FUNDATIA IOAN BARBUS

De ce nu acceptă lumea musulmană Israelul drept stat evreiesc?

Expunerea motivelor lumii musulmane pentru refuzul ei de a recunoaşte Israelul ca statul naţional al poporului evreu.

Nu vor şi nu pot

Dr. Mordehai Keidar, cercetător la centrul de studii Begin-Saadat, Universitatea Bar Ilan, Israel.

slichot_flagIsraelul vrea recunoaşterea palestiniană ca stat evreiesc sau statul poporului evreu, dar în concepţia palestiniană nu există nicio şansă pentru că acceptarea acestei cerinţe ar însemna trădarea principiilor islamului. Cu toată confruntatrea dintre Organizatia pentru Eliberarea Palestinei(OEP) şi Hamas în aproape orice subiect, cele două părţi rămân unite într-un singur punct: nu vor şi nu pot să recunoască Israelul ca stat evreiesc.

În cuvântarea de la Bar Ilan din iunie 2009, primul ministru Nataniahu a prezentat cerinţa sa din partea arabilor de a recunoaşte Israelul ca statul evreiesc sau ca statul poporului evreu. Reprezentanţi din lumea musulmană şi arabă au întâmpinat această cerinţă aparent nouă cu refuz sau ignorare şi au dat nenumărate explicaţii refuzului.
O explicaţie aproape unanimă a fost că cerinţa amintită este destinată împiedicării „dreptului de întoarcere” în interiorul Israelului pretins pentru refugiaţi şi în acelaşi timp în scopul transferării minorităţii arabe din Israel (n.t. în afară), astfel că nimeni din lumea arabă nu o poate accepta.
Au existat şi alte explicaţii „tehnice”. Numai că în fond e vorba de o problemă mult mai esenţială. Concepţia lumii arabe că Israelul este un stat nelegitim nu are nicio legătură cu graniţele sale şi are cinci componente:

1. Cerinţa Israelului echivalează cu pretenţia de a trăda islamul.

Conform islamului, credinţa evreiască – iudaismul – a fost anulată o dată cu apariţia creştinismului, iar creştinismul a fost anulat de islam. Această concepţie e stabilită în Coran prin cuvintele „Credinţa lui Dumnezeu (Alla) este islamul”, adică Allah nu recunoaşte altă religie înafară de islam. După concepţia sa, islamul a venit pe lume ca Vestirea Adevărului, după ce evreii şi creştinii, fiecare la rândul lor, au modificat şi falsificat ceea ce Dumnezeu (Allah) le-a dat la început. Şi deoarece au făcut astfel, Dumnezeu (Allah) le-a luat din mână funcţia religioasă şi mesajul teologic şi le-au inmânat musulmanilor, ei şi numai ei fiind adevăraţii credincioşi.
În acest fel, după concepţia sa, islamul nu a venit pe lume ca să coexiste cu religile mai vechi, ca egal cu ele, ci ca să le înlocuiască.
De aici, concluzia este că dacă religia evreiască şi-a pierdut semnificaţia şi rolul pe lume, cum poate să existe un stat evreiesc? Şi cum se poate pretinde că există o ţara sfântă pentru evrei cât timp religia lor a fost anulată? Ccum se poate pretinde că evreii, care au o religie lipsită de semnificaţie, să aibe dreptul la o ţară, oricare ar fi, după ce l-au trădat pe Allah şi nu au primit credinta islamului?
În fapt, islamul îi primeşte totuşi pe evrei ca pe „poporul cărţii” şi nu ca pe necredincioşi, dar cu condiţia ca ei să se afle sub autoritatea islamului în calitate de „supuşi” şi să plătească un impozit pe cap de om, ca semn de înjosire (n.t. ceva similar cu „taxa de protecţie” în lumea interlopă de azi…).
Din momentul în care s-au înstăpânit în Palestina, au ucis şi expulzat musulmani, evreii au pierdut şi drepturile pe care le-a conferit acestora „Contractul lui Omar”, emis probabil de califul Omar Ben Hatab, care a cucerit ţara în anul 638 d.Cr, prin care reglementează relaţiile dintre stăpânirea musulmană şi supuşii creştini şi evrei.
Ca urmare, cererea Israelului ca lumea islamică să-l recunoască ca pe statul evreiesc sau ca statul naţional al evreilor contravine celei mai de bază concepţii ale islamului, în virtutea căreia religia evreiască este nulă şi lipsită de semnificaţie. Nataniahu pretinde deci drepturi legitime unei religii neagreate de Allah, în timp ce în Coran stă scris limpede că „cine alege o altă religie decât islamul este neagreat de Allah”.

2. Inventarea poporului evreu.

Iudaismul este văzut în lumea islamică ca o religie comunitară, fără baza etnică sau naţională. De exemplu, în Irak, poporul irakian este considerat a fi compus din comunităţi diferite: musulmani, creştini, sabei, mandei, bahaiţi, iazdiţi, zoroaştri şi evrei, toţi consideraţi fiii naţiunii arabe irakiene.
La fel este situaţia în Yemen, unde sunt toţi consideraţi arabi – arabi musulmani şi arabi evrei. În Maroc, ca şi în general în restul ţărilor arabe, situaţia e similară.
Mai mult de atât, conform concepţiei islamice, ideea este extrapolată la celelalte ţări ale lumii: evreul din Polonia e polonez dpdv etnic şi evreu dupa religie, cel din Franţa la fel şi de aceea nu există pe lume un popor evreu etnic, precum nu există un popor etnic musulman sau creştin.
Şi iată că dintr-o dată, comunitatea evreiască decide că este de fapt un popor, ca şi cum ar arăta cu toţii la fel, ar vorbi aceeaşi limbă, ar avea aceleaşi obiceiuri, ar mânca la fel, s-ar îmbrăca la fel şi ar dansa în ritmul aceleiaşi muzici.
Din punctul de vedere al Islamului, aceasta este minciuna cea mai mare a mişcării sioniste, creând un popor din nimic şi încercând să convingă lumea că există un popor evreu.
Şi mai grav în ochii lumii islamice e faptul că comunităţile evreieşti din lume decid să se mute în Palestina, să-i alunge de acolo pe locuitorii locali şi să intemeieze acolo un stat al cărui nume nici măcar nu-i aminteşte pe evrei, ci pe fiii lui Israel!?
Şi atunci, cum poate să fie recunoscut acest stat ca statul evreilor, care de fapt nici nu sunt un popor?

3. Cui îi aparţine pământul?

Palestina a fost consacrată ca pământ musulman prin două acte. Primul a fost însăşi cucerirea ei în zilele califului Omar Ben Al-Hatab, în anii ’30 ai secolului 7 d.Cr. Din acest punct de vedere, Palestina se află in grupul teritorilor care au fost în trecut sub stăpânire islamică, precum Spania, Sicilia, părţi din Balcani şi care în virtutea acestui fapt trebuie să se întoarcă în sânul islamului.
Al doilea act este tradiţia islamică ce susţine că acest calif a declarat Palestina, de la Iordan şi până la marea Mediterană ca teritoriu Wakf (închinat islamului), deci aparţine tuturor musulmanilor din toată lumea şi pentru totdeauna.
Şi atunci, cum de îndrăznesc evreii, a căror religie e nelegitimă şi care nu sunt un popor etnic, să pretinda ca musulmanii să recunoască cucerirea de către aceştia a Palestinei, cea consacrată exclusiv musulmanilor?

4. Şi ce e cu Ierusalimul?

Musulmanii sunt stăpâniţi de o teamă ascunsă că după ce că Palestina a fost cucerită în 1948 şi Ierusalimul (n. t. răsăritean) în 1967, evreii vor începe să construiască Templul şi atunci iudaismul va redeveni o religie relevantă. O asemenea situaţie ar pune sub semn de intrebare islamul care a venit pe lume pentru a înlocui iudaismul (n.t. si creştinismul).

5. Onoarea arabă rănită.

Recunoaşterea Israelului ca statul poporului evreu ar însemna recunoaşterea de către arabi a infrângerii în razboiul de independenţa din 1948 şi a celorlaltor înfrângeri care au venit după aceea. Ruşinea acestor recunoaşteri ar fi prea mare ca arabii s-o poată suporta.

În concluzie, din unghiul de vedere al islamului, Israelul nu este un stat legitim pentru că:

 • iudaismul e o religie anulată
 • evreii nu sunt un popor etnic
 • teritoriul său e de fapt consacrat islamului

De aceea, cerinţa lui Nataniahu de a recunoaşte Israelul ca statul naţional evreiesc vine în contradicţie cu religia islamică, relevanţa acestuia fiind bazată pe irelevanţa iudaismului. Naraţiunea istorică a islamului, al cărui început se află în secolul 7 d.Cr. vrea să anuleze istoria evreilor în Ţara Israelului, care a început cu 2 milenii înaintea islamului. Concluzia este că lupta legată de legitimitatea statului Israel are loc de fapt pe plan religios, chiar dacă în exterior îmbracă forma unei lupte teritoriale sau naţionale.

Chiar daca Israelul ar rămîne pe un singur metru pătrat de pământ, nici atunci nu s-ar bucura de recunoaşterea lumii arabe ca stat evreiesc.

Mulţi îmi spun: „D-ta transformi un conflict naţional şi teritorial într-unul religios”, considerând că acordarea de concesii teritoriale ar aduce în final la recunoaşterea Israelului de către arabi şi restul musulmanilor ca stat naţional legitim. O asemenea afirmaţie provine de la presupunerea că lumea arabă şi islamica este seculară, la fel ca noi, având acelaşi univers de noţiuni, de valori şi ordini de priorităţi ca şi noi. O asemenea abordare este rezultatul ignoranţei israeliene în tot ce priveşte islamul şi lumea arabă. Ea provine din faptul că noi nu ascultăm, nu citim şi nu intelegem araba şi de aceea nu luăm cunoştinţă de afirmaţiile grele care se exprimă în limba vecinilor noştri şi care sunt ascunse bine de purtătorii de cuvânt ai aşazisului „dialog interconfesional”, complet inutil cât timp islamul se vede pe sine exclusiv ca „singura credinţă a lui Dumnezeu”, iar pe evrei, după spusele Coranului, îi considera „fiii maimuţelor şi porcilor” şi „ucigaşii profeţilor”.
Concluzia care se desprinde este că şi acordurile de pace existente cu Egiptul şi Iordania sunt bazate pe interesele regimurilor ce le-au incheiat şi nu pe voinţa popoarelor acestora. Din punctul de vedere al islamului, religia dominantă în zonă, acordurile sunt temporare, după exemplul „păcii de la Hodeibiia” din anul 628, acorduri pe care musulmanul le incheie atunci când nu poate să-şi învingă adversarul.

Atâta timp cât Israelul este puternic, atât în exterior cât şi în interior, acordurile vor fi respectate, dar atunci când va căpăta o imagine de slăbiciune în ochii inamicilor săi, acordurile se vor prăbuşi.
Sursa: Israel Haiom, 1 octombrie 2010. Traducere: Corneliu

P.S. (Costin)
Acceptaţi Israelul drept stat evreiesc?

Cisiordania şi Gaza: Da 20.3 procente, Nu 79.1 procente, Nu ştiu 0.7 procente
Iordania: Da 9.7 procente, Nu 85.5 procente, Nu ştiu 4.7 procente
Liban: Da 18.7 procente, Nu 77.8 procente, Nu ştiu 3.5 procente
Sursa: Acceptând Israelul drept Stat Evreiesc

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Corneliu

Corneliu

57 de comentarii

 1. Gabi
  11 octombrie 2010

  Titlul corect ar fi fost
  „De ce cred evreii ca … lumea musulmana nu accepta Israelul drept stat evreiesc?”
  Nu mi se pare corect ca opinia unui evreu sa fie prezentata ca realitate a lumii islamice. Mai ales ca lumea asta islamica numai unitara nu e.
  Poate ca are dreptate… poate ca nu … dar prezentarea conceptelor unei „lumi” nu poate fi facuta de cineva dintr-o lume exterioara mai ales daca e in conflict cu aceasta.

 2. Imperialistu'
  11 octombrie 2010

  Mai, Gabi, scurt si la subiect: Algeria, Somalia, Pakistan, Malaysia, Banglades => nu permit intrarea in tara a persoanelor cu pasaport israelian. Daca ai in pasaport macar vreo pagina cu viza de Israel, atunci nu mai poti intra nici in Libia, Arabia Saudita, Sudan, Kuweit, Yemen, Liban, Siria sau Iran. Asta ca sa vezi si tu ce aiureli ai scris mai sus. ????

 3. murfi
  11 octombrie 2010

  cu iordania e mai complicata povestea; daca si restul ar fi fost doar ca ei, ar fi fost pace de mult; oricum, in sondaje iese inevitabil pe dos, iordanienii sint in principiu minoritari in tara lor

 4. euNuke
  11 octombrie 2010

  Nu mi se pare corect ca opinia unui evreu

  evreu sau israelian? ca nu toti evreii sînt in conflict cu islamul. daca am fi citat pe Chomsky, de pilda, era corect din partera noastra?

  dar cine esti dumneata sa definesti si pretinzi corectitudinea politica de la niste autori atît de departati de tine? tu pe ce pozitie te situezi in raport cu conflictul ca nu mi s-a parut ca ai vorbi onest despre asta? esti cumva un musulman ratacit prin zona tulburat de incorectitudinea politica a autorilor sau ce?

