FUNDATIA IOAN BARBUS

Dezastrul

Recent am predat la Editura Polirom ultima parte din trilogia Ultima Republică (Ultima republică, Cauza Sfîntă şi Dezastrul) de Viktor Suvorov. Totodată Polirom a republicat alte traduceri ale mele din acelaşi Suvorov: Spărgătorul de gheaţă (capodopera lui), Ziua M şi Epurarea. Postez aici chiar începutul din Dezastrul, carte care va apărea peste cîteva zile, ca să vă faceţi o idee de problematica autorului, mult „gustat” de publicul românesc, ca şi de publicul din alte ţări foste comuniste. Veţi vedea de ce. Postez şi o scurtă autobiografie a autorului.

Biografie

Născut la 20 aprilie 1947, în cătunul Barabaş, raionul Hasan, ţinutul Primorie. Tatăl a fost artilerist în regimentul de aruncătoare de mine 72 de gardă, decorat cu ordinul Alexandr Nevski, al armatei 5 din Regiunea militară extrem-orientală. Demis din armată în 1959 în urma suprimărilor lui Hruşciov. Maior. Fratele mai mare a tras în jug vreme de 27 de ani la Trupele de rachete. A părăsit serviciul în 1991. Locotenent-colonel. Mi-am început cariera militară la 11 ani. Şcoala militară Suvorov din Voronej între 1958-1963. Cea din Kalinin între 1963-1965. Şcoala militară superioară Frunze din Kiev, decorată de două ori cu Drapelul Roşu între 1965-1968. Mi-am făcut datoria de internaţionalist în 1968*. Poligonul Storojineţ din Regiunea militară Pricarpatie, batalionul 1, regimentul şcoală Budapesta de infanterie motorizată 145 de gardă (pregătea sergenţi pentru spionajul militar) – 1968-1970. Secţia de informaţii a statului-major al Regiunii militare Privoljie şi compania izolată de informaţii Speţnaz – 1970-1971. Academia militară de studii diplomatice – 1971-1974. Rezidenţa diplomatică a GRU de la Geneva – 1974-1978. Trădarea Patriei – 10 iunie 1978. Căsătorit. O dată şi pentru totdeauna. Sînt deja 32 de ani. Soţia este o adevărată comoară pentru un spion. Ne-am întîlnit pe întortocheatele căi ale spionajului militar. Purta numele de Tatiana. Acelaşi nume îl purta şi prima bombă atomică sovietică. Nu o cheamă nicidecum Tamara, cum au afirmat unii cercetători ai operei mele (vorbesc de soţie, nu de bombă). În toate cărţile mele am scris doar un rînd despre ea în Acvarium: o fetişcană gălăgioasă din grupul de control. I-am dedicat cărţile Acvarium şi Controlul – lucrurile cele mai bune pe care le-am izbutit în această viaţă. Am doi copii – un băiat şi o fată. Doi nepoţi. Deocamdată. Viaţa mea de astăzi este bine cumpănită. Monotonă. Dimineaţa citesc şi scriu. Ziua citesc şi scriu. Seara citesc şi scriu. Noaptea la fel. Fac pauze pentru micul dejun, prînz, cină şi somn. Cel mai atent cititor al revistei Krasnaia Zvezda. Principalul instrument – foarfecele. Decupez ceea ce găsesc interesant. Notez data şi… la sertar. Am repartizat o cameră specială pentru sertare metalice mai mari şi mai mici: Tancuri, Aviaţie, Flotă, Generali, Planuri şi proiecte, Raioane fortificate, etc, etc. Cînd sertarul se umple, împart conţinutul în noi sertare: Tancuri grele, Medii, Uşoare, Amfibii, Motoare de tancuri, Tunuri de tancuri, etc, etc. La un moment dat citatele adunate la un loc trebuie adnotate, însoţite de comentarii. Păcat numai că ritmul ideal de lucru este încălcat mereu. Trebuie să ţin prelegeri, să-mi pierd timpul la examene, să umblu fleaura prin lume. Am multe cărţi de scris. Dintre ele am publicat 13. Fac sport – alergări pe distanţe lungi. Visul meu este să iau parte la maratonul de la Londra cu masca pe figură, cu automatul în mînă, cu lopata şi cu tot echipamentul de luptă. Se înţelege – cu cizme militare în picioare. Colecţionez decoraţii ruseşti şi sovietice. Tot aşa – arme de infanterie. Nu am fost decorat cu ordine sovietice întrucît decorarea se face după întoarcerea din misiune. La fel cum cosmonauţii sînt decoraţi după aterizare. Iar eu nu am aterizat. Însă sînt decorat cu înalte decoraţii guvernamentale ale mai multor state, printre care şi unele ce au fost mai înainte republici sovietice sau frăţeşti de lagăr socialist.

Viktor Suvorov

* „Datoria de internaţionalist” – Autorul se referă ironic la participarea sa, pe cînd se afla la şcoala de ofiţeri, la invazia din Cehoslovacia (n.tr.).

DEZASTRUL

Hitler avea steag roşu.
Şi Stalin avea steag roşu.
Hitler conducea în numele clasei muncitoare, partidul lui Hitler se numea muncitoresc.
Stalin conducea tot în numele clasei muncitoare, sistemul său de conducere se numea oficial dictatura proletariatului.
Hitler ura democraţia şi lupta împotriva ei.
Stalin ura democraţia şi lupta împotriva ei.
Hitler construia socialismul.
Şi Stalin construia socialismul.
Hitler considera drumul său către socialism unicul adevărat, toate celelalte căi erau denaturări.
Şi Stalin considera drumul său către socialism unicul adevărat, iar toate celelalte căi erau o deviere de la linia generală.
Hitler nimicea fără cruţare pe tovarăşii de luptă, care se abăteau de la calea dreaptă, aşa ca Rehm şi cei din anturajul lui.
Stalin nimicea şi el fără cruţare pe toţi cei care se abăteau de la calea dreaptă.
Hitler avea un plan cvadrianual.
Stalin – unul cincinal.
Hitler avea un singur partid la putere, celelalte erau în puşcării.
Şi Stalin avea un singur partid la putere, celelalte erau în puşcării.
Partidul lui Hitler se afla deasupra statului, ţara era condusă de liderii de partid.
Şi partidul lui Stalin se afla deasupra statului, ţara era condusă de liderii de partid.
Congresele partidului lui Stalin au fost transformate în grandioase reprezentaţii.
Şi ale lui Hitler la fel.
Principalele sărbători în imperiul lui Stalin: 1 mai, 7-8 noiembrie.
În imperiul lui Hitler: 1 mai, 8-9 noiembrie.
Hitler avea Hitlerjungend, tinerii hitlerişti.
Stalin avea Comsomol, tinerii stalinişti.
Stalin se numea oficial Führer, iar Hitler – Cîrmaci. Pardon: Stalin – Cîrmaci, iar Hitler – Führer. În traducere e acelaşi lucru.
Lui Hitler îi plăceau construcţiile grandioase. La Berlin a pus temelia celei mai mari clădiri din lume – Marele Dom. Cupola clădirii avea 250 m în diametru. Sala principală trebuia să cuprindă 150 000-180 000 de oameni.
Şi lui Stalin îi plăceau clădirile grandioase. La Moscova a pus temelia celei mai mari clădiri din lume – Palatul Sovietelor. Sala principală a lui Stalin era mai mică, însă întreaga clădire era cu mult mai înaltă. O construcţie cu înălţimea de 400 metri era ca un fel de postament, peste care se înălţa o statuie a lui Lenin de 100 metri. În total clădirea avea 500 metri. Lucrările la proiectele Marelui Dom de la Berlin şi ale Palatului Sovietelor de la Moscova s-au desfăşurat concomitent.
Hitler planifica să dărîme Berlinul şi pe locul lui să construiască un nou oraş format din clădiri ciclopice.
Stalin planifica să dărîme Moscova şi pe locul ei să construiască un nou oraş format din clădiri ciclopice.
Hitler era un alogen în Germania. Se născuse în Austria şi a primit cetăţenia germană cu puţin timp înainte de venirea la putere.
Stalin era un alogen în Rusia. Nu era rus, nici măcar slav.
Uneori, foarte rar, Stalin invita oaspeţi străini în apartamentul său de la Kremlin, iar aceştia erau adînc tulburaţi de simplitatea ambianţei: o masă simplă, un dulap, un pat de fier, o pătură soldăţească.
Hitler a ordonat să apară în presă fotografia locuinţei sale. Lumea a fost adînc tulburată de simplitatea ambianţei: o masă simplă, un dulap, un pat de fier, o pătură soldăţească. Numai că Stalin avea pe pătura gri nişte dungi negre, iar Hitler – nişte dungi albe.
Dar în locuri singuratice, în mijlocul unei naturi fermecătoare, Stalin îşi ridicase reşedinţe-fortăreţe comode şi bine apărate, care nu aduceau nicidecum cu chilia unui sihastru.
În locuri singuratice, în mijlocul unei naturi fermecătoare, Hitler îşi ridicase reşedinţe-fortăreţe inaccesibile, fără să cruţe la construcţia lor nici granitul, nici marmura. Aceste reşedinţe nu aduceau nici pe departe cu chilia unui sihastru.
Iubita lui Hitler, Geli Raubal, era cu 19 ani mai tînără decît el.
Iubita lui Stalin, Nadejda Allilueva, era cu 22 de ani mai tînără decît el.
Geli Raubal s-a sinucis.
Nadejda Allilueva s-a sinucis şi ea.
Geli Raubal s-a împuşcat cu pistolul lui Hitler.
Nadejda – cu pistolul lui Stalin.
Împrejurările morţii lui Geli Raubal sunt misterioase. Există versiunea că a ucis-o Hitler.
Împrejurările morţii Nadejdei Allilueva sunt misterioase. Există versiunea că a ucis-o Stalin.
Hitler spunea una, dar făcea alta. Ca şi Stalin.
Hitler şi-a început guvernarea sub lozinca „Germania vrea pace”. Pe urmă a cucerit jumătate din Europa.
Stalin se lupta pentru „securitatea colectivă” în Europa, neprecupeţind pentru aceasta nici forţe, nici mijloace. Pe urmă a cucerit jumătate din Europa.
Hitler avea Gestapo-ul.
Stalin avea NKVD-ul.
Hitler a avut Auschwitz, Buchenwald, Dachau. Stalin a avut GULAG-ul.
Hitler a avut Babii Iar. Stalin – Katyn.
Hitler a lichidat milioane de oameni. Şi Stalin – milioane.
Hitler nu-şi punea decoraţii, nici Stalin nu-şi punea.
Hitler umbla cu uniformă semimilitară fără semne distinctive.
Şi Stalin purta uniformă semimilitară fără semne distinctive. Se poate obiecta că după aceea Stalin a poftit la titlul de mareşal, la lampasuri de mareşal şi la epoleţi de aur. Aşa este. Dar Stalin şi-a însuşit titlul de mareşal în 1943, după victoria de la Stalingrad, cînd a devenit absolut clar că Hitler a pierdut războiul. În momentul conferirii titlului de mareşal Stalin avea 63 de ani. A îmbrăcat prima dată uniforma de mareşal în timpul Conferinţei de la Teheran, cînd s-a întâlnit cu Roosevelt şi Churchill. Nu-l putem compara pe Stalin cu Hitler în această privinţă, pentru că pur şi simplu Hitler nu a trăit pînă la această vîrstă, pînă la astfel de întîlniri şi pînă la astfel de victorii.
În rest toate coincid. Stalin nu avea barbă, dar avea celebrele sale mustăţi. Hitler nu avea nici el barbă, dar avea celebra sa mustăcioară.
În ce constă diferenţa?
Diferenţa constă în forma mustăţilor.
Diferenţa mai stă şi în faptul că lumea a considerat acţiunile lui Hitler nişte cumplite fărădelegi, iar acţiunile lui Stalin au fost socotite luptă pentru pace şi progres.
Lumea l-a urît pe Hitler şi l-a compătimit pe Stalin.
Hitler a cucerit jumătate din Europa, iar tot restul lumii i-a declarat război. Stalin a cucerit jumătate din Europa, iar întreaga lume i-a trimis felicitări.
Pentru că Hitler nu a putut să menţină ţările din Europa cucerite, Occidentul i-a scufundat vasele de război, a bombardat oraşele germane, iar apoi a desantat pe continentul european o armată puternică.
Iar pentru că Stalin a putut cuceri şi menţine cealaltă jumătate a Europei, Occidentul i-a dăruit mii de nave de război, mii de avioane şi tancuri de luptă, sute de mii de maşini de luptă dintre cele mai bune din lume, milioane de tone de combustibil de înaltă calitate, muniţii, alimente, etc, etc.
Atunci cum de s-a întîmplat că Stalin a pierdut războiul, pe care l-a pregătit toată viaţa lui? De ce intrarea Uniunii Sovietice în al doilea război mondial, în august 1939, a fost atît de strălucitoare, iar sfîrşitul atît de trist? De ce al doilea război mondial s-a încheiat pentru Uniunea Sovietică cu o aşa-numită măreaţă victorie, care s-a dovedit a fi mai rea ca orice înfrîngere?

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Radu Părpăuță

Radu Părpăuță

86 de comentarii

 1. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Hahaha, Radu! Tareee! Oare cati vor mai fi jigniti de paralela? ???? O sa fac o comanda la Polirom.

 2. Vlad P.
  16 aprilie 2011

  Radu, felicitări pentru munca depusă: texte esențiale pentru confuzia în care băltesc mințile aflate în (rogo)zen.

 3. ribelalu`
  16 aprilie 2011

  excelent!!

 4. dani f.
  16 aprilie 2011

  Blasfemie! Puscarie! etc.
  ????

 5. motoc
  16 aprilie 2011

  Grozav! ma bucur ca se publica o astfel de carte, cu asemenea informatii care fac legatura intre cele 2 sisteme care pana acum au fost privite disjunct. Felicitari autorului pentru munca si curaj! E o carte buna de citit si de cei mai in varsta, dar e foarte buna si pt tineri. Inca o data, FELICITARI!

 6. motoc
  16 aprilie 2011

  scuze ca revin: poate astfel se deschide un drum care, in viitor, va duce la adevarate procese facute celor 2 sisteme.

 7. Radu P.
  16 aprilie 2011

  Domnilor politicieni occidentali la putere, mulţi dintre ei cu tinereţi socialiste şi cu privirile îndreptate spre Kremlin, le va fi cam greu să deschidă astfel de procese, domnule Motoc, şi să recunoască faptul că cele două sisteme, comunist şi fascist, sînt la fel de criminale. Presiunea ar trebui să vină dinspre politicienii din ţările foste comuniste….Dar…

 8. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  motoc@6. Procesul nazismului a avut loc de mult , dupa cum cred ca stiti , in schimb , procesul comunismului n-a avut loc si nici nu va avea loc vreodata. Drumul de care pomeniti cu atata optimism , nu va fi deschis niciodata , pentru faptul ca el s-a infundat de acum 21 de ani intr-o rapa , in care peste sperantele celor ( putini) care doreau condamnarea , s-a aruncat uitare si tacere . Uitarea si tacerea celor multi pentru care acest sistem a constituit si constituie o a doua natura. Spuneam intr-un alt comentariu ca , in timp ce , cate un batranel sclerozat , care a fost in tinerete gardian in foisorul de paza al unui lagar de concentrare nazist , este urmarit de-a lungul si de-a latul planetei , pentru a fi judecat si condamnat , criminalii comunisti au ocupat si ocupa importante functii politice , economice , culturale sau religioase. EI si copiii lor, adica, asa cum spunea profetic din balconul Pietii Universitatii un deputat al Parlamentului European : ” Copiii lor, vor fi conducatorii copiilor vostri „

 9. motoc
  16 aprilie 2011

  Dle Radu P., eu sper ca, intr-un viitor oarecare (candva), istoria sa fie rescrisa si judecata altfel, cu obiectivitate, mai ales de catre cei din fostele tari comuniste. Poate timpul va da distanta necesara obiectivitatii… Speranta moare ultima, ce sa-i faci…!

 10. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  motoc @9. ” Speranta este visul omului treaz ” . Nu mai visati !

 11. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Oamenii simpli au dorinta de a imparti lumea in buni si rai. Vad aceeasi tendinta pe acest blog.
  In realitate exista o sumedenie de combinatii sau, altfel spus, de moduri de a fi rau sau bun. Intre comunism si nazism sunt asemanari da si deosebiri, ca ma rog unu mai pornit incearca sa le unifice, poate pt. a simplifica problema nu vad unde ar putea duce. Ar putea exista chiar pericolu sa se scuze una prin alta, sa zica un (neo)nazist, pai stai ba de ce-mi interzici partidu meu si p-ala comunist il lasi ca doar suntem la fel. Nu domnilor si doamnelor, comunismu si nazismu nu sunt acelasi lucru, ambele au facut crime, ambele trebe condamnate da nu sunt acelas lucru.

 12. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Oamenii simpli au dorinta de a imparti lumea in buni si rai.

  Oamenii complecsi nu ii mai vad nici pe aia buni, nici pe aia rai. :mrgreen: ????

  neamtu tiganu, da’ care e problema ta daca vine cineva si pune semnul egalitatii intre nebunia nazista si cea comunista? Cu ce te deranjeaza? Unde e eroarea?

 13. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  neamtu tiganu @11. Exista raspunsuri la intrebarile de mai sus ?

 14. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Probabil sunt prea complexe pentru a fi intelese de oamenii simpli. ????

 15. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Domnilor, ca vad ca muieri nu prea-s pe aici, probabil din cauza complexitatii subectului, cel mai nasol curent in Germania e neonazismu, de altfel e chiar interzis, acesta e considerat de extrema dreapta (ooops, parca voi erati de dreapta), in cazu in care nazismu ar fi egal cu comunismu atunci ar trebui ca nazismu sa fie permis, asa cum e comunismu. Comunismu, in schimb, exista in majoritatea tarilor din lume, nu ca forta conducatoare, da exista, chiar si-n America, in Ge, Linku are deja ca. 10%. Nu mai pun la socoteala ca exista-n China, cea mai mare tara din lume.
  Deci punerea semnului de egalitate ar insemna imposibilitatea de a condamna nazismu. Veti spune, hai sa condamnam comunismu, biiine, hai sa-l condamnam si mai apoi facem pauza de masa.

 16. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  Neamtu Tiganu are verb , are replica , sunt sigur ca are si raspunsuri . Eu am rabdare si astept .

 17. Demnitar Demagog
  16 aprilie 2011

  Pro Democratia: Crin Antonescu are cele mai multe initiative legislative dintre toti parlamentarii. Exemplu de urmat!
  Mai multe aici: http://demnitar.blogspot.com/2011/04/pro-democratia-crin-antonescu-are-cele.html

 18. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  cel mai nasol curent in Germania e neonazismu, de altfel e chiar interzis, acesta e considerat de extrema dreapta (ooops, parca voi erati de dreapta), in cazu in care nazismu ar fi egal cu comunismu atunci ar trebui ca nazismu sa fie permis, asa cum e comunismu. Comunismu, in schimb, exista in majoritatea tarilor din lume, nu ca forta conducatoare, da exista, chiar si-n America, in Ge, Linku are deja ca. 10%. Nu mai pun la socoteala ca exista-n China, cea mai mare tara din lume.

  Tigane, hai sa iti spun un secret: nazismul matale se numeste national-socialism si este pe tot atat de dreapta ca marxismul. Tocmai pentru ca stiam ca vom avea de a face cu d’astia ca tine care aiureaza despre „extrema dreapta” nazista, am pus pe site platforma NSDAP, ca sa vada tot poporul ce partid de dreapta era partidul nazist.

  In rest, aberezi cu gratie, de parca nu ai stii de ce comunismul nu e interzis si nazismul este. In continuare asteptam, tigane, niste raspunsuri la intrebarile alea. Daca esti in stare sa le formulezi, desigur, daca nu cumva iti cer prea mult, „omule complex care esti.”

 19. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  neamtu tiganu @15. ???? ???? ???? Domne’ am spus eu ca esti ” detasat „, dar nu ma asteptam sa fie atat de grav .

 20. Radu P.
  16 aprilie 2011

  Nu sînt unul şi acelaşi lucru, dar asemănările sînt frapante.. Ideea este că ambele sisteme, pornind de la aceleaşi premise, ajung la aceleaşi finaluri funeste. Nu vi se pare evident?
  În privinţa condamnării lor, trebuie condamnate cu aceleaşi unităţi de măsură. Măcar. Dar dacă ar fi să judecăm şi mai drept, comunismul în varianta care s-a pus în aplicare în Est a produs mult mai mult rău decît fascismul. Un exemplu: numărul victimelor din lagărele staliniste ruseşti depăşeşte cu mult numărul numărul victimelor din întreg Al doilea război mondial. Alt exemplu:raskulacivanie (deschiaburirea) a „produs” două milioane de victime (de morţi adică, nu mai vorbim de familii distruse, de copii rămaşi pe drumuri, etc). Stalin i-a ordonat lui Molotov să lichideze un milion de kulaci (ăştia erau cei mai mulţi nişte ţărani amărîţi, care aveau două sau trei vaci în loc de una), ca să fie exemplu pentru alţii. Molotov a venit şi i-a raportat Genialului Cîrmaci că a depăşit planul – a lichidat două milioane.

 21. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Bis in die 1970er-Jahre hinein war die in Parteien wie der SRP oder der NPD organisierte rechtsextreme Szene in der Bundesrepublik Deutschland im Wesentlichen von so genannten Altnazis bestimmt, die schon während der Zeit des Nationalsozialismus Anhänger desselben gewesen waren.

  Domnu Vlad, cel putin in Germania neonazi sunt considerati de extrema dr. daca tu ai alta parere poti sa faci o cerere cu timbru fiscal si s-o pui intr-un dosar cu sina.

  De altfel tocma discutia prin care se considera ca nazi ar fi fost de dr. sau de stg. arata stupizenia incercarii de a baga tot ce misca in aceste doi termeni.

 22. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  Neamtu@21. Ar trebui sa citesti si niste carti care nu sunt despre avioane . Intrebarea care se pune este : Exista vointa politica ? ????

 23. dr pepper
  16 aprilie 2011

  iar cretinii vor continua sa sustina ca cele doua milioane de omoruri au fost in beneficiul intregului popor.
  si ca exista vadite discrepante intre omorurile naziste si cele comuniste.
  cultul personalitatii nu a fost acelasi intre ceausescu, hitler si stalin.
  cu toate ca dansam cu totii ritmic pe stadioane in timp ce intorceam privirea din lasitate ororilor la care se dedau gestapo, nkvd sau securitatea.
  felicitari neamtule! ti’am dedicat titlul de util.

 24. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Bietu’ neamtu tiganu’. Saracutul de el e doar o alta drona, cu aceleasi iluzii de grandoare de care sufera si criticatacatorii. Nu poate gandi de unul singur, are nevoie de indrumare si aprobare de la stapanirea socialista. Au zis tovii ca nazistii-s de dreapta? Atunci asa e! Nu mai conteaza realitatea, nu mai conteaza cum isi spuneau nazistii (national-socialisti), nu mai conteaza platforma si politicile lor. Jawohl, asa-s oamenii complecsi, emancipati de prostiile care fac mintile slabe sa caute explicatii simple pentru o realitatea mult prea complexa. :mrgreen:

  Tigane, te asigur de toata compasiunea mea.

 25. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  bre nea Radule, nu conteaza care a provocat mai multe victime, daca ai lua asta drept criteriu ai pune semn de egalitate si cu cruciadele, islamismu, accidentele auto, infactu si canceru, fumatu si drogurile. Evident ca toate astea trebe condamnate, mai putin alcoolismu, care eu cred ca-i de dreapta.

 26. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Radu P., e o pierdere de timp sa mai incerci a-i explica ceva lu’ to’ar’su neamtu tiganu. Are varsta de la care nu prea mai poate fi schimbat. Can’t teach and old dog new tricks, cu atat mai mult daca asta presupune dezbararea de cateva apucaturi vechi.

 27. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Domnilor, chiar daca nu v-am spus, repet, in Germania neonazi sunt considerati extrema dreapta orice comentariu, discutie privind acest fapt e superfluu.

  In rest va urez succes la condamnarea comunismului, apropos daca imi aduc bine aminte deja a fost condamnat, a fost bagat la puscarie, nu mai stiu cum s-a continuat!?

 28. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Domnule, chiar daca ne-ai spus, iti mai repet pana te saturi: nu ma intereseaza ce zice discursul oficial din Jarmania, nazismul este national-socialism. Ne-am inteles, omule „complex”, sau ai nevoie de imagini?

  P.S. Nu ti se pare curios ca oamenii „simpli” au inteles atat de repede ceea ce dajteptii cu pretentii („complecsi”) se chinuie sa priceapa?

 29. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  ” bre nea Radule , nu conteaza ……. „, neamtu tiganu , unul din cei multi .

 30. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Diferenta esentiala intre nazi si comunisti e ca nazi NU au nationalizat mijloacele de productie, proprietatea privata era cit de cit respectata, evident cu exceptia „dusmanilor” poporului.
  In definit asta e esenta comunismului, chestia cu proprietatea privata.

  P.S hai ca ma duc, m-ati amuzat, sunteti simpatici!

 31. Liviu Crăciun
  16 aprilie 2011

  neamtu tiganu
  poate il informezi si pe hitler

  „We are socialists, we are enemies of today’s capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak, with its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance, and we are all determined to destroy this system under all conditions.” –Adolf Hitler

  din programu NSDAP pus mai sus de Vlad
  17. Cerem o reformă funciară potrivită cu nevoile noastre, adoptarea unei legi de expropriere fără despăgubiri a pământurilor necesare pentru interesul public, abolirea rentelor pe terenuri şi prevenirea oricărei speculaţii cu terenuri.

 32. roadrunner
  16 aprilie 2011

  Aproposito de comunism si nazism:

  N-am gasit nicaieri asta, e doar o idee personala.

  In toate tarile zise comuniste sistemul a evoluat catre national-socialism, inclusiv in Rusia Sovietica. Comunismul (whatever it meant) n-a fost decit o faza tranzitorie catre regimul permanent al national-socialismului.

  Exemplul cel mai clar este si cel mai aproape de noi: in Romania, unde, de prin anii ’60 n-a mai fost altceva decit national-socialism. Nu era partidul „centrul vital al intregii natiuni”? Comunismul era doar o eticheta folosita din reflex, esenta era national-socialista.

  La fel a fost si in celelalte tari. La fel este acum in China.

 33. euNuke
  16 aprilie 2011

  in Germania neonazi sunt considerati extrema dreapta

  neonazi este cuvîntul cheie in această aserţiune. atotştiutorul nostru interlocutor ştieneonazismul este o mişcare de dreapta. dar despre nazismul originar nu ştie nimic şi nici nu vrea să afle mai mult decît se zvoneşte, căci e greu cu lectura şi analiza chestiunilor voluminoase de care nu a fost dinainte convins, îi place să se scalde in dulcea ignoranţă întreţinută de o presă unanim de stînga care declară orice formă de naţionalism, pangermanism, rasism drept manifestări ale extremei drepte. Desigur, cu ajutorul decretelor de presă, stînga a devenit curăţică la suflet şi cuget deci nu poate avea imbolduri rasiste sau antisemite -aşa se spune in tîrg. Pe de altă parte, una recentă, atunci cînd neo-stîngiştii se aliază făţiş cu islamofasciştii şi ocupă spaţiul public cu discursuri antiisraeliene brusc presa uită de ideea dihotomică şi de etichetele de extremism şi rasism, asta e, cînd perorează un stîngist simţul critic al jurnalistului neamţ iubitor de dreptate şi echidistanţă este suspendat cu promptitudine. Ba mai mult, cînd vine vorba de popoare aflate sub dictaturi islamice nici măcar nu se mai pomeneşte de fascism sau de antisemitism, nu, nici vorbă ca propaganda unor organizaţii -partide, commandouri, gherile, fundaţii- islamiste să poată fi comparată cu discursurile vituperante ale fasciştilor interbelici. Ce bizar, ce uituci sînt nemţii ăştia, domnule, sau ce nătărăi, din moment ce nu mai sînt capabili să recunoască neonazismul din bătătură, cel profesat fără prea multe jene de tot soiul de clerici şi instigatori musulmani. NU domnilor, conform presei mainstream germane NU tinerii protestatari şi militanţi musulmani ce susţin expansiunea Islamului in Germania şi Europa sînt extremişti, fascişti sau neonazişti, ci acei tineri germani şi europeni ce îndrăznesc să ceară public blocarea expansiunii unor ideologii criminale precum comunismul şi islamismul. Asta este presa germană, cea care s-a autoemasculat pînă la punctul in care tinde să zdrobească orice poziţie fermă, orice mişcare europeană ce vizează apărarea valorilor şi frontierelor Europei. Pentru o astfel de presă NU mai există o dreaptă politică, legitimă, democratică, ci doar o extremă a dreptei ce cuprinde toţi acei cetăţeni europeni ce se opun făţiş comunismului, socialismului şi, mai nou, expansiunii islamiste pe continent. Pentru presa voastră mainstream există doar tovarăşi de drum -oamenii de bine ai democraţiei- şi ceilalţi -extremiştii, reacţionarii dreptei-oricum o chestie vetustă, caducă din moment ce toţi aceşti progresişti au depăşit binomul primitiv al politicii europene. Pentru un propagandist cu sinecură la gazeta de partid şi stat-superior orice om cu opinii de dreapta este un extremist şi aşa se explică de ce orice pribeag eşuat pe meleagurle lumii minunate tinde, in conformismul lui şi in dorinţa sa obsesivă de integrare, să achieseze la noile valori semantice ale Occidentului şi să îngroape propriile reticenţe instinctuale odată cu amintirile negative faţă de comunism, socialism şi orice altă utopie totalitară.

 34. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Pe de altă parte, una recentă, atunci cînd neo-stîngiştii se aliază făţiş cu islamofasciştii şi ocupă spaţiul public cu discursuri antiisraeliene brusc presa uită de ideea dihotomică şi de etichetele de extremism şi rasism, asta e, cînd perorează un stîngist simţul critic al jurnalistului neamţ iubitor de dreptate şi echidistanţă este suspendat cu promptitudine.

  Eunukule, aberezi, nu stiu cum e in alta parte, da in Germania cea mai mica aluzie antisemita e sanctionata promt si extrem de dur. Ti-as recomanda sa nu mai bei duminica seara, mai ales daca nu tii la bautura.

 35. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Bietu’ neamtu tiganu. Traieste pe alta planeta.

  Worry Over Islam Like Hitler’s Hatred of Jews?Yes, says Germany’s leading historian of anti-Semitism.

  Ce spuneai, NT? Nici urma de antisemitism? Nici o legatura intre extrema stanga si islamisti? Da’ aia cu stegulete rosii ce sunt? :mrgreen:

 36. euNuke
  16 aprilie 2011

  tocmai de aceea am scris antiisraelian şi nu antisemit, pentru că acesta este noul refugiul al rasiştilor din tabăra stîngii europene [cu unele excepţii, de pildă Olanda, unde liderii socialişti nu se sfiesc să-şi trîmbiţeze sentimentele ignobile faţă de evrei cot la cot cu activiştii hamas]. Nu aberez deloc, aş pute imediat să găsesc sute de articole şi poziţii ale unor oficiali vădit antiisraeliene. Oricum, ţin să amintesc de atitudinea dezolantă, că să zic altfel, a politicienilor germani faţă de statul fascist Iran, stat cu care corporaţii germane au întreţinut relaţii deosebit de fructuoase -cu ştirea şi aprobarea tacită a liderilor germani-, uneori in dauna intereselor israeliene şi chiar europene şi cu încălcarea unui embargo decis de Consiliul de Securitate. Nu fac din asta un capăt de ţară, in fond şi celelalte mari puteri europene au adoptat atituini duplicitare similare faţă de tot soiul de dictaturi islamiste.

  In ceea ce priveşte insinuările şi recomandările preţioase: haideţi să nu ne tragem de şireturi, nu de alta, dar amîndoi sîntem vizitatori pe acest sait şi nu e cazul să deraiem cître băşcălie, datorăm asta amfitrionilor unuia dintre puţinele zone dedicate dezbaterilor politice civilizate. Ok?

 37. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  euNuke, to’ar’su Neamtu Tiganu nu discuta cu oamenii simpli altfel decat la bascalie. Doar nu oi fi vrand sa te ia in serios?!

 38. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  neamtu tiganu . Ideologul nazist Gregor Strasser spunea : ” Noi suntem socialisti . Suntem dusmani, dusmani de moarte ai sistemului economic capitalist de azi , care ii exploateaza pe cei slabi din punct de vedere economic , cu sistemul lui nedrept de salarizare, cu felul imoral de a judeca valoarea fiintelor umane prin prisma averii si a banilor lor , nu prin aceea a responsabilitatii si performantei lor si suntem hotarati sa distrugem acest sistem orice s-ar intampla ” Curat extrema dreapta coane Neamtule ! Sunt sigur ca ti-ar cadea aripa la avion daca a-i afla cine spunea : ” Pamantul este al celor care il lucreaza ” si ” Fiecarui taran , intregul rod al muncii lui sacre ! ” Mai rade o tzuica , doua , trei kile , neamtule, ca sa afli raspunsul . ????

 39. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Stati ba, cite unu, aflu cu uimire ca Germania e antiizraeliana, Germania sustine Iranu si mai mult, toti baietii m-au convins ca Germania e comunista!?
  Despre primele doua acuze nu pot spune ca sunt idiotenii, Ge nu e contra Israel si nici pt. Iran, daca una sau alta din firme fac afaceri nasoale e problema lor, de altfel nu de mult a fost un patron bagat la puscarie ca a rupt embargou, ca mai e un idiot sau altu care vorbeste pt. islamism sau ai stiu eu ce alte timpenii, e doar in cadru libertatii de opinie, nu e nici un caz o politica a statului.

  In cazu in care Germania e comunista, cum pretind baietii, pai atunci pot spune ca comunismu a invins, dezvoltarea economica in ge in acest an e fulminanta, in Ge sunt cele mai mari salarii din EU, cel mai mic somaj. Asa comunism zic si eu.

 40. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Citi km de autostrada au facut nazistii, citi comunistii si citi cei de dreapta? Nazistii nu ar fi putut sa fie comunisti deoarece daca ar fi fost ar fi terminat gloantele inainte de inceperea razboiului, ar fi facut tancuri numa de lemn, avioane de hirtie, cincinale in patru ani si jumatate, daca s-ar compara performantele economice intre nazi si comunisti ati vedea ca nu exista asemanare.

 41. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  Neamtule , lasa smecheria tiganeasca si nu amesteca bauturile . S-a pornit de la nazism = comunism si ai ajuns sub masa , turnand apa-n tuica si lalaind despre salariile si somajul din Germania . Nu fi tigan ! ????

 42. euNuke
  16 aprilie 2011

  In cazu in care Germania e comunista, cum pretind baietii,

  Nu a pretins nimeni aşa ceva, vă rog, nu mai răstălmăciţi frazele noastre, asta dacă vreţi să continuăm discuţia. Dar, pentru că veni vorba, nu putem eluda caracterizarea economiei germane: este vorba de o economie socială de piaţă, nu capitalism, ci socialism, adică acel tip de regim sociopolitic in care proprietatea individuală este incă permisă cetăţenilor dar sub controlul rigid al statului. Sună cunoscut? desigur, fasciştii aveau un sistem asemănător, lipseau pluripartidismul şi emascularea la scară naţională. Deci, Germania, ca majoritatea statelor europene, este o federaţie socialistă cu aparenţe democratice, pluripartinică dar dominată de partide socialiste, caracterizat de distributivism, dirijism economic, servicii şi asigurări etatizate masiv spre exhaustiv, corporativizare şi birocratizare intensă, precum şi proeminentă acţiune de tip fascist in politica externă -in tandem cu Franţa- respectiv tendinţe hegemonice manifeste faţă de popoarele mai puţin numeroase ale Europei precum şi reprezentare curentă a intereselor corporatiste de către diplomaţii şi oficialii guvernelor, practic purtători de cuvînt ai cîtorva mari companii ce îşi intrepătrund interesele cu cele ale statului. Nu comunism, ci socialism cu faţă umană, fix acel sistem de care povestea cu duioşie tovarăşul Ilici.

 43. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Bogdane, nu ma certa pa mine, cearta-i pa pretenii tai, eu am spus, nu e egalitate intre com si nazi ci doar asemanari si deosebiri. Baietii insa, in euforia bataliei ideologice, au extins subiectu ajungind la chestii ca Ge e asa si pa dincolo, sperind ca in acest fel da in mine da in fabrici si uzine.

 44. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  neamtu tiganu. Mai citeste odata ce spuneau euNuke sau Vlad si nu mai pune semnul de egalitate intre Germania si stanga germana , pentru ca ei nu spuneau ca ” Germania asa si pe dincolo ” ci cu totul altceva . Deobicei Dreapta vine cu argumente iar Stanga cu bata , tu vad ca umbli cu mistoul si coteala , de om de stiinta ????

 45. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Se coboara si el la nivelul „uamenilor simpli”. :mrgreen:

 46. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Bogdane, cred ca tu nu esti atent, uite ce zice nea Eunuku acum.
  @Eunukule, am impresia ca nu ai priceput ce-nseamna economia de piata, oricum ar fi insa, dupa cum vezi acest sistem functioneaza extrem de bine, poporu e multumit, are bani, asistenta medicala de virf, invatamint etc.
  Ai putea sa-ti economisesti vorbele mari ca: este o federaţie socialistă cu aparenţe democratice, pluripartinică dar dominată de partide socialiste, caracterizat de distributivism, dirijism economic, servicii şi asigurări etatizate masiv spre exhaustiv, corporativizare şi birocratizare intensă, precum şi proeminentă acţiune de tip fascist in folosesti niste adjective tari care in loc sa-ntareasca argumentele mai degraba le dilueaza.

 47. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  NT, hai sa vorbim cu cifre, ce zici?

  Sondaje Germania

  Cam cat iti iese daca aduni SPD cu Die Grüne si cu Die Linke?

 48. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Domnu Vlad, am scris si pe blogu meu de acest aspect. Numa ca nimeni nu se va coaliza cu LINKii, e o situatie speciala provocata de panica legata de centralele atomice.
  Nu cred ca se va ajunge prea departe, de altfel SPDu german, considerat de stg. e mult mai de dr. comparindu-l cu cel mai de dr. partid romanesc PDL. Culmea e ca Schröder, in ultima perioada a mandatului lui, a luat cele mai de dr. masuri, mai de dr. decit CDU. Caracteristica de baza a politicii germane e pragmatismu si mai putin obsesiile ideologice. Si nu in ultimu rind, politicienii nu prea misca-n front fara sa se consulte cu managerii concernelor sau ai bancilor.

 49. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  neamtu tiganu. Recunosc, ca euNuke a facut totusi o mica greseala , nu in comentariul @42, ci in faptul ca a ridicat stacheta prea brusc si prea sus, adresandu-se astfel cuiva obisnuit sa umble-n patru labe. Asta cu ” patru labe ” a fost un tuseu stilistic ????

 50. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Vlade, uite explicatia pe care o dadeam pe blogu meu, muierile sunt de vina:
  Verzii au 37% muieri, Linke (comunistii) 37,3, SPD, 31,2%, in timp ce CDU doar 25,4 iar FDP (liberalii) doar 22,5, sau altfel spus, cu cit sunt mai multe muieri cu atit partidu e mai de stinga si mai aiurit

 51. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Nu stau acum sa discut cu tine cat de multa dreapta se regaseste in economia sociala de piata si cam cat de infiltrata a fost crestin-democratia de metehnele socialismului. N-am timp pentru asa ceva. Am timp, insa, pentru a-ti atrage atentia ca am vrut sa subliniez doar ca si o privire superficiala asupra politicii germane iti arata ca este dominata puternic de socialisti (minim 60%). SPD, Grüne si Linke sunt de stanga socialista, iar FDP e centru-stanga liberala. Atunci, despre ce mai vorbim pe aici? Ce mai e discutabil e in toata afacerea asta?

 52. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  bogdane, de data asta esti pur si simplu magar! Fara tuseu stilistic ci direct.

 53. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Da domnu Vlad, ne invirtim in cerc, ai dreptate, germania e comunista.

 54. euNuke
  16 aprilie 2011

  am impresia ca nu ai priceput ce-nseamna economia de piata

  Normal că ai impresia asta din moment ce nu ţi-ai construit singur -prin învăţătură temeinică şi studiu politologic- această noţiune, ci ai preluat-o fără prea mult discernămînt din aceeaşi presă mainstream socialistă germană care ţi-a creat şi impresia că toată Germania consideră nazismul drept o ideologie de dreapta. Termenii in care discutăm nu au aceleaşi definiţii, iar proprietatea originară a termenilor pe care-i utilizezi cu atîta tărie îţi este complet străină, şi nici măcar nu te jenezi să insişti in direcţia asta chiar dacă n-ai deschis in viaţa ta un dicţionar de filozofier politică şi pare că nici nu intenţionezi. Economia de piaţă nu poate coexista cu dirijismul şi etatismul economic, o asemenea structură hibridă precum şi imaginea sa capitalistă este urmarea unor politici socialiste din ultimele 2 decenii in toată Europa, politici deteminate in special de lipsa oricărei cauze proprii pentru întreaga stîngă aflată in impas, mai ales după căderea blocului comunist. Nu eu sînt cel care face risipă de adjective politizante, ci partidele socialiste disperate in căutarea legitimităţii după epuizarea programelor lor sociale [pînă la un punct normale, democratice] şi după catastrofa prăbuşirii utopiei marxiste. De pildă capitalismul ca epitet poate însemna orice şi poate avea orice conototaţie pentru echipele de bruiaj ale stîngii -poate fi util şi pozitiv cînd e vorba de argument pentru bunăstarea proprie Europei postbelice, iar atunci acest capitalism este însuşit tot de către stînga şi prezentat ca fiind realizarea ei de seamă, sau poate fi chintesenţa răului, instrument al imperialismului şi colonialismului atunci cînd e nevoie să fie criticată America sau demolate rădăcinele expansioniste ale UK sau Olandei.

  Desigur, dumneata poţi să crezi că acest sistem hibrid -economia socială de piaţă- poate dura la infinit, şi că dirijsmul autocrat mixt -cu puteri delegate către Comisie- va fi in continuare la fel de luminat şi progresist ca şi pînă acum, că nici măcar nu sesizezi unde anume statul a fracturat dreptul de proprietate şi libertatea contractuală a cetăţenilor. Din moment ce s-a încetăţenit ideea că statul poate abuza de puterea sa pentru a monopoliza piaţa unor servicii păstrînd insă aparenţa economiei de piaţă nu văd de ce aş încerca să zdruncin eu impresiile unor oameni care relaţionează bunăstarea lor temporară cu regimul auto-prezentat ca fiind cauză unică şi mediu propice al acelei propăşiri. Nu mai contează istoria acestei dezvoltări, libertatea şi imboldul de care a beneficiat Europa de Vest in virtutea planului american de salvare, nici hărnicia, tenacitatea şi responsabilitatea primilor Europeni evadaţi din lagărul totalitarist, puşi pe treabă şi nu pe pomeni, oameni care au ridicat Europa de astăzi fără promisiuni deşarte, fără intervenţii sociale, fără justiţie socială.

 55. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  euNuke, stii cumva mai multe despre Adevaratii Finlandezi?

 56. bogdan calehari
  16 aprilie 2011

  neamtu tiganu @52. Spuneam la @49 , referindu-ma la tine : ” Cuiva obisnuit sa umble-n patru labe „. Un copil mic , mic , umbla-n patru labe pentru ca , inca n-a invatat sa-si foloseasca picioarele . NU A INVATAT ! Deci , revenind la oile noastre , euNuke vorbea intr-o „limba ” pe care n-o stiai despre : dirijism autocrat , distributivism, etatism economic , economie sociala de piata , distributivism si federatie socialista pluripartinica si tu de pe covor , unde , repet , stateai in patru labe, apasai disperat pe butoanele telecomenzii , doar -doar o sa dai peste vreun program care sa te lamureasca ce zice ala . Deci , euNuke ridicase stacheta prea sus . Nu-i rusinos sa mergi de-a busilea , rusinos este sa nu vrei sa te ridici in picioare si sa INVETI sa mergi . Numai ” din picioare ” poti incerca sa sari peste o stacheta .
  ” Muierile sunt de vina ” sau ” cu cat sunt mai multe muieri cu atat partidu e mai de stanga si mai aiurit „, umor de politruc misogin , care ne dovedeste ca nu ” muierile ” sunt vinovate ca Stanga e asa cum e ????

 57. emil b.
  16 aprilie 2011

  Neamţu Nuanţistu. E interesant felul în care o trestie gînditoare ca dumneata, care desluşeşte sensibil şi elastic toate nuanţele biotopului înconjurător, reuşeşte să se îmbăţoşeze brusc la contactul cu acest blog. Exaltaţii! Bine, bine, dar ce facem cu nuanţele? La catalogarea acestui blog nu ne mai folosim de cujetul multicolor, moderat şi atent la nuanţe? Doar se ştie că dumneata eşti împotriva alb-negrismului. Unii ar putea deduce că eşti contradictoriu, ba chiar cu o nuanţă de ipocrizie: propovăduitor de nuanţism (în general) dar practicant de extremism (de la caz la caz). Dar nu da atenţie, numai un exaltat ar putea pune la îndoială nuanţele dumitale pe deplin validate de presa din Germania.

  Şi deoarece am ajuns la argumentul dumitale suprem, iată-l formulat în limba germană: Deutschland über Wahrheit. Iar dacă cineva are îndoieli, se întăreşte cu: Also sprach Zarathustra, mama voastră de exaltaţi!
  Wunderbar, cu o corecţie: nu susţinem că nazismul este acelaşi lucru cu comunismul. Susţinem că fascismul (deci şi nazismul, care este un caz particular al fascismului) şi comunismul sunt fenomene înrudite, ale ideologiei de Stînga, progenituri desprinse din socialism. Herr Neamţu, băgaţi bine Nuantzen la Kopfuletz şi nu mai bătetz Die Kâmpien.

  Iar acum, eine kleine Übung pentru maestrul Nibelung. Dacă neo-nazismul este extremă dreapta, care sunt aspectele de dreapta duse la extrem?
  Răspunsul va consta într-o tabel pe doua coloane. Pe coloana din dreapta vor figura idei de Dreapta, iar pe coloana şi mai din dreapta vor figura idei neo-naziste care corespund (la extrem, bineînţeles) celor enumerate în coloana vecină.
  Verstanden? Uite şi un desen, ca pentru ingineri:


 58. McGogoo
  16 aprilie 2011

  am citit toate celalate carti aparaute pana acum la Polirom, plus „Aqvarium = cenusa fara epoleti”.
  Suvoriv are o cu totu alta perspectova si demonstraza cu cifre si data orice afrirmatie.

  Ps: latraii care latra pe labga subiect. nu vrei sa mergeti la OTV? sincer. postul asta se refera la cu totul alte chestii.

 59. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Domnu Eunukule, iti multumesc mult, vorbele matale au fost cam grele da stiu ca sunt venite direct din inima. Nea Eunukule, imi permiti sa-ti spun asa, mi-ai deschis ochii, ca chiar i-am spus nefestii:
  -Fa, impacheteaza, plecam!,
  -De ce sa plecam ma, ai innebunit, zise ia, ce nu ne merge bine aici?,
  -Fa plecam, aici colcaie de comunisti, si mai ales ai auzit ca aici e dirijism autocrat, distributivism, etatism economic?
  S-a cam speriat cind a auzit de asta, zice:
  -unde plecam, ma?
  -In America, zic eu
  -In America ma e si mai plin de comunisti, zice ia, si e plin de negrii!
  -Ie-te a draq, ca tu oi fi vro blonda!
  Il sun pa var-miu din Vaslui, vere venim in Ro, cum e pe acolo, mai sunt comunisti. Varu zice, daca ai bani, vino, nu e nici picior de comunist, avem guvern si presedinte de dreapta, daca n-ai bani stai acolo.
  Nea Eunukule, spune-mi incotro s-o iau. Urgent, nefasta plinge!

 60. emil b.
  16 aprilie 2011

  Herr Neamţu. Pune mîna pe creion si desenează tabelu neo-nazist. Pînă atunci, te abţii de la comentarii de prisos. Doar ştii ce-i aia Ordnung und Disziplin. Lasă ţigăneala.

 61. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Nea Emile si tie iti multumesc, stii ca ai talent la desen!? Se pare ca nu prea am reusit sa ma fac inteles, problema mea de nuantare nu e cu nazismu si comunismu ci cu dreapta si cu stinga, te-as ruga sa faci un desen cu ce-nseamna stinga si ce-nseamna dreapta, cind lamurim acest lucru putem merge mai departe.
  P.S Poti folosi si culori, ii plac enorm de mult lu Bogdan!

 62. emil b.
  16 aprilie 2011

  Nu ţine miştocăreala ţigănească. Ai afirmat că neo-nazismul este extremă dreapta. Acum demonstrează. Iei drepta şi o duci la extremă. Îţi mai dau o şansă să demonstrezi ceea ce ai afirmat.

  Nu te grăbi. Sigur scrie în Germania şi despre asta, doar eşti tobă de kultură.

 63. Vlad P.
  16 aprilie 2011

  problema mea de nuantare nu e cu nazismu si comunismu ci cu dreapta si cu stinga

  Problema fiecărui neavenit. Nu știu ei, dom’le, cum să ne facă să pricepem nuanțele Răului, coloritul hippie al vieții. Boala asta a nuanțării a dus la sindromul corectitudinii politice. Păstrați-vă năravurile.

 64. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  nea Emile, din Wikipedia nemteasca Rechtsextremismus ist eine Sammelbezeichnung für Ideologien, deren gemeinsamer Kern die Überbewertung der ethnischen Zugehörigkeit, die Infragestellung der Gleichheit aller Menschen sowie ein antipluralistisches und autoritär geprägtes Gesellschaftsverständnis ist

 65. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  nea Emile, am gasit si o poza http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Politisches_spektrum_hufeisenmodell.svg&filetimestamp=20100516145228
  reprezentarea in forma de potcoava vrea sa arate ca extremele se apropie, poate ca asta va provoaca o anumita confuzie, faptu ca extrema stinga se apropie de extrema dr.

  Stiu e f. complicat, nu ma astept sa intelegeti, puteti sa puneti intrebari.

 66. Vlad P.
  16 aprilie 2011

  Apropo de ”extrema dreaptă” și stânga. Parlamentul ungar tocmai a aprobat noua Constituție, cu referiri directe la creștinism, Dumnezeu și familia tradițională.

  ”Am trăit un moment istoric. Textul recunoaşte creştinismul ca fundament al civilizaţiei noastre, dar constituţia garantează libertatea morală”, a declarat preşedintele parlamentului, Laszlo Kover, la finalul votului asupra textului care poartă amprenta premierului conservator Viktor Orban

  În timp ce socialiștii (MSZP) și partidul de stânga al liberal-verzilor (LMP) au decis să nu participe la vot, extrema dreaptă (Jobbik) a votat împotriva textului, botezat de o parte din presa drept “Constituția Orban”.

  Ce zici, neamțule, cum au cântat pe aceeași voce stânga și ”extrema dreaptă”?

 67. emil b.
  16 aprilie 2011

  Herr Neamţu, se pare că ţi s-a înfundat lobul temporal din stînga (dă fuga la Wikipedia pentru diagnostic). Nu ţi-am cerut să copiezi din Wikipedia. Ţi-am comunicat cu totul altceva.

  Dacă neo-nazismul este extremă dreapta, care sunt aspectele de dreapta duse la extrem?
  Răspunsul va consta într-o tabel pe doua coloane. Pe coloana din dreapta vor figura idei de Dreapta, iar pe coloana şi mai din dreapta vor figura idei neo-naziste care corespund (la extrem, bineînţeles) celor enumerate în coloana vecină.

  Zău, sper că doar faci pe idiotul. Deci, produ demonstraţia propriei tale afirmaţii. Mai am răbdare cu tine preţ de o oră. Dacă vii iarăşi cu miştocăreli sau aiureli vom închide acest subiect, cu menţiunea că eşti incapabil să îţi susţii afirmaţiile.

 68. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Vlade, ce pretentii sa ai de la niste unguri, stii ca astia l-au omorit pe Mihai Viteazu?

 69. Vlad P.
  16 aprilie 2011

  Fudulia asta…
  Neamțule, wikipedia? ???? Dar poți alege nume serioase din istoriografie. Se știe cât de resentimentari au fost/sunt ‘telectualii occidentali în ce privește dreapta.

  Stânga este cea care cunoaște diverse forme ale nebuniei (extremismului). Extrema nu poate fi decât de stânga, nu există extremă dreapta. Asta e o etichetă inventată de stânga, din resentiment și lipsă de ocupație. Una dintre conspirațiile Stângii: să ne irosească timpul ????
  Dreapta nu poate fi extremă pentru simplul fapt că dreapta este realistă, pragmatică, își ia datele din experiența trecutului. Cam cum arată realismul și bunul-simț dus la extremă? Fii bun și schițează cele două coloane, pe care ți le cerea Emil.
  Apropo, să nu uit, PRM este de extremă dreaptă?

 70. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  nea Emile, neonazistii astia sunt rai, tare rai, crede-ma, daca tie ti-ar place sa fie numiti de stinga, ma rog, numa ca astia nu sunt cu egalitatea si cu hai sa dam mina cu mina, astia spun, ca si aia de dreapta, ca unii sunt ai buni si altii mai prosti, evident ca ei cred ca ei sunt cei mai buni, astia, neonazistii, nu sunt pt. nationalizarea mijl. de productie, nu, din contra, sunt condusi de niste bogatasi, ei vor sa detina aceste mijloace, ei, nu statu, daca ma-ntelegi. Astia sunt nu numa impotriva strainilor si a evreilor ci si impotriva homosexuailor si a handicapatilor. In general sunt impotriva celor slabi, idee predominanta in ideologia de (extrema)dreapta.

  Ca io asa vad extrema dreapta, noi suntem tari, suntem grozavi, nu vrem redistribuire, cei slabi trebe sa piara.

 71. emil b.
  16 aprilie 2011

  Mai ai jumătate de oră, Herr Neamţu.

 72. Vlad P.
  16 aprilie 2011

  Dar știi că ești un veritabil stângist? Prezența ta aici pare să aibă ca singur scop irosirea timpului nostru (cum ziceam la @69)

 73. neamtu tiganu
  16 aprilie 2011

  Hai ca sunteti plictisitori, daca va imaginati ca dati extemporal cu mine va inselati amarnic. Am vaga impresie ca stiti sa lipiti etichete da habar nu aveti ce sunteti, vi se pare cool sa va dati de dreapta, vad ca ati scris pe acest blog kilograme de prostari, dati-mi si mie un link din blogu vostru unde ati definit ce-nseamna „de dreapta”, cum vede „dreapta”, concret, rezolvarea problemelor, romanesti sau ma rog mondiale. Dati-mi un ex. de o tara, un guvern, o societate care se conduce exclusiv dupa principii de dreapta! Exista, sau a existat asa ceva?

  Vreti sa va dau eu extemporal?

 74. emil b.
  16 aprilie 2011

  Bun. Observ că eviţi cu încăpăţînare să produci o dovadă a ceea ce ai afirmat mai sus. Scurtă recapitulare.

  Ai afirmat că neo-naziştii sunt de extremă dreapta. Am solicitat de la tine o demonstraţie care să argumenteze simplu şi elocvent validitatea tezei tale. O enumerare a cîtorva idei de dreapta care au fost preluate de neo-nazişti şi împinse la extrem. Pentru claritate, ţi-am sugerat să faci o corespondenţă între fiecare idee de dreapta şi varianta extremistă. Uite aşa:

  DreaptaNeo-nazism (extrema dreaptă)
  1. ALA ………… 1 & 2 ALA şi BALA devin ALA-BALA
  2. BALA
  3. PORTO …….. 3 & 4 PORTO si CALA se transformă în PORTOCALA
  4. CALA

  Evident, tu ai fi furnizat corespondenţe mult mai interesante. Din păcate, eşti incapabil de a prezenta o argumentare simplă în favoarea unui enunţ pe care îl promovezi cu tărie. Singurul tău recurs, pus faţă în faţă cu cerinţa unei demonstraţii, constă în miştocăreală şi trăncăneală pe lîngă subiect.

  Nu e nicio supărare, de la fiecare după cît poate, ca să îl parafrazez pe un mare gînditor şi om de omenie german. Dar din acest moment nu mai sunt dispus să îţi tolerez miştocăreala şi inepţiile pe acest fir de discuţie. Iată regulamentul pentru tine:

  Eins – nu mai comentezi nimic pe acest fir; dacă nu ţii cont de această interdicţie, îţi voi şterge comentariile.

  Zwei – poţi continua să îţi dai cu părerea în orice altă parte a blogului, dar numai dacă eşti în tema postării.

 75. Turnofftheglory
  16 aprilie 2011

  Acum inteleg furia lui Petru Clej pe Facebook unde Teodor Tita comenta despre criticatatc si in linie dreapta. Ca sa vezi. ????

 76. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  TOG, ai vreun link la Petru Clej si Teodor Tita?

 77. Vlad P.
  16 aprilie 2011

  This content is currently unavailable

 78. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Vlade, logheaza-te cu contul nostru si o sa mearga.

  Pata, multumesc. Inca o data se verifica natura convingerilor lui Petru Clej. Un corect politic.

 79. FloriN
  16 aprilie 2011

  emil b., euNuke, Vlad & Co.,

  Vorba multa saracia omului! Scurt pe doi: socialismul /comunismul se afla la virful aripei stingi, iar fascismul se afla la virful aripei drepte. Nazismul cu doctrina lui a fost un afiliat al fascismului (numai pseudointelectualii ar putea interpreta diferit).

  In ziua de azi exista multe grupari de dreapta – incepind cu partidele populare (de dreapta „centru”) continuind cu ultraconservatorii , ajungand pina la gruparile (neonazise si neofasciste) pozitionate virful aripei. Neamtu Tiganu vi-a atras atentia ca pe blogul vostru nu este descrisa doctrina la care subscrieti. In plus omul v-a rugat sa-i dati un exepmlu de tara condusa in exclusivitate dupa principiile de dreapta. Exemplul poate fi si din trecut. Care sunt raspunsurile voastre?

 80. euNuke
  16 aprilie 2011

  @FloriN. Te plangi de saracie? Vrei sa nu’ti mai bata vantu’n buzunare? e simplu: vorbeste mai putin si citeste mai mult ca sa afli pe ce lume traiesti. Fapte: Fascismul a fost intemeiat de socialisti in Italia, liderii sai au fost membri marcanti ai miscarii socialiste, peste tot unde au castigat [prin forta sau prin alegeri] puterea partidele fasciste au implementat programe socialiste, iar colectivismul si corporatismul deriva [pe langa spiritul gregar integrat] din doctrinele socialistilor germani esuati din cauza programelor lui bismarck. intre comunism si fascism nu exista decat o diferenta de atitudine a politrucilor fata de proprii cetatenii, dar chiar si aia e aparenta si doar originara, datorata instrumentarii politice a frustrarilor dominante in societate: discursul nationalist, presupus tipic fascismului, insa astazi stim foarte bine cum comunistii pot deveni peste noapte nationalisti [coreea de nord, romania lui ceausescu], iar fascistii globalisti la comanda [rusia contemporana, franta, italia, statele unite sub obama]. Ca atare, astazi, indiferent daca te crezi nationalist sau cosmopolit xenofil, poti aluneca iute in fascism sau socialism prin exacerbarea credintei in puterile statului; cu cat esti mai legat, atasat, inflacarat de etatism, de proprietatile miraculoase ale organelor sale, cu atat te aproprii mai tare de definitia fascismului.

 81. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Florine, mai spune, dom’le, nu fii scurt! Hai, distreaza-ma pana la capat, vreau sa imi dau seama daca esti reincarnarea tiganului sau a liberalui DiogeneDracon, proaspat banat de pe site. ????

  P.S. Ce chestie, dom’le! Cum ai venit tu taman la discutia asta, pura intamplare! ???? Ca sa vezi alta intamplare, primul mail pe care to’ar’su’ Liberalul l-a inclus in datele de postare era florin@on****.de. Cu alte cuvinte, Liberalul era un alt Florin preocupat de „extrema dreapta” si imaginea comunismului, o ideologie criminala superioara moral nazismului (de dreapta, desigur).

 82. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  La fel de interesant este ca:
  1. Neamtu Tiganu era preocupat de „extrema dreapta” si sustinea ca nici un om serios („numai pseudointelectualii”) nu poate crede ca national-SOCIALISMUL este, dupa cum ii spune numele, socialism, adica STANGA;
  2. Liberalul a ramas fara piuit cand Calehari l-a intrebat daca este Neamtu Tiganu.

 83. Vlad M.
  16 aprilie 2011

  Cu ip-ul sunt deja prea multe semne de intrebare, tov. FloriN. Au revoir!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian