Una pe zi de BBC

MANÉVRĂ s. v. intrigă, maşinaţie, strata-gemă, subterfugiu, şiretenie, şiretlic, şmecherie, tertip, truc, uneltire, vicle-nie, vicleşug.

Jale mare la BBC – 30 de ‘militanţi’ mai puţin

… şi povestea unui translator care nu lucrează pentru BBC.

Lasă un comentariu

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.