  asculta aici, corectitudinea politica nu este o chestiune matematica, se defineste in functie de valorile fiecaruia, in acest caz de conceptul de suveranitate. Statul nostru -Romania- a recunoscut statul Israel, ca atare, orice cetatean roman ce tine seama de tratatele si aliantele nationale ar trebui din corectitudine si din principiu sa sprijine Israelul si evreii in general. Asa e corect, sa tii partea prietenului tau, sa nu te retragi intr-o neutralitate imbecila mai ales ca tabara agresoare este atît de aproape de noi, mai ales ca toate religiile, credintele si conceptiile filozofice non-islamice sînt in pericol sa dispara o data cu raspîndirea islamului in europa. A fi impartial sau chiar pro-palestinian ca european in aceste momente presupune o amnezie totala in ceea ce priveste istoria islamului si o obtuzitate tembela in ceea ce priveste natura islamului-politic. Impartialitatea nu are nimic de-a face cu corectitudinea, ba chiar prin inactiune si refuz constant al optiunii personale impartialii se transforma in masa de manevra a doctrinei exterminatoare care nici vorba sa-i ocoleasca [si daca ar pune mîna pe istorie s-ar elucida asupra acestui aspect], devin cît se poate de partinitori si doar ca sa-si demonstreze neutralitatea ajung sa faca o aritmetica idioata a opiniilor si sa blocheze libera exprimare pe criterii etno-religioase…si nu esti primul deranjat de discursurile evreilor publicate aici, pe blog. Bieti omuleti speriati de bombe -acesti adeptii corectitudinii politice- iata-i cum îsi distrug sub ochii nostri liberul arbitru, îsi închid într-o paranteza discernamîntul, îsi anesteziaza organul bunului-simt si in schimb îsi transforma frica in portavoce a asasinului pe care încet-încet au ajung sa-l îndrageasca sau cel putin sa-l simpatizeze. unde mai e corectitudinea politica cînd tipa ca din gura de sarpe despre evreitatea statului Israel in timp ce tac ca melcii cînd e vorba de purificarile etnico-religioase in curs de desfasurare in 57 de state membre ale oci. acolo, in aceste puscarii islamice, ca tari nu le pot spune, e corect ca gardienii revolutiilor si clicilor teocratice sa impuna cu forta islamul ca religie unica. e corect comportamentul lor de strut si lipsa oricarei reactii fata de ce se întîmpla pe 3 continente ajunse sub talpa islamului. as vrea sa vad si eu un zabauc de adept al CoPo si MuCu cum se aventureaza pe un blog arabesc si cum îi apostrofeaza pe ibcorectii islamisti…

 5. Pataphyl
  11 octombrie 2010

  Corneliu, mul?umiri pentru articol, este extrem de lamuritor!

 6. vlad
  11 octombrie 2010

  referitor la comentariul Imperialistului…

  am trait ceva asemanator. fusesem în Israel, iar la un an dupa acea am plecat în Maroc. evident, am avut tratament preferen?ial când mi-au vazut urma?ii profetului viza de Israel ????
  am fost lasat sa a?tept, fara explica?ii, pâna aproape ca am pierdut îmbarcarea. penibil

 7. Tudor
  11 octombrie 2010

  Parerea mea, nu e treaba noastra. Din cauza lor sunt incurcate toate itzele la nivel international si tocmai de aia ar trebui lasati de capul lor, sa-si rezolve conflictele intre ei. Ei tocmai asta vor, sa atraga restul lumii de partea lor. Din cauza asta a aparut si terorismul islamist. Trebuiau lasati sa se sparga unii pe altii pana nu mai pot. Nu e nici treaba noastra nici a oricaror altor popoare care nu sunt invecinate cu ele. Punct.

 8. Pataphyl
  11 octombrie 2010

  Tudor

  Perfect, nu-i treaba ta. În cazul asta de ce te-ai bagat? Ca sa te bagi în seama, sau ca sa te bagam noi? În seama, desigur :mrgreen:

 9. israelianca
  11 octombrie 2010

  Corneliu, excelent articol si minunata traducere :).

  Adevarul este ca multi israelieni au inteles despre ce este vorba, numai ca si la noi presa vrea sa fie PC cu orice pret (inclusiv dezmembrarea Israelului) si o gramada de politicieni au in vizor doar alegerile urmatoare.

  Cum spuneam, avem si noi gunoaiele noastre.

  Acum vreo doua seri am vizionat clipul propus de TP (conferinta unui dizident rus despre ororile comunismului si eforturile Obamei de a aduce America „pe drumul cel drept”, adica la „victoria socialismului asupra intregului popor”, daca mai tineti minte) si ce m-a frapat in mod deosebit este aspectul distrugerii familiei si a aspiratiilor religioase a nefericitului popor care pica sau este luat in colimatorul socialistilor sau comunistilor (cred ca am invatat diferenta la socialism stiintific – sau stiintifico-fantastic cum ii spuneam noi, dar precum big Lebowski, I wasn’t really paying attention). Cert este ca este foarte greu sa-i desparti pe evrei de familie si mai ales de religie (va rog, fara provocari talmudice) – nu ma refer neaparat la practicarea religiei, cit ma refer la refuzul milenar al evreilor de a imbratisa alte religii, chiar daca uneori au preluat anumite influente culturale, hai sa zicem – de la babilonieni de exemplu.

  Respectul fata de parinti (familia) este una dintre cele zece porunci (probabil ca eram tare rai cu parintii inainte sa primim tablitele legii pe Muntele Sinai drept pentru care Dumnezeu a gasit necesar sa ne bage mintile in cap), dar iata ca vine socialismul si vrea sa se intercaleze intre individ si cei ce i-au dat viata pe de o parte si intre individ si „tatal sau din ceruri” pe de alta parte. Interesant mi se pare faptul ca nici unul din evreii socialisti/comunisti nu era nici un religios si tare as fi curioasa sa cercetez un pic relatia lor cu parintii, si mai ales cu mama lor (a propos, un banc – englezul are nevasta si amanta. Pe cine iubeste? Pe nevasta. Francezul are nevasta si amanta. Pe cine iubeste? Pe amanta. Neamtul are nevasta si amanta. Pe cine iubeste? Mercedesul. Rusul are si nevasta si amanta si Mercedes. Pe cine iubeste? Vodca. Evreul are si nevasta si amanta, si masina faina si bea ce vrea. Pe cine iubeste? Pe maica-sa.). Deci as vrea sa vad ce relatie avea Marx cu maica-sa, mai ales dupa ce l-am auzit pe profesorul rus.

  Ce vreau sa zic, asa, mai pe intortocheate, este ca sustinatorii ideilor sinucigase de a face pace cu orice pret se afla la extrema stinga a spectrului politic, persoane carora le repugna religia, si care ar imbratisa cu mare elan internationala socialista (si poate ca au si imbratisat-o).

  Nici eu nu sint o mare adepta a religiei, dar nu pot sa nu constat ca promisiunea facuta de Dumnezeu evreilor (israelitilor biblici) este inca in vigoare si n-as putea spune cu mina pe inima ca este vorba doar o superstitie babeasca si o simpla coincidenta faptul ca toate armatele arabe combinate nu au invins in nici unul din razboaiele impotriva Israelului. Concluzia mea, cineva acolo sus ne iubeste si inca nu si-a luat mina de pe noi.

 10. costin
  11 octombrie 2010

  israelianca, na, ce sa zic… nimic nou. you rock! as usual.
  Tudor, iti raspunde José María Aznar, fost prim ministru al Spaniei: “Daca se prabuseste Israelul, ne prabusim cu totii” . De ce? vezi tu..

 11. euNuke
  11 octombrie 2010

  israelianca, profetul obez marx era la a doua generatie de apostati. nu mai era evreu sub nicio forma, era foarte iritat de solidaritatea si traditionalismul comunitatilor de evrei, a si perorat isteric pe tema incompatibilitatii dintre evreitate si omul nou, comunist si in acest fel a transformat samînta antisemita a vulgatei in vector ideologic al viitoarelor doctrine naziste si sovietice.

  evreii utilizati de sovietici in propaganda si in misiuni de infiltrare a tarilor est-europene interbelice nu mai erau evrei nici macar cu numele. erau apostati, recent spalati pe creier si convertiti de un curent fundamentalist al marxismului, triati dintre acei tineri rupti de familii, alienati, debusolati, cuprinsi de sentimentul frondei si pusi pe fapte mari asa cum îi putem descoperi in proza lui Kafka, de pilda. unii, mai slabi de înger, au cazut in plasele aruncate de marxisti, s-au încîlcit in itele pacii mondiale, ale înfratirii intre popoare, ale prosperitatii, ale egalitatii si democratiei fara partide. fractura spirituala a fost definitiva in momentul aderarii la cauza.

 12. israelianca
  11 octombrie 2010

  Incercarile patetice si practic inutile ale evreilor (Lessing, Mahler, Heine, Mendelsohn Bartholdy) de a se integra in societatea germana.

  Dupa cum nici evreilor convertiti in Spania in timpul inchizitiei nu le-a servit cu nimic trecerea la catolicism.

 13. Tudor
  11 octombrie 2010

  Costin,

  Pai ce spune Aznar nu prea e spre onoarea lui. De exemplu, spune ca Israelul trebuie aparat pentru ca sustine stabilitatea in Orientul Mijlociu, iar Occidentul are interese legate de petrol in zona. Din ce-mi aduc eu aminte Aznar face parte din gasca de baieti veseli, alaturi de Bush si Blair, care vedea arme de distrugere in masa sub scaunul lui Saddam. :)) Parca asta a fost unul din motivele pentru care a pierdut credibilitate la el in tara si apoi a pierdut alegerile.

  Iar partea aia cu Israelul parte din Occident e frumoasa, ce sa zic. Daca te iei dupa el si Romania face parte din Occident, pentru ca participa la aceleasi valori.

  Eu cred ca discursuri din astea frumoase sunt de fapt tot bazate pe interese.

 14. Tudor
  11 octombrie 2010

  Eu dac-as fi lider european as face o intelegere de felul asta cu musulmanii:

  Retragem orice sprijin pentru Israel, va luati neamurile din Europa acasa.

  Asa as rezolva doua probleme dintr-o lovitura. De fapt, mai multe decat doua, ca as rezolva si problema terorismului si a costurilor de combatere a lui.

 15. Pataphyl
  11 octombrie 2010

  Tudor

  Dupa cum vorbe?ti e?ti numa’ bun de lider european ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? Numai sa nu ui?i sa-?i iei ?i cele doua muze cu tine: muza Corneliu ?i muza Vadim :mrgreen:

  NB> De obicei nu ma leg de nume, dar în cazul asta ma simt absolvit. Pace, Tudore, (lasa-ne-n, adica ???? )

 16. Israelianca
  11 octombrie 2010

  Tudor, #14

  Ce sprijin acorda Europa Israelului la ora actuala ?

  Esti de acord sa fiu despagubita pentru bunicii asasinati in timpul celui de-al doilea razboi mondial si pentru bunurile jefuite de la ei? Bunicul meu era farmacist, nu camatar ????
  Si nu, nu avea nici crisma ????

  Ne luam neamurile, va luati bisericile de aici, cu preoti si calugari si tot dichisul. Ce zici ?

 17. euNuke
  11 octombrie 2010

  as rezolva si problema terorismului si a costurilor de combatere a lui.

  precum si foametea in lumea a treia, seceta din pakistan si incendierile de biserici din malaiezia si filipine. fantastic, cîta ingeniozitate! esti genial, draga domnule! te rugam frumos nu mai pierde timpul pe bloguri, treci iute si depune-ti candidatura ca e pacat sa se piarda rezervele uriase de perspicacitate care zac acolo, in mintea dumitale iluminata, complet nefolosite. ups, uitasem…presedintele europei nu este ales de popor. ei, cercetezi problema si descoperi matale o solutie. esti mult peste nivelul nostru de întelegere asa ca nu ne putem da seama cum o sa procedezi. succes!

  ps: in caz ca ajungi acolo sus…nu uita de problema noastra.

 18. Pataphyl
  11 octombrie 2010

  Israelianca: Sarumîna draga mea, long time no see etc. (s-a nimerit sa fiu mai mult ocupat decît liber), dar sa ?tii ca-n ultima vreme m-am gîndit la tine ?i la al?i prieteni evrei, caci tot aud de vinova?ia prestabilita a jidanilor, fapt ce ma face sa ma autodeclar jidan împu?it, mai ales ca tocmai am citit pe 9AM ca joia ailalta (rectific, a doua joi din noiembrie, dupa alegerile în care Hussein va pierde ambele Camere ale Congresului, chiar ma panicasem caci vineri saptamîna viitoare aveam un deadline – ce frumos suna acest cuvînt ???? – important) vine razboiul mondial. Normal ca noi vom fi vinova?i, fapt ce-mi creaza o anume stare de confort ???? Titlul la care ma refer e „Începe cel de-al treilea razboi mondial?” ?i se bazeaza pe predic?iile postume ale unei bulgaroaice aflata pe aceea?i felie cu Nostradamus. Bun în?eles ca ?tirea apare cu cîteva zile înaintea evenimentului în cazul clarvazatoarei bulgaroaice Vanga (moarta recent, în mileniul trecut ca ?i Nostradamus, dar în 1996. Apari?ia Internetului a modificat pare-se strategia de marketing, se invoca varii dificulta?i tehnice ?i de interpretare a mesajelor). Iaca o mostra:

  In 2011, europenii ramasi in viata vor pieri intr-un razboi chimic pornit de musulmani. In 2016, Europa va fi un continent lipsit de viata, iar anul 2018 va rasturna actuala scena economica si politica, China devenind puterea mondiala numarul 1, a mai prezis Vanga inainte sa moara. Orbita Pamintului se va inclina prin 2023, peste 10 ani, calota polara se va topi, iar peste inca 10 ani, musulmanii vor conduce Europa. In urma unei economii infloritoare, cercetarea va atinge inaltimi nebanuite: vom crea primul om sintetic, iar pentru cei obisnuiti, in timp ce organele artificiale vor fi la discretie. In 2076, va domni din nou comunismul pe Pamint! Predictiile Vangai ajung pina in 5079, cind, potrivit acesteia, va fi sfirsitul lumii.

  Eheee, pai Nostradamus era realmente un moderat, nu?

 19. bugsy
  11 octombrie 2010

  #9: Big Lebowski Israelianca? Acel Lebowski al fratiilor Cohen?

 20. Pataphyl
  11 octombrie 2010

  #19. chiar?

 21. bugsy
  11 octombrie 2010

  #14 Tudor:

  Domnu’ lider, nu prea ai ce sprijin sa retragi, pen’ ca Europa nu prea sprijina Israelul.

 22. israelianca
  11 octombrie 2010

  Bugsy si Pata, yep, chiar el. Sunt acolo replici mai pretioase decit nestematele.

  O sa studiez fenomenul Vanga. La noi se vorbeste de 2012, carevasazica aveam impresia ca mai e timp de o pirueta – doua, dar daca Vanga o avea dreptate, inseamna ca trebuie sa bag viteza, nu ?

 23. bugsy
  11 octombrie 2010
 24. bugsy
  11 octombrie 2010

  Israelianaca, e unul din favoritele mele. Ai dreptate, sunt acolo replici precum nestematele, iar cele trei personaje (interpretate de Bridges, Goodman si Buscemi) sunt fabuloase.

  O replica i se potriveste perfect acum „liderului european” Tudor:
  http://www.youtube.com/watch?v=3foXJfWlgoM&feature=related

 25. Pataphyl
  11 octombrie 2010

  israelianca

  m-ai în?eles gre?it, nu TU trebe sa bagi viteza, ci alde President Tom (cum îi zice Glenn Beck exaltatului din Iran). Ma bazez ( ???? ???? ???? ) pe faptul ca Vanga încurca continentele ?i punctele cardinale! ????

  ?i be, ce mai conteaza un an acolo? ????

 26. israelianca
  11 octombrie 2010

  LOLZ, bugsy, exact la replica asta ma gindeam. Si stii ce am bagat de seama? (fara nici o legatura in afara de haosul din capul meu propriu) Bono (U2) seamana cu Goodman.

  Pata, cine zici ca e President Tom? Mie mi se pare ca i se potriveste lui Obamba. Anyways, googelesc acum November 11, 2010 si vad ca la Londra e Linkin Park in concert, nu stiu daca e chiar momentul sa inceapa razboiul. Si oricum, daca incepe, trebe sa bag si eu viteza sa apuc sa fac ce n-am facut pina acum, ca mai e mai putin de o luna, ce mama ma-sii.
  Da’ asa se vorbea si cind trebuia sa ne loveasca o cometa prin anii ’70, si atunci aveam si mult mai multe lucruri nefacute, ca deh, virsta.

  Da’ stii ce n-am inteles? Cum face Vanga preziceri postume?

 27. Israelianca
  11 octombrie 2010

  bugsy, ce zici de asta?

 28. Pataphyl
  11 octombrie 2010

  Israelianca

  Glenn Beck îl nume?te President Tom pe Ahmadinejad (intra pe wiki/english cu president tom ?i afli) , banuiesc ca în?elege prin asta un fel de Baron Münchhausen, care sarea pe du?mani calare pe-o ghiulea. ?i be, Vanga prezice postum caci e moarta din ’96, dar ziarele mogule prezic ca a zis ce-a zis în link-ul de care vorbim. Noi sa fim sanato?i ????

 29. bugsy
  11 octombrie 2010

  Walter Sobchak: I’m saying, I see what you’re getting at, Dude, he kept the money. My point is, here we are, it’s shabbas, the sabbath, which I’m allowed to break only if it’s a matter of life or death…
  The Dude: Will you come off it, Walter? You’re not even fucking Jewish, man.
  Walter Sobchak: What the fuck are you talkin’ about?
  The Dude: Man, you’re fucking Polish Catholic…
  Walter Sobchak: What the fuck are you talking about? I converted when I married Cynthia! Come on, Dude!
  The Dude: Yeah, yeah, yeah, yeah…
  Walter Sobchak: And you know this!
  The Dude: Yeah, and five fucking years ago you were divorced.
  Walter Sobchak: So what are you saying? When you get divorced you turn in your library card? You get a new license? You stop being Jewish?
  The Dude: It’s all a part of your sick Cynthia thing, man. Taking care of her fucking dog. Going to her fucking synagogue. You’re living in the fucking past.
  Walter Sobchak: Three thousand years of beautiful tradition, from Moses to Sandy Koufax…
  [shouting]
  Walter Sobchak: You’re goddamn right I’m living in the fucking past!

 30. bugsy
  11 octombrie 2010

  #27 : Israelianca, scena e superba (am postat in mesajul anterior tot dialogul). Da , ai dreptate, Goodman seamana cu Bono (de la ochelari vine asemanarea).
  Am uitat, un alt actor mare in acest film de exceptie – J. Turrturo si scena antologica cu el: http://www.youtube.com/watch?v=IONyLZn0pLI

 31. Israelianca
  11 octombrie 2010

  demential.

  mai era si scena de balet cu Philip Seymour Hoffman, dar mi-e imposibil s-o gasesc.

 32. Israelianca
  11 octombrie 2010

  Nu, din pacate.

  E vorba de baletul/sceneta la care ii invita un vecin parca, sau proprietarul apartamentului, nu retin exact, intepretat de P.S. Hoffman – Imparatul Nero?

 33. bugsy
  11 octombrie 2010

  Da, Da, Da o stiu. Este cu proprietarul imobilului in care locuieste Dude. O caut imediat. E absolut geniala!

 34. bugsy
  11 octombrie 2010

  …..sorry Israelianca, nu pot sa gasesc scena respectiva!!!

 35. Israelianca
  11 octombrie 2010

  nu-i bai, nici eu n-o gasesc, dar e geniala, LOL.

 36. Corneliu
  11 octombrie 2010

  Pataphyl, israelianco, va multumesc pentru aprecieri. Am facut si eu cum m-am priceput.
  Apropo, Pataphyl, sper ca la #15 nu ma faci pe mine muza lui Tudor (n-ar fi mare cinste pentru mine) ci pe Marele Ideolog Corneliu Z.C. care e tinut si azi la mare cinste de cei de soiul lui…
  Dupa ce am citit articolul in original, mi-am dat seama ca el dezvaluie un aspect important al acelei problematici, dar despre care din tot felul de motive (fie si de „political correctness” chiar si in media israeliana) nu se vorbeste si m-am gandit ca ar fi util sa apara si aici, unde aceasta bariera idioata nu functioneaza (aloo, inca o data, unde e supervaizerul in problema?…)
  Printre regulile de corectitudine politica de bordel, valabile azi, este si prezentarea automata negativa a Israelului, ceeace imi explica concedierea acelui supervaizer de pe sait…
  Cat despre recunoasterea dezbatuta, inca un aspect: sunt convins ca Abu Mazen, capetenia Autoritatii Palestiniene, nu ar avea niciun cuvant de dezaprobare daca de ex. Romania ar cere sa fie recunoscuta de el si de lumea araba ca statul national al romanilor. By the way, prin insasi declaratia de independenta, Israelul este oricum proclamat in acest fel.
  Aspectul ii deranjeaza tare pe arabi pentru motivul ca ei spera sa transforme in decursul timpului Israelul intr-un stat fara identitate nationala si in continuare cu identitate araba, in principal prin inundarea sa cu arabi din exterior, din randurile asazisilor „refugiati” palestinieni, in timp ce prin recunoasterea cerintei israeliene si-ar bara din punct de vedere legal intentiile cu propriile lor maini.
  Sa nu uitam, intrucat introducerea „refugiatilor” (dupa >62 de ani refugiati?) in Israel este o conditie sine qua non din punctul de vedere arab si inacceptabila pentru Israel intr-un acord, nu vad reale nici tratativele in curs sau de fapt inca neincepute.

 37. Israelianca
  11 octombrie 2010

  Corneliu, raspund eu in locul lui Pata – cred ca e vorba de Corneliu Vadim Tudor.

 38. Corneliu
  11 octombrie 2010

  Israelianco, sunt de acord si cu aceasta posibilitate. E mai armonioasa. Ma gandisem totusi la CZC (muza mai mare) cu monumentalele sale opere, care poate l-au inspirat si pe piticul CVT si amandoua muzele pe nimicul Tudorica de aici.
  Sic tranzit gloria mundi…

 39. Israelianca
  11 octombrie 2010

  Corneliu, alege-ti atunci ce (e)vrei, pina vine Pata.
  Si uitasem sa te intreb – din ce limba ai tradus ?

 40. Imperialistu'
  11 octombrie 2010

  Intre Tudor si WC Tudor, in afara legaturii de nume, nu mai exista vreo alta. Vadim are o problema cu evreii, in timp ce Tudor este un locuitor obisnuit al lumii noastre, adica un relativist care mananca propaganda pe paine (desi probabil se crede imun la ea) si are impresia ca musulmanii sunt oameni ca noi toti. Ignoranta face multe victime, dragi colegi.

 41. Corneliu
  11 octombrie 2010

  @Israelianca #40
  Din editia tiparita ebraica a ziarului „Israel Hayom”. Nu exista o editie tiparita in engleza.

 42. Pataphyl
  11 octombrie 2010

  Corneliu la 37: israelianca a ghicit corect, de wct era vorba!

 43. panseluta
  11 octombrie 2010

  Despre minerii din Chile:

  Stiu ca sunt OT, dar, cum nu exista rubrica pentru subiectul asta, o fac aici:

  Isi imagineaza cineva un asemenea efort si un asemenea rezultat intr-o lume mahomedana, in Arabia Saudita, Kuweit, Abu Dhabi, etc., unde muncile de felul asta sunt dispretuite si practicate doar de kuffar din Filipine sau India, sau de clasele de jos de mahomedani din Africa de Est sau Bangladesh?

  Isi imagineaza cineva o asemenea fratie de spirit intre cei din subterana si cei de deasupra ca cea din Chile in orice tara mahomedana?

  Isi imagineaza cineva dragostea de femeie, ca suport esential in viata si in virtutea locului pe care Maria il ocupa in teologia catolica, de copii si de familia extinsa ca cea dovedita de minerii chilieni, fata de mahomedani?

  Isi imagineaza cineva fetzele minunat de expresive ale femeilor minerilor din Chile (mame, neveste, chiar si o concubina, si fiice) intr-o lume musulmana? Ar fi fost lasate sa participe la eveniment doar la distanta, segregate in zona lor, cum se intimpla la inmormintarile masculilor, unde n-au voie sa participe.

  Isi imagineaza cineva un pas asa de rapid si efice al salvarii unor mineri intr-o lume mahomedana in care trebuie sa-ti intrerupi lucrul de citeva ori pe zi ca sa-ti pui fundul sus in adoratia lui Mo si a lui Allah?

  Se mira cineva de dezastrul umanitar al inundatiilor recente din Pakistan? Raspunsul e simplu: Islamul, Islamul, Islamul.
  Cind ti-a pus Mo pata pe creier, nu mai gindesti rational.

 44. toro
  11 octombrie 2010

  @panseluta: Exact la acelashi lucru ma gandeam shi eu. Dar idiotii nu serbeaza decat moartea. Ce s-o intamplat in Chile este un miracol, dupa orice standard.

  offtopic: The Big Lebowsky e unul din filmele mele preferate, dar totushi asta nu e blog pentru filme ????

  Nu inteleg de ce nu vad link cu cel mai important eveniment al zilei, poate chiar al anului:

  http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/10/testimony-of-simon-admiraal-at-geert.html

 45. bugsy
  11 octombrie 2010

  #45, toro, offofftopic: considera ca a fost o pauza publiciatra, ca la tv.

  btw, pe acest blog au fost postate si clipuri cu metallica, ac/dc si johnny cash sau cu orchestre simfonice de prestigiu interpretand lucrari clasice de exceptie. si nu este un blog de muzica!

  daca deranja pe cineva din cei care gestioneza postul ca au fost cateva comentarii despre un film,…., aflai!

  anyway, nu e treaba mea sa decid ce si ce nu se posteaza aici. si cred ca nici a ta! Man calm down, Dude is here!

 46. toro
  11 octombrie 2010

  Chill. Nu ma deranjeaza comentariile despre filme, in special despre Lebowsky.

  Vroiam doar sa atrag atentia la ce s-o intamplat in procesul lui Wilders. E o chestie care chiar trebuie discutata.

 47. bugsy
  11 octombrie 2010

  Cu siguranta unul dintre patrupezi v-a aborda subiectul propus de tine (procesul lui Wilders). Big L. is great!

 48. calehari
  11 octombrie 2010

  toro #47. PRIN EUROPA LA VANATOARE DE NEO-NAZISTI , RASISTI SI NATIONALIST-EXTREMISTI
  Potrivit preceptelor noii ideologii a Corectitudinii Politice astfel sunt etichetati si considerati oameni ca : Geert Wilders ( presedintele Partidului Libertatii din Olanda ) , Lars Hedegaard ( presedintele lui International Free Press Society din Danemarca ) , Rene Stadtkewitz ( presedintele Partidului Libertatii –nou infiintat- din Germania ) , Thilo Sarrazin (membru C D U , ex. ministru de finante ,membru in Consiliul de Administratie al Bundesbank ) .Am enumerat doar cateva nume dintr-o lista nesfarsita , daca ar fi sa-i adaugam si pe oamenii simplii , haituiti pentru convingerile lor.Ce au in comun , cei aflati pe LISTA NEAGRA a celor doua doua ideologii infratite ( sa nu uitam ideologia Islamo- Fascista ) ?.Un singur lucru : apararea Democratiei si a valorilor ei . Democratia este incompatibila cu Islamul , si acesti oameni au curajul sa o spuna .Intr-o Europa care garanteaza inca pe hartie libertatea de exprimare , daca ai curajul asta , esti inculpat pentru “ incitare la ura rasiala si discriminare asupra musulmanilor “ ca Geert Wilders sau esti inculpat pentru rasism , ca istoricul si jurnalistul Lars Hedegaard . Acesta a facut , in cadrul unui interviu acordat in 2009 , o serie de “ declaratii controversate “ asupra Islamului , privind permisivitatea maltratarii copiilor , intoleranta fata de discursul critic si lipsa de drepturi a femeilor . Lars Hedegaard nu este un caz izolat in Danemarca . In iunie 2010 , Parlamentul Danez , a ridicat imunitatea parlamentara deputatului Jesper Langballe , care a indraznit sa scrie un articol despre situatia femeii in lumea musulmana si islamizarea Europei , deputatul urmand a fi judecat ca si Hedegaard , pentru faptul de a fi “ exprimat si raspandit ura rasiala “. Rene Stadtkewitz , deputat in parlamentul german , a fost dat afara din partid , pentru vina de neiertat , de a-l fi invitat la Berlin , pe “ neo nazistul “ Geert Wilders , cel care a comparat CORANUL cu MEIN KAMPF !!
  Pentru ca a avut curajul , sa scrie o carte despre pericolul care-l reprezinta pentru Germania , musulmanii care mineaza societatea germana , refuzand sa se integreze si traind pe spinarea statului , Thilo Sarrazin si-a pierdut postul pe care-l ocupa in Consiliul de Administratie al Bundesbank . In timp ce “ Sarazinul “ se opune Cancerului Verde , “ Crestinul “ Christian Wulff , presedintele Germaniei , ii da o lectie de corectitudine politica , declarand : ISLAMUL FACE PARTE DIN GERMANIA !!!
  Probabil ca si Horst Seehofer , prim ministrul de stat al Bavariei , membrul al coalitiei de guvernamant , isi va vedea cariera politica compromisa , datorita declaratiei : “ Germania nu trebuie sa mai accepte imigranti arabo-musulmani .Realitatea ne arata ca Multi –Culturalismul a murit “.
  Daca cu ani in urma , Anglia a interzis vanatoarea de vulpi ( pentru ca , nu-i asa , si vulpile au drepturi ! ) , astazi , in Europa , o clasa politica colaborationista , a declansat haituirea si vanarea “ neo nazistilor “ si “ rasistilor “ , cei care crezand ca au baremi aceleasi drepturi ca vulpile , fac apel la libertatea de cuvant pentru a spune : Introducerea SHARIA pe terenul Democratiei , inseamna sa joci fotbalul cu o minge de rugby .

 49. Corneliu
  11 octombrie 2010

  Iata o mostra de comportament tipic al arabilor musulmani israelieni, in semn de ostilitate pentru statul in care traiesc.
  Un echipaj al politiei e postat pe o sosea intr-o zona din Israel cu sate arabesti (nu fereasca Dumnezeu „teritorii ocupate”). La un moment dat, el observa un tanar conducator auto din zona comitand o abatere de circulatie. Il someaza, acesta se opreste si ii se cer actele la control. Imediat tanarul (21 de ani) porneste in tromba, face o intoarcere grabita pe sosea si se ciocneste frontal cu un autobuz care circula regulamentar si care apucase ca incerce de a evita ciocnirea. Ca rezultat, masina infractorului e facuta praf, infractorul isi pierde viata, autobuzul avariat si el se rastoarna in santz si 14 calatori sunt raniti.
  Fine del primo tempo.
  Secundo tempo:
  Imediat sosesc echipele de salvare si descarcerare si vor sa-si inceapa treaba. Dar treaba devine deosebit de grea. Nu neaparat din cauza urmarilor directe ale accidentului.
  Sute de arabi locuitori din jur se aduna si incep sa arunce o ploaie de pietre asupra echipelor de salvare ce lucrau, asupra politiei si nu mai putin asupra calatorilor autobuzului scapati cu viata.
  A trebuit ca politia sa mobilizeze forte serioase pentru a asigura un spatiu sigur pentru cei atacati, utilizand mijloace pentru dispersarea demonstratiilor (halal demonstratie!).
  Final?
  Poate ca inca nu. S-ar putea ca maine, politicienii arabi din Israel, cu cunoscuta lor perfidie si ipocrizie, sa acuze politia de moartea infractorului, sa organizeze alte „demonstratii pasnice”, iar poate ca se va gasi cineva sa-l declare pe infractor drept „Shahid”, sfant cazut pentru cauza Islamului, purtandu-i tabloul prin procesiuni. N-ar fi primul caz.
  Iata si linkul, la relatarea foarte succinta a cazului:

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3976946,00.html

 50. Israelianca
  11 octombrie 2010

  Corneliu,

  am verificat stirea in editia ebraica a site-ului – soferul a incercat sa evite controlul deoarece carnetul de conducere ii fusese suspendat acum un an si jumatate (banuiesc pentru grave abateri de la regulile de circulatie) si ulterior s-a constat ca si permisul de circulatie al automobilului expirase cam cu un an in urma, ceea ce inseamna ca nu avea nici test.

  In acelasi timp, in Gaza muribunda de foame si de sete, unde dupa cum stim cu totii este mult mai rau decit la Auschwitz, s-a oficiat casatoria in masa a 67 de raniti din operatia Plumb Topit, sub auspiciile unei organizatii de binefacere, mirii nedispunind de fonduri suficiente. Se pare ca petrecerea a costat 200.000 de dolari. Oare ce organizatii de binefacere finantau cununii la Auschwitz si cam ce sume se investeau in aceste scopuri?
  Aceeasi organizatie se pare ca va ajuta tinerele perechi sa achizitioneze mobile pentru a porni in viata cu dreptul. Dar auzisem nu de mult ca toate casele din Gaza au fost distruse de aviatia israeliana si de buldozere. Deci unde sa puna mobilele respective?

  In aceeasi nefericita Gaza s-a tinut iarasi concursul de bodybuilding si iarasi ma duce gindul la Auschwitz. Nu de alta, dar unul din comentatori (in ebraica) remarca – saracii locuitori ai Gazei, sint atit de amariti si nemincati, incit sint nevoiti sa se hraneasca doar cu steroizi si prafuri de proteine.

  Textul este in ebraica, dar pozele sunt graitoare (din Gaza). Intr-una din poze se vad spectatori care imortalizeaza evenimentul cu telefoane mobile si camere video.

  Costin, comentariile de pe firul asta au o problema de centrare?

 51. Corneliu
  11 octombrie 2010

  Multumesc israelianco pentru completari.
  Nu stiu daca pot exista dovezi mai concludente pentru ticalosia araba. Iar daca este cineva care inca nu-si da seama de realitate, este ori tampit, ori intoxicat.
  Si ca desert, aduc aici inca ceva ce apare azi dimineata pe acelasi Ynet.
  Locuitori arabi din „teritoriile ocupate”, cu participarea a cativa leftisti israelieni (oameni animati de o adanca ura impotriva propriului lor popor), taie arbori de maslin de pe proprietatile unora dintre arabi pentru a putea apoi sa reclame autoritatilor pe „colonistii” evrei din vecinatate de comiterea faptei, in campania lor permanenta impotriva acestora.
  Este aceasta fapta mai putin decat ticalosie?
  Si cu ajutorul acestui gen de ticalosii (nu regret ca am folosit aici cuvantul a treia oara) se influenteaza opinia publica si se falsifica istoria.
  Faptele au fost descoperite si filmate de catre catre o echipa pe care au organizat-o locuitorii evrei din acea zona, pe baza banuielii ca aceste lucruri, menite sa-i incrimineze in fata opiniei publice, sunt regizate.

 52. Costin A.
  11 octombrie 2010

  Israelianca, da. Comentariile nu sint justified…centrate pe nici un fir. La ineceput nu erau nici articolele. Se va rezolva cu timpul.

 53. Liviu Crăciun
  11 octombrie 2010

  The Humanitarian Crisis of the Gaza Mall
  http://www.youtube.com/watch?v=QxaDmAyt84g

  The miserable and hungry life in the Gaza Strip (alice cooper – i’m hungry! ,,/ ,,/ ,,/ )
  http://www.youtube.com/watch?v=Aq4_Nva4G8E

 54. Corneliu
  11 octombrie 2010

  „Carta Hamasului”, cu cele 36 de articole de fanatism si ura, o lege inamovibila adoptata in 1988 de catre aceasta organizatie, este documentul cel mai elocvent in ilustrarea refuzului categoric al arabilor de a accepta existenta Israelului.
  Pentru cititorii „de cursa lunga” in engleza, iata versiunea integrala a acestei monstruoase capodopere:
  http://www.mideastweb.org/hamas.htm
  Vor spune unii ca Hamasul este doar una din miscarile politice ale arabilor pe acest front. Pur si simplu nu e adevarat. Carta sa este chintesenta principiilor care anima astazi dinamica lumii arabe si musulmane, cu referiri la problema palestiniana, asa cum o inteleg ei.
  Mai mult de atat, este ceeace gandesc dar nu exprima si ceilalti, dar din motive de tactica politica, de „taquia” inteleasa in sensul cel mai larg, se retin sa exprime in public, pentru a nu aparea ca refuzanti ai pacii.
  Hamasul s-a eliberat de acest complex inca cu mult inainte de altii, poate si sub influenta revolutiei islamice din Iran si nu s-a temut sa fie „politic incorect” fata de lumea occidentala. Se pare ca deocamdata ii merge chiar bine cu occidentul, de vreme ce cu tot comportamentul sau terorist, majoritatea tarilor lumii nu a inclus miscarea pe lista neagra a terorismului, ba chiar se bucura de simpatia liotelor de „idioti utili”.

 55. Corneliu
  11 octombrie 2010

  Inca ceva despre tactica araba in problema discutata si demagogica diversiune a „poporului palestinian”, care a prins extrem de bine in opinia publica mondiala, hranita si prelucrata cu lozincile „eliberarilor” de tot felul (remarcabil ramane faptul ca eliberarea si independenta evreilor n-a avut o pondere similara in simpatia lumii…)
  Iata ce a declarat inca in 1977 un membru al comitetului executiv al OEP, Zahir Muhsein, intervievat de ziarul olandez „Trouw”:

  Poporul palestinian nu exista. Crearea unui stat palestinian este numai un mijloc in continuarea luptei impotriva Israelului, pentru unitatea araba. In realitate nu exista nicio diferenta intre iordanieni, palestinieni, sirieni si libanezi. Numai pentru ratiuni politice si tactice vorbim azi despre existenta poporului palestinian, intrucat interesul national arab cere sa prezentam existenta unui „popor palestinian” distinct care sa se opuna sionismului.
  Pentru ratiuni tactice, Iordania, care e un stat suveran cu granite definite, nu poate ridica pretentii asupra oraselor Haifa si Iafa, in timp ce eu, ca palestinian, pot cere in mod indubitabil Haifa, Iafa, Beersheva si Ierusalimul. Cu toate acestea, in momentul in care vom obtine inapoi drepturile noastre asupra intregii Palestine, nu vom astepta nici macar un minut ca sa ne unim cu Iordania.

  Citatul de mai sus si un edificator articol pe tema, pe linkul:
  http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=28222
  Azi insa unele coordonate s-au schimbat. Atitudinea de contestare agresiva deschisa a insusi dreptului de existenta al Israelului nu mai apartine numai unor organizatii, palestiniene sau nu, ci a fost adoptata fara rusine si de unele state, in frunte cu Iranul, in timp ce politica efectiva a altora exprima prin „understatement” aceeasi idee (recent Turcia), folosirea tricului demagogic-publicitar cu „poporul palestinian” ramanand mai departe glazura pilulei propagandistice pe care lumea araba continua s-o administreze imbecililor dispusi s-o inghita.
  Schimbarea este majora si periculoasa, nu mai putin pentru intreaga lume. Ea merge mana in mana cu terorismul islamic si cu delegitimizarea de catre lumea islamica a insasi civilizatiei occidentale.
  Niste concluzii se impun, daca coroboram datele si cu ce mai stim din istorie.

 56. Corneliu
  11 octombrie 2010

  Cu toate ca 11 octombrie, data publicarii articolului, este deja departe dpdv ziaristic, problema e la fel de actuala.
  Am gasit un articol al lui Vlad Solomon din care citez un pasaj:

  Terorismul pacifist

  La prima vedere, s-ar putea crede că lumea civilizată a înnebunit. Însăşi legitimitatea statului Israel este pusă azi sub semnul întrebării. Iranul ameninţă cu distrugerea Israelului, iar ţările occidentale şi ONU votează măsuri de sancţiune ridicole. O nouă “valoare” domină întregul mapamond – ipocrizia. Retorica ia locul faptelor, cuvintele “pacifist”, “ajutor umanitar”, şi-au pierdut conţinutul, au devenit lozinci, adevărul este manipulat şi fiecare stat se gândeşte la propriul interes. În acest context, Israelul încurcă. Mai mult chiar, comunităţile evreieşti din Diaspora sunt speriate, se feresc să nu fie învinovăţite de dublă loialitate, mulţi evrei semnează apeluri, cerând exercitarea de presiuni asupra Israelului.

  Singura ţară democrată din Orientul Mijlociu este ameninţată de valul islamismului fundamentalist (cuvinte pe care preşedintele Obama le-a scos, oficial, din comunicatele americane), majoritatea ţărilor au devenit net antiisraeliene, iar “blame the victim” a devenit o nouă normă.

  Din 1973, de la războiul de Yom Kipur, nu ţin minte o perioadă atât de dificilă, o situaţie care pare fără soluţie. Nu mai există bun simţ, logică, acorduri internaţionale; ONU votează rezoluţii net antiisraeliene, iar tradiţionalul aliat al Israelului, USA, este, astăzi, dincolo de linia orizontului, mai îndepărtat ca oricând. Puţinele voci din presa mondială, favorabile Israelului, sunt percepute doar ca un scâncet în zgomotul asurzitor al urletelor lui Erdogan şi a altor conducători islamici, care reuşesc, prin viclenia lor, să înşele întreaga opinie publică mondială.

  Terorismul internaţional s-a împodobit cu un nou veşmânt, al “pacifismului” şi al “ajutorului umanitar”. În aceste condiţii, orice demonstraţie a guvernului israelian se izbeşte de urechi astupate şi ochi care privesc în alte direcţii. A te fotografia cu un porumbel şi a te declara simpatizant al celor oropsiţi, are mai mult impact decât imaginile linşajelor, filmarea răngilor şi a cuţitelor. O lume întreagă este amăgită de fardul unor laureaţi ai premiilor Nobel, de minciunile propagandei islamice. Şi preferă să se lase indusă în eroare, pentru a evita un nou război mondial, în care alianţele ar fi încurcate.

  Israelul este tot mai des acuzat de a fi vinovatul principal al acestei stări haotice. Iluzia că un acord de pace în zonă ar rezolva tensiunea mondială înseamnă doar măturarea sub covor a unei noi realitaţi. Comunitatea internaţională se lasă manipulată de lozincile islamismului şi de pacifişti impostori. Fundamentalismul de sorginte musulmană se extinde astfel în întreaga lume, iar valorile democratice nu pot constitui un răspuns suficient. Deasupra întregii omeniri se aşterne o pâclă groasă, care întunecă raţiunea, iar aceasta are un singur nume: IPOCRIZIA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

„Sunt multe speranțe că chiar anul acesta, România se poate califica pentru Visa Waiver și ca să facă asta, cer oamenilor care mă ascultă astăzi ca ei sau prietenii lor, care se duc să aplice pentru o viză, să fie siguri că au toate documentele în orgine”,  spune domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul american (2019-2021) numit …

aMBASADOR SUA LA BUCUREȘTI 2019 - 2021 administrația TRUMP - VISA WAIVER -
Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian