FUNDATIA IOAN BARBUS

Minciuni gogonate (2)

Cele opt etape în care s-a creat problema.

Fuga arabilor din teritoriul ce avea să devină Statul Israel a avut loc în opt etape.

1. Încă din toamna anului 1947, înainte de planul de partajare oferit de ONU în 29 noiembrie 1947, era clar că războiul va izbucni indiferent unde vor fi trasate liniile de partajare. Anticipînd războiul, mulţi arabi înstăriţi (effendi) din vestul Galileii, de la Haifa pînă la Aco şi din toate satele dintre ele, şi-au închis casele şi au plecat la Beirut sau la Damasc, unde puteau să aştepte sfîrşitul războiului, graţie averii şi relaţiilor de care dispuneau. Nimeni nu-şi imagina că statul evreu incipient ar fi fost capabil să cîştige războiul cu statele arabe. Arabii fugiseră din calea primejdiei în ideea că după război se vor întoarce la casele lor. Obsevatori independenţi (Conor Cruise O’Brien este poate cel mai obiectiv în cartea sa „Asediul”) estimează în prezent numărul acestor fugari la 70.000.

2. Aceşti refugiaţi au creat un vid subit în conducerea politică şi socială a arabilor din Galileea, astfel încît în urma ostilităţilor care au început în iarna anului 1947 mulţi ţărani arabi (felahin) au fugit şi ei, urmînd exemplul conducătorilor. Acest val nu beneficia de banii şi relaţiile pe care le aveau effendi pentru a fugi din calea primejdiei şi a-şi transforma fuga într-o călătorie de plăcere. Din această cauză mulţi dintre ei au plecat pe jos spre Liban şi Siria, luînd în spate puţinul pe care îl aveau. Din moment ce conducătorii lor fugiseră, aceşti ţărani înţelegeau că lucrurile stăteau rău şi ar fi bine să plece şi ei. Şi ei erau siguri că se vor putea întoarce la casele lor, bazîndu-se pe ceea ce publica presa arabă la acea oră, anume că după război nu vor mai fi evrei în Israel, pentru că aveau să fie omoriti sau izgoniţi.
Nu există cifre precise referitoare la acest val de fugari, dar se estimează că a cuprins aproximativ 100.000 de persoane. Numărul lor a fost însă destul de mare pentru a determina statele arabe să ţină o conferinţă la Beirut pentru a decide soarta valurilor de arabi care treceau graniţa. Rezultatul a fost înfiinţarea de tabere speciale care au devenit cunoscute sub numele de tabere de refugiaţi. Aceşti arabi însă fugiseră din proprie iniţiativa. Nimeni, nici Israelul nici statele arabe nu i-au încurajat, constrîns sau forţat să fugă. Războiul nici măcar nu începuse.

3. După 29 noiembrie 1947, a început cu adevărat războiul între organizaţia israeliană Haganah (Apărarea) şi voluntarii arabi care numărau zeci de mii de paramilitari.
Presa arabă şi discursurile publice au indicat cît se poate de clar de la bun început că va fi vorba de un război de anihilare, asemănător celor duse de hoardele de mongoli care ucideau totul în calea lor. Evreii aveau să fie ori ucişi, ori izgoniţi. Pentru Israel nu era un vorba de un război de independenţă, ci de unul de supravieţuire.

Pentru a apăra anumite zone unde evreii erau complet încercuiţi de arabi, (precum Iafo, unele sate şi chibuţuri din Galilea, regiunea deluroasă din centrul ţării şi Ierusalimul) trupele Hagana au adoptat o politică de înfricoşare, al cărei scop era să inspire teroare arabilor din aceste regiuni, pentru a-i face să se retragă în zone mai sigure. Astfel, trupele Hagana sperau să poată apăra aşezările evreieşti care ar fi rămas izolate şi ar fi căzut pradă planurilor de genocid ale arabilor.
Mulţi arabi din vestul Galileii, Iafo şi cartiere din Ierusalimul de vest, au fugit din cauza acestor tactici, în realitate zvonuri despre o armată evreiască uriaşă care urma să debarce în curînd, sau că se aruncă grenade de mînă în faţa caselor, sau că din jeepuri se trage foc automat spre pereţii sau gardurile caselor, zvonuri lansate de evrei vorbitori de arabă, pentru a face organizaţia Hagana să pară mult mai numeroasă decît era în realitate.
E important să reţinem că în această etapă evreii sînt parţial răspunzători de fuga arabilor, dar nu din cauză că ar fi urmărit să epurarea etnică a ţării sau exterminarea arabilor, ci deoarece se ştia că evreii minoritari şi lipsiţi de apărare care trăiau în enclave arăbeşti ar fi fost măcelăriţi sau alungaţi, aşa cum s-a şi întîmplat în Gush Etzion şi în cartierul evreiesc din Oraşul Vechi (sau în Hebron, în 1929). Numai faptul că duceau un război de supravieţuire împotriva unui inamic mai numeros şi mai bine înarmat i-a constrîns pe evrei să recurgă tacticile de mai sus.
De asemenea, este importat reţinem următoarele fapte: dacă conducătorii arabi ar fi acceptat planul de partajare propus de ONU, în 29 noiembrie 1947 s-ar fi înfiinţat pentru arabi statul Palestina, alături de Israel. Dacă armatele arabe nu ar fi invadat, nu ar fi existat nici un fel de problemă a refugiaţilor. Trebuie să reţinem aceste două fapte, pentru că în lumina lor devine clar că răspunderea iniţială pentru problema refugiaţilor apasă exclusiv pe umerii statelor arabe care au declanşat invazia, în contradicţie flagranta cu rezoluţia ONU 181 şi cu legile internaţionale.

4. Conducătorii arabi ai forţelor paramilitare şi a trupelor venite din Siria îi îndemnau cu voce tare pe arabii locali să plece, pentru a lăsa armatelor arabe teren liber pentru aplicarea planurile de genocid împotriva evreilor. După război, adică după ce evreii aveau să fie expulzaţi sau omorîţi, locuitorii arabi puteau să revină nu numai la pămînturile lor ci şi la cele ale evreilor.
Este imposibil de estimat numărul arabilor care au fugit la auzul acestor anunţuri, dar după război un număr de purtători de cuvînt arabi au recunoscut că au făcut asemenea anunţuri, şi şi-au facut mea culpa în public, regretîndu-şi profund contribuţia la creerea problemei refugiaţilor. Este clar că mesajul transmis de conducătorii arabi a jucat un rol major în fuga multor arabi din Israel (1).
Trebuie de asemenea menţionat că au fost şi cazuri cînd conducerea evreiască a cerut în mod explicit arabilor să nu plece. Cel mai bun examplu este primarul oraşului Haifa. Cu riscul propriei vieţi, primarul a traversat cartierul arăbesc din Haifa cu un megafon montat pe maşină, îndemnîndu-i în limba arabă pe locuitori să nu cadă pradă propagandei arăbeşti.
Cu toate acestea, zeci de mii de arabi au fugit. Ofiţerii britanici care au fost martori la aceste evenimente fără să-şi poată crede ochilor au relatat ulterior aceste fapte. Arabii rămaşi în casele lor nu au fost vătămaţi în nici un fel şi au devenit cetăţeni israelieni (2).
Tot englezii au lăsat mărturie pentru posteritate un fenomen similar petrecut în Tiberiada (oraş în care populaţia arabă era mult mai numeroasă decît cea evreiască). Arabii au preferat pur şi simplu să părăsească oraşul, deşi evreii nu îi ameninţau în nici un fel, ba mai mult, au cerut ajutor de la englezi. Zeci de mii de arabi au fugit, ajutaţi şi păziţi de englezi, sub privirile evreilor, atît civili cît şi membri ai trupelor Hagana. Într-un caz total diferit, arabii din Safed (Ţfat) au fugit încă înainte de atacul trupelor Hagana, deşi forţele arăbeşti din oras erau de zece ori mai numeorase decît cele evreieşti.
Arabilor care au preferat să rămînă nu li s-a făcut nici un rău, ba mai mult, li s-a acordat cetaţenia israeliană.
Diferite lucrări istorice ulterioare contrazic teza conform căreia conducătorii arabi ar fi îndemnat populaţia arabă să fugă. Dar C.C. O’Brien in lucrarea sa „Asediul” şi respectiv Mitchell Bard in „Mituri şi fapte privind conflictul din Orientul Mijlociu” oferă dovezi greu contestat.

5. Deir Yassin. Evenimentele care au avut loc la Deir Yassin sînt încă disputate. Dar, potrivit propriilor lor mărturii, conducătorii arabi recunosc în prezent că aşa-zisul „masacru” şi minciunile care îl înconjoară au fost inventate de arabi pentru a îndemna armatele arabe să lupte împotriva evreilor, şi pentru a înfricoşa arabii locali şi a-i determina să fugă. Satul se afla lînga Ierusalim, dominînd drumul Tel-Aviv Ierusalim. Pentru Ierusalimul evreiesc aflat sub asediu singura cale de acces era acest drum. Un contingent de trupe irakiene se afla în Deir Yassin încă din 13 martie 1948. Unele surse susţin că li s-ar fi cerut să plece. Aceştia însă nu au părăsit satul, şi după încetarea luptei, mulţi dintre ei, încă înarmaţi, au fost identificaţi printre morţi. Este clar că scopul lor era să blocheze accesul spre Ierusalim folosind poziţia strategică a satului. Acest lucru ar fi însemnat sfîrşitul Ierusalimului evreiesc. În 9 aprilie 1948, un grup de luptători de la Irgun (formaţiune paramilitară evreiască) a intrat în sat. Operaţiunea era perfect legitimă în cadrul regulilor de angajare a inamicului, din moment ce prezenţa soldatilor irakieni acorda satului respectiv statut de obiectiv militar.
Intenţia de a captura satul şi de a-i goni pe irakieni a fost exprimată clar de la bun început, cînd membrii Irgun au stăbătut satul cu un jeep, anunţînd la megafon populaţia civilă să se evacueze. Din nefericire, jeepul a cazut într-un şanţ, deci există posibilitatea ca unii dintre săteni să nu fi auzit mesajul; în orice caz, mulţi dintre ei au reuşit să fugă înainte ca trupele Irgun să intre în sat. În loc să înconjure satul şi să împiedice evacuarea civililor, luptătorii de la Irgun au lăsat cîteva drumuri deschise pe unde au fugit cîteva sute de civili. Cu toate acestea, soldaţii irakieni, deghizaţi în femei, cu armele ascunse sub burqa, s-au amestecat printre femeile şi copiii din sat. În momentul în care trupele Irgun au intrat în sat, „femeile” au deschis focul asupra lor. Cînd cei de la Irgun au ripostat cu foc, au căzut şi femei nevinovate, deoarece soldaţii irakieni in travesti se ascundeau în spatele lor. După ce au pierdut peste 40% din efectiv, luptătorii de la Irgun au reuşit să omoare sau să captureze soldaţii irakieni. După care, încă travestiţi şi ascunşi printre civili, cu toate că trupele irakiene se predaseră formal şi acceptaseră prizonieratul, aceşti irakieni au deschis iarăşi focul cu armele ascunse sub fuste. Trupele de la Irgun, luate pe neaşteptate, şi văzînd că iarăşi se trage asupra lor şi că iarăşi suferă pierderi, au ripostat cu foc asupra întregului grup. Irakienii care se predaseră cu adevărat au căzut împreună cu cei care doar se prefăcuseră că se predau numai pentru a redeschide focul.
Cînd cei de la Hagana au sosit în sat şi au văzut numărul mare de femei şi civili printre victime, i-au acuzat în mod eronat pe luptătorii de la Irgun de crime şi masacru. Organizaţia Crucea Roşei, la care s-a apelat pentru a acorda ajutor răniţilor şi civililor, nu a găsit nici un fel de dovezi în sprijinul acuzaţiilor de masacru. Mai ales că într-o recentă lucrare (iulie 1999) care reexaminează probele de la faţa locului, cercetători arabi de la Universitatea Bir-Zeit din Ramallah precizează că nu a fost vorba de nici un masacru, ci de o confruntare armată în care civilii au fost prinşi în bătaia focului. Potrivit calculeleor făcute la Bir-Zeit numărul total de victime arabe, inclusiv soldaţi irakeini se ridică la 107.
Şi atunci de unde vine ideea de masacru? Aceleaşi surse arabe care recunosc că i-au îndemnat şi încurajat pe arabi să fugă, recunosc că purtătorii de cuvînt arabi de la acea oră au exagerat cu cinism numărul victimelor de la Deir Yassin şi au inventat relatări de viol în grup, femei gravide maltratate, prunci nenăscuţi smulşi din pîntecul mamelor lor pentru a fi ucişi de evreii setoşi de singe, şi numeroase cazuri de omor ale caror victime au fost aruncate în cariera de piatră din apropiere. Aceleaşi surse arabe recunosc că au minţit cu scopul de a determina naţiunile arabe să ia parte mai activă la conflict, astfel ca evreii să fie anihilaţi de numărul covîrşitor de invadatori arabi.
Numai că planul a dat greş. Rezultatul acestei propagande a fost panica şi fuga a zeci de mii de arabi, după cum a confirmat şi documentarul PBS din 1993 „50 de ani de război” în care li s-a luat interviu unor supravieţuitori de la Deir Yassin. Aceştia au mărturisit că l-au implorat pe Dr. Hussein Khalidi, director la Vocea Palestinei (staţia de radio palestiniană din Ierusalimul de Est) să elimine minciunile şi relatările despre atrocităţi care nu avuseseră loc niciodată. Răspunsul lui Khalidi: „Această măreaţă ocazie trebuie exploatată la maximum.”
Fuga arabilor începuse cîteva luni inainte de Deir Yassin, aşa că orice s-ar fi întîmplat în acest sat nu poate justifica fuga a sute de mii de arabi înainte de 9 aprilie 1948. Ba mai mult, în timp ce la ora actuală propaganda susţine că Deir Yassin a fost doar unul din multiplele masacre şi măceluri săvîrşite de evrei, nu există nici un document care să ateste că evreii ar fi comis asemenea fapte. Deir Yassin nu a fost un exemplu, ci o excepţie.
În concluzie, nu ceea ce s-a întîmplat la Deir Yassin a declanşat panica şi fuga a zeci de mii de arabi, ci minciunile inventate de Înaltul Comandament Arab şi de Dr. Hussein Khalidi de la postul de ştiri Vocea Palestinei. Nimeni nu poate învinui Statul Israel pentru aceste fapte.
Cu atît mai mult, deţinem mărturia unei surse celebre, Yassir Arafat în persoană (Alan Hart, „Arafat – Terorist sau omul care aduce pacea”, biografie autorizată) că minciunile de la Deir Yassin au fost fluturate „ca o pînză roşie în faţa unui taur” de către egipteni. Astfel, după ce i-au înspăimîntat cu istorii de acest gen, egiptenii s-au apucat să-i dezarmeze pe arabii din zonă şi să-i încarcereze în tabere de deţinuţi din Gaza (în prezent taberele de refugiaţi din Gaza). De ce au făcut egiptenii aceste lucruri? Dupa spusele lui Arafat, egiptenii doreau să evacueze arabii din zonă pentru a avea mînă liberă în război. Egiptul intenţiona să cucerească deşertul Negev şi partea sudică a cîmpiei de coastă. Numai de intervenţia arabilor locali nu aveau nevoie egiptenii pentru realizarea planul.
Deir Yassin nu a fost un masacru şi nu a semănat nici pe departe cu acuzaţiile aduse evreilor. Nu ştim cîţi arabi au fugit ca urmare a propagandei arabe referitoare la Deir Yassin. Se estimează ca sute de mii de persoane. Majoritatea au fost internate în taberele de detenţie înfiinţate de egipteni în Gaza.

6. În afară de Deir Yassin, două alte incidente arată că refugiaţii arabi au fugit din cauza acţiunilor armate ale israelienilor: Lydda (Lod) şi Ramle.
Ambele sate stăteau „călare” pe drumul Tel-Aviv – Ierusalim. Pe măsură ce se strîngea chinga asediul asupra Ierusalimului, devenea clar pentru forţele israeliene că dacă vor să salveze evreii din Ierusalimul de Vest de la înfrîngere şi eventuală anihilare, drumul spre Ierusalim trebuie să rămînă deschis. Aşa că într-o noapte au intrat în cele două sate şi au forţat populatia arabă să plece. Arabii au fost luaţi din pat şi mărşăluiţi prin cîmp către zona sub control iordanez aflată la cîţiva kilometri depărtare.
Nici unul din ei nu a fost omorît. Nu a avut loc nici un masacru, ci pur si simplu au fost izgoniţi. Dar au fost izgoniţi pentru că satele lor stăteau de-o parte si de alta a drumului spre Ierusalim, şi unica modalitate de a asigura supravieţuirea a 150.000 de mii de evrei era ca forţele israeliene să asigure controlul asupra acestui drum.

7. Încă înainte de 15 mai, 1948, forţele britanice părăsiseră teritoriul Palestinei mandatorii, iar organizaţia Hagana, care devenise între timp armata israeliană (Armata de Apărare a Israelului), avea deja mînă liberă. Şi armatele arabe aveau mînă liberă să atace, şi au şi atacat. Armate din opt dictaturi arabe, Liban, Siria, Iordania, Irak şi Egipt (cărora li s-au alăturat voluntari şi soldaţi din Arabia Saudită, Yemen şi Maroc) au inundat întregul teritoriu. Numărul lor era de cinci ori mai mare decit cel al soldaţilor israelieni. În luna care a urmat, israelienii au dus un război de apărare extrem de dificil, şi cu greu au izbutit să împiedice invazia forţelor inamice. Deşi aproape 63.000 de combatanţi se oferiseră voluntari în armata Israelului, arme erau doar pentru 22.000.
În iunie 1948, ONU a impus încetarea focului. În iulie arabii au reluat ostilităţile, dar israelienii folosiseră încetarea focului pentru a importa arme şi avioane din Rusia şi Germania, prin Cehoslovacia. Bine înarmaţi şi cu un efectiv de 65.000, luptătorii israelieni, prin însăşi determinarea lor, au întors şansele în favoarea lor.
Luptele au reînceput în iulie, armata israeliană a trecut la ofensivă şi a reuşit să scoată armatele arabe din teritoriul desemnat pentru Israel, dar şi din mari porţiuni pe care ONU le destinase statului palestinian (vestul Galileii, cîmpia de coastă din sud şi nordul fîşiei Gaza). Cînd a început această ofensivă, un nou val de arabi a fugit. Aşa cum am menţionat mai sus, arabii care nu au fugit nu au păţit nimic şi au devenit cetăţeni israelieni.
Contrar propagandei arabe revizioniste, nu a existat niciodată vreo intenţie de a masacra arabii, deşi arabii nu şi-au ascuns propriile intenţii de a-i masacra pe evrei. Mulţi civili au murit prinşi în bătaia focului, dar marea majoritate a refugiaţilor arabi a fugit degeaba, din proprie iniţiativă sau la îndemnul conducerii arabe care i-a minţit şi i-a intimidat. În cel puţin două cazuri un număr de arabi au fost izgoniţi de armată ca măsură defensivă, fără ca această acţiune să facă parte dintr-un plan de epurare etnică a ţarii sau de masacrare a arabilor. Aceste acuzaţii reprezintă un revizionism nou şi totodată fals, al carui scop este de a-i disculpa pe arabi de actele de agresiune şi de răspunderea pe care o poartă în creerea problemei refugiaţilor arabi. Intenţia acestor revizionişti este să transfere vina de la locul ei firesc – adică ei inşişi – pe umerii Israelului.
Iată dovezi că Israelul nu a avut niciodată intenţia de a epura Palestina de arabi: a) absenţă totală a relatărilor din presa internaţională, inclusiv cea arabă, şi cea apuseană, făţiş ostilă Israelului, a unor asemenea acţiuni întreprinse de Israel; b) lipsa totală de acuzaţii de această natură din partea purtătorilor de cuvînt arabi din acea perioadă, mai ales în timpul refugierilor (după Deir-Yassin), şi mulţi ani după aceea; c) soarta arabilor care au rămas: mulţi dintre ei au devenit cetăţeni israelieni care se bucură în prezent de mai multă libertate, democraţie, reprezentaţie politică, nivel ridicat de trai şi de învăţămînt şi oportunităţi economice în comparaţie cu confraţii lor arabi din restul lumii arabe.
În cele din urmă, după armistiţiul din 1949 care a semnalat încetarea războiului, zeci de mii de arabi au continuat să fugă din Israel. Evreii nu au întreprins nici o acţiune care să-i încurajeze sau să-i forţeze să fugă.

8. În timpul negocierilor armistiţiului din Rodos, în februarie 1949, Israelul s-a oferit să returneze arabilor pămînturile pe care le ocupase ca urmare a războiului şi care fuseseră iniţial desemnate pentru statul Palestina cu condiţia ca arabii să accepte semnarea unui tratat de pace. Acest gest ar fi permis reîntoarcerea a sute de mii de refugiaţi la casele lor. Dar arabii au refuzat oferta, după cum au recunoscut ei înşişi, deoarece intenţionau să organizeze o nouă ofensivă. Deşi pierduseră prima rundă, arabii sperau să lanseze încă multe runde pînă la obţinerea victoriei. Noua lor ofensivă a luat forma a 9000 de atacuri teroriste lansate de fadeyeen, în special de pe teritoriul Egiptului între anii 1949 si 1956.
La conferinţa de la Lausanne care a avut loc în lunile august-septembrie 1949, Israelul s-a oferit să repatrieze 100.000 de refugiaţi chiar în absenţa unui tratat de pace. Statele arabe au respins şi această ofertă, care ar fi însemnat o recunoaştere tacită a Statului Israel.
Cu alte cuvinte, în pofida ofertelor de repatriere făcute de Israel, arabii au preferat să perpetueze mizeria şi suferinţa refugiaţilor arabi. Purtătorii de cuvînt arabi din Siria şi Egipt declarau în ziarele locale: „Vom ţine refugiaţii în tabere pînă cînd steagul Palestinei va flutura peste întreaga ţară. Refugiaţii se vor intoarce acasă numai în calitate de învingători, peste mormintele şi hoiturile evreilor.”
Mai mult decît atît, unii arabi au avut sinceritatea să anunţe in mod public că problema refugiaţilor va servi de „buboi care coace pe fundul Europei”, ca avantaj moral care poate fi folosit împotriva Israelului, pentru a cîştiga simpatia vestului împotriva Israelului.

Concluzie
Problema refugiaţilor arabi a fost creată de dictatori arabi beligerenţi, care au sfidat ONU, au invadat Israelul, au incurajat arabii să fugă şi apoi i-au forţat să lîncezească într-o stare de sărăcie lucie în scopuri propagandiste. Rolul Israelului în creerea problemei refugiaţilor a fost relativ minor şi s-a limitat la necesităţi militare legitime. Încercările Israelului de a rectifica această stare după război au fost respinse în mod repetat de statele arabe.
Problema refugiaţilor a fost perpetuată în mod intenţionat de statele arabe prin refuzul lor de a respecta hotărîrile ONU şi prevederile Convenţiei de la Geneva, refuzul lor de a integra refugiaţii în regiuni sub-populate din statele arabe (cu excepţia Iordaniei), refuzul lor de a se angaja într-un proces de negocieri de pace cu Israelul şi refuzul de primi orice ofertă de rezolvare a conflictului din partea Israelului sau a altor factori.
Prin perpetuarea problemei refugiaţilor, conducătorii lumii arabe au căutat să creeze un avantaj pseudo-moral împotriva Europei şi a Israelului, să menţină „un buboi uman purulent” pe prima linie a războiului de propagandă dus de ei împotriva Israelului, şi totodată să folosească acest subiect ca armă politică împotriva Israelului.
In 1979, cînd Egiptul semna tratatul de pace cu Israelul, egiptenii au refuzat să preia refugiaţii din Gaza, cedînd Israelului întreg teritoriul fişiei. Acelaşi model a fost folosit de Iordania în 1994, cînd a semnat tratatul de pace cu Israelul. Iordania integrase mii de palestinieni în economia sa, şi nu vedea nevoia sau responsibilitatea de a se ocupa de cei rămaşi pe teritoriul Cisiordaniei.
Abuzurile, exagerarile, minciunile şi distorsiunile practicate şi perpetuate de guvernele arabe, Agenţia ONU pentru Refugiaţi, şi de purtătorii de cuvînt ai refugiaţilor, au făcut imposibilă, încă din 1949, identificarea refugiaţilor adevăraţi.
În 1967 statele arabe au lansat un nou război împotriva Israelului, în urma căruia Israelul a devenit autoritatea guvernantă peste fîşia Gaza, Peninsula Sinai, Podişul Golan şi Cisiordania. Sub controlul Israelului, între 1967 şi 1992, populaţia palestiniana din Cisiordania s-a bucurat de cel mai ridicat nivel de trai din lumea arabă cu excepţia statelor producătoare de petrol. Acelaşi lucru este valabil şi pentru arabii israelieni. Populaţia arabă din Cisiordania şi Gaza s-a triplat faţa de iunie 1967!
Prin comparaţie, odată cu cedarea controlului Cisiordaniei în favoarea Autorităţii Palestiniene în 1993, bunăstarea populaţiei palestiniene sub conducerea OEP a început să se deterioreze rapid. Nivelul de trai al palestinienilor din Cisiordania s-a erodat şi produsul naţional brut a scazut la o zecime din cel atins sub control israelian. Acest fapt se datorează deturnării a peste 5.2 miliarde de dolari americani din fondurile Autorităţii Palestiniene în conturile personale ale lui Arafat şi ale acoliţilor săi (printre care şi Abu-Mazen, a cărui somptuoasă rezidenţă din Gaza valora peste 1.5 milioane de dolărei, n.t.), printre altele pentru achiziţionări masive de armament; infrastructura a fost neglijată, în schimb s-a purtat un razboi permanent de teroare împotriva căruia Israelul a fost nevoit să exercite controale defensive şi contra măsuri.
S-ar fi putut face dreptate pentru refugiaţii evrei şi arabi în contextul unui tratat de pace, dacă statele arabe ar fi fost dispuse. Şi astăzi se poate ajunge la o soluţie justă, dar numai în cazul în care Autoritatea Palestiniană ar renunţa la teroare.

Appendix
Surse care confirmă că refugiaţii arabi au fost îndemnaţi de conducătorii arabi să fugă şi respectiv rapoarte privind plecarea refugiaţilor arabi:

1. „Primul grup din coloana noastră a V-a îl constituie cei care îşi abandonează casele … Cum se iveşte mai mică problemă aceştia o iau la goană, nu cumva să fie nevoiţi să pună şi ei umărul la luptă” – Ash-Sha’ab, Iafo, 30 ianuarie, 1948.
2. „(Sătenii care fug) … ne fac pe toţi de ruşine … prin faptul că îşi abandonează satele” – As-Sarih, Iafo, 30 martie 1948.
3. „Evreii fac tot posibilul pentru a convinge populaţia arabă să rămînă pe loc şi să-şi continue traiul normal, să-şi vadă de magazinele şi de afacerile lor, pentru a-i convinge că vieţile şi interesele lor sînt în siguranţă.” – comandamentul poliţiei britanice din districtul Haifa, 26 aprilie 1948 (citat în Cîmpul de bătaie de Samuel Katz).
4. „Evacuările în masă, stîrnite parţial de teamă şi parţial din ordinul conducătorilor arabi, au transformat cartierul arăbesc din Haifa într-un oraş fantomă … Prin retragerea muncitorilor arabi, conducătorii sperau să paralizeze Haifa.” – Time Magazine, 3 mai 1948, pag. 25.
5. „Străzile arabe (ale Palestinei) sînt în mod bizar pustii (pentru că) … urmînd prostul exemplu al păturii avute, din Ierusalim a avut loc un exod, deşi nu de proporţiile celui văzut în Iafo sau Haifa.” – London Times, 4 mai, 1948.
6. „Civilii arabi au fost cuprinşi de panică şi au fugit fără pic de ruşine. Multe sate au fost abandonate mult înainte de a fi ameninţate de apropierea frontului.” – gen. John Glubb „Pasha”, The London Daily Mail, 12 august 1948.
7. „Faptul că aceşti refugiaţi există este consecinţa directă a refuzului statelor arabe de a accepta partajul şi întemeierea statului evreu. Statele arabe au căzut de acord unanim asupra acestei politici şi trebuie să contribuie la rezolvarea problemei.” Emile Ghoury, secretarul Comitetului Superior pentru arabii palestinieni, într-un interviu acordat ziarului Beirut Telegraph, 6 septembrie, 1948 (acelaşi care a apărut în The London Telegraph, august 1948)
8. „Cel mai determinant factor [în fuga palestinienilor] au fost anunţurile făcute la radio de Comitetul Executiv Superior al arabilor palestinieni, care îi îndemna pe toţi arabii din Haifa să fugă … Se sugera clar că orice arab care rămîne in Haifa şi acceptă protecţia evreilor va fi considerat renegat.” London Economist, 2 octombrie 1948
9. „Nu trebuie uitat că arabii au fost încurajaţi să fugă din casele lor din Iafo, Haifa şi Ierusalim de Comitetul Superior Arab” Staţia de Radio în limba arabă pentru Orientul Mijlociu, Cipru, 3 aprilie, 1949
10. „Arabii din Haifa au fugit în pofida faptului că autorităţile evreieşti le-au garantat securitatea şi drepturile de cetăţeni israelieni.” Monseniorul George Hakim, Episcopul greco-catolic al Galileii, New York Herald Tribune, 30 iunie, 1949.
11. „Autorităţile militare şi civile (israeliene) şi-au exprimat profundul regret faţă de această gravă decizie (adoptată de delegaţii militari arabi din Haifa şi de preşedintele Comitetului Superior pentru arabii palestinieni de a evacua Haifa în ciuda ofertei israeliene de armistiţiu). Primarul evreu al oraşului Haifa a facut un apel pasionat delegaţiei (de conducători militari arabi) de a reveni asupra deciziei.” – Memoriul Comitetului Arab Naţional pentru Haifa, 1950, către guvernele ligii arabe, citat de J.B. Schechtman, Refugiaţii din lume, NY 1963, pp 192f.
12. Sir John Troutbeck, Oficiul britanic pentru Orientul Mijlociu din Cairo, menţiona în telegrame către superiorii săi (1948-49) că refugiaţii (în Gaza) nu au nici un fel de resentimente faţă de evrei, în schimb îi urăsc cu patimă pe egipteni: „Ei spun ‘noi ştim cine ne sînt duşmanii (referdindu-se la egipteni)’, şi declară că fraţii lor arabi i-au convins să-şi părăsească, in mod inutil, casele … Ba chiar am auzit că mulţi dintre ei i-ar primi cu braţele deschise pe israelieni în cazul în care aceştia ar vrea să preia controlul asupra districtului.”
13. „Statele arabe care i-au încurajat pe arabii palestinieni să-şi părăsească provizoriu casele, pentru a nu sta în calea invaziei armatelor arabe, au eşuat în promisiunea de a-i ajuta pe aceşti refugiaţi.” – Falastin, cotidian iordanez, 19 februarie, 1949.
14. „Secretarul general al Ligii arabe, Azzam Pasha, a dat asigurări popoarelor arabe că ocuparea Palestinei şi a orasului Tel-Aviv va fi la fel de simplă ca o paradă militară… Arabilor din Palestina li s-a dat un sfat frăţesc – să-şi părăsească pămînturile, casele şi proprietaţile şi să se mute temporar în statele vecine surori, ca nu cumva să fie seceraţi de tunurile armatelor arabe invadatoare.” – Al-Hoda, cotidian libanez cu sediul la New York, 8 iunie, 1951.
15. Cine i-a adus pe palestinieni în Liban în calitate de refugiaţi care suferă acum de atitudinea malignă a presei şi a conducătorilor locali, care nu au nici onoare, nici conştiinţa? Cine i-a adus aici fără un ban, într-o mizerie crîncenă, dupa ce şi-au pierdut onoarea? Statele arabe, printre care şi Libanul, iată cine i-a adus.” Săptămînalul musulman Kul-Shay din Beirut, 19 august, 1951.
16. „Vom zdrobi ţara cu tunurile noastre şi vom nimici fiecare loc unde se ascund evreii. Arabii să-şi ducă soţiile şi copiii la adapost pînă cînd se potolesc luptele.” Nuri Said, prim-ministrul Irakului, citat în Sir An-Nakbah (Secretul din spatele catastrofei), de Nimr el-Hawari, Nazaret, 1952.
17. „Exodul arabilor … nu a fost provocat de bătălii, ci de descrierile exagerate răspîndite de conducătorii arabi pentru a-i aţîţa contra evreilor … Pentru fuga şi căderea celorlalte sate sînt răspunzători conducătorii noştri, care au raspîndit zvonuri exagerate despre crimele evreilor, pe care le transformau în atrocităţi cu scopul de a-i înflăcăra pe arabi … Răspîndind zvonuri despre atrocitaţile comise de evrei, despre omoruri de femei şi copii, etc…, aceştia au sădit teamă si teroare în inimile arabilor din Palestina, pînă cînd aceştia au fugit abandonîndu-şi casele şi proprietaţile în mîna duşmanului.” – cotidianul iordanez Al-Urdun, 9 aprilie, 1953.
18. „Guvernele arabe ne-au spus: Ieşiţi ca să putem intra noi. Noi am ieşit, dar ei n-au intrat.” Un refugiat citat de ziarul Al Difaa (Iordania), 6 septembrie, 1954.
19 „Întregul exod se datorează în parte convingerii arabilor, alimentată de elogiile din presa nerealistă şi de declaraţiile iresponsabile al unor conducători arabi, că în doar cîteva săptamini evreii vor fi înfrînţi de armatele arabe, şi că arabii palestinieni vor avea posibilitatea să se reîntoarcă şi să-şi ia ţara înapoi.” Edward Atiyah (Secretarul Ligii arabe, Londra, The Arabs, 1955, p. 183).
20. Încă din primele luni ale anului 1948, Liga arabă a emis ordine care îndemnau oamenii să caute refugiu provizoriu în statele vecine, pentru a se întoarce mai tirziu la căminele lor şi a-şi obţine partea din proprietăţile abandonate de evrei.” – Bulletin of the Research Group for the European Migration Problems, 1957.
21. „Israelienii susţin că statele arabe i-au incurajat pe palestinieni să fugă. Adevărul este că arabii care au rămas în Israel îşi amintesc cum comandanţii militari arabi îi îndemnau să evacueze Haifa pentru că vroiau să bombardeze orasul.” – Newsweek, 20 ianuarie, 1963. (precum Nasrallah în 2006, cerînd arabilor să evacueze nordul Israelului. Arabii din Haifa au declarat la TV – „Nu repetăm prostia pe care am făcut-o in 1948.” n.t.)
22. „Ziua de 15 mai 1948, a sosit … În acea zi, muftiul Ierusalimului a apelat la toţi arabii Palestinei să părăsească ţara, pentru ca armatele arabe să poata intra şi lupta în locul lor.” Cotidinaul Akhbar el Yom, Cairo, 12 Octombrie, 1963.
23. Enumerînd motivele eşecului arabilor în 1948, Khaled al-Azm (prim-ministrul sirian) notează: ” al cincilea factor a fost îndemnul adresat de guvernele arabe locuitorilor Palestinei de a se evacua (din Palestina) şi de a se îndrepta spre ţările arabe vecine. Din 1948 încoace, noi cerem reîntoarcerea refugiaţilor, deşi noi sîntem aceia care i-am făcut să plece. Noi am adus nenorocirea pe capul a un milion de refugiaţi arabi, incitîndu-i şi presîndu-i să plece. Noi i-am învăţat să cerşească … noi am contribuit la distrugerea moralului şi a statutului lor social. Apoi i-am exploatat, i-am pus să comită fărădelegi – să ucidă, să ardă, sa dea cu pietre în bărbaţi, femei şi copii … toate acestea pentru a servi unor interese politice…” Khaled el-Azm, prim ministru al Siriei după războiul din 1948, în memoriile din 1972, publicate in 1973.
24. „Statele arabe au reusit să împrăştie poporul palestinian şi să-i distrugă unitatea. Statele arabe nu i-au recunoscut ca popor unit pînă ce statele lumii nu i-au recunoscut ca atare, ceea ce este trist.” Abu-Mazen (Mahmoud Abbas), din ziarul oficial al OEP, Falastin el-Thawra („What We Have Learned and What We Should Do”), Beirut, martie 1976. (Abu-Mazen, Mahmoud Abas, academician made in USSR, doctor în negarea Holocaustului – nota bene, în URSS se poate studia şi obţine doctorat în negarea Holocaustului – unul dintre organizatorii masacrului atleţilor israelieni de la Munchen, tocmai el vorbeşte de poporul palestinian care a fost inventat de sovietici? Păi nimeni nu a recunoscut poporul palestinian pentru că nu există. Şi chiar dacă l-a recunsocut cineva, el există? Există printr-un singur numitor comun: dorinţa de a şterge Statul Israel de pe faţa pămîntului, n.t.).
25. „Încă din 1948, conducătorii arabi au abordat problema palestiniană în mod iresponsabil. Ei s-au folosit de poporul palestinian în scopuri politice, ceea ce e ridicol. Ba aş spune chiar criminal…” Regele Hussein, Regatul Haşemit al Iordaniei, 1996.
26. „Abu Mazen (doctorul în istorie de mai sus, n.t.) acuză statele arabe care după părarea lui sînt cauza problemei refugiaţilor palestinieni” (Wall Street Journal, June 5, 2003):
În martie 1976 Mahmoud Abbas (Abu Mazen, n.t.) a scris un articol în Falastin al-Thawra, ziarul oficial al OEP în Beirut: „Armatele arabe au intrat în Palestina pentru a apăra palestinienii de tirania sionistă (observaţi, vă rog, schimbarea de ton – nu mai sînt evreii ci tirania sionistă. Aaaah, cum se învaţă propaganda de la to’arşii sovietici!!!, n.t), dar în schimb i-au abandonat, i-au forţat să emigreze şi să-şi părăsească patria, impunîndu-le o blocadă politică şi ideologică, şi aruncîndu-i în închisori asemănătoare cu ghetourile în care trăiau cîndva evreii din Estul Europei.”
După cum sugerează Abu Mazen, aproximativ 700.000 de arabi au fugit din Israel în 1948 din cauza ameninţării şi intimidării venite din partea conducătorilor arabi, cînd tînărul stat evreu era invadat de armatele arabe. De atunci, populaţia mereu crescîndă a refugiaţilor, 4 milioane după estimările ONU, a fost îngrămădită în tabere mizere răspîndite în întregul Orient Mijlociu – Liban, Iordania, Siria, Gaza şi Cisiordania.
În 1950, ONU a înfiintat UNRWA – Agenţia ONU de Ajutorare ca mijloc provizoriu (c’est le provisoire qui dure, n.t.) de asistenţă pentru refugiaţii palestinieni. James Galloway, fost director al agenţiei, a declarat opt ani mai tîrziu că „statele arabe nu vor să rezolve problema refugiaţilor, ci vor să o menţina ca pe o rană vie, ca armă împotriva Israelului. Conducătorii arabi nu dau doi bani pe viaţa refugiaţilor arabi. Singurul lucru care s-a schimbat de atunci [1949] este numărul palestinienilor închişi în aceste lagăre de prizonieri.”

Nu numai conducătorii arabi nu vor să schimbe soarta refugiaţilor palestinieni, ONU însuşi nu vrea să schimbe soarta acestor nefericiţi. Bugetul anual al agenţiei pentru 2008 depăşeşte jumătate de miliard de dolari cu care salariaţii ONU fac aproape ce vor, pentru că nu-i controlează nimeni, sau mai bine zis nimănui nu-i pasă că peste 2/3 din cheltuieli sînt legate de întreţinerea personalului: salarii, birouri, maşini, secretare, călătorii… finanţele UNRWA. Astăzi văd la ştiri că mii de persoane de culoare, barbati, femei şi copii, mor de holeră în Zimbabwe, pentru ca nu se găsesc fonduri pentru ei. Slavă Domului că sînt bani pentru palestinieni şi ONU nu este o organizaţie rasistă.

Minciuni gogonate (1)

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Israelianca

Israelianca

86 de comentarii

 1. emil
  19 decembrie 2008

  Reactia nu s-a lasat mult asteptata.
  Un individ care isi spune Fedayeen a postat citeva mici grohaituri tipice pentru un fedayeen. Le grupez aici cu titlu informativ.

  Stimabila duduie si zi asa ai…??!?
  Asta va invata la scoala zionista? Sa faceti propaganda zionazista in limba romana pe site-urile conservelor patrupediste?

  Si asta cum o numesti?!?!
  http://video.google.com/videop…..#038;dur=3

  http://video.google.com/videop…..#038;dur=3
  Jid..Israelianca, ai ales chiar foarte bine titlul. Ai un talent impresionant la . Te-au instruit bine ai tai sefi perciunisti.

  Micule iubitor de teroristi, aceasta e si ultima ta aparitie aici. Inghite-ti flegmele si plimba cercul prin alte parti.

 2. Imperialistu'
  19 decembrie 2008

  Emil, era mai bine daca ii publicai opera sub propria lui semnatura. Lasa oamenii sa demonstreze singuri cat pot.

 3. israelianca
  19 decembrie 2008

  In sfirsit, primesc si eu un pic de „love mail”. Ce-i rau in asta? Mie imi place sa vad ca fostii anti-semiti nu sint in stare sa se deghizeze in anti-sionisti, doveding ei singuri cit de lipsita de adevar si de continut este propria lor declaratie „nu am nimic cu evreii, sint doar antisionist”. Dupa cum stie toata lumea, perciuni poarta evreii religiosi, nu sionistii, in viziunea carora statul evreu modern urma sa fie laic.
  In plus, pe mine nu ma jigneste apelativul jidanca, pentru ca in el este dovada ca ma trag din iudei – vechii locuitori ai Iudeii – si nu am nici o legatura cu khazarii convertiti la religia mozaica. Iar Iudeea, dupa cum stim cu totii, se afla in Cisiordania, in „teritoriile ocupate”, unde „palestinienii” pretind ca au drepturi inalienabile de a-si infiinta stat. Da, fedayeen, eu sint intr-adevar stimabila, spre deosebire de dumneata.
  Si daca tot insisti, pe mine nu m-a instruit nimeni, pentru ca eu am cap pe umeri si printre urechile mele nu sufla vintul, cutia mea craniana fiind ocupata de un creier unde au loc procese de gindire independenta si unde nu incape doctrina legionara.
  Si inca ceva, eu am invatat in Romania, scoala primara, liceu, universitate. Nu-mi amintesc sa fi fost vreun curent sionist in invataminatul romanesc, Romania fiind invadata de studenti arabi, iar Arafat, Gadafi si Sadam Hussein si tot restul tiranilor lumii a treia fiind oaspeti de onoare la masa lui nea caisa. Daca se invata ceva din linia oficiala pe vremea aceea, era simpatia pentru „bietii palestinieni”.

 4. emil
  19 decembrie 2008

  Ok. Fedayeen, ti-am ridicat interdictia. Esti asteptat, se pare. Dar, ai grija, inghite-ti flegmele inainte sa postezi ceva. Poti sa zici orice, lucru valabil pentru orice vizitator, dar orice se refera la idei; fara atacuri la persoana.

 5. israelianca
  19 decembrie 2008

  Lasa-l, Emil, sa scuipe, ca se scuipa pe el insusi. Si e si amuzant sa-l vezi cum se da de ceasul mortii inecat in propria sa ura.
  I LOVE IT!

 6. Panseluta
  19 decembrie 2008

  israelianca:

  „Nu-mi amintesc sa fi fost vreun curent sionist in invataminatul romanesc, Romania fiind invadata de studenti arabi, iar Arafat, Gadafi si Sadam Hussein si tot restul tiranilor lumii a treia fiind oaspeti de onoare la masa lui nea caisa. Daca se invata ceva din linia oficiala pe vremea aceea, era simpatia pentru “bietii palestinieni”.

  Adevarul asta merita repetat ori de cite ori se poate. „Orizonturi Rosii” a lui Pacepa abia atinge, la suprafata, coniventa lui Ceausescu cu palestinienii lui Arafat/PLO. La urma urmelor, nu Mossadul a fost racolat s-o „invete minte” pe Monica Lovinescu, ci PLO. Imi e cam jena sa aduc argumentul asta, asa de evident, dar multi nu au habar.
  Ma tem, insa, ca nu vom afla mai mult prea curind, desi dosarul/dosarele trebuie sa fie doldora (daca n-au fost distruse) atita vreme cit progenitura spirituala si de interese de casta ale lui Ceausescu et comp. se afla inca la putere, sau se afirma acum, ca madam Mizil, invigorata si excitata de noile posibilitati ale accesului la putere.
  Pe de alta parte, ai nostri juni istorici par mai interesati de promovarea marilor idealuri ale lui „Che” si a „memoriei” lui decit de adevarul istoric din tara. Si jurnalisti imberbi sau cu ceva experienta nu se lasa mai prejos. In loc sa investigheze lumea corupta a afaceristilor din caminele studentesti veniti pe linia arabo-PLO pe timpul lui Ceausescu, tin vie flamura lui Che, a lui Fidel, a comunismului/ecolo shic, a post-istoriei/post-orice de gen Foucault-Fukuyama.
  Cit e de „post” toata treaba e usor de vazut.

  Revizionismul istoric prin minciuna e in plina floare, cum e si primitivismul ecologist, cu imperativele sale de renuntare la beneficiile civilizatiei adresate Vestului, nu trogloditilor, ca aia mor pe capete de tot felul de boli in lipsa de ingrijire medicala si apa curata). As vrea sa vad un singur ecolo radical predicindu-le celor din Zimbabwe sa nu mai spere sa bea apa curata, pentru ca apa curata se obtine prin filtre probabil inventate de Vestul exploatator, si prin pompe si mecanisme a caror sursa se pierde in istorie (zona Tigru si Eufrat??) sau sa renunte la tratamentul pentru holera pentru ca tratamentul respectiv a fost gasit in urma unui sir de experimente stiintifice si tehnice care au poluat, exploatat natura, animalele si aborigenii, etc…

  Sper ca nu fortez analogia intre revizionismul anti-Israel si ecologismul primitivist,
  dar citesc o tema comuna: ura fundamentala fata de liberatea spiritului si creativitate a individului fata in fata nu cu idealul colectivist/de clan/tribal, asa cum se crede, ci cu cei care urmaresc puterea personala prin manipularea ideii de agregate de perpetue victime si agregate de exploatatori/ Vestul ca suprem exploatator al „Planetei”.

 7. Tiberiu Florea
  19 decembrie 2008

  Mi-e un pic frică să mă bag cu voi în orice fel discuţii despre Israel/Palestina, pentru că e cel mai sensibil subiect dintre toate. Acum câteva luni vă spuneam că ştiu mult prea puţine despre conflict ca să mă bag în seamă, dar că-mi propun să învăţ mai multe. Am luat un curs despre istoria modernă a Orientului Mijlociu care a avut, desigur, anumite bias-uri şi poate pe alocuri interpretări tendenţioase (deşi per ansamblu a fost destul de obiectiv, zic eu), şi tot simt că mai e nevoie să mă documentez mult până să mă bag cu încredere la o discuţie serioasă.

  Vă rog să luaţi asta în calcul şi indiferent dacă mă credeţi sau nu când spun că n-am niciun fel de simpatii sau antipatii religioase sau rasiale să evitaţi a mă încadra în vreo tabără a disputei, mai ales dacă taberele sunt doar „noi” şi „ei”.

  Mi-a atras atenţia un comentariu de mai sus… Nu mă refer la tot articolul şi la tot ce aţi spus până acum şi asta pentru că sunt şi multe lucruri adevărate acolo (ca fapte istorice, chiar dacă nu sunt de acord mereu cu interpretările şi punerea lor în context).

  Iar Iudeea, dupa cum stim cu totii, se afla in Cisiordania, in “teritoriile ocupate”, unde “palestinienii” pretind ca au drepturi inalienabile de a-si infiinta stat.

  1) Teritoriile ocupate n-au nevoie de ghilimele. Indiferent dacă vă place sau nu ONU, e indiscutabil că în Gaza şi Cisiordania există în ziua de azi un regim de ocupaţie. Indiferent cum e justificată această ocupaţie (eu unul consider că „pământul promis” şi alte astfel de noţiuni religioase nu ar trebui să fie luate prea în serios în probleme de politică, deşi evident sunt), n-are rost să bagatelizăm ce se întâmplă şi nici să ne jucăm cu cuvintele.

  2) Sunt de acord cu Nicolae Iorga în privinţa faptului că un popor e până la urmă un grup de oameni care vor să trăiască împreună. Nu cred că avem nevoie de definiţii etnice, mai ales în condiţiile în care toate studiile de specialitate bazate pe genetică arată că mai toate popoarele sunt amestecături „impure”.

  Conceptul de popor se referă la un grup de oameni cu concepţii comune despre ascendenţa, valorile, istoria şi cultura lor.

  Ştie toată lumea, inclusiv cei ce se declară anti-Israel, că până spre sfârşitul secolului XX niciun arab din Palestina nu s-a considerat „palestinian” într-un sens etnic sau naţional. Totuşi, e cât se poate de clar că situaţia socio-economică tragică din zonă, refuzul altor state arabe de a le acorda cetăţenie şi drepturi refugiaţilor, existenţa unei entităţi percepute ca fiind un opresor şi un duşman comun (chiar dacă această percepţie e justificată sau nu) şi manipularea liderilor politici (inclusiv Arafat) au produs în conştiinţa arabilor schimbarea care-i face acum să se considere palestinieni.

  Dacă acceptăm că asta e de-ajuns ca să vorbim de un popor palestinian, e bineînţeles poporul care s-a format cel mai rapid vreodată. Dar mai important decât terminologia pe care o folosim e să înţelegem că auto-identificarea cu aşa-zisa naţiune palestiniană e o opţiune pe care nu le-o putem nega acelor oameni.

  Mi se pare foarte crud să-i spui cuiva că nu e un muntenegrean (pentru că muntenegrenii sunt „un fel de” sârbi) sau unui locuitor al Republicii Moldova că nu se poate considera moldovean, chiar dacă ştim în ce fel s-au produs tezele moldovenismului la Moscova. Indiferent cum au ajuns să creadă lucrurile astea, asumarea unei naţionalităţi ar trebui să fie o chestiune personală. La fel şi cu palestinienii.

 8. emil
  19 decembrie 2008

  Ooh, Tiberiu :-)… am citit primele cuvinte si am izbucnit in ris. Hai ca nu mincam pe nimeni (stiu ce vrei sa spui, chiar daca eu exagerez putin).

 9. israelianca
  19 decembrie 2008

  Tiberiu, multam de comentariu. As vrea sa imi explici cum este Gaza ocupata si mai ales de ce trebuie sa mi se para crud ca nu inteleg ce drepturi are „poporul palestinian” care s-a format dupa 1967 cu singurul scop de a distruge Statul Israel si de a duce la bun sfirsit ceea ce a inceput Hitler.
  Sper ca nu ti-e frica de mine ????

 10. Panseluta
  19 decembrie 2008

  Tiberiu,

  Cum zice emil, nimeni nu te maninca aici. Eu, dimpotriva, am ajuns sa-ti astept cu nerabdare postarile.
  Numai bine, prietene.

  Mai mult miine, ca am de lucru la sarmale.

 11. Panseluta
  19 decembrie 2008

  isrealianca:

  Exact asa, cum i-ai raspuns lui Tiberiu, dar urma sa-l mai provoc miine, dupa ce-mi fac faza No.1 a sarmalelor, cu foi de varza murata cumparate de la sirbi pe e-mail, groase si noduroase, care trebuie fierte cel putin 20 de minute ca sa poata fi impaturite bine cind le pun carnea.

  Tiberiu e o „rara avis”, o minte deschisa si un gentleman.

 12. israelianca
  19 decembrie 2008

  Spor la sarmale, Panselutzo! Iti mai datorez un raspuns a propos de Che Guevara si incalzirea, dar si eu sint ocupata (desi nu fac sarmale).

 13. Panseluta
  19 decembrie 2008

  Scumpo,
  Daca nu ne mai auzim pina dupa sarbatori, sper sa petreci un Chanukah/Hanukkah fericit (mama doamne, ce grele sunt transcrierele astea) si, daca ai o reteta de latkes, trimitemi-o si mie. Eu le fac din pachet Manischewitz–cred ca stii despre ce vorbesc.
  Eu am o reteta imbatabila de chopped chicken liver, cu shmaltz pe care l-am salvat de la multi pui pe care i-am gatarisit, si trei feluri de cepe inabusite/asudate greu, pina la vreo ora, galbene, albe si violete. Plus un ingredient secret.

 14. fish
  19 decembrie 2008

  Off-topic: panseluta ????
  imi aduci aminte de filmul kung-fu panda „there is no secret ingredient”

 15. Tiberiu Florea
  19 decembrie 2008

  @Israelianca

  As vrea sa imi explici cum este Gaza ocupata si mai ales de ce trebuie sa mi se para crud ca nu inteleg ce drepturi are “poporul palestinian” care s-a format dupa 1967 cu singurul scop de a distruge Statul Israel si de a duce la bun sfirsit ceea ce a inceput Hitler.

  Dacă fac vreo greşeală, simţiţi-vă liberi să mă corectaţi… Nu stau să verific acum lucrurile pe care-o să le spun în continuare şi sper că mi le aduc aminte bine.

  Gaza e o bucată de pâmânt (pe care întâmplător trăiesc şi ceva oameni înghesuiţi mai ceva ca în autobuzul 331) în privinţa al cărei statut Israel are de facto un cuvânt foarte greu de spus fără a avea dreptul de suveranitate recunoscut internaţional. Încă din 1967, ONU îl consideră „teritoriu ocupat” de Israel. Cetăţenii de acolo nu au voie să-şi hotărască singuri destinul politic.

  Da, organizaţia extremistă şi teroristă Hamas e „in charge” acum şi da, e tragic că respectiva organizaţie lansează rachete în Israel (parcă în Sderot, nu?), dar n-am intenţionat să fac judecăţi morale ci numai să constat o situaţie. Care situaţie e mai complicată de faptul că pe plan internaţional Gaza nu e recunoscută ca entitate de sine stătătoare ci întotdeauna împreună cu Cisiordania. Tocmai din acest motiv nu prea are rost să vedem de ce Gaza e ocupată şi de ce Cisiordania e ocupată. Teritoriile Ocupate sunt, aşa cum le spune şi numele, ocupate.

  Când am văzut ghilimelele am presupus următorul raţionament implicat: Israel are dreptul istoric, moral, divin la acele teritorii, deci Israel nu le poate ocupa pentru că îi aparţin. Şi nu mi se pare corect să gândim în termenii ăştia. Ce cred unii oameni că a promis Dumnezeu unui popor sau altuia nu schimbă situaţia concretă pe care o poate constata oricine.

  În plus, eu n-am vorbit de „drepturile” poporului palestinian. Am spus doar că din punctul meu de vedere e perfect acceptabil dacă un om se declară etnic arab, de religie musulmană şi făcând parte din aşa-zisa naţiune palestiniană. El singur poate stabili idealurile naţionale la care aderă, şi nu văd cum şi de ce i-am nega acest drept (e vorba de un drept individual, nu de „drepturile colective” de care ar beneficia întreaga naţiune).

  Poporul palestinian, dacă am voie să-i zic aşa, nu s-a format cu un scop, pentru că un grup de oameni nu poate avea un scop. Un grup de oameni nu gândeşte, nu urăşte şi nu se manifestă în niciun fel. Ideea de popor palestinian a fost formată de lideri politici şi acceptată de o mare parte a cetăţenilor arabi de acolo.

  Deşi sunt sigur că mulţi dintre aceştia şi-ar dori acum (după zeci de ani de conflict) ca Israelul să dispară de tot de pe hartă şi ca israelienii (sau poate chiar evreii) să dispară sau să piară (poziţii cu care nu sunt de acord, dacă mai era nevoie să precizez), eu zic că motivele principale pentru care liderii şi cetăţenii au inventat şi respectiv au acceptat noţiunea de „popor palestinian” au fost, în primul rând:

  – un mijloc strategic de a-şi spori influenţa şi puterea (în cazul politicienilor)
  – o cale mai uşoară de a scăpa de situaţia insuportabilă în care se află, cerându-şi acele „drepturi colective” la care nu m-am referit eu mai sus (în cazul oamenilor de rând)

  Cam atât. Sper că nu-i aşa revoltător ce-am spus.

 16. Panseluta
  19 decembrie 2008

  fish:
  Ha ha! Eu tot zic ca tre’ sa fie, daca nu un ingredient, macar o tigaie cu fundul greu si asezonata de straturi-straturi de vechi prajeli, nu vreun teflon oarecare.

 17. israelianca
  19 decembrie 2008

  Tiberiu, nu vad nimic revoltator in ceea ce ai scris/spus. Sper sa nu te revolti nici tu pentru ca simt nevoia sa te intreb daca ai citit ambele parti de la Minciuni gogonate.

  Gaza si Cisiordania trebuie luate impreuna, zici tu. De ce, te intreb eu. De ce nu au fost luate impreuna cind una din ele a fost ocupata de Egipt si cealalta de Iordania? De ce nu a sarit nimeni cind arabii fugiti din Israel pentru a face loc armatelor arabe invadatoare au fost inghesuiti in tabere de refugiati in Gaza (dupa chiar marturia lui Arafat), care nu este chiar atit de inghesuita, saraca si flaminda pe cit se arata la TV. Sint destule terenuri libere transformate de teroristii de la Hamas in tabere de antrenament si sint foarte multe case schelet, adica doar peretii exteriori, pentru a masca vestitele tuneluri, unele spre Egipt pentru contrabanda, altele spre Israel in scopuri teroriste. Asta asa, fiindca te-ai simtit obligat sa ne amintesti cit de amariti sint locuitorii fisiei Gaza. (Ah, stii ca miile de sere abandonate de Israel si cumparate cu zeci de milioane de dolari de binefacatori americani si donate Gazei, sere unde se cultivau de predilectie capsuni si flori, sere cu piete de desfacere bine stabilite in Europa, si la care gasisera de lucru mii de arabi din Gaza au fost distruse si devastate in cea mai buna traditie islamica cu ragete de alahu asa si pe dincolo si restul de manifestari de animale turbate, dar asta e alta istorie). Deci, ca sa revin, pe nimeni nu a deranjat ca in 1948 Gaza si Cisiordania au fost ocupate de Egipt si respectiv Iordania si ca timp de 19 ani nimeni nu s-a gindit la independenta lor. Dupa cum nimeni nu a cerut englezilor socoteala pentru ca au ciopartit Palestina mandatorie si au dat 80% din ea cadou familiei Hashemite de la Mecca, Arabia Saudita. Unde erau drepturile asa-zisilor „palestinieni” atunci, ca sa nu mai vorbim de drepturile evreilor. Si fiindca tot veni vorba, unde am pomenit eu (sau autorul eseului, David Meir-Levi) de drepturi divine asupra acestui teritoriu? Din cite stiu eu este vorba de drepturi istorice si mai ales garantate printr-o hotarire a Ligii Natiunilor care au incredintat Palestina englezilor pentru a crea statul evreu, nu pentru a face ce vor ei cu ea. Si daca ei au gasit de cuviinta ca evreii si arabii nu pot convietui in pace unul alaturi de celalalt, de ce sa nu creeze un stat pentru evrei, Israel, si unul pentru arabi, Palestina? La asta eu nu am raspuns.
  Dar ce pot sa-ti spun este ca in legile internationale, dupa cum pot sa-ti confirme cei care invata stiinte politice nu exista sentimente si mila, ci definitii. Si definita ocupatiei nu corespunde realitatii din Gaza, oricit ar incerca apologetii teroristilor sa lege soarta celor doua teritorii. Ocupatie inseamna prezenta unor trupe militare care impun un anumit gen de administratie locala. Daca examinezi mai atent, definitia nu este aplicabila nici in Cisiordania, unde inca guverneaza Autoritatea Palestiniana. E drept ca Israelul a intervenit in momentul cind Hamas a facut putsch-ul si i-a salvat pe Abu-Mazzen, Dahlan si restul de pungasi. Dupa parerea mea trebuia sa-i lase in Gaza, unde precis ar fi fost aruncati de la etajul 18 sau linsati in strada de hoardele de hamasnici. Altminteri, cita vreme in Gaza guverneaza guvernul ales, iar in Cisiordania guverneaza fostul guvern ales (si vreau sa-ti fie clar ca nu Israelul a impus
  „domnia” lui Abu-Mazen, ci mai degraba toata conducerea Autoritatii Palestiniene a implorat Israelul sa le sara in ajutor) cu primari, politie si autoritati locale, cum poti vorbi de ocupatie? Ocupatie este ceea ce a fost in Europa in cel de-al doilea razboi mondial, in Polonia, Franta, Olanda, Grecia, Yugoslavia, etc. Cind oricine putea fi impuscat pe strada fara motiv si fara explicatii, cind locuitorii a sate intregi au fost inghesuiti in sinagogi sau biserici si arsi de vii, cind trupele naziste ardeau cartiere intregi cu aruncatoare de flacari dupa ce incarcasera locuitorii in vagoane de vite. Asta este ocupatie. Nu dorinta Israelului de a trai fara amenintarea terorii. Si daca tot vorbim de teroare, hotaririle ONU care au precedat infiintarea Statului Israel prevedeau „secure borders” pentru Israel care sa-i asigure linistea si pacea. Din moment ce Israelul fara granite a fost atacat cel putin o data (1948) si cu granite stabilite prin armistitii si tratate de incetarea focului de doua ori – 1967 si 1973 – se intelege clar ca Israelul nu are asemenea granite, si are drepturi depline, stabilite de legile internationale in vigoare, chit ca iti plac sau nu, chit ca esti de acord cu ele sau nu, sa ocupe acele teritorii din care s-au lansat atacuri teroriste si ostilitati impotriva teritoriului sau si a populatiei sale civile, citeste bine, te rog, POPULATIEI CIVILE, si de a le detine pina la semnarea unui tratat de pace. In concluzie, deoarece palestinienii nu sint niciodata de acord cu propunerile Israelului, deoarece palestinienii nu au avut niciodata un stat independent, si asta nu din cauza Israelului, ci din cauza Iordaniei, Egiptului si a ligii arabe care au sperat de fiecare data ca vor distruge Israelul si ii vor repune in „drepturi” pe palestinieni, Israelul este in deplinatatea drepturilor sale sa retina aceste teritorii. Deci orice ar zice ONU aceste teritorii nu sint ocupate, conform legilor internationale in vigoare, ba mai mult, nu este interzisa colonizarea lor. Si ce comod este sa ascunzi numele Iudeea si Samaria in Cisiordania, ca sa se stearga orice urma si impresie ca aceste teritorii ar fi facut parte din teritoriul istoric al Israelului. Lingua Tertii Imperii (LTI, q.v.). Ce usor e sa salubrizezi limba si istoria, citeva cuvinte bine plasate, sau cum zicea Goebbels, repeta o minciuna de suficiente ori si va deveni adevarul. Deci nu, teritoriile nu sint ocupate, pentru ca asa este numele lor, iar Cisiordania sau West Bank inseamna de fapt Iudeea si Samaria. Inca ceva, Israelul a fost victima a nenumarate acte de agresiune si razboaie cu intentii declarate de a-l nimici . Teritoriile nu au fost ocupate sau znexate pentru ca asa s-au trezit conducatorii Israelului – ia hai sa pornim noi azi intr-o expeditie de jaf si cotropire impotriva vecinilor nostri pasnici, ca ne plictisim si n-avem ce face. Teritoriile au ramas la Israel pentru ca de fiecare data, contrar tuturor asteptarilor, Israelul a invins in razboaie. Nu stiu daca exista vreun precedent istoric in care i se cere invingatorului in razboi sa capituleze in fata agresorului care a pierdut razboiului. Israelul are dreptul sustinut de legile internationale sa-si impuna granite in care sa poata vietui in liniste si pace. Deci cum iti spuneam, palestinienii sint un popor constituit ad-hoc, dupa invatatura sovietica, pentru a putea continua lupta impotriva Israelului:

  Am spicuit pentru tine citeva declaratii memorabile:

  „Poti oricind gasi in Palestina arabi veniti cu citeva saptamini sau luni in urma … Ei insisi fiind straini intr-o tara straina, sint cei care striga cel mai tare – Afara cu evreii. Printre ei se afla arabi din Transiordania, Arabia Saudita, Maroc, Egipt, Sudan si Irak.” (Ladislas Farago, Palestina at the Crossroads, New York, Putnam, 1937, pl. 17).

  „Pentru ei (arabii), acesta (Ierusalimul) nu se afla in Palestina. Pentru arabi (si turci) intreaga regiune cuprinsa intre Muntii Taurus si Egipt, intre Mediterana si marginea desertului este Siria, numele sub care a fost cunoscuta inca din antichitate (Sir Geoffrey Furlonge, Palestine is My Country, The Story of Mussa Alami, New York, 1979, p. 7).
  Abdel Malik Dahamshe, arab israelian, membru in Knesset (parlamentul israelian) a declarat intr-o vizita de solidaritate (?????) la Damasc in 1995 – Palestina si Siria sint o singura patrie. Natia araba va invinge cu ajutorul sabiei. Victoria va fi asigurata de jihadul lumii arabe. (Iti propun o mica sarada: hai sa zicem ca un ungur cetatean roman se duce in vizita de solidaritate la Budapesta si declara: „Romania si Ungaria sint o singura patrie. Natia maghiara va invinge cu ajutorul sabiei.” Ce ar fi patit acel parlamentar la intoarcerea in Romania? Ce ar fi zis cetatenii lumii, ONU, care nu cunosc istoria Romaniei ca noi, ci din media angajata?)
  Ahmed Shuqeiri, in fata Consiliului de Securitate, ONU, 1949: „Toata lumea stie ca Palestina nu este nimic altceva decit nordul Siriei.”
  Salad Khalaf, nr.2 in conducerea OEP (Al Sachrach, Kuweit, 6 ianuarie 1987): „Vom lua Palestina si o vom integra in marea natiune araba.”
  http://www.afsi.org/MEDIA/news…..s/m100.htm
  Se vede ca poporul palestinian nu exista, ci este un fel de monstru al lui Frankenstein creat artificial si cu cinism intr-un anumit scop, care este foarte clar, chiar daca nici eu nici tu nu sintem de acord cu el. Un popor nu se poate forma de la sine cu un scop anumit, asa cum nu s-a format de la sine poporul roman cu un scop sau altul. Dar un grup de oameni poate avea un scop bine definit pe care vrea sa-l duca la bun implinit.
  Tiberiu, nu vad nimic revoltator in ceea ce ai scris/spus. Sper sa nu te revolti nici tu pentru ca simt nevoia sa te intreb daca ai citit ambele parti de la Minciuni gogonate.

  Gaza si Cisiordania trebuie luate impreuna, zici tu. De ce, te intreb eu. De ce nu au fost luate impreuna cind una din ele a fost ocupata de Egipt si cealalta de Iordania? De ce nu a sarit nimeni cind arabii fugiti din Israel pentru a face loc armatelor arabe invadatoare au fost inghesuiti in tabere de refugiati in Gaza (dupa chiar marturia lui Arafat), care nu este chiar atit de inghesuita, saraca si flaminda pe cit se arata la TV. Sint destule terenuri libere transformate de teroristii de la Hamas in tabere de antrenament si sint foarte multe case schelet, adica doar peretii exteriori, pentru a masca vestitele tuneluri, unele spre Egipt pentru contrabanda, altele spre Israel in scopuri teroriste. Asta asa, fiindca te-ai simtit obligat sa ne amintesti cit de amariti sint locuitorii fisiei Gaza. (Ah, stii ca miile de sere abandonate de Israel si cumparate cu zeci de milioane de dolari de binefacatori americani si donate Gazei, sere unde se cultivau de predilectie capsuni si flori, sere cu piete de desfacere bine stabilite in Europa, si la care gasisera de lucru mii de arabi din Gaza au fost distruse si devastate in cea mai buna traditie islamica cu ragete de alahu asa si pe dincolo si restul de manifestari de animale turbate, dar asta e alta istorie). Deci, ca sa revin, pe nimeni nu a deranjat ca in 1948 Gaza si Cisiordania au fost ocupate de Egipt si respectiv Iordania si ca timp de 19 ani nimeni nu s-a gindit la independenta lor. Dupa cum nimeni nu a cerut englezilor socoteala pentru ca au ciopartit Palestina mandatorie si au dat 80% din ea cadou familiei Hashemite de la Mecca, Arabia Saudita. Unde erau drepturile asa-zisilor „palestinieni” atunci, ca sa nu mai vorbim de drepturile evreilor. Si fiindca tot veni vorba, unde am pomenit eu (sau autorul eseului, David Meir-Levi) de drepturi divine asupra acestui teritoriu? Din cite stiu eu este vorba de drepturi istorice si mai ales garantate printr-o hotarire a Ligii Natiunilor care au incredintat Palestina englezilor pentru a crea statul evreu, nu pentru a face ce vor ei cu ea. Si daca ei au gasit de cuviinta ca evreii si arabii nu pot convietui in pace unul alaturi de celalalt, de ce sa nu creeze un stat pentru evrei, Israel, si unul pentru arabi, Palestina? La asta eu nu am raspuns.
  Dar ce pot sa-ti spun este ca in legile internationale, dupa cum pot sa-ti confirme cei care invata stiinte politice nu exista sentimente si mila, ci definitii. Si definita ocupatiei nu corespunde realitatii din Gaza, oricit ar incerca apologetii teroristilor sa lege soarta celor doua teritorii. Ocupatie inseamna prezenta unor trupe militare care impun un anumit gen de administratie locala. Daca examinezi mai atent, definitia nu este aplicabila nici in Cisiordania, unde inca guverneaza Autoritatea Palestiniana. E drept ca Israelul a intervenit in momentul cind Hamas a facut putsch-ul si i-a salvat pe Abu-Mazzen, Dahlan si restul de pungasi. Dupa parerea mea trebuia sa-i lase in Gaza, unde precis ar fi fost aruncati de la etajul 18 sau linsati in strada de hoardele de hamasnici. Altminteri, cita vreme in Gaza guverneaza guvernul ales, iar in Cisiordania guverneaza fostul guvern ales (si vreau sa-ti fie clar ca nu Israelul a impus
  „domnia” lui Abu-Mazen, ci mai degraba toata conducerea Autoritatii Palestiniene a implorat Israelul sa le sara in ajutor) cu primari, politie si autoritati locale, cum poti vorbi de ocupatie? Ocupatie este ceea ce a fost in Europa in cel de-al doilea razboi mondial, in Polonia, Franta, Olanda, Grecia, Yugoslavia, etc. Cind oricine putea fi impuscat pe strada fara motiv si fara explicatii, cind locuitorii a sate intregi au fost inghesuiti in sinagogi sau biserici si arsi de vii, cind trupele naziste ardeau cartiere intregi cu aruncatoare de flacari dupa ce incarcasera locuitorii in vagoane de vite. Asta este ocupatie. Nu dorinta Israelului de a trai fara amenintarea terorii. Si daca tot vorbim de teroare, hotaririle ONU care au precedat infiintarea Statului Israel prevedeau „secure borders” pentru Israel care sa-i asigure linistea si pacea. Din moment ce Israelul fara granite a fost atacat cel putin o data (1948) si cu granite stabilite prin armistitii si tratate de incetarea focului de doua ori – 1967 si 1973 – se intelege clar ca Israelul nu are asemenea granite, si are drepturi depline, stabilite de legile internationale in vigoare, chit ca iti plac sau nu, chit ca esti de acord cu ele sau nu, sa ocupe acele teritorii din care s-au lansat atacuri teroriste si ostilitati impotriva teritoriului sau si a populatiei sale civile, citeste bine, te rog, POPULATIEI CIVILE, si de a le detine pina la semnarea unui tratat de pace. In concluzie, deoarece palestinienii nu sint niciodata de acord cu propunerile Israelului, deoarece palestinienii nu au avut niciodata un stat independent, si asta nu din cauza Israelului, ci din cauza Iordaniei, Egiptului si a ligii arabe care au sperat de fiecare data ca vor distruge Israelul si ii vor repune in „drepturi” pe palestinieni, Israelul este in deplinatatea drepturilor sale sa retina aceste teritorii. Deci orice ar zice ONU aceste teritorii nu sint ocupate, conform legilor internationale in vigoare, ba mai mult, nu este interzisa colonizarea lor. Si ce comod este sa ascunzi numele Iudeea si Samaria in Cisiordania, ca sa se stearga orice urma si impresie ca aceste teritorii ar fi facut parte din teritoriul istoric al Israelului. Lingua Tertii Imperii (LTI, q.v.). Ce usor e sa salubrizezi limba si istoria, citeva cuvinte bine plasate, sau cum zicea Goebbels, repeta o minciuna de suficiente ori si va deveni adevarul. Deci nu, teritoriile nu sint ocupate, pentru ca asa este numele lor, iar Cisiordania sau West Bank inseamna de fapt Iudeea si Samaria. Inca ceva, Israelul a fost victima a nenumarate acte de agresiune si razboaie cu intentii declarate de a-l nimici . Teritoriile nu au fost ocupate sau znexate pentru ca asa s-au trezit conducatorii Israelului – ia hai sa pornim noi azi intr-o expeditie de jaf si cotropire impotriva vecinilor nostri pasnici, ca ne plictisim si n-avem ce face. Teritoriile au ramas la Israel pentru ca de fiecare data, contrar tuturor asteptarilor, Israelul a invins in razboaie. Nu stiu daca exista vreun precedent istoric in care i se cere invingatorului in razboi sa capituleze in fata agresorului care a pierdut razboiului. Israelul are dreptul sustinut de legile internationale sa-si impuna granite in care sa poata vietui in liniste si pace. Deci cum iti spuneam, palestinienii sint un popor constituit ad-hoc, dupa invatatura sovietica, pentru a putea continua lupta impotriva Israelului:

  Am spicuit pentru tine citeva declaratii memorabile:

  „Poti oricind gasi in Palestina arabi veniti cu citeva saptamini sau luni in urma … Ei insisi fiind straini intr-o tara straina, sint cei care striga cel mai tare – Afara cu evreii. Printre ei se afla arabi din Transiordania, Arabia Saudita, Maroc, Egipt, Sudan si Irak.” (Ladislas Farago, Palestina at the Crossroads, New York, Putnam, 1937, pl. 17).

  „Pentru ei (arabii), acesta (Ierusalimul) nu se afla in Palestina. Pentru arabi (si turci) intreaga regiune cuprinsa intre Muntii Taurus si Egipt, intre Mediterana si marginea desertului este Siria, numele sub care a fost cunoscuta inca din antichitate (Sir Geoffrey Furlonge, Palestine is My Country, The Story of Mussa Alami, New York, 1979, p. 7).
  Abdel Malik Dahamshe, arab israelian, membru in Knesset (parlamentul israelian) a declarat intr-o vizita de solidaritate (?????) la Damasc in 1995 – Palestina si Siria sint o singura patrie. Natia araba va invinge cu ajutorul sabiei. Victoria va fi asigurata de jihadul lumii arabe. (Iti propun o mica sarada: hai sa zicem ca un ungur cetatean roman se duce in vizita de solidaritate la Budapesta si declara: „Romania si Ungaria sint o singura patrie. Natia maghiara va invinge cu ajutorul sabiei.” Ce ar fi patit acel parlamentar la intoarcerea in Romania? Ce ar fi zis cetatenii lumii, ONU, care nu cunosc istoria Romaniei ca noi, ci din media angajata?)
  Ahmed Shuqeiri, in fata Consiliului de Securitate, ONU, 1949: „Toata lumea stie ca Palestina nu este nimic altceva decit nordul Siriei.”
  Salad Khalaf, nr.2 in conducerea OEP (Al Sachrach, Kuweit, 6 ianuarie 1987): „Vom lua Palestina si o vom integra in marea natiune araba.”
  http://www.afsi.org/MEDIA/news…..s/m100.htm
  Se vede ca poporul palestinian nu exista, ci este un fel de monstru al lui Frankenstein creat artificial si cu cinism intr-un anumit scop, care este foarte clar, chiar daca nici eu nici tu nu sintem de acord cu el. Un popor nu se poate forma de la sine cu un scop anumit, asa cum nu s-a format de la sine poporul roman cu un scop sau altul. Dar un grup de oameni poate avea un scop bine definit pe care vrea sa-l duca la bun implinit.
  Zici tu:

  „Poporul palestinian, dacă am voie să-i zic aşa, nu s-a format cu un scop, pentru că un grup de oameni nu poate avea un scop. Un grup de oameni nu gândeşte, nu urăşte şi nu se manifestă în niciun fel.”

  Nazistii, bolsevicii, legionarii, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Khmer Rouge, sint grupuri de oameni care te contrazic.

 18. Tiberiu Florea
  19 decembrie 2008

  Răspunsul e uriaş, n-am cum să-l iau bucată cu bucată din acelaşi motiv din care n-am citit ambele articole cu „minciuni gogonate”.

  „De ce nu au fost luate impreuna cind una din ele a fost ocupata de Egipt si cealalta de Iordania?”

  Nu au fost luate împreună de către cine? Din punct de vedere administrativ-teritorial au aparţinut Egiptului şi Iordaniei pentru că altfel nu se puteau forma zone conexe. Şi da, şi alea au fost o formă de ocupaţie. Dacă lumea n-a subliniat asta destul de mult pe-atunci, de ce ar trebui să n-o facă nici acum?

  „care nu este chiar atit de inghesuita, saraca si flaminda pe cit se arata la TV”

  Densitatea populaţiei nu e „decât” de 10 ori mai mare ca cea a Olandei…

  Aş vrea să citesc şi eu nişte ştiri, reportaje, ceva care să explice cât de bine o duce arabul/palestinianul din Gaza în zilele noastre, mai ales în condiţiile embargo-ului.

  Repet. N-am spus că embargo-ul e de condamnat! Dar nu văd cum se poate nega faptul că oamenii de acolo trăiesc în ultimul hal! Există vreo sursă care să descrie viaţa bună pe care-o au în 2008?

  „Dupa cum nimeni nu a cerut englezilor socoteala pentru ca au ciopartit Palestina mandatorie si au dat 80% din ea cadou familiei Hashemite de la Mecca, Arabia Saudita. Unde erau drepturile asa-zisilor “palestinieni” atunci, ca sa nu mai vorbim de drepturile evreilor.”

  Parcă am convenit mai sus că poporul palestinian (dacă suntem de acord cu un astfel de concept) s-a format în ultima parte a secolului XX. Atunci întrebarea pusă în forma asta nu are sens.

  Nu sunt de acord cu interpretarea dumneavoastră a statutului Palestinei mandatorii. Să recapitulăm un pic situaţia:

  – ţările care au câştigat al 2-lea război mondial au împărţit Imperiul Otoman fără a ţine cont de dorinţele oamenilor care chiar locuiau acolo
  – mandatul Palestinei a fost dat Marii Britanii ŞI pentru a construi o „casă” pentru poporul evreu DAR fără a încălca drepturile altora, şi asta numai din cauza declaraţiei ambigue din 1917 care poate fi interpretată în multe feluri. Nu a fost vorba în niciun moment ca acea casă pentru poporul evreu să fie un stat pe teritoriul întregului mandat! Asta e interpretarea pe care au făcut-o unii, dar nu a fost bazată pe altceva decât pe presupuneri şi pe vise/dorinţe.
  – raportul comisiei King-Crane (din 1919, dacă nu mă înşel) constata că nu se poate forma un stat evreu în Palestina fără a încălca grav drepturile arabilor, dar până la urmă nu s-a ţinut cont de el.

  Pe mine nu mă deranjează că s-a înfiinţat statul Israel în Palestina… Probabil că acest lucru era necesar în condiţiile atrocităţilor petrecute în Germania şi-n alte părţi (şi a evreilor refuzaţi de multe ţări, şi care n-aveau unde să se ducă). Dar crearea statului evreu nu fusese stabilită încă de după primul război mondial, şi dacă ar fi fost stabilită de către învingători asta tot nu i-ar fi conferit altă legititate decât aceea pe care o poate avea un plan de a schimba situaţia de-acolo cu forţa.

  —-

  Of… mai aveam multe de spus, dar am constatat că fără să vreau transform discuţia într-o ceartă.

  Eu unul văd multe probleme în această interpretare a istoriei, şi-mi pare rău că n-am vreme să le dezbat pe toate cu voi… chiar e nevoie de mult mai mult timp.

 19. Tiberiu Florea
  19 decembrie 2008

  Doar la asta vreau să mai răspund, şi apoi mă apuc să-mi fac bagajele (vin în ţară!).

  Nazistii, bolsevicii, legionarii, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Khmer Rouge, sint grupuri de oameni care te contrazic.

  Susţin afirmaţia pe care am făcut-o mai devreme. Un grup de oameni nu gândeşte, nu are capacitatea de a acţiona şi nu poate avea planuri şi dorinţe. Mi se pare clar ca lumina zilei că e aşa.

  The first truth to be discovered about human action is that it can be undertaken only by individual “actors.” Only individuals have ends and can act to attain them. There are no such things as ends of or actions by “groups,” “collectives,” or “States,” which do not take place as actions by various specific individuals. “Societies” or “groups” have no independent existence aside from the actions of their individual members. Thus, to say that governments”
  act is merely a metaphor; actually, certain individuals are in a certain relationship with other individuals and act in a way that they and the other individuals recognize as governmental.”6
  The metaphor must not be taken to mean that the collective institution itself has any reality apart from the acts of various individuals. Similarly, an individual may contract to act as an
  agent in representing another individual or on behalf of his family. Still, only individuals can desire and act. The existence of an institution such as government becomes meaningful only through influencing the actions of those individuals who are and those who are not considered as members.

  Nu vorbim de România, români, ţigani, unguri, terorişti, suporteri de fotbal şi despre orice altfel de grup decât metaforic. Ceea ce e util, pentru că nu putem înţelege nimic din lume dacă vrem să ne gândim doar la fiecare din cele 6 miliarde de oameni separat.

  Dar numai oamenii au capacitatea de a acţiona!

 20. Panseluta
  19 decembrie 2008

  Tiberiu:

  „Un grup de oameni nu gândeşte, nu are capacitatea de a acţiona şi nu poate avea planuri şi dorinţe.”

  Ai gindit bine inainte de-a spune o prostie de asmenea magnitudine??
  Vrei sa spui ca Unirea de la 1918, si cea de la 1859, si putchul comunist din 1944–ca sa nu mai zic de semnatarii Constitutiei Americane, un grup mai definit, mai inteligent si mai uman ca oricare altul in modernitate–au fost infaptuite de vampiri/strigoi/lupi fara libera vointa?

  Odihneste-te, Tiberiu, si revin-o aici mai intelept. Sarmalele si caltabosii si gogosarii murati scoala pe oricine din somn.

 21. israelianca
  19 decembrie 2008

  Tiberiu, dumneavoastra sint eu? Hai ca oi fi cu vreo jumatate de ora mai mare decit dumneavoastra, dar nu sint chiar baba si va dau voie sa ma tutuiti.

  E greu sa discutam daca nu citesti articolele, macar pe diagonala.

  Viata in Gaza nu este un rai, dar inca nu se maninca turte de argila coapte ca in Haiti si nici nu se moare de inanitie ca in Africa. Sint poze pe internet. Crede-ma ca in Romania dinainte de revolutie era mult, mult mai rau decit in Gaza. Olanda e o tara cu multe spatii verzi si cimpuri de lalele. Si Israelul este suprapopulat, cu 20% din populatie arabi, druzi, crestini, circasieni, etc. So? Nu-i obliga nimeni in Gaza sa tina cite 3-4 neveste si sa toarne cite 15 copii.

  Spui tu ca tarile care au cistigat primul (nu al doilea) razboi mondial au impartit… Arata-mi dupa care razboi s-a tinut cont de dorinta celor care traiau acolo. Ia-i de exemplu pe polonezi, cehi, slovaci, sirbi, sloveni, muntenegreni, etc. Dupa ce au fost ocupati de nemti, au primit cadou comunismul. Ca si romanii, ungurii si bulgarii. Zeci si zeci de milioane de europeni – i-a intrebat cineva ce vroiau? Conta ce vroiau? Ce s-a ales de drepturile lor? Granitele Europei au fost mutate dupa bunul plac al cistigatorilor razboiului. Asta a fost. Astea sint standardele omenirii. Arabii au primit covirsitoarea majoritate a provinciilor otomane din Orientul Mijlociu, toate pline de petrol si gaze naturale. Israelul a primit o bucata de desert si una de mlastina. Si asta e prea mult?
  Cine se intereseaza de drepturile curzilor in prezent? Sadam Husein i-a atacat cu arme chimice, turcii trimit aviatia si ii bombardeaza, dar toata lumea plinge soarta palestinienilor care o duc atit de rau incit la 15 ani populatia lor se dubleaza.

  Eu n-am convenit ca poporul palestinian s-ar fi creat cu vreun alt scop decit sa distruga Israelul dupa care sa se alipeasca la Iordania sau Siria, sau la ummah.

  Israelul nu are pretentii teritoriale la Iordania: s-a impartit si gata.
  Cert este ca pe partea cealalta a Iordanului nu exista picior de evreu si toate proprietatile evreiesti au fost confiscate. Ca sa-i scoate pe evrei din cartierul evreiesc din orasul vechi (Ierusalim) legiunea araba a tras cu tunul in case, si cind acestia nu au avut incotro si s-au predat, iordanezii au luat prizonieri pina si batrini de 80-90 de ani. Casele si scolile evreiesti au fost jefuite si distruse, din sinagogi s-au facut latrine si cotete de animale (nu te miri, nu, si turcii intrau cu caii in biserici in Romania), mormintele din cimitirul de pe Muntele Maslinilor unde evreii se ingroapa de 2000 de ani au fost pingarite si pietrele de mormint s-au folosit la constructii. Pe parte din cimitir s-a construit un drum, un hotel si o statie de benzina. Evreii aveau acces numai la Zidul Plingerii, pe o poteca ingusta unde arabii aveau grija sa treaca cu magari si camile in speranta ca animalele se vor balega linga unicul si cel mai sfint loc din lume pentru evrei. Si nu numai, pentru ca toti prietenii mei crestini care vin in vizita, din Romania, America si Europa cer sa-i duc la zid, sa-si lipeasca si ei fruntea de pietrele udate cu lacrimi si lustruite de miinile oamenilor care, chiar si cei care nu mai cred in nimic, cer ceva de la divinitate.

  Israelul nu a reciprocat in 1948. Nu au reciprocat nici in 1967, cind arabii sia-u facut bagajul sa plece din orasul vechi, dar Dayan i-a oprit si i-a rugat sa ramina. Am fi putut si noi sa facem latrina in moscheile lor, sau sa crestem vite acolo. Uite ca n-am facut-o. Si nici nu sapam cu buldozerul pe dedesubt ca sa distrugem orice dovada arheologica ramasa de pe vremea templelor.
  Arabii din Israel au cetatenie, drept de vot, au citeva partide politice, au membri in parlament, nu 2-3 de decor cum erau minoritatile reprezentate in Romania, sau cum e amaritul de evreu din parlamentul iranian, au drept de proprietate, invata la universitatile infiintate de evrei din donatii de la evrei, au acces la spitale evreiesti infiintate din donatii de la evrei. Circula in aceleasi autobuze, cu aceleasi avioane, stau la cafenea si sint serviti de chelneri evrei, cumpara de la magazine si etc.
  Am sustinut intotdeauna ca daca vreun popor sau vreun grup are vreo doleanta, moare de foame, de sete, vrea drepturi civile sau politice, sa spuna ca i-a atacat Israelul – sa vezi cum sare toata lumea sa le dea ajutor. Ia sa vina cei din Darfur sa spuna ca i-a bombardat aviatia israeliana, sau cei din Haiti ca maninca turte de lut pentru ca Israelul le-a luat paminturile – sa vezi cum se repede toata lumea sa le doneze bani. Asa, cui ii pasa, cine stie exact care sint triburile care se omoara intre ele in Rwanda sau in Somalia. Niste negri… Important e sa nu confundam islamismul cu terorismul. Sau invers.
  Da, uite, am gasit citatul din Declaratia Balfour adoptata de britanici in 1917 – „nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”

  Eu stiu ca doua rele nu fac un bine, dar e nedrept sa ceri numai de la evrei sa renunte la drepturile lor.

  Nu ne certam, ma rastesc numai la cine ataca ad hominem. Discutam, chiar daca in contradictoriu, chiar daca ma infierbint repede. Raminem amici pe forum.

  O sa-ti caut niste albume de poze cu viata din Gaza, scapate de sub ochiul ager al cenzurii Hamas.

  Mai am o intrebare. In ultimele zile Hamas a reluat tirul cu mortiere si rachete. Inteleg ca o racheta cu bataie scurta de tip Qassam costa cam 500 de euro. Hamas si restul de teroristi lanseaza citeva zeci de rachete din astea pe zi. Nu crezi ca ar trebui sa cumpere de mincare pentru locuitori?

  Vezi ce patesti daca te plingi ca raspunsul e prea lung?

 22. Tiberiu Florea
  19 decembrie 2008

  Panseluţa,

  Ai gindit bine inainte de-a spune o prostie de asmenea magnitudine??
  Vrei sa spui ca Unirea de la 1918, si cea de la 1859, si putchul comunist din 1944–ca sa nu mai zic de semnatarii Constitutiei Americane, un grup mai definit, mai inteligent si mai uman ca oricare altul in modernitate–au fost infaptuite de vampiri/strigoi/lupi fara libera vointa?

  Am gândit foarte bine şi foarte mult ceea ce am spus mai sus, şi pot să repet oricând această afirmaţie şi s-o apăr în faţa oricui într-o dezbatere serioasă.

  Din nou: niciun grup de oameni, niciodată, nu a gândit şi nu a făcut ceva. Eu fac parte dintr-o asociaţie non-profit: Asociaţia Independentă a Suporterilor Stelişti. Conform presei, această AISS dă comunicate, ia poziţii şi aşa mai departe.

  E corect într-un singur sens: din punct de vedere public, „acţiunile” respectivei asociaţii apar unitare şi coerente. Ar fi extrem de impractic pentru cineva să vadă ce a gândit fiecare membru, cum au funcţionat procesele de decizie, cine a venit cu ideile şi cine a protestat vehement împotriva lor. Dar în niciun caz nu-i putem atribui acestei asociaţii trăsături umane, conştiinţă şi aşa mai departe. Până la urmă suntem doar nişte oameni care au ales să se prezinte în faţa lumii în această formă mai eficientă şi mai uşor de înţeles.

  Trebuie să atrag atenţia asupra unui fapt esenţial: asociaţia noastră este bazată pe voluntariat. Fiecare a întrat în ea şi a cotizat de bună voie şi nesilit de nimeni. Acelaşi lucru nu se poate spune despre poporul român, de exemplu. Nu există contracte sociale atâta timp cât cel puţin un om băgat la grămadă n-a făcut un contract voluntar cu nimeni.

  Unirea de la 1859 a fost făcută de indivizi care au colaborat şi care se aflau în anumite raporturi sociale cu un scop precis unii faţă de alţii. Ei şi-au asumat calitatea de reprezentanţi ai „voinţei neamului”, dar şi atunci a fost vorba de o simplă metaforă. Dacă 1% din români n-ar fi fost de acord cu unirea (să presupunem prin absurd), atunci nu s-ar mai fi putut vorbi decât de voinţa a 99% din neam. Corect?

  Şi şi dacă ar fi fost toţi de acord, colectivitatea acestora nu s-ar fi personificat într-o entitate cu gânduri, dorinţe, idealuri şi acţiuni. Astea-s doar impresii care ne ajută să clasificăm şi să ordonăm într-un fel o lume care e altfel prea complexă.

  Ce-am spus eu mai sus nu e contestat de prea multă lume, şi din punctul meu de vedere nu e nici prea contestabil. Inclusiv Huntington, care se referă la împărţirea lumii în civilizaţii şi care e acuzat de mulţi că ar comite aceeaşi greşeală a personificării unei colectivităţi, vorbeşte despre asta în introducerea cărţii sale (Clash of Civilizations) pe care o citesc zilele astea. Recunoaşte şi el ca şi mai toată lumea că avem o planetă cu 6 miliarde de locuitori, şi că singurul motiv pentru care ne referim la etnii, popoare, civilizaţii e că trebuie făcut un compromis ca să putem pricepe ceva.

  Şi dacă mai era nevoie să enunţ corolarul ăsta, sistemul politic al planetei noastre, privite la un anumit nivel de detaliu, este şi a fost dintotdeauna anarhia. Există cooperare, există iluzii de personaje colective, dar dacă ne uităm bine avem doar o planetă şi mulţi oameni care o locuiesc şi care acţionează numai şi numai ca indivizi.

  Israelianca,

  Îmi pare rău, dar trebuie să ne structurăm cumva discuţia. După ce că n-am timp simt şi că dezbatem 20 de subiecte simultan.

  Nu renunţ să te combat (şi n-avea impresia că tot ce fac e să te combat, căci de multe ori nu mai stau să înşir toate lucrurile cu care sunt de acord, mi se pare de la sine înţeles că nu te contrazic în totalitate), dar sper să dezbatem în viitor cumva mai organizat.

  Numai bine tuturor. ????

 23. emil
  19 decembrie 2008

  Tiberiu, cu asta m-ai dat gata. Sint crescut in Drumul Taberei si Steaua e parte din ADN-ul meu. Printr-un noroc i-am vazut pe Stones in concert in 75, dar nu se compara cu privilegiul de a fi fost pe Ghencea in 85/86/87. Dupa un meci al Stelei calcam pe nori, iar in acea perioada se intimpla des, Steaua nu avea rival in Europa. Well… destul cu paranteza asta.
  Mama, ce te-as „combate” la citeva afirmatii din comentariul de mai sus, dar m-ai dezorganizat complet ????

  cheers, drum bun si te astept

 24. bugsy
  19 decembrie 2008

  @Tiberiu, e mai simplu decat pare. Ca sa intelegi mai bine care este treaba cu „poporul palestinian” si cu „opresorul” stat Israel, mergi la fata locului. Ia/ti un bilet pentru Tel Aviv si stai intr/o mica vacanta , de doua saptamani, in Israel.
  Asa vei afla raspunsuril la multe din nelamuririle tale!

  ….as incerca si un pariu cu tine. dupa acesata experienta e posibil sa fi vrut sa iei doar „one wauy ticket”!!!!

 25. Tiberiu Florea
  19 decembrie 2008

  e mai simplu decat par

  Ştiu, mi-ai mai explicat. „Pe evrei nu poţi decât să îi iubeşti sau să îi urăşti”, sau cum era? Cât timp am ca să îmi aleg tabăra până să devin antisemit?

  Toată discuţia asta îmi aduce aminte de un vers plin de înţelepciune al formaţiei Gogol Bordello…

  Of course there is no „us and them” but them, they do not think the same!

  Emil,

  mi-am terminat bagajele. ???? Mulţumesc pentru urarea de drum bun. Până când ne mai citim, baftă tuturor cu blogul. Dacă vreunul dintre voi e-n Bucureşti în perioada asta, să dea un semn şi ne şi vedem la o bere sau mai multe!

 26. bugsy
  19 decembrie 2008

  @Tiberiu: Drum bun!

  sunt surpins placut ca/ti amintesti o discutie mai veche a noastra pe acest blog.

  Eu as cam fi prin zona.

 27. Dinny
  19 decembrie 2008

  Drum bun si de la mine!:) Am citit cu interes raspunsurile, desi trebuie s-o cam iau de la zero ca sa pricep ceva ???? Si eu sunt in Bucuresti zilele astea, numai ca n-am cum s aparticip la discutii, doar sa ascult :))

 28. israelianca
  19 decembrie 2008

  Emil, a propos de Steaua, sper sa nu intram in conflict. Eu sint Rapidista, dar Rapiduletzu’ ala vechi, unde jucau Raducanu, Dan Coe, Neagu, Lupescu si Dumitru. Asta apropos de les neiges d’antan…

 29. israelianca
  19 decembrie 2008

  Pardon, vroiam sa-i urez si eu lui Tiberiu drum bun si petrecere frumoasa la Bucuresti.

  Tiberiu, poti sa ma urasti daca vrei, dar sa nu dai. Nici eu nu iubesc pe toata lumea, dar asta nu inseamna ca fac vreun rau la cineva.

 30. bugsy
  19 decembrie 2008

  @Emil, Israelianca: CRAIOVA MAXIMA!!!!! (anii ’80)

 31. israelianca
  19 decembrie 2008

  Bugsy, stii ca il cunosc personal pe Cornel Papura, de cind a jucat in Israel?
  Craiova Brava!

 32. bugsy
  19 decembrie 2008

  Super, Israelianca! Cornel este unul din ultimii lideri de echipa ai U CRAIOVA. Nu stiam ca a jucat in Israel (din ce/mi amintesc eu, a jucat parca in Cipru). La ce club a jucat in ISR?

 33. israelianca
  19 decembrie 2008

  Beitar Ierushalaim, 2001.

  Carneliu Papura
  UIte si o poza.
  Nu-l cunosc din tribune si de pe teren, ci pentru ca l-am invitat de mai multe ori la noi la masa vineri seara, sa nu stea singur la hotel.

 34. bugsy
  19 decembrie 2008

  Extarordinar gest, dar nu ma mira! Evreii originari din Romania si stabiliti in Israel au pentru romanii neevrei si pentru Romania sentimente extraordinare.
  Evreii romani din Israel sunt mult mai patrioti decat romanii get beget care se bat cu pumnul in piept de dragul tarii. (teatru ieftin!)

  Stiu ca este cea mai importanta masa la evrei, cina de vineri seara, si mai stiu ca multe familii de evrei romani stabiliti in Israel fac acest gest pentru romanii (goim) aflati in Israel.
  Si cum este Cornel Papura ca om? Mai pastrati legatura cu el?

 35. israelianca
  19 decembrie 2008

  Bugsy, din cit ne-am vazut si am stat de vorba, Cornel e un tip foarte placut, foarte simpatic si bine crescut. Baiat destept si frumos foc. Craiovean mindru, din Banie.
  Unul din baietii (am doi) mei mai tine legatura eu el, ocazional, la telefon.

  In ce priveste patriotismul, copiii mei stiu romaneste. Nu chiar perfect, nu stiu sa scrie bine, citesc destul de greu, dar vorbesc si inteleg tot. Si mai ales stiu ca sint bucuresteni (si vorbesc romaneste cu accent de Bucuresti, dar nu de Podul Grant ???? ). Din pacate nu pot spune acelasi lucru despre prieteni si fosti colegi de scoala, romani get-beget si crestini care au plecat prin America si Europa si ai caror copii nu au habar de limba romana. Go figure!

 36. george
  19 decembrie 2008

  rusinos site-ul …propaganda evreiasca este`n floare …:)) rad de cat de ieftin va vindeti evreilor .. sanatate!

 37. israelianca
  19 decembrie 2008

  Gresesti, mon cher, n-ai idee ce bani buni primim de la Mossad si CIA.

 38. bugsy
  19 decembrie 2008

  @George: Eu am primt de la Mossad un cos cu toate bunatatile pentru Sarbatori! Nu stiu cum au gasit adresa mea, dar mi l/au adus pana in fata usii („door to door delivery”).
  Am spus „Toda Raba” si l/am primit!
  Vrei sa/ti spun ce contine ca sa/mi zici daca m/am vandut ieftin sau scump?

 39. israelianca
  19 decembrie 2008

  Bugsy, asta in afara de cecul lunar, nu?

 40. bugsy
  19 decembrie 2008

  Bineinteles Israelianca! E un cadou bonus din partea lor. Cecul este separat. Dar, stii cea mai mare surpriza a fost cand am vazut cine este persoana care mi/a adus cadoul! Nu as fi crezut niciodata. Cred ca si George ar fi surprins!!!!!

  Adevarul este ca, la inceputul relatiei noastre, eu le/am spus ca as face propaganda pentru Israel pro bono, din credinta si convingere. Dar ei mi/au zis ca nu se poate asa, trebuie sa primesc ceva pentru ca, spunea tot ei, „Bussines is bussinues, Moses is Moses”. Asa ca, …..

 41. costin
  19 decembrie 2008

  eu ce fac?… ca nu am primit nimica inca si astept infrigurat pe gerul asta naprasnic. george, m-au fraierit! auzi, mai au nevoie de oameni la voi in Hamas, sau orice?.. sa iasa un ban, un porc, ceva… cu evreii astia arivisti mori de foame

 42. bugsy
  19 decembrie 2008

  @Costin: cu mare placere iti cedez o parte din beneficiile mele de sluga la evrei, dar nu te duce la Hamas. E posibil sa/ti cera in schimbul banilor/porcului sa porti o centura la brau (un fel de pasaport pentru Allah)

 43. costin
  19 decembrie 2008

  nu stiu bugsy, ma mai gindesc. sa vad ce oferte are george…

 44. bugsy
  19 decembrie 2008

  OK, Costin. tu evalueaza toate ofertele, dar tine te rog cont ca propunerea mea ramane valabila.

 45. israelianca
  19 decembrie 2008

  costin, nu se poate, eu te-am recomandat calduros, trebuie sa fie o incurcatura. Imediat dau telefon sa vad ce se intimpla si te anunt.

 46. costin
  19 decembrie 2008

  asa sinteti voi evreii, mincinosi si cu nasul mare ????

 47. Israelianca
  19 decembrie 2008

  asa de mare?


 48. costin
  19 decembrie 2008

  da, asa! ????

 49. Fedayeen
  19 decembrie 2008

  @duduie cu mintea creata(israelianca),

  1. De ce nu ai atins deloc subiectul linkului lasat de mine in comentariul anterior ?!? De ce nimeni nu a pomenit nimic despre ceea ce este prezentat in acel film?

  2. Placa cu anti-semitismul deja este veche si mucegaita . De fiecare data cand un sionist/zionist nu are contra-argumente si se loveste cu nasul de peretele dur al ADEVARULUI IREFUTABIL … fuge repede sub fusta matronesei cu numele de anti-semitism .
  „Un declin al curentului anti-semitism sincer, ar putea constitui un nou pericol pentru supravietuirea evreeiasca.Disparitia anti-semitismului ar avea efecte foarte negative asupra activitatii noastre.” (Nahum Goldman –
  World Jewish Conference, Geneva 1958)
  Cine indrazneste sa va contrazica si sa refuze sa inghita minciunile voastre mucegaite DEVINE BRUSC UN ANTI-SEMIT si un dusman al intregii natii evreesti. Pana si ONU (organismul caruia ii datorati foarte multe) ….

  3. „ar Iudeea, dupa cum stim cu totii, se afla in Cisiordania, in “teritoriile ocupate”, unde “palestinienii” pretind ca au drepturi inalienabile de a-si infiinta stat.”

  Israelul de astazi avea in 1880 cam 5% din populatie evrei si se numea Palestina. Datorita miscarii sioniste/zioniste, procentul creste la 12% pana in 1914. In 1923, regimul colonial britanic decide crearea unui stat evreu in Palestina, insa continua sa limiteze imigratia evreilor si cumpararea de pamanturi. In urma persecutiei evreilor din Europa, din ce in ce mai multi decid sa emigreze in Palestina. Restrictiile britanice au ramas in vigoare pe perioada razboiului si dupa aceea, insa multi imigranti au ajuns in Palestina pe cale ilegala. Acesti imigranti reusesc sa creze bazele economice si sociale ale viitorului stat Israel. In 1947, ONU adopta o rezolutie prin care Palestina (acum cu o importanta populatie de evrei) urma sa fie separata in doua state, unul evreu (cu alb pe harta) si unul arab (gri + rosu pe harta). Arabii, considerand ca nu ei trebuie sa plateasca pentru crimele Europei impotriva evreilor, nu au acceptat crearea statului Israel si l-au atacat de indata ce si-a declarat independenta. Arabii insa au pierdut razboiul, statul Israel si-a extins teritoriul (anexand zonele gri) si a reusit sa expulzeze mare parte din populatia araba din teritoriul sau. Statul Arab care ar fi trebuit sa fie creat a fost practic impartit intre Israel si vecinii sai Egipt si Iordania, Egiptul ocupand Gaza si Iordania ocupand Cisiordania.

  Un nou razboi in 1967 lansat preventiv de Israel ca raspuns la alte incidente militare s-a soldat cu o noua infrangere a arabilor. Un nou razboi in 1973, lansat de Egipt si Siria a avut acelasi rezultat. Dupa cum am mentionat mai devreme, statele arabe au primit arme de la URSS si Israelul de la SUA, iar superioritatea tehnologiei americane si-a spus cuvantul. Tratatele de pace cu Egiptul si Iordania au lasat Gaza si Cisiordania (pe care le numin astazi Palestina) sub ocupatie israeliana – unde sunt si astazi. Deasemenea, o portiune mica de teritoriu sirian este inca sub ocupatie (inaltimile Golan).

  Rezultatul acestor infrangeri a fost ca din 1967 palestinienii din Gaza si Cisiordania s-au trezit sub ocupatie si fara nici un mijloc de a lupta impotriva Israelului. Astfel, diferite grupari palestinienene au inceput din ce in ce mai mult sa foloseasca terorismul. Initial au fost deturnate avioane pentru a atrage atentia lumii. Aceste incidente nu s-au soldat cu victime, insa lucrurile s-au schimbat in 1972, cand atleti israelieni au fost rapiti si omorati la Jocurile Olimpice de la Munich. Aceste grupari teroriste nu erau insa islamice ci mai degraba nationalist-seculare sau marxist-leniniste si erau sustinute de state arabe si URSS.

  4. „[…]pe mine nu m-a instruit nimeni, pentru ca eu am cap pe umeri […]eu am invatat in Romania, scoala primara, liceu, universitate.”
  Zi ZAU ! ???? Si vrei sa te cred pe cuvant? lmao
  Era o reclama acum ceva timp pe la tv care spunea ca „pe internet poti sa fii cine vrei” .
  Daca eu iti spun ca ma numesc Zwillig si ca am copilarit , m-am scolit si m-am casatorit in Suedia … ma crezi?
  Oricum, chiar daca ar fi adevarat cv-ul expus de catre tine , cu ce anuleaza asta posibilitatea (pentru mine e o certitudine) ca tu sa fii o diversionista/un diversionist ce serveste interesele obscure ale adevaratilor teroristi si criminali ai acestei planete (care-si revendica pamantul pentru ca asa le-a promis lor Dumnezeu) ?
  Oare nu o exista niciun agent al ISS romanesc, arab sau mai stiu eu ce alta provenienta(fie doar si cu numele)?

  5. Observ ca la voi aici(pe blog) e un fel de club inchis . Va comentati articolele intre voi(uneori mai inventati cate un user care sa lase aparenta ca e un simplu vizitator)… Nu v-a invatat nimeni ca nu este bine sa procreati in familie ? Eu stiam ca de aceea sunt interzise relatiile intre rude de grade apropiate . Nu o sa rezulte altceva decat copii cu malformatii, anormali si cu defecte genetice.
  Este urat un asemenea fapt. Nu da bine cand va laudati intre voi. Sunteti multi si … degeaba.

  6. Oricum si daca banuielile mele sunt adevarate , afla ca esti foarte prost pregatita si ai luat un start gresit. Prea ne crezi prosti pe noi toti ceilalti.
  Copy/Paste-ul pe care il dai din colile cursurilor ISS si al instructiunilor primite de la cei care te-au programat sunt lipsite de sustinere si argumente de necombatut. Mizeriile aruncate de catre tine aici nu stau in picioare nici macar la o adiere de vant.
  Exista ISTORIA REALA si ADEVARUL … ce niciodata nu vor putea fi ucise sub bocancii vostrii.
  Timpul vostru este aproape !

  7. Nu va place „terorismul”? Pai si atunci voi de ce l-ati practicat? Sau cumva uitam de gruparile TERORISTE evreesti-sioniste(Irgun Tzwai Leumi, Palmah, etc.) care puneau la cale atentate …cu mult inaintea altora. Nu cumva voi ati adus acest curent in Orient … iar acum il intretineti ca nu cumva sa se stinga?
  Daca vreti o lupta dreapta , dati palestinienilor jumatate din avioanele voastre, jumatate din armamentul primit de la americani, jumatate din echipamentul militar… si incetati a le mai ucide copii din fasa, batranii din scaunele cu rotile, parintii, femeile cu copiii leganandu-i pe picioare. Oare ati avea curaj sa faceti asta? Nu cred. Lasitatea este ceva caracteristic voua.
  Ati incalcat toate legile internationale, orice regula de moralitate, orice limite . Ati lovit ca lasii in copiii lor, in parintii lor in cei nevinovati (Stiu Stiu… Pentru voi cu totii sunt vinovati si nu sunt altceva decat niste animale , niste fiinte inferioare).
  Voi aveti voie sa incalcati orice reguli . Ei NU !
  Nu va diferentiati cu nimic de politica si actiunile NAZISTILOR ! Poate doar ca in loc de zvastica nazista , purtati steaua lui David.

  Speranta exista… Pacat ca cei care refuza calea voastra marsava si sangeroasa sunt putini !

  http://www.btselem.org/English/

  http://gush-shalom.org/

  http://peacepalestine.blogspot…..d-for.html

 50. Fedayeen
  19 decembrie 2008

  @duduie cu mintea creata(israelianca),

  1. De ce nu ai atins deloc subiectul linkului lasat de mine in comentariul anterior ?!? De ce nimeni nu a pomenit nimic despre ceea ce este prezentat in acel film?

  2. Placa cu anti-semitismul deja este veche si mucegaita . De fiecare data cand un sionist/zionist nu are contra-argumente si se loveste cu nasul de peretele dur al ADEVARULUI IREFUTABIL … fuge repede sub fusta matronesei cu numele de anti-semitism .
  „Un declin al curentului anti-semitism sincer, ar putea constitui un nou pericol pentru supravietuirea evreeiasca.Disparitia anti-semitismului ar avea efecte foarte negative asupra activitatii noastre.” (Nahum Goldman –
  World Jewish Conference, Geneva 1958)
  Cine indrazneste sa va contrazica si sa refuze sa inghita minciunile voastre mucegaite DEVINE BRUSC UN ANTI-SEMIT si un dusman al intregii natii evreesti. Pana si ONU (organismul caruia ii datorati foarte multe) ….

  3. „ar Iudeea, dupa cum stim cu totii, se afla in Cisiordania, in “teritoriile ocupate”, unde “palestinienii” pretind ca au drepturi inalienabile de a-si infiinta stat.”

  Israelul de astazi avea in 1880 cam 5% din populatie evrei si se numea Palestina. Datorita miscarii sioniste/zioniste, procentul creste la 12% pana in 1914. In 1923, regimul colonial britanic decide crearea unui stat evreu in Palestina, insa continua sa limiteze imigratia evreilor si cumpararea de pamanturi. In urma persecutiei evreilor din Europa, din ce in ce mai multi decid sa emigreze in Palestina. Restrictiile britanice au ramas in vigoare pe perioada razboiului si dupa aceea, insa multi imigranti au ajuns in Palestina pe cale ilegala. Acesti imigranti reusesc sa creze bazele economice si sociale ale viitorului stat Israel. In 1947, ONU adopta o rezolutie prin care Palestina (acum cu o importanta populatie de evrei) urma sa fie separata in doua state, unul evreu (cu alb pe harta) si unul arab (gri + rosu pe harta). Arabii, considerand ca nu ei trebuie sa plateasca pentru crimele Europei impotriva evreilor, nu au acceptat crearea statului Israel si l-au atacat de indata ce si-a declarat independenta. Arabii insa au pierdut razboiul, statul Israel si-a extins teritoriul (anexand zonele gri) si a reusit sa expulzeze mare parte din populatia araba din teritoriul sau. Statul Arab care ar fi trebuit sa fie creat a fost practic impartit intre Israel si vecinii sai Egipt si Iordania, Egiptul ocupand Gaza si Iordania ocupand Cisiordania.

  Un nou razboi in 1967 lansat preventiv de Israel ca raspuns la alte incidente militare s-a soldat cu o noua infrangere a arabilor. Un nou razboi in 1973, lansat de Egipt si Siria a avut acelasi rezultat. Dupa cum am mentionat mai devreme, statele arabe au primit arme de la URSS si Israelul de la SUA, iar superioritatea tehnologiei americane si-a spus cuvantul. Tratatele de pace cu Egiptul si Iordania au lasat Gaza si Cisiordania (pe care le numin astazi Palestina) sub ocupatie israeliana – unde sunt si astazi. Deasemenea, o portiune mica de teritoriu sirian este inca sub ocupatie (inaltimile Golan).

  Rezultatul acestor infrangeri a fost ca din 1967 palestinienii din Gaza si Cisiordania s-au trezit sub ocupatie si fara nici un mijloc de a lupta impotriva Israelului. Astfel, diferite grupari palestinienene au inceput din ce in ce mai mult sa foloseasca terorismul. Initial au fost deturnate avioane pentru a atrage atentia lumii. Aceste incidente nu s-au soldat cu victime, insa lucrurile s-au schimbat in 1972, cand atleti israelieni au fost rapiti si omorati la Jocurile Olimpice de la Munich. Aceste grupari teroriste nu erau insa islamice ci mai degraba nationalist-seculare sau marxist-leniniste si erau sustinute de state arabe si URSS.

  4. „[…]pe mine nu m-a instruit nimeni, pentru ca eu am cap pe umeri […]eu am invatat in Romania, scoala primara, liceu, universitate.”
  Zi ZAU ! ???? Si vrei sa te cred pe cuvant? lmao
  Era o reclama acum ceva timp pe la tv care spunea ca „pe internet poti sa fii cine vrei” .
  Daca eu iti spun ca ma numesc Zwillig si ca am copilarit , m-am scolit si m-am casatorit in Suedia … ma crezi?
  Oricum, chiar daca ar fi adevarat cv-ul expus de catre tine , cu ce anuleaza asta posibilitatea (pentru mine e o certitudine) ca tu sa fii o diversionista/un diversionist ce serveste interesele obscure ale adevaratilor teroristi si criminali ai acestei planete (care-si revendica pamantul pentru ca asa le-a promis lor Dumnezeu) ?
  Oare nu o exista niciun agent al ISS romanesc, arab sau mai stiu eu ce alta provenienta(fie doar si cu numele)?

  5. Observ ca la voi aici(pe blog) e un fel de club inchis . Va comentati articolele intre voi(uneori mai inventati cate un user care sa lase aparenta ca e un simplu vizitator)… Nu v-a invatat nimeni ca nu este bine sa procreati in familie ? Eu stiam ca de aceea sunt interzise relatiile intre rude de grade apropiate . Nu o sa rezulte altceva decat copii cu malformatii, anormali si cu defecte genetice.
  Este urat un asemenea fapt. Nu da bine cand va laudati intre voi. Sunteti multi si … degeaba.

  6. Oricum si daca banuielile mele sunt adevarate , afla ca esti foarte prost pregatita si ai luat un start gresit. Prea ne crezi prosti pe noi toti ceilalti.
  Copy/Paste-ul pe care il dai din colile cursurilor ISS si al instructiunilor primite de la cei care te-au programat sunt lipsite de sustinere si argumente de necombatut. Mizeriile aruncate de catre tine aici nu stau in picioare nici macar la o adiere de vant.
  Exista ISTORIA REALA si ADEVARUL … ce niciodata nu vor putea fi ucise sub bocancii vostrii.
  Timpul vostru este aproape !

  7. Nu va place „terorismul”? Pai si atunci voi de ce l-ati practicat? Sau cumva uitam de gruparile TERORISTE evreesti-sioniste(Irgun Tzwai Leumi, Palmah, etc.) care puneau la cale atentate …cu mult inaintea altora. Nu cumva voi ati adus acest curent in Orient … iar acum il intretineti ca nu cumva sa se stinga?
  Daca vreti o lupta dreapta , dati palestinienilor jumatate din avioanele voastre, jumatate din armamentul primit de la americani, jumatate din echipamentul militar… si incetati a le mai ucide copii din fasa, batranii din scaunele cu rotile, parintii, femeile cu copiii leganandu-i pe picioare. Oare ati avea curaj sa faceti asta? Nu cred. Lasitatea este ceva caracteristic voua.
  Ati incalcat toate legile internationale, orice regula de moralitate, orice limite . Ati lovit ca lasii in copiii lor, in parintii lor in cei nevinovati (Stiu Stiu… Pentru voi cu totii sunt vinovati si nu sunt altceva decat niste animale , niste fiinte inferioare).
  Voi aveti voie sa incalcati orice reguli . Ei NU !
  Nu va diferentiati cu nimic de politica si actiunile NAZISTILOR ! Poate doar ca in loc de zvastica nazista , purtati steaua lui David.

  Speranta exista… Pacat ca cei care refuza calea voastra marsava si sangeroasa sunt putini !

  http://www.btselem.org/English/

  http://gush-shalom.org/

  http://peacepalestine.blogspot…..d-for.html ….

 51. Fedayeen
  19 decembrie 2008

  Numai lasii si complexatii cenzureaza.

  Fricosilor!

 52. Imperialistu'
  19 decembrie 2008

  Fedayeen-caraghiosule, numai ca nu te-a cenzurat nimeni (Emil publicand mesajul tau), dar observ ca si in prezent te bucuri de posibilitatea de a-ti da frau la neamprostie. Voi, antisemitii, nu puteti fi si altfel decat badarani? Inainte parca aveati mai mult stil.

 53. Fedayeen
  19 decembrie 2008

  @duduie cu mintea creata(israelianca),

  1. De ce nu ai atins deloc subiectul linkului lasat de mine in comentariul anterior ?!? De ce nimeni nu a pomenit nimic despre ceea ce este prezentat in acel film??????

  2. Placa cu anti-semitismul deja este veche si mucegaita . De fiecare data cand un sionist/zionist nu are contra-argumente si se loveste cu nasul de peretele dur al ADEVARULUI IREFUTABIL … fuge repede sub fusta matronesei cu numele de anti-semitism .
  „Un declin al curentului anti-semitism sincer, ar putea constitui un nou pericol pentru supravietuirea evreeiasca.Disparitia anti-semitismului ar avea efecte foarte negative asupra activitatii noastre.” (Nahum Goldman –
  World Jewish Conference, Geneva 1958)
  Cine indrazneste sa va contrazica si sa refuze sa inghita minciunile voastre mucegaite DEVINE BRUSC UN ANTI-SEMIT si un dusman al intregii natii evreesti. Pana si ONU (organismul caruia ii datorati foarte multe) ….

  3. „ar Iudeea, dupa cum stim cu totii, se afla in Cisiordania, in “teritoriile ocupate”, unde “palestinienii” pretind ca au drepturi inalienabile de a-si infiinta stat.”

  Israelul de astazi avea in 1880 cam 5% din populatie evrei si se numea Palestina. Datorita miscarii sioniste/zioniste, procentul creste la 12% pana in 1914. In 1923, regimul colonial britanic decide crearea unui stat evreu in Palestina, insa continua sa limiteze imigratia evreilor si cumpararea de pamanturi. In urma persecutiei evreilor din Europa, din ce in ce mai multi decid sa emigreze in Palestina. Restrictiile britanice au ramas in vigoare pe perioada razboiului si dupa aceea, insa multi imigranti au ajuns in Palestina pe cale ilegala. Acesti imigranti reusesc sa creze bazele economice si sociale ale viitorului stat Israel. In 1947, ONU adopta o rezolutie prin care Palestina (acum cu o importanta populatie de evrei) urma sa fie separata in doua state, unul evreu (cu alb pe harta) si unul arab (gri + rosu pe harta). Arabii, considerand ca nu ei trebuie sa plateasca pentru crimele Europei impotriva evreilor, nu au acceptat crearea statului Israel si l-au atacat de indata ce si-a declarat independenta. Arabii insa au pierdut razboiul, statul Israel si-a extins teritoriul (anexand zonele gri) si a reusit sa expulzeze mare parte din populatia araba din teritoriul sau. Statul Arab care ar fi trebuit sa fie creat a fost practic impartit intre Israel si vecinii sai Egipt si Iordania, Egiptul ocupand Gaza si Iordania ocupand Cisiordania.

  Un nou razboi in 1967 lansat preventiv de Israel ca raspuns la alte incidente militare s-a soldat cu o noua infrangere a arabilor. Un nou razboi in 1973, lansat de Egipt si Siria a avut acelasi rezultat. Dupa cum am mentionat mai devreme, statele arabe au primit arme de la URSS si Israelul de la SUA, iar superioritatea tehnologiei americane si-a spus cuvantul. Tratatele de pace cu Egiptul si Iordania au lasat Gaza si Cisiordania (pe care le numin astazi Palestina) sub ocupatie israeliana – unde sunt si astazi. Deasemenea, o portiune mica de teritoriu sirian este inca sub ocupatie (inaltimile Golan).

  Rezultatul acestor infrangeri a fost ca din 1967 palestinienii din Gaza si Cisiordania s-au trezit sub ocupatie si fara nici un mijloc de a lupta impotriva Israelului. Astfel, diferite grupari palestinienene au inceput din ce in ce mai mult sa foloseasca terorismul. Initial au fost deturnate avioane pentru a atrage atentia lumii. Aceste incidente nu s-au soldat cu victime, insa lucrurile s-au schimbat in 1972, cand atleti israelieni au fost rapiti si omorati la Jocurile Olimpice de la Munich. Aceste grupari teroriste nu erau insa islamice ci mai degraba nationalist-seculare sau marxist-leniniste si erau sustinute de state arabe si URSS.

  4. „[…]pe mine nu m-a instruit nimeni, pentru ca eu am cap pe umeri […]eu am invatat in Romania, scoala primara, liceu, universitate.”
  Zi ZAU ! ???? Si vrei sa te cred pe cuvant? lmao
  Era o reclama acum ceva timp pe la tv care spunea ca „pe internet poti sa fii cine vrei” .
  Daca eu iti spun ca ma numesc Zwillig si ca am copilarit , m-am scolit si m-am casatorit in Suedia … ma crezi?
  Oricum, chiar daca ar fi adevarat cv-ul expus de catre tine , cu ce anuleaza asta posibilitatea (pentru mine e o certitudine) ca tu sa fii o diversionista/un diversionist ce serveste interesele obscure ale adevaratilor teroristi si criminali ai acestei planete (care-si revendica pamantul pentru ca asa le-a promis lor Dumnezeu) ?
  Oare nu o exista niciun agent al ISS romanesc, arab sau mai stiu eu ce alta provenienta(fie doar si cu numele)?

  5. Observ ca la voi aici(pe blog) e un fel de club inchis . Va comentati articolele intre voi(uneori mai inventati cate un user care sa lase aparenta ca e un simplu vizitator)… Nu v-a invatat nimeni ca nu este bine sa procreati in familie ? Eu stiam ca de aceea sunt interzise relatiile intre rude de grade apropiate . Nu o sa rezulte altceva decat copii cu malformatii, anormali si cu defecte genetice.
  Este urat un asemenea fapt. Nu da bine cand va laudati intre voi. Sunteti multi si … degeaba.

  6. Oricum si daca banuielile mele sunt adevarate , afla ca esti foarte prost pregatita si ai luat un start gresit. Prea ne crezi prosti pe noi toti ceilalti.
  Copy/Paste-ul pe care il dai din colile cursurilor ISS si al instructiunilor primite de la cei care te-au programat sunt lipsite de sustinere si argumente de necombatut. Mizeriile aruncate de catre tine aici nu stau in picioare nici macar la o adiere de vant.
  Exista ISTORIA REALA si ADEVARUL … ce niciodata nu vor putea fi ucise sub bocancii vostrii.
  Timpul vostru este aproape !

  7. Nu va place „terorismul”? Pai si atunci voi de ce l-ati practicat? Sau cumva uitam de gruparile TERORISTE evreesti-sioniste(Irgun Tzwai Leumi, Palmah, etc.) care puneau la cale atentate …cu mult inaintea altora. Nu cumva voi ati adus acest curent in Orient … iar acum il intretineti ca nu cumva sa se stinga?
  Daca vreti o lupta dreapta , dati palestinienilor jumatate din avioanele voastre, jumatate din armamentul primit de la americani, jumatate din echipamentul militar… si incetati a le mai ucide copii din fasa, batranii din scaunele cu rotile, parintii, femeile cu copiii leganandu-i pe picioare. Oare ati avea curaj sa faceti asta? Nu cred. Lasitatea este ceva caracteristic voua.
  Ati incalcat toate legile internationale, orice regula de moralitate, orice limite . Ati lovit ca lasii in copiii lor, in parintii lor in cei nevinovati (Stiu Stiu… Pentru voi cu totii sunt vinovati si nu sunt altceva decat niste animale , niste fiinte inferioare).
  Voi aveti voie sa incalcati orice reguli . Ei NU !
  Nu va diferentiati cu nimic de politica si actiunile NAZISTILOR ! Poate doar ca in loc de zvastica nazista , purtati steaua lui David.

  Speranta exista… Pacat ca cei care refuza calea voastra marsava si sangeroasa sunt putini !

  http://www.btselem.org/English/

  http://gush-shalom.org/

  http://peacepalestine.blogspot…..d-for.html

 54. Fedayeen
  19 decembrie 2008

  5. Observ ca la voi aici(pe blog) e un fel de club inchis . Va comentati articolele intre voi(uneori mai inventati cate un user care sa lase aparenta ca e un simplu vizitator)… Nu v-a invatat nimeni ca nu este bine sa procreati in familie ? Eu stiam ca de aceea sunt interzise relatiile intre rude de grade apropiate . Nu o sa rezulte altceva decat copii cu malformatii, anormali si cu defecte genetice.
  Este urat un asemenea fapt. Nu da bine cand va laudati intre voi. Sunteti multi si … degeaba.

  6. Oricum si daca banuielile mele sunt adevarate , afla ca esti foarte prost pregatita si ai luat un start gresit. Prea ne crezi prosti pe noi toti ceilalti.
  Copy/Paste-ul pe care il dai din colile cursurilor ISS si al instructiunilor primite de la cei care te-au programat sunt lipsite de sustinere si argumente de necombatut. Mizeriile aruncate de catre tine aici nu stau in picioare nici macar la o adiere de vant.
  Exista ISTORIA REALA si ADEVARUL … ce niciodata nu vor putea fi ucise sub bocancii vostrii.
  Timpul vostru este aproape !

 55. Fedayeen
  19 decembrie 2008

  7. Nu va place „terorismul”? Pai si atunci voi de ce l-ati practicat? Sau cumva uitam de gruparile TERORISTE evreesti-sioniste(Irgun Tzwai Leumi, Palmah, etc.) care puneau la cale atentate …cu mult inaintea altora. Nu cumva voi ati adus acest curent in Orient … iar acum il intretineti ca nu cumva sa se stinga?
  Daca vreti o lupta dreapta , dati palestinienilor jumatate din avioanele voastre, jumatate din armamentul primit de la americani, jumatate din echipamentul militar… si incetati a le mai ucide copii din fasa, batranii din scaunele cu rotile, parintii, femeile cu copiii leganandu-i pe picioare. Oare ati avea curaj sa faceti asta? Nu cred. Lasitatea este ceva caracteristic voua.
  Ati incalcat toate legile internationale, orice regula de moralitate, orice limite . Ati lovit ca lasii in copiii lor, in parintii lor in cei nevinovati (Stiu Stiu… Pentru voi cu totii sunt vinovati si nu sunt altceva decat niste animale , niste fiinte inferioare).
  Voi aveti voie sa incalcati orice reguli . Ei NU !
  Nu va diferentiati cu nimic de politica si actiunile NAZISTILOR ! Poate doar ca in loc de zvastica nazista , purtati steaua lui David.

  Speranta exista… Pacat ca cei care refuza calea voastra marsava si sangeroasa sunt putini !

  http://www.btselem.org/English/

  http://gush-shalom.org/

  http://peacepalestine.blogspot…..d-for.html

 56. costin
  19 decembrie 2008

  fedayeen… linisteste-te! de unde atita indirjire tinere?

 57. chriscross
  19 decembrie 2008

  a treia personalitate a lui emil (a doua, in acceptiunea unora, e costin sau imperialistul presupun) prezent la datorie. datoria de a parea un simplu vizitator (sper sa nu ma fi dat de gol) ????

 58. Imperialistu'
  19 decembrie 2008

  Asa e, Emi… aaa, stai, Chriscross! ????

  Costin > Nu e Jorj. Jorj era simpatic ???? , asta e doar mojic.

  Fedayeen>

  Copy/Paste-ul pe care il dai din colile cursurilor ISS si al instructiunilor primite de la cei care te-au programat sunt lipsite de sustinere si argumente de necombatut.

  Ce glumet esti! ???? Da’ cu copy-paste-ul tau de pe Islam Abc.ro ce ne facem, tovarase? Bun, am inteles, citam din clasici, dar nu mentionam sursa? Stimate Fedayeen, daca erai la facultate, te exmatriculau pentru plagiat. ????

  Hm… A se observa sentimentul de cetate asediata, de paranoia acuta: bietul Fedayeen se simte atacat din toate partile de „perciunati”, indivizi al caror unic scop in viata este asuprirea goy-ilor si exterminarea arabimii. Cabala sionista conduce lumea spre pierzanie. Paziti-va, fratilor! ????

 59. Israelianca
  19 decembrie 2008

  Fedayeen, te atentionez ca faci spume la gura si hiperventilezi. Nu de alta, da’ sa nu faci apoplexie, ca nu mai am cine sa ma distreze. Ca baietii astia de aici (de fapt, ai dreptate, toti sint unul singur, si eu tot unul din alter-ego-urile sale sint) nu ajung nici pina la gleznele tale de mascarici.

  Acuma vreau sa te intreb de ce ai publicat de citeva ori la rind acelasi mesaj? copy/paste sau iti tremura mina din cauza unor metehne de gen „selbstbefriedigung”?

  Sau nu cumva sa-mi scape „mintea creata”? Multumesc, mintea creata inseamna circumvolutiuni. Cit de mult as vrea sa spun si eu ceva asemanator despre tine, dar nu pot sa spun decit ca la tine e un caz de neted … In fine…

  Hai sa incep sa-ti raspund (sper ca n-ai pretentia sa-mi postez si eu raspunsul de citeva ori ci sa intelegi din prima).

  In 1923, regimul colonial britanic decide crearea unui stat evreu in Palestina

  Eronat! Englezii au adoptat Declaratia Balfour in 1917:

  Foreign Office,
  November 2nd, 1917.

  Dear Lord Rothschild,
  I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty’s Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet:
  „His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country”.
  I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

  Yours sincerely
  Arthur James Balfour

  In 1880 Palestina, in special regiunea care este astazi Israelul si care este revendicata de „palestinieni”, era cea mai saraca, inapoiata, primitiva si nenorocita provincie a Imperiului Otoman si a fost descrisa de destui calatori si vizitatori. Numai ca Palestina nu este numai teritoriul Israelului, ci si al Iordaniei, si daca nu ma insel si Siria si Libanul, pentru ca arabii au adoptat numele de Palestina si popor palestinian pentru ei si pretentiile lor nationale abia dupa 1967. Daca chiar esti curios, arabii numeau aceasta provincie „Bilad-al-Sham”, asa ca nu are prea mare importanta ca erau numai 5% evrei si restul o adunatura de beduini tilhari la drumul mare si de fugari de prin toate colturile Imperiului Otoman si nu numai. Palestina era numele sub care regiunea era cunoscuta de apuseni si de evrei – Palestina Eretz Israel:

  palestine

  As vrea sa te fac atent ca in pretioasa lor Palestina (Israelul de azi) arabii au intemeiat un singur oras, Ramla, la inceputul secolului 8 era noastra. Restul de asezari revendicate de ei fusesera intemeiate mult inainte de evrei sau bizantini. Majoritatea de evrei, pentru ca peste tot se descopera vechi sinagogi.

  Arabii, considerand ca nu ei trebuie sa plateasca pentru crimele Europei impotriva evreilor, nu au acceptat crearea statului Israel si l-au atacat de indata ce si-a declarat independenta.

  Deci cum ziceam mai sus, Declaratia Balfour. Al doilea razboi mondial a fost doua decenii mai tirziu. Daca englezii ar fi respectat mandatul n-ar fi murit 6 milioane de evrei. Amin el-Husseini, muftiul Ierusalimului, a fost aliatul lui Hitler, s-a oferit sa extermine populatia evreiasca din Palestina mandatorie. El si familia lui. Arafat ii era var sau unchi (sau poate si una si alta, ca astia chiar ca se casatoresc intre ei). La inceputul celui de-al doilea razboi mondial arabii din Palestina primisera deja Iordania, dar englezii vroiau inca sa mai ciopirteasca din ea. De-aia nu-mi place politica lor externa. Nu prea imi plac aia de-si lipesc orificiul bucal de orificiul stii tu care al stii tu cui. Ma bucur ca recunosti ca arabii au atacat in 1948. E drept ca in 1967 Israelul a atacat bazele aeriene ale arabilor si le-a distrus aviatia la sol. La fel de bine ar fi putut sa bombardeze masiv Cairo, Damasc si Amman, N-au facut-o, au atacat doar baze militare, pentru ca Nasser promisese sa-i arunce pe evrei in mare (si nu neaparat ca respuns la incidente militare cum sustii tu din ignoranta). Ce sa-i faci, pina si Israelul a inteles ca arabii nu mint intotdeauna si ca ii iau din cind in cind in serios. In 1973 tot arabii au atacat. Populatia araba a fugit, draga, ai fi inteles asta daca ai fi citit Minciuni gogonate 1 si 2. Dar mai ai timp, si mai ales o sa urmeze si 3 si 4, si iti recomand sa le citesti ca sa poti comenta la obiect, chiar daca obiectul o sa-ti cam ridice tensiunea.

  Poti sa crezi sau sa nu crezi ca am facut scoala in Romania, chiar ca nu ma intereseaza. Totusi ar fi greu sa stiu romaneste asa cum stiu, si mai ales daca m-ai auzi vorbind, daca n-ar fi fost asa. E dreptul tau sa nu crezi, si mai ales problema ta, nu a mea. Nu vad de ce ar trebui sa-ti dau tie socoteala. Adica tu in calitate de ce? Fedayeen? Ptiu, batu-l-ar toaca … Daca eu as crede ca tu ai fi copilarit si invatat in Suedia? Sa-ti spun sincer, as fi tentata, pentru ca am auzit ca suedezii ar fi cam capete patrate. Da mai degraba nu, pentru ca am auzit ca sint un popor civilizat, politicos, cu o exprimare aleasa fata de femei, chiar daca acestea le sint adversare. Deci as inclina sa cred ca nu ai nimic comun cu Suedia, ci mai degraba cu usa cortului (mai ales data fiind simpatia ta pentru locuitorii desertului). A propos, stii limba suedeza cum stiu eu romana? Cunosti istoria si cultura Suediei cum cunosc eu pe cea a Romaniei? Cunosti istoria Romaniei ca mine sau doar ce citesti pe wikipedia?

  Ce inseamna ISS?

  Prea ne crezi prosti pe noi toti ceilalti.

  Dovedeste ca nu esti, pina acum reusesti doar sa-mi confirmi suspiciunile.

  Organizatiile paramilitare evreiesti au actionat in principal impotriva englezilor, motiv pentru care au primit ajutor de la arabii din Abu-Gosh, care l-au ascuns pe Begin cind il cautau englezii sa-l spinzure.

  Zici tu ca noi am primit armament de la americani si arabii de la rusi? Ce sa-ti zic, fiecare cu prietenii lui. Ar fi putut sa fie invers. Stii tu, daca si cu parca…

  Acuma vrei tu lupta dreapta? Lupta a fost dreapta in 1948 cind opt dictaturi arabe au trimis trupe sa ne arunce in mare? Ai impresia ca aici se desfasoara o editie a jocurilor olimpice? Arabii au declansat ofensiva si acum nu le mai convine fiindca o iau pe coaja, ca sa zic asa? Ghinionul lor. Ar putea sa renunte la lupta armata si sa accepte un tratat de pace in calitate de infrinti. Armatele arabe au venit aici in numele acestor palestinieni si i-au adus in situatia in care sint. De nenumarate ori. Pina si patrupezii invata din greseli. Pacat ca palestinienii nu sint capabili de aceasta performanta. Nu reusesc nici cu teroare. Deh, ce-si face omul cu mina lui, cum ziceam mai sus, lucrul manual… Pacat numai ca trebuie sa curga atita singe …

  Cit despre linkurile lasate de tine, n-ajunge cit timp pierd raspunzind la aberatiile tale? Chiar crezi ca n-am altceva mai bun de facut decit sa-ti raspund tie cind iti vine sa bati cimpii si sa studiez toate rahaturile pe care le frecventezi tu?

  Betzelem este o organizatie formata in majoritate de arabi (da, sint citiva evrei renegati printre ei sau in fruntea lor), finantati de guverne europene. Publica numai minciuni.

  Peacepalestine blogspot? Trebuie sa fie o farsa sinistra, numai dupa nume. Peace si palestine nu se pot zice dintr-o suflare, sint diametral opuse. Mai stiu eu un blog palestinian care varsa lacrimi verzi, unde scrie o biata sclava a lui Allah naufragiata din Romania. Erau si pe vremea mea fraiere din astea care s-au convertit la islam si au plecat in tari arabe. Cind s-a saturat barbatelul de ele le-a vindut pe cite o camila, oaie sau capra. Vai de ele!

  Cit despre copiii, mamele si batrinii in scaun cu rotile omoriti de noi – spune-mi ce fumezi si de unde pot sa fac rost, ca imi trebuie si mie citeodata sa evadez din realitate.

 60. emil
  19 decembrie 2008

  Israelianca, trebuie sa marturisesc ceva. Aveam de gind sa curat putin duplicatele fedainului (si zau, cumetre, nu era vorba de cenzura, originalele ti le pastram pentru posteritate) dar m-am impotmolit complet in al doilea paragraf, unde spui:
  Acuma vreau sa te intreb de ce ai publicat de citeva ori la rind acelasi mesaj? copy/paste sau iti tremura mina din cauza unor metehne de gen “selbstbefriedigung”?
  M-am impotmolit intr-un hohot de ris si am renuntat sa-l mai organizez pe fedain. Iti dai seama ca fedainul s-a blocat instantaneu la vederea acelui cuvint german lung si inhibitor? Nu de alta, dar timpul necesar pentru a silabisi asa ceva echivaleaza cu un act de terorism la adresa onanismului. Orice se flescaie in fata limbii germane, daramite vintrele ginditoare ale fedainului, care au nevoie de oxigenare maxima pentru a cugeta cu taria si happy endul optim harazit de natura.
  Fedainu’, fii bărbată si treci ca panzeru’ prin aceste provocari jidoviste, ca un Obersturmbahnfuhrer pus pe fapte mari dupa ani de Selbstbefriedigung solitar.

 61. israelianca
  19 decembrie 2008

  emil, pot sa adaug la solitar si „dupa cit se pare nesatisfacator”?

 62. emil
  19 decembrie 2008

  Adica… vrei sa spui Unselbstbefriedigung. Fedainu’, ai grija sa nu-ti musti limba… pe bune, chiar si in vremurile bune un Ober (nu ala cu halbele de bere) se descurca perfect doar cu „sieg” si „heil”. N-o lua in seama pe Israelianca, te tachineaza.

 63. Israelianca
  19 decembrie 2008

  Lasa-l sa spuna singur, ca el stie ce (isi) face.

 64. bugsy
  19 decembrie 2008

  Aici este climax/ul:
  „Exista ISTORIA REALA si ADEVARUL … ce niciodata nu vor putea fi ucise sub bocancii vostrii.
  Timpul vostru este aproape !”

  Putin Nostradamus, putin apocaliptic! ZEITGEIST e la moda!

  @ Israelianca:Eu cred ca Fedaianul e pe „mary jeane” cultivata intr/un balcon din Pantelimon sau Berceni. este ireal de real!!!!!!!

 65. george
  19 decembrie 2008

  aici george :)) ///pt israelianca …spune`mi si mie cum se face mai exact armata la voi ..stiu ca barbatii chiar se duc pe „front” dar femeile …din toate pozele pe care le vad mai mult ..trandavesc …machiate. tinuta nearanjat,purtata lasciv ..etc mai exact ce fac ele acolo .. am facut si io armata si daca indrazneam un comportament nemilitaresc imi luam vre`o doua dupa ceafa si vedeam casa la liba!

  ps: am facut un an de armata nu doi respectiv trei cum se face acolo la voi …dar creteti-ma cand va spun ca ramasei :)cu impresia ca am facut aproape 2 ????

 66. costin
  19 decembrie 2008

  israelianca,

  fiecare are cite unul sau mai multi pitici pe creier. Unul dintre piticii mei este ca sint in stare sa rid zile intregi de o gluma care mi-a placut foarte tare. Ultima care imi e foarte simpatica este asta, facuta de ieri de tine… la care ma tot intorc ????

 67. israelianca
  19 decembrie 2008

  costin, tu crezi ca era gluma? ????

 68. costin
  19 decembrie 2008

  ???? lasa-ma un pic sa respir.. ????

 69. Israelianca
  19 decembrie 2008

  George, nu toti barbatii se duc pe „front”, ci numai cei cu profil de combatant (combat troops). Sint si posturi de tehnicieni sau „jobnik”. Aviatia are de ex. o gramada de posturi la sol. Barbatii fac armata obligatorie 3 ani. Iar fetele 2 ani sau chiar mai putin. Cei care merg la cursuri de ofiter mai ramin in armata citiva ani, dupa cum semneaza contractele. Multa vreme fetelor nu li se permitea sa „serveasca patria” pe linga front pentru a nu cadea in prizonierat la arabi. In 2006 in Liban a murit o fata care servea pe un elicopter, cadru tehnic cred.

  In ultima vreme au cazut si aceste bariere pentru ca multe fete vor si ele sa mearga la cursuri de ofiteri si sa ramina mai multi ani in armata.
  Fetele, si zic fetele pentru ca teoretic femeile maritate sint scutite de armata, au posibilitatea sa-si aleaga intre mai multe arme – sint de ex. infirmiere pe front, cu tot echipamentul de lupta pe ele inclusiv M-16, instructoare pentru parasutisti (nu mai vorbesc de impaturit parasute unde sint numai fete din cauza ca baietii nu au in degete dexteritatea si finetea sa impatureasca parasuta corect), instructoare la artilerie (MLRS – Multiple-Launch Rocket System); fetele de la politia de frontiera (care este de fapt politie, nu armata, unde sint citeodata scene care sfideaza imaginatia, unde intr-o patrula poate fi un baiat druz sau etiopian cu o fata din fosta URSS) stau de paza la bariere, sau patruleaza in jeep-uri. Fetele participa la antrenarea trupelor pentru lupte de strada, se baricadeza intr-o cladire pe care baietii trebuie sa o ia cu asalt fara sa stie ca inauntru sint fete care se apara ca leoaicele.
  Sint si alte unitati, dar nu-mi aduc aminte acum. Ce pot sa-ti spun este ca aici nu tinuta este pe primul loc, din pacate. Iar instructia nu inseamna incolonare si mersul in pas de defilare prin unitate. Sau mersul la sortat cartofi, cum era pe vremea mea acum multi multi ani, cind fedayeen poate nu stie dar studentele faceau armata in Romania.
  Dar, da, daca au un pic de ragaz, si baietii si fetele se relaxeaza si se pozeaza de parca ar trindavi si ce mai zici tu acolo. Machiate – vizioneza clipul, macar pentru Metallica, o sa le vezi machiate cu culori de razboi (ah, m-a prins fedayeen, nu mai tine minte, asa ze zice? Winnetou se picta cu culori de razboi? se vopsea? ah, ce lapsus!).

  http://www.youtube.com/watch?v…..re=related

 70. costin
  19 decembrie 2008

  stiu pozele. am vazut situl fotografului acum citeva luni, nu mai stiu cum am dat de el. cred ca tu l-ai lasat link la unul din primele tale comentarii. f tare! Israelianca, nu faci un pic de propaganda cu pozele fetelor si cu povesti care le mai stii despre ele in armata?
  cred ca ar iesi ceva ????
  hai te roooooog!
  (consider-o cadou de Moşu’)

 71. Israelianca
  19 decembrie 2008

  Am de tradus minciuni gogonate 3 si 4, am de scris memorii de razboi (Liban 2006). Acum si povesti despre armata?
  Cum sa fac un pic de propaganda? Eu fac aici foarte multa propaganda, numai propaganda :mrgreen:
  Ca si bugsy. De ce crezi ca primim banii la timp si cosuri cu bunatati? A propos, ma intreb de udne are Mossadul adresa de acasa a lui Bugsy si daca nu poate sa faca rost si de alte adrese …

 72. bugsy
  19 decembrie 2008

  @Israelianaca: Metallica cu „Tuesday gone” si fetele din IDF!!!!!
  Dau eu primele trei humusuri si o bere Maccabi la prima inatalnire. THANKS A LOT!!!!

  Vin in Israel, de regula, cu zbor de nopate si stau la Ben Gurion doua, trei ore apoi plec cu un Intercity de la aeroport spre Haifa. Este impresionant sa vezi in fiecare gara de pe traseu zeci de tineri, baieti si fete, cu rucsacul in spate si su pusca M16 atranata de gat. Merg la unitatea unde isi fac stagiul militar. Intr/adevar, nu este strictete la tinuta, stau tolaniti pe unde apuca, dorm la fel, pe unde apuca (sunt totusi niste adolescenti, oboseal isi spune cuvantul), poarta ochelari de soare ultima moda, vorbesc la celular sau deschid Tora si se roaga. In acelasi timp, trebuie spus ca Israel, procenatjul tinerilor care isi satisfac stagiul militar este de peste 95 % (Israelianca, cred ca ai datele mai excate deecat mine).
  Am vazut o scena care spune multe despre educatia tinerilor soldati din IDF. Eram in Zychron Yaakov, in zona turistica. un grup de turisti americani se uitau la o veche sinagoga si e clar ca vroiau sa afle mai multe lucruri despre acel monument. Pe acolo trecea si un grup de tinere eleve din IDF. Una dintre ele (by the way, arata superb, in Romania ar fi concurat cu succes la orice concurs de miss) s/a oprit langa ei, si/a pus M16 la spate si a inceput, in limba engleza sa le prezinte un istoric al acelui monument. Turistii americani au ascultat si apoi….au cerut autografe de la ghidul frumos si inarmant!

  Adresa mea au gasit/o in Yellow Pages!
  Ei pot orice, oriunde, oricand!

 73. george
  19 decembrie 2008

  mersi pt raspuns israelianca dar videoclipul ala era umplut cu poze de propaganda militara :)…pot fi considerat antisemit pt ca nu imi plac evrei ..mai exact cei care cauta dominatie si care calca pe cadavre k sa ajunga acolo ..cei ce isi vad de treaba lor Feliicitari! dar pe langa asta ii admir ca stau uniti indiferent de ce se intampla …tin la ai lor si fac orice sa ii protejeze nu cum fac albi cu rasa lor …m`ati prins rasist si nationalist :)) ???? totusi Bravo lor pt ca fac ce vor cu oricine ..mai ales cu sua ….Survival of the fittest

  ps: sunt fan natalie portman ..she’s hot! ????

 74. Imperialistu'
  19 decembrie 2008

  Una dintre ele (by the way, arata superb, in Romania ar fi concurat cu succes la orice concurs de miss)

  Bugsy, inseamna ca era cu adevarat frumoasa. ???? Desi noi, romanii, avem barbati cam urati, putem sa ne mandrim cu fete foarte frumoase. Nu stiu cum de ne-am nimerit noi, o adunatura de urati, cu ele. ????

  Israelianca > Cu greu am putut deschide filmul de pe YT, iar timp nu prea am. Oricum, incep sa inteleg frustrarea araba. ???? In ceea ce ma priveste, am probleme cu legatura la site, nu stiu ce naiba are taman cu asta.

  George > Mai, ce pot sa zic, Natalie Portman e finuta. Mai mult nu ma bag la favorite female actor. ????

 75. Israelianca
  19 decembrie 2008

  George, uite un clip care nu e propaganda militara, postat la youtube sub titlul Why NOBODY is afraid of the British Marines:

 76. george
  19 decembrie 2008

  funny …totusi armata britanica este una dintre cele mai profesioniste ….ce sa mai zic lumea se duce draq …nu mai ai voie sa urasti pe nimeni …homosexuali si lesibienele ..sunt mai protejati de stat decat cetateanul normal de rand ..mi-am dat 3 ani de zile din viata pt romania si`n schimb a dat cu mine de pamant…nustu care din voi zicea ca israelienii romani sunt mai patrioti decat romanii din tara ..ha ha …trebuie sa fi un roman adevarat sa rezisti la porcaria de azi din romania … de tigani sa nu mai vorbim …tot noi romanii suntem de vina ca ei fura violeaza etc … frica si lasitatea romanului din ziua de azi nu are limite ..in loc sa`si apere fratele roman de tigani.. sare la bataie impotriva lui … romani tiganizati ..acasa tv spala mintile tinerilor cu telenovelele despre „romi”..hoardele de imigranti non europeni invadeaza europa si romania …rasa alba se duce draq cu acordul ei … nb

  ne vedem in iad!

 77. bugsy
  19 decembrie 2008

  @Imperialistu’: vorbesc serios, chiar era frumoasa.
  as fi vrut si eu sa ascult explicatiile si apoi sa obtin un autograf.

  @George: keep the place warm for me, please!
  hell ain’t a bad place to be!

 78. Tiberiu Florea
  19 decembrie 2008

  Mulţumesc tuturor pentru urările de drum bun. Am ajuns la timp, ceea ce a fost destul de surprinzător în condiţiile zăpezilor de pe coasta de est. ????

  @ bugsy

  Sunt surpins placut ca/ti amintesti o discutie mai veche a noastra pe acest blog.

  Eu as cam fi prin zona.

  Păi, sincer să fiu, la momentul ăla replica ta m-a şocat. ???? Dacă eşti prin zonă, ne putem vedea… Mail-ul meu e nume punct prenume la gmail punct com.

  @ Israelianca

  Eu sint Rapidista, dar Rapiduletzu’ ala vechi, unde jucau Raducanu, Dan Coe, Neagu, Lupescu si Dumitru.

  Am refuzat multă vreme să recunosc asta, dar rapidiştii sunt de multe ori printre cei mai plăcuţi parteneri de discuţie. ???? Rapidiştii şi socialiştii, dar numai ăia care ştiu istorie. ????

  poti sa ma urasti daca vrei

  De ce aş face una ca asta?

 79. Tiberiu Florea
  19 decembrie 2008

  Pardon, prenume punct nume (adică tiberiu punct florea). Şi dacă tot ai zis de Craiova, Bugsy, hai să-ţi spun de când nu mai am eu niciun cuvânt rău de spus împotriva acestui club.

  Ultima etapă din 98, Realu’ din Giuleşti ( ???? ) joacă la Craiova şi Steaua acasă cu Bistriţa. Steaua trebuie să bată şi Rapid să nu câştige ca să luăm campionatul. Şi deşi era în interesul Craiovei să piardă (pentru că Rapid juca finala cupei peste câteva zile cu Craiova, şi dacă Rapid lua titlul Craiova mergea în Cupa Cupelor), Craiova (de fapt o parte a echipei) a tras cu dinţii şi a scos un 2-2. Rar s-a mai văzut asemenea exemplu în istoria fotbalului românesc în care o echipă să pună cinstea înaintea propriului interes.

  Bine, revenind cu picioarele pe pământ, Steaua a dat mai mulţi bani ca Rapidul (şi, slavă Domnului, s-au aruncat ceva bani în meciul ăla), deci până la urmă tot la propriul interes s-a redus partida. Asta nu m-a împiedicat însă să am o părere bună despre Craiova de-atunci încoace. Aş face o paralelă cu Războiul Rece, dar mi-e că n-o să fie bine primită aşa că mă abţin. ????

  Şi, Israelianca, sunt curios ce părere ai despre folosirea cuvântului „ţigan” cu referire la suporterii Rapidului. Eu, sincer să fiu, m-am învăţat să-i numesc aşa indiferent de culoarea pielii lor de când eram mic. Mai nou am zis să fiu „politically correct” şi să nu mai ofensez…

  S-au dus oamenii şi la FARE (Football Against Racism Europe) să se plângă că sunt făcuţi „ţigani”. Dar eu încă n-am înţeles o chestie. Dacă-l fac pe Gigel ţigan şi Gigel se consideră jignit, cine-i desconsideră pe ţigani? Eu sau Gigel? ????

  (asta ca să mai destindem atmosfera, că văd că aţi dat-o pe scandal)

 80. bugsy
  19 decembrie 2008

  @Tiberiu:
  Wellcome home!
  Au oltenii o mandrie a lor care de multe ori e intelesa prost sau chiar neinteleasa. Uite, de exemplu, ce face patronul clubului, Mititelu (despre care nu am o parere prea buna) acum la U Craiova, incercand sa construiasca o echipa fara jucatori de import, bazandu/se doar pe resursele oltenesti (care chiar sunt). Daca ii iese treaba asta, in doi ani CRAIOVA poate fi din nou MAXIMA!

  Galeria lu’ RAPID nu a fost membra de partid!!!!!

 81. george
  19 decembrie 2008

  @bugsy ..vezi ca te tin de cuvand ????

  @imperialistu’ atunci iti recomand calduros Hotel Chevalier sau Closer …:D

 82. Panseluta
  19 decembrie 2008

  Ultimile stiri din Gaza, via Yahoo News/AP/Reuters:

  „Palestinian rocket kills 2 Gaza girls:

  Dec 26, 9:09 am AP GAZA (Reuters) – A rocket apparently fired by Palestinians on Friday struck a house in the Gaza Strip, killing two Palestinian sisters aged five and 13, Palestinian medics said.

  Hamas police said they were investigating the cause of the blast in Beit Lahiya village in northern Gaza, which medics said seemed to be due to a rocket aimed at Israel that had misfired.

  Gaza militants frequently fire rockets at Israel from the same area.

  The incident came amid rising tensions with Israel, with officials threatening stepped-up military action against Gaza militants to stop rocket shootings from the coastal territory.

  (Reporting by Nidal al-Mughrabi; Writing by Allyn Fisher-Ilan)”

  1. Cit timp va trece pina cind Israelul va fi gasit vinovat de acest act de agresiune?

  2. Cit timp va trece pina cind Hamas vor cersi mai multe ajutoare de la EU ca sa-si perfecteze artizanalale rachete Kassam??
  „Nu nimerim unde trebuie, adica in scoli de copii evrei, pentru ca n-avem tehnologia necesara,” declara, scirbit de egoismul Vestului bogat, un „militant” palestinian care prefera sa ramina anonim, de frica retalierii din partea „entitatii zioniste”.

  3. Asta trebuie sa fie cel mai laconic reportaj din Gaza al lui Reuters, dar plin de eufemismele obisnuite(„militanti” in loc de „ucigasi/teroristi”), si de rationamente depravate care te fac sa plingi si sa rizi in acelasi timp, de genul „a rocket aimed at Israel that had misfired”. Ergo, atacul ar fi fost OK daca ar fi fost bine tintit si ar fi omorit doua copile evreice.

  4. Si ce ziceti de perla asta de jurnalism:
  „Gaza militants frequently fire rockets at Israel from the same area.”
  Tradus: „Asta-i viata in Gaza, n-ai ce-i face, e o chestie normala sa tragi rachete ucigase in oameni nevinovati. E o viata demna si pe deplin justificata, avind in vedere revendicarile seculare ale palestinienilor oprimati”.

  5. Am lasat la urma chestia cea mai nostima: „Reporting by Nidal al-Mughrabi; Writing by Allyn Fisher-Ilan)”

  Nidal (al-Mughrabi whatever)? Unde am mai auzit numele asta? Abu Nidal, unul din cei mai mari teroristi palestinieni, si un erou national. Mi se pare o inductie logica fireasca sa ma gindesc ca Mr. al-Mughrabi e un palestinian nationalist.

  6. Intr-o telegrama de citeva paragrafe, trebuie sa te intrebi unde se sfirseste „reportajul” si incepe „scrisul (writing)”. Cam care a fost impartirea de responsabilitati pentru articol intre Nidal si Fisher-Ilan, al doilea probabil un evreu care-si uraste parintii? Un paragraf tu, un paragraf eu? Cine cumpara asemenea facaturi de jurnalism?

 83. israelianca
  19 decembrie 2008

  Panseluta…

  ooofff, cite ar fi de comentat la ce ai scris mai sus, dar am sa zic numai citeva:
  – al Mughrabi inseamna marocan, marocanca. Multi „palestinieni” din Gaza au nume de familie care indica de unde au venit in Palestina: al-Mughrabi – marocanul, marocanca, al-Iraqi (e simplu), al-Kurdi (iar simplu), al-Masri – egipteanul, egipteanca. Mai stiam si algerianul dar l-am uitat. Palestinienii negri au fost importati din Sudan. Dalal al-Mughrabi, terorista, spune cuiva ceva?
  Abu-Nidal, Abu-Mazen, Abu-Allah, Abu-Ammar (Arafat), toti abuii sint teroristi actuali sau fosti (teoretic), Abu-whatever fiind numele lor de razboi.
  In mod normal, dupa ce li se naste primul fiu, arabii devin pur si simplu tatal/mama lui cutarica. Noms de guerre alese de teroristi nu au nici o legatura cu odraslele lor.
  Gaza nu trebuie sa ceara ajutor nimanui pentru ca a primit azi 90 de camioane de ajutor umanitar de la Israel. Vorba aia: cu cit trageti mai multe rachete si mortiere cu atit va dam mai mult ajutor mai repede. Ba chiar un barbat foarte grav ranit (nu stiu daca el era printre cei care incercau sa lanseze racheta sau daca i-a cazut in cap din greseala – friendly fire? collateral damage?) a fost transferat din Gaza in Israel pentru a primi tratament medical In ajun de Craciun au lansat spre Israel peste 80 de rachete si mortiere, care costa in medie 500 de euro bucata, adica peste 40,000 de euro – cu banii astia ar putea sa-si cumpere singuri mincare si sa-si ingrijeasca singuri bolnavii si ranitii, nu?. De asemenea vreo trei proiectile au cazut in apropriere de cei vreo 150 de pelerini crestini din Gaza in drum spre Betlehem pentru a participa la slujba de Craciun (care a fost televizata in intregime de Canalul 1 Israel).
  Dar asta nu-i nimic, in ajun de Craciun, parlamentul Hamas a adoptat introducerea sistemului de legi sharia care prevede pe linga ceea ce stim ca se petrece in Arabia Saudita si Iran, adica infractorii vor fi bicuiti, li se vor taia miinile, vor fi executati (nu stiu daca prin spinzurare sau decapitare), dar, tineti-va bine – Hamas vrea sa reintroduca supliciul rastignirii. Presa a cam trecut cu vederea acest „mic” amanunt, dar o sumedenie de bloggeri au reprodus pe net stirile de la canalul al-Arabia.

  M-am abtinut pina acum sa abordez acest subiect, pentru ca era bine si caldut aici – atmosfera de sarbatoare – Craciun si Hanuka, doua clipuri improspatate zilnic pe prima pagina, dedicatii de cintece, filme – ce mai, parca am fi stat la gura sobei depanind aminitiri si rontaind nuci, mere coapte si cozonac si bind vin fiert …

 84. emil
  19 decembrie 2008

  Rastignire? De unde pina unde… e vreo traditie la musulmani in acest sens, sau vor sa reinvie traditia romana?

  O analiza de pe site-ul Pajamas Media:
  Hamas Goads Israel Into War

 85. israelianca
  19 decembrie 2008

  Emil, nu stiu precis, dar se pare ca musulmanii practica rastignirea:
  http://www.americanthinker.com…..on_in.html

  Si nu stiu daca rastignirea a fost „inventata” de romani sau de persani, dar era o pedeapsa cunoscuta in lumea antica si in Cartagina si in Imperiul Seleucid. Nu este straina nici japonezilor care au aplicat aceasta tortura pina si unor prizonieri de razboi britanici (dupa cum am vazut intr-un film infiorator: To End All Wars

  Detalii despre legislatia adoptata de Hamas:
  http://www.solomonia.com/blog/…..ndex.shtml

  si un articol foarte bun de Caroline Glick, care scria si poate mai scrie si acum la Jerusalem Post:
  http://www.jewishworldreview.c…..22608.php3

 86. Francesco
  19 decembrie 2008

  Caroline Glick a descris admirabil indolenta si prostia liderilor politici occidentali care neglijeaza sau minimizeaza ofensiva islamistilor declarati, gen Ahmadinejad, care si-a permis sa declare pe Channel 4 in Marea Britanie ca solutia problemelor lumii este o supunere la mahomedaism. Iata ce a spus Ahmadinejad:

  „If Christ was on earth today undoubtedly he would stand with the people in opposition to bullying, ill-tempered and expansionist powers.”

  „The solution to today’s problems can be found in a return to the call of the divine prophets.”

  Statele „agresoare, nervoase si expansioniste” nu sunt departe, pe Luna, ci aproape, sunt SUA si Israel, asta o stie oricine citeste discursurile presedintelui iranian.

  Iar „solutia” lui Ahmadinejad, de „reintoarcere la chemarea profetilor divini” este o ghicitoare cu un singur raspuns, cand se stie – dar este putin difuzat in public – faptul ca in Coran li se spune musulmanilor ca evreii si crestinii nu asculta de legile lui Dumnezeu, ca se inchina la idoli, ca sunt spurcati etc…

  Interviul lui Ahmadinejad pe Channel 4 a fost difuzat in „contrapartida” cu discursul de Craciun al Reginei. Ciudat mod de a sarbatori!

  Caroline Glick despre liderii politici:

  „The reason that the West remains ignorant of the views and goals of the likes of Hamas and Iran is not that the latter have hidden their views and goals. It is because the leading political leaders and foreign policy practitioners in the West refuse to listen to them and deny the significance of their actions.”

  Pe scurt, liderii politici occidentali practica „refuzul de a asculta si ignorarea semnificatiei” si isi tin popoarele intr-o atmosfera calduta, multiculturalista, in timp ce se inteteste razboiul islamului contra valorilor democratice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian