FUNDATIA IOAN BARBUS

În preajma ştreangului (istoria unei nopţi) – Horia-Roman Patapievici

foto: Andrei Pandele, blog.f64.ro

Au trecut doar 19 ani [data publicării, dec. 2008 n.r.] de când am plătit cu sânge libertatea. Între timp, ne-am autoconvins că Revoluţia din 1989 este un capitol încheiat cu care nu mai are rost să ne batem capul. Morţii cu morţii, vii cu vii, ce sens ar avea să ne mai preocupăm astăzi de evenimente de care ne despart aproape 20 de ani? Cumva am reuşit să uităm că 1100 români, cifră neîntâlnită în vreun alt colţ al Europei, nu s-au mai întors acasă: executaţi de forţele loiale regimului Ceauşescu sau diversioniștii lui Ion Iliescu, împuşcaţi de „terorişti” care au fost de negăsit, mitraliaţi ca „terorişti” de o armată total dezorganizată, zdrobiţi de taburi pe străzile capitalei, seceraţi de gloanţe şi apoi incineraţi, omorâţi ori schilodiţi pe viaţă în urma bătăilor primite de la securişti şi miliţieni zeloşi.

Horia-Roman Patapievici face parte dintre aceia care nu pot uita ce s-a petrecut atunci. Arestat pe 21 decembrie, dus la Inspectoratul General al Miliţiei şi apoi mutat la Jilava, a fost martor al suferinţei din decembrie.

Textul anexat face parte din ediţia din 2006 a volumului Politice, publicat la editura Humanitas, şi este o descriere a perioadei petrecute în arest.

În preajma ştreangului (istoria unui nopţi)

Horia-Roman Patapievici

Legea celui care a supravieţuit este să mărturisească. De acum înainte el este supus imperativului moral de a veadea lumea cu ochii celor care au încetat să o mai vadă. Nimic din ceea ce au văzut cei care nu mai văd nu are dreptul să rămână ascuns. Liber eşti numai atunci când ai curajul să rosteşti adevărul. Mai trebuie adăugat faptul că, urmând un vechi cuvânt, al Evangheliei, în România şi pietrele ajunseseră să strige: cum ar mai fi putut oamenii să tacă? Dar nu despre urgenţa revoltei vreau să vorbesc, ci despre lucrurile pe care le-am văzut în cele 26 de ore cât am fost arestat, mai întâi la Inspectoratul General al Miliţiei (IGM), apoi la Fortul Jilava. Am fost ridicat printre primii, când incredibila rezistenţă a a poporului Bucureştiului împotriva dictaturii comuniste abia începea.

La început am fost doar şase, într-o încăpere din IGM şi aveam voie să stăm jos. Apoi am devenit 25. La început, uşa dinspre culoar era deschisă, păzită de un miliţian. Apoi, pe măsură ce orele serii înaintau, uşa a fost închisă, iar în încăpere au fost postaţi trei miliţieni înarmaţi. De pe culoar răzbăteau până la noi, năclăite, zgomotele unei aglomeraţii bizare, asemănătoare unei respiraţii înfundate cu căluş – şi gâfâite.

Când a căzut noaptea, un maior cu figură neutră, de funcţionar, a citit câteva nume de pe o listă bătută la maşină. Al meu era printre ele. Am fost scos şi întors cu faţa la zid, cu mâinile la ceafă. Alţi şapte mă însoţeau. Am reţinut senzaţia de intolerabilă agresiune morală când mîinile lor mi-au căutat între picioare, cu dispreţ şi brutalitate. Ne-au pus căluşe la ambele mâini: formam un şir dezorientat şi haotic, împins să şchiopăteze docil pe culoarele întunecate ale Lubiankăi bucureştene. Aici aveam să capăt primele semne ale violenţei represiunii care se desfăşura pe afară. Culoarul pe care îl străbăteam, răsucit prin măruntaiele clădirii ca un şarpe segmentat, dădea spre mai multe săli (am numărat patru): toate gemeau de oameni. Dar nu erau oamenii pe care îi întâlneam de obicei pe stradă. Ar fi mai nimerit să îi numesc „trupuri”, şi anume o grămadă de trupuri stâlcite. Erau înnoroiţi, bătuţi, desfiguraţi, stâlciţi şi speriaţi. Un tânăr tocmai primea în fluierul piciorului lovituri cu bocancul: cel care i le dădea era un puşti cu ochi injectaţi şi trăsături agreabile, care, printre dinţi, îi cerea victimei sale să îşi ţină dracului faţa la zid. Un bărbat bărbos, cu alură de pictor, urla de baioneta cu care un miliţian îi răscolea testiculele. Alţii, mai norocoşi, erau bătuţi numai sporadic, când, miliţienii, care se întărâtau între ei, se năpusteau, înjurând, să lovească. Cei care nu avea încă mâinile zdrelite se ţineau de zid precum beţivii (deşi nimeni nu era beat); ceilalţi, cu mâinile înroşite de sânge, se agăţaseră de pereţi cu pieptul şi cu obrajii, de teamă să nu-i supere pe miliţieni, care urlau continuu, ca posedaţi, „staţi, bă animalelor, drepţi! stai drept, boule, nu auzi, ai?” – şi urma lovitura, şi apoi altele, şi aşa până când icniturile se răreau, iar cel care lovea îşi pierea respiraţia. Pe pojghiţa tencuielii se lăţeau desenele neregulate ale sângelui împrăştiat.

Podeaua era plină de trupuri aruncate de-a valma. Printre ele, călcând şi izbind, cizmele miliţienilor făceau poteci de ordine. Înjurau continuu, monoton şi cu ură. Îşi întreţineau prin vorbe îndârjirea pe care un maior crăcănat şi violent le-o inculca, pomenindu-l mereu pe tovarăşul secretar general. Frica de superiori şi plăcerea de a dispune de un trup erau deopotrivă vizibile pe feţele acestor puştani în uniformă, care nu cereau decât schiţa unui ordin pentru a putea schingiui cu conştiinţa împăcată. Loveau în cine apucau, la întâmplare: pumnii, picioarele, bocancii, bastoanele, patul armei – totul era bun pentru a produce şi exaspera suferinţa. Era un spectacol de coşmar. Miliţienii care asistau pe margine rânjeau, fumând. Nu exista nici un trup de deţinut, pe culoare, din care să nu curgă sânge. Aproape toţi gemeau. Fuseseră bătuţi îngrozitpr, iar câţiva dintre cei întinşi implorau în şoaptă ajutor medical: aceştia erau răniţii prin împuşcare. Miliţienii care ne călăuzeau urlau la noi să nu întoarcem capul. Dar era imposibil să nu priveşti: dacă am fi fost orbi, piele noastră îngrozită s-ar fi transformat în privire.

În fine, îmbrânciţi, am fost scoşi pe platoul IGM, care era scufundat în beznă. Blocurile din jur păreau îndoilate: deşi le căutam cu înfrigurare, căci speram ca cineva să ne vadă, nu am zărit nici o lumină aprinsă. Miliţienii care ne-au împins în dubă îşi luminau picioarele cu lanterne. Erau foarte mulţi şi vorbeau în şoaptă. Ne-au ordonat să stăm numai pe partea stângă. Nici nu se putea altfel, legaţi cum eram, prin cătuşe. Locul era prea strâmt, şi doi dintre noi, rănindu-şi mâinile, erau constrânşi să stea pe genunchii celorlalţi. Am auzit o voce autoritară întrebând câte „bucăţi” sunt înăuntru. I s-a răspuns „şapte”. „Mai aduceţi şapte”, a strigat înăbuşit prima voce. După o clipă de tăcere, altcineva a întrebat, cu o voce mult mai lipsită de autoritate, „îi… îi… împuşcă acum?” „Nu, nu-i împuşcă; se aşteaptă ordinul”, a fost răspunsul. Am înteles cu tristeţe că represiunea fusese mai puternică decât demonstranţii, că la Timişoara uciderea va continua şi că, la Bucureşti, noi, cei deja arestaţi, suntem condamnaţi să devenim primele victime exemplare. Mi-am făcut cruce cu limba în cerul gurii (aveam mâinile imobilizate) şi am început să mă rog. M-am lepădat de amărăciune îngânând Tatăl Nostru.

Duba a demarat peste puţin timp şi, pe geamlâcul de deasupra şoferului, am îmceput să privim drumul. A coborât pe strada Eforie, a trecut Dâmboviţa pe la Izvor, apoi s-a angajat pe Victoria Socialismului spre Casa Diavolului (numită în presa oficială, impropriu, „Casa Republicii”). Am fost imediat frapat de simbolistica acestui descensus ad inferos silit: cu excepţia maşinilor prezidenţiale, cred că maşinile represiunii au fost primele care au inagurat glorioasa „victorie a socialismului”. Simbolul dicta această confirmare: la victoria socialismului se ajunge numai prin moarte organizată. Destinaţia noastră, aveam să pricepem cu timpul, era Fortul Jilava.

Abia ajunşi, am fost din nou identificaţi. Ni s-au făcut fişe de internare. Apoi am fost vârâţi într-un soi de arest preventiv, o încăpere de mai puţin 15 m² suprafaţă, 63 de inşi. Camera era prevăzută cu o aerisire de tip Iejov & Iagoda: calculată să te sufoci fără să te asfixiezi. Fireşte, nu se putea nimeni aşeza: eram atât de înghesuiţi, încât, dacă ne-ar fi secerat vreo rafală, am fi rămas în picioare. Aşa ne-am petrecut noaptea: torturaţi de somn, de răni, de sufocare şi de conştiinţa că vom fi împuşcaţi.

Descopeream că în faţa morţii nevoile tac: nu mi-a fost o clipă foame, deşi am stat tot timpul nemâncat. Ce simţeau cei care aveau plăgi deschise? Mai aveam să descopăr că iminenţa morţii le smulge oamenilor identitatea. Nimeni nu a avut curiozitatea să-şi întrebe vecinul de celulă ce nume poartă şi, la rândul său, nici nu s-a recomandat. Eram deja înveliţi în decenţa anonimă şi indiferentă a morţii. Am consimţit la ea, toţi, cu naturaleţe şi, aş zice, cu graţie. Era o graţie în care comuniam.

Mare parte din noi fusese bătută cu bestialitate. Mulţi aveau răni deschise; sângele se închegase pe răni într-un mod respingător, amestecat cu noroiul de care plaga fusese târâtă. Hainele, mototlite, erau mânjite de sângele scorojit: pata lui era fadă, mirosul lui – inconfundabil. Unul avea obrazul despicat în trei linii cu marginile zdrenţuite, care porneau din pomet. Am văzut un bărbat cu tibia fracturată de lovituri, din a cărui faţă hidos tumefiată sângele continua să curgă, nestăvilit, coagulându-i-se sub bărbie, ca ţurţurii, pe gât. Un tânăr fusese bătut atât de tare încât, în ciuda feţei, care nu zâmbea şi care îi era desfigurată, chicotea continuu, înfricoşându-ne. Am aflat de la cei care asistaseră la supliciul lui că fuseste bătut timp de o oră cu bocancii numai în cap de doi miliţieni (un plutonier şi un sergent-major: pe unul dintre ei îl chema, ţărăneşte, Gheorghe). Bietul îşi pierduse minţile. E inutil să înşir efectele îngrozitare ale cruzimii omeneşti. Defilarea lor, în ciuda ororii, este monotonă: modalităţile torturii sunt finite; infinite sunt însă degradarea, ultragiul şi suferinţa. Râmâne faptul că fiecare dintre aceşti oameni fusese torturat cu sânge rece de un semen al său, semen a cărui singură motivare era un salariu ceva mai umflat şi o seamă de privilegii meschine.

Toată noaptea au sosit arestaţi: starea lor era tot mai proastă. A noastră, prin contrast, părea mai bună. Am aflat astfel că demonstraţia nu a putut fi împrăştiată decât noaptea târziu, că mulţi oameni au fost împuşcaţi sau, pur şi simplu, striviţi de autoblindare, că, în susul străzii Regale, trupele speciale se schimbau din sfert în sfert de oră şi că băteau cu o cruzime nemaiîntâlnită. Mi s-a povestit de arestaţi târâţi de picioare până în dreptul hotelului Negoiu, izbiţi acolo cu dinţii de zid şi apoi zdrobiţi în bătaie de oameni care se schimbau la intervale scurte de timp. Transformaţi în masă inertă, erau băgaţi în dube şi expediaţi în Jilava. Unii vorbeau cu groază de bastoane de cauciuc umplute cu mercur, a căror lovitură, şopteau, despică muşchiul, sfărâmă osul şi poate crăpa ţeasta. Un tânăr cu barbă mi-a relatat despre soarta unui adolescent care fusese rănit la picior în dreptul blocului Dunărea. Văitându-se şi târându-şi ciotul însângerat, continua să strige împotriva lui Ceauşescu; doi miliţieni l-au tras in antreul blocului unde, în spatele uşii, i-au zburat creierii cu două focuri de armă.

Când au venit zorii, ne-au scos din coteţul în care ne sufocasem unii de alţii, câte opt, şi ne-au băgat iar într-o dubă. În faţa mea, pe banchetă, se afla un tânăr masiv care gemea încetişor. Părea zdrobit. Am reuşit să aflu de la el că fusese bătut pestea ceafă cu bastonul până când şi-a pierdut cunoştinţa; când şi-a revenit, a descoperit că nu mai vede. A început să urle. După ce l-au bătut că urlă, miliţienii cărora le-a spus că şi-a pierdut vederea au continuat să-l lovească sălbatic peste ficat, rinichi şi testicule – de astă dată pentru că minte. Acum zăcea în faţa mea, un munte de carne răvăşită, din care ieşea, intermitent, o voce mică, tânguioasă şi pierdută.

Sfâşiind ceaţa lăptoasă a zorilor, care părea lipită de asfaltul umed, ne îndreptam spre miezul jilavei. Am străbătut două garduri circulare de sârmă ghimpată, înalte de peste doi metri, şi am fost debarcaţi în faţa unei gherete murdare în care stătea de pază un soldat. Cel cu privirea zdrobită a rămas în maşină. Nu ştiu unde a fost dus. Mai târziu, l-am căutat printre cei eliberaţi: nu l-am găsit. Nici azi nu ştiu dacă mai e în viaţă. Ca aproape tuturor camarazilor mei de detenţie, nici lui nu îi cunosc numele.

Am intrat într-un soi de cramă având pereţi cu o grosime de peste 1,5 m, boltiţi în arc de cerc peste linia podelei. Zidurile erau albe şi zgrunţuroase. Ne-au îndreptat spre o fundătură retezată cu cărămizi văruite. Ne-au somat, înjurându-ne, să nu întoarcem captele. În dreapta mea, pe perete, la înălţimea umerilor, am zărit nişte pete lunguieţe, zdrenţuite, maronii la culoare. Mi-a luat o clipă să înţeleg că e sânge uscat. Vreun militar zelos izbise în trecere capul unui deţinut de aceste ziduri. Imediat ce mi-am dat seama că e sânge, am început să-i simt mirosul.

Un gardian cu voce brutală i-a zis miliţianului care ne păzea să ne ducă alături: „pe ăştia îi aranjez acum”, a adăugat. Când ne-am întors feţele, l-am văzut: nu ştiu ce au gândit camarazii mei, dar mie mi s-a făcut pentru prima oară frică. Camera de „alături”, unde trebuia să fim noi „aranjaţi”, părea şi ea, ca toate celelalte, zidită în pământ. O neliniştitoare „cramă de spital”. Lângă zidul din stânga se afla un şir de scaune. Ne-am aşezat. Abia când mi-am lăsat ochii să cutreiere camera am înţeles unde fusesem aduşi. În mijlocul încăperii se afla un scaun cu spătar; în jurul lui, tăiate, bucăţi de frânghie; o masă cu tăblia de faianţă se afla la numai un metru distanţă, iar pe luciul ei alb am văzut doi drugi de fier şi câteva cârpe mototolite; două butoaie de plastic de 50 l, un polonic şi o pâlnie uriaşă se aflau alături; dar ceea ce sărea în ochi, ceea ce urla din fiecare obiect pe care ochii mei îl vedeau, erau petele de sânge neînchegat de pe podea şi cârpele îmbibate cu sânge proaspăt. În jurul scaunului – sânge, pe zidul de masă – sânge, cârpele – murdărite de sânge… Acolo fusese torturat un om cu foarte puţin înainte, iar noi fusesem aduşi acolo pentru a-i lua locul.

Malraux spunea că nimeni nu rezistă torturii. Ei bine, nici unul dintre întâmplătorii mei camarazi nu a dat semne de teroare. Demnitatea lor m-a impresionat. Şi atunci, parcă brusc iluminaţi de iminenţa torturii, am schimbat între noi primele numere de telefon: fiecare credea că celălalt va scăpa cu viaţa, găsea acest lucru normal, şi căuta să se asigure că familia va afla de soarta care i s-a menit. Am resimţit deriziune faţă de viitorul meu trup mutilat, care se va despărţi de viaţă în urlet şi durere. Aflam cu oarecare indiferenţă că şi suferinţa te poate face să roşeşti.

Dar Dumnezeu a voit să treacă şi acest pahar de la noi. Cam după un sfert de oră gardianul cu voce brutală a târât până la scaunul din centru un bărbat matur îngrozitor mutilat, căruia îî zvâcnea, ca la muribunzi, piciorul, iar pe noi ne-a evacuat, fără să ne mai înjure, până la celula 88. Aici am fost înghesuiţi de-a valma, probabil intenţionat, până ce am ajuns să stăm trei în acelaşi pat.

Astfel am început să aşteptăm bătăile anchetei. Ciuleam urechile. Ne priveam între noi, inspectam celula. Ne obişnuiam instinctele cu respiraţia greoaie a temniţei. Timpul trecea. Din când în când uşa se deschidea, era citit un nume. Cu timpul, riscul de a fi strigat nu ne-a mai produs emoţie. Ne obişnuiam cu detenţia în acelaşi fel în care am acceptat imediat inimaginabila murdărie a acelui hidos penitenciar. Fiind la cheremul energumenului care luase România în posesiune absolută, ştiam că suntem pândiţi de moarte la fiecare pas. Lent, precuat, cu oarecare lehamite, au început discuţiile: astfel, pentru prima oară de când eram închişi, ne-am putut face o imagine asupra amplorii demonstraţiei. Se vorbea insistent de un apel la grevă generală pentru 22 decembrie. În noi, cum se întâmplă adesea cu cei izolaţi, speranţa se amesteca haotic cu resemnarea. Este, poate, motivul pentur care, fiecare faţă de el însuşi şi oricine faţă de fiecare, nu redevenisem încă individualităţii. Nu avea nimeni nevoie de un nume pentru a-l considera pe celălalt un camarad demn de încredere. În mod spotan, noi, încarceraţii unei răzmeriţe, căzute pleaşcă peste capul bizarului popor român, nu am avut nevoie de nume pentru a ne legitima*.

Înregistrez acest fapt cu uimire, semnificaţia lui rămânând încă a fi degajată. Am făcut cunoştinţă unii cu ceilalţi, adică ne-am dat unul altuia numele, abia în momentul în care, după vremea amiezii, am fost anunţaţi că vom fi eliberaţi peste puţin. Tot atunci un preot din Greaca, care fusese arestat împreună cu noi, a rostit cu glas tare un extraordinar Tatăl Nostru şi imnul de slavă către Feciara Maria care începe prin cuvintele „Cuvine-se cu adevărat să te cinstim…” Nu ştiu câţi dintre cei de faţă erau credincioşi în viaţa de toate zilele. Fapt este că ne-am ridicat la unison în picioare şi, cu toţii, parcă cerându-ne iertare, am plâns. A fost de departe momentul cel mai emoţionant al detenţiei.

În fine, abia după decizia de eliberare, răniţii au fost spitalizaţi, iar bolnavii au primit medicamente: fără acest ordin ne-ar fi lăsat să murim având conştiinţa că nu şi-au făcut decât datoria.

Un ultim amănunt, cu valoare simbolică: am fost scoşi din celule într-o curte care părea dosită de celelalte clădiri, având aspectul unui şanţ lat: aici ne-au fost înapoiate verighetele, banii, ceasurile şi buletinele. Curtea avea două laturi de zid şi una de pământ sub formă de val înalt, păzită de foişoare cu soldaţi înarmaţi cu mitraliere de câmp. Latura curţii formată din zidul îngust era, aparent, locul în care se executau sentinţele de condamnare la moarte. M-am apropiat de el: zidul era maroniu-roşca, mâncat ca de lepră de găurile lăsate în mortar de gloanţe. Sub picioarele mele pământul era atât de bătătorit, încât netezimea lui, prin apa pe care nu o lăsa să pătrundă, sugera lipsa de elasticitate a pielii de mort. Înţelepciunea hazardului făcuse să fim eliberaţi prin locul unde oamenilor, de regulă, li se lua viaţa. Cu această ultimă coincidenţă simbolică am reintrat în viaţa de după Ceaşescu.

Am certitudinea că, dacă în ziua de 22 decembrie 1989 regimul comunist din România nu ar fi căzut, majoritatea celor care au fost arestaţi cu o zi înainte ar fi fost împuşcaţi. Evenimentele ar fi avut cursul deja exersat de criminali la Timişoara: bătaie, arest, tortură, împuşcare – distrugerea cadavrului. Din acest motiv, pentru că ştiu cui îi datorez viaţa, pentru mine, din 22 începând, oamenii se împart în două categorii: cei care au ieşit în dimineaţa zilei de 22 să demonstreze ştiind că riscă să fie împuşcaţi – şi care mi-au salvat viaţa; şi sunt cei care au refuzat să protesteze şi care, în concepţia mea, au consimţit la ştergerea mea dintre vii. Rudele mele de sânge, spre pildă, nu u demonstrat în ziua de 22: aşteptau, cu pusilanimă prudenţă, să vadă ce se mai întâmplă. Ca mare parte din poporul căruia îi aparţin prin naştere, aşteptau şi ei ca lucrurile să se hotărască prin alţii iar ei doar să profite, într-un sens sau altul.

Nu voi uita niciodată. Vreau să mai spun că toţi cei care au condus arestările, ancheta şi detenţia nu sunt oameni obişnuiţi şi nici normali. Sunt criminali cu suspendare, anume salarizaţi sprea a tortura şi a ucide. Aceşti oameni au fost crescuţi pentru aşa ceva şi, în marea lor majoritate, îşi iubesc meseria. Ei vor putea spune mereu că nu şi-au făcut decât datoria. Astăzi, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat, se amestecă pe stradă printre noi: asasinii circulă în România printre fostele şi viitoarele lor victime. Ei nu aşteaptă decât un nou regim care să le redea posibilitatea legală de a intimida, tortura şi ucide.

Dedic acest eseu-memorial tuturor celor care au îndrăznit: iubirea mea către ei se îndreaptă.

21 ianuarie

* Dau aici singurele nume de care îmi amintesc: Mihai (student la electronică în primul an), Gradin Bogdan (pe care l-am revăzut în grupul PNŢ la marea demonstraţie din 28 ianuarie 1990 şi care ştiu că a făcut apoi parte din grupul de grevişti ai foamei din Piaţa Universităţii), Gabi Garabet, Andrei Ion, Alecu Ivan Ghilia, Popa Laurenţiu, Nicolescu Lucian. Am fost arestat împreună cu Vali Constantinescu şi am fost depozitat la IGM în aceeaşi sală de aşteptare cu Mariana Berechet. În rest, nu mai ştiu nici un nume.

Notă: apărut sub titlul Unter dem Strang: die Geschichte einer Nacht, Neue Literatur, 41. Jahrgang, Heft 1-2, Januar-Februar 1990, pp. 105-110 (traducere de Christa Richter).

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Vlad M.

Vlad M.

30 de comentarii

 1. costin
  22 decembrie 2008

  cu dedicatie
  Patapievici povesteste o secventa cutremuratoare despre un regim care a ucis mai bine de 100.000.000 de oameni, iar la doar douazeci de ani de la revolutia din 89, multi tineri gasesc comunismul ca ceva bun in esenta, dar prost aplicat.

  La cei 20 de ani, ii pot spune drept in fata, cu tupeu si siguranta, unui om care si-a trait aproape toata viata in comunism, ca nu intelege de fapt ce e comunismul. asta pentru ca ei „au stiinta in spate” (dupa 3..ah, nu, 4 ani de fac; cei mai multi nici macar atit) si asta, poate chiar in fata unora care au indurat suferinte si mizerie, daca nu inchisoare, tortura si morti in familie. Imi inchipui cu usurinta un tinar ca acesta striging unui Patapievici sau unui Ticu Dumitrescu/Ion Ratiu/Nicolae Steinhardt ca nu intelege comunismul, ca anii de studiu despre comunism, de inchisoare si tortura nu fac nici cit negru sub unghie, comparabil cu anii lor de „stiinta” si Che Guevara.

 2. israelianca
  22 decembrie 2008

  Beciurile Gestapoului, nu-mi vine altceva in minte.

 3. Dinny
  22 decembrie 2008

  …imi amintesc de una din povestirile bunicii mele dinspre mama: bunicul meu lucra in mina ca inginer si, in fiecare zi il astepta la poarta un securist pentru a-l convinge sa devina turnator. Daca se intampla sa intarzie bunica era in genunchi la icoane rugandu-se sa nu-l fi arestat.
  Bunicul NU A DEVENIT turnator si a platit asta cu sanatatea si in final, cred, cu viata. Sunt lucruri care nu trebuie uitate si trebuie spuse, asta mi s-a repetat toata copilaria.
  Impresionant eseul, nu stiam de experienta lui Patapievici.

 4. Panseluta
  22 decembrie 2008

  Si care-i chestia? Tipul n-a patit nimic, desi era un contra-revolutionar, nu revolutionar adevarat, si merita sa fie impuscat pe loc, fara judecata, cu un glont faurit din sudoarea maselor de muncitori–„dulce ca mierea e glontul anti-burghez, anti-imperialist”–in timpla, pen’ ca justitia e o institutie burgheza invechita si reactionara, asa cum a zis Comanantul Che Guevara, care ne-a aratat calea si lumina spre cea mai buna societate din lume. Che ar fi fost bucuros sa-l trimita pe viemele burghez Patapievici pe lumea cealalta cu insesi miinile sale superbe, aristocratice, educate sa minuiasca pianul si scalpelul de chirurg, in slujba bolnavilor. Che s-a trezit la timp si a descoperit o misie mai importanta, viril-revolutionara, a miinilor sale, cind vindecarea pacientilor, indiferent de clasa si ideologie, impusa de profesia de medic, i-a devenit clar incompatibila cu idealurile Revolutiei, iluminare care a schimbat istoria mondiala, cind Che a impuscat anti-revolutionari cu mina lui, cu un pistol pe care il iubea mai senzual si il minuia mai bine decit pianul pe care-l invatase in copilarie, instrument eminamente burghez…

 5. Roxana Iordache
  22 decembrie 2008

  Sărbători fericite, alături de cei dragi!

 6. costin
  22 decembrie 2008

  Multumim Roxana. Sarbatori fericite si tie!

 7. Cetateanul din STOmer
  22 decembrie 2008

  Da…..ma ingrozesc…..de ce spune Panselutza…..cred ca, daca s-ar face si la noi un muzeu al ororii, ca la Budapesta, sau poate la Sighet, undeva, comentariul ei ar trebui pus, sub un geam. Ca sa nu uitam. Nu avem voie sa uitam, cum erau, cum gandeau, oamenii acestia. Cum inca sunt, multi dintre ei.

 8. Gabriel Marinescu
  22 decembrie 2008

  Habar nu are ce spune „Panseluta”,nu-i ajunge lui Bogdan nici la degetul mic!Acest om al carui fizic il contrarecomanda,are un intelect sclipitor,este de o cultura extraordinara,si vorbeste un numar nedefinit de limbi straine avand traduceri chiar si din suedeza!!!Am avut sansa sa-l cunosc inca de mai bine de 28 de ani intr-o intreprindere in care am fost colegi.Cand il privei nu ai fi zis ca este ceva de el(probabil de aceea si fata asta vorbeste astfel despre el-femeia=aparenta-opulenta,lovele,etc).Cand omul asta a deschis gura pt prima data in prezenta mea m-a fascinat in primul rand cu limbajul lui superelevat,ca sa nu mai spun ce subiecte putea discuta cu el;a facut FIZICA dupa MATEMATICA,apoi FILOZOFIA,e greu de sustinut ce spune un om prost(pardon o femeie proasta)impotriva acestui om de certa valoare,nici macar nu-i pot spune traditionalul”sa-i fie rusine!”

 9. Imperialistu'
  22 decembrie 2008

  Care Bogdan?

  P.S. Panseluta era ironica.

 10. flomelomanul
  22 decembrie 2008

  Este impresionant eseul lui Patapievici, dar citind ororile prin care a trecut, mi-ar placea sa-l pot intreba cum de in prezent a intrat in slujba de lingator de fund basescian ? Oare chiar nu vede ca regimul portocaliu se indreapta cu pasi repezi catre totalitarism ?
  Se rasucesc in mormant nevinovatii din decembrie 1989 , nene Patapievici, cand filozofezi tu „portocaliu” pe la televiziunile obediente.

 11. Daniel Francesco
  22 decembrie 2008

  Presupun ca adevarata libertate a discursului public se regaseste numai la televiziunile neobediente: Antena 3 a lui Felicks si Realitatea lui Vantu&Co. Mai presupun ca exista si o forma de delir al cacophemism-ului de care sufera adeptii discursului lui Mircea Badea, repetitorii linsului pe la toate colturile. Nu au ce sa propuna, nici cum sa-si explice impotenta gandirii superficiale, de aceea adopta limbajul gloabei de mahala, a jalnicilor vanduti-cumparati pe doi bani.

  Ultima reduta a speriatului de propria umbra: in Romania se instaureaza dictatura!

  Vinovatii din decembrie ’89, cu Ion Ilici Iliescu in frunte au reusit sa mai adune cativa fraieri care sa le repete discursurile si sa le inghita duhorile pestilentiale.

 12. porfyrus
  22 decembrie 2008

  Va rog din suflet, mai multa grija la limba romana, totusi, vorbim de intelectualii de varf…

 13. kolesattila
  22 decembrie 2008

  da comunismul are la activ mai multe crime decit chiar si nazismul …e oplaga a societatii care trebuie extirpata …

 14. romanul
  22 decembrie 2008

  Nu comentez, privesc faptele si ma gandesc … ce a fost mai intai ? Oul sau gaina?
  http://www.revista22.ro/antonescu-schimbarea-lui-patapievici-e-o-prioritate-pentru-ca-e-un-propagandist-de-2-lei-15721.html

 15. Vlad M.
  22 decembrie 2008

  Priviti ce descriere antenista are Patapievici pe Ziare.com. Iti vine sa spui ca a fost scrisa de Gadea.

 16. fronius luminita
  22 decembrie 2008

  HORIA, SARBATORI FERICITE TIE SI CELOR DRAGI TIE !!! SA FII IUBIT !!!

 17. IDB
  22 decembrie 2008

  De o gravitate extrema mi se pare faptul ca aceste bestii cu pretentii de oameni NU AU FOST PEDEPSITE IN NICI UN FEL! Va asigur ca daca TOTI ACESTI VIERMI IN UNIFORMA AR FI FOST ARESTATI, JUDECATI SI CONDAMNATI LA ANI GREI DE PUSCARIE…SAU, MAI BINE, CHIAR EXECUTATI IN PIATA PUBLICA, ROMANIA AR FI ARATAT CU TOTUL ALTFEL ACUM, DUPA 23 DE ANI!
  Asa, calaii anonimi ai regimului criminal comunist se plimba, bine-merci, liberi!
  Aceasta INCAPACITATE A SOCIETATII ROMANESTI…DE A-I PEDEPSI PE CALAI SI DE A-SI PROTEJA OAMENII DE VALOARE…ESTE O PLAGA TERIBILA….CARE SPUNE FOARTE MULTE DESPRE CAT DE BOLNAVA ESTE ROMANIA ACUM, IN PRAG DE 2013!
  How sad, how true!
  ????

 18. lucian
  22 decembrie 2008

  Scrie minunat Patapievici si nu ma indoiesc ca totul este adevarat. Desi am fost in armata la Timisoara in acea perioada, imi este foarte greu sa scriu sau sa povestesc despre cum a fost si despre cum am simtit eu acea revolta. Unele din intamplarile prin care am trecut sunt de neimaginat si cu sigranta am descoperit in acel moment eroi adevarati. Nu pot decat sa spun ca de atunci , de fiecare data in decembrie ma gandesc la toti acei eroi si la familiile lor ravasite inca de atata lipsa de adevar si justitie.

 19. maia
  22 decembrie 2008

  impresionant d-le patapievici!tenacitatea cu care bateti la usa mintilor pe veci inchise e de admirat,cu atat mai mult cu cat cei ce va denigreaza in comentarii superficiale sunt convinsa ca nu va citesc,altfel nu-mi explic .la multi ani

 20. Florin
  22 decembrie 2008

  Aveam 19 ani, student in primul an. Pe 21 seara habar n-aveam de arestatii de la Jilava. Stiam doar de Timisoara si de ceva galagie la o demonstratie a lui Ceausescu. Deci probabil ca Horia are dreptate. Ar fi murit, de nu ieseau pe 22 oamenii. Dimineata pe la 09:00, in sectorul 3, la Matei Ambrozie s-a intalnit coloana de pe Fizicienilor cu cea de pe C. Ressu. Impresionanta energia si timbrul cu care se striga ‘jos Ceausescu’. Mi se zbarlea pielea de curaj si credeam ca puteam sa daramam lumea. In 2-3 ore eram la CC si lumea lor era daramata.

 21. Vele Vasile
  22 decembrie 2008

  Am cumparat un audiobook cu aceasta emotionanta intimplare cu vocea autorului.pastrez si casete audio cu interviuri date de domnul H.R.Patapievici la radioromaniacultural de prin perioada 2002 2006.Sa aveti sarbatori pline de fericire domnule Patapievici.As vrea sa va simtiti iubit de cit mai multi oameni.

 22. Mirona
  22 decembrie 2008

  Pai si de ce nu au fost arestati acesti militieni impreuna cu sefii lor??? De ce nu se aude depre niciun proces in ceea ce-i priveste? Ca doar Ceausescu n-a fost singur, toti cei de sub el au executat ordinele lui! Unde sunt toti acestia??? Sunt in puscarii ??? sau sunt oameni de afaceri impreuna cu odraslele lor????

 23. Paul din Ohio
  22 decembrie 2008

  Nu pot sa uit cum acest fiu de nomenclaturist caracteriza poporul roman. Si cum vorbea despre Eminescu: „scheletul din dulap” al Romaniei. In plus, este si un plagiator. Oribila creatura!

 24. Vlad M.
  22 decembrie 2008

  Paul din Ohio,esti victima unei dezinformari. Patapievici l-a aparat pe Eminescu.

  Patapievici despre Eminescu

 25. pista laszlo
  22 decembrie 2008

  Patapievici, am fost şi eu printre sutele de mii care au ieşit în dimineaţa de 22.12.1989 şi care astfel ţi-au salvat viaţa ţie şi celorlalţi arestaţi.

  Am plecat spre centru. Pe stradă erau numeroşi oameni, sute, mai ales la cozi la alimente, care se uitau la coloana noastră „cu ochi străini şi goi”. Dar este adevărat că erau şi mulţi ooameni care ne aclamau, iar cîţiva, pe la ferestre, pe actualel bulevarde Basarabia şi Chişinău (foste Muncii şi Socului) scoseseră steaguri tricolore pe care le fluturau. Am răcnit „Jos Ceauşescu” şi altele până am răguşit. Nu-mi venea să cred că fac aşa ceva. Cine a trăit acele vremuri înţelege.

  Când am ajuns pe Şos Iancului la o făbricuţă „Metalurgica” am văzut că porţile erau sudate, probabil la ordinul directorului. Am rupt porţile şi salariaţii de la „Metalurgica” ni s-au alăturat. La ghereta portarului poşta lăsase un teanc mare din „Scînteia”, ziarul PCR, ultimul număr, cu comunicatul privind starea de urgenţă. Îmi pare rău că nu am păstrat un număr, mai ales că seara, pe bulevarde, am găsit un exemplar din „Scînteia Poporului”, ziar „revoluţionar”, scos de aceleaşi jigodii. Tot în faţă la „Metalurgica” au început să cadă din cer fluturaşi, faimoşii fluturaşi aruncaţi din elicopter. Jigodiile care de 45 de ani interziseseră cuvântul „Crăciun” acum ne spuneau că este Crăciunul şi să mergem acasă liniştiţi. Îmi pare rău că nu am păstrat un fluturaş.
  Pe Bd. Pache (fost Republicii) colţ cu Traian este un bloc înalt, cu cărămidă refractară. Pe el era un grafitti cu următorul conţinut:”Jos CIAAusescu”. Nu eram şi nu sunt conspiraţionist, dar mi-a sărit în ochi. Cred că în 1989 nu exista un singur român care să nu ştie cum se scrie „Ceauşescu”, pentru că era repetat obsesiv, peste tot, de dimineaţă până seara. Nu un român a scris acel grafitti.
  Pe bulevard toate troleibuzele erau trase pe dreapta cu troleele lăsate. Erau pline cu grafitti anticomuniste. Oare cine naiba avea atunci sprayuri cu vopsea?
  Când ne-am apropiat de Piaţa Rosetti a ieşit lumea la ferestre şi balcoane şi ne-a spus că Ceauşescu a fugit. Pe Universitate am văzut ici colo dungi de vopsea verde. Mi-am dat imediat seama că organele au acoperit cu vopsea lozinci scrise în noaptea precedentă, 21.12.1989 de către răsculaţi. Nu avea cine altcineva. Pe vremea aceea nu vopsea nimeni dungi verzi pe clădiri.
  Deja începând de la Intercontinental era o mare de oameni. Erau oameni înghesuiţi ca sardelele pe tot Bd. Bălcescu, de la un perete la altul. Mă şi mir că n-a fost busculadă sau n-a murit nimeni din cauza aglomeraţiei.

  Sunt multe de povestit dar mă opresc aici. M-am gândit bine, mă gândesc în fiecare an când vine decembrie, şi sunt sigur că nu-mi pare rău că atunci am ieşit din stradă. Îmi pare însă extrem de rău pentru morţi, pentru cei schilodiţi şi rudele lor rămase în viaţă şi care poartă această grea suferinţă.

 26. Costin Andrieş
  22 decembrie 2008

  pista, interesant, ai putea sa renunti la tonul asta abraziv, totusi.

 27. Toiu
  22 decembrie 2008

  @pista laszlo
  Sa nu ne infoiem totusi.
  inainte sa-i salvezi tu si sutele de mii de oameni viata lui Patapievici, el si sutele de arestati din 21 decembrie ti-au (ne-au) salvat viitorul si ti-au (ne-au) redat demnitatea.

 28. oniga ana
  22 decembrie 2008

  MIZERIA MORALA A unei generatii aduce dupa sine mizeria materiala ! Asadar mizeria morala este mai periculoasa decat mizeria materiala!

 29. emil
  22 decembrie 2008

  Poate Iliescu va va lua locul la „Jilava”. Nu e bucurie, ar fi normalitate!

 30. Monica Macovei
  22 decembrie 2008

  Impresionant.
  Am fost de fata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian