în serviciile SRHR și să utilizeze o abordare intersectorială pentru a se asigura că femeile și fetele (atât transgen, cât și cisgen), persoanele non-binare, lesbiene, bisexuale și femeile intersexuale au acces egal la servicii și drepturi de SRH » (§ 72).

II. Cine și ce idei sunt în spatele Raportului Matić și în ce scop

De unde vine ideea conform căreia femeia nu trebuie să fie mamă și că noua generație trebuie educată în spiritul acestei idei ? Cine e în spatele acestei idei, cum a fost aceasta creată și transmisă în societate ? Care este scopul final al acestora ?

1. Care sunt ideile din spatele Raportul Matić

Întreg Raportul este traversat de ideea că femeia nu are o vocație la maternitate, că ea trebuie să își omoare copiii înca nenăscuti și că noile generații trebuie să fie învațate în acest spirit. Această idee nu le-a venit oamenilor și societății din senin. Nu aveau cum, pentru că ele sunt contrare adevărului, științei și naturii proprii femeii. Avortul, contracepția, sterilizarea, reproducerea artificială, dar și educația sexuală din școli pornesc de la premize care contrazic știința, pentru că aceasta ne spune că există viață umană înainte de naștere. Aceste practici sunt, de asemeni, contrare naturii femeii, căci este în natura acesteia să fie mamă, să își educe copiii și să fie soție. Este specificul femeii.

Aceste idei au fost inventate, promovate și finanțate în mod științific cu un scop anume: să i se ia femeii motivația pentru maternitate. Iar pentru acest lucru a fost nevoie de construirea unui întreag proiect de inginerie socială. Trebuia creată o ideologie și inventate concepte noi, precum SRHR, genul etc, care să corespundă noii realități inventate. Trebuia, de asemeni, asigurată transmiterea ideologiei și a noilor concepte în societate și combătută și suprimată orice opoziție față de acestea, pentru că minciuna, pentru a prinde la public, trebuie să fie totală. Adică toată lumea trebuie să zică aceeași minciună în același timp, în continuu. Tot acest arsenal era necesar pentru că cei care promovează această idee luptă împotriva adevărului, a științei și naturii femeii.

2. Cine este în spatele acestor idei și cum au fost acestea create

Raportul Matić este instrumentul a două mari grupuri diferite, dar care, observând că au interese comune, au început să lucreze împreună din anii 1990.

Este vorba despre marile fundatii internaționale și de feministele marxiste din Occident care, în spatele fațadei și a marketing-ului promovării drepturilor femeii, a non discriminării și a educației noii generații, urmăresc de fapt reducerea creșterii populației, implantarea unui guvern mondial și respectiv realizarea unei societăți egalitare marxiste prin distrugerea familiei naturale.

a) Marile fundații internaționale (precum Rockefeller, Ford, MacArthur, Population Council, IPPF, IPAS, Marie Stopes, International Women’s Health Coalition, Family Health International, Center for Reproductive Rights și mai apoi Bill și Melinda Gates, Concept Foundation, etc). Acestea, începând din 1953, pentru a rezolva « problemele cu care se confruntă omenirea » și pentru a « menține pacea » în lume, sunt angajate în reducerea creșterii populației la nivel mondial:

 • Prin mijloace medicale: avort, contracepție și sterilizare, prin introducerea în societate, legalizarea si extinderea acestora sub denumirea de planning familial, dar mai ales, din anii 1990 încoace, în urma adaptării strategiei lor;
 • Prin inginerie socială: schimbarea motivației și comportamentului persoanelor, în special ale femeii, prin alterarea structurii societății, astfel încât femeia să nu își mai dorească copii sau să își dorească cât mai puțini.

Într-un articol din 1967 (2), Kingsley Davis, sociolog al Fundației Rockefeller, constata că metodele de planning familial nu dau rezultate suficiente pentru că ele neglijează motivația femeii și a familiilor de a avea copii. Davis observa că o societate e reglementata de uzanțe, cutume și legi și că acest mechanism crează un sistem de recompense și pedepse care se exprimă în instituții. Pentru a schimba societatea, pentru a altera țesutul social, spunea el, este necesară modificarea uzanțelor, a cutumelor, a legilor și transformarea instituțiilor (precum familia și căsătoria) și denaturarea complementarității dintre bărbat și femeie, în special în relațiile de familie, astfel încât femeia și familiile să ajungă să nu își mai dorească să aibă copii și astfel, realizându-se o nouă configurație socială, să se oprească creșterea populației. Practic, el propunea marilor fundații să lucreze pe chestiunile de reducere a populației din perspectiva femeii, schimbând statutul și rolul social al femeii, încercând să convingă femeile să renunțe la maternitate.

Această idee a fost adoptată în practică abia la sfârșitul anilor 1980 datorită lui Adrienne Germaine, studenta lui Kingsley Davis și angajată a Fundației Ford și lui Joan Dunlop, angajată a Fundației Rockefeller și mâna dreaptă a lui Rockefeller III, ambele fondatoare a International Women’s Health Coalition. Acestea au convins mediul marilor fundații internaționale să folosească perspectiva femeii în munca lor, dacă doresc să fie eficienți în reducerea populației. Adică, să înlocuiască retorica de reducere a creșterii populației cu cea a statutului și rolul femeii în societate, a drepturilor femeii, a sănătatii și drepturilor sexuale și de reproductive, a genului etc. Adrienne Germaine explica cu amanunte modul în care a fost creat și promovat conceptul de SRHR în acest scop (3).

Însă, pentru a schimba mentalitatea femeilor cu privire la maternitate, marile fundații aveau nevoie de o ideologie și de concepte noi, pe care le-au furnizat în principal feministele marxiste din Occident.

b) Feministele marxiste (precum Kate Millett, Shulamite Firestone, Judith Butler, Simone de Beauvoir etc)

Acestea, la sfârșitul anilor 1960, și-au adus aminte de ce spusese Karl Marx despre ce trebuie făcut pentru a se putea construi o societate egalitară marxistă. Astfel, ele au creat baza ideologică și mijloacele intelectuale ale revoluției sexuale prin care să se realizeze mult dorita distrugere a instituției familiei naturale, origine a « inegalității si exploatării femeii », dar și a oricărei « inegalități și opresiuni sociale », deschizându-se astfel calea către « eliberarea femeii și a societății ». Din punctul lor de vedere, femeia se eliberează dacă se emancipează de maternitate, dar și de căsătorie, familie și de responsabilitatea de a-și educa copiii.

Marx și Engels spuneau în 1884 că « Prima opoziție de clasă care apare în istorie coincide cu dezvoltarea antagonismului dintre bărbat și femeie în căsătoria monogamă, iar prima clasă oprimată coincide cu cea a sexului feminin de către bărbat » (4).

Kate Millett

Kate Millett, preluând ideea lui Marx, deplora în teza sa de doctorat din 1969 faptul că nuexistă o bază ideologică și instrumentele necesare pentru a deconstrui familia:

« O cauză încă mai profundă este faptul că, dincolo de a declara că familia compulsivă trebuie să dispară, teoria marxistă nu a reușit să furnizeze o bază ideologică suficientă pentru a controla revoluția sexuală și a fost remarcabil de naivă în ceea ce privește puterea istorică și psihologică a patriarhatului » (5).

Legat de necesitatea creării unei baze ideologice pentru deconstruirea familiei, Karl Korch spunea în 1923, cu ocazia unei întâlniri între marxiști care viza analiza eșecului marxismului în Europa și găsirea unor soluții pentru resuscitarea acestuia, că trebuie inventată o antifolozofie pentru a se putea distruge familia, pentru că instituțiile precum familia au fost inventate ca instrumente pentru menținerea proprietații private și oprimării (6). Aceasta antifilozofie a fost de fapt lucrarea Școlii de la Frankfurt și a teoriei critice a lui Max Horkheimer.

Și continuă Kate Millett, concordând cu Troțki, că sovieticii au eșuat în a transforma revoluționar familia, căci modul prin care se poate realiza acest lucru nu este abolirea familiei, ci înlocuirea acesteia cu altceva:

« Chiar și aici sovieticii au eșuat mizerabil. După cum comentează Troțki rece, ‘Nu poți ’desființa’ familia, trebuie să o înlocuiești’ ». 

Shulamith Firestone, feministă marxistă, propunea în 1970 drept mijloc pentru distrugerea familiei, eliberarea femeii de biologie și de maternitate, căci considera că sarcina și nașterea erau lucruri oribile și dureroase. Astfel, ea a venit cu ideea conform căreia ar trebui să se promoveze o altă formă de reproducere, la care femeia să nu trebuiască să se supună prin natura lucrurilor:

« Inima opresiunii femeii sunt maternitatea și creșterea copilului » (7) ;

« Pentru a se asigura eliminarea claselor sexuale este necesară revolta subclaselor (a femeilor) și confiscarea controlului asupra reproducerii: (…) deci obiectivul final al revoluției feministe trebuie să fie, spre deosebire de cel al primei mișcări feministe, nu doar eliminarea privilegiului bărbaților, ci însăși distincția de sex în sine; diferențele genitale între ființele umane nu ar mai conta cultural (8) ».

« Perversitatea polimorfă va înlocui probabil heterosexualitatea, homo- și bi-sexualitatea. Reproducerea speciei de către un singur sex în beneficiul ambelor va fi înlocuită cel puțin cu opțiunea de reproducere artificială. Copiii se vor naște din ambele sexe în mod egal sau independent. Dependența copilului de mamă și vice-versa va lăsa loc unei dependențe mult mai scurte față de un grup mic format din alte persoane în general, iar orice inferioritate rămasă față de puterea fizică a adulților va fi compensată cultural. Tirania familiei biologice va fi ruptă. Mișcarea feministă are misiunea esențială de a crea acceptarea culturală a noului echilibru ecologic necesar supraviețuirii rasei umane în secolul XX. Scopul este clar – Omul devine Domnul Naturii, stăpân al propriei sale organizații sociale ».

Heidi Hartman spunea clar în 1981 că feminismul nu este despre femeie : « Chestiunea femeii nu a fost niciodată ‘chestiunea feministă’. Chestiunea feministă se orientează către cauzele inegalității sexuale între femei și bărbați, a dominației bărbaților asupra femeilor » (9).

În 1990, Judith Butler dezvolta conceptul de gen creat de John Money și-l inventează pe cel de queer, spunând că masculinul și femininul nu sunt categorii naturale, ci artificiale, inventate, impuse la naștere în scopuri de oprimare a femeii și a societății (10).

Judith Buttler

Dacă până acum femeia a tot fost eliberată de maternitate, de dependența economică, sexual, adică de familia care o oprimă, genul o eliberează de identitatea proprie feminină, căci această ideologie spune că nu există femeie sau bărbat, că acestea sunt chestiuni fluide, aleatorii, niște ficțiuni. Relativizând identitatea și rolurile sexuale, familia naturală se va descompune, iar persoana umană va mai fi decât o forță de muncă. Prin urmare, ideologia de gen este de fapt o politică de gen, căci toată această teorie este o propagandă politică.

3. Cum au fost transmise aceste idei în societate

Așadar, pentru a schimba structura societății, comportamentul femeilor, al bărbaților și al familiilor, marile fundații internaționale împreună cu feministele marxiste au promovat pe lângă conceptul de gen, o viziune nouă despre femeie, sexualitate și avort, fiecare dintre aceste două mișcări păstrandu-și motivele și retorica proprie, folosindu-se în special de școală, de orele de educație sexuală, pentru a transmite aceste idei:

a) Emanciparea femeii

Marile fundații internaționale au promovat ideea potrivit căreia femeia nu se realizează prin maternitate, prin educarea copiilor săi, sau în rolul de soție, ci exclusiv printr-o activitatea profesională exercitată în afara casei. Pentru acestea, o femeie ocupată cu serviciul nu își va mai dori copii, sau își va dori mai puțini.

Feministele marxistele, pe de altă parte, au vehiculat ideea conform căreia femeia, pentru a nu mai fi exploatată de către barbat, trebuie să renunțe la întemeierea unei familii și să se elibereze de maternitate, de fidelitatea față de soț, căci sarcina este o inegalitate și o injustiție pentru femei.

b) Alterarea moralității relațiilor sexuale și educația sexuală în școli

Marile fundații au propagat ideea conform căreia relațiile sexuale sunt o distracție și că ele nu sunt rezervate procreării în cadrul căsătoriei. Astfel, era imperios ca femeia să își ia toate măsurile pentru ca aceasta să nu rămână gravidă.

Feministele marxiste au susținut această viziune despre sexualitate, căci scopul lor era să distrugă morala creștină pentru a distruge familia, astfel încât să se revină la o ordine primitivă despre care vorbea Marx, în care persoanele au relații sexuale cu oricine, în care nu există roluri sociale.

c) Avortul ca drept, acolo unde acesta era depenalizat

Marile fundații au susținut ideea conform căreia copilul este un agresor, o tumoare pentru femeie și că el trebuie înlăturat. Feministele marxiste spuneau că femeia nu trebuie să se supună biologiei, ci să se elibereze de ea, căci sarcina e oribilă și nașterea e durerosasă.

Pentru un impact mondial, noile concepte au fost introduse în declarațiile Conferințelor internationale ale ONU din anii 1990 despre mediu (Rio de Janeiro, 1992), populație și dezvoltare (Cairo, 1995) și despre femeie (Beijing, 1995), dar și în alte instituții, fără ca statele participante să înteleagă că este vorba despre un instrument de distrugere a familiei și implicit a persoanei umane și a societății. Aceste documente au fost folosite mai apoi ca instrumente de presiune asupra statelor, pentru ca acestea să își modifice legislația și programele de acțiune. În paralel, prin ONG-uri locale, mișcarea de control a populației și a feministelor marxiste au dus o luptă culturală, politică și judiciară împotriva culturii vieții, impunând cultura morții în societate.

4. Care este scopul final al acestor idei

Marile fundații internaționale considerau că pentru a menține pacea în lume, pe lângă reducerea creșterii populației trebuia instituit un guvern mondial pentru a controla comportamentul persoanelor. În acest scop au promovat relativismul moral și distrugerea legii naturale.

Legea naturală este cea care ne spune că există un bine și un rău și că acestea nu sunt chestiuni inventate de mintea omului, ci sunt înscrise în însășii ființa lucrurilor. Iar noi putem, prin lumina rațiunii, să descoperim care este esența lucrurilor și ce e bine si ce e rău. Astfel, putem spune că avortul este o crimă pentru că rațiunea lucrurilor ne spune că există o inviolabilitate a vieții umane care trebuie aparată de la concepție și până la moartea naturală. Deasemeni, genul este o minciună despre persoana umană, o invenție mentală, asta pentru că realitatea ne spune că există o logică inteligentă în crearea bărbatului și a femeii.

Consecința negării existenței unei legi naturale și promovarea relativismmului moral este introducerea celei mai mari dictaturi văzute vreodată, pentru că îi învață pe oameni să accepte totul, dezvătându-i să înteleagă că există un bine și un rău care trebuie căutate în ființa lucrurilor.

Daca un copil învață că în comportamentul sexual nu există bine și rău, că el poate să fie fie băiat, fie fată sau altceva, că familia poate fi compusă din orice, că poate fi atras de un bărbat sau de o femeie, acesta nu va învața că bărbatul e facut pentru femeie și că împreună pot întemeia o familie având copii. Baza structurală a familiei (bărbat, femeie, copii) nu se va schimba cu ideologia, căci aceasta este structura realității. Însă, dacă un copil nu va mai înțelege ce e familia, căsătoria, bărbatul și femeia, realul va disparea din mintea sa. Dacă nu mai e realitatea lucrurilor care să ne spună ce e bine și ce e rău, să ne pună limite, atunci altcineva își va aroga acest drept. Acel altcineva, care va luat locul realității, va fi guvernul mondial.

Așadar, vedem că avortul, contracepția, reproducerea artificială, dar și educația sexuală din școli, nu sunt doar niste practici de ucidere a copiilor încă nenăscuți. Acestea fac parte dintr-un context mult mai larg prin care se dorește modelarea și dominarea societății, schimbarea structurii acesteia prin controlul comportamentului uman, fără ca persoanele să își dea seama de acest lucru. Cine se ocupă cu manipularea unei populații întregi ca aceasta să nu facă copii, să nu întemeieze o familie, să își modifice comportamentul sexual și să acționeze împotriva propriilor legi naturale, își arogă o putere divină. Iar persoanele care se lasă manipulate în acest fel, pe termen lung, vor putea fi și mai mult manipulate.

Din acest punct de vedere, putem aprecia că Raportul Matić este instrumentul implantării unei scheme dictatoriale de putere, cea a marilor fundații și a feministelor marxiste.

Asta doriți pentru dumneavoastă și pentru familiile dumneavoastră? Pentru cei care v-au votat și familiile lor? Pentru cei în fața cărora vă veți duce să le cereți votul la următoarele alegeri? În ca nu dorti o astfel de inginerie sociala, vă invităm sa votați împotriva Raportului Matić!

Maria DUNCA-MOISIN, Președinte AMCB
Andreea POPESCU, fost jurist la CEDO

(1)  Population and Reproductive Health Oral History Project, Sophia Smith Collection, Smith College Northampton, Adrienne Germaine interviewed by Rebecca Sharpless, June 19–20, September 25, 2003, p. 142;

(2) Kingsley Davis, « Population Policy : Will Current Programs Succeed ? », Science, 1967

(3)  Andrienne Germaine, « Having our say : Intellectual Contributions on Sexual and Reproductive Rights and Health by the International Women’s Health Coalition, 1987-2011 », octombrie 2016;

(4)  Frederick Engels, The Origin of the Family, Property and the State, online version, pp. 35 (in II. The Family), 1884;

 (5) Kate Millett, Sexual Politics, Univ. Of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1969, p. 169, 170;

(6) Karl Koch, Marxismul si filozofia;

(7) Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex. Bantam Books: N.Y., 1970, p. 72;

(8) Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex. Bantam Books: N.Y., 1970, p. 12;

(9)  Heidi Hartman, The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism ,Women and revolution, South End press, Boston, 1981, p. 5;

(10) Judith Buttler, Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity, 1990 ;

Puteți citi și:

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

 

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Andreea Popescu

Andreea Popescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ce ai mai putea citi