FUNDATIA IOAN BARBUS

Statistică Gallup: conservatorii sunt mult mai numeroși decât liberalii în 19 state americane

Referitor la ideologia politică, rezidenții din majoritatea statelor americane se identifică mai degrabă drept conservatori decât liberali (stângiști, n. trad.). Preferința pentru conservatorism este semnificativ mai mare decât media națională în 25 de state, inclusiv în 19 state „foarte conservatoare”, în care conservatorii sunt mai numeroși decât liberalii cu cel puțin 20%.

Numărul statelor în care liberalii sunt mai numeroși decât conservatorii a scăzut de la nouă la șase, comparativ cu sondajul precedent din 2017. În prezent, statele cu majoritate liberală sunt: Massachusetts, Hawaii, Vermont, Washington, New York și New Hampshire.

La nivel național avantajul conservator în identificarea ideologică este de 9% și reflectă o reducere a decalajului conservator-liberal, de la 21% în 2004 (în 2004 erau cu 21% mai mulți conservatori decât liberali.

Aceste constatări se bazează pe datele agregate din sondajele de urmărire întreprinse de Gallup în 2018, în care respondenții au fost rugați să indice dacă vederile lor politice sunt liberale, moderate sau conservatoare.

Statele în care decalajul conservator-liberal este de 20% sau mai mare în favoarea conservatorismului sunt considerate „foarte conservatoare”. Statele „mai conservatoare decât media” au decalaje între 15% și 19%. Rezidenții statelor „mediane” preferă conservatorismul cu 7% până la 14% mai mult decât liberalismul, iar cele cu un avantaj între 0% și 6% sunt considerate drept „mai puțin conservatoare decât media”.

Multe dintre modificările față de sondajul similar din 2017 se află în marja de eroare – de exemplu, state care înclinau ușor spre liberali în 2017 înclină ușor spre conservatori în 2018 – astfel încât nu este clar cât de semnificative sunt unele schimbări.

Mississippi s-a clasat drept statul cel mai conservator în 2018, cu 50% dintre rezidenți identificându-se drept conservatori și 12% liberali, cu un decalaj de 38 de puncte procentuale. Douăzeci și nouă la sută dintre rezidenții statului Mississippi au declarat că sunt moderați, iar 9% nu au opinii.

Massachusetts este cel mai liberal stat în 2018, cu 35% dintre locuitorii săi caracterizând opiniile lor politice drept liberale și 21% conservatoare. Massachusetts a fost primul stat care în măsurătorile Gallup s-a evidențiat drept mai degrabă liberal decât conservator (în 2008) și până în prezent este statul cel mai consecvent în această privință – a fost constant, de-a lungul anilor, mai mut liberal decât conservator.

SURSA   Gallup

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Emil Borcean

Emil Borcean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ce ai mai putea citi