FUNDATIA IOAN BARBUS

Icoane vs. cai verzi pe pereţi. Ce vrea secularismul să dea jos şi ce ar putea să pună în loc

Secularismul radical ştie una şi bună: totul fără Dumnezeu. Orice discuţie trebuie să fie purtată luându-se ca punct de pornire Revoluţia Franceză, pe bazele stabilite de Voltaire şi implementate de Robespiere. Secularismul nu a înţeles că, în primul rând, el nu este o referinţă şi că nu poate pretinde să stabilească el criteriile şi, în al doilea rând, că rezultatele de până acum ale aplicării sale în realitate nu-l îndreptăţesc la asemenea pretenţii.

A cere ca Statul să îndepărteze însemnele creştine din locurile publice nu este o atitudine neutră. Este pretenţia deosebit de arogantă – de altfel, tipică pentru mentalitatea revoluţionară – de a se şterge cu buretele realitatea existentă indiferent de preţul şi de implicaţiile acestei ştergeri, propunându-se în loc un proiect utopic.

Realitatea de la care pornim este, până una, alta, aceasta: societatea noastră nu este laică. Pretenţia de a o seculariza nu are justificare, pentru că nu se poate argumenta în mod serios vreo superioritate a ateismului faţă de creştinism.

Rădăcinile civilizaţiei noastre sunt iudeo-creştine. Tăierea acestor rădăcini, înseamnă moartea acestei civilizaţii, alternativa fiind totalitarismul sau islamul. Ceea ce trebuie distrus în vederea implementării radicale a unui proiect de societate seculară este monstruos de disproporţionat faţă de ceea ce propune în loc secularismul.

Îndepărtarea icoanelor din sălile de clasă, spitale, etc, nu este o decizie echidistantă, ci un act radical, cu o accentuată coloratură ideologică. A da jos icoanele înseamnă a pune în locul acestora cai verzi pe pereţi, a impune utopia în locul realității.

Secularismul nu este o viziune neutră, ci una foarte angajată. E o sectă
Secularismul are un anumit punct de vedere asupra societăţii. Are o viziune proprie despre şcoală, depre lumea politică, presă, Biserică, etc. De ce nu ar fi în rând cu celelalte viziuni? De ce ar trebui să fie centrul, referinţa, punctul de pornire al discuţiilor? De ce societatea ar trebui să fie seculară prin definiţie şi cei care nu împărtăşesc această viziune să îşi exprime părerile la ei acasă sau în cadru restrâns? De ce Biserica să nu îşi exprime public poziţiile? În fond, de ce să nu fie misionară? Dacă secularismul nu se jenează de munţii de cadavre pe care i-a produs şi de ura pe care a propagat-o, de ce Biserica ar trebui să se jeneze de binele pe care l-a făcut, de ce să nu îl promoveze în continuare?

Anul trecut, s-a dezbătut la CEDO cauza Lautsi versus Statul Italian, în care s-a pus în discuţie eliminarea crucifixelor din şcoli. Să reluăm pe scurt motivele pentru CEDO au admis că prezenţa crucifixelor în şcoli nu lezează drepturile nimănui, ci e chiar o expresie a pluralismului şi toleranţei unei societăţi.

Prof. Joseph Weiler, avocatul care susţinut poziţia părţii terţe ce sprijinea Statul Italian a făcut aceasta invocând argumente care nu au legătură cu religia. El a pornit de la faptul evident că, într-o sală de clasă, peretele gol poate transmite elevilor ideea că secularismul radical este vizuinea corectă asupra lumii şi vieţii, după cum un perete pe care se află un crucifix poate lăsa să se înţeleagă că religia creştină are cuvântul de ordine. Pentru ca elevii atei şi cei creştini să convieţuiască într-un pluralism care să aibă sens, este nevoie de educaţie şi discuţii mult mai aprofundate, nu doar de o-regulă-bună-la-toate. Secularismul radical impune eliminarea crucifixelor de oriunde, adică o o-regulă-bună-la-toate, care nu ţine cont de simbolurile ţării, de contextul istoric, de tradiţii şi sensibilităţi locale. Regula bună la toate prin care Dumnezeu – Cel iudeo-creştin – este eliminat peste tot nu este în nici un caz neutră şi nu este compatibilă cu pluralismul.

Se pare că argumentaţia prof. Weiler nu a fost înţeleasă şi de C. Pârvulescu care, recent, s-a gândit că trebuie eliminate icoanele din şcoli pentru că „introducerea icoanelor în şcoală (…) a apărut după 1990. Nu există niciun fel de element anterior, nu are statutul crucifixului şi de aceea cred că este o formă de inegalitate care se instaurează”. Adică, deși nu suferă nimeni de vreo inegalitate acum, s-ar putea instaura ceva în viitor, şi secularistul acţionează profilactic. Nu contează că majoritatea cetăţenilor sunt creştini, nu contează ce vor zice ei de îndepărtarea icoanelor. Contează nişte viitoare prezumptive inegalităţi posibile.

De fapt, Pârvulescu nici nu e sigur cum era înainte: „Icoana românească ţine de tradiţie? Mă îndoiesc”. Cu alte cuvine, pur şi simplu nu ştie care e tradiţia. Nu ştie că icoana românească ţine într-adevăr de tradiţie. Ba mai mult, tradiţia era ca elevii să se roage şcoală, Tatăl nostru şi Doamne, Doamne, Ceresc Tată. Şi chiar, bine că a adus Pârvulescu vorba de asta, ar fi bine să o reintroducem.

Ba ne mai dă şi note la purtare: „românii doar în mod formal se consideră religioşi, practica lor cotidiană arată contrariul”. Interesantă logică: românii nu sunt suficient de religioşi, aşa că să aplicăm şi mai straşnic secularismul. În fond, ce treabă ar putea avea un secularist cu religiozitatea noastră şi cu progresele pe care le facem în acest domeniu? Singura explicaţie este utopia şi spiritul revoluţionar care îl animă şi care îl fac să prefere realităţii omeneşti imperfecte, soluţiile radicale, aplicate cu orice preţ, după o-regulă-bună-la-toate.

A cere ca Statul să promoveze o agendă secularistă este antidemocratic. Statul trebuie să fie în slujba societăţii, şi să respecte voinţa acesteia. Misiunea Statului nu este să transforme societatea, nici să marginalizeze religia creştină a majorităţii populaţiei, în favoarea unei minorităţi zgomotoase, care, în fond, nu este altceva decât o sectă.
De vreme ce inexistenţa lui Dumnezeu nu poate fi dovedită, a crede în ea este o opţiune subiectivă, şi nu are niciun drept de a fi impusă altora. Mai ales că practicarea ei nu aduce niciun fel de foloase societăţii – ci dimpotrivă, numai pierderi, începând de la erodarea morală, în varianta soft, şi până la distrugerea fizică, în varianta violentă, de tip nazist sau bolşevic.

Secularismul a apărut în societatea creştină
Secularismul este o curiozitate apărută recent în istorie. La scara lumii, el nu reprezintă decât o minoritate, o sectă ciudată – chiar dacă o astfel de minoritate, de tip leninist, poate fi atât de agresivă încât să pretindă scoaterea în afara limitelor acceptabilului a majorităţii. Secularismul nu a creat niciodată vreo civilizaţie, ci s-a exprimat în cadrul unei civilizaţii gata create – anume, de religia creştină. Nu creştinismul a fost grefat pe secularism, ci invers.

Adepţii secularismului radical trăiesc cu ideea că ei au inventat gaura de la macaroană. Li se pare că ceea ce numesc ei azi drepturile omului au apărut din pământ, sau au crescut în copaci. Sunt convinşi că drepturile omului, formulate de Revoluţia Franceză, au fost inventate de nişte intelectuali iluminaţi, care s-au detaşat complet de contextul istoric în care trăiau. Avem veşti pentru secularişti şi atei: Voltaire şi Diderot erau cinici, detestau societatea care i-a format, i-au maimuţărit valorile, însă nu au putut să se rupă de ea. Nu ar fi auzit nimeni de ei dacă nu s-ar fi bucurat (de fapt, au abuzat) de deschiderea şi avantajele pe care aceasta le oferea.

Să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă unui intelectual dintre supuşii lui Montezuma, i-ar fi venit ideea că sistemul aztec e nedrept din cauza cultului lui Huitzilopochtli, şi ar fi propus un secularism care să îl doboare din temelii. Probabil că nu ar fi ajuns niciodată să îşi facă publice fanteziile, pentru că şi-ar fi încheiat repede reflexia, odată cu viaţa, şi nu oricum, ci în rafinatele torturi, elaborate de civilizaţia şi cultura în care se născuse.

Pentru ca o civilizaţie să fie într-atât de tolerantă (ca să folosim un termen iubit de seculariști) încât să accepte în cadrul ei până şi exprimarea publică a ideilor o care îi atacă în mod deschis baza de valori, e nevoie de un context cultural care să facă posibilă întâlnirea dintre raţiune şi credinţă. O astfel de situaţie a fost creată numai de mentalitatea iudeo-creştină. Asta e istoria şi nu putem să o schimbăm: secularismul nu a apărut la chinezi sau la zuluşi, ci în societatea creştină. Adepţii secularismului radical s-au bucurat de caritatea şi deschiderea intelectuală a religiei care propovăduieşte iubirea şi sacrificiul de sine. Ateii au parazitat sistemul, după cum bine spune rabinul David Lapin:

I do believe that atheists are parasites, in the sense they’re benefiting from everything that religious culture has built in America but they’re doing nothing to add energy into the system.

Secularismul şi binefacerile lui asupra civilizaţiei şi culturii
Dar nu e vorba numai de parazitarea sistemului, e vorba de distrugerea lui. Revoluţia Franceză s-a bazat oficial pe teroare şi genocid, îndreptate împotriva creştinismului, dar furia revoluţionară s-a revărsat nu numai asupra oamenilor, ci şi asupra unor monumente nepreţuite de artă şi de cultură, care au fost distruse cu sălbăticie.

Tot în modelul francez constatăm că, uneori, atacurile de nebunie fanatică şi sângeroasă, ale secularismului pot alterna cu temporar cu forme ceva mai soft: astăzi avem o laïcité à la française, creştinismul nu mai este exterminat fizic, ci marginalizat politic şi cultural. Rezultatul e evident: islamizarea.

Acelaşi lucru se petrece în societăţile „post-protestante” din nordul Europei, unde Islamul se instalează tot mai masiv şi mai arogant. Ceva asemănător era pe cale să se întâmple şi în Spania, datorită sectarismului laicist al lui Zapatero, să sperăm însă că, în acest caz, încă se mai poate face ceva… Dar dacă, aşa cum doresc seculariştii, creştinismul ar fi într-adevăr eradicat din Europa, interzis ca referinţă şi trimis în catacombe, alternativa este deja aici: islamul. Îi sfătuim deci să se pregătească, să înceapă să recite Coranul, pentru că Profetul nu a prevăzut vreun spaţiu de dialog, vreo Curte a Neamurilor, ci numai două spaţii clar delimitate, Dar al-Islam şi Dar al-Jihad.

Argumentarea secularistă se bazează pe lecturi strict limitate, care le menajează adepţilor acestuia imaginea ideologizată pe care o au asupra istoriei, perpetuând clişee propagandistice precum „crede şi nu cerceta”, poveşti despre inchiziţie, despre pretinsa opoziţie dintre credinţă şi ştiinţă, dintre credinţă şi democraţie, etc. Creştinii, vrând-nevrând, sunt expuşi zilnic unui potop de propagandă ateistă sau gnostică anti-creştină.

Ateii se feresc cu grijă să se atingă de vreo carte care le-ar putea spune, de exemplu, că:

 • formula „crede şi nu cerceta” nu există nicăieri în Biblie;
 • că Inchiziţia Spaniolă a făcut, într-adevăr, un număr de 20 000 de victime de-a lungul mai multor secole, lucru, în sine, foarte urât, doar că reproşurile şi indignările nu ar trebui să vină dinspre adepţii ideologiilor ateiste, care care au ucis peste 100.000.000 de oameni numai în câteva decenii ale sec XX;
 • că cei mai mari savanţi ai omenirii au fost evrei sau creştini, iar ştiinţa, ca atare, a putut să apară numai datorită formării unei gândiri raţionale, riguroase, în cadrul culturii iudeo-creştine;
 • că democraţia nu numai că nu e în contradicţie cu religia creştină, dar chiar nici nu avea cum să se nască în afara ei, modelul cel mai grăitor fiind în acest sens sistemul politic american, aşa cum a fost conceput el de către Părinţii Fondatori;
 • că libertatea economică şi dezvoltarea tehnologică, de la Liga Hanseatică şi negustorii veneţieni, până la capitalismul anglo-saxon, au înflorit în cadrul unei societăţi care se conducea după valori religioase şi morale, ce asigurau încrederea între oameni şi încurajau virtuţi ca responsabilitatea, curajul, hărnicia, cinstea, cumpătarea.

Să ne întrebăm ce va mai rămâne din cultură, dacă se va aplica grila de epurare a secularismului radical; de exemplu, ce s-ar mai cânta în sălile de concerte, dacă UE ar interzice toate Missele, Requiem-urile şi Kaddish-urile, pe motiv că ofensează sensibilitatea ateilor, gay-lor, musulmanilor sau sataniştilor. Ce a adus ateismul în muzică, ştim deja, marşuri militare sovietice şi naziste, Cântarea României, dansurile tematice chinezeşti pe stadioane.

Sau ce se va întâmpla dacă, la cererea seculariştilor, catedralele, Michelangelo, Leonardo vor trebui să dispară ca referinţe din artă; în locul lor vor rămâne blocurile, şi diferite Case ale Scânteii şi ale Poporului, portretele dictatorilor, iar în Vest, graffiti şi fecal art.
Reperele culturale ale lumii occidentale sunt profund înrădăcinate în creştinism şi, chiar dacă secularismul ar interzice orice fel de citate din clasici ca Dante, Cervantes, Dostoievski, aceste repere impregnează şi limba pe care o vorbim, şi viaţa de fiecare zi.

Nu demult, în Polonia, Palikot, o vedetă stridentă a secularismului, a cerut să fie dat jos de pe perete Sejmului crucifixul donat de mama Părintelui Popieluszko. Jurnalistul Pawel Lisicki i-a sugerat, într-un editorial, ca, dacă tot se apucă de treabă, să schimbe şi numărătoarea anilor – ce are deocamdată ca reper Naşterea Domnului Nostru Isus Hristos; şi chiar dacă am folosi, precum comuniştii, termenul „era noastră”, tot nu putem explica în chip secularist, de ce erele sunt împărţite aşa şi nu altfel – şi nici măcar de ce săptămâna trebuie să aibă şapte zile.

Am putea să mergem mai departe, de exemplu, să constatăm că numele noastre sunt nume de sfinţi creştini sau derivate ale lor. Poate ar trebui înlocuite cu nume neutre sau, şi mai bine, cu un cod numeric. C. Pârvulescu, dacă ar fi consecvent, ar trebui să semneze CNP Pârvulescu, deoarece prenumele Cristian e cum nu se poate mai creştinesc, riscând deci, să introducă o inegalitate, ori de câte ori e pronunţat în public. Ar putea, în acest sens, lua exemplu de la numele lui REM Vyakhirev, fostul şef istoric al Gazpromului; în spirit secularist radical, părinţii îl botezaseră… vai, ne-a scăpat, am vrut să spunem îl denumiseră, REM, de la Revolutsja-Engels-Marx! Dar succesul operaţiunii nu a fost deplin, pentru că, încă îl mai chema şi Ivanovici – după tată.

După cum se vede, implementarea secularismului are nevoie de multe generaţii pentru a lichida complet rămăşiţele vechii orânduiri.

Secularismul radical începe cu intelectuali preţioşi şi aristocraţi, care se mişcă încă natural în lumea veche. Coboară apoi spre stadiul comisarilor politici, care lucrează cu satârul, sârma ghimpată şi gropile comune. Apoi ajunge la sărăcia ideatică totală, de după spălarea de creier, ca aceea a manifestanţilor care au protestat astă-vară la Madrid împotriva Papei, dar nefiind în stare să articuleze vreun argument, nu au reuşit să se exprime altfel decât prin goliciunea feselor. E greu de imaginat, dar cine ştie, poate vom constata că o fi existând vreo treaptă chiar şi mai jos de atât…

Din fericire, deşi pretenţiile seculariştilor sunt mult trâmbiţate de presă, ele reprezintă false majorităţi, create artificial, după învăţăturile lui Gramsci. Nu sunt majorităţi reale. Majorităţile adevărate se văd în momente de har, ca înmormântarea Papei Ioan-Paul al II-lea sau Ziua Mondială a Tineretului de la Madrid. În astfel de momente, sute de mii de tineri au refuzat să se conformeze portretelor robot prezentate de presă şi au arătat că au preocupări sufleteşti autentice şi pot să se adune, şi chiar să fie veseli, fără să lase în urma lor prăpăd.

Majoritatea se va face văzută şi în România când, la miezul nopţii, străzile se vor lumina şi se va auzi din toate bisericile Hristos a Înviat. Hristos a Înviat, ne vor spune vecinii, colegii de birou, şoferii de taxi şi portarii. Oameni obişnuiţi, care fac greşeli, care s-au pregătit de Paşte cum au putut, şi care, aşa cum sunt, sunt chemați să devină fii ai Părintelui din Ceruri care „răsare soarele Său peste cei buni şi peste cei răi şi plouă, şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”. Pentru că „Lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o”. Pentru că Cerurile s-au deschis şi primul care a intrat a fost un tâlhar. Despre asta vorbesc icoanele şi crucifixele elevilor, bolnavilor din spitale, deţinuţilor, parlamentarilor, mie, lui Soile Tuulikki Lautsi şi lui Cristian Pârvulescu.

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Mihaela Bărbuş

Mihaela Bărbuş

De profesie medic veterinar, Dr. Mihaela Bărbuş provine dintr-o familie cu rădăcini transilvănene şi regăţene, greco-catolice şi ortodoxe. Împreună cu Dr. Anca Cernea, este legatar universal al testamentului diplomatului Camil Demetrescu.

84 de comentarii

 1. Pataphyl
  14 aprilie 2012

  Pentru că Lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o.

  Și n-are cum s-o cuprindă.
  Mulțumesc Florina! Doamne Ajută!

 2. Costin Andrieş
  14 aprilie 2012

  „Jos Dmnezeu!”, spunea Mircea Toma la o conferinta a Militiei Spirituale de la Facultatea de Istorie.

  Am o ipoteza. Domnul CNP Pirvulescu si-a jucat rolul important in Romania anilor 90, cea complet dominata de fostele cadre comuniste sub conducerea lui iliescu. A fost un spirit curajos, ma bucuram de fiecare data cind il auzeam cum punea lucrurile la locul lor. Intre timp, in Romania lucrurile s-au schimbat, iar daca acum citiva ani CNP Pirvulescu lupta impotriva securistilor, acum lupta cot la cot cu ei, cum a facut de curind la Bruxelles, vorbind din mijlocul haznalei puse la punct de Dan Voiculescu, iliescu si Antonescu http://www.youtube.com/watch?v=pxPv4_zUwHo , si nu a vorbit impotriva lor ci a infierat (neo)liberalismul, a infierat capitalismul si, spre deosebire de trecut, a tacut milc cind covorbitorii lui propagau falsuri securistice, ba mai mult, le-a girat cu bruma de prestigiu pe care o mai are. in ochii mei, din acel moment s-a descalificat definitiv si irevocabil.

  CNP Pirvulescu a jucat ani de zile rolul de salvator al Romaniei, si odata intrat in acest rol, e greu sa mai iesi, se pare. Dupa ce Romania a iesit din stadiul de tara a lumii a treia, CNP nu stie ce altceva sa faca, iar din salvator s-a transformat brusc, formind o alitanta cu fostii dusmani, in distrugator. Sa nu uitam ca CNP a fost singurul conducator de ONG care a acceptat propunerea lui Ponta de a fi cumparat.

  De ce spun distrugator? Pentru ca a devenit (sau era deja si nu stiam) gramscian. Este implicat politic cu haznaua securistica pentru lupta impotriva neoliberalismului, cere, sau mai degraba pretinde inlaturarea icoanelor din scoli, a religiei din spatiul public, pentru ca acestea tin de „primitiva rodine veche” ce trebuie distrusa.
  Antonio Gramsci, omul care il inspira pe CNP, fie ca e constient de asta sau nu, spunea ca pentru a preluat puterea, progresistii trebuie sa distruga „hegemonia clasei burgheze”, care nu este nimic mai mult decit un instrument de oprimare al clasei muncitoare. Pentru a schimba societatea in mod radical, pentru a crea o noua cultura progresista, una radical diferita de cea burgheza, este nevoie sa se inceapa prin cistigarea hegemoniei culturale, atacindu-se biserica si economia liberala. Apoi urmeaza cucerirea puterii politice.

  „planul cultural va fi mai ales negativ, de critica a trecutului, incercind sa-i faca pe oameni sa uite si urmaridn sa-l distruga”,

  spunea Gramsci, deci CNP se concentreaza in primul rind asupra distrugerii mostenirii trecutului, societatii burgheze asupritoare, lasind pe seama unui viitor incert problema unor noi valori.

  „Jos Dumnezeu!” a indemnat Mircea Toma pe cei din sala sa strige „cu curaj”. Faptul ca o mare parte dintre tineri au incredre in Biserica si armata a fost numit de vorbitorii de la evenimentul Militiei Spirituale „o timpenie”(Pentru Dandea, lider Cartel Alfa), „aici este prostia romaneasca!” (Dan Trifu, lider Eco-civica), o mentalitate demna de „evul mediu timpuriu”(Alfred Bulai, universitar). Vechea ordine primitiva trebuie distrusa si inlocuita cu ordinea lor, a sindicalistilor, ecologistilor si a stingii universitare, a „elitei”. Iar ca solutie la aceasta inapoiere, pentru distrugerea institutiilor culturale traditionale, „elita” vede infiltrarea educatiei de catre ei (care deja a inceput). Ah, si asta cu banii nostri, cu bani de la stat.

 3. calehari
  14 aprilie 2012

  Genrickh Iagoda tragea cu pistolul in icoanele agatate in tinda baii cu aburi din vila sa. Asa intelegea „Omul Nou” sa-si curete spiritul, inainte de a-si curata hoitul. Denumitul Parvulescu trage cu cuvinte, poate pentru ca nu i-a dat nimeni un pistol.
  Iagoda- Mircea Toma- Parvulescu si altii ca ei, „elita” ce a incercat si incearca sa inlocuiasca icoanele. Din cand in cand, ii inlocuieste Dumnezeu!

 4. Daniel Francesco
  14 aprilie 2012

  Mircea Toma face si el ce poate, mai injura cu fereala, mai se supara ca romanii n-au iesit in strada cand il apucase pe Monserimea-SA Rivulutia Occupy, de facea pe Gauleiter-ul in Piata Universitatii, speriind-o pe turbat-tulburata Lilick-Mic-PNL-ist-Trist, mai se stropseste la religie ca fiind o castrare si o pedofilie spirituala, ca vorb’aia, tot s-o gasi vreun lesinat cu duhu’ sa-l aprecieze pe Kamikaze. OeNGismul fara Dumnezeu si radacini morale naste si monstri, nu-i asa?

 5. Alex Nicolin
  14 aprilie 2012

  Intr-un sistem de invatamant format scoli autonome, devolute de autoritatea centralizatoare a Ministerului Invatamantului si a Inspectoratelor Scolare, discutia despre icoane nu si-ar mai avea sensul. Planificarea centrala a regulilor, ca orice alta forma de planificare centrala, nu poate decat sa esueze lamentabil in stabilirea unor reguli unanim acceptabile. „One size fits all” e o marota a socialismului, a etatismului. Atat insittutiile, cat si regulile, trebuie sa se dezvolte organic, spontan, pe scena delimitata de regulile generale de convietuire in societate: respectul pentru viata, proprietate si libertate individua.

  Nu e vorba numai de scoli, ci de concentrarea generala a fraielor cadrului institutional in mainile Statului, si mai specific, punerea lor sub jurisdictia distructiva a Guvernului Central. Tocmai de aceea, dorintele secularistilor, ca si ale oricarui alt grup de interese, sunt concentrate asupra Statului, si cu precadere asupra organismelor centrale de conducere ale acestuia. In lipsa unei asfel de concentrari a puterii, si a existentei unei grad ridicat de subsidiaritate a institutiilor publice, misiunea oricarui grup de interese de a pune masinaria statului este mult mai dificila. Dupa cum spuneam, nu e vorba doar de religie, sau de opozitia impotriva ei, ci si de „baieti destepti”, „regi ai asfaltului” si toata menajeria de astfel de jivine.

  Din pacate suntem captivii unui model institutional centralist, copiat dupa cel francez, si care predateaza comunismul cu aproape 100 de ani. Intr-un astfel de mediu, e practic firesc ca secularismul sa se manifeste si el in forma specifica „a la francaise”. Desi sunt ateu, si nu am un respect deosebit pentru religie ca reper moral absolut, nu pot sa nu observ ca impunerea unei asfel de reguli arbitrare, precum scoaterea icoanelor din scoli la nivel national, incalca dreptul individual la libera exprimare. Eu am o icoana primita cadou, si o apreciez pentru valoarea ei estetica si sentimentala. Nu vad de ce unii ar fi intr-atat de orbiti de ura impotriva religiei incat sa ignore valoarea estetica, precum copilul din basmul „Craiasa Zapezii” de Andersen.

  Singura forma de secularism coerent si neutru este cea enuntata de Primul Amendament al Constitutiei Statelor Unite, adoptat in 1791:
  „Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

 6. Costin Andrieş
  14 aprilie 2012

  astăzi avem o laïcité à la française, creştinismul nu mai este exterminat fizic, ci marginalizat politic şi cultural. Rezultatul e evident: islamizarea.

  mi-am amintit de asta: Islam Overtaking Catholicism in France

  „laicite-ul” si denigrarea crestinismului, dupa ce a scos Franta (si toata Europa) din obscurantismul crestin, dupa citiva ani de chefuri progresiste, de fumat ierburi si de gay parades, duce societatea direct in barbarismul islamic. in franta exista de anul trecut mai multi musulmani practicanti decit catolici practicanti, deci am putea numi Franta o tara islamica fara sa gresim prea mult. Tot acum vreun an erau in Franta vreo 150 de moschei in constructie, care se adauga miilor deja existente.

  In Elvetia crucea de pe steagul actual este considerata jignitoare pentru musulmani. S-a spus ca pentru a trai intr-o societate „progresista si open-minded” trebuie scoasa.

  Pentru a iesi din „obscurantismul crestin” avem nevoie de o Europa progresista si „open-minded” .

  Cristian CNP Pirvulescu vrea si el o Romania „progresista si open-minded”. Sa ii dam alte citeva exemple, ca sa stie ce are de facut in continuare.

  „Progresistă și open-minded” este deja Marea Britanie, unde de Crăciun, Crucea Roșie a eliminat toate însemnele creștine din sediile sale pentru a nu jigni minoritatea musulmană, unde doi predicatori catolici au fost arestaţi pentru că citau pasaje din Biblie în centrul Manchesterului; unde, în Oxford, consiliul oraşului a decis în 2008 interzicerea cuvîntului „Crăciun” şi înlocuirea lui cu “Winter Light Festival”, pentru a “include toate denominaţiile religioase”.
  „Progresistă și open-minded” este și Oxford University Press care a scos din dicţionarul pentru copii, Oxford Junior Dictionary, cuvinte referitoare la creştinism şi istoria Marii Britanii, cum ar fi: “episcop”, “capelă”, “mînăstire”, “sfînt”, “monarh” şi “imperiu”.

  „Progresistă și open-minded” este deja Olanda, unde unui creştin coptic, fugit din Egipt din cauza persecuţiilor suferite din partea musulmanilor, nu i se permite să poarte o cruce în timpul serviciului, asta în timp ce angajatelor musulmane nu li se pune nici o problemă cînd poartă basmaua islamică.

  „Progresistă și open-minded” este deja Belgia. În Antwerp au fost interzise referinţele la Iisus, Maria şi Iosif în şcolile publice pe toată perioada anului, chiar şi în timpul Crăciunului, pentru a nu jigni comunitatea musulmană din oraş. Autorităţile au motivat, zicînd: “Crăciunul ar trebui să fie un eveniment neutru, concentrat nu pe o anumită religie, ci pe bucuria unei mese cu prietenii şi familia”.

  „Progresistă și open-minded” este deja Comisia Europeană, care anul trecut a tipărit 3 milioane de agende pentru a le trimite copiilor britanici de sărbători. Agendele sînt însoţite de 51 de pagini de propaganda UE, tipărită pe hîrtie lucioasă, şi include un calendar în care sînt marcate sărbătorile musulmane, hinduse, sikh, evreieşti şi chinezeşti, este marcată Ziua Europei şi principalele aniversări ale UE. Crăciunul şi toate celelate sărbători creştine au fost ignorate cu desăvîrşire. Ziua de 25 decembrie rămîne goală în calendar.

  „Progresistă și open-minded” este deja Bosnia, se pare, din moment ce, în Sarajevo, Crăciunul a fost interzis în toate gradiniţele din 2008. 43% din populaţia Bosniei este musulmană.

  Progresist si open-minded este Parisul, unde, intr-o zona locuita preponderent de musulmani, politia a scos in afara legii carnea de porc si alcoolul:
  Fără carne de porc şi alcool în Parisul islamizat

 7. Vasile
  14 aprilie 2012

  Internet? În secolul al 13-lea? Mai probabil decît credeam!

 8. Costin Andrieş
  14 aprilie 2012

  poftin?

 9. Pataphyl
  14 aprilie 2012

  Hristos a Înviat!

 10. Anca Cernea
  14 aprilie 2012

  ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

 11. roadrunner
  14 aprilie 2012

  #9

  Hristos a Înviat!

  Korect! It was about time… :mrgreen:

  Adevarat a-nviat! si primeste cadoul asta de Pasti de la mine:
  http://www.youtube.com/watch?v=kO6CqW3imbo

 12. roadrunner
  14 aprilie 2012

  M-am razgindit! Fac cadoul tuturor crestinilor! La urma urmei, pataphyl mai are de muncit ca sa primeasca un cadou de la mine.

  Cadoul este: http://www.youtube.com/watch?v=kO6CqW3imbo

  Toata lumea stie ca concertele lui Vivaldi nu au mai mult de 10 minute (altfel pleaca lumea!) si ca sint compuse din trei parti:

  a) Allegro vivace
  b) Andante ma non troppo
  c) Allegro con forza

  S-a intrebat cineva de ce impartirea asta?

  Raspunsul este: bijuteriile astea au fost compuse intr-o cultura crestina.

  Sa lucram pe exemplul propus:

  a) In prima parte avem o propunere de teza, de concept, de imagine a lumii, de credintza. Proponentul nu stie cum ii va fi primita propunerea si este oarecum nelinistit de raspunsurile pe care le va primi. Isi face punctul, cu fortza, cu pasiune, cit poate el mai bine… Partea asta tine pina la 3:43. Deci cam 1/3 din cele 10 minute pe care vi le-am propus. La sfirsit proponentul zice: Asta e ceea ce cred eu! I rest my case!

  b) Partea a doua este nenorocirea! Cam asa i-au fost primite propunerile proponentului! si de-aia partea a doua este asa de trista. Nu prea se mai vede vreo iesire, desi sperante ar mai fi… Vezi 5:02. Sa fie 5:02 (the „ma non troppo” part) vreo trimiterile la tribulatiile lui Petru si cintatul cocosilor? Chestie care tine pina la 5:50? I have no idea… In orice caz, rezultatul e acelasi.

  c) Ei, si de la 6:13 the mood se schimba complet! Sint cam aceleasi idei de la a), dar, observati? acum sint exprimate afirmativ! asertiv! nu mai e la mijloc nici o indoiala! nici frica de cum au sa fie primite! Adica asta e ceea ce cred! si n-am nici o indoiala!

  Adica, I know what I believe in! and I have no more doubts!

  Si cind te gindesti ca Vivaldi scria astea ca exercitii… Cam la fel cum scribalea profesorul meu de matematica cite-o problema: Faceti-o si p-asta!, ne provoca el cu satisfactie… Ce vremuri…

 13. John Galt
  14 aprilie 2012

  Piu andante. Allegro non troppo, ma con brio. (asa e continuarea). ????

  Adevarat a inviat!

  Sarbatori Fericite!

 14. Florina Neghină
  14 aprilie 2012

  Hristos a Înviat!

 15. Mih.
  14 aprilie 2012

  HRISTOS A INVIAT!
  Paste cu bucurie si senin in suflet, alaturi
  de toti cei dragi!

 16. Georgiana
  14 aprilie 2012

  Adevărat a înviat!

 17. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  Adevarat a inviat!!

 18. Daniel Francesco
  14 aprilie 2012

  Adevarat a inviat!

 19. DanCanada
  14 aprilie 2012

  ADEVARAT A INVIAT!

  Paste fericit tuturor!

 20. Silvapro
  14 aprilie 2012

  Sarbatori Fericite de Paste si de primavara!!!

  Imi este greu sa cred ca religia poate fi usor sau complet lichidata. Pina la urma lumea se intoarce in sinul ei. 50 de ani de comunism in Romania unde icoanele si crucifixele erau interzise, peretii scolilor erau goi de simboluri religioase iar in locul lor il aveam pe Ceausescu si stema tricolor, nu au reusit sa dezradacineze credinta si la caderea comunismului, oamenii si-au luat revansa si au fost religiosi pe fata.

  Problema este ca stingistii astia noi au metode mai subtile.si provoaca mai putina rezistenta. In Romania interdictiile religioase fiind f. evidente si impuse, pina si ateistii mergeau la Inviere la biserica ca o forma de protest.

  Deci im dau seama ca nu am siguranta celor afirmate la inceputul comentariului.

  Cel mai enervant este faptul ca in numele multiculturalismului, celorlalti le este permis totul in a-si practica cultul religios insa in detrimentul crestinismului, care este tinut sub profil f. redus. Este o neobrazare sa inabuse crestinismul pe motivul ca jigneste musulmanii. Religia lor este OK si trebuie s-o tolaram, s-o respectam ba chiar intr-un fel sa alintam practicantii ei si fereasca D-zeu sa ne simtim jigniti de ea. Tot asa si excluderea predarii Holocaustului din anumite scoli in Anglia. Nu inteleg pentru ce Hulocaustul ar jigni musulmanii. Pentru ca Ahmadinidgead si de-alde ca el o negheaza? Din contra, ar trebui cit mai mult predata davka musulmanilor, ca sa le rectifice ideile eronate.

 21. Silvia
  14 aprilie 2012

  Florina B dixit: „De vreme ce inexistenţa lui Dumnezeu nu poate fi dovedită, a crede în ea este o opţiune subiectivă, şi nu are niciun drept de a fi impusă altora. ”

  Apropo de cai verzi pe pereti, incercati mai degraba „De vreme ce EXISTENTA lui Dumnezeu nu poate fi dovedită, a crede în ea este o opţiune subiectivă, şi nu are niciun drept de a fi impusă altora.”

 22. Liv St Omer
  14 aprilie 2012

  Silvia,
  era o butada, avea subinteles. Daca ati fi citit cu atentie textul de mai sus ati fi inteles asta. Probabil ca daca veti cauta in Pascal, Blaise, pentru cunoscuti, veti gasi „existenta sau inexistenta”, ca Pascal era de treaba, incerca sa nu va supere. Cum ar zice un de-al meu profesor, mai incercati, mai incercati, mai incercati.

 23. Silvia
  14 aprilie 2012

  ah, Pascal’s wager ????
  Sigur, sigur, intreg textul e plin de butade. Pacat de toate erorile de logica.
  Mama lor de secularisti sectanti!

 24. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  Dna/Dsoara Silvia, o intrebare: cati ani aveti?

 25. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Silvia

  Apropo de cai verzi pe pereti, incercati mai degraba “De vreme ce EXISTENTA lui Dumnezeu nu poate fi dovedită, a crede în ea este o opţiune subiectivă, şi nu are niciun drept de a fi impusă altora.”

  Incercati mai degraba sa cititi textul, stimata Silvia. Colega noastra nu a scris nicaieri ca trebuie impusa religia. A spus, in schimb, altceva: data fiind natura religioasa a majoritatii si radacinile crestine ale culturii noastre, este firesc ca simbolurile religioase sa faca parte din spatiul public. Nu va mai legati doar de ce va convine, macar pentru ca s-a vorbit despre secularism ridicol.

 26. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  Vlad, tu ai prea multa rabdare ????
  Eu unul sunt curios de varsta dnei Silvia, ca sa aflu daca a avut ocazia vreodata sa protesteze impotriva „icoanelor” de pe peretii tuturor scolilor (inclusiv cea unde am invatat eu) cu acel cizmar care mi-a chinuit mie bunicii cum putea el mai bine. Daca a avut ocazia, si n-a facut-o, atunci ii solicit apasat sa ne lase cu parerile dansei despre articolul de mai sus. Oricum sunt destul de convins ca dansa, daca l-a citit, atunci n-a inteles mai nimic din el.

 27. emil borcean
  14 aprilie 2012

  Silvia. Un coleg binevoitor v-a facut safteaua si a tradus articolul din romana in romana, in exclusivitate pentru dumneavoastra. Din romana culta, in cea a posmegilor muiati pentru gura cascata a ateistilor agresivi. Cu placere.

 28. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  Dah. Ma recunosc, ca deobicei, vinovat de tot heit-spiciul din lume, cu circumstante agravante. Merit/am sa fiu/fim exilat(i) precum Rousseau, la tara, sau marginalizat(i) precum Iliescu la Editura Tehnica (mai sunt si alte multe exemple). Dna Silvia n-are decat l’embarras du choix.

 29. Silvia
  14 aprilie 2012

  @VladM: Pe logica dumneavoastra, ar fi mai pertinent sa avem in locul icoanelor reprezentarea unui lup alb. Pana la urma natura religioasa a „radacinilor” noastre este mai vechi de 1700 ani, nu credeti?

  @Emil Borcean: Faceti presupuneri eronate, n-am afirmat ca as fi atee. Inteleg ca pentru dumneavoastra, oricine are o parere contrara credintelor dumneavoastra este automat catalogat „ateu agresiv”. Poate si sectant, sa fiti in asentimentul articolului?

  @Anca Maria Cernea: Stimata doamna, acesta e numele meu, cu el ma semnez. Multumesc pentru trimiterea la calendarul ortodox. Nu inteleg insa ce-ati dorit sa demonstrati in afara faptului ca n-ati auzit de Rhea Silvia.

  @Liv STOmer: Varsta nu are relevanta, stimate domn. Discutam idei, nu oameni. Totusi, nu pot sa nu remarc ce bine ma cunoasteti deja dintr-un singur post. Superioritatea asta tipica credinciosului care isi permite sa faca afirmatii despre capacitatea de intelegere a celorlalti, se manifesta ipocrit de fiecare data, nimic nou. Libertatea de exprimare inteleg ca va e straina, altfel nu m-ati fi invitat sa pararesc blogul pentru simplul fapt ca dumneavoastra nu va convine parerea mea. Cam asa a procedat si „cizmarul care v-a chinuit bunicii cum putea el mai bine”.

 30. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Sa va spun ce ati demonstrat dvs. mai sus.

  1. Ignoranta.

  @VladM: Pe logica dumneavoastra, ar fi mai pertinent sa avem in locul icoanelor reprezentarea unui lup alb. Pana la urma natura religioasa a “radacinilor” noastre este mai vechi de 1700 ani, nu credeti?

  Am referire – si dvs. ati inteles prea bine – la crestinism, nu la lupul alb, copacii druizilor sau cultul lui Apollo. Acest text – pe care refuzati sa il cititi ori, poate, nu sunteti capabila sa il intelegeti – are o tema cat se poate de precisa: secularismul agresiv care urmareste marginalizarea crestinismului, cel care a dat nastere, fie ca va convine, fie ca nu, a tot ceea ce va inconjoara.

  2. Dispret.

  @Emil Borcean: Faceti presupuneri eronate, n-am afirmat ca as fi atee. Inteleg ca pentru dumneavoastra, oricine are o parere contrara credintelor dumneavoastra este automat catalogat “ateu agresiv”. Poate si sectant, sa fiti in asentimentul articolului?

  Dumneavoastra cititi textele pe care le comentati, stimata Silvia, ori interactionati numai cu interlocutori imaginari? Unde se gaseste pe aceasta pagina cuvantul „SECTANT”? Cine l-a adus in discutie?

  3. Aroganta.

  @Anca Maria Cernea: Stimata doamna, acesta e numele meu, cu el ma semnez. Multumesc pentru trimiterea la calendarul ortodox. Nu inteleg insa ce-ati dorit sa demonstrati in afara faptului ca n-ati auzit de Rhea Silvia.

  Colega mea, Anca Cernea, a spus atat: dat fiind ca religia crestina va creeaza un asemenea disconfort, ati putea sa aveti macar bunul simt de a evita orice tangenta cu ea. Ce legatura are Rhea Silvia cu asta?

  Cat despre libertatea de exprimare,
  1. Mesajele dvs. demonstreaza ca „superioritatea asta tipica” necredinciosului „care isi permite sa faca afirmatii despre capacitatea de intelegere a celorlalti, se manifesta ipocrit de fiecare data”. Nici o urma de respect nu poate fi gasita in ele. Textul este caricaturizat; nu s-a discutat nimic la obiect, in schimb s-a trantit sentinta: „Mama lor de secularisti sectanti!”. Cat despre interlocutori, au fost desconsiderati imediat ca fiind ilogici, bigoti sau intoleranti numai pentru ca nu subscriu ideilor dvs. Data viitoare, practice what you preach.
  2. Libertatea de exprimare va permite sa scrieti mesaje pe ILD, in ciuda tuturor neajunsurilor de mai sus. In schimb, nu acordati aceasta libertate colegei mele, caricaturizandu-i textul si reactionad extrem de nemultumita la un articol pe care, fie vorba intre noi, nu sunteti obligata sa il cititi, cu atat mai putin sa il comentati.

  Ma intereseaza mult prea putin ceea ce credeti si daca credeti in ceva sau cineva. Nu am nevoie nici de varsta dvs.: progresismul nu are varsta, chiar daca se manifesta in special in randul celor de-o varsta cu mine si mai mici. Pentru a ma lamuri pe deplin, imi este de ajuns sa citesc cum va exprimati („mama lor de sectanti”, „Poate si sectant, sa fiti in asentimentul articolului?”, „Superioritatea asta tipica credinciosului”, etc.). Sunteti manata doar de o ostilitate (bolnavicioasa?) fata de crestinism, ceea ce este cam putin pentru cineva care da lectii despre cultura.

 31. Anca Maria Cernea
  14 aprilie 2012

  @ 30 S
  Cine intelege un text manifesta o superioritate fata de cine nu il intelege. Indiferent daca textul e corect sau nu, daca suntem sau nu de acord cu el sau nu, daca suntem de religie crestina, atee, paganist-dacica sau paganist-romana. Aceasta inegalitate nu are nimic de-a face cu credinta, nici cu libertatea de a-ti da cu parerea.
  Capacitatea „Silviei” de a intelege un text scris este, evident, deficitara. Daca nu era asa, S nu ar fi scris nici primul sau comentariu @ 21 S – raspunsul la obiectia ei fiind deja continut pe larg in articol.

  Vlad i-a explicat din nou, dar tot degeaba, pentru ca S are parerea ei, si a venit sa si-o manifeste, nu sa asculte argumente si sa raspunda cu argumente.
  Liv a intrebat-o daca au deranjat-o, la vremea lor, si portretele cizmarului – precizand ca ii pune intrebarea fara sa stie care ii e varsta, si daca S o fi apucat acele vremuri. S se burzuluieste ca de ce o intreaba de varsta, ca Liv nu o cunoaste, ca Liv e credincios, ca Liv e ipocrit, ba il compara si cu cizmarul.
  A zice ca vorbim cu peretii e putin. S nu e un perete. Peretii nu se stropsesc la interlocutor.

  Cum sa reformulez, ca sa priceapa S?
  S, lumea noastra, cultura, limba, stiinta, politica, legile, comportamentul, arhitectura, mentalitatile, societatea, calendarul, decoratiunile interioare, modul de a discuta pe bloguri si numele noastre poarta marca profunda a crestinismului. Poate ca nu destul, poate ca sunt imperfecte, dar asta e REALITATEA. Si nu e vorba numai de o origine istorica sau mitologica indepartata, cum ar fi ref. la lupul alb si la Rhea Silvia. E vorba de realitati vii si palpabile, actuale. Poate ca tie nu-ti convine, insa asta e situatia DE FAPT.
  Daca nu-ti convine, poti incerca sa creezi tu, cu secta ta (secularista, gnostica, nu ma intereseaza) o noua civilizatie, dar de la zero – consecvent si pe cinstite. Adica fara a folosi niciun fel de date, fara a te inspira in vreun fel din domeniile mai sus mentionate, pt ca ele, in lumea noastra reala, sunt nu numai contaminate de crestinism, dar chiar nici nu ar fi existat ca atare fara acesta.
  Cum sa-ti spun, e chestie de copyright. Daca iei ceva de la un autor, trebuie sa citezi sursa, sa recunosti ce ii datorezi. Daca doar stergi numele autorului, si folosesti opera, comiti un plagiat. Daca, in plus, mai si denaturezi, trunchiezi si rastalmacesti creatia acelui autor, comiti un act de vandalism.
  Rugamintea ar fi sa lasi lumea asa cum e. Cu copyright crestin si cu simbolurile ei. Si daca vrei sa-ti implementezi utopia ta originala, purificata de orice elemente crestine, fa-o undeva pe o insula pustie, sau pe o planeta nepopulata. Adica las-ne pe noi asa cum suntem, in lumea asta a noastra, fara sa ne fericesti cu „parerile” tale revolutionare, care sa o transforme in moloz. Iar apoi sa vina o alta S, S2, sa spuna, ups… n-a iesit… ideea era buna, dar a fost gresit aplicata, sa mai incercam odata.

 32. Silvia
  14 aprilie 2012

  @VladM
  Nu stiu care dintre noi doi n-a citit textul atent (as adauga si cele doua interventii ale mele), dar e destul de clar ca dumneavoastra va este permis sa ma acuzati (nefondat) de ignoranta, dispret si aroganta. Pentru diagnosticul „manata de o ostilitate bolnavicioasa” aveti competeta, sa inteleg?

  Dumneavoastra citit textele pe care le comentati, stimata Silvia, ori interactionati numai cu interlocutori imaginari? Unde se gaseste pe aceasta pagina cuvantul “SECTANT”? Cine l-a adus in discutie?

  Domnule, daca dumneavoastra ati regasit trimiteri la secte/sectanti exclusiv in interventia mea, va recomand prieteneste un consult oftalmologic.

 33. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Crestinismul recunoaste deschis contributia lumii greco-romane. In schimb, urmasii crestinismului, post-crestinii, refuza recunoastera oricarui merit religiei crestine, si o fac, culmea!, de pe pozitia moralistului. Cum ar veni, ei sunt in realitate adevaratii modesti, autenticii toleranti, modelele demne de urmat. Ei, care nu sunt in stare sa traiasca macar cu ideea ca s-au nascut si au crescut intr-o lume care poarta urmele crestinismului, daca nu cumva influenta sa directa. Este, macar un pic, amuzant. ????

 34. Anca Maria Cernea
  14 aprilie 2012

  Vlad, chiar si valorile pe care le-am mostenit din antichitatea greco-romana le datoram crestinismului, pentru ca el le-a pastrat si ni le-a transmis.

 35. Vlad P.
  14 aprilie 2012

  În intelectul Silviei multæ silvæ sunt, prin care mișună multæ bestiæ. Jivinele astea nu-i dau pace și o saltă de dos când citește că nu poți impune nimănui credința că Dumnezeu nu există. Cu atât mai puțin de la nivelul unor nematelminți parazitari ce se imaginează pe sine vertebratele morale ale unei Lumi Noi purificate de Tradiție. Asta după zeci de secole de civilizație iudeo-creștină. ????

 36. Silvia
  14 aprilie 2012

  Este realmente fantastic cum unii dintre voi nu pot purta un dialog, pe baza ideilor, cu argumente, si recurg la ad hominem.
  Chestiunea e atat de simpla si voi ati transformat-o si divagat-o pe directii care sfideaza logica.

  Disproportionat inca in articol, subiectul e atat de simplu: icoanele nu au ce cauta in scoli (scolile publice). Punct si atat. Nimeni nu neaga crestinismul, nimeni nu neaga contributia lui. Nimeni nu se constituie in secte cu scopul de-a darama crestinismul, de-a sterge orice urma. Nu exista conspiratii in acest sens, decat in capul unora dintre voi.
  Locul icoanelor este in biserica sau in casa. In spatii private. Nu in scoala. Scoala este un loc public care trebuie sa ramana un spatiu neutru, echidistant fata de ORICE credinta religioasa si implicit, fata de orice simbol in acest sens. Icoanele trebuiesc date jos din scoli iar in locul lor, SOC, nu se pune nimic in schimb. In scoala isi au locul materiale didactice, nu icoane. E chiar atat de greu de inteles?

 37. Anca Maria Cernea
  14 aprilie 2012

  Silvia, nu stii sa citesti. E chiar atat de greu de inteles?
  Mai incerc odata, ca la clasa I.
  Uite-te pe ceasca de cafea. Scrie made in PRC. Uite-te pe capacul de la pix. Scrie made in EU. Uite-te pe caciula lui Ernu. Scrie made in USSR.
  Pe peretile scolilor sunt icoane, pt ca biserica a facut scolile. Fara crestinism nu existau scoli.

 38. Silvia
  14 aprilie 2012

  Doamna, nu-mi aduc aminte sa va fi acordat permisiunea sa ne tutuim.
  Modul de adresare, tine de educatie si de cei sapte ani de-acasa. Chiar este necesar sa va reamintesc?
  Pe langa faptul ca nu stiti altceva in afara de ad hominem, si o piatra este mai receptiva. Orice continuare a unui diaog cu dumneavoastra e inutila.

 39. Vlad P.
  14 aprilie 2012

  Este realmente fantastic cum nu poți înțelege ceva atât de simplu și imediat: nu poți impune nimănui credința că Dumnezeu nu există

  Chestiunea e atat de simpla, dar ai transformat-o si divagat-o (sic!) pe directii care sfideaza logica.

  Ați stabilit voi, prealuminaților, abia născuți, că icoanele ce au construit cultura și au însoțit mentalul și sufletul oamenilor în case sau instituții, ori pur și simplu în cel mai public spațiu (drumurile marcate prin troițe), nu mai au loc decât în unele dintre acestea. Pe bune, nu te simți sfidată de propria judecată? Ce-i drept, e nevoie de bun-simț pentru a percepe o astfel de capcană.

  Dacă tot îți place să folosești cuvinte mari, precum LOGICĂ, ce-ar fi să ne explici DE CE icoanele nu au ce căuta în spații publice, din moment ce secole la rând au avut ce căuta și, mai mult, din moment ce școala (as we know it) NU S-A NĂSCUT din inspirație secular-iluministă, ci din cea creștină (știut fiind că școlile și universitățile, asemenea spitalelor, au apărut pe lângă comunitățile de călugări, apoi pe lângă biserici). De când ECHIDISTANȚA a pus stăpânire pe instituții a căror origine se află într-un crez concret, și nu în neutralitate? De altfel, pe neutralitate nu se poate construi nimic. Când pornești la drum, cu orice proiect, trebuie să crezi în ceva, negând contrariul său.

  Hai, așteptăm logica ta impecabilă, după care icoanele sunt simboluri ce au uzurpat spațiul public și nu mai au ce căuta acolo. Demonstrează-ne caracterul lor de intrus, dacă vrei să te mai ia cineva în serios pe topic. Altfel, îți irosim timpul în care ar trebuie să mai studiezi.

 40. Silvia
  14 aprilie 2012

  Domnule Vlad, nici dumneavoastra nu va puteti abtine de la ad hominem observ.
  Prima regula a unui dialog civilizat este sa-ti respecti interlocutorul. Nu e si invatamant crestinesc? Pacat, ar trebui sa fie.

  Este realmente fantastic cum nu poți înțelege ceva atât de simplu și imediat: nu poți impune nimănui credința că Dumnezeu nu există.

  EXACT. Perfect, ne intoarcem la prima mea interventie.
  La fel cum nici dumneavoastra nu puteti intelege ceva tot la fel de simplu si concret: NU poti impune nimanui credinta ca Dumnezeu exista. Cai verzi pe pereti….intelegeti acum?

 41. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Silvia

  Este realmente fantastic cum unii dintre voi nu pot purta un dialog, pe baza ideilor, cu argumente, si recurg la ad hominem.
  Chestiunea e atat de simpla si voi ati transformat-o si divagat-o pe directii care sfideaza logica.

  Disproportionat inca in articol, subiectul e atat de simplu: icoanele nu au ce cauta in scoli (scolile publice). Punct si atat. Nimeni nu neaga crestinismul, nimeni nu neaga contributia lui. Nimeni nu se constituie in secte cu scopul de-a darama crestinismul, de-a sterge orice urma. Nu exista conspiratii in acest sens, decat in capul unora dintre voi.

  Locul icoanelor este in biserica sau in casa. In spatii private. Nu in scoala. Scoala este un loc public care trebuie sa ramana un spatiu neutru, echidistant fata de ORICE credinta religioasa si implicit, fata de orice simbol in acest sens. Icoanele trebuiesc date jos din scoli iar in locul lor, SOC, nu se pune nimic in schimb. In scoala isi au locul materiale didactice, nu icoane. E chiar atat de greu de inteles?

  1. Dvs. ati practicat ad hominem si ati dovedit rea-credinta. Cu exceptia dvs., nimeni altcineva nu a vorbit despre secte ori sectanti. Florina B. a mentionat sectarismul premierului spaniol Zapatero (altfel un antisemit de exceptie), dar nu s-a preocupat nici macar o secunda de ceea ce spuneti pe acolo, repetand ad nauseam ca aveti de a face cu bigoti. E plictisitor.

  2. Icoanele au ce cauta in spatiul public pentru ca religia crestina a creat tot ceea ce se vede in jurul tau. Incepand cu universitatile, unde astazi se injura crestinismul si sunt dispretuiti credinciosii, si terminand cu blogul pe care orice Silvia poate scrie ca toti cei care nu-i impartasesc punctul de vedere au un dinte impotriva „sectantilor”.

  3. Adevarul este echidistant, iar adevarul, in cazul de fata, este cel de la punctul 2. „E chiar atat de greu de inteles?”

  P.S. „Dumneavoastra cititi textele pe care le comentati, stimata Silvia, ori interactionati numai cu interlocutori imaginari?”

 42. Anca Maria Cernea
  14 aprilie 2012

  Silvia, chestia cu cei 7 ani de acasa e o obraznicie, precum mai toate celelalte interventii ale tale de aici. Te tutui pentru ca semnezi cu numele de botez (numele mic, prenumele, ca sa-ntelegi si tu la ce ma refer).
  E obraznicie sa intri in casa cuiva, sa ii faci in toate felurile pe cei prezenti si sa inlocuiesti icoanele de pe pereti cu caii tai verzi. Si oricum, nu te obligam sa ramai, daca nu iti place la noi.

  NB
  Deschiderea noastra spre dialog, chiar cu riscul unor obraznicii din partea musafirilor, este, ea insasi, specifica civilizatiei crestine. Discutiile de pe blogurile chinezesti se termina in lagare de concentrare, in lumea islamica esti biciuit sau ti se taie capul, in cea precolumbiana, reinstaurata, esti linsat, iar in satele de bastinasi din colturile indepartate ale globului, nu este internet, pt ca nu este civilizatie occidentala, pt ca nu este crestinism.

  Societatea noastra e construita pe credinta in existenta lui Dumnezeu – a carei demonstratie se poate face, dar nu de asta e vorba.
  E vorba ca lucrurile asa stau. Asa e lumea noastra. Nu-ti impune nimeni nimic. Daca nu iti place, fa-ti alta. Dar nu o revolutiona pe asta.

 43. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Silvia

  Domnule Vlad, nici dumneavoastra nu va puteti abtine de la ad hominem observ.
  Prima regula a unui dialog civilizat este sa-ti respecti interlocutorul. Nu e si invatamant crestinesc? Pacat, ar trebui sa fie.

  Mi-am respectat interlocutorul, tocmai pentru ca stiu prea bine cum functioneaza mintea progresistilor. Intrucat partenerii nostri de discutie nu au argumente, au tendinta de a se folosi de orice nimic pentru a duce discutia oriunde altundeva. Sa luam, de pilda, situatia de fata: nu v-ati sinchisit sa argumentati de ce religia nu trebuie sa faca parte din spatiul public. Nu ati demonstrat ca intre crestinism si educatie exista o prapastie care nu poate fi depasita altfel decat prin eliminarea religiei.

  Si nu, dvs. nu v-ati respectat interlocutorii (pentru a fi respectuos, nu este de ajuns sa folositi pluralul de politete): ati incercat sa ii vopsiti in extremisti lipsiti de logica numai pentru ca au alta parere decat dvs.

 44. Vlad P.
  14 aprilie 2012

  Cu auto-suficienții tobă de ignoranță, care au impresia că dispun de timpul altora nu mă pot abține de la ad-hominem. Mai ales când refuză să-și explice ”logic” poziția. Deocamdată ai dat dovadă doar de incultură și, mai grav, de aroganță și auto-victimizare. Nu mă încântă, sincer, de aici pornirea ireprimabilă de a te ”taxa” pe măsură. Tot ce faci e să ne parazitezi timpul. Cunoștințele elementare le găsești în cărți. În ce mă privește, până nu dai un răspuns la @39, de ce, în pofida istoriei, ar trebui să schimbăm din temelii ceva, nu mai meriți atenție. Te poți lamenta cât dorești de ”ad-hominem”. E doar o eschivă lamentabilă. Pe drept cuvânt, funcționezi ca un paratrăznet la așa ceva.

  Spui: NU poti impune nimanui credinta ca Dumnezeu exista

  Dar cine ți-o impune, stimabilo? Pur și simplu așa a vrut soarta cea rea, să te naști în mijlocul unei civilizații iudeo-creștine. A continua o Tradiție, nu e impunere. Impunerea survine abia atunci când încerci să rupi această tradiție (care este o paradigmă acceptată la nivel colectiv și confirmată prin proba timpului) și să suprapui alte viziuni (gen, fără icoane în școli, pe argumentul: ”Punct și atât!”. Foarte inteligent. Cum de mi-a trecut prin cap să persiflez o asemenea perlă epistemologică?) Nu suntem aici la grădinița de dădăcit spiritele infantile, deci, da, așteaptă-te la muștruluieli.

 45. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Se pare ca se pierduse un comentariu in spam. Rautaciosul Akismet.

  Silvia

  Nu stiu care dintre noi doi n-a citit textul atent (as adauga si cele doua interventii ale mele), dar e destul de clar ca dumneavoastra va este permis sa ma acuzati (nefondat) de ignoranta, dispret si aroganta. Pentru diagnosticul “manata de o ostilitate bolnavicioasa” aveti competeta, sa inteleg?

  Domnule, daca dumneavoastra ati regasit trimiteri la secte/sectanti exclusiv in interventia mea, va recomand prieteneste un consult oftalmologic.

  1. Comportamentul progresist exhibit A: inlocuim faptele cu indignarea;
  2. Comportamentul progresist exhibit B: trimitere la consult.
  1+2=3. Comportamentul progresist exhibit C: incapacitatea de a uza de mijloacele elementare aflate la indemana (ex. Ctrl+F pentru Find) se imbina fantastic cu o reavointa fantastica.

  Florina a scris despre ateismul agresiv al carui comportament este identic cu cel al unei secte, iar Silvia abereaza cu „sectantii” carora, cica, ne opunem. Desigur, ea nu este atee. Atunci ce o fi? Membru al sectei ateismului agresiv? ???? Nu stiu, dar e amuzant.

 46. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Tare ciudati mai sunt oamenii astia. Spun ca-s toleranti, dar vor sa te oblige sa le adopti punctul de vedere pentru ca altfel esti primitiv. Zic ca n-au nimic impotriva religie, dar vad rosu in fata ochilor cand dau de o icoana sau de o biserica. Pretind ca sunt multiculturali, dar nu accepta cultura crestina. Se falesc ca sunt culti, dar nu pricept textele pe care le citesc si nu stiu nici macar care sunt ideile care au dat nastere civilizatiei in care traiesc. Vor sa se bucure de toate castigurile civilizatiei, dar sunt ostili radacinilor ei. Pesemne sunt suflete chinuite.

 47. Silvia
  14 aprilie 2012

  Dvs. ati practicat ad hominem si ati dovedit rea-credinta.

  Cateva exemple de ad hominem din partea mea la adresa dumneavoastra se poate, va rog? Sa elucidam partea cu „comportament ateist agresiv”. Ma bucur ca dumneavoastra ati recunoscut ad homenimul. Comportament crestiesc agresiv, nu?
  Rea credinta in ce sens? Pur si simplu am exprimat un punct de vedere, direrit de al autorului articolului si al dumneavoastra. Ah, si-am atras atentia asupra unui aspect legat de comunicare. Asta inseamna rea credinta?

  “Dumneavoastra cititi textele pe care le comentati, stimata Silvia, ori interactionati numai cu interlocutori imaginari?”
  N-am obiceiul sa interactionez cu interlocutori imaginari. Asta fac credinciosii.
  Eu am obiceiul sa discut textele si ideile. Dumneavoastra discutati persoana mea, fara sa ma cunoasteti, de cateva comentarii incoace.

 48. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Silvia

  Eu am obiceiul sa discut textele si ideile.

  Fals.

  nu v-ati sinchisit sa argumentati de ce religia nu trebuie sa faca parte din spatiul public. Nu ati demonstrat ca intre crestinism si educatie exista o prapastie care nu poate fi depasita altfel decat prin eliminarea religiei.

  Daca urmatoarele mesaje nu contin o argumentatie serioasa a acestor idei, va retrag privilegiul de a comenta aici. De ce? Pentru ca sunteti manata doar de resentiment. Nu exprimati puncte de vedere, ci sentinte, pe care apoi le reluati obsedant, doar-doar vor inlocui prin debit lipsa de substanta a comentariilor dvs.

  P.S.

  Cateva exemple de ad hominem din partea mea

  Vi-l arat pe ultimul.

  N-am obiceiul sa interactionez cu interlocutori imaginari. Asta fac credinciosii

 49. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Inca ceva.

  Dumneavoastra discutati persoana mea, fara sa ma cunoasteti

  1. V-am spus deja ca nu ma intereseaza cine sunteti pentru ca ma lasa rece persoana dvs. Ce am discutat – si o voi face in continuare – este Silvia care comenteaza pe ILD la #21, #30, #33 etc. Acea Silvia este o progresista ignoranta, aroganta, plina de dispret la adresa „credinciosilor” care viseaza „sectanti” si vorbesc cu „interlocutori imaginari”.
  2. Acest site nu exista de ieri, iar grupurile care l-au infiintat nu au aparut anul trecut. Avem destula experienta in spatiul virtual. La mine este de aproape 12 ani. Am intalnit numerosi oameni cu tot soiul de pareri. Zeci de Silvii, nu una singura. Toate „destepte”, toate „culte”, toate arogante si dispretuitoare. Nu abuzati de generozitatea mea si a colegilor mei. ????

 50. Vlad P.
  14 aprilie 2012

  Pur si simplu am exprimat un punct de vedere, direrit de al autorului articolului si al dumneavoastra

  Pur si simplu nu ai făcut asta. Ai dat-o înainte cu ”logica lipsă” și cu argumentări de genul: ”Punct și atât!”

  Cât despre comportamentul creștinesc agresiv, abține-te, ai atât bun-simț. Ți-a explicat Anca la @43 ce înseamnă comportament agresiv. Faptul că ți se dă o replică dură, pentru că-ți dublezi ignoranța cu aroganță, e departe de agresivitate. Dar dă bine, să arunci în creștini cu acuzații de hate-speech, nu?

 51. Silvia
  14 aprilie 2012

  Ma faceti sa zambesc.
  Voi cu ad hominem, voi urlati ca din gura de sarpe ca sunteti atacati. Agresorul care se transforma in victima.

  Nu e nevoie sa aplicati metoda pumnului in gura si sa ma amenintati ca-mi cenzurati postarile – dovada de deschidere la dialog si toleranta religioasa, n-am ce zice. E limpede ca n-am cu cine dialoga aici. Pastrati-va lamentarile pentru ziua in care icoanele vor fi scoase din toate scolile.
  Va las sa dialogati cu prietenii imaginari (afirmatie care apropo, domnule Vlad, nu este ad hominem (observ ca nu cunoasteti ce inseamna). Este un truism de care nu trebuie sa va simtiti jignit. Dumneavoastra ati ales SA CREDETI in prieteni imaginari.

 52. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Cenzura! Nici macar sensul cuvantului nu il cunoaste, Vlade. ???? Oricum, hai ca-i faina Silvia asta.
  1. Nu permite crestinilor sa isi doreasca icoane in scoli, dar se bate cu pumnul in piept ca este toleranta;
  2. Nu te lasa sa ai o parere diferita de a ei sub amenintarea ca daca indraznesti sa ii urmezi linia, esti un bigot, dar apoi vorbeste de deschiderea la dialog;
  3. Spune ca este atacata, dar desconsidera orice om care crede in Dumnezeu ca bolnav psihic ce vorbeste cu „prietenii imaginari”.
  Is misto progresistii, n-ai cum sa ii inlocuiesti.

 53. Hongse
  14 aprilie 2012

  La fel cum nici dumneavoastra nu puteti intelege ceva tot la fel de simplu si concret: NU poti impune nimanui credinta ca Dumnezeu exista. Cai verzi pe pereti….intelegeti acum?

  La fel cum nu poţi impune nimănui credinţa că Dumnezeu nu există.

  PS: Stimată doamnă Silvia. Cenzură înseamnă când cineva (respectiv un guvern totalitar) vă refuză dumneavoastră un drept inalienabil, şi anume dreptul la liberă exprimare. Faceţi confuzie cu dreptul de a comenta pe acest site. Acesta nu este un drept cu care v-aţi născut (am vrut să scriu dat de la Dumnezeu, dar am zis să nu vă rănesc simţămintele). Aveţi doar permisiunea, dar atâta timp cât gazdele dumneavoastră consideră să o acorde, iar ei pot ridica această permisiune orişicând vor ei, pentru orişice motiv vor ei. Iar dumneavoastră oferiţi suficiente motive, fie vorba între noi.

  Asta nu e cenzură. Puteţi predica despre religia ateismului până răguşiţi, dar în parc. Evident, cu condiţia să nu deranjaţi pe ceilalţi trecători.

 54. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  @Liv STOmer: Varsta nu are relevanta, stimate domn. Discutam idei, nu oameni. Totusi, nu pot sa nu remarc ce bine ma cunoasteti deja dintr-un singur post. Superioritatea asta tipica credinciosului care isi permite sa faca afirmatii despre capacitatea de intelegere a celorlalti, se manifesta ipocrit de fiecare data, nimic nou. Libertatea de exprimare inteleg ca va e straina, altfel nu m-ati fi invitat sa pararesc blogul pentru simplul fapt ca dumneavoastra nu va convine parerea mea. Cam asa a procedat si “cizmarul care v-a chinuit bunicii cum putea el mai bine”.

  Varsta dvs, stimata doamna, nu era nicidecum „in chestie”, cum spune un editorialist pe care probabil il cititi, ci capacitatea dvs de a va indigna, asa cum spune un alt editorialist, scriitor, fizician si om de cultura pe care banui ca

  nu

  il cititi. Ce sa fac, asa sunt eu, banuitor.
  Si nu, cand spuneam „sa ne lasati cu parerile dvs” vroiam de fapt sa spun „sa

  ma

  lasati”; nu am capacitatea de a va opri sa scrieti pe acest blog; acest blog nici nu imi apartine, si nici nu scriu pe el in momentul de fata (daca o sa mai fie cazul, nu-i problema, o sa va anunt). Pur si simplu nu suport stangistii, ateii si superficialii, asta e, ce sa-i faceti. Daca dvs preferati sa numiti asta „ipocrizie, superioritate si necunoasterea notiunii de libertate a exprimarii”, n-aveti decat, e, cum ar spune o celebra scriitoare pe forumuri, dreptul dvs. Deja am primit atatea injurii pe „teme” din astea complet stupide, incat devin pe zi ce trece imun. Ba chiar, sincer, va multumesc ca ma injurati, cred ca imi faceti un bine, facandu-ma imun. Mai spuneti, haideti; cum ar zice bucatarii de la Master Chef, „eu sunt convins ca puteti mult mai mult”.

  Pastrati-va lamentarile pentru ziua in care icoanele vor fi scoase din toate scolile.

  Asta mi-a placut, ma si vad, stand la tribuna X, peluza Y, iar dvs vizavi, la tribuna Y, peluza X. Eu pro-icoane, dvs anti. Cam asa se desfasoara/vor desfasura lucrurile,in viziunea dvs. Si inca, indraznesc sa spun (daca-i dati voie, unui heit-spikar ultra-credincios superior-ipocrit, sau ipocrit-superior, ca mine, cum preferati, sa spuna), daca asa se vor desfasura lucrurile, si inca ar fi minunat. Eu indraznesc insa sa am o viziune mult mai sumbra asupra viitorului (copiilor mei). Daca imi dati voie sa gandesc liber despre viitorul lor, fara a ma acuza ca brodez SF-uri, bineinteles. Nu-mi dati voie, da, ma scuzati. Atunci ma voi abtine, si ar fi bine sa o facem amandoi, daca tot vorbim de respect.

 55. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  Is misto progresistii, n-ai cum sa ii inlocuiesti.

  Is, is. :))
  Ei fac lumea mai buna, ei fac viata mai frumoasa, mai vesela. Ca altfel nu-i „aduceau pe lume” tataia Darwin si cu tataia Marx, imbracati la Stefanel (tii minte semnatura).

 56. Vlad P.
  14 aprilie 2012

  Da, da, discurs tipic de progresist: vai, dar este creștinește să replicați atât de dur/agresiv? vai dar unde e toleranța religioasă? Micuții ăștia chiar ne cred niște paiațe care doar zâmbesc larg și încasează pasiv orice mizerie.

  Duduie, te anunț că în calitate de creștin n-am deschidere la dialog cu fandosiți, filfizoni și alte specii ale genului ”ignorantul dacă nu-i fudul, nu-i ignorant destul”. Cale bătută, irosește timpul altora cu auto-suficiența ineptă.

 57. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  Si sa nu uitam @5:

  Intr-un sistem de invatamant format scoli autonome, devolute de autoritatea centralizatoare a Ministerului Invatamantului si a Inspectoratelor Scolare, discutia despre icoane nu si-ar mai avea sensul.

  Dar nush’ cum se face, nene Bibicule, ca un/o stangist/a, ateu/e si progresist/a, trebuie mereu, da’ mereu, musai, sa fie si etatist/a. Nush’ cum se face, parol sa ma’ngropi. Crez ca devine de se leaga de la libertatea de exprimare asociata cu judecata prin asociere, io asa crez.

 58. Anca Cernea
  14 aprilie 2012

  Orice continuare a unui diaog cu dumneavoastra e inutila.

  E limpede ca n-am cu cine dialoga aici.

  Pastrati-va lamentarile pentru ziua in care icoanele vor fi scoase din toate scolile.

  Silvia nu prea are ce sa zica. A repetat cateva prostii, de cateva ori, iar acum bate spre iesire.
  Cu mine nu mai dialogheaza de ceva timp, nu stiu ce o sa ma fac, o sa incerc sa ma descurc.
  Dar poate ii transmite cineva ca amenintarea aia de care se teme ea, ca ii vom cenzura postarile, e nimic pe langa ce am mai putea sa-i facem, in intoleranta noastra fata de caii verzi pe pereti:
  Am putea sa declaram ziua de 18 aprilie drept zi in care Silvia a fost scoasa cu totul de pe ILD.

 59. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  ad homenimul

  Si asta e misto, de la o ateechiar nu ma asteptam ????

 60. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  Anca, multumesc pentru
  http://inliniedreapta.net/dereferinta/revenind-la-cauza-prima/
  ,chiar imi lipsea din „ranitza” ceva atat de matematic! ????
  O asemenea limpezime a demonstratiei nu am mai vazut decat la dl Patapievici, acolo insa fiind vorba de capitalism.

 61. Liv STOmer
  14 aprilie 2012

  N-am obiceiul sa interactionez cu interlocutori imaginari. Asta fac credinciosii.

  O atee care se ignora, ehhhhh……..mme Silvie, je dois vous dire, c’est pas bon signe ca! Pas bon du tout! ????

 62. emil borcean
  14 aprilie 2012

  Respectuos aduc la cunostinta cetateanului Silvia faptul ca stema oficiala a Romaniei contine una bucata simbol crestin, strecurat insidios in pliscul pasarii. Cetatean Silvia, rog sa ne comunicati daca va simtiti ofensata si instructiuni pentru remedierea situatiei. Scoatem crucea din stema, sau nu?

 63. Anca Cernea
  14 aprilie 2012

  din articolul „Fuga de cruce” de Dawid Wildstein

  În „Glonțul şi Crucea”, Gilbert K. Chesterton povestește o anecdotă. Este povestea unui om care ura crucea. La început a aruncat-o din casa lui, apoi s-a apucat să distrugă troiţe. Cu timpul, a început să vandalizeze biserici. Dar nici asta nu i-a fost deajuns. Pentru că a observat că gardurile de pe marginea drumurilor sunt făcute din scânduri bătute în formă de cruce. Gardul este, la urma urmei, un perete de cruci. Dar nu s-a oprit la gard. Pentru că și-a dat seama că și patul lui, restul mobilei, ba chiar casa însăși, sunt construite din scânduri, asamblate adesea în formă de cruce. A dat deci foc la toate.

  Aceasta poveste, pe lângă fermecătorul spirit al lui Chesterton, dezvăluie un adevăr destul de banal, şi negat cu totul astăzi. Oricare ar fi convingerile pe care le mărturisim în privința ontologiei entităților supranaturale, trăim într-o lume a cărei stabilitate se bazează pe cruce. Crucea creează semnificația valorilor pe care le mărturisim (chiar dacă astăzi unii încearcă să le smulgă din rădăcinile lor creştine). Prin aceasta, ea are un potențial fundamental, creator de comunități şi politic. Respingerea acestui semn se termină prin distrugerea realității noastre. Nu trebuie neapărat să fie o distrugere pe model nazist sau comunist, constând, ca în povestea lui Chesterton, în distrugerea fizică. Este destul ca acest semn să fie trimis la artizanat, ca ornament identitar, element doar al vieţii private, lipsit de potențialul său politic original. În această situaţie se distruge crucea reală, şi este înlocuită cu o simbolistică pe care o concesionează autoritatea statului (…)

 64. mercenar
  14 aprilie 2012

  Felicitari si multumesc pentru articol, Forina. Foarte bun articolul!

  Asta e numai inceputul. Scoaterea icoanelor este inceputul unui razboi declarat credintei crestine, de catre ateii si secularistii romani care actioneaza sub fatada “societatii civile”. Va urma cererea sa scoata ora de religie.

  In ce priveste icoanele, este interesant ca numai pe secularistii progresisti ii deranjeaza prezenta lor. N-am auzit crestini din alte confesiuni sa faca taraboi si sa ceara scoaterea lor din scoli.

  Chiar daca nu sunt ortodox, nu ma deranjeaza icoanele si prezenta lor in scoli. Am si eu o icoana acasa, am primit-o cadou de la niste prieteni. Cand ma uit la icoane, ma gandesc la Dumnezeu si la lucruri ceresti sau spirituale. N-am nimic impotriva icoanelor ca repere vizuale, reprezinta scene biblice si oameni sfinti, te pot pune intr-o stare de liniste sufleteasca. Cu ceea ce nu sunt de acord, este notiunea ca icoanele au un fel de incarcatura divina si supranaturala (icoane plangatoare, icoane facatoare de minuni), chestii de genul asta.

  In ce priveste controversa asta, icoanele sunt doar un pretext. Secularistii liberali vor de fapt scoaterea Crestinismului din scoli. Asa cum au facut in unele tari vest-europene, in America si in Canada.

  Florina, ai dreptate suta la suta cand spui ca “Secularismul nu este neutru”. Bineinteles ca nu este neutru. Daca ar fi neutru, atunci liberalii seculari atei ar avea aceeasi atitudine fata de toate religiile. Ei ataca intotdeauna Crestinismul. Intodeauna favorizeaza Islamul si sunt ostili fata de Crestinism. Tot asa si cu religiile de origine pagana. Toate feministele, progresistii si multiculturalistii, ridica in slavi paganismul unor popoare sangeroase si fanatice din trecut.

  Vreau sa purtam discutia putin mai departe.

  Am vazut de curand un film documentar despre sistemul public de invatamant din Statele Unite ale Americii. Se numeste “IndoctriNation”. Cel care l-a regizat si este si naratorul documentarului, este un scotian care a emigrat de cativa ani in America. Colin Gunn, crestin conservator, tata a sase copii si homeschool parent.

  http://www.indoctrinationmovie.com/

  Am auzit oameni care spuneau ca sistemul scolar este corupt si slab din punct de vedere academic, dar nu mi se parea chiar atat de grav. Nu am crezut ca este atat de distructiv, pana am vazut acest film.

  “Indoctrination” este poate cel mai bun si mai documentat film facut pana acum, despre sistemul de invatamant de stat. Desi filmul este despre sistemul din America, este valabil si pentru Europa. Toate ideile degenerate care stau la baza sistemului american de invatamant au venit din Europa.

  Iata cateva lucruri sau puncte principale din documentar.

  – sistemul de invatamant de stat din Statele Unite a fost copiat dupa sistemul de invatamant obligatoriu si controlat de stat care exista in Prusia, in 1843

  – unul dintre primii “educatori” secularisti care au vrut un sistem controlat de guvern, a fost Robert Owen, un scotian ateu si foarte ostil fata de credinta, care a mers in America si a promovat notiunea de “invatamant public”

  – Horace Mann, teolog unitarian si inginer social liberal, a propus un sistem public de invatamant in Boston, pe banii contribuabililor

  – Boston a devenit un oras experiment pentru sistemul lor scolar

  – G. Stanley Hall, alt inginer social si admirator a lui Freud si Darwin, a introdus in invatamant notiunea ca un copil este exact ca un cimpanzeu sau oricare alt animal; raspunde la niste stimuli externi si poate fi “dresat” ca atare. Hall a spus ca parintii nu se pot ocupa de invatatura copilului in mod adecvat, pentru asa ceva este nevoie de “experti”.

  – John Dewey, progresist inrait si semnatar al “Manifestului umanist” a fost numit “parintele invatamantului din Statele Unite”; a spus ca traditia americana de homeschool sau scoala acasa, ii izoleaza pe copii si are un efect negativ asupra dezvoltarii lor intelectuale. Dewey a declarat: “Individual thinking is counterproductive to a collective society”. Tipic progresist liberal umanist socialist. Impotriva gandirii individuale si libere, si in favoarea colectivismului.

  – In 1925, a avut loc in statul Tennessee, procesul the Scopes trial. A fost poreclit, “the monkey trial”. Scopes, un profesor evolutionist, a fost dat in judecata de statul Tennessee, pentru ca introdus in materialul de studiu la clasa de biologie, un manual care preda evolutionismul si nega creatia biblica. Organizatia ACLU, cu o istorie indelungata de anti-Crestinism, l-a trimis pe Charles Darrow, avocatul care sa-l reprezinte pe Scopes. In film arata un lucru pe care liberalii seculari il omit in cartile de istorie sau in filmele lor produse de Hollywood, ca “Inherit the wind”. In manualul de biologie folosit de Scopes, cu o pagina dupa descrierea teoriei evolutiei, scria ca rasele din care fac parte oamenii, sunt rezultatul procesului evolutiei. “Cea mai inalta treapta in aceasta ierarhie, o ocupa rasa caucaziana, the inhabitant peoples of Europe and America” asa se incheia fraza.  Foarte curios ca secularistii liberali fac mare caz de rasism dar organizatia lor, ACLU a aparat folosirea unui manual care incuraja rasismul.

  – In documentar este si o secventa de la conferinta anuala a NEA, National Educators Association. Un birocrat progresist vorbeste la microfon inaintea cohortelor de profesori si birocrati guvernamentali si ii injura pur si simplu pe “right wingers” conservatori, foloseste niste obscenitati in discursul lui, astfel incat pe film este acoperit cu un “beep” sonor. Tovarasul respectiv era infuriat ca “right wingers” conservatori se opun “agendei sociale si economice pe care sistemul de invatamant o pune in aplicare”. Bine ca macar recunoaste ca scopul adevarat al sistemului de invatamant este implementarea unei agende sociale si economice, nu educarea copiilor. Din agenda asta fac parte mizeria cu indoctrinarea copiilor despre homosexuali, multiculturalismul, marxismul cultural si evolutionismul.

  – Interviu cu tatal unui baiat ucis in masacrul de la Columbine. Colin Gunn arata cu dovezi, ca profesorii celor doi ucigasi le-au dat note mari si i-au laudat pentru eseurile lor in care glorificau violenta si nihilismul. Unul dintre ei avea un tricou pe care scria “Natural Selection”. Cu toate astea, liberalii seculari au tupeul sa dea vina pe arme si pe americanii care au arme cu permis legal, in loc sa dea vina pe otrava satanica din sistemul lor de invatamant.

  – Department of Education din Washington, o organizatie neconstitutionala, care se lafaie pe banii de taxe si impozite ai contribuabililor

  – Gunn arata in documentarul lui exemple de scoli publice in care board-ul local a luat decizii fara sa le pese de opiniile parintilor. La o scoala, nu mai imi amintesc in care stat, le-au fost distribuite copiilor de clasa a VII-a preservative. Membrii board-ului au declarat ulterior ca nu au avut nici o obligatie legala sa le spuna parintilor acest lucru. Ba mai rau, profesorii chiar le-au spus elevilor sa nu le spuna parintilor ca au primit prezervative la scoala. Imaginati-va o profesoara feminista care ranjeste si le spune copiilor: “You can’t tell your parents about this”. Prezervative au fost distribuite de Planned Parenthood, mega-organizatia care face avorturi, a distribuit in scoli prezervative impachetate intr-un celofan cu un smiley desenat pe pachet 

  – Interviuri cu oameni care lucreaza sau au lucrat in sistem si stiu cum functioneaza. Printre ei, un profesor care a castigat premiul de cel mai bun profesor al anului in sistemul public si a lucrat ca profesor 24 de ani, deasemenea un profesor crestin, o profesoara crestina si un director crestin de scoala elementara, toti au plecat din sistemul scolar de stat. Profesorul Robert Ziegler a fost concediat pentru ca a vorbit in clasa despre Dumnezeu si despre Isus. Profesoara cealalata, si-a dat demisia pentru ca nu a mai suportat sa le spuna parintilor ca scoala la care preda ea, era minunata si buna pentru copiii lor. Cand si-a dat demisia si mai avea legal doua saptamani de lucru, directoarea i-a impus sa plece chiar in ziua demisiei. Nici nu i-au lasat pe copii sa-si ia la revedere de la ea, pentru ca, citez “they were afraid that her Christian beliefs might influence the children”. Probabil ca daca era cineva cu Islamic or Budhist beliefs, nu ar fi fost o problema.

  – Concluzia lui Gunn si a celor intervievati este ca singura cale de scapare, daca vrem sa mai salvam libertatea si normalitatea in lumea occidentala, este ca parintii crestini sa nu-si mai trimita copiii la scoli de stat. Sa faca homeschooling sau sa-i trimita la scoli crestine.

  Aici voiam sa ajung cu discutia. Ce nu inteleg eu, este ca multi crestini in Romania, indiferent de confesiune, isi trimit copiii la scoli publice si apoi se mira de ce copiii lor incep sa paraseasca credinta, sa nu mai mearga la biserica si sa aiba idei degenerate progresiste. Multi parinti sunt constienti ca sistemul de stat este falimentar, ca in scoli nu este disciplina si moralitate. Si cu toate astea, continua sa isi trimita linistiti copiii la Molohul secular-socialist care le distruge sufletele.

  Poate unii parintii vor spune, ca atata timp cat se mai preda si ora de religie, este bine. Ora de religie este doar 5% dintr-o programa scolara intoxicata de multiculturalism, corectitudine politica, redefinirea familiei si evolutionism. Cum pot unii parinti sa creada ca ora de religie poate repara toata distrugerea pe care o fac ideologiile respective?

  Profesoara crestina care a dat interviu in documentarul acesta a spus: “Cum poate un copil sa nu se indoiasca de parintii lui si de ceea ce ii spun ei acasa, cand aude in fiecare zi la scoala exact opusul, de la niste profesori care par oameni cumsecade si cool?…”

  Sistemul public de invatamant este secularist si prin definitie anti-crestin si impotriva lui Dumnezeu. Nu este neutru asa cum pretinde.

  Crestinii, fie protestanti evanghelici, fie ortodocsi, fie catolici, fac cea mai mare greseala cand cred ca scolile nu ii pot afecta chiar atat de tare pe copiii lor. Daca copiii nostri merg in fiecare zi la niste scoli in care valorile morale sunt ironizate si respinse, sa nu ne asteptam sa aiba o gandire conservatoare si un simt al responsabilitatii. Civilizatia crestina nu poate supravietui mult timp in felul acesta.

  In ce priveste afirmatia ca romanii nu sunt religiosi sau credinciosi in viata de toate zilele. Din pacate, asta e adevarat. Nu numai romanii, foarte multi crestini indiferent de denominatie si nationalitate, fac la fel. Desi sunt constienti de existenta lui Dumnezeu, stiu ca Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, sunt relativ morali in unele privinte, merg la biserica, dar nu au o gandire de crestini in toate domeniile vietii. Il separa pe Dumnezeu si credinta de felul in care fac afaceri sau in care isi cresc copiii. Isi permit chestii pagane si chiar copiaza mentalitatea secularistilor in unele privinte. Stiu crestini care gandesc ca socialistii si nici nu-si dau seama ca au luat-o pe aratura. Ii auzi cum iau apararea statului asistential care “ajuta saracii”. Se uita urat la tine daca spui ca musulmanii in general sunt aroganti si nu au nici un pic de toleranta pentru oamenii din alte religii. Altii cred in evolutionism deist, o aberatie. Astfel de crestini, sunt pe jumatate in tabara diavolului si contribuie la infrangerea civilizatiei crestine. Se pune prea mult accent pe pelerinaje la manastiri sau pe construiri de biserici, in loc sa inceapa sa-si formeze o gandire biblica de oameni ai lui Dumnezeu.

  Ai facut o observatie inteligenta cand ai spus ca secularismul este o secta. Secta este o grupare care tine cu dintii de membrii ei, pune presiuni asupra lor ca sa ramana in secta si chiar ii ameninta cu masuri drastice, daca parasesc secta. Asa face Islamul, care ii omoara sau ii condamna la ani de inchisoare, pe cei care parasesc religia musulmana si se convertesc la alte religii. Secularismul si Islamul sunt secte sau “cults” in engleza, tocmai de aceea se inteleg atat de bine intre ei. Secularismul este o religie in care dogma principala este ateismul.

  Cred ca asta ar trebui sa le schimbe parearea si romanilor ortodocsi care folosesc termenul “secta” cand se refera la protestanti evanghelici. Baptistii, penticostalii, crestinii dupa Evanghelie, adventistii, nu sunt secte.

  “că Inchiziţia Spaniolă a făcut, într-adevăr, un număr de 20 000 de victime de-a lungul mai multor secole, lucru, în sine, foarte urât”

  A fost nu doar urat, a fost ingrozitor. A fost ingrozitor pentru ca ei au facut asta in Numele lui Dumnezeu. N-am sa inteleg niciodata cum niste oameni care aveau Scripturile si le puteau citi, stiau ca invataturile lui Isus Hristos se bazeaza pe dragoste si mila, au avut si exemplul personal a lui Isus Hristos si exemplul Bisericii primare care a fost caracterizata de dragoste si smerenie, au putut sa faca exact opusul!

  Nu vreau sa ma iau de catolici, sa nu fiu inteles gresit, dar nu-i bine sa incercam sa diminuam raul pe care l-a facut institutia Vaticanului in trecut. Daca ei n-ar fi fost atat de corupti si gresiti in teologia lor (ca daca n-ar fi avut o teologie gresita sau o interpretare gresita, n-ar fi facut asa ceva), lumea occidentala n-ar fi astazi atat de secularizata.

  Sa nu uitam si faptul ca unii papi si monarhi catolici i-au persecutat pe evrei, la fel de cumplit cum musulmanii i-au persecutat pe crestini si pe evrei. Ce gandeau evreii, cand vedeau ca cei care ii persecutau, purtau pe vesmintele lor o cruce si pretindeau ca ei cred si il urmeaza pe Isus, Mesia al evreilor?… Cum puteau evreii sa fie deschisi propovaduirii Evangheliei lui Isus Hristos, daca tocmai in Numele Lui erau dispretuiti si persecutati? Daca n-ar fi facut catolicii asa, poate ca multi evrei astazi L-ar privi cu alti ochi pe Isus din Nazaret.

  “Tot asa sa lumineze si lumina voastra inaintea oamenilor, ca ei sa vada faptele voastre bune si sa slaveasca pe Tatal vostru, care este in ceruri”. Matei 5:16

  Hristos a inviat! Christ is risen!

 65. Toiu
  14 aprilie 2012

  @mercenar
  „Nu vreau sa ma iau de catolici, sa nu fiu inteles gresit, dar nu-i bine sa incercam sa diminuam raul pe care l-a facut institutia Vaticanului in trecut. Daca ei n-ar fi fost atat de corupti si gresiti in teologia lor (ca daca n-ar fi avut o teologie gresita sau o interpretare gresita, n-ar fi facut asa ceva), lumea occidentala n-ar fi astazi atat de secularizata.”
  Exact asta faceti. Intr-un mod urat si nedrept.
  Primo: „institutia Vaticanului” puteti s-o denumiti linistit Biserica lui Cristos. Daca nu ar fi fost aceasta Biserica la ora asta ati fi citit din Coran. Biblia pe care o aveti in mana (eventual) se datoreaza „institutiei” numita Vatican.
  Secundo: secularizarea accentuata a occidentului se datoreaza in principal protestantismului si neoprotestantismului. Un singur exemplu: singurele tari occidentale care se mai opun cat de cat liberalizarii avortului sunt cele catolice (Irlanda, Malta, Polonia, etc). Iar daca ma gandesc la tarile nordice, protestante in intregime sau la Cehia (tara unde protestantismul a facut ravagii) ma apuca plansul! Distrugerea crestinismului s-a facut (se face) si din interior si din exterior. Aceasta distrugere din interior (in occident) o datoram in mare masura asa zisei reforme a lui Luther. O reforma care a condus la o faramitare a Bisericii lui Cristos. Multumita acestei reforme avem acum in occident o sumedenie de Biserici, culte si ce or mai fi. Fiecare cu credinta si interpretarea biblica proprie (si gresita, bineinteles).
  Tertio: Biserica Catolica este pastratoarea tezaurului credintei. Este alaturi de Biserica Ortodoxa o Biserica Apostolica care fiinteaza de la Invierea lui Cristos si coborarea Spiritului Sfant peste Sfintii Apostoli. Istoria ei masoara 2000 de ani si nu cateva sute de ani (aici perioda difera in functie de anul in care nu stiu ce intemeietor de cult a fost direct „iluminat” si i s-a transmis la modul „precis” tot felul de lucruri). In ceea ce priveste coruptia Vaticanului opinia mea este sa nu mai vizionati filme de genul „Codul lui da Vinci” si alte asemenea productii de la Holywood sau sa lecturati tot felul de surse de „incredere”.
  Afirmatiile si concluziile pe care le trageti vis-a-vis de Inchizitie sunt rauvoitoare si tendentioase. Ar fi bine sa mai cititi un pic din istoria Bisericii. Si mai ales sa meditati un pic la ce spune Cristos despre barna din ochiul fiecaruia. Daca vreti va stau la dispozitie cu informatii despre razboaiele si crimele protestantilor din aceeasi perioada. Ca fapt divers va amintesc despre cele 500 de persoane omorate la Geneva de catre protestanti (adica de catre”parintii” sau „bunicii” dumneavoastra- nu-mi dau seama exact, inclin sa cred ca sunteti neoprotestant) pe motiv de vrajitorie. Sau alt exemplu „celebru”: rasunatorul proces al vrajitoarelor din Salem cu care este „incaltata” Biserica Catolica. Au fost executate 19 persoane acuzate de vrajitorie. Isprava apartine in intregime puritanilor, credinciosi care pot fi banuiti de orice dar nu si de simpatii pentru Biserica Catolica! Si tot ca fapt divers, ca tot vorbim de taram american: pentru un intreg continent si pentru o populatie egala ca numar cu cea a Spaniei si Angliei la un loc, in doua secole s-au inregistrat 60 (saizeci!) de victime (Nota bene: 60 de victime in urma unor autos dafe-uri) datorate Inchizitiei! Sursa: Salvador de Madarioga, Dezvoltarea Imperiului Spaniol, Editura Albain Michel-1953. Nu cunosc sursa autoarei articolului cand afirma ca au fost 20.000 de victime ale Inchizitiei. Ma gandesc ca in acest numar a inclus si victimele a tot felul de razboaie religioase din vremea acea. Poate s-a gandit la totalitatea victimelor acuzate de erezie si vrajitorie. Trebuie remarcat ca Institutia inchizitiei a aparut IN URMA razboaielor cu catharii si albigenzii. De asemenea, Inchizitia nu poate fi acuzata de crimele petrecute in spatiul controlat de reformati, calvini sau mai stiu eu ce alte denominatiuni de tip protestant.
  „Sa nu uitam si faptul ca unii papi si monarhi catolici i-au persecutat pe evrei, la fel de cumplit cum musulmanii i-au persecutat pe crestini si pe evrei.”
  Aceasta afirmatie este asa de imbecila incat nu merita combatuta. Observ, totusi ca apartine mai mult registrului bolsevic stalinist si mai putin unor cercuri neoprotestante un pic mai retinute. Trag concluzia ca „mercenar” nu are doar o ura cultivata cu grija de secte tip „Martorii lui Iehova” ci si anumite tare provenite din epoca comunista. Un cocteil Molotov numai bun de spalat creierele.

 66. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  V-as propune o alta abordare, domnilor.

  Este clar ca avem toti preferintele noastre, dupa cum este clar ca ierarhii bisericesti au facut greseli, indiferent de cum isi spunea biserica pe care au servit-o, si ca secularismul are cauze diferite, din loc in loc. Trebuie, insa, sa incercam sa depasim cumva o parte din trecutul nostru, daca vrem sa mai avem un viitor. Nu propun sa renuntam la identitatea noastre. Nici vorba, fiecare sa ramana dupa cum doreste. Totusi, cred ca am avea mult mai mult de castigat daca am folosi un ton mai potrivit intre noi. V-o cere un ortodox care are o fascinatie pentru Imperiul Bizantin, niciodata indeajuns satisfacuta din motive ce tin de o organizare deficitara a timpului personal, un respect pentru Inchizitie si o mare atractie pentru ideile unui anglican ortodox ca C.S. Lewis si ale unui catolic ca Chesterton. ????

  Subrezirea pozitiei Vaticanului, atat de atacat in ultima vreme, si condamnarea Inchizitiei nu ajuta, dupa cum nu ajuta nici sublinierea diferentelor intre catolicism si ortodoxie si protestanti sau neoprotestanti. Sa nu uitam nici un moment ca adversarii nostri functioneaza dupa principiul divide si cucereste si cauta sa ne separe pentru a ne invinge mai lesne.

  Inchizitia a fost si este subiectul unei campanii de demonizare care este orchestrata de cercuri interesate de denigrarea Bisericii Catolice, dar mai ales a crestinismului. Legenda neagra a inchizitorilor isi are radacinile in Iluminism, mai precis in opera acelor iluministi care au facut un scop in viata din confruntarea cu Biserica. A fost preluata, adesea fara prea multa cercetare , dar uneori si din rele intentii, si promovata pe toate canalele posibile (carti de istorie, literatura, educatie in scoli, licee si universitati, filme, jocuri, etc.) pentru ca era corecta politic si servea obiectivului multiculturalistilor: jos cu noi! Important este sa trecem peste aceasta propaganda.

  Despre antisemitism, as spune doar atat:
  a) in momentul in care Europa a renuntat la crestinism, a fost mai antisemita ca niciodata;
  b) viata evreilor sub monarhii catolici nu se compara cu cea sub cei musulmani cand erau tratati aproape la fel de rau ca sub nazisti.

  Voi reveni ulterior pe subiectul educatiei, ridicat de un documentar care pare interesant. Cred ca se afla si pe site-ul lui Kitman. Sper sa am timp.

 67. Toiu
  14 aprilie 2012

  Domnule Vlad M.

 68. Liv St Omer
  14 aprilie 2012

  viata evreilor sub monarhii catolici nu se compara cu cea sub cei musulmani cand erau tratati aproape la fel de rau ca sub nazisti.

  Foarte adevarat, Vlade. Daca e sa vorbim de persecutia evreilor, atunci e cazul sa ne gandim la (unii dintre, nici macar toti) monarhii catolici, nicidecum la papi. Si sa nu uitam totusi ca iluministii de care faci vorbire au inflorit tot sub diversii monarhi catolici (francezi, germani). Chiar daca uneori persecutati, iluministii au reusit sa-si faca ideile cunoscute in societatile civilizate de rit catolic, acolo unde si protestantii de diverse rituri au fost multa vreme tolerati (sa nu uitam, Franta a si avut un rege protestant). Ca inchizitia ar fi facut si crime, nu contest, insa daca le comparam cu crimele altora, eh…..fara cuvinte. In plus, n-am auzit pe undeva ca prelatii catolici din secolul nostru sa ridice in slavi Inchizitia, sau rolul ei binefacator in societate. In schimb, am auzit diversi atei laudand desantat ideea comunista, sau comunismul in general, ba chiar unii afirmand ca holocaustul n-a avut loc sau ca lagarele de concentrare n-au existat (si, spunand asta, e ca si cum indepartatele mele rude disparute, posibil in drumul catre Auschwitz, ar fi fost omorate a doua oara, de data asta in efigie). Da, precum bine spui, este foarte adevarata, in mentalul colectiv, si foarte evidenta, o relatie stransa intre abandonarea crestinismului si antisemitismul cel mai ignar. Intr-un fel, mie personal mi-ar fi placut sa pot crede ca astea sunt bolid de care societatile noastre crestine s-au vindecat macar acum, in sec. XXI. E evident ca nu e cazul si, vorba lui Churchill, i’ve been to the future, and i didn’t like what i saw there.

 69. Toiu
  14 aprilie 2012

  Sunt de acord cu abordarea dumneavoastra. Va rog sa observati ca am avut anumite retineri fata de afirmatiile doamnei Florina B. fata de numarul victimelor Inchizitiei pe care il avanseaza in interiorul articolului. Imi dau seama ca sursele noastre pot fi diferite si pe undeva chiar subiective. Dar, chiar daca am serioase indoieli vis-a-vis de acest numar nu am intervenit in nici un fel cu nici un comentariu. Dintr-un motiv foarte simplu: am simtit buna credinta si buna vointa a autoarei articolului (de altfel un articol foarte bun si echilibrat). Nu acelasi lucru il pot spune despre „mercenar”. Imi pare rau. Asta este senzatia mea. Ma bazez si pe o oarecare experienta pe care am avut-o in discutiile cu tot felul de crestini sau sectanti. Dar sunt gata sa renunt la orice polemica. Cred totusi ca trebuie sa reactionam intr-un fel oarecare in momentul in care adevarul este „violat” intr-un mod atat de grosolan.
  Sper ca de acum incolo afirmatiile pe care le facem sa se bazeze pe buna credinta si pe o minima informare.

 70. mercenar
  14 aprilie 2012

  In ce privesc neintelegerile dintre crestini din cauza unor diferente de interpretare a invataturii biblice, sunt fara sens.

  Unii protestanti evanghelici sunt reticenti fata de orice reprezentare vizuala a lui Isus Hristos. Cred ca asta e mai mult la romani. Americanii evanghelici, nu sunt chiar asa. Au si tricouri cu chipul lui Isus, crucea pe perete in casa si Biblia cu imagini sau picturi de epoca. Am si eu o icoana acasa, la vedere. Am si alte lucruri care le-am cumparat. CD-uri cu muzica bisericeasca bizantina si carti scrise de autori ortodocsi.

  Imi place sa ascult si muzica crestina contemporana, si muzica bisericeasca bizantina (ortodoxa), si muzica clasica protestanta (Bach, Handel, Luther). La multi li se pare ciudat asta. ???? pentru ca majoritatea au impresia ca numai muzica religioasa pe are o asculta ei, este placuta lui Dumnezeu. De parca Dumnezeu primeste numai inchinarea insotita de imnuri protestante clasice sau numai de muzica bizantina. Dumnezeu stie ca suntem diferiti, din diferite culturi si primeste inchinarea fiecaruia atata timp cat este facuta in Duh si Adevar (Ioan 4:23, 24). Isus nu i-a spus femeii samaritene sau altor oameni din alte neamuri, ca trebuie sa fie exact ca evreii ca sa fie placuti lui Dumnezeu.

  Daca toti crestinii ar gandi exact la fel si ar avea exact aceeasi muzica de inchinare, am avea motive serioase sa credem ca ne aflam intr-un sistem pentru roboti controlati, care gandesc toti la fel. Dar Crestinismul nu este un sistem sau un crez pentru roboti. Dumnezeu nu ne-a creat exact la fel si nici contextele istorice si culturale in care ne-am nascut si ne-am dezvoltat, nu sunt suta la suta la fel.

  Nu cred ca trebuie sa ne cramponam de niste diferente de forme, atata timp cat fondul este acelasi. Avem aceeasi credinta la baza, in acelasi Dumnezeu si acelasi Mantuitor, Isus Hristos. Crestinii isi pierd vremea cu certuri pe teme din astea.

  Asa cum am spus, problema grava este ca multi crestini indiferent de denominatie, au mentalitate de secularisti.

  Astfel de crestini, sunt pe jumatate in tabara Diavolului si contribuie la infrangerea civilizatiei crestine. Trebuie sa inceapa sa-si formeze o gandire biblica de oameni ai lui Dumnezeu.

  Si pentru asta, e nevoie de studierea Bibliei si a istoriei crestine. In fiecare lucru pe care il facem, trebuie sa ne intrebam, cum vede Dumnezeu asta, ce are Hristos de spus? Aplicarea practica a Scripturii la viata de fiecare zi.

  Hristos a inviat! Christ is risen!

 71. mercenar
  14 aprilie 2012

  @vlad,

  Stiu ca nu toata istoria catolicismului a fost caracterizata numai de inchizitie si intuneric. Asta cred ignorantii indoctrinati de propaganda progresistilor. Daca ii intrebi ce stiu despre istoria crestinilor, o sa-ti spuna imediat ceva despre inchizitie si cruciade, altceva nu stiu. Am spus “sa nu uitam ca unii papi si monarhi catolici i-au persecutat pe evrei”; n-am spus ca toti au facut asta. Stiu ca au fost si oameni ca Papa Silvestru, Sf. Anton si Sf. Francisc de Asisi, oameni credinciosi care merita toata admiratia si respectul.

  Au fost perioade cand evreii au trait bine sub catolicism, nu te contrazic. Dar de multe ori nu a fost asa. Nu poti sa spui ca tot ce stim despre inchizitie sunt inventiile iluministilor. Sunt si inventii, dar nu tot. Pana si Papa Ioan Paul al II-lea si-a cerut iertare pentru ce s-a intamplat in unele perioade istorice ale bisericii catolice. Nu cred ca ar fi facut asta, daca nu stia ca este adevarat. Trebuie sa ne dezasociem de inchizitie, daca vrem sa fim luati in serios. Cred ca orice incercare de a justifica existenta si activitatea inchizitiei, vine in conflict in primul rand cu felul de a fii al lui Dumnezeu. Isus sa fie de acord cu arestari si interogari pe tema credintei?… Gandeste-te in felul urmator, pune-ti urmatoarea intrebare: Ce ar face sau ar spune Hristos? What Would Jesus Do? Cel mai sigur mod prin care stim daca suntem pe calea cea dreapta.

  Ai spus ca fiecare sa ramana cu convingerile lui si sa nu ne certam pentru niste diferente.

  Asta am spus si eu, ca fiecare sa-si pastreze identitatea lui dar sa nu ne lasam dezbinati.

  Mi se pare ironic ca pe nimeni n-a interesat documentarul despre care v-am zis, e un subiect mult mai important, in schimb unii s-au poticnit de o afirmatie facuta despre catolicism. Din tot ce am zis, singurul lucru care a starnit interes si discutii, a fost catolicismul. ???? Foarte trist si aiurea.

 72. Liv St Omer
  14 aprilie 2012

  Asa cum am spus, problema grava este ca multi crestini indiferent de denominatie, au mentalitate de secularisti.

  Astfel de crestini, sunt pe jumatate in tabara Diavolului si contribuie la infrangerea civilizatiei crestine. Trebuie sa inceapa sa-si formeze o gandire biblica de oameni ai lui Dumnezeu.

  Si pentru asta, e nevoie de studierea Bibliei si a istoriei crestine. In fiecare lucru pe care il facem, trebuie sa ne intrebam, cum vede Dumnezeu asta, ce are Hristos de spus? Aplicarea practica a Scripturii la viata de fiecare zi.

  Aveti mare dreptate. Am incercat sa vad documentarul acela, dar la linkul dvs nu se vede decat trailerul. V-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta, si va multumesc anticipat.

 73. Toiu
  14 aprilie 2012

  @mercenar
  Ca de obicei manipulare, adica neadevar, adica minciuna.
  „Stiu ca nu toata istoria catolicismului a fost caracterizata numai de inchizitie si intuneric.” Istoria catolicismului (adica Istoria Bisericii lui Cristos) este caracterizata de multa credinta, lumina, si martiraj. Au fost si pete in aceasta Istorie pentruca Biserica lui Cristos fiind comunitatea credinciosilor aparitia pacatului este inerenta. „Nu este om fara pacat […]” vom auzi fiecare cand vom fi pe catafalc. In consecinta nu generalizati exceptiile si minimalizati regula, adica nu manipulati!
  „Am spus “sa nu uitam ca unii papi si monarhi catolici i-au persecutat pe evrei”. Nu domnule, ati spus „unii papi si monarhi catolici i-au persecutat pe evrei, la fel de cumplit cum musulmanii i-au persecutat pe crestini si pe evrei”. Nu manipulati!
  „Asta am spus si eu, ca fiecare sa-si pastreze identitatea lui dar sa nu ne lasam dezbinati.” Daca asta ati spus si asta doriti de ce ati atacat Biserica Catolica in mod josnic si nedrept, culmea, intr-o situatie care nu avea nici in clin nici in maneca cu Istoria Bisericii (total periferica referirea la Inchizitie), relatiile Bisericii cu evreii, etc. Daca nu vreti dezbinare de ce dezbinati? Nu manipulati!
  Nu stiu ce intelegeti dumneavoastra prin ecumenism. Am vaga impresie ca v-ati format o opinie gresita. Daca va imaginati ceva de genul unor sezatori in care subiectul principal este injurarea Bisericii Catolice si unde reprezentatul Bisericii Catolice isi tot cere iertare pentru tot ce le trece prin cap celorlalti participanti, va transmit de pe acuma ca va inselati!
  In rest ramane cum am stabilit. Ocupati-va de barna din ochiul dumneavoastra (si a cultului dumneavoastra) ca de cea din ochiul Bisericii Catolice are cine sa se ocupe. L-ati amintit pe Papa Ioan Paul al II-lea, mai sunt destui lucratori in via Domnului, nu va faceti griji!
  @Vlad M. Am dorit incheierea discutiei dar „mercenar” a preferat in continuare sa mai infiga cateva cutite in spatele „fratilor” bineinteles intr-un mod mieros si inocent.

 74. mercenar
  14 aprilie 2012

  @toiu

  Din cate vad, dumneavostra nu va gasiti linistea de cand a inceput discutia asta. Folositi termenul “sectant” ca referire la cei care nu sunt ortodocsi sau catolici. Ce va face sa credeti ca daca sunteti catolic sau ortodox, sunteti indreptatit sa-i priviti cu superioritate si dispret pe alti crestini?…

  Si de ce nu sunt eu sincer?… daca as gasi scuze catolicismului din vremea aceea, cum se pare ca vreti sa faceti dumneavoastra, ar insemna ca sunt sincer? Nu am nici o intentie sa fiu mieros, daca am ceva de spus, v-o spun direct.

  Asta ma dispera, cand vad conservatori care aproape ca ridica in slavi catolicismul medieval. Ca un greco-catolic care mi-a spus odata: “Inchizitia a avut dreptate, a fost necesara pentru ca altfel ocupau musulmanii Europa”. Cu astfel de aberatii vin unii conservatori si apoi tot ei se mira, de ce au progresistii atata succes!

  Va mai mirati de ce sunt atatia idioti utili care cred gogomaniile Stangii?…

  Cum pot oamenii sa creada ca avem intentii bune si sincere, cand va aud pe dvs. care scuzati ororile de atunci sau pretindeti ca nu s-au intamplat?…

  Sa va amintesc de noaptea Sf. Bartolomeu, cand mii de oameni civili au fost ucisi, doar pentru ca erau protestanti? Sau de Complotul cu praf de pusca (Gunpowder plot din 1605) planuit de iezuiti in Anglia? Iezuitii cu tacticile lor de jihadisti islamici intentionau sa arunce in aer Parlamentul si sa-l asasineze pe rege, ca sa readuca Anglia sub controlul Romei.

  Am spus “sa nu uitam ca unii papi si monarhi catolici i-au persecutat pe evrei la fel ca musulmanii”; daca ameninti pe cineva ca il arzi pe rug, esti mai bland decat daca il ameninti ca il tai in bucati? n-am spus ca toti au facut asta. N-am generalizat, asa ca n-ar fi trebuit sa sariti asa. Din moment ce v-a deranjat ca am spus “unii” inseamna ca dvs. preferati o istorie rescrisa in care toti papii si monarhii catolici au fost buni si sfinti, fara exceptii.

  Stiu ca au fost si oameni ca Papa Silvestru, Sf. Anton si Sf. Francisc de Asisi, oameni credinciosi care merita toata admiratia si respectul. Si nu ii trec cu vederea nici pe cardinalul Iuliu Hosu si episcopii greco-catolici din tara, care au dovedit tarie de caracter si nu s-au convertit la ortodoxie, atunci cand comunistii in colaborare cu unii ierarhi slugarnici ortdocsi au pus presiuni asupra lor si i-au amenintat cu inchisoarea.

  Si pe langa faptul ca va ambalati fara rost, faceti o greseala elementara cand va luati de mine si spuneti sa nu mai vizionez filme ca si “Codul lui DaVinci”. Aveti impresia ca oricine nu vede catolicismul cum il vedeti dvs. este automat revizionist. Nu sunt fan de-a lui Dan Brown si al revizionismului sau anti-crestin. Nu l-am vazut filmul si nici nu cred aberatiile lui Dan Brown care de fapt nu loveste numai in catolicism, loveste in Crestinism, in Noul Testament si in insus Isus Hristos. De cand a aparut cartea, le-am spus intotdeauna celor cu care am vorbit despre asta, ca este o aberatie revizionista si n-are nici o baza istorica reala.

  Si cum va permiteti sa ma asociati cu comunistii! Bunicii meu au fost ridicati de comunisti si tot ce aveau a fost confiscat. Am fost intotdeauna impotriva comunistilor si vii dumneata si vorbesti asa cu mine. Sunteti tot de primitiv in gandire ca si progresistii liberali neo-comunisti, care atunci cand altii ii contrazic sau spun ceva ce nu le convine, ii fac imediat nazisti. ????

  “Biserica catolica este Biserica lui Cristos”.

  Biserica lui Hristos nu este nici biserica romano-catolica, nici biserica ortodoxa, nici biserica baptista, nici biserica penticostala, nici biserica adventista, nici biserica luterana, nici biserica anglicana, nici vreo alta biserica sau denominatie. Biserica lui Hristos este formata din toti oamenii credinciosi, din toate timpurile, din toate popoarele, din toate denominatiile crestine si din toate generatiile, pe care Domnul Isus Hristos i-a rascumparat si care L-au urmat pe El prin credinta si prin felul in care au trait.

  Nu stiu de ce intotdeauna cand discuta cineva cu ortodocsi conservatori despre catolicism si inchizitie, acestia se ambaleaza si sar imediat in apararea catolicismului medieval. Tot asa fac si unii protestanti calvinisti, care atunci cand le spui ca si Calvin s-a comportat uneori ca inchizitorii catolici, iti spun ca asta e istorie revizionista si apartine celor care vor sa-i strice reputatia.

  Dupa cum vedeti, eu nu neg ca si protestantii au facut uneori aceleasi rele ca si catolicii. Daca as urma aceeasi logica pe care o urmati dvs., as spune ca relatarile negative despre protestanti sunt toate inventiile iluminatilor si ale progresistilor anti-crestini. Desi progresistii revizionisti au avut grija sa-i demonizeze si pe protestanti, mai ales pe puritani, fiti fara grija.

  N-am nici o legatura cu “Martorii”. N-am fost niciodata la biserica lor, pe care ei o numesc “Sala Regatului”. Cunosc ereziile si ideile lor ciudate. Faceti niste afirmatii ieftine si nici macar nu ma cunoasteti.

  “Biblia pe care o aveti in mana (eventual) se datoreaza “institutiei” numita Vatican.”

  Aici chiar sinteti ridicol, domnule. Timp de cateva secole, Vaticanul a interzis citirea Bibliei de catre oamenii de rand. Nici macar nu exista Biblia in limbile europene in tarile catolice, era doar in latina si poate in greaca. Imaginati-va cum se descurcau germanii, italienii, englezii si altii, cand li se citea doar o data pe saptamana din Scriptura si atunci in latina. Sau o sa-mi spuneti ca si asta e istorie inventata de iluministi si liberali secularisti? Despre oamenii persecutati, nici nu e nevoie sa ne luam dupa cartile progresistilor liberali. Sunt procese cu numele celor condamnati si executati, consemnate chiar de inchizitie, au ramas in arhivele lor.

  In plus, versiunile romanesti ale Bibliei care sunt astazi in circulatie, au fost toate traduse de preoti sau teologi ortodocsi, n-au nici o legatura cu Vaticanul. Inclusiv cea din care citesc evanghelicii, a fost tradusa de Cornilescu, preot ortodox. Despre versiunile in engleza ale Bibliei, care au aparut dupa Reforma, nu mai are rost sa spun ca nu au vreo legatura cu institutia bisericii catolice.

  “[Biserica catolica] este alaturi de Biserica Ortodoxa o Biserica Apostolica”.

  Atunci de s-au omorat intre ei si de ce s-a produs marea schisma?… daca erau si unii si altii pe calea cea dreapta, spiritual vorbind? o sa-mi spuneti ca altii au fost de vina. Asta s-a intamplat inainte de Reforma.

  Tot discursul care il tineti despre tarile protestante sau foste protestante care sunt distruse de liberalism si tarile catolice care sunt pretinse conservatoare si inca in siguranta, porneste de la niste idei preconcepute si iluzii.

  Franta este o tara catolica sau fosta catolica si este distrusa de liberalism. Italia a avut cel mai inrait partid comunist din Europa, alaturi de Franta. Italia este in curs de islamizare. Spania are mai multe sanse sa supravietuiasca pentru ca spaniolii au fost deja ocupati de musulmani si cred ca nu si-au uitat istoria, dar are o populatie tanara foarte secularizata, care nu stiu cum va tine piept. Chiar credeti ca tarile catolice sunt “safe”?

  Daca va uitati la America latina, aveti ce vedea. Toate sunt tari catolice si zac in mizerie economica, coruptie politica si in unele cazuri, dictaturi de Stanga. Miscarea “teologia eliberarii”, cu preoti catolici care se alaturau gruparilor de extrema Stanga si predicau ura de clasa, a fost un fenomen inceput prin anii ’70 in America Latina. Au avut aprobarea unor prelati de la Vatican.

  Cand spuneti ca protestantii si Reforma sunt de vina pentru secularizare si liberalism, nu stiti ce vorbiti. Cei care au contribuit la secularizare au fost protestantii liberali si catolicii liberali, nu toti protestantii si nu toti catolicii.

  Eu nu-i pun pe toti catolicii in aceeasi categorie. Am tinut cu Rick Santorum in primaries, imi pare rau ca n-a castigat nominalizarea ca si candidat Republican la presedentie, ca sa pot sa-l votez. Este un crestin conservator, catolic conservator, dupa parerea mea un candidat mai bun decat Romney, Paul si Gingrich.

  Traiti cu iluzia ca tarile catolice sunt conservatoare si in siguranta. Imi vine sa rad. ???? In multe scoli catolice din Statele Unite se preda teoria evolutiei. Doar pentru ca multi catolici din Europa sau din America de Nord sunt impotriva avortului si merg la biserica duminica, nu inseamna ca sunt si conservatori. Sunt intoxicati de liberalism si secularism, in multe alte privinte. Statul Massachusets este unul dintre cele mai liberale si secularizate state din America. Acolo sunt cei mai multi irlandezi. Boston, orasul irlandezilor catolici. Un oras unde toti voteaza ca prostii cu Partidul Democrat.

  Despre Reforma, I don’t think you know what you’re talking about. Cred ca stiti foarte putin despre Reforma si va bazati pe niste mituri, aceleasi mituri pe care le promoveaza si liberalii cu corectitudinea lor politica, tot despre Reforma. Ma refer la ideea ca Luther si cei care au fost de partea lui, ar fi fost un fel de revolutionari anarhisti care au vrut sa schimbe totul din temelii. Asa o aberatie, greu sa mai intalnesti. Tot asa sustin idiotii de liberali politically correct despre fondatorii Americii, the founding fathers. Ca ar fi fost niste revolutionari socialisti. Alta aberatie. Nici Luther, nici fondatorii Americii n-au vrut sa distruga ordinea existenta. Au vrut doar sa o reformeze, acolo unde era nevoie. Luther nici n-a vrut sa paraseasca biserica catolica, dar a fost nevoit. Daca mergeti la o biserica luterana la serviciul religios, o sa vedeti ca luteranii au pastrat unele elemente din slujba catolica. De fapt, slujba cred ca are aceleasi cuvinte si rugaciuni, doar ca ei nu il amintesc pe Papa. N-au aruncat la gunoi tot ce era. Asta inseamna ca nu au considerat ca tot ce era in biserica catolica era gresit si rau. Spre deosebire de dvs, care credeti ca tot ce au protestantii este gresit. Benjamin Franklin si John Adams au fost deisti agnostici, dar au stiut ca s-au format intr-o societate crestina si au apreciat acest lucru. Nu au aruncat la gunoi influenta crestina din coloniile americane. Nu au subestimat influenta buna a Scripturii si a culturii crestine in formarea Americii.

  Despre Reforma am auzit tot felul de teorii caraghioase si aberante atat de la catolici, cat si de la ortodocsi. Despre Luther au zis ca a fost agentul evreilor, cu misiunea sa “dezbine crestinismul”. Asta cu dezbinarea si faramitarea crestinismului este o obsesie veche la multi. De parca Dumnezeu ar vrea ramanerea sub autoritatea ecleziastica cu orice pret, chiar si atunci cand unii lideri sau ierarhi sunt corupti si razvratiti impotriva Lui. Dvs sunteti de parere ca toti trebuie sa continuam sa ascultam orbeste de ei. Daca ne luam dupa logica asta, atunci si apostolii lui Isus Mantuitorul au fost razvratiti si rataciti, din moment ce n-au ramas supusi fariseilor si preotilor evrei, chiar daca aceia erau corupti si intr-o stare de razvratire fata de Dumnezeu. Istoria arata ca Dumnezeu i-a judecat pe liderii religiosi evrei in 70 dupa Hristos, cand Ierusalimul a cazut si a fost invadat de romani. Tot establishmentul lor religios s-a prabusit odata cu Templul si proorocia lui Isus Hristos Mantuitorul s-a implinit (Matei 24:2, Luca 19:41-44)

  Daca dvs. credeti ca biserica catolica de atunci a avut dreptate si ca orice incercare de reforma (reforma ca intoarcere la invataturile crestinismului si ale Bisericii primare) a fost o greseala si privita ca razvratire de catre Dumnezeu, va inselati. Asa au crezut si evreii in antichitate. In mentalul colectiv al evreilor exista mitul infailibilatii si al invincibilitatii Ierusalimului. Ei credeau ca oricat de corupti si neascultatori ar fi fost, Dumnezeu avea obligatia sa-i apere si sa-i binecuvanteze, doar pentru ca erau poporul ales! Nu le placea cand proorocii lor, inclusiv Isus Hristos, le-au spus ca nu aveau dreptate si ca erau intr-o stare spirituala care invita judecata lui Dumnezeu. Sunt multe texte in Biblie, in care Domnul ii mustra si le spune foarte dur sa nu se insele zicand: “Aceasta este Casa Domnului! Nu ni se va intampla nimic!” Credeau ca Dumnezeu nu va lasa vreun imperiu pagan sa-i cucereasca, pentru ca in Ierusalim era Templul lui Dumnezeu si asta il obliga cumva pe Dumnezeu sa-i protejeze. Stim bine ca n-a fost asa. Dumnezeu a trimis niste judecati ingrozitoare peste ei, nu o data.

  Inainte sa-mi spuneti sa-mi spuneti ca institutia catolica din vremea aceea a avut dreptate si ca Luther a fost un ratacit, uitati-va la istoria israelitilor. Foarte curios, ca Dumnezeu a binecuvantat Reforma si a facut sa aiba urmari pozitive, printre care accesul crestinilor la citirea Bibliei si infiintarea Americii.

  Iata ce a spus rabinul Daniel Lipin, care este amintit si in articol. Cred ca in 2010 am vazut afirmatia asta a lui, am copiat-o pentru ca mi-a placut.

  “At no other time in their history and nowhere else, have Jews had a more peaceful and prosperous existence than they do now in America. Unlike Europe with its insurmountable problems, America is to the best of my knowledge, a Christian nation.”

  Ii las pe toti sa traga singuri concluziile.

 75. mercenar
  14 aprilie 2012

  @Liv st. omer,

  Asa este, pe site-ul filmului este doar trailerul si cateva clipuri cu secvente. Eu il am pe DVD filmul, l-am cumparat. Puteti sa-l cumparati de pe site-ul lor daca aveti credit card. Sau puteti sa le trimiteti un cec.

  Sper ca v-am putut ajuta prin ce v-am spus aici.

 76. Anca Cernea
  14 aprilie 2012

  Mercenar, până una, alta, am un anunț tehnic de făcut:
  Ai depășit spațiul alocabil pentru comentarii de mercenari pe acest blog.
  De acum, orice comentariu pe care vrei să-l pui aici și depășește 4 (patru, four) rânduri, va fi trimis la gunoi.
  Dacă vei continua să utilizezi spațiul nostru ca să faci propagandă anticatolică, vei fi trimis la plimbare cu totul, indiferent dacă te încadrezi în 4 rânduri sau nu.

  Acum urmează eplicația teoretică, pe care nu pot decât să sper că o să o pricepi:

  Te-am lăsat să discuți aici, dându-ți o șansă de a-l asculta pe Toiu, de exemplu, sperând că te mai scoate din ideile tale fixe.
  Dar e clar că textele tale de mai sus nu au nimic de dialog în ele, sunt pur propagandistice.
  Dar, vezi tu, noi nu am creat ILD și nu am postat acest articol ca să vină mercenarii să transforme spațiul nostru în platformă de campanie anticatolică.
  Și asta nu are legătură cu confesiunea căreia îi aparțin unii sau alții dintre autorii ILD, ci cu hotărârea noastră de a apăra Creștinismul, Israelul, și Civilizația creată pe baza valorilor religioase ale acestora. Iar, fără Biserica Catolică, această Civilizație nu ar fi ceea ce este – și nici un mercenar nu are cum să schimbe asta. N-ai decât să-ți faci blog propriu și să scrii ce vrei pe el, noi nu-ți oferim spațiu de afișaj pe ILD.

  Reamintim că am deschis posibilitatea comentariilor și dialogului așteptând, din partea musafirilor, o minimă raportare la cele Zece Porunci (între care și să nu mărturisești strâmb, ca Mercenar), și la bunul simț. De aceea nu am formulat reglementări amănunțite, ca la UE, privind suprafața în cm pe care pot să ocupe comentariile în care musafirii să bată câmpii, nici interdicția de a face reclamă, pe blogul nostru, pentru tot felul de produse, ideologii și secte. Am considerat că aceste chestii sunt înțelese de la sine. Poate că uneori am exagerat cu optimismul, în ospitalitatea noastră tradițională, dar mercenarul greșește dacă socotește asta o dovadă că ne-am lăsa fraieriți. Abia aștept să-i demonstrez.

 77. Vlad M.
  14 aprilie 2012

  Fratilor, problema sta in felul urmator, v-am cam spus deja ceea ce incearca sa va sa zica acum si Anca, intr-o crunta lipsa de timp si foarte necajita ca la aceasta discutie site-ul nostru pare altceva decat este, ca arata ca o arena in care crestinii se ataca intre ei, fiecare sub propriul steag. ILD nu este spatiul unor conflicte intre crestini. ???? Aici nu atacam Biserici si nu vorbim despre sectanti, evitam sectarismul religios (ca sa fiu clar, sectar = „Partizan înflăcărat și intolerant al unei doctrine”) . Daca scriem pe si urmarim ILD, inseamna ca suntem toti de acord ca ne aflam in preajma unui pericol mortal, intr-o era extrem de ostila ideilor noastre si ca vrem sa facem tot ce se poate pentru a asigura un viitor noua si copiilor nostri.

  In timp ce ne pierdem in discutii despre Vatican si Luther, alde Critic Atac mai scoate o serie de articole in care explica, doct, ca avortul este culmea decentei, copilul o povara, si mai sminteste niste minti naive. Romania a avut 22 de milioane de avorturi in 50 de ani, iar noi ne irosim fortele in dispute sterile care nu fac altceva decat sa adanceasca si mai tare diferentele intre noi. Care este scopul unei discutii despre Reforma? Care este rostul unei discutii despre relelele Inchizitiei si cruciade? Nu toate consecintele Reformei au fost pozitive, dupa cum nu toate consecintele cruciadelor au fost negative. Exista ortodocsi, catolici, protestanti si neoprotestanti de care putem fi mandri, toti, si ortodocsi, catolici, protestanti si neoprotestanti de care nu putem fi mandri. De Santorum si Palin putem fi mandri, de Romney si McCain nu prea.

  Articolul acesta era despre cruciada pe invers care este dusa in spatiul public. Anti-religioasa pana la pierderea de sine, urmareste sa arunce la gunoi tot ce pretuim. In loc sa vorbim despre asta, uite ce facem.

  Cum sa mai discutam despre documentarul tau, mercenar, daca trebuie sa umblam cu damage control dupa ce pui semnul egalitatii intre monarhii catolici si cei musulmani sau denunti Inchizitia? Site-ul asta nu se ocupa cu asa ceva. In nici o tara catolica evreii nu au fost tratati precum in tarile islamice, iar Inchizitia a creat un sistem de judecata care se afla la baza celui modern. Iar timpul tuturor este finit, este fizic imposibil sa intervenim oriunde si oricand. Uite, de ex., cazul meu. De regula sunt la computer sau lucrez undeva pe langa computer, dar exista momente cand sunt nevoit sa fac si altceva (firesc, nu?). Atunci ce se intampla? Apare cate o discutie de tipul asta de care nu se poate ocupa nimeni. Tine cont ca trebuie sa facem tot ce putem pentru a raspunde celor mai presante probleme ridicate, iar in situatia asta cea mai presanta este stingerea conflictului si corectarea, pe cat posibil a afirmatiilor gresite. Cand sunt prea multe, nici nu stii de unde sa incepi, de aici si mesajul Ancai cu 4 randuri. Sper ca nu-ti imaginezi ca daca scrii un comentariu bun, cum a fost descrierea documentarului si atatatea alte lucruri bune pe care le-ai scris – dar din nefericire, le-ai amesteca si cu afirmatii discutabile -, el nu va apare pe site. O sa apara, dar nu vrem friendly fire si inca in mare volum.

  Domnule Toiu, „sectant” nu isi are rostul in discutia aceasta si stiu ca sunteti de acord cu mine. Tocmai de aceea va rog si pe dvs. sa nu va mai lasati antrenat in asemenea discutii. Nu va cer sa intoarceti obrazul, ci sa aplicati o gandire tactica, ce nu pierde din vedere obiectivele site-ului.

  Cu regret, inchid temporar comentariile la acest subiect si va cer, ceea ce nu fac de obicei, sa nu mai continuati pe acest fir nici cand le voi da drumul. Si asa cand am dat articole de pe ILD pe anumite grupuri crestine mi s-a reprosat ca nu suntem 100% de o „culoare” religioasa. Asta ne-ar mai lipsi, sa mai fim cunoscuti si ca arena confesionala! Daca se va putea vorbi despre miscarea secularista, chiar va rog sa o faceti. Daca nu, atunci mai bine nu. Obiectivul nostru este sa largim coalitia, nu sa o ingustam.

 78. eugen
  14 aprilie 2012

  Ar trebui sa se faca distinctia intre laicitate si secularism pentru ca multi le confunda.

  Dupa parerea mea statul laic inseamna ca eu, credinciosul sa nu-ti impun tie, ateul (sau agnosticul) credinta mea (fapt de altfel imposibil) dar nu inseamna nicidecum ca tu, ateul, sa-mi impui mie necredinta ta. Daca pe peretii unei scoli publice sta o icoana asta poate avea un sens mai adanc pentru cel ce crede si unul strict decorativ pentru cel care se indoieste. Sa presupunem ca esti liber cugetator dar totusi cultivat, te-ar deranja daca pe un perete al clasei in care ar invata copilul tau s-ar afla o copie dupa o icoana de Grigorescu sau de Rubliov ? Ce omit acesti ,,infierbantati” e ca religia (bine ,,administrata”) are si o dimensiune culturala si nu numai teologica.

  In fond daca o icoana este deja pe un perete de scoala si marea majoritate a parintilor si profesorilor n-au avut nicio obiectie atunci care-i problema ? Si daca marea majoritate a romanilor isi doresc icoane pe peretii scolilor sau cel putin nu se simt deranjati de asta atunci n-ar fi mai bine ca liber-cugetatorii sa stranga randurile sa puna ban peste ban si sa-si fondeze scoli in care sa-si educe copiii cu protectie total fata de orice forma de ,,obscurantism” ?

  Imi amintesc ca in urma cu vreo zece ani un propagandist al secularismului cerea ca sa nu se mai bata clopotele pentru a nu se simti deranjati unii progresisti mai sensibili…

  Ce inseamna pentru acesti insi stat laic ? Cam pe unde ar trebui sa se opreasca influenta Bisericii ? Azi e pe ,,tapet” icoana din scoala, maine vor fi poate crucea de la gat, Lumina de Paste in drum spre casa, slujba facuta in afara curtii bisericii, colindele de Craciun (sau poate chiar Craciunul insusi ca doar sunt si oameni pe pamantul asta care nu cred in Craciun si s-ar putea simti ofensati).

  Intreb si eu de ce acesti oameni carora le pute ,,obscurantismul” romanesc si celor mai multi dintre acestia Romania insasi (pentru ca anti-crestinismul merge adesea la pachet cu un anume dispret fata de propriul popor) nu parasesc pur si simplu aceasta tara ? Cateva milioane au facut-o deja pentru mai putin de atat. Suedia de exemplu este o buna destinatie pentru acesti oameni. Sa ne lase pe noi ,,prosti”, ,,obtuzii”si ,,inapoiatii” sa traim in tara noastra asa cum ne dorim. Pentru ca aceasta tara a fost tinuta in spate si aparata cu efortul de secole a bunicilor si strabunicilor nostri care nu aveau deloc profilul ,,progresistului”de azi.

 79. eugen
  14 aprilie 2012

  ,,al”bunicilor si strabunicilor …

  … unii in lipsa argumentatiei s-ar putea lega si de gramatica

 80. Anca Cernea
  14 aprilie 2012

  eugen

  Laïcité în sensul franțuzesc al termenului – pt că de acolo vine povestea cu „statul laic” – nu înseamnă că cei care cred nu le impun credința lor celor care nu cred. Nu e vorba nici măcar de o neutralitate a Statului față de credință. E vorba de ostilitate. Franța e un stat anticreștin. Religia sa de stat e anticreștinismul, nu e neutralitatea religioasă – chestie care ar fi, oricum, o abstracțiune,o utopie. (Cum spunea cineva, în Franța ar trebui luptat pentru separarea Statului de masonerie.)

  Statul însă are ca sarcină să slujească societății. Nu să-i impună ceva, nu să o transforme, ci să îi slujească.
  Dacă societatea e 98% creștină, cum e cazul României, Statul nu poate fi nici laic, nici „neutru”. Și nici nu este, cf Constituției, România nu e un stat laic. Statul e separat de Biserică, în sensul că nu are a se băga în chestiuni religioase. Nimeni nu impune ateilor să creadă. În istorie nu a fost întâlnită până în prezent decât situația inversă. Timp de vreo 50 de ani, ateii au încercat să le impună creștinilor, prin violență, minciună și crime nenumărate, ideologia sectei lor sataniste.

  Cel mai potrivit loc, în zilele noastre, pt cei care să trăiască în mediu ateistic pur, izolat ermetic de credință, este Coreea de Nord.
  Suedia încă mai păstrează ceva din amintirea creștinismului, de aceea încă nu s-a ajuns la nivelul de teroare genocidă, de mizerie, foamete și delir ideologic din Coreea de Nord. Dar lucrurile se îndreaptă cu pași repezi într-acolo – deja unii cer schimbarea steagului, pt că îi apucă dracii (la propriu) când văd crucea aceea rămasă pe el. Imigranții islamiști ajută mult la progresul Suediei spre dezastru. S-ar putea să nu mai dureze mult.

  Dar până va fi rezolvată Suedia, tot Coreea de Nord e mai potrivită, acolo chiar nu sunt riscuri să mai fi rămas vreun simbol creștin vizibil, vreo urmă de cultură în școală sau vreo urmă de umanitate în viața publică.

  Pentru cei care chiar vor să rămână în România, dar nu suportă icoane, cruci, biserici, moaște, clopote, lumânări, tămâie și aghiasmă, ar mai fi de încercat Moliftele Sf. Vasile cel Mare. Doar că, pentru a se obține rezultate prin această metodă, e necesar ca subiectul în cauză să vrea să fie eliberat.

 81. eugen
  14 aprilie 2012

  Anca Cernea

  Eu atribuiam ,,virtutile” pe care le-ati amintit, secularismului. Eu stiu ca ,,laic” vine de la grecescul ,,laos”care inseamna popor, in cazul de fata putand avea si sensul de mirean. Deci termenul in sine n-ar fi foarte ,,anti”. Asta daca sunt eu bine informat. Daca nu, rog sa fiu corectat.
  Oricum, nu sunt un aparator fervent al statului laic. Il consider in cel mai bun caz un compromis ,,tehnic” in niciun caz o filozofie sociala.

  Am sensibilitati crestin-ortodoxe dar nu am fobii la atei sau liber-cugetatori care se indoiesc, au dileme, cauta. Urmaream recent cazul unui ateu din activ pe site-ul lui Dawkin care s-a convertit impresionat fiind de felul cum un preot raspundea cu calm intrebarilor agresive venite din partea postacilor ,,evoluati”. Ceea ce m-a impresionat a fost motivatia personajului cu pricina care a spus cam asa: ,,eram ateu dar eram un ateu nefericit”. Ei bine, orice ateu nefericit are o usa deschisa spre … mai sus. Problema in cazul de fata o constituie ,,secularismul … fericit”. Acea ideologie sigura pe sine, care trateaza omul ca pe o masina iar fericirea un rezultat la care se ajunge printr-un prospect. Secularismul se lauda ca a scos omul din barbarie. Ma tem insa ca e pe cale sa faca din el un robot. Nu ma regasesc in niciuna dintre cele doua entitati dar remarc ca totusi barbarul este ceva ce robotul nu este – FIINTA.

  Pentru acesti oameni civilizatie nu inseamna valori inalte ci animalitate. Se face deseori apel la natural paralesimul cu obiceiuri privind comportamentul animal fiind folosite nu de putine ori pe post de argument. Ori ca acest demers sa functioneze cu eficienta maxima trebuie suprimata orice forma de spiritualitate. Acea ,,dogmatica desueta” despre care vorbea deunazi un militant al drepturilor tuturor minoritatilor din Romania, posibile si imposibile. Omul nu mai are corp ci este un corp. Suntem cimpanzei cu un IQ ceva mai mare. Deci singurele noastre necesitati sunt cele corporale. Civilizatiei ii revine astfel en exclusivitate grija pentru corp. Poate ca secolul XXI nu va mai fi capabil sa produca un Dostojevski sau Thomas Mann. Sau un Malraux care sa-i dea dreptul de a fi …

 82. Anca Cernea
  14 aprilie 2012

  da, necredința, ca situație personală, este de compătimit
  din fericire, de multe ori e doar o problemă temporară, care trece după ceva timp, pe măsură ce omul depășește anumite revolte ale adolescenței și înțelege mai profund unele lucruri

  de fapt, ateismul în stare pură este greu de găsit ca atare (dacă o fi existând)
  deși mulți pretind că „nu cred în nimic”, de fapt se închină și ei la niște idoli, cred în știință, în UE, în reîncarnare, OZN-uri, ghicit, ghinion/noroc, bioenergie, etc etc.

  dar ateismul militant este cu totul altceva
  nu e doar indiferență față de cele sfinte, este ură, are o nuanță satanică

  e dușmănie fără sens, întrucât, cum spuneam, situația ateului prigoinit de creștinism ține de delirul ideologic, nu există nicăieri în realitate

  ateismul militant este periculos pentru orice societate
  în toate cazurile în care a fost impus, ajungând să dețină puterea deplină, invariabil, a produs violență, teroare, omoruri în masă
  în cazurile în care a ajuns să aibă în societate o putere mare, dar nu chiar deplină, a produs decadența morală, distrugerea culturală, prăbușirea economică (pt că acolo unde autoritatea lui Dumnezeu nu mai e recunoscută, ea e înlocuită de atotputernicia Statului), atomizarea societății și vulnerabilizarea țării față de forțele ostile – de ex, islamul, Rusia, în cazul Suediei, dar nu numai

  cum spunea Rabinul Lapin, în Lumea Liberă ateii parazitează un sistem de ale cărui beneficii se pot bucura din plin, fără să contribuie cu nimic la supraviețuirea lui, dimpotrivă, consumându-i resursele

  o societate poate tolera un anumit număr de cetățeni aflați în această situație, cu condiția ca ceilalți să aibă suficientă credință încât să-i poată căra în spate (rugându-se pentru ei și menținând standardele civilizației), în speranța că și ateilor le va veni în cele din urmă mintea la cap

  de ex, Polonia a dovedit că are această capacitate, Suedia a dovedit că nu o are

  să sperăm că România o va avea
  (șanse ar fi, date fiind sondajele, dar nu e totuși nimic garantat
  nu mi-e de oamenii obișnuiți, ci de elitele care pretind să-i conducă pe aceștia,
  elite care, cum spuneați, dau adesea dovadă de dispreț pentru popor)

 83. eugen
  14 aprilie 2012

  Da, si eu consider ca ateismul militant este agresiv in sine. Mai simplu, deefinitia ateismului este negarea oricarei religii pe cand religia nu se defineste prin negarea ateismului. Ateismul neaga, religia afirma. Atata timp cat ateul se limiteaza la a nu crede el nu poate fi blamat decat de Dumnezeu. Cand ateul devine militant atunci lucrurile stau altfel. Pentru ca odata ce ai hotarat sa fi astfel nu mai poti vorbi in numele tolerantei. Poti vorbi despre orice altceva dar nu despre toleranta.

  Situatia religiei in fostele state comuniste (cu exceptia Cehiei) e una buna (cel putin la nivel statistic). Dovada ca bolsevismul clasic n-a prea reusit sa aiba eficienta dorita. O experienta in plus e un pas catre rafinare. Deci vazandu-se ca planul A nu functioneaza, s-a trecut la planul B. Nu mai recurgem la forta ci folosim mult mai perfida arma a batjocurii, a ridiculizarii. Scuipatul e mai eficient pe termen lung decat glontul. Cum am scris si mai sus, daca acesti oameni nu iubesc nici biserica si nici Romania, sa plece. Dar nu, ei stau aici si lupta. Lupta pentru romani ? Nu. Lupta pentru ca au o misiune. Nu vor sa se converteasca ? Nu-i obliga nimeni. Nu vrem nici noi sa renuntam la traditia noastra ? Sa nu ne oblige nimeni s-o facem. Si atunci care-i pasul urmator ? Pai daca nu ne suportam atunci trecem la segregare. Punem granite. Sau le folosim pe cele existente. Am ales ca exemplu Suedia pentru ca acesti militanti o folosesc in propaganda lor. ,,Suedia, printre cele mai dezvoltate si putin corupte state si in acelasi timp printre cele mai putin religioase state. In timp ce Romania e pe ultimele locuri la tot ceea ce inseamna civilizatie dar printre primele la numarul de credinciosi”. Acest tip de retorica e un varf de lance foarte frecvent aruncat la inaintare de propaganda trollilor ,,progresisti”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian